Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Eerst en vooral de Zes Uren van Kortrijk is volledig GRATIS voor bezoekers. Wij beantwoorden hier enkele van de vaak gestelde vragen:

In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen wordt ingezet op zoemrijk grasland.  De Provincie wil het beheer van graslanden ‘zoemvriendelijker’ maken. Bloemrijke graslanden die nooit volledig worden gemaaid (= gefaseerd beheer) zijn erg nuttige biotoopelementen. Ze herbergen veel insecten en andere ongewervelden.
Bloemrijke percelen bieden veel ‘ecosysteemdiensten’:
- variatie aan nectar en stuifmeel voor bestuivers (bijen, hommels, zweefvliegen, …)
- er leven veel natuurlijke vijanden van plagen (loopkevers, spinnen, lieveheersbeestjes, …)
- waardplanten voor vlinders
- veel vogels vinden er jaarrond voedsel (zaden en insecten)
- geen erosie
Schepen van Milieu Patrick De Klerck: ”Bovendien vormt het zoemrijk grasland dankzij de vele kruiden en bloemen een prachtig kleurenpalet met een hoge belevingswaarde. De soortensamenstelling van graslanden kan erg verschillend zijn, afhankelijk van milieuomstandigheden zoals de samenstelling, de vochtigheid en de zuurtegraad van de bodem.
In Blankenberge werd gekozen voor een grasveld ter hoogte van het Slabbinckpad, de Jean Jaureslaan en de Oudengemselaan. Er zal extensief gazonbeheer toegepast worden. De grond werd kort gemaaid, geverticuteerd in twee richtingen en ingezaaid met een bloemenmengsel. Plantensoorten: duizendblad, knoopkruid, wilde peen, margriet, suskuskaasjeskruid, avondkoekoeksbloem, klaver (soorten), …

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Patrick De Klerck

Geplaatst op 21.11.2018

Zes Uren van Kortrijk: FAQ

Eerst en vooral de Zes Uren van Kortrijk is volledig GRATIS voor bezoekers. Wij beantwoorden hier enkele van de vaak gestelde vragen:

 Waar gaan kijken? Toegang is gratis en de organisatie heeft enkele punten voor de toeschouwers geselecteerd.  De organisatie vraagt om de instructies van de stewards en baancommissarisen strict op te volgen
The Green Onions
Opnieuw is er een gratis optreden, op zaterdagavond. Dit jaar geven Green Onions het beste van zichzelf in de grote tent op de Markt van Kortrijk vanaf  21 u . Ze brengen covers van klassiekers die zowel jong als oud aan het dansen brengt. Met een mix van genres en artiesten, U2 naar Prince, via Praga Khan tot Vanilla Ice en Daft Punk gaat het dak van de tent eraf.

Iedereen is welkom, rallyliefhebber of niet!
Autostal Groeninghe steunt De Hoge Kouter!
Traditiegetrouw steunen de organisatoren van de Zes Uren van Kortrijk een goed doel uit de regio. Dit jaar is dit niet anders en werd opnieuw gekozen om organisatie uit de regio in de kijker te plaatsen. De Hoge Kouter is een Multi Functioneel Centrum dat dagopvang, mobiele en ambulante begeleiding en rechtsteeks toegankelijke hulp aanbiedt aan jongeren tussen 12 en 21 jaar met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek.
De Hoge Kouter Kortrijk: wie zijn wij?
De Hoge Kouter ondersteunt ongeveer 250 jongeren (12-25 jaar) met een beperking via aangepast onderwijs en zorg.Samen met de ouders, de jongeren en vele andere partners, werken we aan het GELUK en de TOEKOMST van onze jongeren.
Hun GELUK ligt ons nauw aan het hart. De jongeren moeten zich goed voelen, zowel hier als in hun eigen omgeving. Samen met de jongere en de ouders maken wij daar werk van.
In De Hoge Kouter worden de jongeren voorbereid op hun TOEKOMST.
Door aangepast onderwijs en begeleiding op maat van hun mogelijkheden, bereiden we hen zo goed mogelijk voor op alle aspecten van het leven: (al dan niet betaald) werk, (al dan niet zelfstandig) wonen, sociale contacten, zelfzorg, vrije tijd, zelfstandig functioneren in de maatschappij,…
De medewerkers van De Hoge Kouter sparen kosten nog moeite om deze mooie doelen te bereiken. Wij leggen de lat hoog maar komen tot de vaststelling dat de werkingstoelagen ontoereikend zijn.
Wij danken alle sympathisanten die dit begrepen hebben en die ons steunen door extra centen in het laatje te brengen zodat wij de jongeren net dat ietsje meer kunnen bieden!
Autostal Groeninghe is al volop bezig met de organisatie van dit sportief evenement, dat dit jaar plaatsvindt op 24 en 25 november 2018
Zes Uren van Kortrijk sluit opnieuw het Vlaams rallykampioenschap af!

Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock - Bron  :  Sandro Delaere - Rally kortrijk
 

Geplaatst op 21.11.2018

Illegale criminaliteit - actieve opsporing

“Hoewel het Vlaams Belang  dergelijke acties van de politie uiteraard steunen, zullen deze jammer genoeg niet volstaan”, zegt Wouter Vermeersch van Vlaams Belang Kortrijk. “Illegalen moeten systematisch en actief worden opgespoord. Onze politiemensen moeten hier meer mensen en middelen voor krijgen. Bovendien moeten we in onze regio ophouden met het pamperen van illegalen. De gratis medische hulp aan deze illegalen in onder andere AZ Groeninge vormt een belangrijke aantrekkingspool en moet worden gestopt!”

Illegalen laten vaak een pad van ellende achter, gaande van zwartwerk over zware criminaliteit tot recent zelfs terreur. De feiten, gepleegd door illegalen, gemeld in onze lokale kranten stapelen zich op: steekpartijen, drugshandel, diefstallen, enz. Concreet pleit Vlaams Belang ervoor om illegalen in Kortrijk actief op te sporen. Illegaliteit is en blijft criminaliteit.
Bovendien betaalt de belastingbetaler in Kortrijk jaarlijks bijna een half miljoen euro voor ‘dringende medische hulp’ aan deze illegalen. In 2016 werd door OCMW Kortrijk 469.053,64 euro uitgegeven. Geld dat volgens Vlaams Belang veel beter zou kunnen worden besteed. Het gaat hierbij niet alleen om spoedeisende behandelingen, maar ook om luxe-ingrepen zoals neuscorrecties. Kortrijk dreigt niet alleen het OCMW van de wereld te worden, maar ook meer en meer een trekpleister voor medisch toerisme.


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Wouter Vermeersch Vlaams Belang  kortrijk

 

Geplaatst op 16.11.2018

Startbeslissing K-R8 in voorjaar 2019

De startbeslissing in het complex project K-R8 zal in de loop van volgend voorjaar genomen worden. Hierbij zal een einde komen aan de verkenningsfase. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).
Het project K-R8, dat de ruime omgeving van de R8 op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit wil aanpakken, is opgevat als complex project. Een nieuwe, procesmatige aanpak met vier stappen, die ervoor moet zorgen dat dergelijke projecten binnen een aanvaardbare termijn gerealiseerd worden, én met een zo maximaal mogelijk draagvlak. “Momenteel bevindt het project K-R8 zich in de verkenningsfase. Dit behelst onder meer een mobiliteitsonderzoek. Het eindrapport hiervan werd in september aan de stuurgroep voorgelegd”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA). De verkenningsfase wordt afgesloten met het nemen van een startbeslissing, met een duidelijke projectdefinitie en doelstellingen.
Het voorontwerp startbeslissing is momenteel onderwerp van besprekingen binnen het projectteam, de ambtelijke werkgroep en de stuurgroep. “Het is de bedoeling de startbeslissing in het voorjaar van volgend jaar te laten goedkeuren door de Vlaamse regering.” Dan pas kan de onderzoeksfase van start gaan. “Het doel van de onderzoeksfase is om de beste oplossing te filteren uit een brede waaier van mogelijkheden. Daarvoor moeten de verschillende oplossingen op een geïntegreerde manier onderzocht en afgewogen worden. De beste oplossing wordt geformuleerd in het voorkeursbesluit”, zo besluit Bert Maertens.
 
 Voor de redactie  : Bernard decock  - Bron  : Bert Maertens - Vlaamsparlement.
 

Geplaatst op 16.11.2018

Vaste Vuist Lauwe naar finale interclub Gymnastiek Heren

Op zaterdag 10 november vond de 8ste  editie van de kwalificatiewedstrijd teamcup Artistieke Gymnastiek Heren plaats. De finale van de teamcup zelf vindt plaats binnen 2 weken in Dendermonde. De tickets om aan deze finales te mogen deelnemen werden dit weekend uitgedeeld op de drukbezette kwalificatiewedstrijd. Plaats van het gebeuren was ook dit jaar de topturnhal van Dendermonde. Vaste Vuist Lauwe nam deel met 2 ploegen. Het team opgelegd werk (-13 jaar) werd knap 4e. Daarmee plaatsen zich voor de finale op 24 november. Het team vrij werk (+13 jaar) werd 3de .
Het team opgelegd werk (4de) bestaat uit Delahaye Arthur, Delahaye Alexander, Vandenbrande Marlon, Herreman Mathis, Dupont Liam en Strypsteen Tibe. Individueel behaalde Alexander Delahaye een 2de plaats aan de sprong. Het team vrij werk die 3de werd bestaat uit Tournicourt Victor, Senne Spyckerelle, Deneir Stan, Flamen Jean-Louis en Fynn Vankampen.
 Op de foto: Vaste Vuist Lauwe gekwalificeerd met 2 ploegen voor teamcup gymnastiek. Team Vaste Vuist Lauwe Vrij werk met vlnr Senne Spyckerelle, Victor Tournicourt, Stan Deneir, Jean-Louis Flamen en trainer Laurens Audoore. Vooraan Finn Vankampen.
 

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Dries Defossez -Vaste vuist Lauwe

Geplaatst op 16.11.2018

Iedereen welkom op de symbolische aanplanting op 23 en 24 november 2018

De aanplanting van het speelbos is een feit! Kom jij ook een handje toesteken?

Vrijdag 23 november 10.00 u. | Otegemse schoolkinderen planten de eerste boompjes
11.00 u. | planten van een Vredesboom 2018

Zaterdag 24 novembe 10.30 u. | inhuldiging ‘Geboorteplekje 2017’ i.s.m. de Gezinsbond
14.00 u. | bevolking en verenigingen Otegem planten  14.00 u. | speelbos verder aan


Iedereen is welkom. We maken er een feest van! Je voorziet best aangepaste kledij.


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron :  Otegemse verenigingen en bewoners, Gezinsbond, ANB, Adviesraad groen en bebloeming

Geplaatst op 16.11.2018

Voorbeeldrenovatie in Kuurne lokt heel wat bezoekers tijdens opendeurdagen

Afgelopen weekend  van  11 november werd in Kuurne een pilootwoning voorgesteld aan pers en publiek, een voorbeeld van energiezuinig renoveren met een haalbaar budget. Doorgedreven isolatie, vloerverwarming, zonnepanelen, een nieuw ventilatiesysteem… zorgden voor een energiepeil E29. Ruim 100 geïnteresseerden brachten tijdens de voorbije opendeurdagen een bezoek aan de rijwoning. Naast de RenovatieCoach van Intercommunale Leiedal en het Woonloket van het Sociaal Huis Kuurne stonden de architect, EPB-verslaggever en de verschillende aannemers ter beschikking om alle vragen van de bezoekers te beantwoorden. Alle aspecten van de renovatie staan bovendien beschreven in een handig rapport dat kandidaat-verbouwers op eenvoudige vraag kunnen verkrijgen.
Als bijlage de volledige perstekst en enkele sfeerfoto's.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Els Desmet -  Sociaal Huis Kuurne

Geplaatst op 16.11.2018

VIERDE EDITIE ILLUSTREERT HOE PROTOTYPING 2018 VOLWASSEN IS GEWORDEN

15 november 2018 Wat leren we uit de vierde editie van de beurs Prototyping, die plaatsvond in Kortrijk Xpo op 7 en 8 november 2018? Het belangrijkste antwoord is dan wellicht dat dit jaar gedemonstreerd werd hoe het event, dat Kortrijk Xpo organiseert in nauwe samenwerking met Howest – Industrial Design Center, volwassen is geworden. De cijfers illustreren dat de juiste professional op het vlak van productontwikkeling, prototyping en productie in kleine volumes massaal de weg vond naar Kortrijk. Er werden maar liefst 2.432 individuele geïnteresseerden geteld, wat betekent dat er afgeklokt werd op nagenoeg hetzelfde resultaat als de recordeditie van vorig jaar. “Het stabiele bezoek bewijst volgens ons dat Prototyping voldoet aan een nood in de markt”, reageert Exhibition Manager Annick Pycarelle. “We kregen niets dan positieve reacties van zowel de standhouders als hun bezoekers en dat motiveert de hele ploeg om meteen ook al te gaan voor de editie van 2019. Interessant was daarenboven dat er tijdens de beurs zelf al een aantal bezoekers concrete vragen stelden in verband met een deelname aan de volgende editie. Dit illustreert hoe de markt vraagt om een open event, waarbij zowel gevestigde waarden als piepjonge, startende bedrijven een plaatsje krijgen in een concept waarbij wat je toont véél belangrijker is dan de kracht van de portefeuille om de grootste en meest indrukwekkende stand te bouwen.” Slimme oplossingen Op de beursvloer zelf werd vooral duidelijk hoe Prototyping erin slaagde zijn primaire doelstelling - het kennismaken met exposanten die de focus leggen op het tastbaar maken van ideeën, nog voor de eigenlijke productiestart in grote series begint – waar te maken. Alom vond je tal van slimme oplossingen voor de realisatie van een productidee tot aan de productie in kleine volumes en de marktintroductie. Alle schakels uit het ontwerpproces waren vertegenwoordigd met 85 exposanten in additive manufacturing, CNC-bewerking, virtuele technologie, engineering, visualisatie, low volume manufacturing, (nieuwe) materialen, elektronica, ontwerpmethodologieën, trendwatching, creativity tools, patenten,... Omdat een beurs om véél meer draait dan louter het aanbod van haar exposanten (opmerkelijk overigens: ruim één derde van de standhouders was er voor de eerste keer bij) werd voor deze editie bijzonder veel aandacht besteed aan het omkaderend programma. Dé hoofdrol daarbij was weggelegd voor een bijzonder groot aantal seminaries en real-life case studies. “De aanwezigheid bij de seminaries illustreerde dat het met de mix van het aanbod op Prototyping goed zit”, stelt Bart Grimonprez. ”Onder de best bijgewoonde lezingen zagen we onder andere ‘Start to Print’, VR Prototyping as a product development tool’, ‘Circulaire economie – Flooring as a service’, ‘Hybrid additive manufacturing – Case redesign achtervleugel Bugatti Chiron’ en ‘From an

Voor de redactie : Bernard Decock - Bron & fotografie   : Prototyping  2018

Geplaatst op 16.11.2018

Kunst en sfeer tijdens de eindejaarsperiode in de autovrije Karperstraat in Machelen-aan-de-Leie.

Kunst in:
- Atelier Martin Wallaert, Karperstraat 1, 9870 Machelen-aan-de-Leie, www.martinwallaert.com,  8e editie van de eindejaartentoonstelling van kunstenaar Martin Wallaert met een voorstelling van zijn nieuwe houtskooltekeningen en olieverfschilderijen, telkens vanaf donderdag t.e.m. zondag tussen 14.00 en 18.00 uur waar de kunstenaar u persoonlijk ontvangt.
- Het verschrikkelijke zoete leven, Karperstraat 6, 9870 Machelen-aan-de-Leie, eigen openingsuren: www.zoeteleven.be met een overzicht van vroeger werk van de kunstenaar Martin Wallaert.
- Restaurant De Karper, Karperstraat 16, 9870 Machelen-aan-de-Leie, eigen openingsuren: www.restaurantdekarper.be met huidig werk van de kunstenaar Martin Wallaert.
De toegang is overal vrij.
De kleine huisjes in de Karperstraat verlichten de hele straat vanuit hun ramen met de typische lampen van Vergeten Verlichting. Een feeërieke sfeer die de hele buurt verbindt tijdens deze eindejaarsperiode.
Verloop officiële opening op vrijdag 7 december 2018
Opening eindejaartentoonstelling van kunstenaar Martin Wallaert met gastspreker Dhr. Wim Lammertijn, conservator van het Museum van Deinze en de Leiestreek (MUDEL) in zijn atelier, Karperstraat 1, 9870 Machelen-aan-de-Leie en in aanwezigheid van de schepen voor Cultuur en de burgemeester van Zulte.
Bezoek aan Koffiehuis Het Zoete Leven waar vroeger werk van kunstenaar Martin Wallaert voorgesteld wordt.
Bezoek aan Restaurant de Karper waar schilderijen van kunstenaar Martin Wallaert tentoongesteld worden en waar aansluitend de openingsreceptie (op uitnodiging) doorgaat.
De huizen in de Karperstraat verlichten de straat vanuit hun ramen met de typische lampen van Vergeten Verlichting.  Een feeërieke sfeer die de hele buurt verbindt.
Kerstboomverkoop voor het goede doel in de Scheve Schuur, Karperstraat 4, hier kan je er die avond ook iets drinken aan de ondertussen legendarische stoof.

Op de foto: De karperstraat en atelier  Martin Wallaert in Kerstsfeer

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron :   Martin Wallaert

Geplaatst op 16.11.2018

SEIZOEN 18 – 19: POSITIEVE BALANS NA BK KORTE BAAN KARAKTER IS: WETEN WAT JE WIL

Na de Belgische zomer werd een doorgedreven sportieve analyse gemaakt van de werking van onze club. Dat leidde tot enkele aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat de resultaten verder in stijgende lijn blijven gaan.
 
Een eerste waardemeter waren de Provinciale Kampioenschappen, waar reeds een eerste bevestiging kwam dat we opnieuw op goede weg zijn.
KZK kaapte in Brugge 65 medailles weg, waaronder 27 titels. Niet alleen de gouden medailles zijn een waardemeter, ook de goede zwemtijden waren een opsteker en een duidelijk signaal om verder de ingeslagen weg te bezwemmen.
 
De verwachtingen voor de Open Belgische Kampioenschappen Korte Baan in Gent waren dan ook hoog gespannen. Ze werden volledig ingelost met mooie resultaten. Hoofdtrainer Chantal Duck wist dat titels halen quasi onmogelijk was, maar ze rekende toch op ereplaatsen en behoorlijke tijden. Haar wensen werden meer dan vervuld.
Edith Mattens zwom enkele ereplaatsen bij mekaar, maar liet zich vooral opmerken door het provinciale record op de 800 meter vrije slag te verbeteren. Dat record stond sinds 29 november 1987 op naam van … Chantal Duck. Een dubbel gevoel voor de headcoach, waarbij het verlies van het bijna 31-jarige record gecompenseerd werd door het feit dat haar eigen zwemster er mee ging lopen.
Ook Lucas Guillemyn zette puike tijden neer en strandde op een zucht van een provinciaal record op de 200 meter rugslag. Er waren verder finaleplaatsen voor Florence Vandendorpe, die momenteel in een bloedvorm zit en Anice Remmery. Ook de heren van KZK lieten zich opmerken. Onder aanvoering van Gillian Dewulf, pas 4 weken aan het trainen na een operatie, pakten de mannen 2 provinciale records op de 4 x 50 vrije slag en de 4 x 50 wisselslag.

Zwemmers met dienst waren hier Xander Vaernewyck, Arne Mestdagh, Levi Labaere en Jonas Samyn. Vergeten we ook niet te vermelden dat een pak clubrecords werden verbeterd, waaronder enkele die reeds jarenlang in de tabellen stonden! We mogen tenslotte de tijdsverbeteringen van Jens Heyerick en Henri Devoldere niet uit het oog verliezen, die de prestaties van KZK completeren!
 
Tijdens het laatste weekend van november trekt KZK met zijn teams naar Bonn, Duitsland. Daar moet deze positieve lijn doorgetrokken worden op het “Jugendschwimmfest” en kunnen wellicht opnieuw een pak clubrecords en provinciale records verbeterd worden.
 
…EN WILLEN WAT JE WEET!
 
Met het voorgaande in het achterhoofd kan de bestuurlijke en sportieve staf enkel vaststellen dat de bewandelde/bezwommen weg de juiste is. Elke zwemmer moet er zich bewust van zijn dat enkel goed en hard trainen kan leiden tot de gewenste resultaten.
 
Binnenkort kan KZK ook trainen in een heus topsportbad. Lago Kortrijk nadert zijn voltooiing en KZK kijkt nu reeds halsreikend uit naar de ingebruikname van dat bad. Het moet onze club in staat stellen om de werking nog beter af te stemmen op de behoeften. Maar het moet vooral een trigger worden voor de zwemmers met ambitie, die zich in betere omstandigheden zullen kunnen voorbereiden op elke competitie.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron & fotografie  ; Bart Dewulf - Secretaris KZK vzw

Geplaatst op 16.11.2018
3804 artikelspagina's: 1 ... 2 3 4 5 6 <<< 7 >>> 8 9 10 11 12 ... 381