Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Proefproject Sint-Jorisstraat, schoolstraat in Wervik gestart

Het proefproject loopt tot en met het einde van het schooljaar. Dit wil zeggen dat de straat elke ochtend rond schooltijd, van 8.00 tot 8.30 u, afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer.

Ouders kunnen hun kinderen afzetten in de kiss&ridezone tegen de blinde muur in de Kasteelstraat. Tijdens deze proefperiode zal er tussentijds geëvalueerd worden om dan hopelijk, na een positieve evaluatie, naar volgend schooljaar het project definitief te kunnen maken en andere schoolomgevingen te kunnen aanpakken en veiliger te maken.

Op de eerste dag van het proefproject stelden zich geen grote problemen voor. Er waren wel enkele bestuurders die hun kinderen niet op de voorziene K&R-zone afzetten. Deze bestuurders werden dan ook aangesproken om gebruik te maken van de K&R-zone. Dit was zowel in de Koestraat als in de Magdalenastraat het geval. Enkele bestuurders die dan wel gebruik maakten van de K&R-zone, stapten uit om hun kind te begeleiden tot aan de schoolpoort. Dit is niet de bedoeling van de K&R-zone. Een K&R-zone mag niet verward worden met een zone voor kortparkeren. Opdat de zone optimaal zou renderen, is het primordiaal dat de ouders niet langer dan nodig blijven staan om hun kinderen af te zetten. Ideaal is dat ze achter het stuur van hun voertuig blijven zitten. Ouders die hun kinderen naar de klas willen begeleiden, moeten gebruik maken van een parkeerplaats.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 16.04.2018

Stad Wervik koopt 7 elektrische bakfietsen voor ophalen zwerfvuil

De Stad Wervik ging over tot de aankoop van een 7-tal elektrische bakfietsen die onder andere gebruikt zullen worden voor de zwerfvuilbestrijding. Schepen van Milieu Philippe Deleu (N-VA) deed in januari van dit jaar een voorstel op het schepencollege om in samenwerking met het OCMW de zwerfvuilbestrijding aan te gaan.

De extra medewerkers die worden ingezet zijn doelgroepwerknemers die werken onder art. 60 of met PWA. “Als OCMW hebben we de belangrijke taak om mensen kansen te geven op de arbeidsmarkt. We zijn dan ook blij dat we als OCMW kunnen meewerken aan de strijd tegen zwerfvuil”, Aldus schepen Sonny Ghesquière (sp.a)

Om de werknemers van Stad en OCMW, maar ook de vrijwilligers van Proper Wervik extra ondersteuning te bieden, ging de Stad ook over tot de aankoop van 7 elektrische bakfietsen. Met die fietsen zal men op pad gaan langs de Wervikse wegen om het zwerfvuil te verwijderen. De stad investeert  10.920 euro in de fietsen.

“De werknemers hebben een vaste ronde die ze moeten afleggen, en met de bakfiets kan het afval beter gerecycleerd worden tijdens de ophaling.” Aldus schepen Deleu.

“We merken dat sedert de acties voor de zwerfvuilbestrijding onze stad toch heel wat properder is geworden, hopelijk gaan de vervuilers dit nu ook beseffen en wordt er in de toekomst minder aan sluikstorten gedaan.” Besluit Schepen Deleu.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 16.04.2018

Renovatie Guldensporencollege Plein gaat laatste fase in

De restauratie van het historische hoofdgebouw van Guldensporencollege Plein (‘t Fort in de volksmond) gaat de laatste fase in.

Op 1 september 2018 zullen de leerlingen van de eerste graad de nieuwe gebouwen in gebruik kunnen nemen. Een stuk Kortrijkse geschiedenis wordt op die manier in ere hersteld.
De renovatie van het gebouw uit 1841 is inmiddels anderhalf jaar bezig. Architectenbureau AVDK Felix&Partners maakte een ontwerp waarin historische vloeren, trappen en binnendeuren bewaard blijven of worden nagemaakt naar oud model. De school krijgt een volledige metamorfose. Aannemer Artes-Woudenberg geeft alles van kelder tot nok een grondige restauratiebeurt: een gerestaureerde gevel, herstel van gietijzeren sterramen die verdwenen waren met de tijd, een nieuw pannendak, opgefriste leslokalen en studiezalen die voldoen aan de hedendaagse normen. Op die manier is het gebouw klaar voor de onderwijsbehoeften van de 21ste eeuw.

Historische kapel
Het pronkstuk van de renovatie wordt de historische kapel die een nieuwe functie krijgt als open leercentrum. Restaurateurs zijn momenteel volop bezig met het reinigen en herstel van het hemelsblauwe plafond. Een van de grote ontdekkingen in de kapel is een verborgen glasraam, dat achter een recentere valse wand verborgen zat.
De verhuis naar het vernieuwde hoofdgebouw is voorzien voor komende zomervakantie. Wie al sneller een kijkje wil nemen, kan de werf bezoeken op zondag 6 mei tijdens de Open Wervendag. Aannemer Artes-Woudenberg stelt zijn werf dan open voor het ruime publiek: https://openwervendag.be/nl/werven/206-guldensporencollege-kortrijk. Ook tijdens de infomomenten van het Guldensporencollege op 4 en 5 mei worden de verbouwingen voorgesteld. Meer info over de school vindt u via http://www.guldensporencollege.be/plein.

FVW / Bron: Philip Logie
 

Geplaatst op 16.04.2018

Az groeninge opent helihaven op campus kennedylaan voor urgente medische interventies

Een jaar na inhuizing op campus kennedylaan stelt az groeninge trots de nieuwe helihaven voor. De helihaven laat toe dat helikopters voor zowel patiëntenvervoer als voor andere medische doeleinden veilig kunnen landen in de nabijheid van het ziekenhuis.

Daarmee biedt az groeninge grotere toegankelijkheid bij urgente situaties.

Steeds drukkere wegen creëren een nood aan alternatieven om de vlotte bereikbaarheid van een ziekenhuis te garanderen bij urgente medische interventies. De nieuwe helihaven op campus kennedylaan komt tegemoet aan deze nood en zorgt dat nu ook in Zuid-West-Vlaanderen een landingsplaats in de nabijheid van een ziekenhuis is. Op die manier zet az groeninge extra in op reactiemogelijkheid en -snelheid bij onder andere trauma’s.

Urgente medische interventies

De landingsplaats van campus kennedylaan kan gebruikt worden voor medische interventies. Zo is er de inzetbaarheid bij grote ongevallen, waarbij helikopters ingezet kunnen worden voor dringend patiëntenvervoer naar het ziekenhuis. Daarnaast kunnen ook medische teams snel uitgewisseld worden, onder andere voor een dringende medische interventie op neonatologie. Een derde functie is het transport van organen, waarbij een medisch team van een transplantatiecentrum het orgaan in az groeninge komt preleveren en vervoert naar het betreffende ziekenhuis in of buiten België.

FVW / Bron: Az groeninge

Geplaatst op 16.04.2018

Campus reepkaai van az groeninge hernieuwt kwaliteitslabel Smiley voor voedselveiligheid en hygiëne

Het Smiley kwaliteitslabel is een label dat wordt uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Met dit label erkent het FAVV dat az groeninge voldoet aan de normen rond voedselveiligheid en hygiëne. In maart hernieuwde az groeninge het label voor campus reepkaai, in oktober volgt een audit op campus kennedylaan.
 
Az groeninge valt als ziekenhuis onder de categorie grootkeukens in zorginstellingen en tijdens de audit worden zaken gecheckt zoals conformiteit met de verordeningen, de autocontrole en de traceerbaarheid in de voedselketen. Ook infrastructuur en hygiëne wordt onder de loep genomen.
 
Elk jaar opnieuw verstrengen de regels als het om voedselveiligheid gaat. Het is belangrijk dat er gewerkt wordt volgens het kwaliteitshandboek en dat de procedures gerespecteerd worden. Daar staat az groeninge volledig achter.
 
“Het toepassen van de procedures vergemakkelijkt de manier van werken. Als iedereen hieraan meewerkt kunnen we garanderen dat elke stap in het proces goed en correct verloopt.”, aldus Arnold Vanhecke, domeinverantwoordelijke catering in az groeninge.
 
Voor het behalen van het label wordt ook de kennis van het personeel getest. Zo wordt gepeild naar de kennis van het personeel omtrent risicoanalyse en van corrigerende acties bij non-conformiteiten.
 
“Het Smiley-label is voor ons geen eindpunt: het is iets waar we dagelijks aan werken, een label dat we elke dag opnieuw willen verdienen.”, gaat Arnold verder.
 
Het Smiley-label is een herkenbaar label dat bestaat uit een lachend gezicht en een opgestoken duim. Het label wordt driejaarlijks uitgereikt na een uitgebreide audit.

FVW / Bron: Az groeninge
 
 

Geplaatst op 14.04.2018

Stand Vriendenkring Flossenbürg op festiviteiten 90 jaar Gezinsbond


Op zondag 29 april neemt de Vriendenkring van Flossenbürg afdeling Geluwe deel aan de festiviteiten nabij TRIAMANT in de Wervikstraat te Geluwe, dit naar aanleiding van 90 jaar Gezinsbond.

In de tent van de vriendenkring van Flossenbürg kan je terecht voor bierpakketten Broere Marcel, bolletjes kaas, droge worstjes, pannenkoeken, enz. Alles aan de typische democratische prijzen!
Er is ook mogelijkheid tot aankoop van een half bolletje kaas voor bij de picknick ’s middags. Er zijn proevertjes van kaas en Broere Marcel.

Vanaf 12.30 uur kan je er ook een lekkere versgebakken pannenkoek verkrijgen.

De vriendenkring van Flossenbürg stelt zich tot doel om aan de hand van jaarlijkse herdenkingsplechtigheden op diverse plaatsen in binnen- en buitenland, het oorlogsverleden niet te vergeten en de geschiedenis van het concentratiekamp van Flossenbürg blijvend te herinneren.;Het hoogtepunt is het jaarlijks bijwonen van de herdenkingsplechtigheid in de ‘Gedenkstätte van Flossenbürg’.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 14.04.2018

600.000 euro voor de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Stefanuskerk in Dentergem

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 606.639,14 euro toe voor de restauratie van de Sint-Stefanuskerk in Dentergem

“Tijdens een vijfde, en laatste restauratiefase, wordt het interieur van de kerk hersteld. De muren en gewelven zijn erg beschadigd en vervuild door vocht en zoutuitbloeiingen. De buitengevels, daken en de glasramen zijn in vorige restauratiefasen gerestaureerd. Na de interieurrestauratie zal de volledige kerk opgeknapt zijn. Ze blijft nadien in gebruik voor erediensten”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

De Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Stefanuskerk is gebouwd in 1855-1856. De Kortrijkse stadsarchitect Pierre-Nicolas Croquison zorgde voor het ontwerp. Van de voorgaande kerk die op dezelfde plek stond bleef enkel de toren uit 1613 bewaard. Enkele kerkmeubels van de oude kerk zijn bewaard, zoals de doopvont en enkele schilderijen. De 42 vensterramen met gotisch kroonwerk zijn allemaal verschillend versierd. Het orgel in de kerk is in 1913 gemaakt door de broers Vereecken uit Gijzegem.

De kerk, samen met het meubilair en het orgel, is in 2000 beschermd als monument.

FVW / Foto KDG
 

Geplaatst op 14.04.2018

Afbraakwerken tijdelijke sluis verlopen vlot

Op vrijdag 6 en maandag 9 april werden de sluisdeuren van de tijdelijke sluis in Harelbeke verwijderd.

De oude deuren worden in stukken gebrand voor schroot, “de nieuwe sluisdeuren die gebruikt werden voor de tijdelijke sluis worden eind mei of begin juni geplaatst als midden deuren voor de nieuwe sluis. Hiervoor moet echter het scheepvaartverkeer gestremd worden.” Aldus Bart Callaert, projectingenieur.

Momenteel wordt volop gewerkt aan het afbreken van de betonnen constructie, de prefab constructie is reeds verwijderd, en men is begonnen met het plaatsen van een damwand om een bouwkuip te kunnen maken voor een nieuwe stuw en turbines. Deze turbines wekken energie op om de volledige installatie op een energie neutrale manier te laten functioneren.

Eenmaal de werken in Harelbeke klaar zijn, wordt de volgende fase het vernieuwen van de brug van Menen. Intussen zijn ook reeds de voorbereidende werken gestart voor een nieuwe sluis in St.-Baafs-Vijve.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 12.04.2018

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits brengt bezoek aan Hanssens Catering in Gullegem

Hanssens Catering serveert haar verse bereidingen elke middag aan scholen, collectiviteiten en haar eigen medewerkers.

Onze gevarieerde, lekkere maaltijden worden bereid met dagverse groenten, vlees en vis en doen u het water in de mond lopen.
Net als elk goed menu is ook Hanssens Catering samengesteld uit enkele typerende ingrediënten.  Zo zijn dagverse en  gezonde voeding, duurzaamheid, traditie en innovatie de kernwaarden binnen ons bedrijf. Kwaliteit en voedselveiligheid staan eveneens centraal in alles wat wij ondernemen.

De producent en leverancier van maaltijden gaat een nieuwe vestiging bouwen, goed voor een investering van ongeveer 15 miljoen euro. Dat kondigde het bedrijf aan tijdens een bezoek van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), die donderdag een kijkje ging nemen in het kader van de methodiek "Gezonde school".

Hanssens Catering vierde in 2017 nog zijn vijftigste verjaardag. Het familiebedrijf is inmiddels al toe aan de derde generatie en blijft groeien. Hanssens Catering is vooral gekend voor het maken en aanbieden van schoolmaaltijden in basis- en secundaire scholen, van West-Vlaanderen tot de regio Brussel, met vestigingen in Brussel, Oosterzele en Gullegem.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 12.04.2018

Vier Waregemse stadsteams trappen 1000km Kom op tegen Kanker 10-13 mei

Het hemelvaartweekend is al enkele jaren 1000km-weekend. Dan gespen we de fietshelm vast, klikken we de schoenen in de pedalen en fietsen we ten voordele van de strijd tegen kanker.

Het stadspersoneel van Stad Waregem neemt voor de vijfde keer deel aan de 1000km van Kom op Tegen Kanker. Dit jaar met maar liefst vier teams. Samen met duizenden zielsgenoten trappen ze tegen kanker.
Wat is de 1000km?
De 1000km is een fietsevenement tijdens het hemelvaartweekend. De totale afstand wordt onderverdeeld in acht etappes van 125 km, dus twee etappes per dag. Die etappes worden gereden in peloton, en telkens rijdt één lid van het team een etappe. Elk team zamelt 5 000 euro in, deze opbrengst gaat naar wetenschappelijk kankeronderzoek.

Acties

Om het startgeld te verzamelen, organiseerden de 27 renners en heel wat vrijwilligers van het stadspersoneel verschillende acties. De verkoop van paaseieren, klaaskoeken en wafels bracht meer dan 9000 euro op. Drie sportieve activiteiten, aquagym, spinning en hulp bij de steepletochten, brachten 5500 euro in het laatje. Daarnaast organiseerde de bib een KOTKwis, werd geholpen op WinterWoordenNacht en deed ook de Stedelijke Kunstacademie een duit in het zakje. Deze culturele activiteiten waren goed voor 3300 euro. Tot slot konden de teams ook rekenen op heel wat giften.

Wil je de stadsteams steunen?

Dat kan! Zaterdag 2 juni is er een Vrijetijdsmarkt in het centrum van Waregem. Kom langs voor een namiddag vol actie en animatie, en steun Kom op tegen Kanker door iets te drinken in de bar.
Op 13 mei passeert het KOTK-peloton door Waregem. Ze rijden langs de bib (Boekenplein) naar Desselgem om daarna in Harelbeke te eindigen. Bezoek ons gezellig pop-upcafé op het Boekenplein van 11.00 tot 15.00 u, supporter voor de renners en steun Kom op tegen Kanker. Uiteraard kan je ook een gift doen op rekeningnummer BE14-7331-9999-9983 met als mededeling ‘170-095-735 gift’.

FVW / Foto FVW
 

Geplaatst op 11.04.2018
3090 artikelspagina's: 1 ... 2 3 4 5 6 <<< 7 >>> 8 9 10 11 12 ... 310