Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Nieuwe bestuursploeg voor cultuurraad

De Waregemse cultuurraad kiest voor een vernieuwde en verjongde bestuursploeg. Met de nieuwe beleidsperiode 2019-2024 is een nieuw bestuur aan zet dat het cultuurbeleid in Waregem de komende zes jaar mee vorm geeft. De gedreven ploeg bestaat uit enthousiaste verenigingsmensen, deskundigen en professionelen. Bert De Smet (32) is verkozen als nieuwe voorzitter van de cultuurraad.

De nieuwe voorzitter wordt bijgestaan door gemotiveerde collega-bestuursleden met Guy De Langhe (Gezinsbond Waregem) als ondervoorzitter, Guy Opsomer (deskundige) als secretaris, Isabelle De Smeyter (Davidsfonds Desselgem) als penningmeester en Sally Devoldere (bibliotheek) en Carlos Dierickx (Willemsfonds Waregem) als covoorzitters van de erkenningscommissie. Erny Blauwblomme (Kunst in Beeld De Vierschaere), Geert Deloof (beweging.net Beveren-Leie), Hilde Dewever (Vrij atelier ’t Gaverke), Filip Dheedene (Humanistisch Verbond Waregem), Jeanne Marie Impens (Femma Desselgem) en Koen Van Marcke (KMV De Leiezonen) vervolledigen het bestuur.

Voorzitter Bert De Smet is historicus-archivaris van opleiding, gepokt en gemazeld in het lokale en nationale verenigingsleven. Hij was voorheen professioneel actief in de Waregemse kunstacademie en is nu directeur Stedelijk Onderwijs Roeselare. “Ik ben enorm dankbaar voor het vertrouwen dat ik kreeg van de cultuurraad. De stad heeft al een rijke culturele traditie kunnen opbouwen dankzij de vorige bestuursploegen en door uittredend voorzitter Nico Vandenberghe. We willen dat met deze bestuursploeg graag bestendigen. Maar het moet ook de ambitie zijn om meer synergiën te zoeken, tussen verenigingen onderling maar evengoed ook tussen vrijwilligers en professionele spelers. Versterken en verbinden, dat moet onze rol zijn. En soms moeten we ook iets meer voet vooruit durven zijn. Braaf als het kan, stout als het moet”, aldus de nieuwe voorzitter.

 
FVW / Bron: Stad Waregem

Geplaatst op 07.02.2019

Fair Circulair – Designregio Kortrijk en Kortrijk Xpo samen tegen afval

Naar een meer circulaire aanpak van beurzen en tentoonstellingen

Het project Fair Circulair door Designregio Kortrijk en Kortrijk Xpo binnen Vlaanderen Circulair wil het gebrek aan circulariteit en duurzaam materiaalgebruik binnen de sector van commerciële beurzen en tentoonstellingen aanpakken.

Binnen de beurs- en tentoonstellingswereld heerst wereldwijd nog steeds een grote materiaalafvalproblematiek. Geschat wordt dat er wereldwijd jaarlijks meer dan 600.000 ton materialen verloren gaan bij commerciële beurzen. Er zijn reeds veel stappen gezet, maar toch merken we dat er nog heel wat bruikbaar materiaal in de container belandt, want vaak geldt ‘time is money’. Ook voor exposities worden nog steeds nieuwe materialen gekozen voor de opbouw van de tentoonstellingen. De bestaande standaardoplossingen en de uitleendiensten van wanden, sokkels en vitrines worden als te saai ervaren in een business waar creativiteit, verrassing en visuele aantrekkelijkheid zo belangrijk zijn. De herbruikbare frames die het afgelopen decennium op de markt kwamen worden dan wel steeds vaker gebruikt, maar bieden slechts gedeeltelijk een oplossing aangezien er nog steeds een materiaal gezocht moet worden om de kaders op te vullen.

Met dit project willen we in een lokale context een oplossing uittesten om het afval na een tentoonstelling of beurs drastisch te verminderen. Designregio Kortrijk wil de uitdaging aangaan om de volgende editie van de Week van het Ontwerpen in oktober 2019 volledig circulair aan te pakken (standen-, tentoonstellings- en signalisatiemateriaal), zonder daarbij afbreuk te doen aan de visuele aantrekkelijkheid van onze expositieruimtes en -materialen. Wij willen dit realiseren door gebruik te maken van bruikbare materialen uit de afvalberg van commerciële beurzen in Kortrijk Xpo, door strikt toe te zien op het ecologische ontwerp van onze tentoonstellingsscenografie zodat deze maximaal herbruikbaar is en door na afloop de resterende materialen een nieuwe bestemming te geven via lokale organisaties.

Daarnaast willen wij het bruikbare beursafval van Kortrijk Xpo beschikbaar stellen door het organiseren van tweedehandsmarktplaatsen voor maaklabs, scenografen, ontwerpers, artiesten, scholen, academies en standenbouwers. We willen nagaan in hoeverre het mogelijk en economisch haalbaar is om systematisch na afloop van elke geselecteerde beurs gedurende een beperkte tijdspanne bruikbaar afvalmateriaal ter bezichtiging en ter beschikking te stellen van deze community.

Op die manier willen wij de onzekerheid wegwerken en aantonen dat het logistiek mogelijk is om op een economisch haalbare manier het restafval na een beurs toegankelijk te maken en een tweede leven te geven. We zijn ervan overtuigd dat een dergelijke ‘marktplaats’ een meerwaarde kan betekenen voor alle stakeholders.

Gedurende het project worden alle ervaringen en bevindingen gebundeld in een logistiek draaiboek dat we nadien zullen verspreiden binnen de beurs- en tentoonstellingswereld om anderen te inspireren tot een meer circulaire aanpak.

Wil je als artiest, ontwerper, scenograaf, school, fablab, maaklab, ... de gigantische afvalberg helpen reduceren en bruikbaar afval een tweede leven geven? Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van de community en als eerste op de hoogte gebracht te worden van onze marktplaatsen? Neem dan contact op met:

Designregio Kortrijk, Lisa Declercq
lisa@designregio-kortrijk.be, 056 51 91 83 
www.designregio-kortrijk.be

 
FVW / Bron: designregio Kortrijk

Geplaatst op 07.02.2019

Alpro tekent voor een krachtig klimaatbeleid Plantaardige voeding is deel van de oplossing

Alpro steunt het initiatief Sign for my Future, één van de grootste coalities ooit gevormd in België, dat de overheid oproept om een veel ambitieuzer klimaatbeleid te voeren na de verkiezingen van mei 2019. Samen met een grote groep Belgische toonaangevende bedrijven, het middenveld en bezorgde burgers, vraagt de pionier in plantaardige producten om een ambitieus plan. Bovendien onderstreept Alpro het belang van voeding in het hele klimaatverhaal.

Op 12 december 2015 ondertekenden 195 wereldleiders het klimaatakkoord van Parijs. Met dit akkoord verbindt onder meer België zich ertoe om alle nodige maatregelen te nemen zodat de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden kan blijven. België moet CO2-neutraal zijn in 2050. Dit vraagt om een gecoördineerd beleid door onze overheid en dat zonder uitstel. Daarbij moet het beleid motiveren om te investeren in deze transitie. Alpro roept dan ook op om mee te tekenen op www.signformyfuture.be

“De transitie naar een CO2-neutraal België zal impact hebben op de manier van ondernemen. Die inspanningen zijn nodig om te komen tot een betere wereld op vlak van gezondheid en duurzaamheid, iets waar Alpro reeds 40 jaar aan werkt en dat deel is van zijn DNA,” aldus Sven Lamote, General Manager / CEO van Alpro.

Hoe Alpro bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering 
Alpro heeft al jarenlang een ‘science-based’ target voor CO2-reductie. Dit betekent dat Alpro zijn uitstoot verlaagt in lijn met wat nodig is om 2°C klimaatopwarming te vermijden. Dat geldt zowel voor emissies veroorzaakt door energiegebruik in de fabrieken als voor een aantal strategische indirecte emissies zoals verpakkingen of sojateelt.

Als één van de allereerste bedrijven ter wereld, past Alpro bovendien het ‘One Planet Thinking’- concept toe in zijn bedrijfsstrategie. Dit wetenschappelijke programma, ontwikkeld door de natuurbeschermingsorganisaties WWF en IUCN*, heeft als doel om wereldwijd de milieu-impact van een organisatie en product aan de draagkracht van onze planeet te linken. Een concreet voorbeeld is watergebruik in amandelteelt. Alpro streeft ernaar om niet meer water te gebruiken dan beschikbaar is in een lokaal, gezond ecosysteem.

Plantaardige voeding is deel van de oplossing “In het klimaatdebat gaat het vaak uitgebreid over energie en mobiliteit. De rol van voeding in dit hele vraagstuk zou best meer aandacht mogen krijgen. Elke keer we kiezen wat we eten of drinken, stemmen we voor de wereld waarin we willen leven,” oppert Sven Lamote. Wat we eten heeft een aanzienlijke impact op onze CO2-voetafdruk. De huidige manier waarop de wereld eet en voedsel produceert is niet duurzaam en elke dag opnieuw kan elk van ons bewust een keuze maken over wat we eten en drinken. Maar liefst 30% van onze Europese voetafdruk wordt veroorzaakt door de productie en consumptie van voedsel.

De voedingssector heeft dan ook een belangrijke rol te spelen. Het recent gepubliceerde EAT-Lancet rapport toont aan dat een radicale verschuiving naar gezonde en meer plantaardige voeding, halvering van voedselverlies en afval, en verbetering van landbouw-praktijken en technologieën nodig zijn om 10 miljard mensen duurzaam te voeden tegen 2050. Een ambitie waaraan we vandaag moeten beginnen werken. Meer plantaardig eten draagt bij aan een efficiënter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen zoals land, water en energie. “Gezond en duurzaam voedsel staat centraal bij het aanpakken van de uitdagingen die vandaag hoog op de publieke agenda staan. Plantaardig eten is zeker een deel van de oplossing. Alpro zal dan ook blijven investeren in innovatie die ons toelaat zowel de gezondheid als onze planeet te beschermen voor de volgende generaties,” concludeert Sven Lamote.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 07.02.2019

Talenten toestelturnen Vaste Vuist Lauwe scoren in Hasselt

De jongste wedstrijdgymnasten van de ploeg Toestelturnen meisjes van Sportgroep Vaste Vuist Lauwe vzw trokken het voorbije weekend naar Hasselt voor hun 2e voorronde. De wedstrijd stond ingepland op zondagochtend, dus besloot men in Hasselt te overnachten. Ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring voor de meisjes die dit jaar 8 of 9 jaar worden. Trainster Shana Dezwarte: “Één voor één lieten ze mooi afgewerkte oefeningen zien, met hier en daar enkele tegenslagen. We zien de meisjes groeien in hun uitstraling en zelfvertrouwen.” Dat leverde mooie resultaten op. 

Er was brons voor Yinthe Strypsteen (I8), Anna Cabu, Faiza Hamri, Louise Depaepe en Sarah Dujardin. Volgende gymnasten namen zilver mee naar huis: Eloïse Bailleul, Emma Verscheure, Mare Bourgois (I8) en Hailey Note (I9). Cammie Debaveye (I8) kreeg een gouden medaille. 
Zowel het I8- als I9-team verdiende hiermee een zilveren brevet.

Foto met onder vlnr Louise Depaepe en Faiza Hamri
Midden vlnr Yinthe Strypsteen, Emma Verscheure, Eloïse Bailleul en Cammie Debaveye
Boven vlnr Hailey Note, Sarah Dujardin, Anna Cabu en Mare Bourgois.

 

FVW / Bron: Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 07.02.2019

Geboorteaangiftes in az groeninge in trek

Sinds vorig jaar kunnen kersverse ouders in Kortrijk de geboorteaangifte van hun spruit zelf regelen vanuit az groeninge. Exact 1 jaar later maakten al 1.288 ouders van deze service gebruik.

Er komt al zoveel kijken bij de geboorte van een kind dat een extra verplaatsing naar het stadhuis niet altijd evident is. De stad sloeg daarom de handen in elkaar met az groeninge om de dienstverlening te optimaliseren. Sinds 5 februari 2018 kunnen ouders de geboorteaangifte rechtstreeks regelen in de materniteit van het ziekenhuis. In het afgelopen jaar (5/2/2018-4/2/2019) zagen 1.888 kinderen het levenslicht in az groeninge. Iets minder dan 70% (1.288) van de ouders regelde de geboorteaangifte in het ziekenhuis, 600 kwamen langs in het stadhuis. Om de aangifte te regelen wordt gewerkt met een afspraaksysteem. Van de mensen die een afspraak maakten, deed 77.9% dit online.

Ruth Vandenberghe, schepen van Dienstverlening: "Met onze dienstverlening begeven we ons steeds dichter bij onze klant, de burger, om het leven zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat kersverse ouders de verplaatsing naar het stadhuis niet meer moeten maken om hun oogappel(s) aan te geven zorgt ervoor dat ze die eerste dagen meer tijd en kwaliteit hebben met hun gezin.’

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 06.02.2019

Kortrijkse Academie breidt uit

De academie zet het nieuwe jaar altijd feestelijk in, samen met een tentoonstelling. Dit jaar presenteren Dieter Dejonghe en Ilse Buysschaert hun overzichts-tentoonstelling van de cultuurprijzen van de Rotary Kortrijk en Rotary Kortrijk-Groeninghe. De ‘Jungle fever’ nieuwjaarsreceptie met een optreden van de coverband de Popdaddies was een schot in de roos.

Meer studenten
Dit jaar zijn er maar liefst 1.747 leerlingen ingeschreven aan de Academie Kortrijk. De Academie heeft dan ook een ruim aanbod aan artistieke opleidingen voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen. Vorig schooljaar telde de Academie 1.626 studenten. We kennen dus een groei van 121 studenten.

Kelly Detavernier, schepen van onderwijs: “De aandacht die we de voorbije jaren gespendeerd hebben aan ons deeltijds kunstonderwijs loont. De heraanleg van de Houtmarkt en het tentoonstellingsbeleid van de academie werpen duidelijk hun vruchten af. Nieuwe studenten vinden de weg naar de academie en kunnen daarenboven zelf tentoonstellen in een prachtige setting.”

Vanaf 6 jaar kunnen kinderen zich creatief uitleven in het beeldatelier. Nieuw voor kinderen vanaf 10 jaar is het atelier animatiefilm. Voor tieners vanaf 12 jaar is er de keuze uit animatiefilm, het architectuuratelier, het beeldatelier, striptekenen en het digitaal beeldatelier.

Artistieke werking
Ook in 2019 wordt er binnen de Academie Kortrijk naast de educatieve werking volop ingezet op enkele boeiende artistieke projecten. We starten nu al met de overzichtstentoonstelling van de cultuurprijzen. Op 20 februari openen we de tentoonstelling ‘Raw Clay’ van de studenten van het atelier keramiek. Vanaf 2 maart vieren we 5 jaar DASH en dat belooft een groots feest te worden met nationale en internationale kunstenaars. Onze jaarlijkse tentoonstelling met open ateliers en de creaties van onze leerlingen en studenten vinden dit jaar plaats tijdens Sinksen 2019, op zaterdag 8 en zondag 9 juni.

Kunstenpark
Het stadsbestuur heeft ambitieuze plannen voor de beeldende kunsten in Kortrijk. We maken de verbinding tussen het nieuw museum en de Academie. Door het Atelier en de Academie te verbinden via de 17e eeuwse Wasserij maken we van het Begijnhofpark een kunstenpark waardoor de opleidingen van de academie een grotere presentatieplek krijgen. Zo creëren we een ecosysteem van de beeldende kunsten met het nieuw museum, de Academie en Dash, Bubox en Be-part.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 06.02.2019

Aanleg fietspad site Leanderhof Zwevegem

Volgens schepen van Openbare werken en Mobiliteit Marc Desloovere van Gemeente Zwevegem start vanaf 23 april 2019 aannemer Steenhaut uit Deerlijk met de werken aan de zogenaamde “Missing Link”, het ontbrekende stuk fietspad tussen de Deerlijkstraat en de Otegemstraat.

Het fietspad wordt aangelegd via subsidies van het Vlaams Gewest (fietsfonds) en een samenwerkings- overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en de Provincie West-Vlaanderen.

De totale kostprijs van de werken bedraagt om en bij de 360.000 euro, waarvan de gemeente Zwevegem 115.000 euro ten laste neemt. De termijn van uitvoering werd bepaald op 60 werkdagen. Concreet wil dit zeggen dat het fietspad moet voltooid en open zijn tegen het bouwverlof in juli.

De werken zelf zullen in drie fasen worden uitgevoerd. Als eerste fase wordt het kruispunt met de Deerlijkstraat aangepakt. Dit kruispunt wordt opgebroken en her aangelegd met een insnoering voor de wagens ter hoogte van de fietsoversteek.

De tweede fase omvat de aanleg van het volledige fietspad op de site van het Leanderhof. 
Als derde en laatste fase wordt het kruispunt met de Otegemstraat aangepakt. Ook hier wordt de rijweg versmalt om de veiligheid van de fietsers te verhogen. Bij de opening van het fietspad zullen de wagens in de Deerlijkstraat en de Otegemstraat nog steeds voorrang krijgen op de fietsers, maar het is de bedoeling en de visie van het Vlaams Gewest om dit na verloop van tijd aan te passen en de fietsers over het ganse traject, (van Kortrijk tot aan de Avelgemstraat) voorrang te geven.

Voor de werken aan de kruispunten (fase 1 en 3) zullen door de aannemer de nodige signalisatie en omleidingsborden worden geplaatst. Op vraag van de dienst Publieke Ruimte zullen alle omwonenden eveneens per brief op de hoogte gebracht worden van de werken.

De busmaatschappij “De Lijn” zal eveneens op de hoogte worden gebracht zodat zij hun haltes kunnen aanpassen en hun passagiers tijdig kunnen verwittigen.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 06.02.2019

CD&V vragende partij voor zebrapad op Rijksweg te Wielsbeke

Naar aanleiding van een recent ongeval op de Rijksweg ter hoogte van de Waterstraat heeft het schepencollege beslist om nogmaals aan te dringen bij het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de wegbeheerder van de Rijksweg, om bijkomende maatregelen te nemen.

Schepen van mobiliteit Daisy Haydon (CD&V): “Het schepencollege ondersteunt uiteraard de vraag van buurtbewoners voor een bijkomend zebrapad ter hoogte van de bushalte.”

“De gemeente is evenwel geen wegbeheerder van de Rijksweg. We moeten dus steeds aankloppen bij AWV om maatregelen te nemen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de stad Waregem, die in Sint-Eloois-Vijve wel eigenaar is van de weg en daar zelf extra maatregelen kan nemen.”

Advies van de politie

Ook de politie zal haar goedkeuring moeten geven over een extra zebrapad. “Momenteel ligt het zebrapad immers buiten de bebouwde kom en net na een bocht. Dit is geen eenvoudige situatie en kan aan de overstekende voetgangers een vals gevoel van veiligheid geven.”

Bijkomende verlichting

Bestuurslid Danny Vanhoutte, die het beleidsdomein mobiliteit mee opvolgt, meent bovendien dat de locatie in aanmerking komt om bijkomende verlichting te plaatsen. “Volgens mij is aan alle voorwaarden voldaan om een VVOP, een “verlichte voetgangers oversteekplaats” te plaatsen.”

CD&V volgt dit van nabij verder op en hoopt op een positief antwoord van de wegbeheerder.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 06.02.2019

Vernieuwd mechaniekersgebouw Transfo Zwevegem geopend

De bovenverdieping van het gebouw werd volledig ingericht in het teken van het beoefenen van avontuurlijke sporten op de site en bestaat uit een polyvalente zaal, verschillende kleedkamers en een sanitaire ruimte.

De renovatiewerken namen zo’n 6 maanden in beslag. De Provincie trok hiervoor 300.000 euro, inclusief btw, uit. Sport Vlaanderen ondersteunde het project met 57.979 euro.

Jaarlijks komen ruim 10.000 avonturiers naar Transfo. Oenanthe bvba zorgt voor de organisatie en begeleiding hiervan.

Toekomstplannen Transfo: nieuwe klimzaal in 2020

In het najaar van 2020 komt er een volledig nieuwe klimzaal met een totale oppervlakte van 1.200 m². De klimzaal wordt gebouwd waar nu de oude ommuurde parking ligt, op zo’n 200 m van de duiktank en het mechaniekersgebouw.

In ‘Transfo Climbing’ zullen de drie disciplines van sportklimmen beoefend kunnen worden: boulderen (tot 4,5 m hoog met matten als beveiliging), lengteklimmen (zo hoog mogelijk) en speedklimmen (zo snel mogelijk).

Zowel ervaren klimmers als amateurs die een initiatie willen volgen, zullen er terecht kunnen. Daarnaast komt er een uitgebreide jeugdwerking met wekelijkse trainingen en ook voor volwassenen worden er opleidingen en trainingen voorzien.

Verder wordt er een cafetaria met zicht op de klimmuur voorzien.

Timing en kostprijs ‘Transfo Climbing’

De werken worden geraamd op 1.800.000 euro, inclusief btw en zijn volledig ten laste van Koen Demuynck, eigenaar van de klimzaal Blueberry Hill in Kortrijk.
Er zal een tussenkomst gevraagd worden aan Sport Vlaanderen via subsidies voor bovenlokale sport voor een totaalbedrag van 300.000 euro.

De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2020. De werken zullen ongeveer 6 maanden duren.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 06.02.2019

Nieuwe controleacties tegen inbraken en diefstallen Vroege duisternis vergroot risico op inbraak

Op donderdag 31 januari 2019 voerde de Politiezone Vlas op verschillende gevoelige locaties opnieuw verkeerscontroles en anti-inbraakacties uit:

Enkele locaties:
N50 in Kooigem
wijk Lange Munte in Kortrijk
stationsomgeving in Kortrijk

Belangrijkste resultaten:
in totaal werden 436 voertuigen gecontroleerd
daarvan werden 12 voertuigen en 15 inzittenden grondig gecontroleerd en gescreend, aan het station van Kortrijk werd een persoon opgepakt die gezocht werd voor verdachte handelingen. Het verder onderzoek loopt momenteel
in Kooigem en aan de Lange Munte werden geen verdachte personen of voertuigen aangetroffen
wel droeg 1 bestuurder zijn gordel niet en waren 2 voertuigen niet geldig verzekerd

Sociale controle helpt enorm
“We vragen aan de bewoners om zelf ook extra alert te zijn en steeds de politie te alarmeren via het nummer 101 bij het zien van verdachte personen en voertuigen. Je belt beter een keer te veel dan te weinig. De komende weken staan nog meer dergelijke controleacties gepland.

FVW / Bron: PZ Vlas

Geplaatst op 04.02.2019
4040 artikelspagina's: 1 ... 3 4 5 6 7 <<< 8 >>> 9 10 11 12 13 ... 405