Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Kortrijk Business Park siert de kop van dienstenzone Beneluxpark

Op 12 september onthulden Leiedal en Verstraete Development, in aanwezigheid van het stadsbestuur van Kortrijk, de plannen van het nieuwe Kortrijk Business Park. Het markante gebouw krijgt een unieke ligging op de kop van het Beneluxpark. Zo blijft er nog slecht één perceel beschikbaar in deze bedrijvenzone.

1/ De kop als referentiepunt
Het Beneluxpark is een regionaal gemengde zone voor diensten en handel. Deze zone paalt aan de kantorenzone Kennedypark en is uiterst goed bereikbaar. Het ligt immers langs de gewestweg Beneluxlaan en aan het op- en afrittencomplex Hoog Kortrijk. Het kantorenpark is zo goed als uitverkocht en vormt een belangrijke dienstenpool voor de regio met naast het Decathloncomplex  18 kantoorgebouwen en op termijn een tewerkstelling van circa 1200 werknemers (exclusief de Barco site die zich over het Beneluxpark en het Kennedypark spreidt).

Het is altijd de bedoeling van Leiedal geweest om het kopse perceel van ca. 1ha groot langs het bufferbekken te reserveren voor de realisatie van een markant gebouw. Precies door zijn uitgelezen ligging onderscheidt dit perceel zich van de overige percelen op deze bedrijvenzone en vormt het een bij uitstek beeldbepalende locatie voor de omgeving in het algemeen en voor het Beneluxpark in het bijzonder. 

Verstraete Development toonde interesse om een bijzonder project voor de totaliteit van het perceel uit te werken, dat beantwoordt aan de verwachte invulling op deze uitgelezen locatie. In eerste instantie werd voor het perceel een masterplan opgesteld door het ontwerpbureau Blauwdruk Stedenbouw uit Antwerpen. Met het masterplan als kader ging het architectenbureau POLO architects in opdracht van Verstraete Development aan de slag voor de opmaak van het ontwerp van een markant gebouw, dat de nieuwe naam Kortrijk Business Park zal dragen.

2/Markant zowel naar vorm als invulling
Een prestigieus gebouw met 18.117m² kantoorruimte, ondergrondse parkeerplaatsen, een restaurant én een polyvalente zaal voor 500 gasten…. dat is waar Kortrijk Business Park voor staat.  Dankzij zijn imposante architectuur, de high-end afwerking van het gebouw, het gebruik van vooruitstrevende technologie, de vele beschikbare diensten on site, het dakterras, de polyvalente ruimte, de centrale groene patio, het multifunctioneel terras aan de oevers van de vijver, het restaurant met traiteurdienst wordt Kortrijk Business Park de ideale werkplek. 

Zoals bij alle realisaties van Verstraete Development staat Kortrijk Business Park garant voor een uiterst kwalitatief, duurzaam en future-proof gebouw waarbij de focus ligt op het comfort van de finale gebruikers. “Wij willen een werkomgeving tot stand brengen waarin mensen zich prettig en vooral gezond voelen.” verduidelijkt Christophe Verstraete, oprichter en CEO van Verstraete Development. “Technologie staat dan ook niet alleen ten dienste van energiebesparing maar ook om een efficiënte, aangename en comfortabele werkplek te creëren.”

Het project wordt op de verhuurmarkt gebracht door Verstraete Development en het vastgoedadviesbureau CBRE.

3/Duurzaam en kwalitatief in harmonie met omgeving 
Verstraete Development is een familiaal streekeigen vastgoedontwikkelaar, geleid door Christophe Verstraete en heeft zich op de kaart gezet als een bedrijf dat (middel)grote, gemengde projecten ontwikkelt waar men graag een meerwaarde aan toevoegt. 
Het team bestaat uit 18 personen, met zowel technische, financiële, juridische als commerciële expertises. De projecten liggen ondertussen verspreid over West-, Oost-Vlaanderen en Brussel. 
Verstraete Development gaat ook complexe projecten niet uit de weg en zoekt voor ieder project de juiste partners, om zo duurzame én kwalitatieve gebouwen te ontwikkelen, met aandacht voor afwerking en omgeving.   

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :  Petra Decant - Intercommunale LEIEDAL 

Geplaatst op 15.09.2018

Ontwerp masterplan voetbalstadion KV Kortrijk klaar

De Stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal kondigden eind 2017 aan dat ze samen de realisatie van een nieuw stadion voor KV Kortrijk op Evolis grondig zouden verkennen via ontwerpend onderzoek. De krijtlijnen van het masterplan zijn intussen duidelijk, inclusief enkele simulaties.
Een gedeelte van Evolis - circa 8 ha, palend aan de Oudenaardsesteenweg - is voorbehouden als gebied voor stedelijke ontwikkeling. Na een oproep via de Vlaams bouwmeester werd eind 2017 het ontwerpteam B-Architecten – BRUT in samenwerking met Mint en Idea Consult geselecteerd door de raad van bestuur van Leiedal. Dit team werkte de afgelopen maanden nauw samen met Leiedal en de stad aan een masterplan voor de site. Via ontwerpend onderzoek gingen ze na hoe een multifunctioneel voetbalstadion voor KV Kortrijk op een duurzame, kwalitatieve en geïntegreerde wijze kan gerealiseerd worden op het terrein. In het onderzoek is uitdrukkelijk aandacht besteed aan mobiliteit en zorgvuldig ruimtegebruik. Het eindresultaat van deze opdracht is geen architecturaal ontwerp maar een masterplan. De krijtlijnen van het masterplan zijn nu duidelijk en vormen de basis voor de verdere stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van de plannen van het stadion in een volgende fase.
De ontwerpers kiezen ervoor de “kop” van Evolis te ontwikkelen als een duurzame multimodale stadspoort ingebed in het snelweglandschap, met een hoge belevingswaarde. Er wordt ge
 geopteerd voor de realisatie van enkele afzonderlijke gebouwen, op een doordachte wijze ingeplant in de beschikbare open ruimte. De eyecatcher is het voetbalstadion met 15.000 plaatsen met inbegrip van een staantribune. De ontwerpers schuiven de realisatie van een kwalitatief stadion ‘op zich’ naar voren, uiteraard inclusief bars en VIP-ruimtes maar zonder de integratie van allerlei andere functies in de schil. De kostprijs van een dergelijk stadion wordt geschat op een bedrag tussen 40 en 50 miljoen euro, exclusief de kostprijs voor de grond en parking. Het nevenprogramma wordt geconcentreerd in een multifunctioneel gebouw. Dit vernieuwend concept op het vlak van ruimte om te ondernemen groepeert in meerdere verdiepingen een combinatie van maakateliers, toonzalen, horeca, recreatie en kantoren. Voor retail is er op de site geen plaats. Het stapelen van al deze functies in meerdere lagen is ingegeven door zorgvuldig ruimtegebruik. Een aantrekkelijk plein verbindt deze functies. Langs de E17 voorziet het ontwerpteam een drietal losstaande gebouwen in een groene omgeving. In deze gebouwen kan een hotel worden ondergebracht. Aan de ingang van Evolis is er plaats voor een mobiliteits- en facilitypunt, met inbegrip van een parkeergebouw. Dit mobiliteits- en facilitypunt zal functioneren voor zowel het voetbalstadion, het multifunctioneel gebouw, Evolis, het aanpalende bedrijventerrein De Pluim en eventueel als park & ride voor de stad.
Bij de opmaak van het masterplan hebben de ontwerpers bijzondere aandacht gehad voor een aantal belangrijke duurzaamheidsprincipes. Een eerste is inzetten op verdichting om de open ruimte maximaal te vrijwaren. Naast het stapelen van verschillende functies in een multifunctioneel gebouw en de realisatie van een parkeergebouw van meerdere verdiepingen, zullen de aanwezige parkings van Evolis maximaal ingeschakeld worden voor het voetbalstadion. Een tweede is een uitdrukkelijke focus op duurzame mobiliteit om autoverkeer zo veel als mogelijk te beperken. Het masterplan voorziet in zachte verbindingen voor voetgangers en fietsers. Er is de onmiddellijke nabijheid van het Guldensporenpad en het Luipaardpad en voor de fietsers zijn er twee grote fietsenstallingen voorzien: een in het mobiliteits- en facilitypunt en zelfs een in de plint van het voetbalstadion.
Een globale ontwikkeling van het volledige programma via een publiek-private samenwerking geniet de uitdrukkelijke voorkeur. Daarbij krijgen private partners via een open oproep de kans om een voorstel uit te werken binnen de contouren van het masterplan. Deze aanpak biedt garanties voor een kwalitatieve ontwikkeling, maximale synergiën tussen de verschillende onderdelen van het programma en het functioneren van Evolis als bedrijventerrein.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron Seel Seynhaeve Dienst communicatie stad kortrijk
  

Geplaatst op 15.09.2018

Motards nemen mensen met beperking mee tijdens 39ste Brandingrun

Op zondag 16 september 2018 organiseert ‘de branding’ hun 39ste Brandingrun. Deze run met zijspannen, trikes, Goldwings en gewone moto’s is één van de hoogtepunten van het jaar voor onze mensen met beperking. Vertrek is voorzien vanop de parking aan de Ringlaan 30 te Heule, voor een uitgestippelde tocht richting Tiegem.

Voor vele gebruikers is het een telkens een blij weerzien met de 60-tal vrijwillige motards, die vaak jaarlijks terugkeren omwille van het enthousiasme van hun passagier en de aangename ontmoeting met de andere motorrijders. In ruil voor hun deelname aan de Brandingrun, verwennen wij de motorrijders met een lekker aperitief, verzorgd middagmaal en een avondmaal als afsluiter van de dag. 

Startplaats is de parking van ‘de branding’ aan de Ringlaan 30 te Heule. De Brandingrun vertrekt om 13u30 stipt, aankomst is voorzien rond 17u30. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen bij het vertrek van de groep. Ook de pers nodigen we graag uit bij het vertrek voor een verslag en/of foto. Trotse en glunderende gezichten van onze gebruikers gegarandeerd!

Voor deredactie  :Bernard Decock  - Bron  : Annemie Delberghe - De branding'

Geplaatst op 15.09.2018

AZ Groeninge verkoopt cupcakes tvv Stichting Alzheimer Onderzoek

 Medewerkers van AZ groeninge bakten  zelf cupcakes. Piet Huysentruyt als streekgenoot  en nationaal peter  van deze actie kwam ze op woensdag 12 september  mee verkopen. De Stichting Alzheimer Onderzoek organiseert voor de 3de keer de Belgische Alzheimer cupcakemaand. Tijdens de maand september wordt via de verkoop van cupcakes geld ingezameld voor het Alzheimeronderzoek. Artsen, verpleegkundigen en medewerkers van az groeninge staken samen de handen uit de mouwen en bakten eigenhandig een lading cupcakes.   Niet onbelangrijk. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar het wetenschappelijk Alzheimer onderzoek. .

Voor de redactie  : Bernard Decock & fotografie   - Bron  : Stefaan Lammertyn az groeninge


Geplaatst op 08.09.2018

Ontdek Kortrijkse Trage Wegen!

Doorkruis Rollegem, Aalbeke en Bellegem via de mooiste wandelwegen

Op 21 oktober 2018 organiseert 11.11.11 Kortrijk, samen met Natuurpunt een wandeltocht op de Dag van de Trage weg. Drie verschillende parcours, tussen 5 en 12 km lang, leiden je langs de mooiste plekjes in Rollegem, Aalbeke en Bellegem. Wandelen langs soms vergeten weggetjes die zeker zullen verrassen!
Geen echte wandelbenen? Geen probleem! Het kortste parcours is slechts 5 km lang en is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Wie een wat langere wandeling verkiest kan de lussen van 7 en 12 kilometer volgen. Omdat de tochten in de vorm van een klaverblad vertrekken en aankomen op dezelfde plek kan je ze ook met elkaar combineren tot een stevige tocht van meer dan 20 km.
Alle tochten zijn uitstekend bewegwijzerd.
Op de startplek zijn verschillende hapjes en dranken te verkrijgen die worden verkocht ten voordele van 11.11.1.
Vrij starten kan tussen 8 en 15 uur in:
MPI De Kindervriend, 8510 Rollegem. Ingang Tombroekstraat (bij nr. 6)
Om 14u kan wie meer informatie wil over de natuur langs trage wegen en de bijzonderheden in het landschap aansluiten bij de wandeling in groep onder begeleiding van een ervaren gids van Natuurpunt (12 km). Prijzen:
·         Gezinskaart: 8€
·         + 15 jr.: 3,5€
·         – 15 jr.: 1,5 €
·         – 7 jr.: gratis
De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11.
Voor meer informatie over onze activiteiten in Kortrijk kan je terecht op onze webpagina https://www.111111kortrijk.com/agenda-2018.html
Voor meer info over 11.11.11: op www.11.be
Voor meer informatie over Trage wegen: www.tragewegen.be
Voor meer informatie over Natuurpunt: www.natuurpunt.be


Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron :  Hans Vanhecke - Wereldwerkgroep-11.11.11 Marke

Geplaatst op 12.09.2018

VLAAMS BELANG VERSTERKT ZICH MET HORECA-UITBATERS

Vlaams Belang heeft vandaag twee café-uitbaters toegevoegd aan zijn lijst. De partij wil daarmee extra aandacht vragen voor de broze horecasector in onze stad.

Het zijn Linda Verstraete ( foto N° 1 ) van café De Kaai nabij de moskee aan de Stasegemsestraat en Julien De Block  ( foto N° 2 ) van café De Eikel aan Bissegemplaats.

Wouter Vermeersch, lijsttrekker Vlaams Belang: “De voorbije maanden ben ik gaan spreken in volkcafés in a´lle uithoeken en deelgemeenten van Kortrijk en telkens is mij duidelijk geworden welke belangrijke sociale functie deze cafés hebben. Ze zijn de facebook van de gewone Kortrijkzanen.”

Begin dit jaar doken in de media plots hoeraberichten op die deden uitschijnen dat de horeca het buitengewoon schitterend doet. Een rapport van onder meer Unizo gaf echter een ander beeld. (1) Ook Horeca Vlaanderen nuanceerde die berichtgeving onmiddellijk. De horeca was nog altijd de meest verlieslatende sector met de grootste schuldenlast, benadrukte de sectororganisatie. Een hoerasfeer was helemaal niet op z’n plaats. De faillissementscijfers bevestigen dat. In tegenstelling tot andere sectoren blijft de horeca enorm gevoelig voor faling. Horeca Vlaanderen geeft aan dat al na vijf jaar de helft van de starters in de sector niet meer bestaat.
Maken Kortrijk of de deelgemeenten een levendige indruk, dan heeft de horeca daar onmiskenbaar een belangrijk aandeel in. Het Vlaams Belang stelt vast dat de horecasector echter enorm broos is. Van volkscafés tot betere eetgelegenheden, vele ervan hebben het moeilijk om te overleven. De horecasector verdient dan ook extra aandacht.
? Terrasbelastingen zijn pestbelastingen en moeten geschrapt.
? De terrasreglementen in Kortrijk moeten duidelijker en eenvoudiger. Er moet ook meer overleg gebeuren met de horeca-uitbaters.
? De toeristische troeven van Kortrijk scheppen opportuniteiten voor de horeca. Toeristische promotie wordt dan ook best in overleg met de horeca gevoerd. ? Ook de horeca zelf kan een toeristische troef zijn. Zeker wanneer die streekproducten en lokale specialiteiten aanbiedt, unieke activiteiten organiseert of op een creatieve manier mee de uitstraling van de stad of gemeente verzorgt. Het Vlaams Belang wil dat Kortrijk deze inzet beter waardeert en de vaste lokale horecazaken vrijwaart van valse concurrentie door commerciële ‘pop-ups’. Deze tijdelijke zaken moeten aan dezelfde reglementen en voorwaarden voldoen als de vaste horecazaken en dezelfde taksen betalen. ‘Pop-ups’ moeten ook een meerwaarde hebben voor heel het lokale horecagebeuren. Anders dreigen zij alleen maar de vruchten te plukken van wat de vaste lokale horeca heeft opgebouwd.
? Wanneer de stad op het openbaar terrein een evenement organiseert, moet de horeca daar zo veel als mogelijk bij betrokken worden. Denken we maar aan de nieuwjaarsreceptie op Kortrijk Weide (in volksmond: Kortrijk Woestijn) waarbij de horeca in het stadscentrum compleet werd genegeerd.
? De lokale Kortrijkse regels die specifiek op de horeca betrekking hebben, moeten worden samengevat in een brochure en aan de uitbaters overhandigd. Deze regels moeten ook bekend worden gemaakt via de gemeentelijke webstek. ? Het lokale middenstandsplan, waar Vlaams Belang voor pleit, dient een specifiek luik horeca te hebben.
Bijlagen: foto's van Linda en Julien

(1) Het kmo-rapport van Unizo, UCM en Graydon, voorgesteld op 23 januari 2018, bevestigt de hoge schuldenlast van de horeca. Unizo beklemtoont dat 40% van alle horecazaken verlieslatend zijn (ATV-nieuws, 24 januari 2018).


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Wouter Vermeersch -  Vlaams Belang Kortrijk

Geplaatst op 12.09.2018

Nieuw kunstgrasveld voor Marke

De continue groei van Kortrijkse voetbalclubs leidt tot een intense opeenvolging van wedstrijden en trainingsuren
op de sportvelden. Ondanks onderhoudsinvesteringen is het onvermijdelijk dat natuurgrasvelden hierdoor in
slechte staat verkeren. Als Europese Sportstad heeft Kortrijk daarom de ambitie om op termijn alle deelgemeenten
van een kunstgrasveld te voorzien. Het hoofdveld van KFC Marke krijgt als eerste een heraanleg.
 
Eén kunstgrasveld in elke deelgemeente
 
De ambitie is om in elke deelgemeente minimum één kunstgrasveld ter beschikking te hebben. Al jaren kampt voetbalclub
KFC Marke met slecht bespeelbare voetbalvelden tijdens het voetbalseizoen door een intense opeenvolging van
wedstrijden en trainingsuren. Wanneer in het tussenseizoen kosten noch moeite gespaard worden om de terreinen weer
grasgroen te krijgen, blijkt dat na de eerste maanden trainingen en wedstrijden de terreinen al vlug onomkeerbaar kapot
gespeeld zijn. Ook de groei van de club met het succesvolle damesvoetbal en het G-voetbal deed het aantal trainingen nog
toenemen waardoor men het hoofdterrein als trainingsveld moest inschakelen. Een noodzakelijke oplossing drong zich op:
een kunstgrasveld.
Kunstgras biedt het voordeel om op dezelfde oppervlakte meer speeluren te realiseren zonder in te boeten op de staat
en kwaliteit van het terrein. Bovendien kan er ook in de meeste weersomstandigheden op gespeeld worden en is het
onderhoud van een dergelijk veld minder intensief. Stad Kortrijk heeft de ambitie om op termijn alle provinciale ploegen
van een kunstgrasveld te voorzien.
Het hoofdveld van KFC Marke dat als thuisbasis het sportcentrum Olympiadeplein heeft, krijgt als eerste een heraanleg.
Naast de slechte staat van dit veld kan de club niet meer trainen op het terrein in de Preshoekstraat waardoor de belasting
nog groter zal worden.
 
Werken en investeringskost
 
De aanleg van het kunstgrasveld werd gegund aan de firma Stadsbader nv uit Harelbeke. Goed voor een investering
van 641.888,44 euro (inclusief 21% btw). De werken zijn gestart op 20 augustus en zullen ongeveer 2 maanden in beslag
nemen. Indien alles goed verloopt zou het veld midden oktober speelklaar moeten zijn.
De voorbereidende werken zijn ondertussen achter de rug: de afbraak van de bestaande terreininrichtingen, de nodige
grondwerken voor het afgraven en afvoeren van de grond ter hoogte van het aan te leggen terrein en randverhardingen
en het bekalken van de grond om de grond te verbeteren teneinde ongelijkmatige zettingen op termijn tegen te gaan.
Om wateroverlast te voorkomen wordt het veld ook voorzien van een drainagesysteem. De paden rond het terrein worden
verhard. Op het veld zelf komt een schockpad, om schokken op te vangen. Daarbovenop komt kunstgras met rubber infill.
Tot slot krijgt het terrein rondom afsluitingen met poorten en komen er ballenvangnetten achter de doelen. Alles wordt
afgewerkt met nieuwe doelen, cornervlaggen en dug-outs.
Ook het energiefonds van schepen Arne Vandendriessche doet z’n deel in de werken:
De veldverlichting wordt omgezet naar LED. De energiezuinige verlichting kan ingesteld worden op verschillende
lichtniveaus en verschillende schakelmogelijkheden zorgen ervoor dat er bijvoorbeeld maar één speelhelft verlicht wordt in
functie van de noodzaak. LED is veel zuiniger dan gewone lampen, waardoor de investering na 10 jaar terugverdiend is.
Arne Vandendriessche, schepen van Mensen en Gebouwen: “We hebben meer dan 3.800 voetballers in onze stad. Gewone velden kunnen
de huidige speelbezetting nog amper aan. Na SC Lange Munte en Stade is het nu aan Marke. Maar op termijn moet elke deelgemeente
haar kunstgrasveld krijgen, elke jaar is iemand anders aan de beurt. Zo kan iedereen naar hartelust blijven voetballen en krijgen lokale
clubs voldoende ruimte om te groeien.”
An Vandersteene, schepen van Sport: “Meer dan ooit zijn we er ons van bewust dat de kwaliteitsvereisten van sportbeoefening steeds
hoger liggen. In onze Europese sportstad Kortrijk proberen we hierop maximaal in te spelen. Na de kunstgrasvelden en de indoor
parketvloeren aan de Sportcampus Lange Munte en de nieuwe sportvloer van de sporthal Drie Hofsteden kunnen we prat gaan op deze
mooie nieuwe realisatie die veel sporters ten goede komt.”
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  - fotografie  Filip Van Loo  -  Bron  : Seel Seynhaeve -  dienst communicatie Stad Ko

Geplaatst op 12.09.2018

Tectum Group zamelt 15.000 euro in voor het goede doel

Niet zomaar een goed doel
Tectum Group organiseerde het afgelopen half jaar haar eigen “warmste week”. In januari 2018 lanceerde Tectum Group een oproep om een goed doel voor te stellen. De medewerkers zonden meer dan 30 voorstellen in!
Een Tectum jury selecteerde 6 organisaties die het bedrijf nauw aan het hart liggen. Zij ontvingen dit weekend elk een cheque van 2.500 euro.
 
De 6 organisaties
Rozerood is een Limburgse lotgenotenvereniging voor mensen met kanker én hun naasten.
Ann Op de Locht selecteerde dit doel en steunt op deze manier haar ex-collega die mee in de organisatie zit en zelf ook kanker overwon.
Vereniging ziekte van Hirschsprung zet zich in om de kennis over de aangeboren darmziekte bij artsen te vergroten.
Ciska Neels haar dochtertje heeft deze ziekte. Zij koos de organisatie en weet dus als geen ander dat ze de centjes goed kunnen gebruiken.
Bone4Kids steunt onderzoek naar de zeldzame ziekte pseudoartrose.
Lennert Schreurs stelde het goede doel voor. Zijn nichtje is de oprichtster van de organisatie en haar dochtertje leidt aan deze spierziekte.
De Waalse organisatie Bailou zet zich in voor personen met een mentale handicap.
Stephan Winzen zond dit goed doel in.
Surplus zet zich in om het verblijf van kankerpatiënten zo aangenaam mogelijk te maken.
Pieter Aerts selecteerde dit doel. Een klant van hem overwon vorig jaar kanker, mede dankzij de steun van deze organisatie.
Berrefonds steunt ouders die hun kindje tijdens of na de zwangerschap verloren hebben.
Gezien de persoonlijke band die Kelly Smet opbouwde met deze organisatie reikte ze de cheque uit op haar trouwfeest.
 
De warmste zes maanden
Alle vestigingen zamelden op hun manier geld in om de organisaties te steunen. Ze organiseerden o.a.:
? muziekquiz in Herstal
? spaghettiavond in Schoten
? voetbalpronostiek in Melle
? casinoavond in Genk
? broodjesverkoop in Rilland
? biertasting in Genk
? nog veel meer !
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : kirstin van de werf - Tectumgroup
 
 

Geplaatst op 12.09.2018

Na de intrede van vegan RAW FOOD, nu ook RAW PATISSERIE in Kortrijk.


Sinds iets meer dan 1 jaar heeft Valerie Deraedt ‘VALI sweet but different’ opgestart in het West-Vlaamse Gullegem. Vanuit haar persoonlijke zoektocht  naar lekkere desserts, tussendoortjes, sportsnacks en ontbijt, maar zonder ‘witte’ suiker, is Valerie bij RAW food terecht gekomen. Maar ze ging nog een stap verder en verdiepte zich in de RAW Patisserie.

In de RAW patisserie kiest men voor nutriëntrijke ingrediënten en men gaat die zoveel mogelijk gebruiken zoals ze in de natuur aanwezig zijn, puur en onbewerkt. Dit betekent niet verhitten, maximum tot 48°C. Het is een volledig plantaardige patisserie, dus geen dierlijke vetten, geen room, geen eieren, geen boter, geen kaas,...We gebruiken goede plantaardige onbewerkte vetten zoals noten, kokosolie, cacaoboter in combinatie met fruit. Bovendien kiest VALI ervoor om enkel met niet geraffineerde suikers te werken, zoals ahorn siroop, agave en kokosbloemsuiker. Maar bovenal moeten taarten ook lekker zijn, toch? 

“Met VALI wil ik smaakexplosies creëren met de juiste ingrediënten”, zegt Valerie. Als men denkt aan gezonde taarten, denkt men meestal meteen: is dat dan ook nog lekker? “Taarten moeten in eerste instantie lekker zijn en een streling voor het oog. En ik wou bewijzen dat dit ook kan met gezonde ingrediënten.” vervolgt ze. “Met bewust geselecteerde grondstoffen, die goed zijn voor je lichaam. 
VALI RAW cakes zijn 100% vegan, gluten - en lactose vrij en vrij van geraffineerde suikers. Dus of je nu vanuit persoonlijk principe een andere voedingsstijl kiest of het is je opgedrongen door een of andere allergie, RAW patisserie zorgt ervoor dat iedereen weer kan genieten van taart!

Van denken naar doen , maar vooral blijven creëren.
Na 16 jaar actief in marketing in verschillende grote bedrijven, heeft Valerie de bouwsector vaarwel gezegd. “Ik ben in 2016 naar Californië getrokken voor een opleiding tot RAW PASTRY CHEF en ik was meteen verkocht! Dat is het!“ Kort daarna heeft Valerie een eigen zaak opgestart. De 'VALI sweet but different' RAW cake webshop kreeg vorm en draait ondertussen op volle toeren. Van een marketing job naar patissier, van denken naar doen. Maar de rode draad in beide jobs zit hem in creëren, vernieuwing, innoveren, uniek willen zijn of unieke dingen maken en in de markt zetten. “Ik hou van kleuren, smaken en om hiermee nieuwe creaties te maken, steeds opnieuw nieuwe combinaties zoeken. En net daarom vind ik patisserie een uitdaging die perfect bij me past!”

Pionierswerk
RAW patisserie staat nog in zijn kinderschoenen. Maar met de opkomende interesse in de veganistische levensstijl is dit een opportuniteit. Tevens is er het stijgende aantal mensen dat te kampen heeft met allergieën, obesitas of diabetes, dat op zoek is naar alternatieven voor zoetigheden. “Het is hard, want het is pionierswerk, maar ik geloof dat we in de toekomst nog meer op suikers zullen gaan letten. Maar we zullen blijven taart eten, toch?” lacht Valerie. “Mijn missie is om een patisserie lijn te creëren naast de traditionele patisserie met een echte smaakexplosie en met gezonde ingrediënten, opdat iedereen opnieuw van taart kan genieten.” Na iets meer dan 1 jaar krijgt VALI meer vorm en er zijn nog tal van projecten in de pipeline.
“Ik hou er ook van om anderen te inspireren en zelf aan de slag te gaan met RAW patisserie en doe dit door workshops te geven. Ik droom ervan om ook eens een boek te maken over RAW PATISSERIE” 

RAW CAKE webshop
De VALI cake shop is in eerste instantie een webshop: www.valisweetbutdifferent.com . Wat ook vernieuwend is in patisserie. Je betselt je keuze online en laat ze leveren in een afhaalpunt naar keuze. “We zijn steeds opzoek naar nieuwe afhaalpunten opdat we meer mensen VALI taarten kunnen laten proeven.” Maar ook steeds meer horeca zaken hebben interesse in deze nieuwe vorm van patisserie. “VALI neemt deel aan Broodway eind september in Kortrijk Xpo. Steeds nieuwe markten opzoeken, daar hou ik van en zo kom ik stapje dichter bij het bereiken van mijn missie”, aldus Valerie.Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Valerie Deraedt - VALI sweet butdifferent

Geplaatst op 11.09.2018

Zahra D'Haene is het 55ste Tineke

Tijdens het voorbije weekend werd Zahra D'Haene ( n° 9 ) verkozen tot het 55 ste Tineke van Heule  .  Marjolein De Vlaminck ( n° 2 )en Kaat Verhenne ( n° 3 )   zijn voor 1 jaar de ere dames;Tineke van Heule wordt op zaterdag 15 september aangesteld.
 
Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 11.09.2018
3647 artikelspagina's: 1 ... 4 5 6 7 8 <<< 9 >>> 10 11 12 13 14 ... 365