Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Militariabeurs in Kortrijk Xpo

Op Zondag 11 november kon men in Kortrijk Xpo de militaria beurs  met antiquiteiten  met uniformen ,helmen,medailes, posters , Memorabilia,geneutraliseerde en geschiedkundige wapens, boeken ,vintage matriaal enz aankopen en dit in een organisatie van Dipro Events. De standhouders kwamen  uit Engeland ,Polen , Frankrijk , Duitsland  en Nederland .
Op 2 december gaat in Gent de 13 de  international arms and militaria fair  door van 9 tot 16 u in hall 2 van Flanders Expo
 Voor booking   kan men zichinschrijven  bij Dipro Events F. De Manstraat 8 in 2600 Berchem of via e-mail info@dipro.be

Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 12.11.2018

Vlaanderen maakt speelplaatsen avontuurlijker

De Vlaamse ministers Hilde Crevits (Onderwijs), Philippe Muyters (Sport) en Sven Gatz (Jeugd) bundelen de krachten om werk te maken van actieve en gedeelde speelplaatsen. Samen maken ze 1 miljoen euro vrij om schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken. Daarnaast willen ze zo de speelplaatsen van scholen voor sport en spel openstellen voor het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.
Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz: ‘Sport- en speelterreinen van scholen worden nog al te vaak onderbenut. Na een aanbeveling vanuit de jeugdwerksector rond gedeeld ruimtegebruik maken we met dit initiatief verder werk van het Open School-concept. We stimuleren scholen om hun speelplaatsen kwaliteitsvoller en bewegingsvriendelijker te maken, waardoor kinderen en jongeren er graag vertoeven en geprikkeld worden om te bewegen. Bovenal willen we erop inzetten dat de speelplaatsen ná de schooluren ook gebruikt kunnen worden door het jeugdwerk, dat er zo veel nieuwe speelruimtes bij kan krijgen.’
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Als we in Vlaanderen een echte sport- en beweegcultuur willen, moeten we kinderen en jongeren op zoveel mogelijk manieren en momenten prikkelen om te bewegen. Een origineel ingerichte omgeving, die goesting geeft om te bewegen, is daar een handig middeltje voor. Zo maken we van de soms nog saaie betonnen speelplaatsen echte toffe actieve speelplekken die aanzetten om te sporten en te bewegen.”
Alle scholen in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs en universiteiten in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs) zullen een subsidie kunnen aanvragen van maximaal 15.000 euro. Die middelen kunnen worden besteed om de speelplaatsen avontuurlijker, kind- en bewegingsvriendelijker en meer open of gedeeld te maken. Het kan gaan over bijvoorbeeld grondwerken, groenaanleg, sport- en spelelementen, een sleutel- of badgesysteem, speel/sportmateriaal, kosten van een landschapsarchitect, … .
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Scholen in Vlaanderen hebben een enorm patrimonium en vaak ook ruime speelplaatsen. Plekken waar kinderen en jongeren zich uitleven en ravotten. Die ruimte willen we vergroenen en openstellen voor buurtbewoners en verenigingen. Zo zorgen we ervoor dat bestaande infrastructuur opgewaardeerd wordt en multifunctioneel gebruikt kan worden. Een win-win dus, voor de kinderen en de scholen, maar ook voor de buurt. Ook voor de schoolsportinfrastructuur doen we dat al.”
De projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 22 februari 2019 en zullen onder meer worden beoordeeld op de bewegingsvriendelijkheid, het gedeelde of open karakter, de kwaliteit van het projectplan en de inspraak van gebruikers, het lokale bestuur, leerkrachten ouders en leerlingen. Uiterlijk op 10 mei beslist de Vlaamse Regering welke projecten een subsidie zullen ontvangen.
In december en januari zullen de projectpartners onder coördinatie van De Ambrassade - expert in het delen van ruimte voor kinderen, jongeren en hun organisaties – en MOEV infosessies geven aan geïnteresseerde onderwijsinstellingen. Deze vinden plaats in drie scholen die zelf al investeerden in bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen (De Sterrespits in Gent, Mikado in Antwerpen en Paridaens in Leuven).
Op deze website vinden scholen alle  info over de projectoproep, en daarnaast ook een schat aan tips en inspiratie om concreet aan de slag te gaan: https://www.moev.be/projecten/projectoproep-schoolspeelplaatsen
Scholen die graag verdere ondersteuning wensen kunnen terecht bij MOEV
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron : Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz at Kabinet Gatz
 

Geplaatst op 10.11.2018

DRUKKERIJ JOVANDENBULCKE GAAT MET PUNTGAAF NIEUWE TOEKOMST TEGEMOET

Drukkerij JoVandenbulcke uitKortrijkwordtPuntgaaf.
Denieuwe naamkomternietalleen doordesamenwerkingmetJohanVercruysse,maar
staatooksymboolvooreen nieuwtoekomstprojectdatnogeen stapjeverderwilgaan in
vernieuwend en kwalitatiefhoogstaand drukwerk.

Drukkerij VandenbulckeuitKortrijkwerdin1959opgestartdoorAdriaan Vandenbulcke.
In1994nam zoonJosamenmetzijnechtgenoteAnneVerfailliede zaak over. Doorheen de
jarengroeidededrukkerij uittoteengevestigdewaardeinregioKortrijk metkwalitatief
drukwerk vooreenheleruimeklantenportefeuille.

NuzijnJo en Annesamen metJohanVercruysseklaarvooreennieuwhoofdstuk.
Johanheeftjaren kennis in de grafische sectoropdetellerstaanbij ondermeerDrukkerij
Vercruysse,Drukkerij MoeyaertenCaptainsofPrinting.

Joen Johanhebbeneenjarenlangeervaring,eenpassievoorpuntgaafdrukwerkeneen
oprechte betrokkenheidvoorklant,opdrachten maatschappij,datisimmerswathenbindt.

Deafgelopenmaandenschrevenzesameneennieuwtoekomstverhaal.
Nu houdenzesamen “Puntgaaf” boven dedoopvont.

Met Puntgaaf willen ze een eigenplekinnemenindedrukmarkt.
Defundamentenvanhoogstaandedrukkwaliteit,eenverregaandeserviceeneen
persoonlijkeaanpakblijvenuiteraardovereind.Aandiefundamentenwordtnietgeraakt.
Alleen wil Puntgaafnogeenstapjeverdergaan.Door metorigineel, creatiefen verrassend
drukwerkvoordedagtekomen,door vernieuwende druktechnieken te gaan toepassen en
oplossingenaantereikenvoorvaakcomplexevragen van klanten.

Voor de klanten verandert er niets,tenzij eennieuwBTW-nummer.
Maar dat Puntgaafklaarstaatvooreennieuwebloeiendetoekomstwaarinzedrukgrenzen
verleggenzonderaanhungekendekwaliteitinteboeten,magheelduidelijkzijn.

Meer info vindt u op www.puntgaaf.be

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :  Jo Vandenbulcke
 

Geplaatst op 10.11.2018

Verkeersacties rond inbraakgevoelige woonwijken in Kortrijk, Kuurne en Lendelede Vroege duisternis vergroot risico op inbraak

Op woensdag 7 en donderdag 8 november 2018 voerde de Politiezone Vlas op 5 verschillende
locaties zowel verkeerscontroles als anti-inbraakacties uit:

. wijk Rodenburg in Marke

. wijk Lange Munte in Kortrijk

. wijk Wolvendreef in Kortrijk

. wijk ’t Rode Paard in Bellegem

. wijk Bellegem Bos

Deze verkeersacties, waarbij bestuurders en voertuigen grondig gecontroleerd worden, hebben
zowel een preventief als ontradend karakter en zijn gericht tegen woning- en voertuiginbraken en
(grens)criminaliteit in het algemeen.

Het tijdstip in het jaar is bewust gekozen omdat de vroege duisternis niet zelden zorgt voor meer
rondtrekkende daders, die zowel namiddag- als vooravondinbraken proberen te plegen. De
controles gebeurden dan ook net op die tijdstippen.

 

Wijk volledig afsluiten en bewoners informeren

Alle toegangswegen van en naar deze wijken werden bemand door een controlepost van de politie.
In de wijk zelf namen de gemeenschapswachten het preventieve luik voor hun rekening. Zij brachten
alle inwoners op de hoogte van het opzet van de controleactie.

Tegelijkertijd screende de politie met het ANPR-voertuig de nummerplaten van de voertuigen op
de drukke invalswegen Doorniksesteenweg en Torkonjestraat/Moeskroensesteenweg.

 
Belangrijkste resultaten van de actie

. 353 voertuigen, bestuurders en inzittenden werden gecontroleerd
. 1 illegaal persoon werd aangetroffen
. 1 bestuurder had softdrugs op zak
. 1 bestuurder had te veel gedronken en moest zijn rijbewijs 3 uur inleveren
. 2 voertuigen stonden verkeer en gevaarlijk geparkeerd
. 1 bestuurder kon geen geldig rijbewijs voorleggen
 
Sociale controle helpt enorm

Politiezone Vlas: “Wij willen tonen dat de politie 24u/24u alert is, ook rond inbraakgevoelige
invalswegen en woonwijken. De inwoners spelen ook cruciale rol. Door zelf de nodige sociale
controle te doen in de eigen buurt, kunnen verdachte zaken snel gemeld worden en kunnen criminele
feiten voorkomen worden, zoals vorige week in Rollegem/Aalbeke”.

“We vragen aan de bewoners om zelf extra alert te zijn en steeds de politie te alarmeren via het
nummer 101 bij het zien van verdachte personen en voertuigen. Je belt beter een keer te veel dan te
weinig. “

Uit de vele positieve reacties van bewoners bleek dat deze acties zeer op prijs gesteld worden. De
komende weken en maanden staan nog meer dergelijke controleacties gepland.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijkePolitiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede

 

 

Geplaatst op 10.11.2018

The Concord Jazz Ensemble in OC Marke

Op Zaterdag  15 december om 20u30 in het OC van Marke   brengt The Concord Jazz Ensemble   &  ECHOES OF “A SOLDIER’S TALE” een hommage aan al de slachtoffers van de krankzinnige oorlogsperiode 1914-1918
Geïnspireerd op "L'Histoire du Soldat" van Stravinsky van 1918 creëerden Franky Deleersnyder (muziek) en Elise Deryckere (tekst) : ECHOES OF “A SOLDIER’S TALE”

Voorgesteld door The Concord Jazz Ensemble en acteurs Bert Van Puymbroeck, Carine van Bruggen, Charles De Meester en Enya De Stobbeleir


Inkom : 12 EUR (vvk) – 15 eur (add) - Reservatie : info@tcje.be of 056 213685

Meer info : www.tcje.be

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Frederik De Smet - The Concord Jazz Ensemble vzw

Geplaatst op 10.11.2018

WEERMAN FRANK DEBOOSERE – HELD VAN HET VTI

Afbeeldingsresultaat voor XIU fiets In onze school zetten we sterk in op het
dragen van fluohesjes. Het verschil tussen gezien worden en net niet gezien worden
kan soms dramatisch groot zijn.


Tijdens het schooljaar organiseren de werkgroep GEZONDHEIDSBELEID en de
LEERLINGENRAAD heel wat acties om de leerlingen te motiveren om zich zichtbaar en
veilig in het verkeer te bewegen.

Daarbij krijgen we de steun van XIU. XIU is een vrijwilligersorganisatie die ijvert voor
meer verkeersveiligheid bij jongeren. XIU doet dit door fluo op een ludieke manier
onder de aandacht te brengen van jongeren.

Elk jaar is er een XIU-wedstrijd waar ook onze school aan deelneemt.

Afbeeldingsresultaat voor Frank De boosereDit jaar doen we er nog een schepje bovenop.
Op 12 november, FLUODAG, komt weerman Frank Deboosere op bezoek.
 Frank Deboosere, die elke dag met de fiets naar de VRT rijdt, wordt omwille  van zijn extreme FLUO-kledij
en verlichting, wel eens een rijdende vuurtoren genoemd.
Ook op FLUODAG wil Frank zich laten zien! ! In heel Vlaanderen. Als FLUO-weerman, zal hij in de
vroege morgen van 12 november een fietstocht van 150 km ondernemen naar Tessenderlo.
En waar zal hij starten? In het VTI van WAREGEM natuurlijk.

Wanneer? Om 5u30. ’s Morgens!

 Frank Deboosere, maakt als weerman reeds 31 jaar het mooie weer. Daarnaast is hij al 15 jaar campagneleider voor
KOM OP TEGEN KANKER en hij zet mensen ertoe aan om zich zichtbaar in het verkeer te bewegen.

Frank Deboosere verdient het dan ook om levenslang de titel HELD VAN HET VTI te mogen dragen.

De uitdaging. Een actie in samenwerking met de werkgroep Gezondheidsbeleid en de Leerlingenraad.

Het is de uitdrukkelijke wens van Frank Deboosere om een babbel te doen met de leerlingen en om
zich te laten aanmoedigen bij de start van zijn tocht. We nodigen je uit om je om 5u20 te melden in
de leraarskamer. Fietsers parkeren hun fiets op speelplaats C.

Fietsers komen met een fluohesje en met een fiets met perfecte verlichting. De fiets mag opvallend gepimpt zijn.
Wie niet wenst te fietsen kan deelnemen aan de FLUO-wandeltocht door Waregem.
Ook de wandelaar hebben een fluohesje aan. Ze mogen opvallend FLUO-gekleed zijn.

Timing
5u00: Frank neemt samen met enkele vroege vogels van het Waregemse stadsbestuur, XIU en
directieleden een gezond ontbijt in onze school. Ook de
pers/WTV is aanwezig.
5u20: De leerlingen verzamelen in de leraarskamer.
5u22: MEET and GREET met Frank Deboosere.
5u30: Met Frank op de foto.
5u31: De erehaag wordt gevormd.

5u32: Frank Deboosere onthult de reuze fluorescerende
glimworm, symbool van de actie.
5u35: Frank Deboosere vertrekt voor een tocht van 150
km naar Tessenderlo.
5u45: De aanwezige fietsers vertrekken voor een
fietstocht van 20 km op rustige wegen door Waregem.
De voetgangers vertrekken voor een tocht van 5 km.
Deze tochten symboliseren EEN GLIMWORM, die de verkeersveiligheid en het dragen van een FLUOHESJE in
“the picture” zet. De glimworm is het symbool van onze actie. De leerlingen hangen tijdens hun tocht 8
glimwormen op op punten die gevaarlijk zijn voor de zwakke weggebruiker.

7u00: De deelnemende leerlingen en begeleiders komen
aan in VTI Waregem.
7u05: De deelnemende leerlingen ontbijten in het
leerlingenrestaurant.

7u45: De deelnemende leerlingen verdelen zich over de fietsenbergplaats voor leerlingen en leraren.
Ze vormen een erehaag, waarbij leerlingen/leraren die met een fluohesje naar school komen, naast  een applaus ook een beloning krijgen.

8u10: Einde van de actie.

 

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron VTI Waregem

Geplaatst op 10.11.2018

Dag van de natuur 24 november

Op de Dag van de Natuur steekt iedereen de handen uit de mouwen. Je  maakt kennis met het project van de Rotersmeers en met de vrijwilligers van Natuurpunt die het hele jaar door de natuur in je buurt beheren. Zin om met ons mee te helpen?
Kom eens af en breng je familie, vrienden of collega’s mee! Wat staat er op het programma? We planten bomen en struiken aan. Zo wordt het gebied verder ecologisch ingericht. De plantgaten worden vooraf geboord. Je brengt best werkhandschoenen en een spade mee.
Voor de deelnemers wacht een kleine attentie.
Het project wordt door de stad Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen ondersteund.

START: Doorlopend vanaf 9u LOCATIE: We verzamelen aan de kleine parking in de Rootputstraat te Bissegem  We voorzien een pauze met broodjes en een warme drank. EINDE: 16u CONTACT: natuurpuntkortrijk@telenet.be Maandagveld 5

Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron  : Natuurpunt kortrijk

Geplaatst op 10.11.2018

OOK IN WEST-VLAANDEREN GAAN VRIJWILLIGERS DE STRAAT OP VOOR 11.11.11

Op 11 november vieren we het einde van de Eerste Wereldoorlog.  In hetzelfde weekend trekken ook de vrijwilligers van 11.11.11 weer op pad. De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging vraagt dit jaar aandacht voor migranten en vluchtelingen. Duizenden enthousiaste vrijwilligers organiseren over heel Vlaanderen allerhande activiteiten.  Ook in West-Vlaanderen vliegen de vrijwilligers er opnieuw in.
 Op zaterdag 10 november organiseerde 11.11.11 Veurne voor de tweede keer het multiculturele feest ‘De Elfde Dag’.  Het namiddag- en avondprogramma is goed gevuld met workshops, informatie, lekker eten en een optreden van Shakin’ strings (B) en Shaba (Syrië, Marokko en België).
Ook op zaterdag is in Beveren-Leie de 8ste editie gepland van ‘Vreemde Tafels.  Vriendentafels’.  Dertig gezinnen zetten hun huiskamer en keuken open. 30 koks geven het beste van zichzelf.  Meer dan vierhonderd deelnemers komen eerst samen voor de gezamenlijke aperitief.   Daarna vertrekt iedereen naar zijn gastgezin.
Op zondagmorgen 11 november komen in heel Wevelgem groepen vrijwilligers en jeugdbewegingen bijeen voor de deur-aan-deuractie.  Met bakfietsen trekken ze de wijken in voor de verkoop van chocolade en tripel Lefort.  Op de middag komt iedereen samen voor een lekkere spaghetti.
Nog op zondag vindt in Meulebeke voor het eerst in jaren weer een actie plaats.  Een tiental jongeren trekken de centrumstraten van Meulebeke in en verkopen chocolade, stiften en wenskaarten.
De 11.groep van Lichtervelde houdt het sportief.  Daar kan je meedoen aan een fietsparcours van 60 km.  Is dat iets te hoog gegrepen?  Er zijn ook tochten van 11, 22 en 33 km.
En ook in Marke kan je sporten voor 11.11.11.  Om 14.20u geven ze er het startschot voor de volkscross: 1111,11 meter lopen ten voordele van 11.11.11.
Met de campagne #AllemaalMensen vraagt 11.11.11 dit jaar aandacht voor een menselijk migratiebeleid en voor het aanpakken van de oorzaken van migratie. Miljoenen mensen zijn  op de vlucht voor oorlog, vervolging, armoede, klimaatverandering ...  11.11.11 zet zich elke dag mee in om de oorzaken daarvan aan te pakken. Want we zijn  #AllemaalMensen onderweg naar beter.


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :  Geert Van Eynde - 11.11.11 West-Vlaanderen:
 
 
 

Geplaatst op 10.11.2018

Sint in Kortrijk

Sinterklaas en zijn Pieten deden dit jaar hun intrede op zaterdag 10 november in de  K in  Kortrijk  ; met een live band met meezingliedjes  . Met een uniek totaalspektakel verwelkomde   het aanwezige publiek samen met de aanwezige kinderen  de Sint.  Het dochtertje van Burgemester van Vincent Van   Quickenborne mocht de sleutel van de stad kortrijk aan de Sint overhandigen. Een parade van prachtige praalwagens starte vanaf de kop van de Veemarkt  en  trokt door het centrum van de stad. Op zondag beleeft de Sint opnieuw een fantastisch avontuur in de Schouwburg. In de periode tot 5 december, telkens op woensdag en zaterdag, kan je de Sint ook nog persoonlijk een bezoekje brengen in het Sinthuis in K in Kortrijk. Of je kan naar een boeiend verhaal luisteren in één van de buurtbibliotheken. 

Voor de volledige foto bijdrage best eens surfen naar facebook :  Decock Bernard


Voor de redactie & fotografie Bernard Decock  

Geplaatst op 10.11.2018

OCMW zet medewerkers in de bloemen

 
Op vrijdag 9 november 2018 werden ruim 35 personeelsleden van OCMW en Zorg Kortrijk die 25, 30, 35 en 40 jaar in dienst gehuldigd in OC DE Langemunte  . Tijdens een feestelijk etentje werden ze uitgebreid bedankt voor de vele jaren inzet en enthousiasme.
 
Op de foto:  De gehuldigden medewerkers van  WZC Ter Melle , WZC lichtendal , WZC Sint Jozef , WZC Biezeheem , WZC De Weister   en de techiche dienst en nevendienst van het klooster ;  In het gezelschap van Schepen van sociale zaken,ocmw,armoedebestrijding en consumenten Philippe De Coene  , HR Robbe Struyve , Louise Geldhof  personeeldienst  en Nathalie Desmet algemeen directeur  Stad kortrijk


Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 10.11.2018
3804 artikelspagina's: 1 ... 4 5 6 7 8 <<< 9 >>> 10 11 12 13 14 ... 381