Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Op stap met de Heren van Deerlijk

Op 10 juli trokken de Heer Guido De Cassina en De Heer Jan De Costere, vergezeld van Grootjonkvrouwe Sabine, op stap door het centrum van Deerlijk. Zij gidsten een groep kinderen van de speelpleinwerking Kerekewere op een speelse wijze langs enkele bezienswaardigheden van hun gemeente.


In het kader van Vlaanderen Feest en met de materiële en geldelijke steun van het Elf Julicomité, waarvoor dank, werd deze wandeling georganiseerd door het René De Clercqgenootschap in samenwerking met de speelpleinwerking.


De doelgroep, zijnde kinderen van het 3de en 4de leerjaar, werden uitgenodigd op “de rotonde” aan het scoutslokaal. Ze gingen in een ronde zitten op boomstammen.

Jan vertelde, met heel wat beeldmateriaal ter ondersteuning, over de Guldensporenslag van 11 juli 1302 op de Groeningekouter te Kortrijk en de personages die er een rol in speelden, en over hoe zo 11 juli de Vlaamse Feestdag werd.


De kinderen werden bij middel van speelkaarten in twee groepen verdeeld. De harten en de koeken vormden de rode groep, de klaveren en de schoppen waren de zwarte groep. De monitoren werden benoemd tot hoofdridder en hoofdjonkvrouw. Met ieder hun eigen speelkaart als wapenschild konden de ridders en jonkvrouwen te velde trekken.


De tocht ging, iedere groep in tegengestelde richting reizende, naar de Kapel ter Ruste, het natuurgebied Wijmelbroek, het René De Clercqmuseum en doorheen de fabriekspanden van de firma Deknudt. Aan de hand van vertellingen door de Heren van Deerlijk, gewapend met oude foto’s, werden de kinderen wat wegwijs gemaakt in voor hen niet alledaagse dingen.


In de Kapel O.L.V. ter Ruste ging het verhaal over een doorgezaagde boom waaruit een Mariabeeldje viel. De kinderen legden er samen een puzzel die dit verhaal dan ook uitbeeldde. De benodigde tijd hiervoor werd door de Heren van Deerlijk per groep zorgvuldig vastgesteld.
In het Wijmelbroek viel heel wat natuur te beleven. De twee groepen troffen daar elkaar om het in een ballenschietspel tegen elkander op te nemen; doel was een rij te vormen per groep en de bal zo om ter snelst over te dragen aan elkaar.


De zwarte ridders en jonkvrouwen slaagden er maar nipt in om als eersten de laatste bal op te vangen. Na de in-spanningen werd het tijd om even een drankje te nuttigen.
Naast spel en natuur luisterden de kinderen naar een leuk vertelsel over Het Vijverpark, feitelijk een pretpark avant la lettre uit 1936, dat gelegen was achter de grote populieren waar op het verbruikershuisje na nu niets meer van overblijft.


Vandaar ging het richting het René De Clercqmuseum. René De Clercq was een Deerlijks dichter, geboren in dit huisje in 1877 en gestorven in Nederland in 1932. In het museum dienden de kinderen van vijf oude voorwerpen te raden waarvoor onze voorouders deze gebruikten. De krultang bleek toch een moeilijke.


Om terug aan het Gaverkasteel te komen, wandelden we met toestemming van de bedrijfsverantwoordelijken dwars doorheen de dreven en een fabrieksgebouw van de firma Deknudt. Deze rechte - inmiddels niet meer openbare - weg vormde vroeger de kasteeldreef die vanaf de Stationsstraat kaarsrecht naar het oude kasteel toe leidde.


Met een rugzakje aan nieuwe ontdekkingen kwamen de twee groepen terug samen aan de “rotonde”. Daar bleek dat de zwarte ploeg ook de puzzelronde had gewonnen en dus de eindwinnaar werd.


Maar, de Olympische gedachte “meedoen is belangrijker dan winnen” haalt het telkenjare op de winnaar van dienst. Hoerakreten waren er dus zowel voor de winnaars als voor de verliezers. Allen konden met een Kiekeboestrip, Elf Juliposter en een René De Clercqge-dicht als geschenk terug naar Kerekewere.


Voor de redactie  : Bernard  Decock - Bron  : Het René De Clercqgenootschap vzw - Dienst Erfgoed


Geplaatst op 19.07.2018

Bellemannen strijden tegen elkaar

Ruim 20 bellemannen uit Frankrijk, Nederland en België streden tegen elkaar tijdens het Internationaal concours bellemannen 14 juli 2018 Wervik. Uiteindelijk was het de Nederlander Jan Sjoerd De Vries die tot kampioen werd uitgeroepen. Op de tweede plaats eindigde Joris Goens en op plaats drie eindigden Rein Mulder en Marco van Avermaete

Voor de redactie en fotografie  : Filip Van Loo

Geplaatst op 19.07.2018

Verborgen hoekjes en kantjes in ‘t begijnhof van Kortrijk

U bent vast wel al in het begijnhof geweest maar hoeveel oog heb je voor de details? Een ontspannende fotozoektocht binnen het begijnhof neemt u op sleeptouw en laat u toe het begijnhof in de kleinste details te (her)ontdekken. Gedurende de zomervakantie (21.07 – 31.08) kan u in het Infopunt begijnhof een deelnemingsformulier ophalen. Deelnemen is gratis.
Wat kan u winnen? Een op en top begijnhofprijs. Ook de schiftings- vraag is begijnhoofs: Tijdens de zomervakantie fietst de voorzitter van de Vrienden & Bewoners Begijnhof Kortrijk langs de 26 Vlaamse begijnhoven en de vele plaatsen waar andere (gedateerde) begijn-hofrestanten zijn te vinden. ( Kortrijk, Ieper, Diksmuide, Brugge, Gent, Dendermonde, Mechelen, Lier, Antwerpen, Hoogstraten, Turn- hout, Herentals, Aarschot, Diest, Maaseik, Hasselt, Bilzen, Tonge-ren, Borgloon, Sint-Truiden, Zoutleeuw, Tienen, Leuven, Brussel, Anderlecht, Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde, Kortrijk )

Hoeveel km/m zal hij fietsen?...


Voor  de redactie  : Bernaard Decock - Bron  : Wim Vandamme - Organisatie vrienden en bewoners begijnhof Kortrijk

Geplaatst op 19.07.2018

16 academies in de provincie West-Vlaanderen starten met opleidingen muziek en woord vanaf 6 jaar

16 academies in West-Vlaanderen bieden vanaf volgend schooljaar voor het eerst opleidingen aan voor muziek en woord vanaf 6 jaar. Dat blijkt uit de nieuwe programmaties voor het deeltijds kunstonderwijs die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft goedgekeurd. 23 academies krijgen groen licht voor 137 nieuwe opleidingen. Daarmee komt een einde aan de programmatiestop die 7 jaar van kracht was. De opleidingen zoals dj, kleinkunst, cabaret en comedy, recensent of musical zijn populair. 7 academies in Vlaanderen kunnen vanaf 1 september starten met een volledig nieuwe afdeling beeldende en audiovisuele kunsten en 2 academies met een volledig nieuwe afdeling dans.
Vlaanderen kent een lange traditie van kwaliteitsvol deeltijds kunstonderwijs. De academies zijn vaak het creatieve en kunstminnende hart van steden en gemeenten.  Jongeren en volwassenen krijgen er niet alleen artistieke competenties mee, maar ook een creatieve en originele manier van denken en in het leven staan. Maar liefst 184.000 jongeren en volwassenen volgen les in de 168 academies van ons Vlaamse Deeltijds Kunstonderwijs.
Nieuw decreet Deeltijds Kunstonderwijs
Eind februari keurde het Vlaams parlement een eigen niveaudecreet voor het deeltijds kunstonderwijs goed. Na 28 jaar wordt het deeltijds kunstonderwijs eindelijk verankerd binnen onderwijs en krijgen de academies een duidelijk perspectief op een bloeiende toekomst. De rigide minimumleerplannen die in 1990 werden opgesteld, verdwijnen en worden vervangen door sobere einddoelen die meer autonomie aan de leerkrachten geven om hun doelen te bereiken.
De academies krijgen dankzij het decreet meer vrijheid en autonomie in de organisatie van hun opleidingen en in het uittekenen van een eigentijds lokaal project. Zo krijgen ze de kans om hun opleidingsaanbod flexibel aan te vullen of te actualiseren. Daarmee komt ook een einde aan de programmatiestop die sinds 7 jaar van kracht was. Een nieuw clustersysteem voor het aanvragen van opleidingen zorgt dan weer voor een aanzienlijke vermindering van de planlast.
 
Nieuw en ruimer aanbod
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de nieuwe programmaties voor het schooljaar 2018-2019 goedgekeurd. De mogelijkheid om voor het eerst met opleidingen muziek en woord vanaf 6 jaar te starten wordt gretig te baat genomen. 98 academies springen op die boot. Enkele voorbeelden zijn Wijnegem, Gent, Genk, Lebbeke, Asse, Ieper en Sint-Lambrechts Woluwe.
Ook de mogelijkheid om nieuwe opleidingen te organiseren vallen in de smaak. 140 academies krijgen de toestemming voor een 777 nieuwe opleidingen. Nieuwe opleidingen zoals dj, kleinkunst, cabaret en comedy, recensent of musical zijn populair. Bij de instrumenten zijn mondharmonica en historische harp nieuw.
7 academies starten met een nieuwe afdeling beeldende kunsten en audiovisuele kunsten. Het gaat om de academies van Wijnegem, GO! Gent, Lede, Lennik, Lebbeke, Londerzeel en Schoten. In de academies van Knokke-Heist en Hoboken start een nieuwe afdeling dans.
Het nieuwe decreet versterkt tegelijk de samenwerking met het basis- en het secundair onderwijs. Scholen en academies kunnen samen werken waarbij bijvoorbeeld de leraren van de academie in de klas in de basisschool muzische opvoeding geven.
West-Vlaanderen
Vanaf september starten 16 academies in West-Vlaanderen met opleidingen voor muziek en woord voor leerlingen vanaf 6 jaar organiseren en ze kunnen ook met nieuwe opleidingen starten.
23 academies starten met 137 nieuwe opleidingen.   Zo zal de het stedelijk conservatorium van Brugge een unieke dirigentenopleiding aanbieden, in Torhout is er een schrijversopleiding en in Kortrijk een optie dj. Voor de Stedelijke Kunstacademie van Waregem is er cabaret en comedy. In de academie van Knokke-Heist start een nieuwe afdeling dans.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het enthousiasme waarmee de Vlaamse academies aan de slag zijn gegaan met de nieuwe programmaties, toont aan dat het langverwachte decreet deeltijds kunstonderwijs meer dan welkom is. Dankzij de goedgekeurde programmaties krijgen ze de nodige ademruimte en flexibiliteit om een wervend lokaal en eigentijds project te schrijven dat aansluit bij de actuele kunstenbeleving. Zo kunnen ze nog meer leerlingen overtuigen van de grote troeven en meerwaarde van een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs.”

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Katrien Rosseel - Woordvoerder Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 
 
 

Geplaatst op 19.07.2018

Zonnedak voor Zuid-West-Vlaanderen

Tien openbare besturen plaatsen vanaf 2019 zonnepanelen op hun patrimonium met burgerparticipatie. Intercommunale Leiedal treedt op als aankoopcentrale. Het initiatief ligt in de lijn van een beslissing die eerder genomen werd door de intercommunale, om bij toekomstige projecten rond hernieuwbare energie te streven naar minstens 50% burgerparticipatie. Hiermee wil de regio niet alleen haar ambities rond groene stroom waarmaken, maar ook burgers de kans geven om mee te investeren en samen de vruchten te plukken.
 
Via het Burgemeestersconvenant engageerden de 13 steden en gemeenten uit de regio zich om tegen 2020 20% CO2 te besparen. Openbare besturen dienen hierin het voorbeeld te geven en sneller dan de private markt te beantwoorden aan de doelstellingen. Dat gebeurt niet alleen door het energieverbruik in de eigen gebouwen in te perken, maar ook door meer hernieuwbare energie op te wekken. Veel daken van openbare gebouwen zijn alvast geschikt voor zonnepanelen.
 
Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk burgers en bedrijven te betrekken bij die energietransitie. Soms hebben ze wel de middelen, maar niet de mogelijkheden of de kennis om de zonnepanelen te leggen (of vice versa).
 
Op woensdag 18 juli 2018 werd de overheidsopdracht opengesteld. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot 1 oktober 2018 aanmelden, in het najaar zal de opdracht gegund worden. Op basis van deze gunning kunnen de deelnemende openbare besturen vanaf 2019 zes jaar lang zonnepanelen laten plaatsen op het eigen patrimonium dat hiervoor geschikt is.
 
De keuze voor derdepartijfinanciering is gebaseerd op de opdracht die Kuurne op de markt zette in 2017. Dit moet het de andere lokale besturen eenvoudiger maken om gelijkaardig tewerk te gaan. Bovendien is het belangrijk om ook de burgers mee te krijgen in dit verhaal. Vaak ervaren mensen enkel de lasten van projecten rond het opwekken van hernieuwbare energie, zoals de bezorgdheid over de impact van windmolenprojecten op hun woonkwaliteit. Een aantal voordelen (lusten) voor de burgers moet een groter maatschappelijk draagvlak creëren. Zo valt ook de keuze voor ‘rechtstreekse participatie’ te verklaren. Als aandeelhouder profiteer je hierdoor niet alleen mee van de hernieuwbare energie, je bepaalt ook mee naar wie de stroom gaat, tegen welke prijs en wat er met de winst gebeurt.
 
Voor de redactie  Bernard  Decock - Bron : Provincie West-Vlaanderen  fotografie  : Filip Van loo

Geplaatst op 19.07.2018

BIOLACE - Eigenzinnige kanttentoonstelling in Texture

Texture pakt van 14 juli tot en met 11 november 2018 uit met een eigenzinnige kanttentoonstelling. Carole Collet, professor in Design for Sustainable Futures aan het gerenommeerde Central Saint Martins Londen, werkt sinds 2012 aan Biolace, een onderzoek dat textiel, voedselproductie en duurzaamheid verbindt.
Wat als je van een plant zowel voedzame aardbeien als een ‘plukklaar’ kanten jurkje zou kunnen oogsten? Biolace introduceert vier (nu nog) denkbeeldige planten: Basil n° 5, Gold Nano Spinach, Factor 60 Tomato en Strawberry Noir. Hun DNA is zo geprogrammeerd dat hun wortels groeien in een kantpatroon. Aan deze vier plantenthema’s koppelt Texture unieke kantstukken uit de museumcollectie. Zo wordt met een waaier aan fijne kantstrookjes, zwarte Chantilly en kant met goud- en zilverdraad het verleden en heden verweven in een leidraad voor de toekomst.
Een eigenzinnige tentoonstelling die hoogwaardige, zeldzame kant combineert met een biotechnologische visie voor het jaar 2050.
Welkom in de wereld van Biolace.
 
Een gedurfde toekomstvisie.
 
 2050: overbevolking, klimaatverandering en extreme tekorten in hulpbronnen dagen ons uit om radicaal anders te denken. Nieuwe, nu nog denkbeeldige, organismen zijn genetisch gemanipuleerd om textiel en verbeterde voedselgewassen te produceren. En dat in één plant.
De ‘synthetische biologie’ is een jonge, maar beloftevolle wetenschap die de natuur als een technische kwestie bekijkt. Via genetische manipulatie kunnen we planten programmeren en controleren. Net zo eenvoudig als computersoftware. Het is - dixit de Europese Commissie - een van die krachtige opkomende technologieën die de toekomst grondig zullen veranderen. Volgens sommige wetenschappers is de kans groot dat over 20 jaar zulke synthetische planten ook echt bestaan. Professor Carole Collet, docent in Design for Sustainable Futures bij Central Saint Martins, Londen, verbindt design en wetenschap om te komen tot efficiënte en duurzame alternatieven. De manier waarop we in de toekomst textiel zullen ontwerpen én maken zal helemaal anders zijn. Met BIOLACE daagt ze ontwerpers en onderzoekers uit om mee na te denken en vorm te geven aan een duurzame toekomst. In haar labo onderzoekt Carole Collet de mogelijkheden van zo’n doorgedreven biotechnologie als verrassend antwoord op een verouderde en vervuilende textielindustrie. Via wetenschappelijke literatuur en ontmoetingen met biologen, krijgt Carole Collet steeds meer inzicht in de realiteit én het potentieel ervan.
 
Plantklossen
 
 Met pincetten, naalden en veel geduld gaat Carole Collet aan het ‘plantklossen’ met levende aardbei-en tomatenwortels. Ze ontwerpt, kopieert, vlecht en weeft. Met spelden en prikken komt ze als vanzelf uit bij kantmotieven. Kant die groeit uit de wortels van vier (nu nog ) imaginaire planten: Basilicum n°5, Spinach Nano Gold, Factor 60 Tomato en Strawberry Noir. Hun DNA is zo geprogrammeerd dat een nieuwe hybrideplant ontstaat die enerzijds voedsel produceert (het loof en de vruchten) en anderzijds textiel (wortels).
 
Unieke stukken
 
Dit bijzondere onderzoek vormt voor Texture een interessante kapstok om haar waardevolle kantcollectie in een volledig andere context te tonen en het publiek uit te dagen er op een andere manier naar te kijken.
Texture koppelt aan deze vier plantenthema’s bijzondere, nog nooit getoonde kantstukken uit de museumcollectie. De tentoonstelling legt hiermee de relatie tussen de kwaliteit en het vakmanschap dat zo eigen is aan het kantambacht en een gedurfde toekomstvisie waarbij ‘plantklossen’ helemaal niet meer zo veraf is. Enkele mooie voorbeelden zijn: de nog nooit eerder tentoongestelde bruidssluier uit de jaren ’20 maar ook de schoudermanteltjes in zwarte Chantillykant of de bijzondere kantversieringen en passementen in goud- en zilverdraad. Verleden en heden worden verweven als leidraad voor de toekomst. Waar de productie van kant lang een zaak was van kantwerksters in opdracht van kanthandelaars, groeit textiel tegen 2050 misschien wel aan een plant, dankzij de samenwerking tussen de designer en bioloog.
 De tentoonstelling van BIOLACE is te bezichtigen van
14 juli – 11 november  in het Texture, museum over Leie en vlas, Noordstraat 28, 8500 Kortrijk
 Meer info  : www.texturekortrijk.be
 
Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock - Bron  : Lucréce Falepin- communicatie & marketing Texture, museum over Leie en vlas
 

Geplaatst op 14.07.2018

Nationale Franse feestdag op kortrijkse Veemarkt

Voor de derde  maal organiseert  het splinternieuwe handels en feestcomité van de Veemarkt  "  Veemarkt congé "   Een avondmarkt  met drank eetkraampjes,foodtrucks en een petanqeu tornooi ;  en voor  de kinderen was er kindergrime en een springkasteel. Guy  et Les Michelins zorgden voor de muzikale sfeer

Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 14.07.2018

Zomermarkten

Even verpozen met een lekker hapje of drankje? Dat kan naar goede gewoonte tijdens de zuiderse zomermarkten op het Sint-Maartenskerkhof en het Jozef Vandaleplein. Op vier donderdagen, 5 en 12 juli en op 23 augustus en 30 augustus, kan je vanaf 17 uur terecht op de gezelligste pleintjes van de stad. Je kan er heerlijke hapjes proeven, cocktails drinken en genieten van zuiders geïnspireerde optredens. De optredens beginnen elk om 20 uur. 
 Op donderdag 12 juli  kon men genieten van het optreden van Soul Avenue
Soul Avenue, de partyband van Kortrijk, opgericht door Thomas Desimpelaere bracht  een repertoire van soul muziek van de jaren 80 (Chic, Michael Jackson, James Brown, Prince, ... ) aangevuld met hedendaagse hits (Rihanna, Beyonce, Bruno Mars, Pharell Williams,... ).  Zanger Yass Smaali en zangeressen Rebecca Haffner en Jewls zorgden voor entertainment van de bovenste plank!

Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 14.07.2018

Politiezone Vlas blijft investeren

Het gaat om 10 fietsen, waarvan 9 elektrische en 1 gewone fiets. De politiezone Vlas blijft verder investeren in ecologisch en duurzaam rollend materieel, waar ook de politiefietsen een belangrijk deel van uitmaken.
We opteren bijgevolg eerder voor een elektrische fiets dan voor een scooter of bromfiets. Met een elektrische fiets kunnen onze wijkinspecteurs ook grotere afstanden afleggen dan met een gewone fiets. Daardoor kunnen ze meer mensen bereiken op hun wijk, wat veel nuttige informatie oplevert voor onze dagelijkse politiewerking. Een wijkinspecteur moet weten wat er leeft op zijn wijk, vandaar het belang van een goed en degelijk verplaatsingsmiddel. Bovendien blijft de wijkinspecteur heel zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar.


 Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock - Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke  Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede 

Geplaatst op 13.07.2018

Donelia Delporte was de laatste Leie Ambassadrice.

3 jaar geleden werd de Leie Ambassadrice verkiezing uit Bissegem overgedragen aan een nieuw bestuur, onder leiding van voorzitter Alien Decock uit Kortrijk. Na een zoektocht van 3 jaar en 3 pogingen tot vernieuwing, moet het bestuur besluiten dat de Leie Ambassadrice verkiezing gedateerd is. “het concept is al 12 edities lang hezelfde, het spreekt de jeugd jammergenoeg niet meer aan” De zoektocht naar gemotiveerde kandidates verliep zeer moeilijk. Het bestuur onderschatte misschien ook wel de energie die in zo een verkiezing kruipt, want ook een aantal bestuursleden haakten af wegens tijdgebrek. Ook voorzitter Alien Decock zet een stap terug om meer tijd met haar kersverse gezin te spenderen. “We mogen best trots zijn dat de verkiezing 12 jaar stand heeft gehouden. Weinig doen ons dat na.”
 
Miss verkiezing in de 21ste eeuw.
Een kleine groep gemotiveerde bestuursleden wil het echter nog niet helemaal opgeven, en als laatste poging zetten Céline, Eline, Nadine, Donna en Alien vanaf eind augustus een volledig nieuwe verkiezing op de Kortrijkse kaart. Er is geen voorzitter meer, maar een team van 5 straffe madammen die samenwerken aan een verkiezing van de 21ste eeuw. We zetten met deze nieuwe verkiezing vooral in op social media, influencers, vlogs & blogs. Geen nerveuze lange voorstellingen meer in de micro, maar leuke vlogs die geprojecteerd worden. We houden een blog bij en zijn actief op social media. We zoeken eigenlijk een miss die onze nieuwe influcener kan worden.
 
Miss Leie Flanders als influencer.
Op 22 september zal de eerste editie plaatsvinden van Miss Leie Flanders. We wilden het woordje ‘leie’ nog behouden, als knipoog naar waar we ooit begonnen zijn. Maar we kozen voor ‘flanders’ omdat we geen Bissegemse verkiezing willen zijn, maar een Vlaamse verkiezing. Met andere woorden, alle dames die een connectie met de Vlaamse Leiestreek hebben zijn welkom op onze castings. We schappen ook de klassieke dansjes, de voorstellingen in de micro, de persoonlijke acts en zullen elk jaar rond een nieuw thema werken. Dit jaar is dat mode, de nieuwe miss zal dit jaar dus een “fashion-influencer” zijn. Alle proeven tijdens de show zijn ook rond dat thema opgebouwd. We zullen niet altijd rond mode werken, volgend jaar zouden we bvb op zoek kunnen gaan naar een “food-influencer”.
 
1000€ shoppingbudget voor de eerste Miss Leie Flanders.
We willen de kandidates geen overvolle agenda geven, en beperken de voorbereidingsperiode tot maximaal 1 maand. De volledige verkiezing, van persvoorstelling tot finale, zal van 22 augustus tot 22 september plaatsvinden. Voor alle kandidates is een mooi prijzenpakket voorzien en de eerste Miss Leie Flanders krijgt, naast al de andere prijzen, een shoppingbudget van 1000€ bij K in Kortrijk.
 
Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock - Bron  : Miss Leie Flanders 

Geplaatst op 13.07.2018
3472 artikelspagina's: 1 ... 5 6 7 8 9 <<< 10 >>> 11 12 13 14 15 ... 348