Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

31 ‘voetbalsupporters’ bestuurlijk opgepakt

PZ Vlas laat ook nog weten dat er gisteren, maandag 21 oktober 2019, in de late avond, 31 personen bestuurlijk werden opgepakt door de politiediensten. Dit gebeurde in en rond de Lauwestraat in Aalbeke.
Het ging om ‘voetbalsupporters’ van Club Brugge, die samengekomen waren in het kader van een afspraak tot ‘free fight’ met ‘supporters’ van Paris Saint-Germain. Er waren geen PSG-aanhangers ter plaatse en er is dus ook geen ‘free fight’ geweest, dit dankzij de alertheid van de politiediensten. Er werden 30 voertuigen aangetroffen in en rond de Lauwestraat in Aalbeke (gelegen vlak bij de autosnelweg).
Toen de politie ter plaatse kwam probeerden velen zich te verstoppen in het vlakbij gelegen Preshoekbos. Maar de politiediensten, ondersteund door de speurhond, kon iedereen snel localiseren en identificeren.
In totaal werden 62 personen gefouilleerd en 31 personen bestuurlijk opgepakt. Die 31 werden overgebracht naar het commissariaat van de PZ Vlas.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron : Thomas DETAVERNIER  - pers- en communicatieverantwoordelijke  Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede 

Geplaatst op 22.10.2019

Politie- en inspectiediensten controleren 61 handelszaken

De politiezone Vlas controleerde op donderdag 17 en op zaterdag 19 oktober 2019 in totaal 61 handels- en horecazaken in Kortrijk en Kuurne.

Het ging om een multidisciplinaire controle, opgezet door de PZ Vlas en uitgevoerd in samenwerking met volgende inspectiediensten: het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Vlaamse Sociale Inspectie, de FOD’s Financiën, Volksgezondheid en Economie, de Vlaamse
Wooninspectie, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Douane en het Toezicht op de Sociale Wetten.

De coördinatie en leiding van de operatie waren in handen van de lokale recherche van de PZ VLAS.

Op donderdag 17 oktober controleerden 17 politiemensen en 35 controleurs van de inspectiediensten 33 handelszaken:

. 5 kapsalons, 3 shishabars, 6 pitta/pizzeria’s, 1 frituur, 6 dagwinkels, 7 nachtwinkels, 4 eetgelegenheden en 1 theehuis.

Op zaterdag 19 oktober controleerden 18 politiemensen en 23 controleurs van de inspectiediensten 28 handelszaken:

. 6 hand carwashes, 8 kapsalons, 3 pitta/pizzeria’s, 6 dagwinkels, 2 eetgelegenheden, 1 bakkerij, 1 autohandel en 1 CBD-shop (cannabidiol).


Belangrijkste vaststellingen en maatregelen:

 Geen enkele handelszaak bleek volledig in orde te zijn. Bij sommige zaken volstond het wel om enkel een waarschuwing te geven. Rekening houdend met lopende en nog op te starten onderzoeken, en
om de commerciële activiteiten van de handelszaken die grotendeels in orde waren niet te schaden, worden enkel algemene resultaten meegegeven:

 Er werden 99 processen-verbaal en 56 waarschuwingen opgesteld voor volgende inbreuken:

. 2 illegale personen werden aangetroffen
. 2 personen stonden geseind
. 2 verboden wapens werden aangetroffen (2 baseball knuppels)
. economische fraude: inbreuken op de productinformatie, de prijsaanduiding, de taalwetgeving van de etikettering, de inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen
. sociale fraude: inbreuken op de deeltijdse arbeid en de aangifte van tewerkstelling (Dimona) schijnzelfstandigheid, het onterecht ontvangen van werklozensteun, illegale tewerkstelling,
  inbreuk op het taaldecreet
. fiscale fraude: geen verantwoordingsstukken, geen dagontvangstenboek, geen witte kassa, geen BTW bonnen, geen garageregister kunnen voorleggen

. inzake wonen: 5 adviezen aan de bestuurlijke overheid voor het ongeschikt en onbewoonbaar verklaren van een pand, 1 verslag inzake de slechte woonkwaliteit van een pand
. volksgezondheid: inbreuken op de etikettering van de houdbaarheidsdatum van producten, niet conformiteit van producten, inbreuken op het rookverbod, niet conforme rookkamer …

. inzake de voedselveiligheid: inbreuken op de etikettering, de tracering, de temperaturen,
de hygiëne, de infrastructuur, de vergunning, de vermelding van allergenen

. inzake de douane: niet conforme waterpijptabak, niet conforme CBD-producten

Verdere onderzoeken die opgestart werden:

. 8 onderzoeken naar schijnzelfstandigheid
. 1 onderzoek naar de herkomst van producten die onderworpen zijn aan accijns
. 1 onderzoeken naar het statuut van de uitkering of het verblijf in het land

Inbeslagnames:

. producten waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken
. 21 kg waterpijptabak zonder taksband
. 225 niet conforme bluntwraps (rookblaadjes)
. 21 gr CBD
. 50 CBD producten en e-liquids
. 2 verboden wapens (baseball knuppels)  een hoeveelheid cosmetica
. verboden hennepplanten + hennep bloemtoppen
. een hoeveelheid rooktabak
. 2 niet verzekerde bromfietsen.

3 handelszaken werden effectief gesloten:

. 1 wegens het niet kunnen voorleggen van een nachtvergunning
. 2 wegens de gebrekkige hygiëne

PZ Vlas: “De politie- en inspectiediensten willen met deze gezamenlijke controleactie een duidelijk signaal geven aan de handelaars die het niet zo nauw nemen met de wettelijke verplichtingen
waaraan hun zaak moet voldoen. Dergelijke acties zullen in de toekomst zeker opnieuw uitgevoerd worden.”

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron : Thomas DETAVERNIER Pers- en communicatieverantwoordelijke - Politiezone Vlas

 


 

Geplaatst op 22.10.2019

HBO Verpleegkunde Ic Dien en partners: krachtig verbonden voor Interprofessioneel Samenwerken


Op donderdag 7 en vrijdag 8 november organiseren HBO Verpleegkunde Ic Dien samen met
hogeschool VIVES Noord en Zuid, Kulak Kortrijk en Familiezorg West-Vlaanderen een
simulatieoverleg voor meer dan 100 studenten in het kader van interprofessioneel samenwerken in
de gezondheidszorg.

HBO Verpleegkunde Ic Dien zette voor de HBO5-opleiding de laatste jaren al sterk in op het
samenwerken over de beroepsgrenzen heen. Het samenbrengen van de expertise van verschillende
gezondheidswerkers zorgt immers voor een betere gezondheidszorg.

Aan de hand van een simulatieoverleg, vertrekkende vanuit reële casussen én met medewerking van
professionals uit de gezondheidszorg, leren studenten samenwerken met andere disciplines.

Dit jaar zocht Ic Dien partners om het simulatieoverleg verder uit te bouwen. Door de samenwerking
met de bacheloropleiding verpleegkunde en de graduaatsopleiding maatschappelijk werk van
hogeschool VIVES, de thuiszorgdienst Familiezorg West-Vlaanderen en gezondheidsmedewerkers van
diverse organisaties krijgt het simulatieoverleg een nieuw elan.
Met het project willen de verschillende partners de studenten de voordelen van interprofessioneel
samenwerken in een veilige, realistische setting aan den lijve laten ondervinden.

Op vrijdag 8 november nemen meer dan 100 studenten, 15 docenten, 16 professionals deel aan
simulatieoverleg rond 6 casussen. Op donderdag 7 november worden studenten voorbereid op het
overleg door gezondheidswerkers en docenten. Het simulatieoverleg zelf gaat door op vrijdag in HBO
Verpleegkunde Ic Dien Roeselare.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  :  Petra Cobbaert directeur Ic Dien

 

 


 Geplaatst op 21.10.2019

Buurtbewoners ondertekenen 30 bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning Eribo voor 55 appartementen aan het station te Vichte

Het grootste bezwaar is dat  men geen rekening houdt met waardevolle bomen en met de nabijheid van de vlindertuin.
De motivatie van de aanvrager Eribo vermeldt zelfs dat er “geen belangrijke vegetaties te bemerken valt“ .Maar vlakbij  de geplande residentie D zijn er twee kerngezonde Zomerlindes van respectabele leeftijden en 1 zeer mooi uitgegroeide Zomereik met een stamomtrek van 210 cm . het is onmogelijk deze niet als belangrijke vegetaties te beschouwen, laat staan ze te niet te bemerken !
Volgens het RUP 15.1 Vichte stationsomgeving moeten waardevolle hoogstammige bomen bewaard blijven. We kunnen anno 2019 het ons onder geen enkele voorwaarde meer permitteren om waardevolle bestaande volwassen bomen te laten wijken voor constructies .
De buurtbewoners vragen dat de inplanting van vooral blok D aangepast zou worden aan de 3 mooie levende monumenten
In het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 15.1 Vichte Stationsomgeving van juni 2017 staat ook het volgende: “Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging ten aanzien van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren.”
De buurtbewoners vragen derhalve dat bij residentie D en C het aantal bouwlagen zou moeten beperkt blijven tot 2 bouwlagen zodanig dat de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rond het gemeentelijk park Beukenhof minder wordt aangetast. Immers, door de hoogte van het gebouw zou de bezonning van de vlindertuin in het voorjaar en het najaar sterk verminderen. Het zou bijzonder jammer zijn indien de qua biodiversiteit unieke site aan kwaliteit zou inboeten.


Voor de redactie   Bernard Decock / Bron  : Pol Ostyn - Natuurpunt Krekel Anzegem 

Geplaatst op 21.10.2019

Dienbladen voor rollators, ijsjeshulpen … : Design for Everyone (D4E1) toont zijn troeven tijdens Kortrijk Creativity Week

Design for Everyone (D4E1) zal aanwezig zijn op de Kortrijk Creativity Week van Designregio Kortrijk en haar partners. Het co-design living lab van Howest, dat dit jaar overigens zijn tiende verjaardag viert, houdt er onder meer een expositie met verwezenlijken en doet een oproep naar nieuwe enthousiastelingen.
 
Het interdisciplinaire living lab Design for Everyone (D4E1) verenigt (toekomstige) ergotherapeuten en makers, die nieuwe tools en hulpmiddelen willen ontwikkelen om het leven van specifieke individuen met een zorgnood te verbeteren. Tijdens de Kortrijk Creativity Week, van 23 tot 27 oktober, toont D4E1 verschillende realisaties. Het zwaartepunt ligt op 25 oktober, waarbij vanaf 17u onder andere een aantal internationale sprekers het woord nemen over cocreatie.
 
Speciaal ontwikkeld dienblad
MakeAbility, een onderzoeksproject binnen D4E1 is een samenwerking tussen Howest D4E1 Lab, Designregio Kortrijk en het H. Hart”, aldus Lieven De Couvreur (?). “Het BUDA::lab van Designregio Kortrijk stelt zijn ruimte en productiemachines beschikbaar,  H. Hart brengt makers in contact met bewoners om hen zo een unieke ondersteuning te kunnen geven in het bereiken van hun specifieke doelen, en Howest faciliteert het proces door open-design prototypen te promoten en oplossingen aan te bieden ism de studenten. Het feit dat deze partners in een en hetzelfde gebouw zitten, is voor een maakproject als dit een onbetaalbare troef. In H. Hart bijvoorbeeld woont een persoon met MS,  die nog altijd zelfstandig naar Buda Kitchen gaat en daarvoor met  een speciaal ontwikkeld dienblad voor zijn rollator heeft ontworpen in het Living Lab.” Deze en zo’n 60 andere projecten zullen op de Kortrijk Creativity Week worden getoond.
 
Naar een zelf-organiserende community
Ergotherapeuten, makers of burgers met een zorgvraag die interesse hebben om dit living lab te vervoegen, kunnen op de D4E1-expo hun gegevens achterlaten. Zij worden uitgenodigd voor een kick-offmoment in januari. Daar zullen medewerkers die vorig jaar hun steentje bijdroegen aan D4E1 ervaringen delen en vragen beantwoorden. Op die manier wil D4E1 sterk groeien en meer dan ooit een zelf-organiserende community worden. Dat is nodig, omdat de vraag naar gepersonaliseerde hulpmiddelen groter is dan het huidige aanbod van Howest Living Lab.
 
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Stan Dewaele -  Buda Lab
  

Geplaatst op 21.10.2019

KORTRIJKZAAN VRAAGT VERANDERING MOBILITEITSBELEID EN -SCHEPEN

Wouter Vermeersch: “Het signaal van de kiezer van Kortrijk en deelgemeenten is duidelijk. Er is geen draagvlak voor de waanideeën van schepen Weydts. Het mobiliteitsbeleid van Van Quickenborne, N-VA en sp.a werd door de kiezer afgestraft. Wij vragen een radicale ommezwaai in het Kortrijkse mobiliteitsbeleid waar er we´l nog plaats is voor de auto, met uiteraard voldoende aandacht voor de fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.”

Vlaams Belang vraagt behalve een ander mobiliteitsbeleid, ook een schepenwissel nadat een meerderheid van de Kortrijkzanen zich kantten tégen een maandelijkse autovrije zondag in Kortrijk.

Na een binnenstad met maar liefst 74 fietsstraten, sterk gestegen parkeertarieven, een heksenjacht met GAS-boetes van 58 euro voor wie durft een fiets in te halen, eenrichtingsstraten die om de haverklap worden gewijzigd van richting volgens de waan van de dag en bruggen die worden geknipt zonder overleg met buurtbewoners, werd per digitaal referendum de vraag voorgelegd om de Kortrijkse binnenstad één vaste zondag per maand autovrij te maken. Het was dé druppel die de emmer deed overlopen.

Aangezien schepen Weydts (sp.a) zijn gezicht verbonden heeft aan de thematiek van het digitaal referendum, vraagt Vlaams Belang een herschikking van de bevoegdheden in het stadbestuur. Wouter Vermeersch: “Kortrijk heeft nood aan een schepen van Mobiliteit die wél in staat is om een draagvlak te creëren rond mobiliteit in onze stad, in plaats van de stad op te delen en steeds opnieuw te provoceren en te polariseren.”

In aanloop naar het referendum werd door de verantwoordelijken in het stadbestuur duidelijk gesteld dat de uitslag van het referendum bindend is. Het reglement, dat enkel door de meerderheid in de gemeenteraad werd goedgekeurd, bepaalt dat als de uitkomst ‘ja’ is, “het project zal worden doorgevoerd in de loop van het daaropvolgende jaar.”

Wouter Vermeersch: “Er moeten ook duidelijke consequenties worden verbonden aan deze ‘nee’-stem. De autoloze zondagen moeten beperkt blijven tot één zondag per jaar. We mogen niet uit het oog verliezen dat de binnenstad door braderieën, foren, markten en evenementen al veelvuldig autoluw is. De fietsstraten moeten worden beperkt tot schoolomgevingen en onveilige plaatsen, parkeertarieven opnieuw verlaagd en parkeergelegenheid verhoogd. Er moet een allesomvattend mobiliteitsplan komen dat opnieuw autovriendelijk is en bovendien wél gedragen wordt door onze mensen. In een leefbaar Kortrijk is er wél nog plaats voor de auto, buiten voldoende aandacht voor de fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.”

Wegens het grote succes overweegt Vlaams Belang om de campagne ‘STOP AUTO-PESTEN’ verder uit te breiden. Vele handelaars, horeca-uitbaters, inwoners en bezoekers van onze stad zijn immers vragende partij om de boodschap en het beeld van de geslaagde campagne verder uit te dragen.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron : Wouter Vermeersch - Vlaams Belang Kortrijk 

Geplaatst op 21.10.2019

XIU-ambassadeur Frank Deboosere brengt elke Vlaamse provincie een flitsbezoek op de FLUODAG 2019

Op 12 november 2019 organiseert XIU voor het tweede jaar op rij de FLUODAG waarop scholen, gemeentes, verenigingen, universiteiten, politiezones, ... uitgedaagd worden om te laten zien dat ze zichtbaarheid in het verkeer belangrijk vinden. Daartoe kunnen ze via social media hun meest zichtbare selfie of foto delen met de hashtags #xiugraag #xiugraaginfluo #fluodag #wijdoenmee.
 
Zichtbaarheid speelt een essentiële rol binnen verkeersveiligheid.  Iedereen die deelneemt aan het verkeer heeft hier met andere woorden baat bij: de fietser heeft er alle belang bij om gezien te worden en de autobestuurder heeft er alle belang bij om de fietser tijdig te zien. De bedoeling van de jaarlijkse FLUODAG is om deze boodschap zo breed mogelijk te delen. En daarom roept XIU-vzw iedereen op om op 12 november 2019 via social media hun meest zichtbare selfie of foto te delen met de hashtags #xiugraag #xiugraaginfluo #fluodag #wijdoenmee.
 
Frank Deboosere zichtbaar betrokken bij de FLUODAG
Frank Deboosere speelt ook dit jaar een actieve rol op de FLUODAG. Samen met de vrijwilligers van XIU-vzw brengt hij die dag een flitsbezoek aan de vijf Vlaamse provincies. Hij vertrekt op dinsdag 12 november 2019 om 7 u. al aan het St.-Andreas Instituut in Oostende (pers welkom vanaf 6 u.). Vervolgens bezoekt hij Oost-Vlaanderen (Lievegem) rond 8.15 u. om daarna omstreeks 11.15 u. de provincie Antwerpen aan te doen (Oostmalle). Vervolgens gaat het richting Limburg (Lommel rond 13.15 u.) en Vlaams-Brabant (Heverlee) rond 15 u. De grote finale van de FLUODAG is om 18.30 u. in Halle. Daar worden ze ontvangen door het stadsbestuur en hun zichtbaarheidspartner sinds jaren DATS 24, het netwerk tankstations van Colruyt Group.
De flitsende fluo weerman Frank Deboosere zegt het zelf: ‘Als fietser heb je er alle belang bij van je zo zichtbaar mogelijk te maken in het verkeer. Al ga je als half verklede kerstboom de baan op als het donker is: het kan je leven redden!’
XIU brengt die dag ook live verslag uit via haar Facebook en Instagram pagina’s.
 
Over XIU-vzw
 
Op 12 november 2008 zaten vertegenwoordigers van een 8-tal ouderverenigingen van secundaire scholen uit het Kortrijkse voor het eerst samen. De aanleiding was een aantal tragische ongevallen met jonge fietsers in het Kortrijkse, vaak veroorzaakt door het niet-zichtbaar zijn van de fietser. Geconfronteerd met de gevolgen en het verdriet die deze ongevallen in onze scholen, gezinnen, vriendenkring enz. veroorzaakten, besloten we toen onze inspanningen te bundelen teneinde er alles aan te doen om onze jonge fietsers zichtbaarder en veiliger door het verkeer te loodsen.


Sinds die dag ijvert XIU samen met ondertussen meer dan 200 Vlaamse secundaire scholen en ouderverenigingen om jongeren te sensibiliseren en te motiveren om zich bij donker en duister weer meer zichtbaar te maken in het verkeer. XIU doet dit door fluo en retroreflecterend materiaal op een ludieke en creatieve manier in de scholen onder de aandacht te brengen van jongeren. XIU wil zo het maatschappelijk draagvlak voor het dragen van fluo en retroreflecterend materiaal bij jongeren vergroten.

Voor de redactie  : Bernard Decock
 
  

Geplaatst op 20.10.2019

Cello solo in Gijzelbrechtegem-kerk op zaterdag 26 oktober

In de Sint-Mattheüskerk te Gijzelbrechtegem (Anzegem) organiseert Dilettanti con fuoco op zaterdag 26 oktober een cello-soloconcert met Ellen Van den Brande, met als titel: "Hoor hoe de boog de snaren laat zingen”
DIlettanti con fuoco [“muziekminnaars met vuur”] organiseerde een eerste, zeer geslaagd concert-met-verhaal met Sint-Walburga’s huisorganist Gert Amerlinck In Oudenaarde op 9 juni laatstleden. En dat smaakte naar meer. Niet alleen bood de organist een gewaardeerd concert met commentaar maar luisteraars-toeschouwers kregen ook de kans met de muzikant na te praten. Dat is zowat het doel van het initiatief  Dilettanti con fuoco:  een artiest en zijn instrument centraal te stellen, maar dat ook te doen in een wat huiselijke sfeer, waarbij de muzikant zijn/haar eigen verhaal vertelt en ook te benaderen is.  Dit keer speelt Ellen Van den Brande cello solo. Zij maakt een eigen keuze uit het grote cello-repertoire en vertelt haar eigen verhaal daarbij, en dat in de kleine, warme kerk van Gijzelbrechtegem. Een bijzondere kans dus om in een dergelijke omgeving pareltjes uit de cello-literatuur te beluisteren. Bijdrage in de onkosten:             12 euro vooraf, 15 euro op de dag zelf; 5 euro voor jongeren tot 18,  kinderen tot 12 gratis
Bestellen via betaling op rekening BE18 0012 0552 2565 van Jan Glorieux, bij wie u ook meer info kan krijgen (jan.glorieux@skynet.be).


Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Jan Glorieux 

Geplaatst op 20.10.2019

KORTRIJK VERBIEDT LACHGAS, MAAR OOK "FEDERAAL SIGNAAL NODIG"

Wouter Vermeersch: “Wij steunen de aanpak van lachgas in Kortrijk, maar een nationale aanpak is nodig. We rekenen erop dat Federaal Parlementslid Van Quickenborne ons voorstel zal meestemmen in de Kamer. Het gebruik van lachgas als roesmiddel of partydrug is een groeiend risico voor de verkeersveiligheid en ook voor de gezondheid van de gebruikers. Daarom willen wij de verkoop verder aan banden leggen.”

Het gebruik van lachgas als roesmiddel of partydrug is een groeiend probleem. De jongste maanden vielen er reeds verscheidene incidenten en ongevallen te noteren die in verband gebracht kunnen worden met het gebruik van distikstofmonoxide - beter gekend als lachgas. Vanaf 1 oktober verbiedt Kortrijk de verkoop van lachgas in horecazaken en nachtwinkels. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ziet dat steeds meer gemeenten lokale maatregelen nemen, maar pleit ook voor een "federaal signaal", zoals "een verbod". Daarom diende Steven Creyelman van het Vlaams Belang in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel in om de verkoop van lachgas aan minderjarigen te verbieden. De partij wil daarmee het toenemende misbruik van lachgas als ‘nieuwe’ partydrug aan banden leggen

Vooral bij jongeren zit het gebruik van lachgas in de lift. De prijs van lachgas is heel laag in vergelijking met andere middelen die als drug worden gebruikt. Zo varieert de kostprijs van een individueel patroon tussen de vijf en de tien euro, waardoor prijsdrempel voor potentiële gebruikers zo goed als onbestaande is.

Het gebruik van lachgas is niet enkel schadelijk voor de gezondheid (het zorgt op korte termijn voor zuurstoftekort in de hersenen, en op langere termijn voor neurologische stoornissen en zelfs verlammingsverschijnselen), het is ook bijzonder gevaarlijk in het verkeer. Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat er in de eerste zeven maanden van dit jaar in Nederland maar liefst 960 verkeersincidenten zijn geweest waarbij lachgas in het spel was.

Het Vlaams Belang beperkt zich echter niet tot een verkoopverbod aan minderjarigen. Wie het steeds groter wordend probleem bij jongeren écht wil aanpakken, kan en mag zich niet beperken tot enkel een ondergrens voor de leeftijd. Daarom hebben we in ons voorstel ook verwerkt dat de particuliere verkoop in de toekomst enkel nog via de apotheek zou verlopen. Op die manier wordt er een zekere psychologische drempel ingebouwd bij potentiële kopers en kan de apotheker zelf zijn rol in de eerstelijnspreventie opnemen. Horeca-gebruikers blijven natuurlijk terecht kunnen in de voor hen bestemde groothandel.

Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Vermeersch Wouter - Vlaams Belang Kortrijk 

Geplaatst op 20.10.2019

Buren bij Kunstenaars

Beeldende kunst is springlevend, en ze is overal waar je ze niet verwacht. Buren bij kunstenaars is daar het bewijs van: van 18 tot 20 oktober kon je dit weekend  het werk van maar liefst 125 beeldend kunstenaars bezichtigen in Kortrijk.
Dankzij de 16de editie van Buren bij Kunstenaars  , en als je geluk had mocht  je meteen ook eens binnengluren in hun atelier.
Beeldhouwers, schilders, glaskunstenaars, keramiekers, fotografen, tekenaars ...
Ze wonen allemaal in je buurt. Bovendien gooiden  ook heel wat collectievenkunstacademies en verenigingen hun deuren open voor nieuwsgierige pottenkijkers. 
 
Voor de redactie & fotografie : Bernard Decock  

Geplaatst op 20.10.2019
4757 artikelspagina's: 1 ... 4 5 6 7 8 <<< 9 >>> 10 11 12 13 14 ... 476