Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Provincieraad stemt unaniem motie van Groen over MUG-helicopter

Het provinciebestuur voorziet al jaren een bijdrage van 110.000 euro om de MUG-helikopter in de lucht te houden en de organisatie ervan op de grond te ondersteunen. Dat is een substantieel bedrag, maar lang niet voldoende om de werking van de MUG-helikopter te garanderen. Wie de jaarverslagen er op nakijkt, ziet bevestigd dat de werkingskosten in de loop van de jaren stijgend zijn en het verzamelen van de nodige middelen een steeds moeilijker opdracht wordt. Naast de provincie doen ook heel wat steden en gemeenten een inspanning. Maar dat moet aangevuld worden met private sponsoring, giften allerhande en zelfs verkoop van gadgets.
Tijdens de budgetbesprekingen kwam dit in de provincieraad aan bod. Er werden daar pleidooien gehouden om individuele giften te doen, (slechts) sinds vorig jaar fiscaal aftrekbaar, of er werden pannenkoeken gebakken en verkocht in het kader van acties als Music for Life. Er worden campagnes gedaan om gemeentes die nu nog geen bijdrage leveren, te overtuigen om dat wel te doen. Als reactie daarom nam Groen het initiatief om een motie op te stellen dat de federale overheid oproept om een basisfinanciering te voorzien voor de West-Vlaamse MUG-helicopter. Want het is toch niet normaal dat voor een dergelijke, belangrijke en levensreddende dienstverlening, er een vzw middelen moet samenschrapen, samenbedelen bijna, om die helikopter in de lucht te kunnen houden? Een hele papierwinkel om van gemeentes telkens maximum een paar duizend euro te ontvangen, afhankelijk zijn van de economische conjunctuur van de bedrijven die sponsoren, moeten hopen dat de Music for Live-acties elk jaar een succes zijn, enzovoort. Voortdurend onzeker zijn of de middelen voor het komende jaar wel toereikend zullen zijn… Het is niet de verantwoordelijkheid of bevoegdheid van de provincie, van steden en gemeentes, van bedrijven of particulieren om een goede medische dienstverlening te verzekeren. Dat is wel de bevoegdheid van de federale overheid. Groen is dan ook erg tevreden dat de motie, met een aantal aanpassingen en aanvullingen, unaniem door de provincieraad goedgekeurd werd. Dat is een krachtig signaal naar de bevoegde minister De Block. 

Voor de redactie : Bernard Decock - Bron  : Maarten Tavernier - Groen 

Geplaatst op 27.01.2018

voorstelling nieuw boek over Dienst 112

Zaterdag 3 februari (11u) wordt in de leeszaal van de Bib in Zwevegem (Bekaertstraat) het nieuwe boek 'Geschiedenis van de Dringende Geneeskundige Hulp in België' officieel voorgesteld door de twee auteurs (Joost Vanhessche en Chris Vandeputte). Het boek (een tweeluik) beschrijft de volledige geschiedenis van de dienst 112 in ons land in al haar aspecten: de organisatie, de middelen, de communicatie, rampen, het gebruik van de heli, het ontstaan van de MUG enz. Het boek is in zeer heldere taal geschreven en voorzien van ruim 200 afbeeldingen van de beste vakfotografen van ons land. 

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :  Joost Vanhessche

Geplaatst op 27.01.2018

Blankenberge werkt aan een duurzaam gezondheidsbeleid

Het welzijn van de personeelsleden is voor het stadsbestuur van Blankenberge belangrijk. Onderzoek heeft al meermaals aangetoond dat fitte werknemers niet alleen gezonder zijn of zich beter in hun vel voelen, maar dat ze ook minder last hebben van stress en burn-outs.

Meer bewegingsmogelijkheden en sporten op de werkvloer komt niet alleen de gezondheid ten goede, maar draagt ook bij tot een aangename werksfeer.
“Momenteel worden onze werknemers bevraagd via de digitale sport-en beweegscan van Sport Vlaanderen over hun sportieve basisgegevens. De resultaten hiervan zullen ons in staat stellen doelgerichte acties te ondernemen op maat van het personeel. Voor of na de werkuren samen joggen, elkaar uitdagen om de meeste stappen te zetten, over de middag gezamenlijk een sessie yoga of zumba volgen, of zorgen voor dynamisch kantoormeubilair, alles kan helpen om al dat zitten te onderbreken”, aldus de schepen voor Sport en Gezondheid, Katrien Van Ryssel.

De sport- en beweegscan zal dienst doen als nulmeting. Na verloop van tijd en na implementatie van een aantal initiatieven zal het effect van diverse acties geëvalueerd worden.

FVW / Bron: Stad Blankenberge

Geplaatst op 27.01.2018

Talentenweek in de Gulleboom

Na een drukke proefwerkperiode gooit de bovenbouw van de lagere school De Gulleboom het in de week van maandag 29 januari tot vrijdag 2 februari over een totaal andere boeg.

We gaan creatief aan de slag en halen onze talenten boven.
De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar konden kiezen uit 20 workshops en gaan daar op maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag 'klasdoorbrekend' mee aan de slag onder leiding van een professionele begeleider. Een greep uit het aanbod: schaduwexperiment, heldenmoed, maskers maken, digitaal creatief, naaiatelier, creatief met touwen, wolkenkrabber, journalist van de week, miniconcert, ontwerpatelier...
De talentenweek eindigt met een heuse talentenshow waarin alle workshops aan bod komen tijdens een optreden, tentoonstelling, filmpje...

Die talentenshow vindt plaats op vrijdag 2 februari van 13.15 tot 17.00 uur in De Gulleboom (Poststraat 20) in Gullegem.
U bent alvast van harte welkom!

FVW / Bron: De Gulleboom

Geplaatst op 27.01.2018

Toneelvoorstelling ‘Café Moes’ door leerlingen 5 aso Instituut Spes Nostra Heule

Weer is het bijna zover; het toneelgezelschap De Uilenspiegels voert op 23 en 24 februari en op 2 en 3 maart in OC De Vonke in Heule zijn jaarlijkse toneelstuk op.

Spes Nostra Heule kan bogen op een heel lange theatertraditie: al meer dan 40 jaar brengen "De Uilenspiegels" onafgebroken hun jaarlijkse theaterproductie. Dit waardevolle project betekent een verrijking voor de leerlingen, als individu en als groep die naar een doel toewerkt. Bovendien geeft dit theaterinitiatief de jaarlijkse buitenlandse paasreis in het 6de jaar een aardig financieel duwtje in de rug.
Onder leiding van Alain Maricau brengen de leerlingen van het 5de jaar aso dit jaar het toneelstuk “Café Moes”, een komische toneelaanpassing van Agatha Christies novelle “Drie blinde muisjes”.

Een woordje inhoudelijke uitleg: “Een jong koppel koopt een wat bouwvallige herberg-met-hotelmogelijkheden. Maar blijkbaar zijn zij niet als enigen in dit oude pand geïnteresseerd. Door een nogal plots opstekende storm komt een bont gezelschap ook in de herberg terecht, waar eigenlijk de verbouwingen nog niet rond zijn. Maar wie van deze klusjesmannen, ambtenaren en gestrande voorbijgangers is hier toevallig, zeg maar "zonder verborgen agenda"??? Hoe dan ook, als een van hen op een nogal drastische wijze aan zijn/haar(?) einde komt, gaan de poppen aan het dansen. O ja, ooit huisde een beruchte gangsterbende in het pand en de fabelachtige buit van hun laatste overval ... is nooit teruggevonden ...”

De prijs voor een ticket bedraagt 7 euro in voorverkoop en 9 euro aan de deur. De voorstellingen beginnen telkens om 20.00 uur.

Wij verwachten u! De Uilenspiegels.

FVW : Foto: AM

Geplaatst op 27.01.2018

Juf Griet maakt carrière switch en maakt brillenlied tegen pesten

Brillenlied met videoclip tegen pesten

Griet werkte 10 jaar met hart en ziel als kleuterleidster in Avelgem. Ze maakte een carrière switch, kwam in de optiekzaak van haar man en bouwde daar een volwaardige kinderoptiek uit. Maar het pedagogische aspect kon niet ontbreken. Een leerkracht in hart en nieren blijft er één, ook buiten de schoolmuren.

Griet wilde ook in de kinderoptiek een meerwaarde zijn voor kinderen en hen iets bijbrengen.
Kinderen die gepest worden, worden soms ook wel eens uitgelachen met hun bril, de stand van de ogen, oogpleister....
Daarom bracht ze allerlei mensen uit de kunstwereld samen en maakte samen met de brillende klantjes een lied en videoclip om brillen een hip imago te geven en brillende kinderen zekerder te maken.
Want zeg nu zelf een cool brillenlied met videoclip waar brillende kinderen in meezingen en dansen dat is toch vet. Gedurende de week tegen pesten (van 2 tot 9 feb) wordt de videoclip vertoond in de winkel en worden er tattoo's geplaatst tegen pesten.

Hieronder de link naar de videoclip
https://www.youtube.com/watch?v=kIbZXMAODhg

FVW / Bron: Meersschaert Griet

Geplaatst op 27.01.2018

Vlaamse Gemeenschap start samenwerking met Hauts-de-France

De Noord-Franse regio, Hauts-de-France, en de Vlaamse Gemeenschap hebben een overeenkomst ondertekend voor culturele samenwerking.

De politieke verantwoordelijken, vice-voorzitter van Hauts-de-France François Decoster en Vlaams Cultuurminister Sven Gatz, hebben donderdag in Gent de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en meteen een projectoproep gelanceerd voor bilaterale samenwerkingsprojecten.
Na samenwerkingsakkoorden met Vlaamse buren als Nederland en de Franse Gemeenschap, zet de Vlaamse Gemeenschap zo een nieuw kader op voor een culturele samenwerking met een buurregio.

Sven Gatz: “De Franse regio Hauts-de-France en Vlaanderen zijn historisch, socio-economisch en cultureel al sterk verweven. Binnen de muziek- en podiumkunstensector vonden er in de Noord-Franse regio tussen 2010 en 2015 bijvoorbeeld zo’n honderd concerten plaats door Vlaamse artiesten. En in dezelfde periode werden er bijna driehonderd Vlaamse voorstellingen vertoond. Met de nieuwe overeenkomst willen we die bestaande culturele samenwerking verankeren en nieuwe initiatieven tot stand helpen brengen. Daarvoor hebben we een projectoproep gelanceerd voor bilaterale samenwerkingsprojecten.”

De Coster: “Deze overeenkomst verandert de grens tussen onze twee regio’s in een verbindende factor van convergerende ambities van Hauts-de-France en de Vlaamse Gemeenschap.”
De samenwerkingsovereenkomst komt ook tegemoet aan reële en praktische noden in de cultuursector. De Europese Interregmiddelen en de steun voor cultuur als beleidsdomein bij de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik zijn sinds 2014 weggevallen. Onder meer op basis van die netwerken en samenwerkingsverbanden willen Vlaanderen en Hauts-de-France een nieuwe impuls geven aan culturele samenwerking gericht op het gehele grondgebied van beide regio’s.

De doelstellingen van die samenwerking zijn drievoudig: de uitwisseling en mobiliteit bevorderen van culturele actoren uit beide gebieden; opkomend talent in die regio’s over de landgrenzen heen ondersteunen; en politieke samenwerking rond cultuur in de Europese programma’s.
Om die doelstellingen uit te voeren komt er een samenwerkingsplatform dat bestaat uit politici, ambtenaren en culturele actoren uit beide regio’s. Ook lanceren de Vlaamse Gemeenschap en Hauts-de-France samen een projectoproep voor de brede kunst- en cultuursector. Tot 1 april 2018 kunnen aanvragen voor bilaterale samenwerkingsprojecten worden ingediend, voor culturele en artistieke projecten die plaatsvinden tussen september 2018 en augustus 2019. Projectaanvragers kunnen een eenmalige subsidie krijgen van 5.000 of 10.000 euro.
De Vlaamse Gemeenschap en Hauts-de-France maken jaarlijks een gezamenlijk budget van 110.000 euro vrij voor de culturele samenwerking.

Meer informatie over de projectoproep:  https://cjsm.be/cultuur/samenwerkingHautsdeFrance

FVW / Bron: Kabinet Gatz
 

Geplaatst op 27.01.2018

Nieuw Infopunt Toerisme: een eerste balans

Het nieuw Infopunt Toerisme Blankenberge is nu ongeveer een half jaar open. Op 1 september sloot het verouderde toerismekantoor op het Koning Leopold III-plein en opende de gloednieuwe vrijetijds- en toerismebalie nabij het Casino.

Met de verhuis ging een verregaande modernisering en digitalisering gepaard. In het nieuwe onthaalpunt, dat uitgerust is met de meest moderne technologie, worden bezoekers en toeristen professioneel geïnformeerd in een modern ingerichte onthaalinfrastructuur.
Schepen van Toerisme, Philip Konings maakt een eerste balans op: “Bij de aankondiging van de verhuis waren er nogal wat kritische stemmen die betwijfelden of een nieuw en eigentijds toerismekantoor op een andere locatie in de stad wel de juiste keuze was. De praktijkervaring van de voorbije maanden bewijst absoluut het tegendeel!”

Niets dan positieve reacties
De baliemedewerkers kregen de opdracht om te polsen naar de reacties en de tevredenheid van de bezoekers. Zonder uitzondering vindt iedereen het gebouw uitnodigend en zeer eigentijds. Zowel toeristen als inwoners zijn aangenaam verrast bij het binnenkomen en vinden de ruimte zeer verfrissend, de inrichting mooi en efficiënt.
“Het valt op dat bezoekers hun tijd nemen om de uitgestalde folders te bekijken, meenemen wat hen interesseert en toch nog dikwijls besluiten met een gerichte vraag of een babbeltje met de baliemedewerker. We hebben nu veel meer ruimte om de toeristische troeven van Blankenberge te promoten”, zegt schepen Konings.

Ander soort vragen
Op de vroegere locatie gingen de meeste vragen over het openbaar vervoer en informeerden mensen in het bijzonder naar de dienstregeling van de kusttram. “Logisch, gezien de ligging aan de tramhalte, de trein en de bus. Maar zeer inefficiënt wat betreft onze kerntaak: informeren over het toeristisch aanbod in Blankenberge. Nu kunnen we ons volledig daarop focussen”, aldus schepen Konings.

Doelgerichter en gedetailleerder informeren
Erg opvallend is dat bezoekers meer tijd in het nieuwe Infopunt doorbrengen. De aangename omgeving, het uitgebreide aanbod informatiebrochures en de touchscreens werken dit in de hand. In het oude kantoor kwam men snel om een stadsplan of een brochure, vroegen ze naar de parkeermogelijkheden, informeerden ze over wat er te doen was en kregen de baliemedewerkers vragen over de ligging van een hotel of een camping.
In het nieuwe Infopunt Toerisme stelt men doelgericht vragen naar het toeristisch en cultureel aanbod. Schepen Philip Konings: “Je merkt dat de bezoekers meer op hun gemak zijn en hun tijd nemen, zich uitgebreid informeren over het toeristische aanbod in onze stad.”

De weg gevonden
De vrees dat bezoekers het nieuwe kantoor niet zouden vinden, blijkt helemaal onterecht. De bewegwijzering die bezoekers aan het station en de centrumparking naar het Infopunt begeleidt, bewijst duidelijk haar nut. Cruisetoeristen die vroeger vooral informeerden hoe ze naar Brugge konden sporen, stellen ze nu gerichte vragen over wat ze in Blankenberge kunnen bezoeken. De centrale ligging middenin het kloppende hart van de stad maakt het nieuwe toerismekantoor duidelijk zeer bereikbaar voor toeristen en bezoekers.
Bovendien komt er binnenkort in de stationshal nog een infopunt en digitale schermen waar primaire informatie (stadsplan, flyers over activiteiten, verwijzing naar attracties, …) zal worden gegeven. De inrichting van de stationshal door de NMBS zal in het voorjaar operationeel zijn.

Tevredenheidscijfers
Deze bevindingen worden bevestigd door de resultaten van de tevredenheidsenquête die in kader van het Q-kwaliteitslabel tussen 1 september en 31 december door Westtoer werd uitgevoerd. Maar liefst 94% van de bevraagden is uiterst (76%) tot zeer (18%) tevreden over het nieuwe Infopunt en de dienstverlening die er gegeven wordt.

FVW / Bron: Stad Blankenberge
 

Geplaatst op 27.01.2018

Expo Dominique Dewulf

Tijdens de Expo van Dominique Dewulf van Maandag 30 april t.e.m. Zaterdag 05 mei 2018 , kun je in de Kortrijkse bib de tentoonstelling "Striptekeningen de Moord op de Antiekhandelaar eerste deel van de stripreeks De Kortrijkse Moorden van Dominique Dewulf bekijken.

Het werk van Dominique Dewulf bevindt zich binnen de comic-uitgavewereld. Uitgangspunt zijn bestaande of zelfgeschreven scenario's van Vlaamse misdaad- en recherchefilms. Stilstaande beelden en collages van internetbeelden vormen het vertrekpunt voor wat een eigen verhaal word. De verschillende scenes worden eerst geschetst, later getekend met fineliner. De bekomen beelden worden met digitale beeldbewerkingsprogramma's gemanipuleerd tot eigen comics, en in een stripvorm gegoten. Het werk wordt in beperkte uitgave uitgebracht.
Rechercheur Dominique Dewulf is de hoofdpersonage in de reeks. Dominique is een koppige en strenge veertiger van de Kortrijkse gerechtelijke politie. Hij houdt zich voornamelijk bezig met moordzaken. In zijn carrière heeft hij talrijke moordzaken opgelost. Hij is heel gedreven in zijn job.

Wil je ook eens van dichtbij meemaken hoe de tekenaar zijn strip's ontwerpt? Kom dan langs in de bib op woensdag 2 mei van 10 tot 18 uur en zaterdag 5mei van 10.00 tot 16.00 uur kunt je Dominique Dewulf life aan het werk zien hij geeft er demonstraties hoe hij zijn strip's maakt.

FVW / Bron: Dominique Dewulf

Geplaatst op 27.01.2018

Soroptimist Club Ieper en KTA Ieper bezorgden 16 vrouwen een heerlijk verwenmoment

Soroptimist Club Ieper bestaat uit 40 professionele en geëngageerde vrouwen die in Ieper-Poperinge regelmatig acties organiseren ten voordele van het welzijn, de educatie, economische ondersteuning en gezondheid van vrouwen en meisjes.

In november 2017 zorgden zij ook al voor de #ORANGETHEWORLD - actie waarbij de Rijselpoort in Ieper gedurende 16 dagen oranje opgelicht werd, een internationale sensibilisatie-actie tegen geweld tegen vrouwen.
In samenwerking met CAW Ieper CAW Centraal-West-Vlaanderen (vrouwenhuis Ieper Studio-opvang voor vrouwen Ieper) en Te Goare Ieper organiseerden de Soroptimisten op vrijdag 26/1/18 een heuse “verwen-voormiddag” waarbij  16 vrouwen die in moeilijke omstandigheden leven, persoonlijk en warm onthaald werden in het kapsalon ‘SIZO’ van KTA Ieper , met verse koffiekoeken en heerlijke truffels.

Daarna konden deze vrouwen genieten van een frisse haarsnit, manicure en maquillage, uitgevoerd door de laatste jaarsleerlingen van de afdeling ’haarzorg en bio-esthetiek’, onder begeleiding van hun leerkracht Nefzi Fouzia.
De leerlingen werden vooraf reeds door Elke Lagatie van CAW ingelicht over de zorgen waarmee vele alleenstaande vrouwen kampen , op die manier is het voor hen ook mogelijk zich in te leven in deze maatschappelijke problematiek.
Voor deze 16 vrouwen was het een uniek moment waarin zij eens extra aandacht kregen en leren over zelfzorg. Een goede verzorging laat hen groeien in hun eigenwaarde, waardoor ze hun problemen beter aankunnen en sterker in de wereld staan.
Tijdens de gesprekken met de Soroptimisten konden mogelijkheden ontstaan om hen ook verder te steunen in de veelvuldige problemen die zij ondervinden door armoede, geweld, werkloosheid, ziekte, enz …Op die manier willen de Soroptimisten een stem geven aan vrouwen in moeilijkheden.

In februari 2018 zult u de Soroptimisten bovendien ook actief bezig zien ter sensibilisatie voor orgaandonatie: in het college te Ieper wordt er ook dit jaar weer een interessante reeks voordrachten hierover gepland voor de vijfdejaars-leerlingen. Echte getuigenissen en wetenschappelijke duiding kunnen de jongeren aanzetten om over dit belangrijke gegeven goed na te denken.
U kunt de Soroptimisten zelf ook steunen door uw aanwezigheid op hun fundraisingfilm “Hidden figures” op donderdag 8 maart 2018 (Nationale Vrouwendag) om 19,30 uur in de aula van het Jan Ypermanziekenhuis. Kaarten voor film en aansluitende receptie twv 35 euro zijn te verkrijgen via kaartensoropieper@gmail.com. De opbrengst hiervan is integraal voor de aankoop van esthetische verzorgingsproducten voor kankerpatienten van het internistisch dagziekenhuis van Jan Yperman.

FVW / Foto: Westhoek.be
 

Geplaatst op 26.01.2018
2860 artikelspagina's: 1 ... 5 6 7 8 9 <<< 10 >>> 11 12 13 14 15 ... 287