Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Poëzieweek 2018

Nog tot 31 januari loopt de poëzieweek. Nadia Cogge uit Nieuwpoort, familielid van Karel Cogge, opzichter van de Noordwatering van Veurne, maakt voornamelijk gedichten gebaseerd op biografie met het verleden.

"Ik herinner me nog dat de Zusters van de lagere school, mijn naam, Kalligrafisch in mijn poëzieboek schreven en ik mocht dikwijls een aforisme voorbrengen.
Toen was dat een tijd, dat kinderen, versjes en tekeningen voor mekaar in een boekje penden. In het middelbaar onderwijs leerden we gedichten van buiten voor te dragen. Ik scoorde altijd goed. Werd zelfs gestimuleerd om in het schoolkrantje te schrijven enz... En verder in mijn leven, bleef ik dat ook doen want hoe meer ik met mijn zintuigen kon waarnemen, hoe meer ik zelfs bijleerde. Mijn interesses waren heel breed, filosoferend, vrijheid van denken, verrijkend, passioneel....
Ik heb er wel nooit iets mee gedaan. Maar in 2016 was er een poëziewedstrijd in Lebbeke en had toen een gedicht geschreven over de barmhartigheid. In de streek waar ik woonde, werd ik enorm geconfronteerd met allochtonen, kinderen. Dat was een startpunt om erover te schrijven. Ik werd voor de eerste keer uitgekozen. Datzelfde jaar ontmoette ik Gilbert Van Cleemputte, Gilbert gaf zich  als 17-jarige vrijwillig aan als oorlogsvechter tijdens de Tweede Wereldoorlog. We praatten wat en ik schreef gewoon wat op. Blijkbaar raakte ik hem en hij vroeg mij om zijn woorden te verspreiden. Het was heel ontroerend, zeker de laatste dagen. Gilbert overleed in maart vorig jaar. De mails bleven echter toekomen met de vraag opdat ik verder zou werken met zijn woorden. Ik heb mijn belofte gehouden."

"In februari 2017 heb ik het eerste gedicht van Gilbert Van Cleemputte opgestuurd naar Angerlo - Nederland. Vlak voor de uitreiking van de derde prijs, hebben ze het gedicht heel mooi overgebracht. Nadien sprak ik met de jury, die mij aanspoorde om verder te dichten, ook al was mijn stijl niet zoals de anderen. Bij poëzie kunnen fantasiegedachten vrij zijn. Ik richt mij meer op gelegenheidsgedichten, gebaseerd op biografie met het verleden, het nu maar ook naar de toekomst toe. Een volledige integratie van andermans emoties en het hoort dan ook om emotioneel overgedragen te worden. Het gevoel van angst, verdriet, woede, uitputting, waarschuwing... hoort herkenbaar te zijn. Stukken die ik weglaat of aanvul met ... betekent stilte of opdat de luisteraar door zijn stiltegevoel, zelf kan aanvullen."

"Intussen pols ik rond, om een poëziegroepje te stichten met kinderen. Nieuwpoort had al interesse en Middelkerke wou ook eens luisteren.
Het thema zou op alle gebieden liggen maar het specifieke,...dat kinderen foto's of dergelijke ophalen van hun eigen familie, overgroot-familie om daarover te schrijven en/of een tekening erbij te maken. Nadien zou ik dat voorleggen aan de verenigingen om de kinderen te laten voordragen. Misschien zouden ze ook kunnen deelnemen aan wedstrijden in binnen- en buitenland." Aldus Nadia Cogge.

FVW / Foto FVW
 

Geplaatst op 28.01.2018

Tweewekelijkse toer met het vlaams belang in het kader van " Toernee General "

Binnen enkele maanden trekken de inwoners van Kortrijk en deelgemeenten opnieuw naar de stembus. Als start van de campagne nodigt Vlaams Belang tweewekelijks iedereen uit voor een 'Toernee General'.
Lijsttrekker Wouter Vermeersch licht er kort de inzet van de Kortrijkse gemeenteraadsverkiezingen toe.
 
Eerste editie in St Job, Heule:
Zondag 14 januari '18gaf Vlaams Belang een eerste "Toernee General" in een bomvol café te Heule.
Wouter Vermeersch herhaalde er:
"Kortrijk Spreekt", maar het stadsbestuur en Van Quickenborne luisteren niet!
 
Tweede editie in 't Streuvelke, Heule:
Zaterdagavond 27 januari '18 opnieuw een vol café voor de tweede editie van onze 'Toernee General'.
Wouter Vermeersch: "Blijf vooral, net zoals wij, altijd en overal zeggen wat u denkt!"
Nieuwe edities volgen snel, zie www.facebook.com/vlaamsbelangkortrijk

Voor de redactie :  Bernard Decock - Bron en fotografie  :Wouter Vermeerch

Geplaatst op 28.01.2018

Muziekconcert JMA Wielsbeke

Het Jeugdmuziekatelier van Wielsbeke organiseert op 17 februari 2018 haar jaarlijks muziekconcert waarin leerlingen hun talenten en interesses kunnen presenteren.

Het muziekconcert staat in het teken van griezilië, het land waar al je dromen nachtmerries worden, gaat door in de Vrije Basisschool te Wielsbeke, Barron van der Bruggenlaan vanaf 19.00 u.

FVW / Bron: JMA Wielsbeke

Geplaatst op 28.01.2018

Goochelaar Marcelino steld tekeningen & schilderijen tentoon

De alom gekende kortrijkse googelaar Marcelino steld tot en met  15 april   zijn kunstwerken tentoon in cafe  de Heerlijkheid in de Zeger van Heulestraat 60 in Heule.
Deze xpo is te bezichtigen  telkens op donderdag,vrijdag en zondag vanaf 17 u en op zaterdag  vanaf 19u

Voor de redactie  en fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 28.01.2018

Oud Heulse voetbal legende overleden

Vrijdag 26 januari werd afscheid genomen van  Eric Duijk in de aula van crematorium uitzicht in kortrijk. Eric had een voetbalcarriere vanaf zijn
tiende leevensjaarbij de Noord star heule. Na eijn spelers loopbaan werd Erick lid van het jeugdbestuur van de Noordstar.en was tevens bestuurslid
en zes jaar afgevaardigde van de reserven.Verleden week vrijdag is hij overleden door een bloedvergiftiging.

Voor de redactie  : Bernard Decock

Geplaatst op 28.01.2018

Voorzitter wissel bij 5 jarige biljart club

Sinds vijf jaar is café De Zoeten Inval het thuisadres van biljardclub ’t Leg Goe An. De Heulse club speelt er zijn onderonsjes en wedstrijden met onder andere het jaartornooi tapbiljard ook gekend als golfbiljard. Dit jaar begaat de club een metamorfose. Inderdaad voorzitter Lucien Vanhaverbeke gaf op de nieuwjaarsreceptie de fakkel door aan Detlev Vandemaele.
 
Van uitbater tot actief lid
Lucien nam in 1988 café het sportpaleis over en veranderde de naam in 1994 in de zoeten Inval. Hij houdt van eenvoud en ziet wanneer verandering mag en kan:
“Ja, alles veranderd, voor alles is een tijd. Ik geef nu de vlag door aan Detlev maar blijf clublid en blijf biljarten.
Aan voorzitter zijn is als het ware niets moeilijk. Je helpt mee beslissen maar alles hangt af van je bestuur. Zo dank ik ook een top van een secretaris Kris Demedts en mijn rechter hand Jean Pierre. Ons bestuurke, ja, dat was eenvoudig. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. We hadden elk een kastje, noem het maar iets als een brievenbus. We staken in elk kastje ons idee, antwoord of wat we wilden zeggen en hup de vergadering was gedaan.”
 
Een nieuw jaar, een nieuw bestuur
’t Leg Goe An heeft nu een volledig nieuw bestuur met als voorzitter Detlev Vandemaele bijgestaan door secretaris Jean-Piere Vanbillemont gesteund door zijn vrouw Doris. Ortwin Pieters en Cedric Devos sluiten met een lach het rijtje af.
 
Van trouwe klant tot voorzitter
“Ik kom elke vrijdag met mijn collega’s van BCV works uit Kuurne de week afsluiten in de Zoeten Inval. Ik speelde regelmatig op de tapbiljart en werd plots aangesproken door Staf. Zo ben ik nu sinds 2 jaar lid.” : begint Detlev zijn verhaal. “Onze club telt 18 leden die meedoen aan het clubkampioenschap. Het is niet voor iedereen evident elke 2de vrijdag van de maand het tornooi bij te wonen. Dat is één van de puntjes dat we met het nieuwe bestuur willen veranderen zodat iedereen het seizoen kan uitspelen. Onze vrijdag-speeldag blijft natuurlijk bestaan maar dat hoeft niet dan te zijn dat ze spelen. Snap je? Het blijft wel de dag dat de steunende leden kunnen betalen.”
 
Balletjes stoten is een passie
Ortwin Pieters is 3 jaar opeenvolgend clubkampioen: “In 2015 was er de A & B reeks. Ikzelf werd kampioen in de A-reeks en Romy Ronny in de B-reeks. In 2016 en 17 hadden we geen A en B reeks.”
Secretaris Jean Piere komt uit de westhoek en biljart van zijn 14de en staat in de top 4 van het clubtornooi. “Toen ik 18 jaar was ben ik gestopt en in 1976 trouwde ik en kwam in Heule wonen. 10 jaar lang speelde ik carambol en in 2017 ben ik terug begonnen met tapbiljart hier in de Zoeten. We zullen wel zien wat het verder wordt.” : vertelt hij met een brede glimlach.

Opde foto bovenaan   , van links naar rechts   - De nieuwe voorzitter Detlev Vandemaele  en uittredent voorzitter Lucien  Vanhaverbeke De bestuursfoto van links naar rechts  :De huidige voorzitter Detlev Vandemaele ,secretaris Jean-Pierre  Vanbillemont en zijn vrouw Doris ,  medebestuurslid Ortwin Pieters en  en lokaal uitbater Cedric devos
 
Voor de redactie   : Ives De Vos  -  Fotografie  : Bernard Decock

 

Geplaatst op 28.01.2018

Stadsboerderij Kortrijk wint West-Vlaamse Groene Pluim 2018

Naar jaarlijkse gewoonte reikt Groen West-Vlaanderen op haar nieuwjaarsreceptie een groene pluim uit aan een organisatie, bedrijf of initiatief dat een groen duwtje in de rug verdient.

Omdat Groen de ambitie heeft om na de verkiezingen het beleid in heel wat West-Vlaamse gemeentes duurzaam te veranderen, was het thema van de groene pluim dit jaar ‘transitie’. Er werden 3 projecten genomineerd die deze verandering vandaag al waarmaken:

Cohousingproject Eikenberg
Cohousing of samenhuizen heeft sowieso al ecologische en sociale voordelen door het gedeelde gebruik van infrastructuur. Het project Eikenberg in Brugge, waarbij straks 18 units en een gemeenschappelijk paviljoen gebouwd worden gaat heel ver op ecologisch vlak, zowel wat energie, materialen als mobiliteit betreft. En ook op sociaal vlak ligt de lat hoog: 4 units zijn voorzien voor mensen met een beperking, zodat deze inclusief kunnen wonen.

Meer info: www.eikenberg.be
Stadsboerderij Kortrijk
Stadsboerderij Kortrijk startte in 2014 en ondertussen maken ruim 130 coöperanten werk van een bedrijf waar lokale biologische landbouw, eerlijke handel en sociale tewerkstelling hand in hand gaan. Via een winkel in Heule, fruit op het werk & op school en via cateringopdrachten zorgt de stadsboerderij voor een grotere afzetmarkt voor de biologische landbouwers uit de ruime regio Kortrijk. De ambitie is om te tonen dat een andere, meer lokaal georiënteerde en door burgers gedragen economie geen verre droom hoeft te zijn.
Meer info: www.stadsboerderijkortrijk.be

Stroomop
Stroomop uit Kuurne zet sinds 2004 in op verwarmingssystemen met hout, voornamelijk met pellets. Zoals de naam zegt, was en is dit tegen de stroom op roeien, vanuit de overtuiging dat houtpellets de verwarming van de toekomst is. ‘Klimaatneutraal’ is een term die erg in de mode is en overal gebruikt wordt, maar in tegenstelling tot groene elektriciteit staat het beleid rond groene warmte in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen. Houtpellets zijn een hernieuwbare en CO2-neutrale grondstof, geproduceerd uit zuiver afvalhout zonder bindmiddelen, die door de efficiënte verbranding een milieuverantwoorde brandstof zijn. Onder andere de energiecoöperatieve Ecopower heeft een pelletfabriek in België.

Meer info: www.stroomop.be
De leden van Groen West-Vlaanderen konden stemmen en kozen voor Stadsboerderij Kortrijk als winnaar.

FVW / Bron: Groen West-Vlaanderen
 

Geplaatst op 28.01.2018

WTC De Bristroltrappers huldigen kampioenen

Zaterdagavond werden in de cafetaria van Eendracht Wervik de kampioenen gehuldigd van het 44e seizoen van De Bristroltrappers.

De Bistroltrappers fietsten vorig jaar maar liefst 96.244 km bijeen. Dat was 4200 km meer dan in 2016. De vereniging telt een 66-tal leden. Gemiddeld waren dat 34 leden/rit van gemiddeld 84km.

Geiregat Andy werd kampioen bij de A-ploeg. Hij miste geen enkele rit en fietste zo 34 zondagen, goed voor 3.386 km in totaal met een gemiddelde van 99 km/rit.
Jacobs Filip werd voor het eerst kampioen bij de B-ploeg. Hij sprokkelde 2.520 km bij elkaar met een gemiddelde van 81 km/rit over 31 zondaagse ritten.
Bij de C-ploeg mocht Coussin Bettina, echtgenote van kampioen bij de A-ploeg, zich tot kampioen kronen. Bettina fietste 2.531 km bij elkaar over 33 ritten van gemiddeld 77 km.

Eén van de leden, Vandevivere Frederik, werd zelfs Belgisch kampioen bij de bakkers.

De dames Ann, Bettina en Det gingen vorig jaar samen met Mario en Andy voor een nieuwe uitdaging, namelijk het beklimmen van Alpe d' Huez.

Begin augustus 2017 trokken een 10-tal Bristoltrappers naar Vielsalm, waaronder ook de drie dames, waar ze voor de 8e maal deelnamen aan de Sean Kelly Classic.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 27.01.2018

Visputstoters huldigen kampioenen

Biljartclub de Visputstoters uit Wervik met lokaal in het Visputje, Oude Ieperweg Kruiseke, huldigden zaterdagavond hun kampioenen.

Bij de klassementscompetitie werd Dubois Marnick kampioen, de 2de plaats was voor Boudrez Johnny, nr 3 werd Vandamme Luc, op nr 4 staat Degryse Daniel en op nr 5 staat Druart Christiaan.

In het klassement voor de beker werd Boudrez Johnny de winnaar, gevolgd door Ollevier Raf en Vandamme Luc.

Het volgend seizoen start op 17 frbruari 2018, nieuwe leden zijn steeds welkom.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 27.01.2018

Après Ski Party t.v.v. brandweer Waregem

Waregem Erdinger Fanclub steunt op 24 Februari de Vriendenkring brandweer Waregem met een Après Ski Party. Feestzaal De Jager te Sint-Eloois-Vijve is the place to be.

Dj’s van dienst zijn DJ Keistie, DJ Anton  gevolgd door een optreden van ZE QUAFFEURZ met daarna nog een set van Proudmich de finalist van Start To DJ wedstrijd bij MNM in 2017.  Er zullen diverse muziekgenres aan bod komen gaande van de echte Duitstalige Après skimuziek tot de hedendaagse commerciële muziek.  De Waregem Erdinger Fanclub steunde in het verleden al meerdere goeie doelen zoals Somival Waregem, Zonneburcht, Gezinsbond Grammene, Music for life (StuBru), de Nachtlichtjes (1000 km voor Kom op tegen Kanker) enz…  Dit jaar kozen wij ervoor om de brandweer te steunen.
De brandweer staat altijd klaar om mensen in nood te helpen en wij wilden met dit initiatief aantonen dat wij hun inzet meer dan appreciëren!  Met de komst van de nieuwe brandweerkazerne krijgen zij ook een fitnesszaal.  Met de opbrengst willen wij ons steentje bijdragen voor de aankoop van fitnesstoestellen.

Alle liefhebbers van après ski en mensen die dit mooie initiatief wensen te steunen zijn van harte welkom op 24 februari vanaf 20.00 u.  De party wordt gehouden in Tirolerstijl met ½ L bier, schnaps, etc… Wie in skikledij of Lederhose/Dirndl komt krijgt één gratis Willie Birnen schnaps.
Kaarten zijn te verkrijgen in vvk a 10 € (15 € add) bij de bestuursleden van Waregem Erdinger Fanclub. De eerste 100 aanwezigen krijgen een uniek geschenk.

Meer info  Jo Dekeyster (0473/815 685), Waregem _Erdinger_Fanclub@telenet.be

FVW / Bron: Waregem Erdinger Fanclub
 

Geplaatst op 27.01.2018
2860 artikelspagina's: 1 ... 4 5 6 7 8 <<< 9 >>> 10 11 12 13 14 ... 287