Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

nieuwjaarsontbijt van CD&V Waregem

Op zondag 3 februari was sportcafetaria de Treffer de locatie van het traditionele nieuwjaarsontbijt van CD&V Waregem

Met maar liefst 135 aanwezigen liep de sportcafetaria volledig vol voor een toespraak van gastspreker Hendrik Bogaert (lijsttrekker Kamer) die zijn uitdrukkelijke steun betuigde aan burgemeester Kurt Vanryckeghem die met de 5de plaats op de Vlaamse lijst een verkiesbare plaats kreeg toegewezen. Hendrik Bogaert wees erop dat de kandidatuur van Burgemeester Kurt Vanryckeghem een unieke kans is voor Waregem en de regio.

Terzelfdertijd werden voorzittersverkiezingen gehouden binnen CD&V Waregem.

Bart Debels werd in opvolging van Stefaan Lambrecht (na 30 jaar voorzitter géén kandidaat meer) verkozen tot algemeen voorzitter van CD&V Waregem. Willy Benoit werd verkozen tot seniorenvoorzitter. Anneke Vanheusden werd verkozen tot voorzitter van Vrouw en Maatschappij en Marie-Charlotte Schurmans werd verkozen tot jongerenvoozitter. Deze mandaten zijn geldig voor 3 jaar.

Op de foto van de 4 voorzitters geflankeerd door Hendrik Bogaert, Kurt Vanryckeghem en Roel Deseyn.

 

FVW / Bron: CD&V Waregem

Geplaatst op 04.02.2019

Cohousing project Kortrijk stopt

Na 6 jaar heeft de Burgelijke Maatschap Cohousing Kortrijk op 29 feb 2019 het besluit genomen niet verder in te zetten op het project Hof van Prado. De maatschap die gericht was op de uitvoering van de bouwwerken aan het rond punt Zwevegemstraat wordt ontbonden.
Ondanks intense inspanningen van de beperkte groep met o.a. de hulp van een coördinator/architect om de groep uit te breiden, is daarin niet geslaagd.

Een groepje had begin 2013 de toezegging van de stad gekregen dat een terrein van de stad aan het rond punt Zwevegemstraat zou als co-housing project zou bestemd worden. Het duurde tot 2016 om een koopovereenkomst met de stad te bekomen onder een aantal strikte voorwaarden. Zowel de grondprijs als de beperkende voorwaarden die de stad stelde zorgden verder voor een valse start van het project. Regematige info sessies en on line campagnes hebben het verlies van de initiatiefnemers en dragers van het project niet kunnen compenseren. 3 jonge gezinnen wilden niet langer wachten en kozen voor andere woonprojecten. Intussen was er een bouwvergunning, werden architecten en andere kosten betaald door de blijvers. Het ging om BEN (Bijna Energie Neutrale) woningen waarbij ook aan de akoestiek hoge eisen werden gesteld, met een grote zonnige binnentuin, naast de private appartementen ruime gemeenschappelijke delen als gastenkamers, atelier, wasruimte, fietsenstallingen, werkruimte, rui
me zaal met keuken, enz.

2 jaar na de koopovereenkomst was nog maar 1 nieuwe instapper, alles samen 3 deelnemers voor de 20 woninigen. In 2018 gaf de stad één jaar uitstel om aan de 20 nodige handtekeningen te komen. Tot die tijd vond het project slechts hindernissen en moeilijkheden die de stad aan het project stelde. De grondprijs -850 000€- was bvb ongeveer het dubbel van wat twee experten stelden, waarbij na onderhandelen de stad terug kwam op 530 000€. Een deel van het terrein zelf wordt als parking gebruikt door de stad, terwijl bij de bouw maximaal 9 parkeerplaatsen mogen komen voor de 20 woningen.
Van enige ondersteuning van het woonproject door de stad is pas sprake na de verlenging van de koopovereenkomst. Het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) wilde o.a. een begeleiding voorzien, wat ook niet echt goed gelopen hee

Voor de maatschap Cohousing Kortrijk is duidelijk dat het project dat vol enthousiasme gestart werd maar het professionalisme en het nodige budget mist om te slagen met de te beperkte groep ontbrak zonder ondersteuning waarbij voortdurende hindernissen met de stedelijke administratie tot uitstel en afstel hebben geleid. Met bouw prijzen die 20 à 30% lager liggen dan vergelijkbare appartementen en andere woonprojecten in de omgeving is het voor mensen van de maatschap een moeilijk te verteren einde.

 
FVW / Bron: Cohousing Kortrijk

Geplaatst op 04.02.2019

Provinciaal reglement voor ondersteuning bezoeken herinneringsplaatsen WOI in West-Vlaanderen verlengd

Provinciaal reglement voor ondersteuning bezoeken herinneringsplaatsen WOI in West-Vlaanderen verlengd

De termijn voor aanvragen voor subsidies binnen het reglement voor ondersteuning van bezoeken aan herinneringsplaatsen in het kader van de Eerste Wereldoorlog in West-Vlaanderen wordt verlengd tot en met 31 december 2019.

Dat besliste de provincieraad van West-Vlaanderen op donderdag 24 januari. Hiermee wil ze de onderwijsinstellingen, jeugdwerk- en opvanginitiatieven en verenigingen waar armen het woord nemen de kans geven om ook in 2019 een subsidie aan te vragen voor een bezoek aan één van de WOI-herinneringsplaatsen.

Bedrag van de subsidie
Organisaties die een dergelijke site bezoeken vóór 31 december 2019 kunnen tot 50 % van hun vervoers- (openbaar vervoer of gehuurde fiets of bus), gids-, toegangs- of deelnamekost terugvorderen en tot 20 % van de overnachtingskosten in een erkend West-Vlaams jeugdverblijfscentrum.

Het aanvraagformulier en het volledige reglement kunnen via de website www.west-vlaanderen.be/subsidies gedownload worden.

Herinneringsplaatsen WOI in West-Vlaanderen
Met herinneringsplaatsen in het kader van de Eerste Wereldoorlog worden bedoeld: sites, musea, steden, monumenten, bezoekerscentra, tentoonstellingen enz. die aandacht aan het oorlogsverleden besteden. Onder andere in de brochure ‘Ontdek WOI met je klas’ (te bestellen via webshop van de Provincie) en op de website www.wegwijzerwoi.be is een overzicht terug te vinden.

Doel van het reglement
Met het reglement wil de Provincie extra inzetten op de waarde van WO-sites en de participatie aan de herdenking van WOI bij de beoogde doelgroepen. Bovendien wil de Provincie het belang van herinneringseducatie in het algemeen benadrukken.

Naast het subsidiereglement ontwikkelde de Provincie nog tal van ondersteunende educatieve initiatieven zoals de website ‘Nooit Meer Oorlog’, bedoeld voor het kleuter en lager onderwijs, en het filmproject via tablet ’14-18 in beeld’ voor het secundair onderwijs.
Verder is er ook een ‘toetssteen 14-18’ en een bordspel WOI die via de webshop van de Provincie besteld kunnen worden.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 04.02.2019

Na succesvolle eerste editie komt er een tweede proefperiode Schoolstraten

Na de succesvolle eerste proefperiode komt er een tweede proefperiode ‘Paraat voor de Schoolstraat’, die loopt van 6 mei 2019 tot 31 mei 2019. Een evaluatie van de eerste periode levert positieve resultaten op. 87,5% van de deelnemende scholen deed mee omwille van veiligheid aan de schoolpoort, iets meer dan de helft gaf ook aan dat duurzaamheid belangrijk is en de helft van de scholen benadrukt de betere luchtkwaliteit. De komende dagen wordt in elke provincie een infomoment georganiseerd. 215 mensen, waaronder vertegenwoordigers van scholen, schepenen, vertegenwoordigers van politiezones en mensen van de provincie hebben zich daar al voor aangemeld. Er komt ook een gezondheidsonderzoek naar de invloed van schoolstraten op het milieu in en rond de school en de gezondheid van kinderen, ouders en het schoolteam.

De campagne ‘Paraat voor de Schoolstraat’ werd eind vorig schooljaar gelanceerd. Scholen worden gestimuleerd om de omgeving rond de school veiliger én gezonder te maken. Een Schoolstraat is een straat waarbij aan het begin en op het einde van de dag het drukke verkeer aan de schoolpoort wordt beperkt. Concreet is dat bijvoorbeeld door een halfuur voor tot een halfuur na de start en het einde van de schooldag de straat autovrij/autoluw te maken. Langs gewestwegen is dat vaak minder evident, daar zijn initiatieven zoals een kus-en-knuffelzone of stapspots een haalbaar alternatief. Momenteel zijn 123 scholen aan het werk met een Schoolstraat of een alternatief.

9 op de 10 scholen tevreden
Deze tweede oproep komt er na een evaluatie van de eerste oproep. Die evaluatie is gebaseerd op een bevraging bij 100 scholen. Daarvan hebben er 32 geantwoord. Bijna 9 op de 10 scholen geeft aan dat de Schoolstraat er vooral gekomen is om de veiligheid in de buurt van de school te verbeteren. Iets meer dan 5 op de 10 scholen geeft aan dat duurzaam naar school gaan een stimulans was om de Schoolstraat in te richten en de helft van de scholen wijst naar een betere luchtkwaliteit. 4 op de 10 van de scholen laat ook weten dat ze op die manier meer rust en ruimte kunnen creëren in de buurt van de school.

Meer dan 9 op de 10 scholen laat weten dat het stappenplan op de website www.paraatvoordeschoolstraat.be duidelijk en overzichtelijk is. Ook de voorbeeldbrieven en modeldocumenten worden als pluspunt ervaren. 20 van de 32 scholen hebben de Schoolstraat ook ingevoerd. Daarvan hebben er 2 op de 3 geen enkel probleem ondervonden, de anderen hebben reactie gekregen van buurtbewoners, handelaars of grootouders die niet tevreden waren. Via de website www.paraatvoordeschoolstraat.be worden voorbeeldbrieven en veelgestelde vragen beschikbaar gesteld om te reageren op wrevel of moeilijkheden.

Met de invoering van een schoolstraat zorgen we voor een ‘modal shift’. Ouders en leerlingen zullen vanzelf hun verplaatsingsgedrag veranderen en meer met de fiets of te voet naar de school gaan. Er is minder verkeersdrukte in de schoolomgeving waardoor het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers.

Nieuwe proefperiode van 6 mei tot 31 mei 2019
Door de grote vraag en de positieve resultaten, wordt nu een tweede testperiode georganiseerd tussen 6 mei 2019 en 31 mei 2019. De voorbereidingen lopen in samenwerking met Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de Voetgangersbeweging en MOEV. Er zijn 5 provinciale infosessies (die al volzet zijn), een daarvan is al voorbij (Vlaams-Brabant op 30/01/2019), de andere vinden plaats op 06/02 (Kontich), 20/02 (Brugge), 27/02 (Gent) en 13/02 (Kuringen). Er komt een eerste extra sessie op 20/03 in Mechelen en afhankelijk van de interesse kunnen er nog andere sessies ingericht worden. 215 mensen zijn al aangemeld voor deze infosessies, waaronder vertegenwoordigers van scholen, politiezones, provincies en schepenen.

Gezondheidsonderzoek
Het Vlaams Instituut Gezond Leven, VITO en PIH organiseren daarnaast nog op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid een onderzoek naar de mogelijke invloed van schoolstraten op het milieu in en rond de school en de gezondheid van de kinderen, ouders en het schoolteam. De studie vindt plaats in vier scholen die binnenkort met een Schoolstraat van start gaan. Er zullen voor het invoeren van de Schoolstraat metingen gebeuren en een tweede reeks metingen nadat de Schoolstraat een viertal weken loopt. Eind februari starten de metingen in de basisschool Sint-Jozef Mere in Erpe-Mere. Dit schooljaar wordt ook nog een tweede school onderzocht, maar dit ligt nog niet vast. Volgend schooljaar komen er dan nog twee aan bod.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De eerste proefperiode mogen we gerust succesvol noemen. 123 scholen werken al met schoolstraten of een alternatief. Uit een evaluatie bij 32 scholen blijkt ook dat de scholen tevreden zijn over het ondersteunend materiaal op de website www.paraatvoordeschoolstraat.be . Met de nieuwe testperiode in de maand mei willen we nog meer scholen ondersteunen om een Schoolstraat in te richten en zo de omgeving in en rond de school veiliger en gezonder te maken.”

De campagne wordt breed gedragen door de Voetgangersbeweging, Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, de Gezinsbond, de Vlaamse Scholierenkoepel, de onderwijskoepels, het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, GO! ouders, KOOGO, VCOV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, MOEV, Mobiel 21, de Fietsersbond, Fietsberaad Vlaanderen, Greenpeace, Vlaams Instituut Gezond Leven, Bond Beter Leefmilieu, het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, Milieuzorg op School, de VMM, het Departement Omgeving, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Infopunt Publieke Ruimte, Agentschap Zorg en Gezondheid, Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Vlaamse Logo’s.

 

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 04.02.2019

Lieuwe Maes en Ornella Silva West-Vlaams Kampioen Trampoline

Met Lieuwe Maes en Ornella Silva heeft Sportgroep Vaste Vuist Lauwe zijn eerste seniors (16+) in de discipline Trampoline. Ze kroonden zich beide onmiddellijk tot West-Vlaams kampioen (C-niveau) op hun eerste wedstrijd in deze ultieme leeftijdsgroep. Met deze prestatie plaatsen ze zich ook voor het Vlaams Kampioenschap.

 

FVW / Bron: Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 04.02.2019

Theater deToekomst brengt Romeo en Julia

Op zaterdag 16 februari 2019 kan men in Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14, om 20.00 u. hét ultieme verhaal van de liefde meemaken. Voor alle aanwezigen wordt een verrassing ter gelegenheid van Valentijn voorzien.
Theater deToekomst brengt een frisse hedendaagse vertaling vol pikante verzen, flitsende zwaarden, burleske humor en onweerstaanbare romantiek. In deze versie geen effecten en geen gedoe maar spelen, spelen, spelen dat de stukken er van af vliegen.
Tickets kosten 12 euro (voorverkoop) en 14,50 euro (aan de deur). Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme (Infobalie Stadhuis & Infokantoor Hendrikaplein), Dienst Cultuur (City, Valkestraat 18) en online via www.cultuurnieuwpoort.be.

FVW / Bron: Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 03.02.2019

Leerlingen Sint-Paulusschool campus college komen op voor natuur en klimaat…

Zaterdag 26 januari 2019…het is bijna negen uur in de morgen en het is nog overal muisstil. Het is trouwens zaterdag en er mag uitgeslapen worden. Maar dat is niet zo voor zestien leerlingen van de Waregemse Sint-Paulusschool campus college. Natuurpunt Waregem heeft beheerwerken gepland : vandaag moeten de knotwilgen gesnoeid worden. De dag daarvoor lag er nog sneeuw maar niets kan dit jonge volkje tegenhouden!
Al ongeveer 20 jaar werken leerlingen van het college samen met Natuurpunt Waregem om het stukje natuurgebied, de Oude Spoorwegberm met naastliggende meersen, te onderhouden. Onder leiding van de leerkracht natuurwetenschappen Hilde Vanhaverbeke en de voorzitter van Natuurpunt Peter Depodt worden de enthousiaste jonge werkers elk jaar opnieuw aangemoedigd om vol te houden. Sommigen komen zes jaar op rij, dus hun zes jaar middelbaar, allerlei beheerswerken uitvoeren en dit telkens op zaterdag!

De meesten komen met de fiets tot in de weide. We denken aan het klimaat; ook op een zaterdag!!  Het lijkt nu wel een ‘vermenigvuldigingsdans’ want we starten met twee eerstejaarsleerlingen Amelie en Rebecca, daarna aangevuld door ‘oude’ bekenden derdejaarsleerlingen Freya, Gilles en Brian en tweedejaars Rune met haar jongere zus Marit. Het is op den duur niet meer te volgen wie volgt: Loïc, Fran, Nils, Jasper, Rune, Felix, Viek, Milo en Loïc (zijn al naar de muziekles geweest), en Aaron. Niemand vergeten? O  ja, zelfs de moeders van twee jongeren hielpen mee.
Halfweg genieten we van warme chocomelk en dan werken we weer verder. Tegen de middag zijn een achttal knotwilgen van hun dikke en zware takken ontdaan. Er ligt midden de weide nu een stevige berg met fijne takken : een schuilplaats voor vele kleine dieren ; de knotwilg zelf wordt later schuilplaats voor vele vogels. We hebben samen topwerk geleverd dat een positieve invloed heeft op natuur en klimaat!
 
Op de groepsfoto van links naar rechts:
Rune Pauwels, Marit Pauwels, Rune Tack, Loïc Vanrijckeghem, Milo Vandekerckhove, Freya Kerkhove, Gilles Mahieu, Brian Vandenberghe, Loïc Terryn, Fran Spleers, Rebecca Vandekerckhove, Jasper Ducatteeuw (beneden), Nils Dewaele en Felix Caes (in de knotwilg).
Viek Verbauwhede, Amelie Depraetere en Aaron Vangermeersch ontbreken op de foto.

FVW / Bron: Waregemse Sint-Paulusschool campus college

Geplaatst op 03.02.2019

Tom Daenens wordt nieuwe voorzitter Groen Zwevegem

Groen Zwevegem haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen een schitterend resultaat en dat leverde 12,4 % van de stemmen en 3 zetels op. Dat zorgt er nu ook voor dat Tom Daenens de nieuwe voorzitter wordt van de dynamische ploeg.

Na 4 jaar hard werken met een nieuwe ploeg van Groen Zwevegem kijkt de partij naar een toekomst met nog heel wat groeimarge. Eddy Loosveldt, ex-voorzitter: “Ik ben fier op de hele ploeg van Groen dat we na 4 jaar zo’n resultaat konden neerzetten. Met Yves De Bosscher , Brecht Demeire en ikzelf zetelen we met z’n drieën in de gemeenteraad. Binnen onze partij is het de bedoeling zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de actieve werking. Daarom kozen we tijdens onze nieuwjaarsactiviteit een nieuwe voorzitter.”

Tom Daenens (34 j.) van de Kappaert wordt de nieuwe voorzitter bijgestaan door co-voorzitter Annick Alleman 
(58 j.) van Zwevegem-Knokke.
“We zullen Groen door deze legislatuur loodsen samen met onze volledige enthousiaste ploeg; we bereiden ons ook al voor op een nog beter resultaat bij de volgende verkiezingen. Wij zijn zeer ambitieus!”
“We willen zeker wegen op het Zwevegemse beleid. In de gemeenteraad zullen we dat op een constructieve manier doen. We zullen daarom ook het debat met open vizier niet uit de weg gaan. Dat het huidig bestuur daar voor open staat, stemt ons alleszins gelukkig. We kijken alvast uit naar de beloofde 80 ha nieuwe bossen die in deze legislatuur zullen gerealiseerd worden. We zijn nieuwsgierig naar de concrete plannen in het bestuursakkoord, dat binnenkort toch zou klaar zijn.”
De nieuwe voorzitter klonk alvast heel enthousiast om “van Groen Zwevegem een vaste waarde te maken in de Zwevegemse politiek. Iedere Zwevegemnaar moet beter worden van ons Groen positief verhaal.”

 

FVW / Bron: Groen Zwevegem

Geplaatst op 03.02.2019

Bus naar bivak wordt goedkoper

Het wordt voor jeugdbewegingen goedkoper om met de bus op bivak te gaan. Na een succesvol proefproject van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz wordt het goedkopere aanbod voor jeugdbewegingen nu verankerd in het vaste aanbod van De Lijn.

Talloze Vlaamse jeugdbewegingen verhuizen elk zomer naar een bivakplaats en maken daarbij gebruik van De Lijn, bijvoorbeeld om van het treinstation naar de bivakplaats te reizen. Grotere groepen (vanaf 30 personen) moesten voor een zogenaamde ‘versterkingsrit’ (speciaal voor de jeugdbeweging ingelegd, bovenop de normale dienstverlening) minstens € 200 per rit neertellen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz lanceerden een proefproject, waarbij de prijs voor jeugdbewegingen verlaagd werd naar € 1,30 per reiziger.

Het goedkope aanbod voor jeugdbewegingen wordt nu verankerd in het vaste aanbod van De Lijn. Het proefproject liep de voorbije twee zomers in juli en augustus en kende een groot succes. Tijdens de proefperiode gingen meer dan 200 jeugdverenigingen in op het aanbod om voor € 1,30 per reiziger te reizen van het treinstation naar de bivakplaats of bijvoorbeeld het zwembad. 63% van de jeugdverenigingen waardeerde de gebruiksvriendelijkheid en 67% apprecieerde het goedkopere tarief. 1 op 3 jeugdbewegingen zei bewust te kiezen voor de bus om zo ecologischer te kunnen reizen.

“Naast de verschillende andere engagementen die we reeds namen in het Masterplan Bivakplaatsen nemen we met de verankering van dit goedkoper aanbod van busvervoer opnieuw een maatregel waardoor we jeugdbewegingen ondersteunen in de organisatie van hun kamp of bivak,” zegt Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz.

“De enthousiaste reacties van de jeugdverenigingen waren reden genoeg om het proefproject definitief te verankeren in het vaste aanbod”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De jongeren die nu op bivak gaan, moeten immers de vaste busreizigers van morgen zijn. Ons goedkopere groepsbiljet maakt de dienstverlening van De Lijn verleidelijker voor hen.”

De goedkope versterkingsrit is bedoeld voor grotere jeugdgroepen (vanaf 30 personen). De bus brengt de jongeren tot de halte die het dichtste bij de bivakplaats ligt, waarbij de totale afstand mag oplopen tot 50 km. Jeugdbewegingen kunnen nu dus een versterkingsrit reserveren voor de zomermaanden juli en augustus en moeten dit minstens 1 maand op voorhand doen, zodat De Lijn zich tijdig kan organiseren. Er komt één handig contactpunt voor de aanvragen. Na een aanvraag krijg je meteen een antwoord, zodat je zeker weet dat de registratie goed verlopen is.

 

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz

Geplaatst op 03.02.2019

Terugplaatsing gerestaureerd Mariabeeld Moerputkapel

Op Lichtmis (2 februari) werd in de wijk Moerput te Geluwe het gerestaureerde Mariabeeld van de Geestelijke familie ‘Het Werk’ teruggeplaatst en ingezegend door E.H. Guido Marchand. De restauratie duurde meerdere jaren en werd uitgevoerd door de Geluwse kunstenaar Christiaan Billiet. Er moesten nieuwe handen gemaakt worden voor het beeld en daarnaast moest alle verf verwijderd worden en andere schade hersteld worden en volledig opnieuw geschilderd worden. De restauratie werd gefinancierd de Geluwse Kerkfabriek, in principe het Stadsbestuur van Wervik.

Geschiedenis Moerput
Na het welkomstwoord door notaris Dirk Dewaele, als voorzitter van de Kerkfabriek, aan de talrijke aanwezigen, stond Dirk Decuypere eerst even stil bij de geschiedenis van de Moeput.

1773 dat is in het jaar dat er volgens het gemeentearchief in Geluwe militairen kwamen logeren om een ”caerte geographique” te maken, dat zal hoogstwaarschijnlijk de bekende Ferrariskaart - de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden - geweest zijn. Op een fragment uit die kaart bemerken we dat er op de Moerput slechts één gebouw aangeduid staat: één boerderij + galg voor dieven en moordenaars thv Moerput.
Die galg stond op of bij de plaats waar naar verluidt in 1926 een Mariakapel werd gebouwd en in datzelfde jaar door pastoor Louage ingewijd. Eind jaren ’50 werd de grond waarop de kapel stond aan Inelgas verkocht. De oude kapel werd in 1959 afgebroken en vervangen door een elektriciteitscabine, die wel een religieuze voorgevel kreeg: het Mariabeeld werd achter een glazen deur geplaatst en van verlichting voorzien.

Arduinen steen
In de oorspronkelijke kapel stond onder het Mariabeeld een arduinen steen met inscripties op drie van haar zijden. Op de voorzijde stond “Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede” te lezen. De minder vreedzame linkse inscriptie daarentegen herinnerde de bezoeker aan de galg: “Hier was vroeger de galgenhoek van ’t Sint-Pieterskapittel van Rijsel.” Je moet weten dat Geluwe in de twaalfde eeuw tot het bisdom Doornik behoorde en dat de bisschop van Doornik tussen 1146 en 1149 het altaar van de kerk aan de Sint-Pietersabdij van Rijsel schonk. Rijsel kreeg bovendien heel wat gronden. Op de uiterst noordelijke grens van die gronden (bij de Moerput) richtte de abdij een galg op. “Een galghe met twee pillaeren en de twee ysere vaenkes met de wapens van ’t voornoemde capitel daarop staende, […], welcke galghe aldaer noch gestaen hebben den tydt van omtrent dertich jaeren […[“, lezen we in Huys’ Geschiedenis van Geluwe. Hij haalde deze tekst uit een document van 1642. Dat er hier een galg stond, betekent uiteraard dat de Sint-Pietersabdij het recht had om hier “misdadigers” op te knopen.“ Op de rechtse inscripti stond “Deze kapel werd opgericht door de bouwmaatschappij ‘Eigen Heerd’ en de familie Vanryckeghem.”

Galgenknok
In reeds lang vervlogen jaren zeiden Geluwnaren die naar de Moerput trokken, daarom soms: “We gaan naar de Galgenknok”. Een knok is Oudnederlands voor ‘bocht’ of ‘hoek’. Ook Emiel Huys gebruikt in zijn Geschiedenis van Geluwe een term in die zin: “het Galgenhoekje”. Met het wegbreken van de galg werd de Moerput uiteraard een gastvrijer plaatsje. Toch zou het zijn morbide verleden nog eens alle eer aan doen in 1918. Op 3 oktober 1918 werd hier namelijk zwaar gevochten tijdens de bevrijding van Geluwe door de 34e Britse Divisie. Hiervoor moesten de Britten onder andere het zwaar verdedigde steunpunt aan de ingang van de Moerput uitschakelen. Waar Joris Dorme nu woont (Moerput 1A) lag er toen een bunker en op 3 oktober 1918 lagen hier tijdens de Britse massale aanval vier Duitse mitrailleurs in stelling. Langs beide kanten maaiden kogels jonge levens weg.

Catharina Labouré
Het was E.H. Frans Vanryckeghem (1898-1984) die rond 1926 besliste voor de Moerputkapel een beeld te kiezen dat herinnerde aan de verschijning van Maria aan Catharina Labouré (1806-1877) in 1830. Dit meisje was als negende van elf kinderen geboren in een arm Frans boerengezin. In het jaar van de verschijning was ze binnengetreden in het klooster van de Dochters van Liefde in Parijs. Van hieruit was ze tientallen jaren werkzaam als verpleegster in het ziekenhuis d'Enghien in Parijs. Ze stond bekend om haar nederigheid, dienstbaarheid en trouw aan haar congregatie. Met het oog op haar zaligverklaring werd ze meer dan een halve eeuw na haar dood opgegraven. Men stelde toen vast dat haar lichaam nog intact was. In 1947 werd ze heilig verklaard door paus Pius XII. Het onaangetaste stoffelijk overschot van Catharina Labouré is nu nog altijd te bezichtigen in een doorzichtig glazen schrijn in de Chapelle de la Médaille Miraculeuse (rue du Bac) in Parijs. Ze is de patrones van de duivenliefhebbers omdat ze op jonge leeftijd zorg droeg voor de 600 á 700 duiven van de vaderlijke duiventil. De Mariafiguur in de Moerputkapel draagt een geel kleed en een blauwe mantel. Ze draagt een kroon met 12 sterren en met haar voet drukt ze de slang (het kwaad) de kop in. Zo staat Maria ook afgebeeld op de médaille miraculeuse van Parijs. In opvolging van hun (schoon)ouders, Boudewijn en Jeanne Catry-Devos, zorgen Joris en Cecile Dorme-Catry al jaren voor de Moerputkapel.

Ontwikkeling Moerput
“Na de Eerste Wereldoorlog werd inderdaad met de aanleg van de Moerputwijk gestart. Boudewijn Catry (1914-1994), getuigde ooit over het prille begin van de Moerput: “Eigen Heerd zette acht huizen. Er werd toen meteen ook aan een kapel gedacht.” Deze woningen lagen verspreid over de huidige Moerput en Stampkotstraat. Mondjesmaat kwamen er huizen bij. In de jaren ’70 begonnen de grote verkavelingen. Zo lazen we in de krant van 6 januari 1978: “De gronden op de Moerput te Geluwe zijn nagenoeg volledig aangeworven door de Nationale Landmaatschappij. Een procedure wordt thans gevolgd om zo spoedig mogelijk met de eerste fase van de bouw van 40 woningen en de wegenisinfrastructuur aldaar te kunnen aanvangen.” Anno 2013 tellen de Moerput en de Stampkotstraat – de Moerput van weleer dus - samen al bijna een 120-tal huizen.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 03.02.2019
4040 artikelspagina's: 1 ... 4 5 6 7 8 <<< 9 >>> 10 11 12 13 14 ... 405