Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

9 Fietsers zonder fietsverlichting tegengehouden tijdens avondcontrole

Tijdens deze donkere maanden voert de politiezone Vlas zowel 's morgens als 's avonds extra fietslichtcontroles uit in Kortrijk, Kuurne en Lendelede.
 
Op dinsdagavond 10 december, van 17 uur tot 18 uur, hield de verkeerspolitie aan de Grote Markt in Kortrijk 9 fietsers staande omdat ze niet in orde waren met hun fietsverlichting.
Zij kregen allen een boete van 58 euro. In 1 uur tijd passeerden wel zo’n 200 fietsers.

Deze extra fietslichtcontroles tijdens de donkere maanden worden uitgevoerd in de periode van midden oktober 2019 tot met eind februari 2020.
 
Naast de beoogde doelgroep van scholieren en studenten kan sowieso iedereen die zonder fietsverlichting rijdt een boete krijgen, en dit het ganse jaar door en ook in het weekend.

Extra:
·         1 autobestuurder werd gestopt omdat hij een fietser inhaalde in de fietszone
·         1 fietser kreeg een boete wegens het bellen met de GSM op de fiets
 
Voor de redactie : Bernard Decock / Bron  :  Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede 

Geplaatst op 11.12.2019

11e editie Burenontbijt Stroomop : groot succes

Stroomop brengt buren bijeen op hun jaarlijkse burenontbijt.
Meer dan 100 buren kwamen afgelopen zondag voor de 11e keer samen ontbijten in het kantoorgebouw van Stroomop te Kuurne.

Stroomop promoot milieuvriendelijk verwarmen met pellets en hout. Het informeert bouwers en verbouwers over duurzame oplossingen voor pelletketels, pelletkachels, performante houtkachels, combikachels en kookfornuizen op hout.

Het bedrijf bevindt zich ondertussen 5 jaar in een nieuw kantoorgebouw in de Kattestraat in Kuurne. Het is gebouwd volgens de passiefhuisstandaard en uitsluitend met gezonde en ecologische materialen. Uniek in de streek.

Sinds kort heeft Stroomop 2 nieuwe takken binnen het bedrijf: Atelier Ouvert, dat boeiende kookworkshops organiseert, en Zuderwind, dat ecologisch isoleert en renoveert.

Naast ecologie hecht Stroomop veel belang aan duurzaamheid en sociaal ondernemen.

In die gedachte organiseerde Stroomop afgelopen zondag 8 december 2019 voor de elfde keer het burenontbijt.
De buren konden tijdens een uitgebreid ontbijt niet alleen lekker eten, maar ook ontdekken wat Stroomop doet en waar het voor staat.

Nog belangrijker was dat de buren op een andere manier kennis konden maken met elkaar en met de 19 medewerkers van Stroomop.
Samen met de medewerkers schoven er meer dan 100 buren mee aan de ontbijttafel. Een hechte en gezellige ontmoeting.

Stroomop steunde ook dit jaar de campagne van Welzijnsschakels.
Welzijnsschakels zet zich in voor mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
Ontbijters konden vrijblijvend een bijdrage geven die integraal naar de strijd tegen armoede gaat.
De buren gaven € 507 voor Welzijnszorg.
Stroomop verdubbelde het bedrag en stortte 1.014 euro aan Welzijnszorg West-Vlaanderen.

Stroomop draagt zorg voor de toekomst. Die van ons en die van onze kinderen en kleinkinderen.


Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Eline Lewyllie - Stroomop bvba 

Geplaatst op 10.12.2019

Provincie West-Vlaanderen investeert ruim miljoen euro in lokale klimaatprojecten

De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar deputatiezitting van donderdag 28 november beslist om ruim een miljoen subsidies te verlenen aan lokale besturen, verenigingen, burgercoöperaties, scholen en groepen voor de realisatie van klimaatprojecten.
Enerzijds kent de Provincie 1.034.939,20 euro toe aan twaalf projecten die passen in het provinciaal reglement dat zich richt op CO2-besparing. Daarnaast trekt de Provincie ook 85.000 euro uit voor 27 projecten in het kader van ‘Gemeente voor de toekomst’, een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu.
Ondersteuning 12 lokale klimaatprojecten
Onder andere projecten van de stad Roeselare, Cohousing Eikenberg (Brugge), stad Damme, stad Brugge, het Autonoom Gemeentebedrijf Wingene, Dranoeter vzw (Dranouter), Open School Roeselare-Kortrijk, gemeente Moorslede, gemeente Staden, gemeente Koksijde, stad Gistel en de burgercoöperatie Vlaskracht cvba krijgen steun.

De 12 goedgekeurde projecten samen zorgen voor een totale CO2-besparing van 237,35 ton per jaar. Het gaat onder meer meer over projecten die inzetten op het energiezuinig maken van verlichting, het vervangen van de cv- of verwarmingsinstallatie, focussen op elektrische deelmobiliteit of zonne-energie of andere grondige energetische renovaties.
Kort voor de zomer verleende de provincieraad haar goedkeuring aan dit nieuwe subsidiereglement voor de uitvoering van lokale klimaatprojecten die een bijdrage leveren aan het behalen van de lokale en provinciale klimaatdoelstellingen, met de focus op CO2-besparing.
Een volgende oproep is op 15 april 2020. De Provincie voorziet jaarlijks ongeveer een miljoen euro voor dergelijke klimaatprojecten.

27 projecten binnen ‘Gemeenten voor de toekomst’
Naast de grote investeringen is er ook een duidelijke nood en vraag voor kleinschalige participatieprojecten. Daarom sloot de Provincie een samenwerkingsakkoord af met Bond Beter Leefmilieu die onder de noemer ‘Gemeenten voor de toekomst’ concrete acties en projecten op touw zet. Het gaat om laagdrempelige projecten met een totale kostprijs van minimaal 1.000 euro en maximaal 15.000 euro.

De projecten gaan van de begeleiding voor autodeelactieplannen in Brugge, Damme en Poperinge tot het stimuleren van lokale voedselproductie door sociale buurtprojecten in Kortemark, maar evengoed de realisatie van een wonderwoudje in Deerlijk, Hooglede, Lendelede, Lo-Reninge, Menen, Torhout en Waregem. Een wonderwoudje is een kleine, toegankelijke en speelvriendelijke groenvoorziening.
Een eerste oproep is in oktober gelanceerd. De deputatie besliste 27 projecten te ondersteunen, goed voor een bedrag van 85.000 euro. De Provincie komt voor 50 procent van de kosten tussen.
In januari 2020 volgt een tweede oproep. De gemeenten hebben tijd tot 30 maart 2020 op hun projectaanvraag in te dienen.
 
Voor de redactie  Bernard Decock  / Bron  : Sandro Delaere Dienst communicatie  Provincie West-Vlaanderen 

Geplaatst op 10.12.2019

Provincie West-Vlaanderen helpt taalhulpen voor nieuwkomers zoeken

Op dinsdag 10 december lanceren de Provincie en de Interregpartners van ‘AB Réfugiés Social’ het project ‘Aanvullend aanbod tolken in West-Vlaanderen’. Binnen het project zal het Agentschap Integratie en Inburgering met de Stad Kortrijk een praktijkonderzoek starten naar hoe vrijwillige tolken of taalhulpen kunnen ingezet worden om vluchtelingen en nieuwkomers beter te begeleiden en naar de arbeidsmarkt te loodsen.
 
Nood aan taalondersteuning
Bij de uitwerking van het project bleek de nood aan taalondersteuning groot bij diensten en organisaties zoals lokale besturen en sociale voorzieningen die werken met vluchtelingen en nieuwkomers, zoals ziekenhuizen, scholen, huisartsen of het CAW. Op dit moment wordt vaak de hulp ingeschakeld van een meertalige collega of kan via het Agentschap Integratie en Inburgering een gecertificeerd sociaal tolk aangevraagd worden. Dit project wil daar een extra vorm aan toevoegen, namelijk het inschakelen van een taalhulp.
 
Met dit onderzoek wil het Agentschap nagaan of taalhulpen een effectieve en kwalitatieve ondersteuning zijn bij de communicatie in de dienstverlening. Ze doet dit door een korte training aan te bieden voor kandidaten in de Stad Kortrijk om de taak van taalhulp uit te voeren. Later kunnen die taalhulpen nog doorgroeien tot gecertificeerde tolken.
 
Het Agentschap Integratie en Inburgering gaat vervolgens na of en hoe de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd wordt wanneer er taalhulpen worden ingezet. Een risicoanalyse toetst de tolk op een correcte, volledige en neutrale informatie-overdracht.
Project uitrollen
Op basis van die resultaten kunnen de bevindingen omgezet worden in beleid en kan het aanbod op andere plaatsen uitgerold worden.
 
Omwille van de maatschappelijke relevantie zal de Provincie ook in de komende legislatuur blijven inzetten op een warme integratie van vluchtelingen en nieuwkomers. Taal en werk zullen daarbij speerpunten blijven. Met de middelen van het Europees Project AB Réfugiés Social kan de Provincie de nood naar taalhulp bij nieuwkomers mee helpen lenigen.
 
Het budget voor het onderzoeksproject bedraagt 75.269,48 euro waarvan de helft gedragen door de Provincie West-Vlaanderen. Het project loopt nog tot 30 september 2020.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron & afbeelding  : Sandro Delaere - Dienst communicatie - Provincie West-Vlaanderen 

Geplaatst op 10.12.2019

Lichtwerk geselecteerd als Radicaal Vernieuwer 2019

Lichtwerk is een startup die medewerkers van bedrijven ondersteunt bij complexe productieprocessen. Lichtwerk zet hiervoor in op hoogtechnologische oplossingen zoals Augmented Reality en cobots.
Lichtwerk is door De Standaard en De Sociale Innovatiefabriek geselecteerd als één van de 10 radicale vernieuwers van 2019. Een professionele jury koos uit meer dan 200 inzendingen.
De uitdagingen
Mogen en kunnen werken is voor mensen essentieel. Het laat mensen toe om iets te betekenen, om een bijdrage te leveren. Toch vallen heel wat mensen uit de boot.  Zo ook in de productie, wat nog steeds een belangrijk deel is van het Vlaamse industriële weefsel.
Werk in productie wordt steeds complexer. Reeksen worden kleiner, kwaliteitseisen hoger.
Hoe zorgen we ervoor dat mensen die in productie (willen) werken dit ook (blijvend en duurzaam) aankunnen?
Ons antwoord: Assistieve Productietechnologie
Waar velen denken dat technologie werk voor mensen wegneemt, geloven wij dat technologie net kansen biedt om mensen aan het werk te helpen of te houden.
“Binnen Mariasteen, reeds meer dan 50 jaar pionier in maatwerk, wordt al sinds 2012  ingezet op assistieve technologie om mensen te ondersteunen in productiewerk.” zegt Bart Decloedt, eindverantwoordelijke voor verkoop en innovatie bij Mariasteen.

 Zo wordt met succes ingezet op

 • Light Guide Systems: Een slim systeem dat werkinstructies stap voor stap projecteert op de werkpost zelf. Augmented reality, aan de hand van iconen, foto’s, filmpjes, geluiden, pick-to-light methodieken. Mét geïntegreerde controle!
 • Collaboratieve robots: De cobots helpen bij uitvoeren van precisiewerk of ondersteunen tijdens een opdracht wanneer een extra robothand van pas komt.
Startup bundelt netwerk en ervaring
Lichtwerk werd in mei 2019 opgericht door Mariasteen, emino, Groep Gidts en Molendries. Deze organisaties zetten sterk in op extra kansen creëren voor ieder talent. Mariasteen, een maatwerkbedrijf, heeft veel ervaring in het inzetten van assistieve technologie op de werkvloer. Emino is sterk in het coachen op de werkvloer en heeft een uitgebreid netwerk van bedrijven in Vlaanderen en Brussel. De organisatie begeleidt met meer dan 200 arbeidscoaches jaarlijks 3000 werkzoekenden, werknemers en werkgevers bij die bedrijven. Het bundelen van die expertise resulteerde in Lichtwerk.
Christel Witgeers, directeur kwaliteit en organisatie van emino, geeft aan: “De inzet van assistieve technologie kan drempels tot de arbeidsmarkt wegwerken en bijdragen tot duurzame loopbanen en het retentiebeleid van de werkgever. Een belangrijk gegeven in tijden van krapte op de arbeidsmarkt”. 

Radicale Vernieuwers
Radicale Vernieuwers is een wedstrijd van de Sociale Innovatiefabriek en De Standaard, in samenwerking met Cera, Koning Boudewijnstichting, VLAIO en Nationale Loterij. Samen gaan we op zoek naar oplossingen voor een beter klimaat en een betere wereld. We zoeken burgers, bedrijven, maatschappelijke bewegingen, overheden of instellingen met hun tegendraadse, onverwachte en trendsettende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, armoede, verstedelijking, eenzaamheid, zorg, enz.
Radicale vernieuwers hebben niet alleen mooie ideeën, ze doen er ook wat aan. Ze dagen het klassieke denken uit, door al dan niet van binnenuit ‘het systeem’ te veranderen en te verbeteren. Maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, armoede, diversiteit, eenzaamheid of mobiliteit mogen dan wel grootse mondiale problemen zijn, het schrikt Radicale Vernieuwers niet af om zelf oplossingen (producten, diensten, werkingen, methodes,…) te bedenken en te maken, soms op een kleine en lokale schaal. (overgenomen van: www.radicalevernieuwers.be)
Lisa Messely, stafmedewerker onderzoek en innovatie van Groep Gidts getuigt: “Toen we de oproep voor radicale vernieuwers zagen, wisten we onmiddellijk dat we hier met Lichtwerk zouden op inzetten. Door het bundelen van krachten, ervaring en netwerk maakt Lichtwerk echt wel het verschil.”

Sociaal Ondernemer Lieven Bossuyt
In februari 2020 vervoegt Lieven Bossuyt het team van Lichtwerk als sociaal ondernemer. Lieven Bossuyt. Lieven heeft meer dan 10 jaar ervaring in het ontwikkelen, implementeren en uitrollen van digitale leeromgevingen.
Lieven getuigt: “De combinatie van een startup én het sterke netwerk van ervaren organisaties Mariasteen, emino, Molendries en Groep Gidts boeit me enorm. Ondernemen met een sociaal doel is heel motiverend. Via Lichtwerk kan ik voor veel mensen en bedrijven een meerwaarde realiseren door mensenwerk in productie te ondersteunen met hoogtechnologische oplossingen.”

Publieksprijs
In totaal selecteerden De Standaard en De Sociale Innovatiefabriek 10 radicale vernieuwers. Eén van hen krijgt bovendien de publieksprijs. Stemmen hiervoor kan via www.standaard.be/radicalevernieuwers

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Kristien Smet - Manager Marketing & Communicatie 

Geplaatst op 09.12.2019

17 projecten voor opleidingen artificiële intelligentie en cybersecurity goedgekeurd

Eind november heeft de Vlaamse regering beslist om samen met het Europees Sociaal Fonds 8.5 miljoen euro te investeren in opleidingen die onze ondernemingen klaarstomen voor de digitale toekomst. Want Vlaamse ondernemingen moeten voldoende gewapend zijn tegen de sterk veranderende vraag naar competenties die gepaard gaat met digitalisering. Daarom krijgen 17 projecten samen 2,8 miljoen euro. Die projecten hebben als doel een praktijkgericht opleidingsaanbod op te zetten voor ondernemingen over Artificiële Intelligentie en Cybersecurity. Door te investeren in deze opleidingen investeren we in duurzame loopbanen van Vlaamse medewerkers. Zo bereiden we ondernemingen voor op de uitdagingen die op hen afkomen vandaag en morgen.
Zo organiseert de Katholieke Hogeschool VIVES bijvoorbeeld een project waarbij AI-toepassingen ethisch en juridisch bekeken worden. AI heeft het potentieel om in de nabije toekomst een revolutie te ontketenen in de gezondheidszorg. Heel wat AI-systemen zijn gebaseerd op het verzamelen en analyseren van data. Daarbij is het vaak nog onduidelijk wat de juridische en ethische consequenties zijn. Daarom komt er nu een opleiding met als doel medewerkers in ziekenhuizen, van managers tot artsen en verpleegkundigen, de noodzakelijke kennis over artificiële intelligentie en de juridische context bij te brengen. De VUB komt dan weer met een opleiding waarbij gefocust wordt op de interactie tussen AI-technieken en de mens. Ze doen dat door middel van spelervaringen. Deelnemers komen tot inzichten die de aanvaarding van AI in hun bedrijfsomgeving zullen vergemakkelijken. 
Nieuwe oproep ‘opleidingen in bedrijven’
Er komt ook een nieuwe oproep ‘opleidingen in bedrijven’ waarbij medewerkers hun 21e -eeuwse vaardigheden kunnen aanscherpen, meer specifiek rond Artifiële intelligentie en Cybersecurity. De oproep is prioritair gericht aan KMO’s die maximum 80.000 euro kunnen krijgen om opleidingen te organiseren. Nieuw is dat ook leervormen zoals e-learning ondersteund zullen worden. Daarvoor is in totaal in 6,4 miljoen euro voorzien.
Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “Artificiële intelligentie biedt enorme mogelijkheden voor ons dagelijks leven, voor gezondheidszorg maar ook op de arbeidsmarkt. Met artificiële intelligentie en innovatie kunnen jobs versterkt worden en kunnen mensen ontlast worden van bepaalde zware routineuze taken. Maar vaak zijn mensen afwachtend of zelfs bang van artificiële intelligentie, schrik dat hun job zal verdwijnen. Daarom is er een Vlaams beleidsplan artificiële intelligentie. We willen mensen warm maken voor de toekomst en hen basiskennis rond artificiële intelligentie bij brengen. Een stuurgroep zal dat plan evalueren en bijsturen waar nodig. Daarnaast investeren we ook in opleidingen over artificiële intelligentie. 17 projecten werden goedgekeurd en er wordt een nieuwe oproep gelanceerd om bedrijven en hun medewerkers klaar te stomen met 21e-eeuwse vaardigheden.”
Minister Crevits maakte ook nog bekend dat ze van uit VLAIO een projectoproep lanceert voor ICON-projecten (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) rond AI. Voor deze projecten waarbij bedrijven en kennisinstellingen samenwerken wordt er 5 miljoen euro vrijgemaakt. 

Projecten die ondernemingen en hun werknemers voorbereiden op de implementatie van Artificiële Intelligentie (Oproep 467)

 1. AI toepassingen in ziekenhuizen: ethisch en juridisch bekeken
Projectpromotor: Katholieke Hogeschool VIVES Zuid
Projectlocatie: Kortrijk
Projectsamenvatting: AI heeft het potentieel om in de nabije toekomst een revolutie te ontketenen in de gezondheidszorg. Heel wat AI systemen in de zorgsector zijn gebaseerd op het verzamelen en analyseren van data d.m.v. machine learning en deep learning. De ontwikkeling, implementatie en toepassing van dergelijke AI-systemen in de zorgsector omvat echter een ‘keten van verantwoordelijkheden’. Het is tot op heden voor heel wat actoren binnen deze keten onduidelijk wat de implicaties zijn op juridisch of ethisch vlak wanneer AI systemen vb. foutieve/onvolledige informatie leveren aan een behandelende arts met betrekking tot diagnose en/of behandeling. 

De beoogde opleiding heeft als doel verschillende werknemersprofielen in ziekenhuizen (artsen, verpleegkundigen, IT- en informatie-managers, beleidsmakers en leden van de ethische comités) de noodzakelijke kennis en competenties bij te brengen wat betreft de ethische en juridische aspecten maar ook een technische basiskennis te geven van veelgebruikte AI-technieken. Hoewel het de bedoeling is dat de vorming relevant is voor grote delen van de zorgsector, zal de focus initieel liggen op de ziekenhuissector. Het opleidingstraject zal ontwikkeld worden via een proces van design thinking en in co-creatie met de doelgroep om optimaal te beantwoorden aan de diverse en actuele noden. 

 1. Projectnaam: AI Impact
Projectpromotor: Agoria Central
Projectlocatie: Schaarbeek
Samenvatting: Het project AI Impact is gericht op het creëren van bewustwording rond de impact van artificiële intelligentie op een organisatie, product/dienst en businessmodel alsook het aanbrengen van de nodige basiscompetenties om hiermee om te gaan. Deze impact situeert zich op het vlak van strategie, bedrijfsvoering, HR, het juridisch kader en de ethische/maatschappelijke dimensie. Deze aspecten worden via een modulaire opgebouwde massive online open course aangeboden waarbij ook heel wat praktijkvoorbeelden aan bod komen. Het opleidingsaanbod reikt tot een eerste onderbouwde analyse van mogelijke toepassingen - binnen de eigen of andere - organisatie via zogenaamde ‘AI impact sessions’ met de aanbodzijde, waarbij kennis wordt verdiept door het interactief aanpakken van een aantal cases. Het te creëren aanbod stopt juist vóór de meer diepgaande design thinking oefeningen en het opzetten van demonstratoren, en heeft als uiteindelijk doelstelling zoveel mogelijk bedrijven voor te bereiden om in die finale adoptiefase terecht te komen.

 1. Projectnaam: Interactief Starter Kit Platform voor de adoptie van industriële AI en Data Science competenties 
Projectpromotor: Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie
Projectlocatie: Schaarbeek
Samenvatting: Interactief Starter Kit Platform voor de adoptie van industriële AI en Data Science competenties (SKAIDive). Het doel van het project is het realiseren van een interactieve leer- en experimenteeromgeving en bijhorend opleidnigstraject rond een verzameling van uitgewerkte oplossingen van industriële toepassingen van AI (AI Starter Kits). Dit zal gebruikers toelaten om hands-on de nodige AI-gerelateerde competenties te verwerven om AI, Machine Learning en Data Science technieken toe te passen voor concrete industriële toepassingen.

 1. Projectnaam: Een human-centered AI-opleiding door middel van serious game-ervaringen
Projectpromotor: VUB
Projectlocatie: Elsene
Samenvatting: In deze opleiding wordt gefocust op de interactie tussen AI-technieken en de mens. Door middel van spelervaringen komen de deelnemers tot inzichten die de aanvaarding van AI in hun bedrijfsomgeving zullen vergemakkelijken, wat moet leiden tot een betere adoptie.

 1. Projectnaam: Online opleidingsplatform rond de juridische en ethische aspecten van AI
Projectpromotor: IFORI
Projectlocatie: Gent
Samenvatting: Het project betreft het opzetten van een online platform met e-learning modules, aangevuld met overige informatieve content zoals infographics en video's, met een focus op de juridische en ethische aspecten van artificiële intelligentie.

 1. Projectnaam: vormAInt
Projectpromotor: BEMAS – kantoor Vlaanderen
Projectlocatie: Gent
Samenvatting: BEMAS en partners willen via dit project een aanbod van praktijkgerichte opleidingstrajecten aanbieden zodat ze in de toekomst (meer) gebruik kunnen maken van Artificiële Intelligentie.

 1. Projectnaam: ARTINTAPP: Naar slimme ARTificiële INTelligentie APPlicaties 
Projectpromotor: BeCode
Projectlocatie: Brussel
Samenvatting: Het project beoogt de ontwikkeling van een opleiding voor ICT-medewerkers (vnl. programmeurs) die zich willen verdiepen in artificial intelligence problemen en technologieën met het oog op concrete AI-toepassingen binnen de organisatie. In het kader van deze opleiding willen we hen gevorderde kennis van Python bijbrengen en deze competentie inzetten om concrete toepassingen in het AI-domein te leren ontwikkelen en dit toegepast op een red line project, i.e. een concrete AI-pilot die kader in de AI-strategie van de organisatie.

 1. Projectnaam: Vertaling van strategische transformaties naar Al technologie projecten
Projectpromotor: INNO.COM
Projectlocatie : Putte
Projectsamenvatting:  Succesvolle AI adoptie in Vlaanderen wordt voornamelijk bepaald door bedrijven hun capaciteit om de vertaalslag te maken van bedrijfsuitdaging naar technologie. Het is hierbij belangrijk dat men steeds vertrekt vanuit de strategische noden en opportuniteiten van het bedrijf en dit vervolgens vertaalt naar een passend en concreet AI-project, inclusief een duidelijke business case. Om dit te realiseren heeft de onderneming nood aan ondersteuning op verschillende niveaus. Dit opleidingstraject zal zich focussen op twee doelgroepen die essentieel zijn voor een geslaagde AI-adoptie. Voor elk van deze doelgroepen zal een specifieke module uitgewerkt worden, welke complementair zijn en essentiële kennis en vaardigheden bieden om AI transformatie te realiseren. De eerste doelgroep bestaat uit de topmanagers die instaan voor de beslissing om al dan niet rekening te houden met AI in een organisatie. De tweede doelgroep bestaat uit midden managers en veranderingsagenten die de drijvende kracht zullen zijn achter de AI adoptie en de bijhorende digitale transformatie. Voor deze doelgroep wordt een opleidingstraject voorzien dat focust op de volgende aspecten.

 1. Projectnaam: Crunch Academy: Sector-Specifieke AI opleidingstrajecten
Projectpromotor: Crunch Analytics
Projectlocatie: Gent
Projectsamenvatting: Dit project heeft als doel het ontwikkelen van aangepaste AI opleidingstrajecten per sector (bvb manufacturing, telecom, horticultuur etc.). Deze opleidingstrajecten bestaan uit 3 niveaus van opleiding (technisch, teamlead & management) en worden in-company bij een onderneming gegeven. De inhoud van deze opleidingen is zowel technisch als strategisch en wordt ontwikkeld rond sectorspecifieke hands-on use cases, gebouwd op de consultancy ervaring van Crunch Analytics. Deze opleidingstrajecten vormen een uitbreiding op het opleidingsaanbod die Crunch Analytics reeds op te markt heeft (op dit moment: Algemene technische AI trainingen en Tailor-made in-company trainingen) en vullen de leemte tussen deze twee. Door het elimineren van de noodzaak van een financieel zwaar voortraject bij tailor-made in-company trainingen, zullen veel meer bedrijven bereikt kunnen worden, die begeleiding nodig hebben bij hun technische & strategische AI evolutie. Omdat de focus van onze opleiding steeds ligt op het concreet uitwerken van (bestaande & relevante) use cases, onderscheidt men zich van eerder academische opleidingen en pure awareness sessies. Het einddoel van deze opleidingen is dat reeds de eerste stappen gezet zijn in de ontwikkeling van een eigen AI project. Hierdoor vormen trainingen over identificatie, evaluatie, validering, planning en teammanagement van AI projecten even grote onderdelen van de opleidingen als de technische achtergrond van AI.

 1. Projectnaam: Medewerkersdevelopment ikv AI
Projectpromotor: Barco
Projectlocatie: Kortrijk
Projectsamenvatting: Het programma omvat een aantal modules. Een deel van deze modules richt zich op specifieke domeinen binnen een organisatie (ethics, talent management). Een ander deel richt zich op bepaalde doelgroepen (beginners, senior leadership en medische sector). Een laatste deel modules richt zich op een aantal specifieke rollen binnen een organisatie (sales, marketing, projectmanagement, services en R&D)

 1. Projectnaam: AI4Business
Projectpromotor: Bison Coders
Projectlocatie: Leuven
Projectsamenvatting: AI4Business werkt een opleiding uit bestaande uit 4 modules:

1. Wat is AI,
2. Hoe waarde creëren met AI?
3. Hoe een AI-project structureren
4. Hoe AI ontwikkelen?
Opleidingsmateriaal zal bestaan uit: videoclips met de spreker en de slides, slide deck, reële business cases en rendered Jupyter Notebooks, datasets en instructies voor het opzetten van de benodigde open source software. Daarnaast wordt ook een handboek voorzien zodat andere lesgevers ook deze cursus kunnen geven. Al het materiaal wordt gratis beschikbaar gesteld op de nog te ontwikkelen website.
 1. Projectnaam: AI for decision makers
Projectpromotor: Innato
Projectlocatie: Kontich
Projectsamenvatting: Het opleidingstraject moet een antwoord bieden op de vragen die doorheen een AI-traject binnen een organisatie aan bod komen en een antwoord op de noden van de ondernemingen. Het start bij het sensibiliseren van het management en hen inzicht geven in de uitdagingen en de opportuniteiten die AI met zich meebrengen. Eens de beslissing binnen een organisatie gemaakt is om een AI-traject te starten, begint ook de impact op de organisatie. De focus ligt vooral op het begrijpen van AI en de impact op de bedrijfsstrategie en op de medewerkers. Op die manier zullen managers en leidinggevenden voldoende gewapend zijn om de weerstand die verandering opwekt om te buigen naar geloof in de toekomst met AI en evoluerende jobs voor de medewerkers.

 1. Projectnaam: AI-opleiding in de materiaalindustrie
Projectpromotor: TLG Science Park-Campus Ardoyen
Projectlocatie: Gent
Projectsamenvatting: Met producten gaande van staal tot zonnecellen neemt de materiaalsector een essentiële plaats in, zowel in de economie als in ons dagelijks leven. Industry 4.0 belooft ons daarenboven een nog efficiëntere productie van materialen dankzij het gebruik van automatisatie, IT en data. Een kernpunt is deze aanpak is het gebruik van artificiële intelligentie waarbij de vergaarde data benut wordt om onderzoek te versnellen en productie te optimaliseren. Vele bestaande materiaalkundigen en procestechnologen hebben echter onvoldoende kans gehad om tijdens hun opleiding kennis op te doen over artificiële intelligentie. In dit project stellen we een open en toegankelijk opleidingsaanbod op dat de werknemer kennis laat maken met artificiële intelligentie in de materiaalsector. Aan de hand van case-studies zullen op een conceptuele manier de belangrijkste toepassingen van deze technologie in de materiaalsector worden toegelicht, alsook de belangrijkste valkuilen bij de datavergaring en implementatie. Zo zal de werknemer voorbereid zijn om strategische opportuniteiten te herkennen in de eigen werkcontext, en te starten met het ontwerp van projecten die ten volle gebruik maken van artificiële intelligentie.

Projecten die ondernemingen en hun werknemers voorbereiden op de implementatie van Cybersecurity
 1. Projectnaam: Secure Code Warrior Mobile
Projectpromotor: SENSEI SECURITY
Projectlocatie: Brugge
Projectsamenvatting: Secure Code Warrior Mobile maakt een toegankelijke (gratis) opleiding om de basics van cybersecurity eenvoudig onder de knie te krijgen, gebaseerd op de methodologie van educatieve apps (voornamelijk in talenopleidingen) met bewezen resultaten. Tevens wordt het gebruik van de tool tijdens de ontwikkeling zowel objectief als via focusgroepen gemonitord om verdere optimalisaties uit te werken.

 Secure Code Warrior heeft vandaag reeds uitgebreide ervaring met het geven van trainingen in het domein van Cybersecurity. Deze opleiding komt tegemoet aan de vraag van ontwikkelaars om een tijds- en plaatsonafhankelijke opleiding te kunnen volgen en geeft een antwoord aan het kunnen volgen van kwalitatieve training voor individuele en kleine teams van ontwikkelaars. Het interne team van de ontwikkelaars van de opleiding  kan rekenen op R&D-medewerkers die de data zullen analyseren en verwerken. Tevens zal een community worden uitgebouwd waardoor gebruikers ook kennis en inzichten met elkaar kunnen delen, waardoor het peer learning ook wordt gestimuleerd. Het introduceren van tornooien met ondersteunende offline events dragen bij aan het verhogen van de motivatie en het engagement van de deelnemers.
 1. Projectnaam: Trusted mobile apps
Projectpromotor: EGGSPLORE (BeHive)
Projectlocatie: Machelen
Projectsamenvatting: Het hoofddoel van het opleidingsprogramma is het versterken van de competenties van de zaakvoerders en medewerkers werkzaam in app-dev bedrijven m.b.t. cyber security om zo tot ‘Trusted mobile apps’ te komen. Via sensibilisering en een praktijkgericht opleidingsprogramma zal men de belangrijke competenties en vaardigheden bijbrengen rond cyber security (verder afgekort als CS) en op dataprivacy (GDPR en andere regulering i.k.v. privacy). Door het volgen van de opleiding versterkt men niet alleen de technische competenties, maar ook de nevencompetenties die nodig zijn om veilige en gebruiksvriendelijke mobiele apps te maken zoals: strategische, ethische, juridische en 21ste-eeuwse competenties. Zo worden de mogelijke risico’s in de toekomst beperkt en indien er toch cyber-aanvallen en datalekken voorkomen, is men competent om correct te reageren en actie te ondernemen. 

 1. Projectnaam: PIVOT - Privacy & Informatie-Veiligheid OpleidingsTraject
Projectpromotor: Toreon
Projectlocatie: Antwerpen
Projectsamenvatting: In een digitaliserende wereld worden de business risico's van informatieveiligheid steeds belangrijker. De medewerker blijkt steeds opnieuw de zwakste schakel in de keten van informatieveiligheid te zijn. Toreon wenst daarom in samenwerking met zijn partner, KULeuven een leertraject ter verhoging van het bewustzijn van medewerkers rond digitale informatiebeveiliging te ontwikkelen. Een verhoogde maturiteit van informatieveiligheid zorgt voor minder incidenten met minder schade en brengt voor nieuwe inzichten en zo business opportuniteiten met zich mee.

 1. Projectnaam: White Hacker: CS-centric software bij Vlaamse bedrijven
Projectpromotor: BeCode
Projectlocatie: Brussel
Projectsamenvatting: Men beoogt de ontwikkeling van een expert opleiding voor ICT-medewerkers (vooral developers en projectleiders) met gevorderde technische competenties, die zich willen bekwamen in de beveiliging van (hun) software toepassingen. Men wenst uitdrukkelijk een opleiding aan te bieden voor de “hands-on” ICT-medewerkers, om hen in staat te stellen hun software toepassingen op een veilige manier te ontwikkelen en de ICT-omgeving bij aanvallen adequaat te verdedigen.

 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Arne De Brabandere - Woordvoerder Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

  
Geplaatst op 09.12.2019

Resultaten weekendcontroles tegen alcohol in het verkeer - Politie hield controleacties op vrijdag, zaterdag en zondag

Naar aanleiding van het ‘Weekend zonder alcohol’ tijdens de BOB-wintercampagne, voerde de politiezone VLAS zowel op vrijdagavond 6, zaterdagnacht 7 als zondagnamiddag 8 december 2019 gerichte alcoholcontroles uit in Kortrijk, Kuurne en Lendelede.

Resultaten
Verspreid over de 3 dagen werden in totaal 2.113 bestuurders uit het verkeer gehaald om een alcoholtest af te leggen. 70 van hen hadden te veel gedronken, wat overeenkomt met 3,3%.
In Kortrijk, Kuurne en Lendelede zijn er gans het jaar door gerichte alcoholcontroles, dit in combinatie met de aanpak van onveilig en gevaarlijk rijgedrag in de centrumstraten.  Toch steekt de politiezone VLAS tijdens deze BOB-wintercampagne nog een extra tandje bij, want alleen door veel en gerichte controles te doen wordt de pakkans groter en loopt de kleine categorie hardleerse bestuurders tegen de lamp.”


Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  :   Thomas DETAVERNIER | adviseur | communicatieverantwoordelijke - Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede 

Geplaatst op 09.12.2019

Bierkasteel en Filou verwelkomen de Kampioenen !

Op zaterdag 21 december komt de cast van F.C. De Kampioenen op bezoek in het Bierkasteel in Izegem. Het kasteel van de 21ste eeuw verwelkomt de acteurs naar aanleiding van ‘Viva Boma’, de vierde langspeelfilm die vanaf 18 december in de cinema is te zien. Filou, het Belgisch Strekenbier van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck, sponsort de film.

Het belooft een onvergetelijke start van de kerstvakantie te worden voor wie op zaterdag 21 december afzakt naar het Bierkasteel. An Swartenbroekx (Bieke), Loes Van Den Heuvel (Carmen), Ann Tuts (Doortje), Ben Rottiers (Pol), Jaak Van Assche (Fernand), Tuur De Weert (Maurice), Machteld Timmermans (Goedele) en Marijn Devalck (Boma) zullen er vanaf 15.30 uur aanwezig zijn om fans van F.C. De Kampioenen te begroeten in de balzaal.

Het bezoek start met een fotomoment waarbij iedereen de kans krijgt om met de acteurs op de foto te gaan. “Om alles vlot te laten verlopen, zullen de acteurs op een podium staan. Via een nummersysteem weten mensen wanneer het hun beurt is om op de foto te gaan met de cast. Het fotomoment vindt plaats van 15:30 tot 17:00 uur in de Balzaal. Vanaf 17:00 uur gaan de acteurs samen met de fans naar Michelle’s Pub voor een drankje en een praatje”, vertelt Bruno Lambert, marketing manager van het Bierkasteel.

De inkom voor het evenement is gratis. Iedereen die wil, krijgt dan ook de kans om Boma en co te ontmoeten in de unieke setting van het Bierkasteel. Wie dat wil, kan de ontmoeting combineren met een bezoek aan de modernste brouwerij van Europa, een lunch in het restaurant of Michelle’s Pub. “We raden bezoekers wel aan om hun bezoek of tafeltje op voorhand te reserveren”, besluit Bruno Lambert.

 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Michiel Clyncke - Bierkasteel 

Geplaatst op 09.12.2019

DE ZWARTE STORM IS TERUG!

Op 26 oktober opende LAGO Kortrijk Weide het langste glijbaanplezier in België. De
opening van de legendarische vijf waterglijbanen was een groot succes waarbij er in de
herfstvakantie alleen al meer dan 10 000 bezoekers werden verwelkomd.

Zwarte storm

De Zwarte storm, een turbo glijbaan voor echte snelheidsduivels is één van de vijf
spectaculaire glijbanen. Je glijdt er aan een snelheid tot 36 km per uur door een donkere
tunnel. Deze sensationele glijbaan was iets te spectaculair en hierdoor niet toegankelijk voor
de meeste klanten van het zwemparadijs.

Heropening na aanpassingen

Heel wat zwembadbezoekers hadden echter opmerkingen over deze beperkte
toegankelijkheid. LAGO vindt het belangrijk om in te spelen op de wensen van de bezoekers
en heeft daarom beslist om de Zwarte storm aan te passen. Op deze manier is de glijbaan
toegankelijk en veilig voor het grote publiek en genieten de bezoekers van een nog leukere
ervaring in het subtropisch zwemparadijs.

De aanpassingen aan de snelle glijbaan gingen van start op woensdag 27 november: er werd
beslist om enkele bochten minder scherp te maken. Op 6 december werden de werken
succesvol afgerond en kreeg de glijbaan een nieuwe officiële TÜV keuring. De
veiligheidsvoorschriften werden aangepast na groen licht van de keurder zodat de Zwarte
storm nu toegankelijk is voor kinderen vanaf 12 jaar. De glijbaan werd meteen getest door
enkele heel enthousiaste kinderen en er volgden onmiddellijk heel lovende reacties.

Centrummanager Elewin Werbrouck:
“We beschikken nu niet alleen over het meeste meters glijbaanplezier, maar we hebben ook
het meest complete aanbod. Of je nu komt voor de familieglijbaan of de sensatieglijbaan:
iedereen vindt hier zijn favoriete glijbaan.’’


Plezante kerstvakantie met waterpret

Geniet tijdens de kerstvakantie van de perfecte daguitstap. Bezoek met het
hele gezin de Warmste Week en kom nadien lekker opwarmen in de warme
lagune van het subtropisch zwemparadijs. Kinderen jonger dan 4
jaar zwemmen bovendien gratis in het zwemparadijs van 4000m2.

Tijdens de Warmste Week blijft het
zwemparadijs altijd open maar zal parking Kortrijk Weide niet toegankelijk zijn. Er zijn echter
tal van andere parkeermogelijkheden voorzien in de buurt zoals Parking Haven en Parking
Howest 3 (Graaf Karel de Goedelaan). Voor meer informatie omtrent de toegangswegen, de
parking en online aankoop van goedkopere parkeertickets verwijst LAGO iedereen graag door
naar lagokortrijk.be.

Relaxnamiddag

Vanaf januari opent LAGO Kortrijk Weide op maandag al de deuren om 13u30 voor
relaxnamiddagen. De hamam, warme lagune en sauna’s zorgen ervoor dat je even helemaal
tot rust kan komen. De glijbanen en wildwaterbaan zijn dan nog niet open waardoor het nog
lekker rustig is. Een kaartje is op maandagnamiddag heel voordelig, waardoor LAGO Kortrijk
de goedkoopste wellnessbeleving van de streek aanbiedt aan slechts € 5,5 per persoon! Ook
de kinderbaden zijn op maandagnamiddag uitzonderlijk vroeger open, waardoor mama’s en
papa’s in alle rust met hun kleine spruit kunnen genieten van een middagje waterpret.

Een zwemparadijs van 4000m2 zorgt voor uren waterpret voor de ganse familie en dit het
hele jaar door. Kinderen jonger dan 4 jaar zwemmen gratis in het zwemparadijs.


Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron & fotografie : Elewin Werbrouck, Centrummanager LAGO Kortrijk Weide 

 


 


 

Geplaatst op 09.12.2019

25 jaar BOUWCENTRUM POTTELBERG (Kortrijk)

Op maandag 9 december 2019 was het exact 25 jaar geleden dat het Bouwcentrum Pottelberg notarieel werd opgericht (akte van 9/12/1994). Sindsdien is een en ander niet verlopen zoals gepland. Aanvankelijk werd het aangekondigd als een ‘super de luxe winkelcentrum voor bouwen en wonen’. Vandaag is het Bouwcentrum eerder een bedrijven- en ontspanningscentrum dan een winkelcentrum. Langs de verhoogde wandelpasserelle waar oorspronkelijk een unieke Woonboulevard was beloofd is vandaag geen enkele handelszaak meer te vinden. De handelszaken die in de andere gebouwen nog te vinden zijn hebben hun aanwezigheid voor een groot gedeelte te danken aan de publiekstrekker Brico Plan It. Het centrum heeft rumoerige periodes gekend zoals ten tijde van de ‘Stadsfuifzaal’, de beruchte dancing Da Shake, en de enorme brand op 2/10/2009. Veel zou het gevolg zijn van het minder fraaie beheer van de ‘mede-eigendom Bouwcentrum Pottelberg’. Rechtszaken en expertises lopen daarover al 15 jaar. Over de traumatische achtergrond van het Bouwcentrum dat het mooiste industriële renovatieproject van Zuid-West Vlaanderen moest worden is een blog (750 blz) gemaakt en komt later wellicht ook een boek uit.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Daniël Neyt 

Geplaatst op 09.12.2019
4922 artikelspagina's: 1 ... 5 6 7 8 9 <<< 10 >>> 11 12 13 14 15 ... 493