Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Start van de campagne "Helemaal BOB. Nul op!"

Afgelopen jaar controleerde de politie maar liefst 1 op de 4 Belgen bij een alcoholcontrole. Daarbij blazen steeds minder bestuurders positief. Zo voerde de politie bij de vorige BOB-zomercampagne dan 324.000 controles uit. Slechts 2,7 procent van de gecontroleerde bestuurders had te veel gedronken, het beste resultaat ooit. Uit een recente bevraging van het VIAS blijkt echter dat we toch nog graag een glaasje drinken als we daarna nog de weg op moeten met de wagen. En omdat ook dit gevaarlijk kan zijn, luidt de slogan van deze zomereditie ‘Helemaal BOB. Nul op!’

Drinken en rijden blijft een probleem
11 ongevallen per dag met bestuurder onder invloed van alcohol
In 2018 gebeurden er in België 4036 ongevallen met doden of gewonden waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol was, ofwel 11 ongevallen per dag. Dit betekent dat in 10,6% van alle letselongevallen er sprake was van een bestuurder die te veel gedronken had.

Dat is bijzonder veel, al is er ten opzichte van 2010 toch een verbetering vast te stellen. Toen waren er nog 5474 letselongevallen met een bestuurder onder invloed, ofwel 12% van het totale aantal letselongevallen.

1 op de 3 rijdt nadat ze alcohol hebben gedronken
Uit een gloednieuwe Europese enquête van Vias institute blijkt dat ongeveer 1 op de 3 Belgen (30%) toegeeft in de afgelopen maand met de wagen te hebben gereden nadat ze alcohol hadden gedronken. Dat is na Zwitserland en Portugal (allebei 34%) het hoogste percentage van de 28 EU-lidstaten. Op Europees niveau ligt het gemiddelde op 21%. Hongarije is met 5% de beste leerling van de klas, maar ook Zweden (8%) en Finland (9%) scoren goed.

1 op de 4 Belgische bestuurders heeft vorig jaar moeten blazen
Nochtans geeft 1 op de 4 Belgische bestuurders (24%) aan dat ze in het afgelopen jaar een alcoholtest hebben ondergaan. Dit ligt boven het Europese gemiddelde van 18%. Zo werden tijdens de zomerBOB-campagne van vorig jaar alleen al meer dan 324 000 controles uitgevoerd. 2,7% van de gecontroleerde bestuurders had toen te veel gedronken.

Goede afspraken maken goede vrienden 
Al te vaak laten Belgische bestuurders zich nog verleiden tot een glas en beginnen ze vervolgens ‘te tellen’ hoeveel ze nog mogen drinken om onder de limiet te blijven. Het is bijzonder gevaarlijk om op het moment zelf te beslissen wie nog in staat is om naar huis te rijden. Een BOB afspreken doe je dus altijd op voorhand, zo ben je altijd zeker dat je veilig thuis kan geraken.

Nieuwe campagne : ‘Helemaal BOB. Nul op!’
Tijdens deze zomercampagne ‘Helemaal BOB. Nul op!’ benadrukken de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), Brussel Mobiliteit, Assuralia (de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen), de Belgische Brouwers en Vias institute dat je pas echt helemaal BOB bent, als je niets gedronken hebt.

‘Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, moeten we resoluut blijven strijden tegen alcohol achter het stuur,’ zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. ‘Dat doen we met gerichte controles en campagnes. Nul op, iedereen BOB is de beste garantie om ongevallen én boetes te vermijden.‘

In Vlaanderen is de BOB-boodschap is vanaf maandag 10 juni te zien op de affichageborden langs de hoofdwegen en op de bussen van De Lijn. Ook de Kusttram wordt in een BOB-kleedje gestoken. In Brussel dragen de bussen van de MIVB de BOB-boodschap uit.

De BOB-Bende maakt deze zomer ook weer haar opwachting op de vele zomerfestivals zoals Brussels Summer Festival, de Lokerse Feesten en Summer Music Festival en onderzoekt hoe BOB-vriendelijk deze festivals zijn.

 

FVW / Bron: VIAS

Geplaatst op 08.06.2019

37 educatieve masteropleidingen goedgekeurd

Vanaf volgend academiejaar kunnen 18-jarigen ook aan de universiteit onmiddellijk kiezen om leerkracht te worden via een educatieve master. Vandaag werden door de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 37 educatieve masteropleidingen goedgekeurd. Het gaat om opleidingen in tien verschillende clusters zoals wetenschappen en technologie, talen, economie of lichamelijke opvoeding.

Vlaanderen heeft de komende jaren van het kleuter- tot het secundair onderwijs nood aan heel wat gemotiveerde en gepassioneerde leerkrachten, jaarlijks zo’n 5.000 à 7.000 leerkrachten. De komende jaren is het dan ook belangrijk om veel nieuwe leerkrachten aan te trekken. Een sterke lerarenopleiding, ook aan de universiteit, moet daarbij helpen.

Deze lerarenopleiding gaat in september 2019 van start. Dan kan een 18-jarige onmiddellijk bij de start van de opleiding aan de universiteit ervoor kiezen om leerkracht te worden. Tot vandaag kon een student aan de universiteit pas na het behalen van een masterdiploma voor het leraarschap kiezen via een bijkomende opleiding, de specifieke lerarenopleiding.

Een educatieve master is een opleiding gelijkwaardig aan een gewone master die je vakinhoudelijk en onderwijskundig voorbereidt op het beroep als leerkracht. De opleidingen hebben heel wat vakken gemeenschappelijk met de al bestaande domeinmasters, maar combineren die met een stevige component leraarschap. Dat gaat dan over pedagogische vaardigheden, vakdidactiek, stage, … .

Universiteiten kunnen de volgende 10 educatieve masteropleidingen aanbieden:

- Cultuurwetenschappen, met een studieomvang van 90 studiepunten, binnen het studiegebied geschiedenis of het studiegebied archeologie en kunstwetenschappen
- Maatschappijwetenschappen, met een studieomvang van 90 studiepunten, binnen het studiegebied politieke en sociale wetenschappen
- Economie, met een studieomvang van 90 studiepunten, binnen het studiegebied economische en toegepaste economische wetenschappen of het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde
- Levensbeschouwing, met een studieomvang van 90 studiepunten, binnen het studiegebied godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht of het studiegebied wijsbegeerte en moraalwetenschappen
- Lichamelijke opvoeding, met een studieomvang van 120 studiepunten, binnen het studiegebied bewegings- en revalidatiewetenschappen
- Wetenschappen en Technologie, met een studieomvang van 120 studiepunten, binnen het studiegebied wetenschappen
- Gedragswetenschappen, met een studieomvang van 120 studiepunten, binnen het studiegebied psychologie en pedagogische wetenschappen
- Ontwerpwetenschappen, met een studieomvang van 120 studiepunten, binnen het studiegebied architectuur
- Talen, met een studieomvang van 120 studiepunten, binnen het studiegebied taal- en letterkunde of het studiegebied toegepaste taalkunde
- Gezondheidswetenschappen, met een studieomvang van 120 studiepunten, binnen het studiegebied sociale gezondheidswetenschappen.

Elk van onze Vlaamse universiteiten werkte binnen deze domeinen een sterk aanbod van opleidingen uit die de Vlaamse Regering vandaag goedkeurde. Dat is een belangrijke stap om het lerarenberoep en de hervormde lerarenopleidingen positief in de kijker te zetten. Ook voor zij-instromers zijn er aparte trajecten in avond, weekend en/of afstandsonderwijs voorzien. Op die manier is er ook een flexibel aanbod voor de steeds belangrijkere doelgroep van kandidaten die zich wil heroriënteren op de arbeidsmarkt en voor wie een job in het onderwijs een interessante loopbaankeuze kan zijn.

De educatieve masters zijn slechts één van de maatregelen om het beroep van leerkracht opnieuw aantrekkelijk te maken. Sinds dit voorjaar loopt ook de campagne “Word een echte influencer!”. De leerkrachten zelf vormen in die campagne het uithangbord op sociale media. Leerkracht zijn is een job met heel wat voldoening, een job om fier op te zijn, een job waarmee je het verschil maakt voor jongeren als échte influencer. Daarnaast werd in 2018 al met de onderwijsverstrekkers en de sociale partners een nieuwe onderwijscao afgesloten. Startende leerkrachten krijgen daardoor meer werk- en loonzekerheid via de lerarenplatforms en er is betere aanvangsbegeleiding.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “We hebben de komende jaren veel extra leerkrachten nodig. De hervorming van de lerarenopleiding is één van de elementen om het beroep van leerkracht opnieuw aantrekkelijk te maken. De educatieve masteropleidingen bieden een 18-jarige de kans om ook aan de universiteit onmiddellijk voor een lerarenopleiding te kiezen. De goedkeuring van 37 educatieve masteropleidingen aan de universiteiten in Vlaanderen is dus een belangrijke stap vooruit.”

 

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 08.06.2019

Existentialisme in de rock 'n roll - Johan Braeckman over Lou Reed

MuziekBoutique met Johan Braeckman. Lezing & muziek - Lou Reed en existentialisme in de rock-'n-roll

Lou Reed (1942-2013) was dichter, gitarist, componist en fotograaf. Als mede-oprichter van The Velvet Underground, oefende hij een bijzonder grote invloed op de verdere geschiedenis van de rockmuziek. 
Reeds tijdens de periode van The Velvet Underground was duidelijk dat Lou Reed geen mainstream rockmuzikant was. Hij werkte samen met kunsticoon Andy Warhol, liet zich inspireren door schrijvers en dichters, en bezong de zelfkant van het stedelijke leven. Ook zijn solocarrière is gewijd aan minder voor de hand liggende thema’s, zoals verslaving, homo- en transseksualiteit, huiselijk geweld en zelfdoding. Lou Reed schreef er meerdere klassiek geworden songs over. Hij zag zijn hele oeuvre niet zozeer als een verzameling rocksongs, maar als een roman waarin de stad New York de hoofdrol speelt. 
De onderwerpen die Lou Reed behandelt in zijn songs, zijn vaak hard, pijnlijk en confronterend. Toch worden ze ook poëtisch en soms romantisch weergegeven.
Johan Braeckman studeerde aan de universiteiten van Gent, Brussel en Santa Barbara, Californië. Hij publiceerde boeken en hoorcolleges over onder meer Darwin en de evolutietheorie, bio-ethiek, kritisch denken en de geschiedenis van de wijsbegeerte. Hij is hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en geeft geregeld lezingen in binnen-en buitenland over diverse onderwerpen.

dinsdag 11 juni 2019 // 19.30u // centrale bibliotheek, Leiestraat 30, 8500 Kortrijk// €5 //vooraf inschrijven via UiT in Kortrijk, ter plaatse in de Uitwinkel of telefonisch op 056 239855

MuziekBoutique is een programma rond, over en mét muziek, waar kenners en liefhebbers luisteren naar en praten over één bepaald genre, artiest, groep, componist. Voor al wie houdt van muziek en interesse heeft in anekdotes of gewoon van een rustige muzikale avond in gelijkgestemd gezelschap wil genieten. Wie daarna meer wil kan terugvallen op de rijke muziekcollectie van de bibliotheek.

 
FVW / Bron: Johan Braeckman

Geplaatst op 08.06.2019

Enkel nog officiële verkiezingsborden in Wervik?

Op de gemeenteraad van Wervik had raadslid Belinda Bauprez (N-VA) een vraag ingediend om in Wervik verkiezingsafiches enkel nog aan te plakken op officiële verkiezingsborden. "Ik werd vaak aangesproken door burgers die zich ergeren aan de veelte van affiches, allemaal verloren geld om nog niet van de afvalberg te spreken. In veel gemeenten is er reeds een verbod op het plaatsen van affiches langs de openbare weg. En als je de uitslag van de verkiezingen bekijkt, is het niet de partij die de meeste borden heeft geplaatst, die de beste uitslag heeft." Aldus Belinda.
Burgemeester Youro Casier (sp.a) is het voorstel alvast bespreekbaar.

 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 08.06.2019

Ronde Tafel 24 Kortrijk schenkt G-groepen Vaste Vuist Lauwe specifiek sportmateriaal

De Ronde Tafel 24 Kortrijk schenkt de G-groepen van sportgroep Vaste Vuist Lauwe specifiek sportmateriaal zodat jongeren met een beperking op een ideale manier hun sport kunnen beoefenen. Momenteel beschikt de sportgroep over G-gym en G-minivoetbal. Vanaf 1 september start de club ook met G-dans voor jongeren én volwassenen.

Sportgroep Vaste Vuist Lauwe vzw beschikt sedert 5 jaar over een afdeling G-Gym. G-Gym staat voor gymnastiek voor kinderen en jongeren met een verstandelijke, gedrags- en emotionele of licht motorisch beperking. De G-groep laat gymnasten die niet binnen de bestaande leeftijds-en niveaugroepen terecht kunnen, toe om van hun favoriete sport te genieten. Turnen is een veelzijdige sport die op alle niveaus kan beoefend worden. Daarom is gymnastiek bijzonder geschikt voor personen met een handicap. Sedert vorig seizoen is er ook een afdeling G-minivoetbal.

De trainingen worden begeleid door ervaren en gemotiveerde lesgevers. Voorzitter Dries Defossez: “Momenteel begeleiden we 40 jongeren met een beperking. En dat aantal zien we elk jaar toenemen. Ook deze jongeren vinden hun weg naar de sportclub. Maar ook voor deze specifieke doelgroep is er aangepast materiaal nodig die veilig is. Bovendien moeten de jongeren zich maximaal kunnen ontplooien. Deze jongeren moeten er wekelijks kunnen snoezelen. Met behulp van specifiek sportmateriaal kunnen we dit gevoel creëren. Deze heel dankbare groep verdient eveneens onze aandacht.”

Volgend seizoen start de club met een derde G-discipline, genaamd “G-Roove & Move”. Kinderen en volwassenen met een beperking die graag bewegen op muziek zijn welkom in onze G-DANS groepen van de sportgroep. Op de dansvloer zal er bewogen worden op muziek aan de hand van bewegingspedagogiek, bobath-technieken, sensorische stimulatie en verschillende dansinvloeden. De 2 nieuwe G-dansgroepen zullen sporten op vrijdagavond (17.30u-18.30u jongeren en 19.30u-20.30u adolescenten en volwassenen).

 

FVW / Bron: Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 08.06.2019

Vrachtwagen op CNG in stadsdepot Stad Harelbeke

Harelbeke zet zo veel mogelijk in op duurzame, energiezuinige en milieuvriendelijke initiatieven. Daarom wordt op 11 juni een milieuvriendelijke vrachtwagen op CNG ingezet in het stadsdepot.

CNG staat voor Compressed Natural Gas. Dat is aardgas onder druk dat voornamelijk als voertuigbrandstof gebruikt wordt. Het is niet alleen op lange termijn goedkoper dan de meer traditionele brandstoffen als benzine en diesel, maar ook milieuvriendelijker.

Schepen van milieu, energie en duurzaamheid Tijs Naert is opgetogen met de komst van de milieuvriendelijke vrachtwagen: "Het gas is met een mooiere verbranding dan benzine of diesel een stuk milieuvriendelijker. Tijdens het werk moet de motor soms stationair blijven draaien en bij het huidige model komen veel minder vervuilende dampen vrij. Nu niet meer, dat is gezonder voor de mensen, de omgeving en de luchtkwaliteit”.

De aankoop van zo’n vrachtwagen is geen goedkope investering, het financiële plaatje bedraagt 150.000 euro. De CNG vrachtwagen is volledig nieuw, behalve de hybride kraan. Het voertuig is een bundeling van innovatieve technologieën, en is redelijk uniek in onze streek.

 
FVW / Bron: Stad Harelbeke

Geplaatst op 08.06.2019

Infomarkt Leiewerken Menen op 19 juni

De Leiebrug naar de toekomst
Op woensdag 19 juni stellen de Vlaamse Waterweg nv, de Stad Menen en partners je voor hoe de Leiewerken achter de schermen zijn voorbereid. Je ontdekt er de ontwerpen van de brug in de Rijselstraat en de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Verder kan je de resultaten inkijken van het lopende participatietraject voor de inrichting van het Barakkenpark en zien hoe 'De Panden' tijdelijk leven blazen in de panden in de projectzone. Iedereen is welkom van 16.00 tot 20.00u in CC De Steiger.

 
FVW / Bron: Stad Menen

Geplaatst op 08.06.2019

Street art kleurt Zeedijk

Wie in Nieuwpoort - Bad op de Zeedijk wandelt, kan er niet naast kijken. Tussen de Vlaanderenstraat en de Meeuwenlaan werden de gevels van vijf authentieke kustvilla’s volledig in bonte kleuren geschilderd. Het impressionante werk van on geveer 300 m² werd gerealiseerd door de Brusselse kunstenaar Oli - B, in samenwerking met het Oostendse street art festival The Crystal Ship.

De vijf gebouwen behoren tot de allerlaatste getuigen van het elitaire kusttoerisme van de 20e eeuw. Het opfleuren van de gevels van L’Estran, Nitchevo, Inch’allah, Blanches Voiles en het aangrenzende pand gebeurde op vraag van projectontwikkelaar Condius. 
In het voorjaar van 2020 ruimen de villa’s plaats voor een nieuwbouwproject. Tot dan kun je Oli - B’s opvallende muurschildering nog bewonderen.

 
FVW / Bron: Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 08.06.2019

De Kleinste Steeple bouwt De Stad

Het familie-uitje bij uitstek tijdens de Waregem Koerse Feesten zoekt dit jaar zijn inspiratie in De Stad. Sterker nog, tussen de vele voorstellingen van nationale en internationale gezelschappen uit het wereldje van circus, straattheater en geknutsel, kunnen alle kinderen ook meebouwen aan de stad van hun toekomst. Alle verenigingen en vrijwilligers slaan onder impuls van CC De Schakel de handen in elkaar en boetseren uit honderden kartonnen dozen een inventieve stad waar duurzaamheid, groei en een simpele glimlach centraal staan. En natuurlijk zullen ook de vele artiesten en medewerkers ruim de tijd nemen om hun stukje stad te creëren.

Zo demonstreren ze bij Compagnie Poc (Fr) hun 'steetperformance skills' op de tonen van een Bobby Mcferran klassieker, kruipen ze bij Courcirkoui (Fr) heel elegant de boom in en verzamelen onze vrienden van Las Bobinas waaghalzerij van over de hele wereld en zwieren het ons gebald in en een 30 minuten durend cabaret onze richting uit. Schrik niet wanneer je onderweg opgepeuzeld wordt door reuze grote duiven, sierlijk dansende opblaas poepen, twee gedesoriënteerde gondeliers, één van Piv Huvluv zijn vele vinylplaatjes, een Han Solo op kindermaat of het muzikale geweld van Ap&Diks. Bruisen zal die stad!

OPROEP OPROEP OPROEP
Wil je met je vereniging, school, club, vriendclubje, enz. de kinderen tijdens De Kleinste Steeple op sleeptouw nemen om een stukje van onze Stad te creëren? Stuur dan voor 12 juni een mailtje naar joost@ccdeschakel.be en we nodigen je uit voor één van de info sessies op 17 juni eerstkomende. Zo krijg je samen met vele andere vrijwilligers een plaatsje in het park tijdens De Kleinste Steeple.

 

FVW / Bron: Stad Waregem

 

Geplaatst op 08.06.2019

6,5 miljoen euro voor nieuwe energiebesparende maatregelen in gebouwen van hogescholen en universiteiten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert opnieuw 6,5 miljoen euro voor nieuwe energiebesparende maatregelen in het hoger onderwijs. Het is de derde keer dat er een oproep wordt gedaan aan hogescholen en universiteiten om hun bestaande gebouwen beter te isoleren en energie te besparen. De instellingen kunnen tot 15 oktober 2019 projecten indienen. De projecten die de meeste CO2-besparing per euro subsidie opleveren, komen in aanmerking voor maximaal 50% subsidie van de kosten.

Het Vlaams hoger onderwijs heeft met zijn uitgebreid gebouwenpatrimonium een belangrijke verantwoordelijkheid in efficiënt gebruik van energie. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten gaat vandaag al veel aandacht naar energie-efficiëntie. In bestaande gebouwen kan nog heel wat energiewinst geboekt worden. Daarom stelt de Vlaamse overheid subsidies ter beschikking voor energiebesparende maatregelen.

Na het succes van de eerste (2016) en de tweede (2017) oproep waarbij respectievelijk 86 en 91 projecten werden toegekend, is er voor deze derde oproep opnieuw in 6,5 miljoen euro voorzien. Volgende energiebesparende investeringen komen in aanmerking voor 50% subsidiëring:
Dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie
Vervanging van glas door hoogrendementsglas
Zonneboiler
Warmtepomp
Vervanging ketel door hoogrendementsketel


De hogescholen en universiteiten kunnen tot 15 oktober 2019 een voorstel indienen voor energiebesparende ingrepen in hun onderwijsinfrastructuur. De focus ligt op energiebesparing en dus ook CO2-reductie in bestaande gebouwen. Een ambtelijke commissie zal de aanvragen beoordelen en de projecten rangschikken op basis van de bespaarde CO2-reductie per euro gevraagde subsidie. De projecten kunnen dan gerealiseerd worden in de loop van 2019-2021.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “We investeren opnieuw 6,5 miljoen euro voor de universiteiten en hogescholen om energiebesparende projecten in te dienen. Dat kan gaan over het isoleren van een dak, muren of vloeren, het vervangen van glas door rendementsglas en het plaatsen van een zonneboiler, warmtepomp of hoogrendementsketel. De eerste twee waren een groot succes met 177 goedgekeurde projecten. Samen zorgen die voor bijna 20.000 ton minder CO2 per jaar. Dat is te vergelijken met de uitstoot van zo’n 24 miljoen kilometer met de vrachtwagen. Ook op dat vlak nemen de instellingen hoger onderwijs hun verantwoordelijkheid.”

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Vlaanderen heeft een gemiddeld verouderd woningpatrimonium. Ook sommige gebouwen van hogescholen en universiteiten zijn niet altijd in even goede staat. Er is dan ook een renovatieboost nodig. Daarom hebben we met de Vlaamse regering eerder al een budget van bijna 20 miljoen euro uitgetrokken om nog sterker in te zetten op energiebesparende maatregelen in ons onderwijs en doen we nu een nieuwe oproep voor 6,5 miljoen euro. Door de omslag te maken naar hernieuwbare energie en doorgedreven energiezuinigheid, zorgen we ervoor dat onze kinderen opgroeien in een gezondere omgeving.”

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel: “Na mobiliteit zijn gebouwen in Vlaanderen de grootste bron van broeikasgassen. Zeker bij oudere gebouwen is nog veel potentieel om de uitstoot sterk te verminderen. Met deze ondersteuning zetten we weer een belangrijke stap om de schoolgebouwen energie-efficiënt te maken.”

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 06.06.2019
4558 artikelspagina's: 1 ... 2 3 4 5 6 <<< 7 >>> 8 9 10 11 12 ... 456