Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Provincie plant aanleg fietspad langs Reutelbeek (Wervik)

Op donderdag 28 maart keurde de provincieraad van West-Vlaanderen het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van een fietspad langs de Reutelbeek in Wervik goed.

Het gaat over de tweede fase van de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Reutelbeek.
De opdracht bestaat uit de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 2,50 m, over een afstand van 480 m langs de Reutelbeek, tussen de Lourdesstraat en de N58 in Geluwe (Wervik).

Naast de beek wordt een afsluiting voorzien in robinia houten palen met 4 gladde draden, op minimaal 1 m afstand van het fietspad. De tussenstrook wordt verhard met grasbetontegels en ingezaaid met gras, in het kader van het onderhoud van de Reutelbeek.
In de bredere groenzones naast het fietspad worden enkele knoteiken aangeplant.
De groenzones worden met een kruidenmengsel ingezaaid.

In een eerste fase (2009) werd, over een afstand van 390 m, een fietspad aangelegd tussen de Reutelbeekstraat en de Lourdesstraat in Geluwe. Het nieuwe fietspad zal hierop aansluiten. Voor de bewoners van de wijken tussen de Lourdesstraat, Reutelbeek, Menenstraat en de N58 wordt op die manier een veilige en comfortabele fietsverbinding met de dorpskom van Geluwe gecreëerd. Door de groene omgeving heeft het traject bovendien ook een recreatieve meerwaarde.

Raming
De werken voor deze fase worden geraamd op 238.291,35 euro inclusief btw.
De Provincie West-Vlaanderen coördineert het project en neemt 34 % van de kosten, of 81.019,06 euro, voor haar rekening. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de stad Wervik die 66 % van de kosten, of 157.272,29 euro, bijdraagt.

De stad Wervik ontvangt voor hun aandeel een Europese subsidie van 55 %, omdat de werken deel uitmaken van het Interreg-project ‘Valys’. Dit project zet in op het verbeteren van de natuur, het landschap en de open ruimte in de Leievallei (tussen Deinze en Erquinghem-Lys).

Beschrijving van de geplande werken
De werken omvatten onder andere de aanleg van het fietspad in asfaltverharding en de tussenstrook in grasbetontegels, het plaatsen van borduren naast deze verhardingen, het aanbrengen van signalisatie en markeringen voor fietsers, het plaatsen van een afsluiting langs de Reutelbeek, het inzaaien van de groenzones en aanplanten van knoteiken.

Voor de uitvoering worden 60 werkdagen gerekend. De start van de werken is voorzien in het najaar van 2019.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 31.03.2019

MNM Paaseiraap – 13 april Diksmuide

MNM-radiopresentator Peter Van de Veire duikt ook dit jaar als Peter Paasei opnieuw onder op een geheime locatie in Vlaanderen. Aan de hand van gouden tips kun je op zoek gaan naar zijn geheime schuilplaats. Deze tips worden onder andere samen met duizenden paaseitjes verstopt op de Grote Markt van Diksmuide

Kom op zaterdag 13 april vanaf 15.00 uur mee zoeken tijdens de grote MNM-paaseierenraap. Wie weet win je nog een extra cadeautje want ook de Diksmuidse handelaars, foorkramers en standhouders van de boerenmarkt zullen leuke verrassingen verstoppen op het marktplein.

 

FVW / Bron: Stad Diksmuide

Geplaatst op 31.03.2019

Lauwse trampolinegymnasten favoriet voor het VK

De Lauwse trampolinegymnasten Lieuwe Maes (16) en Ornella Silva (16), aangesloten bij sportgroep Vaste Vuist Lauwe, namen afgelopen weekend te Schelle deel aan de laatste provinciale voorronde voor dit seizoen. Na beide reeds de provinciale titel binnen te rijven, verbeterden ze dit keer hun totaalscore en versterken ze zich in de voorbereiding naar het Vlaams Kampioenschap. Lieuwe Maes eindigde overtuigend op de eerste plaats met maar liefst 2 punten voorsprong op de tweede. Ornella Silva eindigde derde met een minimale achterstand van 0,015 op de tweede en met een kloof van 4 punten op de vierde.

 
FVW / Bron: Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 31.03.2019

Provincie plant aanleg fietspad langs Vrijbosroute (Ieper/Langemark-Poelkapelle)

Op donderdag 28 maart keurde de provincieraad het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van een fietspad langs de Vrijbosroute in Ieper/Langemark-Poelkapelle goed.

Er wordt een dubbelrichtingsfietspad van 2,70 m breed aangelegd, over een afstand van 2,8 km tussen de Noordhofweg in Ieper en het Ieperleekanaal.
Tussen het Ieperleekanaal en de Hooyaardstraat in Langemark-Poelkapelle wordt een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 2,50 m en een lengte van 5,5 km aangelegd.

Daarnaast worden de bruggen over de Martjesvaart in Langemark en het Ieperleekanaal in Boezinge gerenoveerd en verstevigd.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 2.834.533 euro inclusief btw en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.
Voor de uitvoering worden 190 werkdagen gerekend. De start van de werken is voorzien voor het najaar van 2019.

Beschrijving van de geplande werken
De werken omvatten onder andere de voorbereidende afbraak- en grondwerken, de aanleg van de fietspaden, de afbakening van de grens met kastanje palen, de aanleg van nieuwe grachten, verstevigings- en renovatiewerken van de bruggen en het inrichten van de kruisingen met mijlpalen volgens de huisstijl van de Groene Assen.

In een tweede fase (zomer/najaar 2020) volgt de herinrichting van de bedding tussen de Hoogledestraat in Kortemark en de Hooyaardstraat in Langemark-Poelkapelle.

De werken kaderen in de verdere uitbouw van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk van fietsroutes voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk.

 

FVW / Bron: Provincie West-Vlaanderen

Geplaatst op 31.03.2019

Prins Laurent bezoekt Rock That Block Waregem 2019

Zaterdagnamiddag bracht prins Laurent samen met zijn zoon prins Nicolas een bezoek aan de LEGO® Rock That Block Waregem 2019 in het OC van Nieuwenhove. Beiden hadden heel wat interesse voor de creaties.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 31.03.2019

Vier Kortrijkzanen staan op de sp.a lijsten voor de verkiezingen in mei '19

Niet minder dan vier Kortrijkzanen staan er op de sp.a-lijsten voor de verkiezingen van mei aanstaande: Maxim Veys, Tine Soens, Younes El Haddaji en Philippe De Coene. Maxim Veys maakt grote kans om naar het Vlaams Parlement te gaan, Tine Soens is 1ste opvolger voor Europa en Philippe De Coene is lijstduwer voor het Vlaams Parlement. Younes El Haddaji staat op de 6de plaats voor de Kamer. De vier voeren de komende weken samen campagne in Kortrijk en elders in West-Vlaanderen.

‘Jong Kortrijk komt op’. Dat was de slogan waarmee sp.a Kortrijk in oktober een hele reeks jongeren lanceerde op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Drie van hen raakten verkozen in de gemeenteraad. En drie van hen zijn nu ook kandidaat voor de parlementsverkiezingen in mei. Samen met lijstduwer voor het Vlaams parlement en Kortrijks schepen Philippe De Coene gaan ze voor sociale vooruitgang en nieuwe zekerheid voor iedereen.

Verrassend is de 3e plaats voor het Vlaams Parlement voor Maxim Veys (31), voorzitter van de sociale woonmaatschappij Wonen Regio Kortrijk en sinds oktober ook gemeenteraadslid.

Maxim: “Ik voerde vooral campagne rond betaalbaar wonen in Kortrijk, en ben ook blij dat dit thema duidelijk op de agenda staat voor de komende legislatuur. De sleutels voor het woonbeleid liggen echter in Vlaanderen, dus daar wil ik nu buzze gaan geven. Wonen wordt voor veel mensen minder en minder evident, zeker op de privé-huurmarkt. We kunnen écht geen tijd meer verliezen.”

Tine Soens (31), die binnenkort start als internationaal secretaris van sp.a nationaal, staat op de eerste opvolgersplaats voor het Europees Parlement. In de voorbije legislatuur legde ze zich toe op hoger onderwijs en de Vlaamse wapenhandel. Ze legde minister-president Geert Bourgeois vaak het vuur aan de schenen over de uitvoer van wapens naar Saudi-Arabië.

Tine: “Ik heb de afgelopen jaren als Vlaams parlementslid gemerkt dat er een aantal problemen zijn die je alleen maar kan oplossen door samen te werken met andere Europese lidstaten, zoals bijvoorbeeld de uitvoer en het gebruik van wapens in conflictgebieden. Die strijd wil ik graag verder zetten in het Europees Parlement.”

Ook verrassend is Younes El Haddaji (22), die op de 6e plaats staat voor de Kamer. Hij haalde een zeer sterke score in oktober, en werd op zijn 20e al de Krak van Kortrijk. Met het project Red-Side, een zaalvoetbalproject samen met zijn tweelingbroer, haalt hij jongeren van de straat en geeft hen begeleiding.

Philippe De Coene (58) is lijstduwer voor het Vlaams Parlement. ‘Dit wordt mijn hevigste campagne ooit. Niet voor mezelf maar om de vele jongeren op onze lijst, en in het bijzonder de Kortrijkse, tot en met te steunen. Ik ben blij dat na Kortrijk ook sp.a nationaal de keuze voor verjonging en vernieuwing heeft gemaakt. Ze noemen ons op de Grasmarkt (partijhoofdkwartier) niet voor niets het Talentenfabriekje. Vergeet bovendien niet dat de twee andere schepenen, Axel Weydts en Bert Herrewyn, ook nog jonge politici zijn. Het engagement is er bij deze nieuwe generatie.”

 

FVW / Bron: sp.a Kortrijk

Geplaatst op 31.03.2019

Rotary Club en stad Ieper zetten plantproject Vijvermeersen verder

Eind 2017 kwamen een perceel hooiland en een perceel bos in eigendom van de stad Ieper, gelegen op de ‘Vijvermeersen’ langs de zuidwestelijke rand van Zillebekevijver, vrij van pacht. Omdat deze valleigraslanden en het bosje niet geschikt zijn als akkerland (onregelmatige vorm, hellend en vochtig) en het bosje intussen mooie ontwikkeld is, besliste het stadsbestuur om dit gebied niet verder te verpachten, maar in te richten als een kleinschalig natuurgebied. Twintig jaar voordien had de stad hier trouwens reeds 34 inlandse zomereiken aangeplant die intussen tot mooie hoogstammen zijn uitgegroeid.

Op voorstel van de dienst milieueducatie en landschap, en de Ieperse Milieuraad zou het aanwezige bosperceel systematisch uitgebreid worden door de aanplanting van streekeigen bosjes en houtkanten. Het ontwerpplan voorzag verder in amfibieënpoelen en de omvorming van het grasland tot een bloemrijk hooiland en ruigte.

Toeval wil dat de gekende Ieperse serviceclub ‘Rotary Club Ieper’ in dezelfde periode op zoek was naar een geschikt terrein om op hun kosten een stukje bos te kunnen aanplanten via een plantproject.

De club kwam met haar vraag terecht bij dezelfde dienst milieueducatie, en van het ene kwam het andere: eind februari 2018 plantten ongeveer 25 vrijwilligers van Rotary Club Ieper een eerste deel aan van het nieuwe natuurgebiedje met 600 boompjes en struiken, en een mooie rij hoogstammige zwarte populieren.

Na afloop van dit geslaagde project, beloofde de club aan de stad om deze samenwerking te verlengen met een vervolgproject. Zo gezegd, zo gedaan: op zaterdag 30 maart 2019 zullen enkele tientallen leden van de Rotary Club Ieper opnieuw de mouwen opstropen om op hetzelfde terrein aan de slag te gaan.

Het opzet is vrij ambitieus: er staan niet minder dan 1.600 stuks ‘bosgoed’ klaar om nieuwe bosjes, een brede houtkant en een haag aan te planten. In totaal worden 21 soorten streekeigen soorten aangeplant, uitgekozen omwille van hun aantrekkingskracht voor insecten, vogels en andere diersoorten. Intussen kunnen watergebonden soorten, zoals salamanders of libellen, hier een geschikt biotoop vinden dankzij de twee poelen die in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek in 2018 werden gegraven.

De plantactie wordt georganiseerd door de dienst milieueducatie en landschap, met ondersteuning van de Werkgroep Natuur van de Stedelijke Milieuraad. De Landschapswacht van de sociale werkplaats De Groene Kans voerde het voorbereidende werk uit.

 
FVW / Bron: Stad Ieper

Geplaatst op 31.03.2019

Investeringssubsidie voor nieuwe tennishal Veurne

Tennisclub Bachten De Kupe uit Veurne wil via een nog op te richten BVBA een tennishal bouwen, maar heeft daarvoor financiële steun nodig. De gemeenteraad heeft een principieel akkoord goedgekeurd, dat een investeringssubsidie mogelijk maakt. De tennishal komt rechtover de plek waar nu de terreinen van TC Bachten De Kupe liggen. Het perceel heeft een oppervlakte van 9200 m² en bezit reeds de noodzakelijke bestemming als zone voor sport en recreatie.

TC Bachten De Kupe telde vorig jaar 430 leden, waarvan er zo’n 250 tennislessen volgen. Naast indoortennis zal er in de hal ook ruimte voorzien worden voor indoor petanquepleinen en een fitnessruimte. Buiten komen er nog twee outdoor padelvelden. De padelsport zit in een groeifase, wordt steeds populairder en kan je het best omschrijven als een kruising tussen tennis en squash.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Veurne heeft vorige maandag al een recht van opstal verleend voor de bouw van de indoortennishal. Hiermee worden de gronden naast de parking van Sporthal Noordstraat ter beschikking gesteld.

De verwachte investering bedraagt 2,1 miljoen euro. Om deze investering te kunnen financieren wordt er niet alleen gerekend op een investeringssubsidie van de stad zelf, maar ook op een substantiële bijdrage van 400.000 euro van Sport Vlaanderen. Om de rest van de investering rond te krijgen, zal de op te richten BVBA middelen verwerven via een eigen lening, een winwinlening en overig kapitaal.

Om het dossier te kunnen realiseren worden er dus publieke middelen van de stad en private middelen samengelegd. Het subsidiedossier moet eind deze maand ingediend worden bij Sport Vlaanderen.

Stad Veurne participeert in dit project met een investeringssubsidie van 800.000 euro. Momenteel wordt er tussen de actoren nog volop onderhandeld over de voorwaarden.

Quote Jan Verfaillie, schepen van Financiën: “Als stadsbestuur wensen we volop in te zetten op de realisatie van extra sportinfrastructuur, niet langer door alles zelf te bouwen maar door een samenwerkingsverband met sportverenigingen.”

Quote Pascal Sticker, schepen van Sport: “Mede door de investeringssubsidie van de stad zal de lokale tennisclub haar werking jaar in jaar uit kunnen ontplooien, zowel indoor als outdoor. Niet alleen tennis, maar ook indoorpetanque en de padelsport komt erbij op de sportkaart van Veurne. De uitbreiding van de sportmogelijkheden voor Veurnse sporters verantwoordt de publieke middelen die worden ingebracht in het project.”

 

FVW / Bron: Stad Veurne

Geplaatst op 31.03.2019

Sportgroep Vaste Vuist Lauwe vzw telt 6 West-Vlaamse kampioenen gymnastiek

Afgelopen weekend was er het West-Vlaams kampioenschap toestelturnen jongens. Knappe resultaten van de gymnasten van sportgroep Vaste Vuist!

8-jarigen: Nio Witdouck en Victor Sabbe behaalden zilver, Louis Verniest behaalde brons
9-jarigen: Richard Skvarcheuski behaalde goud 
A 10: Arthur Delahaye werd provinciaal kampioen (1ste)
A 11: Milo Vanderbrugge werd provinciaal kampioen (1ste)
A 13-15: Victor Tournicourt werd provinciaal kampioen (1ste)
B10-11: Mathis Herreman werd provinciaal kampioen (1ste), Marlon Vandenbrande 6e, Niels Byttebier 35e
B12-13: Alexander Delahaye werd 2e, Liam Dupont 12e
B13-15: Jean-Louis Flament werd 2e
B18+: Stan Deneir werd provinciaal kampioen (1ste)

Staf Debilde behaalde in het open klassement een knappe 3e plaats bij de A10. Bjarne Hoste behaalde bij de A12 een knappe 7e plaats.

(Foto: West-Vlaams kampioenschap 8 en 9 jarigen Vaste Vuist Lauwe)

 

FVW /Bron: Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 31.03.2019

Westhoek Olympiade voor Specials

De leden van JCI Veurne-Westkust organiseren op dinsdag 2 april 2019 de Westhoek Olympiade for Specials, een gratis sportdag voor personen met een mentale beperking.

Het sportevenement is ondertussen al aan de vierde editie toe en mag steeds prat gaan op een groot deelnemersveld. De centrale gedachte achter de Olympiade is om de atleten een leuke dag vol plezier te bezorgen.
Het evenement is een regionale spin-off van de bekende Special Olympics, waarbij personen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid krijgen om zich via sport zelfstandig te ontplooien.

Westhoek Olympiade for Specials gaat door in het stedelijke sportpark (Dudenhofenlaan 2B) van 10.00 u. tot 16.00 u.

 

FVW / Bron: Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 31.03.2019
4354 artikelspagina's: 1 ... 5 6 7 8 9 <<< 10 >>> 11 12 13 14 15 ... 436