Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Kortrijk Kraak Net

In juli 2018 ontstond  Kortrijk Kraaknet vanuit het burgerinitiatief van Natacha Jaumain.  Kortrijk Kraaknet ruimt maandelijks een buurt in de stad op. Dat gebeurt door vrijwilligers uit die buurt.
Kortrijk Kraaknet gaat ervan uit dat het beter is om de handen in elkaar te slaan en het goede voorbeeld te tonen en daardoor telkens ook sensibiliserend te werken.
Duurzaamheid
Kortrijk Kraaknet geeft via haar Facebookpagina berichten en tips rond duurzaamheid. De klimaatopwarming en alles wat daar rond hangt is iets wat sterk speelt in de motivatie van Natacha. Vandaar dat Kortrijk Kraaknet zich niet enkel richt tot het opruimen. Informeren en sensibiliseren is even belangrijk.
3de zondag van de maand
Iedere 3de zondag van de maand nemen vrijwilligers een deel van het centrum of deelgemeente van Kortrijk onder handen. Via de communicatie op Facebook brengt Kortrijk Kraaknet vrijwilligers bijeen. Hou de Facebookevents in de gaten! 
De vrijwilligers verzamelen na de actie steeds voor een bedankend traktaat in een lokaal café.
Doe mee
Doe mee met Kortrijk Kraaknet en ga de strijd aan tegen sluikafval! Je hebt enkel jouw enthousiasme nodig. 
Afgelopen opruimacties

 • 15 juli: St-Jan
 • 19 augustus: Overleie
 • 15 september: World clean up day - omgeving Broeltoren en langs de Leie
 • 16 september: 3 Hofsteden
 • 21 oktober: Bissegem
 •  
Komende opruimacties
Eerstvolgende geplande ruimacties zijn, telkens op de 3e zondag van de maand van 10 tot 11.30 uur.
 • 18 november: St-Rochus
 • 16 december: Rollegem
 • 20 januari: Heule
 • 17 februari: Bellegem
 • 17 maart: verschillende natuurdomeinen in samenwerking met natuurpunt Vlaanderen
 • 21 april: Lange Munte
 • 19 mei :St-Jan
 • 23 juni :Marke
 • 21 juli: Broeltorens en Leie omgeving
 • 18 augustus: Overleie
 • 15 september: ? 
 • 20 oktober: ?
 • 17 november: ?
 • 15 december: ?
Voorstellen om een buurt op de agenda te zetten zijn welkom!
Met steun van
Kortrijk Kraaknet krijgt de volle steun van Stad Kortrijk en Imog. Beiden zorgen voor de logistieke ondersteuning en extra

 Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Stad Kortrijk
 
 
 

Geplaatst op 16.11.2018

Herinrichting Driekerkenstraat

De Kortrijkse stadscoalitie staat hoofddoeken toe voor ambtenaren. Open VLD en N-VA Kortrijk breken opnieuw met het eigen partijstandpunt. Vlaams Belang roept Kortrijkzanen op om inbreuken te melden en wil een verbod.

VLD EN N-VA: VEEL WOORDEN, GEEN DADEN

Op de gemeenteraad van maandag 12 november 2018 bevestigde burgemeester Van Quickenborne namens de stadscoalitie van Open VLD, N-VA en sp.a dat er in Kortrijk geen hoofddoekenverbod van kracht is voor het stadspersoneel. Open VLD en N-VA Kortrijk gaan daarmee opnieuw lijnrecht in tegen het nationale partijstandpunt. In het Antwerpen van Bart De Wever (N-VA) is al langer een verbod van kracht voor stadsambtenaren die in contact zijn met het publiek - “loketbedienden” – om politieke, syndicale of religieuze symbolen te dragen. Bevoegd staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) noemde de uitspraak dat werkgevers volgens het Europees Hof van Justitie hoofddoeken of religieuze symbolen kunnen verbieden een ‘mijlpaalarrest’ dat duidelijke grenzen stelt. Open Vld verzette zich in een open brief tegen de verwachte afschaffing van het hoofddoekenverbod voor baliepersoneel van Stad Gent door coalitiepartners sp.a en Groen. “De overheid en haar personeelsleden moeten er alles aan d
oen om neutraliteit uit te dragen en te garanderen. Wij betreuren dat de klok zal worden teruggedraaid”, schreef Mick Daman, voorzitter van Open VLD Gent.

GEEN VERBOD

Van Quickenborne verwees naar de deontologische code om te bevestigen dat er in Kortrijk geen hoofddoekenverbod geldt voor het stadspersoneel: “In die code wordt niks bepaald in verband met het dragen van uiterlijke tekenen. Wij hebben geen weet van dienstverlening die als gevolg daarvan niet neutraal of objectief zou zijn.” (1)

OPROEP

Vandaag zijn er reeds medewerkers van de stad werkzaam met een hoofddoek, onder andere bij het poetsbedrijf en in de diensten van het OCMW. “Bij mijn laatste bezoek aan het stadsloket heb ik zelf moeten vaststellen dat een poetsvrouw mét hoofddoek door de publieke wachtruimte stapte, een duidelijke inbreuk op de neutraliteit en objectiviteit die ik nu bij 1777 ga melden”, zegt Wouter Vermeersch. “Ik roep wakkere Kortrijkzanen op om inbreuken ook aan 1777 en Vlaams Belang te melden. Deze zullen wij bundelen om in 2019 initiatieven te nemen in de gemeenteraad met onze sterke, nieuwe fractie.”

ALGEMEEN VERBOD

Het standpunt van het Vlaams Belang is ondertussen genoegzaam bekend. De hoofddoek is niet alleen een religieus teken en symbool van de onderdrukking van de vrouw, maar ook een ideologisch propagandamiddel bij uitstek en niet zelden een uiting van verzet tegen onze samenleving. De enige logische consequentie is dan ook een algemeen hoofddoekenverbod in de openbare dienstverlening, de magistratuur én het onderwijs. Een standpunt dat duidelijk is en weinig ruimte laat tot interpretatie.

(1) Herbekijk de gemeenteraad hier vanaf 37:00 www.livestream.com/accounts/3553987/events/8452032/


Voor de redactie  : Wouter Vermeersch -Vlaams Belang Kortrijk


 

Geplaatst op 16.11.2018

VAN QUICKENBORNE EN N-VA LATEN HOOFDDOEK TOE

De Kortrijkse stadscoalitie staat hoofddoeken toe voor ambtenaren. Open VLD en N-VA Kortrijk breken opnieuw met het eigen partijstandpunt. Vlaams Belang roept Kortrijkzanen op om inbreuken te melden en wil een verbod.

VLD EN N-VA: VEEL WOORDEN, GEEN DADEN

Op de gemeenteraad van maandag 12 november 2018 bevestigde burgemeester Van Quickenborne namens de stadscoalitie van Open VLD, N-VA en sp.a dat er in Kortrijk geen hoofddoekenverbod van kracht is voor het stadspersoneel. Open VLD en N-VA Kortrijk gaan daarmee opnieuw lijnrecht in tegen het nationale partijstandpunt. In het Antwerpen van Bart De Wever (N-VA) is al langer een verbod van kracht voor stadsambtenaren die in contact zijn met het publiek - “loketbedienden” – om politieke, syndicale of religieuze symbolen te dragen. Bevoegd staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) noemde de uitspraak dat werkgevers volgens het Europees Hof van Justitie hoofddoeken of religieuze symbolen kunnen verbieden een ‘mijlpaalarrest’ dat duidelijke grenzen stelt. Open Vld verzette zich in een open brief tegen de verwachte afschaffing van het hoofddoekenverbod voor baliepersoneel van Stad Gent door coalitiepartners sp.a en Groen. “De overheid en haar personeelsleden moeten er alles aan d
oen om neutraliteit uit te dragen en te garanderen. Wij betreuren dat de klok zal worden teruggedraaid”, schreef Mick Daman, voorzitter van Open VLD Gent.

GEEN VERBOD

Van Quickenborne verwees naar de deontologische code om te bevestigen dat er in Kortrijk geen hoofddoekenverbod geldt voor het stadspersoneel: “In die code wordt niks bepaald in verband met het dragen van uiterlijke tekenen. Wij hebben geen weet van dienstverlening die als gevolg daarvan niet neutraal of objectief zou zijn.” (1)

OPROEP

Vandaag zijn er reeds medewerkers van de stad werkzaam met een hoofddoek, onder andere bij het poetsbedrijf en in de diensten van het OCMW. “Bij mijn laatste bezoek aan het stadsloket heb ik zelf moeten vaststellen dat een poetsvrouw mét hoofddoek door de publieke wachtruimte stapte, een duidelijke inbreuk op de neutraliteit en objectiviteit die ik nu bij 1777 ga melden”, zegt Wouter Vermeersch. “Ik roep wakkere Kortrijkzanen op om inbreuken ook aan 1777 en Vlaams Belang te melden. Deze zullen wij bundelen om in 2019 initiatieven te nemen in de gemeenteraad met onze sterke, nieuwe fractie.”

ALGEMEEN VERBOD

Het standpunt van het Vlaams Belang is ondertussen genoegzaam bekend. De hoofddoek is niet alleen een religieus teken en symbool van de onderdrukking van de vrouw, maar ook een ideologisch propagandamiddel bij uitstek en niet zelden een uiting van verzet tegen onze samenleving. De enige logische consequentie is dan ook een algemeen hoofddoekenverbod in de openbare dienstverlening, de magistratuur én het onderwijs. Een standpunt dat duidelijk is en weinig ruimte laat tot interpretatie.

(1) Herbekijk de gemeenteraad hier vanaf 37:00 www.livestream.com/accounts/3553987/events/8452032/


Voor de redactie  : Wouter Vermeersch -Vlaams Belang Kortrijk


 

Geplaatst op 16.11.2018

Kat is niet levensgevaarlijk gewond - dronken student uit kortrijk gooit kat door het raam

Naar aanleiding van het facebookfilmpje, waarop te zien is hoe een man een kat vanuit een gebouw naar beneden gooit, kan het volgende meegegeven worden:
 de verdachte is ondertussen gekend bij onze diensten  er wordt een proces-verbaal opgesteld de kat is gewond maar niet levensbedreigend, ze wordt verder verzorg het dier werd vanuit het dierenasiel meegenomen door het departement Leefmilieu
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke -Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede

Geplaatst op 16.11.2018

Blankenberge neemt deel aan het project “zoemrijk grasland “ van de provincie West-Vlaanderen

In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen wordt ingezet op “zoemrijk grasland”. De Provincie wil het beheer van graslanden ‘zoemvriendelijker’ maken. In Blankenberge werd een testveld aangelegd. De aanleg en het beheer van dit testveld wordt door de provincie gecoördineerd, in nauwe samenwerking met de stadsdiensten, zodoende dat er van elkaar kan geleerd worden en dat deze omvorming van intensief onderhouden grasvelden naar zoemrijke velden ook op andere plaatsen kan toegepast worden.
De komende seizoenen zal dit veld dan ook nog eens opgesplitst worden in percelen met een verschillend onderhoudsmethode, waardoor dat ook meer variatie komt in kruiden. Ook de beste onderhoudsmethodes zullen onderzocht kunnen worden.
Bloemrijke graslanden die nooit volledig worden gemaaid (= “gefaseerd beheer”) zijn erg nuttige biotoopelementen. Ze herbergen veel insecten en andere ongewervelden.
Bloemrijke percelen bieden veel ‘ecosysteemdiensten: variatie aan nectar en stuifmeel voor bestuivers (bijen, hommels, zweefvliegen, …) ; er leven veel natuurlijke vijanden van plagen (loopkevers, spinnen, lieveheersbeestjes, …) ; waardplanten voor vlinders ; veel vogels vinden er jaarrond voedsel (zaden en insecten) ; geen erosie
Schepen van Milieu Patrick De Klerck: ”Bovendien vormt het zoemrijk grasland dankzij de vele kruiden en bloemen een prachtig kleurenpalet met een hoge belevingswaarde. De soortensamenstelling van graslanden kan erg verschillend zijn, afhankelijk van milieuomstandigheden zoals de samenstelling, de vochtigheid en de zuurtegraad van de bodem.
In Blankenberge werd gekozen voor een grasveld ter hoogte van het Slabbinckpad, de Jaureslaan en de Oudengemselaan. Er zal extensief gazonbeheer toegepast worden. De grond werd kort gemaaid, geverticuteerd in 2 richtingen en ingezaaid met een bloemenmengsel.

 Op de foto's  : Plantensoorten: Duizendblad, Knoopkruid, Wilde peen, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Avondkoekoeksbloem, Klaver (soorten)


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  & fotografie : Patrick De Klerck Lic.Geografie – Lic. Stedenbouw & RO | Schepen Openbare Werken | Ruimtelijke Ordening (Planning en Vergunningen) | Landbouw | Milieu, Energie en Afval (incl. milieupremies en energieopwekkende maatregelen)

Geplaatst op 16.11.2018

Beeldjes kunstproject 'ComingWorldRememberMe' als kerst-of nieuwjaarsgeschenk

Ondanks het feit dat de beeldjes van kunstwerk 'ComingWorldRememberMe' pas vanaf 15 november mogen opgehaald worden, zijn er reeds duizenden beeldjes meegenomen. Als reactie hoor je vaak dat ze als kerst-of nieuwjaarsgeschenk dienen voor kinderen en/of kleinkinderen. De beeldjes mogen echter niet verkocht worden, ook niet voor het goede doel. De beeldjes kunnen enkel dienen als persoonlijk aandenken aan het project.
Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe: "als de mensen reeds beeldjes meenemen is een teken dat dit kunstwerk iets heeft betekent voor de mensen en dat ze een nieuwe thuis willen geven aan de beeldjes. Zolang dit met respect gebeurt hebben wij daar geen probleem mee."
Dat respect wordt echter niet altijd gerespecteerd. Soms lopen mensen over de beeldjes om wat verderop een beeldje te kunnen nemen, dit is als het ware lopen over de slachtoffers en dat kan en mag niet."
Ook de leerlingen van Immaculata Ieper hadden er het moeilijk mee, zij kregen uit handen van gedeputeerde Myriam Vanlerberghe en Guido Decorte officieel de eerste beeldjes van het kunstwerk 'ComingWorldRememberMe'
Vanaf 15 november tot en met 20 december kan het publiek de beeldjes uit de expo ‘600.000 beelden – 600.000 namen’ ophalen in provinciedomein De Palingbeek in Ieper.
De 600.0000 beeldjes vormden een onderdeel van de land-art-installatie van Koen Vanmechelen en kunnen op die manier voortaan dienen als persoonlijk aandenken aan het project.
Een overzicht van alle praktische informatie over het ophalen van de beeldjes is beschikbaar op de website.
Tussen 30 maart en 11 november konden bezoekers de installatie van 3 hectare bezichtigen. De expo, die WO I herdacht, kon rekenen op zo’n 257.000 bezoekers.
Toekomst van het grote oerei
‘Coming World’, het grote oerei dat in het midden van de land-art-installatie staat, zal hierna een nieuwe bestemming krijgen in een niet-vergunningsplichtige zone in provinciedomein De Palingbeek en zal een permanent aandenken aan de expo vormen. De Provincie West-Vlaanderen maakt momenteel een financieel-technische analyse en zal daarna in overleg met kunstenaar Koen Vanmechelen een besluit nemen over de exacte plaats van het ei in provinciedomein De Palingbeek.
De locatie waar de expo tot nu heeft gestaan, zal volledig in oorspronkelijke staat hersteld worden. Het perceel ligt namelijk in een kwestbaar milieugebied dat technisch bekend staat als een Habitat-vogelrichtlijngebied. Verschillende soorten vleermuizen, salamanders, muizen, kikkers, kevers, meeuwen, enz. vinden er hun onderkomen. Vandaar dat het Agentschap voor Natuur en Bos een tijdelijke en geen permanente vergunning toekende voor de land-art-installatie.
Toekomst van de bronzen sculptuur en de vitrine met dogtags
Vanmechelen’s bronzen sculptuur, ‘Remember Me’, een nest dat bestaat uit uitvergrote kippenpoten dat een fossiele ei omarmt, blijft permanent op zijn huidige locatie. Aan het fossiele ei werd op woensdag 14 november een USB-stick toegevoegd. Daarop wordt de verbinding gemaakt tussen de namenlijst van de slachtoffers van WO I en de makers van de beeldjes.
De glazen vitrine met daarin de 600.000 dogtags blijft, samen met Vanmechelens quote ‘The future depends on forgotten memories’, permanent staan in het WO I-paviljoen aan The Bluff in provinciedomein De Palingbeek. Ook deze dogtags verbinden de slachtoffers van WO I met de makers van de beeldjes.
‘600.000 beelden – 600.000 namen’
‘ComingWorldRememberMe’ (CWRM) is het beeldende kunstproject binnen GoneWest, het culturele programma van de Provincie West-Vlaanderen voor de herdenking van WO I. Het project werd uitgewerkt door curator Jan Moeyaert (vzw Kunst) en kunstenaar Koen Vanmechelen.
Gedurende de vijf herdenkingsjaren, van 2014 tot en met 2018, werden workshops en belevingsateliers georganiseerd met als doel 600.000 beelden uit klei te maken. Elk beeldje staat voor één van de slachtoffers die tijdens WO I het leven lieten in België. Bij elk beeldje hoort een ‘dogtag’ met daarop de naam van een maker en de naam van een slachtoffer van op de ‘Namenlijst’ van het ‘In Flanders Fields Museum’ (IFFM), eveneens een GoneWest-project.
Begin februari 2018 werd gestart met de opbouw van de expo in het niemandsland van de frontzone in provinciedomein De Palingbeek. Er werden per dag zo’n 12.000 beeldjes door ongeveer 80 personen geplaatst. In totaal hielpen zo’n 4.000 vrijwilligers.
Praktisch – afhalen beeldjes
Data: vanaf donderdag 15 november tot en met donderdag 20 december, elke dag tussen 8.30 en 16.00 uur
Locatie: provinciedomein De Palingbeek, Palingbeekstraat 18 in Zillebeke (Ieper)
Prijs: gratis
Groepen: groepen die meewerkten aan het project en die meerdere beeldjes wensen op te halen, dienen contact op te nemen via cwrm@west-vlaanderen.be of via 057/23.08.40.

Ophalen is mogelijk op weekdagen vanaf maandag 26 november tot en met donderdag 20 december.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron & fotografie FilipVan Loo
 

Geplaatst op 14.11.2018

Fakkeltocht “Mensenrechten verdedig je met vuur” in Kortrijk

Op zaterdag 8 december om 20.00u organiseren de Kortrijkse vrijzinnige organisaties samen met Amnesty International Kortrijk een fakkeltocht onder het motto “Mensenrechten verdedig je met vuur”. De actie is bedoeld als wake-up call. 70 jaar na de ondertekening van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens worden de mensenrechten immers nog steeds geschonden.
De 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het feit dat mensenrechten nog steeds zo vaak geschonden worden hebben de vrijzinnige organisaties in Kortrijk er toe aangezet om samen met Amnesty International Kortrijk een bewustmakingsactie te organiseren. Zij mobiliseren zo veel mogelijk mensen om mee te stappen met een fakkeltocht op zaterdag 8 december. Wie deelneemt draagt mee een vredesboodschap uit en een vraag om bescherming van de mensenrechten.
“Voor veel mensen lijken mensenrechten vanzelfsprekend. Wij horen in het nieuws over excessen in oorlogsgebieden en onder autoritaire regimes, allemaal ver van ons bed, maar mensenrechten gaan over alle mensen, ook hier bij ons, ook over jou en mij. Het recht om mens te zijn in een samenleving waar rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid centraal staan. Het recht op een behoorlijke levensstandaard en sociale voorzieningen. Het recht op gratis onderwijs. Het recht op onpartijdige rechtspraak. Het recht op een schoon milieu …”, zegt Erik Verbeurgt, medewerker Vrijzinnig Centrum Mozaïek. “Op de 70ste verjaardag van de UVRM lijkt het onderwerp relevanter dan ooit. Het wij-zij discours neemt toe. Fake news ondermijnt democratieën. Ngo’s, journalisten en academici die rapporteren worden afgeschilderd als wereldvreemde snuiters met een geniepige agenda. Het proces waarbij boodschappers voor de bijl moeten, is volop bezig en dus verdienen mensenrechten het meer dan ooit te worden beschermd met passie en vuur.”
De wandeling start om 20.00u vanuit het Vrijzinnig Centrum Mozaïek in de Overleiestraat 15A en eindigt nabij het Nelson Mandelaplein. Op de open vuurplaats van Kortrijk Weide kunnen de deelnemers zich verwarmen aan een groot vredesvuur en krijgen ze ook een soepje en een hotdog aangeboden. Wies De Graeve (directeur Amnesty International Vlaanderen) en Bernard Decock (voorzitter begeleidingsgroep huisvandeMens Kortrijk) brengen er een vredesboodschap. Tussendoor is er livemuziek en dans.

Vanaf 18.00u kan je in het Mozaïekcafé deelnemen aan een ‘schrijf-ze-vrij-actie’ van Amnesty International. Muzikant Guido Desimpelaere zorgt voor sfeervolle jazz en wereldmuziek. Kinderen knutselen een lichtbron om mee te nemen tijdens de tocht.
Deelnemen is gratis. Wie wil kan voor € 5,00 een fakkel kopen. De opbrengst schenken de organisaties Vrijzinnig Centrum Mozaïek, huisvandeMens Kortrijk, Vermeylenfonds Kortrijk, Willemsfonds Kortrijk, Humanistisch Verbond, Oudervereniging voor Moraal, Polyfinario vzw en Uitstraling Permanente Vorming integraal aan Amnesty International.  Inschrijven via info@vcmozaiek.be of T 056 37 16 15 is wenselijk. Verdere praktische info is te vinden op www.vcmozaiek.be.
Dit initiatief kadert in een ruimer project van vrijzinnig Kortrijk n.a.v. 70 jaar mensenrechten, met 2 filmvertoningen, 2 lezingen en de fakkeltocht dit najaar. Contact
Erik Verbeurgt, stafmedewerker Vrijzinnig centrum Mozaïek

Vrijzinnige organisaties Kortrijk:

Vrijzinnig Centrum Mozaïek, huisvandeMens Kortrijk, Vermeylenfonds Kortrijk, Willemsfonds Kortrijk, Humanistisch Verbond, Oudervereniging voor Moraal, Polyfinario vzw en Uitstraling Permanente Vorming.
 Meer info: www.vcmozaiek.bewww.vrijzinnigwestvlaanderen.be


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron   Lieve De Cuyper - de Mens Nu


Geplaatst op 14.11.2018

250 mokken voor Rode Neuzen actie

Rode Neuzen Dag geeft dit jaar al zijn aandacht aan jongeren, leerkrachten en het mentaal welzijn op school.

Als "Warme School" kunnen we deze actie alleen maar steunen en toejuichen. Gemeenteschool Zwevegem draagt dan ook graag zijn steentje bij. 

Ze ontwerpten   leuke mokken met lepeltje die men kan aankopen aan 5 euro. De volledige opbrengst gaat  naar Rode Neuzen Dag.
 
De kinderen van 2A van de  Kouterschool ontpopten zich op 13/11 tot echte marktkramers. Zij verkochten samen maar liefst 250 mokken voor de Rode Neuzen actie! Super gedaan en een mooi gebaar voor dit goede doel!

Voor de redactie  : :Bernard Decock - Bron  : Nathalie.Herremans - kouterschool

Geplaatst op 13.11.2018

Kleuterboekenfestival

Op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 november organiseert de scholengemeenschap 'DE BALK' (=stedelijke basisscholen van Harelbeke en Kuurne) een kleuterboekenfestival in de KUBOX in Kuurne. Dit in het kader van de nationale voorleesweek. In de KUBOX in Kuurne wordt op deze dagen een XXL kleuterklas nagebouwd. Alle hoeken uit de kleuterklas maar in het groot. Om het leesplezier en het voorleesplezier aan te wakkeren wordt in elke hoek een activiteit aangeboden vertrekkend vanuit een boek. Aan de hand van een verhaal gaan de kinderen aan de slag in de knutselhoek, autohoek, kookhoek, STEM hoek,... Elk dagdeel verwelkomen we ongeveer een 100-tal kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar die van deze activiteiten komen proeven. Na het onthaal toneeltje gaan alle kinderen vrij aan de slag in de verschillende hoeken. Vorig schooljaar organiseerden we het kinderboekenfestival voor alle leerlingen van het lager in CC het spoor, dit jaar zijn de kleuters aan de beurt. De organisatie is in handen van alle zorgcoördinatoren en zorgleerkrachten uit deze respectievelijk 6 scholen.


Voor de redactie  : Bernard Decock - bron  : Ilse Holvoet


Geplaatst op 13.11.2018

Fototentoonstelling Struikelblokken in centrale bibliotheek

Van 3 december 2018 t.e.m. 30 januari 2019 gaat in de centrale bibliotheek van Kortrijk de fototentoonstelling ‘over struikelblokken’ door.
Waar lopen mensen zoal tegenaan? Hoe kunnen struikelblokken worden overwonnen?
Vaak onzichtbare struikelblokken werden op camera vastgelegd.
Maak ook kennis met de hulpmiddelen en aangepaste collecties voor mensen met een beperking, anderstaligen,…
Wij voorzien ook audiobeschrijving bij de foto’s die eveneens in braille en grootletterdruk  ter beschikking is.
 Meer info  : www.overstruikelblokken.be
Een initiatief van de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap Kortrijk i.s.m. de openbare bibliotheek Kortrijk. Onze activiteit kadert binnen de ‘internationale dag van personen met een handicap.’
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :   Koen Amerlynck -  Namens de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap Kortrijk

Geplaatst op 13.11.2018
3804 artikelspagina's: 1 ... 3 4 5 6 7 <<< 8 >>> 9 10 11 12 13 ... 381