Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

1 op 4 West-Vlamingen fietst regelmatig naar het werk

Combinatie auto + fiets populairst

Meer dan ooit combineren Belgische werknemers verschillende transportmodi voor hun woon-werkverplaatsing. Koning auto blijft het populairst, maar hij wordt wel almaar vaker aangevuld. Ruim 9,2 % van de West-Vlaamse werknemers – op nationaal niveau is dit 11 % - combineert de auto met de fiets. Maar de woon-werkverplaatsing gebeurt toch ook steeds vaker met het openbaar vervoer, al blijft met 4,5 % regelmatige gebruikers, het openbaar vervoer in West-Vlaanderen nog ver onder het nationale gemiddelde van 8 %. En waar algemeen de populariteit van de bedrijfswagen na jaren van opgang stagneert, rijden er in West-Vlaanderen in 2018 weer net iets meer werknemers met een bedrijfswagen. Deze en meer interessante bevindingen over woon-werkverkeer blijken uit de vierde mobiliteitsbarometer van hr-dienstenverlener ACERTA.

Het was de vierde jaarlijkse ACERTA-Mobiliteitsbarometer op rij en dit zijn daarvan voor 2018 de opvallendste conclusies:
- Voor zijn verplaatsing tussen het werk en thuis gaat de werknemer steeds vaker voor een combinatie van vervoermiddelen. En het liefst combineert hij de auto met de fiets: 9,2 % van de West-Vlaamse werknemers gebruikt beide om de verplaatsing tussen woonplaats en werkplaats te maken.
- De populariteit van de fiets zet zich verder door. 25,2 % van de West-Vlaamse werknemers fietst regelmatig naar het werk. Nationaal is dat 26,4 %, een stijging met 8,9 %.
- De auto blijft wel het populairste vervoermiddel: 77,8 % van de West-Vlamingen rijdt regelmatig de afstand woonst-werk.
- 16,5 % van de West-Vlaamse bedienden krijgt een bedrijfswagen ter beschikking die ze ook kunnen gebruiken om naar het werk te rijden. Daarmee zit West-Vlaanderen onder het nationale gemiddelde van 19,6 %. Maar anders dan een stagnering daar, stijgt het aandeel bedrijfswagens in West-Vlaanderen in 2018 licht.
- Het openbaar vervoer wordt in België populairder met 8 % regelmatige gebruikers. West-Vlaanderen blijft hier met 4,5 % een eind achterop, al is ook dat een stijging tegenover 2017.
- In 2018 blijft de gemiddelde afstand die een werknemer aflegt tussen woonplaats en job rond de 18 km.

De auto, ja, maar niet exclusief
68 % van de West-Vlaamse werknemers rijdt elke dag met de auto naar het werk, nog altijd een ruime meerderheid dus. Dat op zich lijkt geen nieuws, maar feit is toch dat dit een daling betekent. Maar de auto vergaart geen stof in de garage. Meer werknemers kozen in 2018 bewuster voor de manier waarop ze de verplaatsing naar het werk maken. Afhankelijk van de omstandigheden kiezen zij ervoor om de wagen te gebruiken of om voor een ander vervoermiddel te kiezen. En de populairste combinatie is die van auto en fiets. Sommigen combineren dagelijks: ze halen na de langste kilometers te hebben gereden de (plooi)fiets uit de koffer; anderen combineren volgens de omstandigheden van het moment: blijft het droog of moeten ze die dag niet via de crèche, dan gaan ze op de fiets. In 2018 regelde in West-Vlaanderen 9,2 % het woon-werkverkeer op die manier. Als we het aantal werknemers bekijken dat - minstens gedeeltelijk of soms - de wagen gebruikt voor de verplaatsing naar het werk in West-Vlaanderen, dan stijgt het percentage chauffeurs 77,8 % of meer dan 3 op 4.

De bedrijfswagen niet (meer) het ultieme lokaas
De populariteit van de auto houdt natuurlijk ook verband met de populariteit van de bedrijfswagen. In 2018 reed 16,5 % van de West-Vlaamse bedienden met een wagen van het werk naar het werk, dat zijn er minder dan het nationale gemiddelde van 19,6%. Maar anders dan elders heeft de stagnering zich hier nog niet ingezet. Thijs Deklerck, kantoordirecteur ACERTA Roeselare: “De vorige jaren was er zo goed als overal een duidelijke toename van het aantal bedrijfswagens, maar in 2018 is dat op nationaal niveau gestopt en dat is wel degelijk nieuws. We zien 2 mogelijke verklaringen. De gunstige economische conjunctuur heeft geleid tot een belangrijke groei in de tewerkstelling. Deze groei doet zich in belangrijke mate ook voor bij bedienden die traditioneel eerder uitvoerende taken op zich nemen en niet in aanmerking komen voor een firmawagen. Anderzijds staan meer nieuw aangeworvenen kritischer tegenover de firmawagen dan hun voorgangers. De firmawagen is niet noodzakelijk meer hét te bekomen voordeel in een “onderhandeling” over loon- en arbeidsvoorwaarden. Belangrijker voor een werknemer is bijvoorbeeld dat de werkgever aan de werknemer aanbiedt om zelf een invulling te geven aan een deel van zijn verloning in functie van zijn of haar specifieke behoeften en dan is mobiliteit hiervan een onderdeel. We zijn ervan overtuigd dat werknemers die potentieel in aanmerking komen voor een firmawagen, als het wetsontwerp inzake mobiliteitsbudget goedgekeurd zal worden in het Parlement, vragende partij zullen zijn bij hun werkgever om dit omgezet te krijgen in een mobiliteitsbudget waarmee ze dan zelf hun mobiliteit kunnen organiseren op de manier die het best aan hun behoefte beantwoordt. En dat zal dan dikwijls een keuze zijn voor een kleinere en CO2-vriendelijkere wagen in combinatie met de fiets, het openbaar vervoer of deel-systemen”.

1 op 4 fietst
De opmars van de fiets in het traject van en naar het werk begon al in 2011 en zet zich ook in 2018 verder door. In 2018 koos 25,2 % van de West-Vlaamse werknemers regelmatig voor de fiets, alweer een toename. Nationaal doet de fiets het zelfs nog beter, met 26,4% regelmatige fietsers en 14,1 % voor wie geldt: de fiets of niets. Trouwens, alle leeftijden fietsen, zo leren ons de details van de mobiliteitsbarometer. Dat zelfs de 63-plussers meedoen, daar zal de grote populariteit van de elektrische fiets wel voor iets tussen zitten.

Thijs Deklerck: “Aanschuivend in de file beginnen werknemers zelf naar haalbare oplossingen te zoeken. Van CEO’s en hr-directeurs horen we dat hun werknemers steeds vaker vragen naar (elektrische) bedrijfsfietsen. Werkgevers reageren hierop door in een cafetariaplan te voorzien waarin werknemers een deel van hun loon op een andere manier dan cash kunnen invullen. Mobiliteit is in de meeste cafetariaplannen een belangrijk onderdeel. In verschillende bedrijven worden zelfs cafetariaplannen opgebouwd waarin alleen mobiliteitsoplossingen worden aangeboden. Naast upgrades en downgrades van de firmawagen of de mogelijkheid voor werknemers om de keuze te maken voor een wagen die hen door de werkgever ter beschikking wordt gesteld (de zogenaamde cafetariawagens) voorzien heel veel cafetariaplannen in de optie van een bedrijfsfiets. Deze kan dan door de werknemer gebruikt worden voor zijn privé-verplaatsingen, maar moet ook op regelmatige wijze gebruikt worden voor de verplaatsing woonplaats-werk. En de fietsers hebben ook de overheden mee: niet alleen staat de wetgeving rond het mobiliteitsbudget op stapel, overheden op alle niveaus zetten ook in op infrastructuur die het aangenamer en veiliger maakt om de fiets te gebruiken.”

Trein-tram-bus in West-Vlaanderen nog veel in te halen, met 4,5 % regelmatige gebruikers
In 2017 was er een lichte toename in de interesse in het openbaar vervoer en nu in 2018 weer. Het voorbije jaar kwam je 8 % van de Belgische werknemers regelmatig tegen op trein, tram, bus of metro. Maar niet zo in West-Vlaanderen, hier bereikt trein-tram-bus maar 4,5 % van de werknemers. Maar ook dit is een stijging t.o.v. 2017. Blijkbaar vinden openbaar vervoer en reiziger elkaar wel net iets vaker dan vroeger, maar is het resultaat niet in alle regio’s gelijk. Thijs Deklerck: “In realiteit zal het openbaar vervoer ook nog wel meer dan 8 % van de werkende Belgen bereiken. In onze ACERTA-barometer zitten immers niet de gegevens van de openbare sector. En de werknemers in de overheid zijn in zeer grote meerderheid trein- en busreizigers voor hun verplaatsing naar en van kantoor.”

19 km is de woon-werkafstand, een fietsbare afstand
Belgen werken gemiddeld op 19 km van waar ze wonen, West-Vlamingen op 18,47 km. Dat gemiddelde blijft jaar na jaar nagenoeg gelijk. Thijs Deklerck: “Er zijn vandaag heel wat vacatures, een situatie die de bereidheid om van job te veranderen een duwtje kan geven. Die realiteit heeft er wel niet toe geleid dat werknemers massaal een andere baan zijn gaan zoeken dichter bij huis. De woon-werkafstand blijft nagenoeg ongewijzigd. En de 200.000 werknemers die het voorbije jaar tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden, hebben blijkbaar ook geen impact gehad op het gemiddelde van 19 km woon-werkafstand. Aangezien 18 à 19 km almaar meer – door snellere fietsen en betere fietswegen – een fietsbare afstand wordt, zit het er zeker in dat de (bedrijfs)fiets ook de komende jaren nog aan terrein zal winnen.”

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 07.02.2019

Gatz realiseert recordinvestering in tenten voor jeugdbewegingen

Zoals elk jaar van de lopende regeerperiode heeft minister van Jeugd Sven Gatz in de wintermaanden opnieuw een bestelling geplaatst voor tenten voor de Uitleendienst Kampeermateriaal (ULDK). Hij maakte 465.000 euro vrij om 163 seniortenten bij te kopen. Daarmee blijft hij investeren om het aantal beschikbare tenten te verhogen.

In het masterplan Bivakplaatsen beloofde de minister om de stock van de tenten van de Uitleendienst Kampeermateriaal elk jaar minstens op peil te houden. Door de slijtage van de tenten worden er immers, bij de jaarlijkse controle na het kampeerseizoen, tussen de 75 en de 100 tenten afgeschreven. Minister Gatz deed de voorbije jaren echter aanzienlijke extra inspanningen. Ook dit seizoen verhoogde hij de geplande investering van 317.000 euro naar bijna 465.000 euro.

Daardoor worden er 163 seniors bijgekocht die al deze zomer beschikbaar zullen zijn voor de jeugdbewegingen die in tenten op kamp gaan. Het aantal beschikbare tenten is de jongste tien jaar nooit hoger geweest. Om het nieuwe totaal voor het kampeerseizoen 2019 te kennen, moet eerst wel nog de controle van het aantal af te schrijven tenten na het zomerseizoen 2018 door de uitleendienst worden afgerond. “Maar op basis van de voorgaande jaren kan nu al worden voorspeld dat de Uitleendienst deze zomer het hoogste aantal tenten te leen zal kunnen aanbieden sinds de voorbije tien jaar”, zegt minister Gatz.

Deze regeerperiode werd met een totaal van meer dan 1,9 miljoen euro een recordbedrag besteed aan de aankoop van nieuwe tenten. In totaal kreeg de uitleendienst er zo 625 nieuwe seniors en 170 nieuwe dekzeilen voor patrouilletenten bij. Tijdens de voorgaande regeerperiode bedroeg het totale investeringsbedrag voor tenten met 723.754 euro minder dan de helft dan onder minister Gatz.

 

FVW / Bron: Kabinet Vlaams ministyer van Jeugd Sven Gatz

Geplaatst op 07.02.2019

Nieuwe aanbestedingsprocedure voor fietstrap langs Kanaal Bossuit-Kortrijk

De aanbestedingsprocedure om de fietstrap te realiseren die de Oude Lettenhofstraat terug met de Kanaalweg (N391) moet verbinden, wordt momenteel voorbereid. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) reserveert dit jaar 100.000 euro voor de realisatie van deze fietstrap. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) na een parlementaire vraag hierover.

Bij de aanleg van de huidige Kanaalweg (N391) werd de steile schuine helling, die de Oude Lettenhofstraat toegang gaf tot de Kanaalweg, gesupprimeerd. “Maar deze vormde een vlotte functionele verbinding voor de nabijgelegen Kappaertwijk, en deze weg was ideaal voor recreanten om van het Kanaal naar het Banhoutbos door te steken”, aldus Wim Monteyne, voormalig Zwevegems schepen van mobiliteit (N-VA).

Onderzoek leerde dat een fietstrap de beste optie was om de verbinding tussen de Oude Lettenhofstraat en de Kanaalweg voor de zwakke weggebruiker te behouden. Vorig jaar werd een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gelanceerd waarbij een vijftal aannemers werden aangeschreven om een ontwerp en prijs te geven voor aanleg van de fietstrap. “Dit leidde echter niet tot het aanstellen van een aannemer voor het uitvoeren van de werken omdat er geen offerte ingediend werd die zowel qua ontwerp als qua prijs voldeed aan de eisen”, zo weet Bert Maertens.

Momenteel wordt dit project herbekeken en in functie daarvan een nieuwe aanbestedingsprocedure voorbereid. De geraamde kostprijs werd ook bijgesteld: “De minister reserveert nu dit jaar 100.000 euro voor de realisatie van deze fietstrap”, zo besluit Bert Maertens.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 07.02.2019

Opgepast voor nepcontroleurs

Aandachtsvestiging:
opgelet voor nepcontroleurs aan de (appartements)deur

De Politiezone VLAS vestigt de aandacht op 2 recente feiten van diefstal met list, waarbij 2 nepcontroleurs probeerden toe te slaan bij 2 bejaarde dames uit Kortrijk.
De feiten speelden zich af op woensdagvoormiddag 6 februari , tussen 11.00 uur en 11.30 uur, in een appartementsgebouw in de Rijselsestraat en in de Jean-Baptist De Jonghestraat in Kortrijk.

Feit 1 - Rijselsestraat
Twee mannen bellen aan in de centrale hal van het flatgebouw bij de bejaarde dame. Ze laat beide mannen binnen via de algemene toegangsdeur. Eén van de mannen gaat naar boven tot in het appartement van de vrouw. De man komt naar eigen zeggen een waterlek herstellen. Hij controleert daarbij de badkamer, de wasplaats en de keuken en vraagt of ze daar alleen woont, of ze kinderen heeft, of ze veel bezoek krijgt …
De dame is echter argwanig. Wanneer de man vertrokken is, neemt ze contact op met de syndicus. Die heeft geen weet van een waterlek en raadt haar aan om de politie in te lichten. De dieven slaagden hier niet in hun opzet.

Feit 2 – Jean-Baptist De Jonghestraat
Een man belt aan in de inkomhal van het appartement en zegt aan de bejaarde bewoonster dat hij van de syndic is en dat ze komen nazicht doen van het water.
De dame laat de man binnen en gaat voortdurend mee met hem mee wanneer hij de kranen in alle kamers controleert. Plots merkt de dame een tweede man op aan de voordeur, die geeft een teken aan de eerste man, waarop beiden meteen de plaats verlaten.
De dame vindt dit verdacht en neemt contact op met de syndicus om navraag te doen. Ze krijgt te horen van de syndicus dat hij hiervan niet op de hoogte is.
Hier slaagden de dieven er in 2 bankkaarten te stelen uit de portefeuille van de dame, die wel heel alert reageerde door meteen de kaarten te laten blokkeren. Meteen daarna werd ook de politiezone Vlas gealarmeerd.

Persoonsbeschrijving
1ste verdachte: Man, 1m70, kort donker haar. Hij droeg een fel oranje overal. Op zijn werkkledij stond geen logo van een bedrijf. Hij spreekt Nederlands maar is van vreemde origine.
2de verdachte: kwam minder goed in beeld, ook een man en iets groter dan de 1ste verdachte.

Tips:
“Wees steeds alert wanneer iemand aan de deur belt. Indien je niemand verwacht, vraag vooraleer je
opendoet waarvoor de persoon aanbelt. Indien je dan de zaak niet vertrouwt, kan je gewoon beslissen om niet open te doen.
Elke controleur die aanbelt, moet zich steeds kunnen legitimeren met een officiële badge en in Vlaanderen moet hij of zij je steeds kunnen aanspreken in het Nederlands.
Iedereen die verdachte handelingen, personen of voertuigen ziet, kan dit steeds onmiddellijk melden aan de politie via het nummer 101. Je belt beter een keer te veel dan te weinig.”
Wie getuige was van deze feiten of meer info daarover heeft, kan dit steeds melden via
056 29 22 29 of via pz.vlas@police.belgium.eu.

 

FVW / Bron: Politiezone Vlas

 

 

Geplaatst op 07.02.2019

Info- en inspraakavond voor vrijwilligers en verenigingen over het bestuursakkoord

Het stadsbestuur hecht veel belang aan de mening van alle Kortrijkzanen. Dynamische inwoners zijn de motor van een aangename stad. Daarom nodigen we alle vrijwilligers en verenigingen uit voor een toelichting over het nieuwe bestuursakkoord. We vragen jullie mening over een aantal zaken en je kan ook je suggesties kwijt. We werken samen om van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen te maken.
Uiteraard klinken we ook op het nieuwe jaar.

Programma
• 19.30 uur: Onthaal
• 20 uur: De Grote Bevraging
• 20.30 uur: Receptie
Gelieve jouw aanwezigheid te bevestigen vóór 14 februari op www.kortrijk.be/vrijwilliger of 056 27 72 52

Dinsdag 19 februari 2019 - vanaf 19.30 uur
Schouwburg Kortrijk (Schouwburgplein 14).

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 07.02.2019

Opgepast voor oplichting via internet

Op 31 januari 2019 meldde zich bij de Politiezone VLAS opnieuw een slachtoffer van Phishing. Dat is een vorm van internetfraude door middel van valse mails, bedoeld om het slachtoffer financieel op te lichten.

De feiten
Het slachtoffer kreeg een valse mail, zogezegd van zijn bankinstelling, met de melding dat zijn kaart een upgrade moest krijgen. De betrokkene vulde zijn kaartnummer en gegevens via een link in op een website en gaf ook de gegevens door vanop zijn bankkaartlezer.

De bankinstelling was echter alert en erkende de volgende ochtend een betaling van 12.046 vanaf de rekening van het slachtoffer als verdacht. Daardoor werd de betaling tijdig geblokkeerd. De politie werd op de hoogte gebracht van de feiten en startte een onderzoek. Ondertussen is de dader van de poging tot informaticafraude opgespoord en geïdentificeerd.

Soorten Phishing mails
1. een bankinstelling vraagt in een e-mail naar het slachtoffer om via het aanklikken van een link bankkaartgegevens door te geven om deze terug actief te stellen;
2.in een andere phishing mail vragen ze aan het slachtoffer om een nieuwe datum door te geven, via een aan te klikken link, om een aangeboden pakje alsnog te kunnen afleveren
3.bij een derde type phishing mail betalen slachtoffers elektronisch aangeleverde facturen van gekende leveranciers waarvan het rekeningnummer is gewijzigd

Tips:
· ga nooit in op dergelijke mails en verwijder deze onmiddellijk.
· Neem bij twijfel contact op met uw bankinstelling en maak melding van deze phishing mail.
· Controleer steeds alle gegevens vooraleer betalingen uit te voeren.

Niet dringende meldingen kunnen via pz.vlas@police.belgium.eu.
Bel bij het zien van verdachte gedragingen, personen of voertuigen steeds het noodnummer 101.

FVW / Bron: Politiezone Vlas

Geplaatst op 07.02.2019

Ambulanciers troosten kinderen met een Brandweer Westhoek knuffelbeer

Vanaf vandaag kunnen jonge slachtoffertjes door de ambulanciers van Brandweer Westhoek worden getroost met een gepersonaliseerde knuffelbeer. Zo’n 10% van de ambulanceritten bij Brandweer Westhoek zijn voor tussenkomsten met kinderen. Uit het verleden bleek het overhandigen van een knuffelbeer de nodige troost te bieden bij de kinderen.

Tot voor kort werden tweedehands knuffeldiertjes na een grondige was- en herstelbeurt gebruikt als troostmiddel. Het probleem hiermee was dat deze alle groottes en vormen hadden en dus niet handig waren om op te bergen in een ambulance. Dit gaf ambulancier Cindy het idee om een eigen knuffelbeer van Brandweer Westhoek te laten produceren. Een initiatief dat door de zoneleiding van Brandweer Westhoek volledig werd gesteund. Er werden zo’n 1.000 knuffelbeertjes aangekocht en verdeeld over de 12 ambulancediensten van Brandweer Westhoek.

De beertjes dragen een gepersonaliseerd T-shirtje met het logo van Brandweer Westhoek en zijn allen apart verpakt om zo in de meest hygiënische omstandigheden te kunnen worden vervoerd in de ambulances.

" Woordvoerder Kristof Louagie van Brandweer Westhoek: met de komst van deze knuffelberen wil Brandweer Westhoek de emotionele impact van een ambulancerit voor de jongste patiëntjes verzachten en hun in de meest comfortabele wijze naar het ziekenhuis overbrengen."

 

FVW / Bron: BW Zone Westhoek

Geplaatst op 07.02.2019

Zo'n 1000 jongeren, maar ook kleuters nemen deel aan de Klimaatbetoging Kortrijk

De eerste klimaatbeoging in Kortrijk was een succes. Een 1000-tal jongeren en kleuters trokken door het Kortrijkse stadscentrum. De klimaatbetoging werd op het Schouwburgplein ontbonden na een toespraak van de initiatiefnemers Amber Roelstraete en Dorian Berintan de menigte toespraken. Ze wezen de politici en vooral de bedrijven op hun plichten, maar benadrukten dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een oplossing voor de klimaatproblemen.

 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 07.02.2019

Goethalslaan Kortrijk afgesloten voor verkeer van 11 februari tot en met 31 juli 2019

Van maandag 11 februari tot en met woensdag 31 juli 2019 werkt de firma RTS BVBA uit Zedelgem aan de aanleg van een gescheiden riolering in de Goethalslaan. Door deze werken van Aquafin is de Goethalslaan (vanaf de brug over de Heulebeek tot aan de Gullegemsestraat) afgesloten voor verkeer.

Verkeerssituatie
Voetgangers en fietsers hebben geen doorgang, maar kunnen gebruik maken van het Heulepark als korte omleiding. Goethalslaan is bereikbaar tot aan de brug over de Heulebeek.
De aannemer voorziet de nodige signalisatie en omleiding.

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 07.02.2019

Twee nieuwe dichtbundels van Ereburger Willy Spillebeen voorgesteld

Bij het begin van de poëzieweek, op zaterdag 2 februari, werden in CC De Steiger onder een grote publieke belangstelling twee nieuwe dichtbundels van Ereburger Willy Spillebeen voorgesteld. De beide bundels werden voorgesteld aan de hand van een interview van Willy Spillebeen met Jooris Van Hulle. Willy Spillebeen las zelf enkele gedichten uit de twee dichtbundels voor. In haar inleiding verwees schepen voor Cultuur Griet Vanryckegem naar het grote poëtische oeuvre van Ereburger Willy Spillebeen. Ze las als hommage een gedicht uit een eerdere bundel Onbereikbaar voor.

Microkosmos is de dertiende dichtbundel van Willy Spillebeen en bevat teksten die een bezinning zijn over liefde, leven en dood. De gedichten zijn zowel speels als ernstig en zowel afstandelijk als zeer direct geschreven.

De bundel Horizontale zaken biedt een unieke vertaling van 69 gedichten van de modernistische, Amerikaanse schrijver E.E. Cummings (1894 – 1962). Cummings verbleef tijdens de eerste wereldoorlog aan het Westelijke front en schreef onder meer het gedicht ‘Belgium’. Het is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Cummings debuut dateert wel pas van 1922.

Jooris Van Hulle had een interview met de dichter waarin hij polste naar de achtergronden van deze nieuwe bundels en naar de redenen waarom W. Spillebeen een hier niet zo bekende dichter als E.E. Cummings wilde vertalen. Willy Spillebeen maakte duidelijk dat Cummings een van de grote en belangrijke beatnik dichters is uit het midden van de 20ste eeuw in de Verenigde Staten die hier ten onrechte onbekend is gebleven.

 

FVW / Bron: Stad Menen

Geplaatst op 07.02.2019
4040 artikelspagina's: 1 ... 2 3 4 5 6 <<< 7 >>> 8 9 10 11 12 ... 405