Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Politiezone Vlas en inspectiediensten voeren gezamenlijke controleactie in het verkeer uit

€ 20.825 achterstallige verkeersbelasting geïnd
Op dinsdag 29 mei 2018 voerden de Politiezone Vlas, de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een gezamenlijke controleactie in het verkeer uit. De leiding van de controleactie was in handen van de PZ Vlas verkeerspolitie.
De controlepost stond opgesteld in de Brugsesteenweg in Kuurne.
Vaststellingen Vlabel:
 26 bestuurders werden op aangeven van de ANPR-camera gestopt omdat ze hun verplichte verkeersbelasting niet betaald hadden. Zij moesten zowel hun achterstallige verkeerstaks als een boete ter plaatse betalen, waarbij in totaal € 20.825 geïnd werd.
 4 voertuigen werden getakeld omdat de overtreders niet konden voldoen aan die onmiddellijke betaling van hun openstaande schuld.
 
Vaststellingen RVA;
53 bestuurders en inzittenden werden gecontroleerd, er werden 3 inbreuken vastgesteld;
1 inbreuk tegen de aangifte van tewerkstelling (Dimona);
 1 inbreuk tegen een opgelegde administratieve sanctie van de RVA;
 1 verder onderzoek werd opgestart.
 
Vaststellingen PZ VLAS:
 1 bestuurder had te veel gedronken, zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken;
 2 voertuigen werden in beslag genomen omdat ze niet verzekerd waren;
 2 bestuurders reden met een vervallen technisch keuringsbewijs;
 1 voertuig bleek niet ingeschreven te zijn bij DIV (Dienst Inschrijving Wegverkeer);
 1 bestuurder droeg zijn gordel niet;
 
1 bestuurder  probeerde de controle te ontvluchten maar zijn voertuig werd meteen staande gehouden. Verder verliep de actie vlot en zonder incidenten. Binnenkort plannen de 3 partners een nieuwe gezamenlijke controleactie.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron   : Thomas DETAVERNIER
 adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke - Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede 
 

Geplaatst op 30.05.2018

De speeltijd is voorbij

In ons land speelt de politie een uiterst belangrijke rol in het detecteren van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en het opsporen van slachtoffers van mensensmokkel. Daar creëerde de wetgever een duidelijk kader voor. Toch zijn de niet-begeleide minderjarigen die net zoals de kleine Mawda in een minibus door ons land reisden na hun arrestatie zonder pardon weer op straat gezet. Waarom stelt de politie die minderjarigen opnieuw bloot aan het gevaar waartegen zij beschermd moeten worden? Is hier sprake van schuldig verzuim? Hoe zal de overheid dat in de toekomst voorkomen? Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Platform Kinderen op de Vlucht reageren. 
 
In de minibus waarin de kleine Mawda omkwam, bleken ook drie niet-begeleide minderjarigen te zitten. De politie zou hen als volwassenen hebben behandeld, hoewel er duidelijke afspraken bestaan over een speciale behandeling voor minderjarigen. Geen van de jongeren kreeg dus de bescherming die de Belgische wetgever voor hen in het leven riep. Eén van hen is ondertussen opgedoken in het kamp in Duinkerke waar hij al eerder verbleef, een tweede meldde zich zelf aan bij de Franse overheid en verblijft momenteel in een opvangcentrum in Noord-Frankrijk. Van de derde ontbreekt elk spoor.
Wat de jongeren doormaakten tart elke verbeelding. Ze wilden naar een veilige plek en stapten in een minibus. Na een wilde achtervolging op de snelweg bracht de politie de bus tot stilstand. Er viel een schot, er was paniek. Alle passagiers werden opgepakt, vastgehouden en vervolgens weer vrijgelaten. Ook de niet-begeleide minderjarigen onder hen belandden zonder pardon weer op straat. Het trieste lot van Mawda en haar familie beroerde terecht de gemoederen. Ook de aanpak ten aanzien van de niet-begeleide minderjarigen roept pertinente vragen op.
Klopt het dat die jongeren twee nachten in een cel verbleven? Werd de Dienst Voogdij nooit gebeld? Is er rekening gehouden met de verklaring van één van de jongeren dat hij veertien jaar zou zijn? Kregen de jongeren uitleg over hun rechten als niet-begeleide minderjarigen of slachtoffers van mensensmokkel? Klopt het dat er geen tolk aanwezig was? Waarom werden geen stappen ondernomen om de veiligheid van die jongeren te garanderen? Waarom kregen minderjarigen die een vreselijk incident meemaakten niet onmiddellijk gespecialiseerde zorg? Wiens verantwoordelijkheid is dat?
 
Wie beschermt kinderen?
De overheid moet een proactieve rol spelen in de bescherming van kinderen. Deze jongeren maakten een traumatische gebeurtenis mee en zijn extra kwetsbaar. Niet-begeleide minderjarigen hebben recht op een specifieke bescherming: een aangepast opvangtraject, begeleiding en een voogd die waakt over hun rechten. Om die bescherming in werking te stellen had de politie de jongeren moeten signaleren bij Dienst Voogdij. Dat is een wettelijke verplichting, die ingelost kan worden met een telefoontje of een eenvoudige signalisatiefiche. Maar Dienst Voogdij werd niet gecontacteerd. Waarom wordt het kader dat de wetgever uitwerkte niet geoperationaliseerd? We vragen dat het Comité P ook over deze zaak een diepgaand onderzoek voert.
Ondanks eerdere signalen van Child Focus, de Kinderrechtencommissaris en heel wat terreinwerkers omtrent mensenrechtenschendingen en verdwijningen van minderjarigen op de vlucht zien we geen noemenswaardige verbetering. Daarop verwachten we ook een kordate reactie van politici. Want de speeltijd is voorbij; het gaat per slot van rekening om kinderen.

Ondertekenaars : Vluchtelingenwerk Vlaandere & Platform voorkinderen op de vlucht

Voor de redactie  : Bernard Decock- Bron  : Caroline Van Peteghem - Persverantwoordelijke Vluchtelingenwerk Vlaanderen

 
 

Geplaatst op 29.05.2018

Jonge uitvinders testen hun ‘Geheime cocon’

In het kader van MyMachine Vlaanderen, een initiatief van MyMachine vzw, realiseren drie onderwijsniveaus “droommachines” gedurende één school/academiejaar.


            1. IDEE: Kinderen lager onderwijs bedenken een droommachine.
            2. ONTWERP: Studenten hoger onderwijs ontwikkelen hiervoor een concept.
            3. MACHINE: Leerlingen technisch secundair onderwijs  bouwen een werkend           prototype van deze droommachine.

MyMachine Vlaanderen is een initiatief dat ondernemingszin, creativiteit, STE(A)M vaardigheden, talentontwikkeling en kruisbestuiving wil stimuleren binnen alle onderwijsniveaus (lager-, hoger-en secundair onderwijs) in een unieke context van projectgebaseerd maakonderwijs.

Meer dan 400 leerlingen uit 23 scholen gingen afgelopen schooljaar samen aan de slag om 11 briljante droommachines én 1 droomgame te realiseren.
Howest, de hogeschool West-Vlaanderen (Kortrijk) en Hogeschool PXL Limburg (Hasselt) doen mee als hoger onderwijsinstellingen met studenten van diverse bacheloropleidingen: Industrieel productontwerpen, Digital Arts&Entertainment, Elektromechanica, Elektronica-ICT, Grafisch Ontwerp en Lerarenopleiding.
 
Uitvinders krijgen het eindresultaat van hun ‘Geheime cocon’ te zien
Bijna is het zover. Leerlingen van het 5de jaar Ontwerp & Prototyping van PTI Kortrijk slaagden er in om een knappe droommachine te realiseren.
Op zaterdag 2 juni krijgen de jonge uitvinders van het 4de leerjaar van de Vrije Basisschool Damiaanschool uit Kortrijk hun ‘Geheime cocon’ te zien. De kinderen staan zelf in voor de organisatie van dit inhuldigingsfeest waarbij ze hun droommachine voor het eerst presenteren aan de hele school en ouders.

Geheime cocon
Probleem: We wensen een geheime plek waar we dicht bij de natuur, bij onszelf en bij onze vriendjes kunnen zijn.
Oplossing: Een machine waarin je je even kan terugtrekken samen of alleen.
Concept: De geheime cocon is een belevingsplek waar je het leven in de cockpit van een duikboot kan ervaren. In de snoezelruimte in het thema ‘Waterwereld’ kan je even herbronnen en samen met vrienden spelletjes spelen of heerlijk cocoonen.
 
De uitvinders:  Vrije Basisschool Damiaanschool uit Kortrijk – 4de leerjaar
De ontwerper: Mathieu Guinée - Student Howest 2de jaar Bachelor Industrieel Productontwerpen
De makers:  Provinciaal Technisch Instituut uit Kortrijk – 5de jaar Ontwerp en Prototyping

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Hans Libbrecht -   fotografie  : My Machine vlaanderenGeplaatst op 29.05.2018

Resultaten (na)middagcontroles op alcohol in het verkeer

Op maandag 28 mei 2018 voerde de PZ Vlas op 4 verschillende locaties alcohol- en algemene verkeerscontroles uit:  Rijksweg – Lendelede - Torkonjestraat – Aalbeke -  Doornikserijksweg – Kooigem &   Meensesteenweg - Kortrijk.
Resultaten:
 146 voertuigen en bestuurders werden gecontroleerd;
 alle bestuurders legden een alcoholtest af, niemand had te veel gedronken;
 er werd 1 persoon aangetroffen die illegaal in ons land verblijft;
 2 bestuurders reden met een vervallen keuringsbewijs
 1 bestuurder kon geen geldig rijbewijs voorleggen;
 1 bestuurder was niet handenvrij aan het bellen terwijl hij reed.
 
Politiezone Vlas: “In Kortrijk, Kuurne en Lendelede zijn alcoholcontroles in het verkeer het ganse jaar door een absolute prioriteit. Niet enkel ’s nachts en in het weekend maar ook overdag en tijdens de werkweek
 Alleen door veel en intensieve controles te doen, wordt de pakkans groter en lopen hardleerse overtreders tegen de lamp. Het overgrote deel van de bestuurders heeft die boodschap al duidelijk begrepen”.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron   : Thomas DETAVERNIER
 adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke - Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede -  Foto : Politie Zone Vlas

Geplaatst op 29.05.2018

DAGUITSTAP DE WESTHOEK IN HET SPOOR VAN DE FAMILIE WELVAERT

Op dinsdag  19 juni vertrekt de  autocar vanuit diverse opstapplaatsen in Brugge, Kortrijk, Oostende en Poperinge (minimum 12 personen per opstap).
 
Bij de aankomst krijgt u koffie/thee, een kattenklauw (regionale lekkernij) en tevens een begeleid bezoek aan het privé-museum de Hooge Crater te Zillebeke (Ieper). Vervolgens nuttigt u een gerecht gevolgd door koffie/thee en gebak in Wulvergem, kleinste deelgemeente van Heuvelland.
 
Daarna gaat u samen met een gids op stap doorheen het mooie Heuvelland. Eerst is er een filmpje “Eigen kweek” met bloopers uit de serie in de kerk van Wijtschate. Daarna volgt een rondrit door Heuvelland langs een 15-tal locaties uit de serie en met een streekeigen versnapering. We genieten verder van een ritje met de bekende zetellift tussen de Zwarteberg en de Rodeberg. Voor wie niet graag de zetellift neemt: Cordoba biedt ter vervanging een fris streekeigen biertje of een picon aan. We eindigen op een unieke ‘Eigen Kweeklocatie’ met een glas Heuvellandse wijn.
 
Prijs: € 60
Inbegrepen: koffie/thee met kattenklauw, gids en bezoek museum, lunch, autocarvervoer, gids ‘Eigen Kweekroute’ met versnaperingen en zetellift.
 
Inschrijven en betalen op het rekeningnummer van Vief West-Vlaanderen vzw BE25 3800 8087 9782 met mededeling 190618 – aantal personen – opstapplaats.
 
U ontvangt enkele dagen vooraf een schrijven met detail programma.
Vertrek naar opstapplaats is voorzien om 18 uur.
 
Info?
Vief West-Vlaanderen vzw l Tel. 056 25 72 61 l info.west@vief.be l www.viefwest.be
 
Voor de redactie  : Bernnard Decock- Bron  : Vief West-Vlaanderen
 

Geplaatst op 29.05.2018

kunstencentrum BUDA organiseert opnieuw een zomerfestival.

Kunstencentrum BUDA organiseert gedurende twee weekends in juni (14.06 > 17.06 + 21.06 > 24.06) een gloednieuw festival - Almost Summer - op diverse locaties op het Buda-eiland. Met dit festival wil het kunstencentrum niet alleen nieuw werk tonen dat in de BUDA-studio’s werd gemaakt, maar wil het ook ruimte bieden voor ontmoeting. Het programma is heel divers, gaande van familievoorstellingen, fluistercinema, performance, dans, tot film in de tuin.
Festief, genereus, verrassend en bedoeld voor diverse leeftijden.
n februari vond alvast de eerste editie van End of Winter festival plaats, dat samen met Almost Summer het voormalige halfjaarlijkse Buda Vista vervangt. Agnes Quackels, artistiek leidster BUDA: “De achterliggende idee is dat festivals mee gedijen op de seizoenen, die altijd terugkeren. Dat is ook hoe de tijd bij BUDA verglijdt en hoe onze festivals hun gang gaan: dagen worden weken, worden maanden, en elke dag komen kunstenaars tijdelijk in Kortrijk wonen om te werken aan hun geweldige projecten; 1 kunstenaar, 2, 3, 30, 60 theater- en dansgezelschappen werken in onze studio’s en zalen en plots is het dan weer dié ‘tijd van het jaar’: Festivaltijd! Feest-tijd ook, want hét moment van vreugde en geluk waarop kunstenaars, toeschouwers en deelnemers eindelijk ruimte en tijd delen om samen te kijken naar de gerealiseerde producties, samen van gedachten wisselen, praten, lachen, dansen,... het is er allemaal!”
 
Enkele voorstellingen uitgelicht:
 Lisa Vereertbrugghen: SOFTCORE - a hardcore encounter (première) - De Belgische danseres en choreografe ontrafelt de snelheid van hardcore muziek en de camouflage die het met zich meebrengt. Ze danst, spreekt, rust, voelt, danst, danst, danst en blijft in ‘hardcore’.  
vr 15.06 om 20u
 focus op de kunstenaars van Manyone - Op zaterdag 16.06 wordt het volledige programma ingevuld door Juan Dominguez, Sarah Vanhee, Mette Edvardsen en Alma Söderberg, allen ondersteund door het Europese netwerk apap (advancing performing arts project) waar kunstencentrum BUDA één van de partners is. Het dagprogramma bestaat uit babbels met de kunstenaars, de film The Making of Justice van Sarah Vanhee, en een muzikale lezing van Mette Edvardsen, in samenwerking met Jonathan Burrows, Matteo Fargion en Francesca Fargion. My Only Memory van Juan Dominguez is voor het eerst in België te zien. Deep Etude van Alma Söderberg gaat 23.05 in première op kunstenfestivaldesarts. 
za 16.06 vanaf 15u30
·        Spectrophilia - In kader van zijn lopende project, nodigt choreograaf Andros Zins-Browne kunstenaars Diederik Peeters en Stina Nyberg uit voor een blind date. Terwijl Diederiks project Apparitions en Stina’s Thunderstruck ogenschijnlijk weinig gelijkenis vertonen, valt hun onderliggende interesse op in de late 19de/begin 20ste eeuw als een tijd waarin wetenschap en magie nauwer met elkaar verweven waren. Vanuit het occulte, elektriciteit als expressie van spiritualiteit, en stemmen uit het dodenrijk stellen de kunstenaars samen drie unieke evenementen voor, in formats waaraan geen van beide kunstenaars zich ooit al waagde – een concert (Stina) en een dansvoorstelling (Diederik) – én een samenwerking rond poppentheater en (erotische) spookverhalen, met begeleiding van Theremin-speler Beatrijs De Klerck. - 
do 21.06 vanaf 19u
·        Ivana Müller: Conversations out of place (Belgische première) - Vertrekkend vanuit onze relatie tot de natuur, reflecteert Ivana Müller over de wereld waarin we leven. Conversations Out of Place is een allegorie die plaatsvindt in een ongewoon en licht absurd universum, waarin een groep mensen gedurende dagen, weken, maanden, jaren, steeds hetzelfde pad bewandelt, zich continu bewust over de richting die ze uitgaan, maar langzaam aan toch het zicht op hun eindbestemming verliest. Vertolkt door vier mensen en een plant, versterkt door de blik van het publiek, geeft de voorstelling een beeld van het pruttelende ecosysteem dat interactie, symbiose, afval, vervuiling en biodiversiteit creëert.  
vr 22.06 om 20u30
·        Britt Hatzius: Blind Cinema - Geen gewone filmvertoning, want de toeschouwers krijgen een blinddoek om bij het binnenkomen van de cinemazaal. Een kind doet zijn uiterste best om een getrouw verslag te leveren. 50 Kortrijkse kinderen tussen 9 en 11 zien de film voor het eerst, waardoor hun gefluisterde beschrijvingen fragiel en fragmentarisch zijn. Een speelse theater- ervaring over contact en de mogelijkheden en grenzen van taal en fantasie.
zo 24.06 om 14u en 17u
 
·        Miet Warlop/hetpaleis: Big Bears Cry Too (8+) (familievoorstelling) - Miet Warlop krijgt internationale erkenning voor haar visuele originaliteit, eigenzinnige dramaturgie en absurde humor. Haar voorstelling Mystery Magnet speelde meer dan 120 keer over de hele wereld en haar laatste Fruits of Labor was opnieuw een hit. Nu toont ze haar eerste voorstelling voor kinderen.  
zo 24.06 om 18u
    
Naast deze voorstellingen zijn er ook nog fijne concerten en films in de tuin van Broelkaai 6. Alle voorstellingen vinden plaats in Budascoop, Budatoren of Broelkaai 6, allen op loopafstand op het Buda-eiland. Het gedetailleerde festivalprogramma vind je opwww.budakortrijk.be .
 
Voor Almost Summer werkt BUDA ook samen met het Rijselse hedendaagse kunstenfestival Latitudes Contemporaines. Voor de gelegenheid neemt kunstencentrum BUDA het publiek mee op een zomerse zondaguitstap naar Gare Saint-Sauveur in Rijsel voor de expo OLA CUBA !, de voorstelling Je Passe 1...2 van Judith Dépaule en een cinémix Babylon van Prieure de la Marne. Omgekeerd zal er ook publiek uit Noord-Frankrijk afzakken naar Kortrijk om er in BUDA enkele voorstellingen te komen bekijken.
 
(het online persbericht vind je hier)
 
Bijkomende informatie?
Agnes Quackels - artistiek leidster kunstencentrum BUDA - agnes.quackels@budakortrijk.be - 056/22 10 01
Sarah Verzele - communicatieverantwoordelijke kunstencentrum BUDA - sarah.verzele@budakortrijk.be - 0476/57 51 88
 
 
Aanvullende informatie
 
2017: topjaar voor kunstencentrum BUDA:
 
2017 was in vele opzichten een topjaar voor kunstencentrum BUDA. Het filmhuis bereikte een recordaantal filmbezoekers: 45.301 pp (t.o.v. 42.126 pp in 2016). Dat had o.a. te maken met een uitzonderlijke aanbod, verfijning van de vertoningsuren én met talloze samenwerkingen met uiteenlopende verenigingen. Daarnaast bereikte BUDA nog e’s 18.698 deelnemers voor podiumvoorstellingen, inleidingen, expo’s, buda libres…. Dat maakt een totaal van 63.999 pp voor activiteiten in eigen huis (Kortrijk).
Maar naast een arthouse bioscoop en festivalorganisator (o.a. als medeorganisator van het internationaal kunstenfestival NEXT) ook een werkplek voor kunstenaars uit verschillende disciplines. Kunstencentrum BUDA vertrekt daarbij vanuit de noden van de kunstenaar en zijn project. Het aantal aanvragen om in de studio’s van BUDA te werken, blijft constant en zeer hoog. In 2017 waren er 64 verschillende kunstenaars/collectieven aan de slag in de BUDA-studio’s. Zij werkten er in totaal 754 dagen. Dat maakt BUDA tot de grootste werkplaats voor podiumkunstenaars in Vlaanderen. Om deze werkplek naar het publiek zichtbaar te maken en een platform te bieden aan kunstenaars om er hun werk aan andere (nationale en internationale) programmatoren en een geïnteresseerd publiek te tonen, werd 6 jaar geleden Buda Vista ontwikkeld. Dat festivalformat wordt nu dus vervangen door 2 nieuwe festivals, waardoor BUDA nog meer artistieke creaties zichtbaar kan maken: End of Winter festival in februari en Almost Summer festival in juni.
 
BUDA engageert zich op lange termijn (tot en met 2021) voor de kunstenaars Lotte van den Berg, Hans Bryssinck, Kate McIntosh, Diederik Peeters, Sarah Vanhee, Mette Edvardsen, Alma Söderberg en Juan Dominguez. Daarnaast tekent BUDA ook voor een aanzienlijke reeks coproducties; belangwekkende creaties die in 2017 (mede) in en met BUDA gerealiseerd werden zijn o.a. The Extraordinary Way She Moves (Lisa Vereertbrugghen), unannounced (Fieldsworks), het project Maria gaat naar school (Maria Jerez), oslo (Mette Edvartsen), New Measuring Rites (Manon Santkin) en 21 pornographies & to come (extended) (Mette Ingvartsen). En vanzelfsprekend de wereldcreatie Kicking the dead in 21 short episodes (or less or more) van de befaamde kunstenaar Walid Raad in het kader van Gone West. In totaal werden in 2017 zo’n 390 vertoningen van coproducties (die deels bij BUDA Kortrijk werden gecreëerd) getoond overal in (en buiten) Europa - goed voor 47.459 toeschouwers.
 
BUDA focust in de werkplek en bij festivals op kunstenaars die bij de Vlaamse collega’s geen of minder plaats krijgen: Sara Manente, Nada Gambier, Kim Hjortoy & Lisa Östberg, Adva Zakai, Maria Jerez, Varinia Canto Villa, Rosa Ómarsdóttir... Ons actief partnerschip bij Europese projecten, onze blijvende investeringen in binnen- en buitenlandse prospecties en het feit dat we voor film én voor podiumkunsten telkens 2 programmatoren in dienst hebben, dragen bij tot een divers programma. Onze antenne bij Maqamat in Beiroet binnen het kader van ons Europees samenwerkingsproject APAP en het samenwerkingsproject met Mophradat garanderen ons publiek verder alvast een inkijk in het hedendaagse podiumkunstenveld in het Midden-Oosten.
 
 
Internationaal artistieke netwerk apap - advancing performing arts project:
 
kunstencentrum BUDA is één van de 12 partners binnen het Europese project ter ondersteuning van enkele kunstenaars binnen de podiumkunsten. Het netwerk bestaat sinds 2000 en ontving opnieuw middelen voor het nieuwe programma Performing Europe 2020. Het programma werd ontwikkeld voor de ontwikkeling van hedendaagse podiumkunsten en diens impact op de Europese maatschappij. Het netwerk ondersteunt zowel productie, presentatie als spreiding van het artistieke werk. Meer info over apap vind je www.apapnet.eu.
 
 
kunstenfestival Latitudes Contemporaines:
 
Latitudes Contemporaines is een internationaal festival in het Noorden van Frankrijk dat zich richt op hedendaagse podiumkunsten. De 16e editie vindt plaats van 5 t.e.m. 24 juni 2018.
In de artistieke keuzes primeren esthetiek, sensitiviteit en een link om het publiek te betrekken. Zelf omschrijven ze zich met deze kernwoorden: ervaring, nieuwsgierigheid, transdisciplinair, kritische diversiteit en creativiteit, en wordt beschouwd als een plek voor eigentijdse culturele ontmoetingen, met als doel om de complexe en dichtbevolkte grensregio te bereiken. Meer info vind je www.latitudescontemporaines.com.
 
 
 
Tot slot:
 
Kernwoorden voor de komende jaren zijn VERJONGING, DIVERSITEIT, PARTICIPATIE en FAIR PRACTISE. Daarbij wordt het filmaanbod voor kinderen en jongeren verhoogd, blijft BUDA inzetten op de UITPAS voor mensen in armoede en worden de cinéMAATjes verder uitgebouwd, o.a. met een filmkamp voor kwetsbare kinderen (met steun van KBS & Ladies Circle).
In het najaar wordt voorts een grootschalige zwembadproductie opgestart met Dienst Sport en Dienst Cultuur van Stad Kortrijk: SPLASH van Myriam Van Imschoot & Christine De Smedt, waarmee in december het jaar Kortrijk Sportstad afgesloten wordt i.s.m. zo’n 100 participanten uit diverse clubs (en individuen) in het Mimosa zwembad. En in juni wordt duidelijk of BUDA door Europa ondersteund wordt voor Be SpectACTive, een 4-jaar durend project rond het activeren van toeschouwers. Kortom: tal van lijnen om ook andere publieken aan te spreken.
Voorts is BUDA één van de gangmakers van The Coalition, een Do It Together-project dat door Kunstenpunt geselecteerd werd om via Fair Practises de positie van de kunstenaar te verbeteren. In datzelfde domein onderschreef kunstencentrum BUDA het handvest.org enengagementarts.be.
 
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Sarah Verzele - pers & communicatie  - kunstencentrum BUDA
 
 

Geplaatst op 29.05.2018

Oproep aan Unizo

Vlaams Belang roept Unizo Groot-Kortrijk op om zich te laten horen in een aantal uit de hand gelopen ondernemersdossiers. Dit naar aanleiding van de voorstelling van de Kortrijkse ondernemersprioriteiten door Unizo. 
 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen lanceerde Unizo Groot-Kortrijk begin mei 2018 de ‘Kortrijkse ondernemersprioriteiten voor 2019-2024’, om ze te overhandigen aan alle politieke fracties. In een uitgebreide reactie van negen pagina’s laat ondernemer Wouter Vermeersch namens Vlaams Belang Kortrijk weten dat heel wat prioriteiten van Unizo reeds deel uitmaken of zullen worden opgenomen in het lokale partijprogramma. Daarnaast formuleert Vlaams Belang een aantal nieuwe beleidsvoorstellen waaronder een aanpassing van het parkeerbeleid en de zone 30, een charter tussen de horeca en Stad Kortrijk, het invoeren van het ‘only once’-principe, een maximumplafond voor lokale ondernemingsbelastingen en fiscale vrijzones. 
 
Maar Vlaams Belang wil van de gelegenheid ook gebruik maken om Unizo op te roepen om zich te laten horen in een aantal prangende Kortrijkse ondernemersdossiers. Vlaams Belang verzoekt Unizo om zich mee achter de ondernemers te schapen in volgende actuele dossiers:
A. De spiraal van geweld in Kortrijk 
B. De verloedering van de Zwevegemsestraat
C. De oneerlijke concurrentie Volksrestaurant
D. De schandalige behandeling van de Kortrijkse groothandelsmarkt
E. De wanpraktijken bij nachtwinkels
F. Het gebrek aan inspraak in het dosssier van de grootste moskee van Vlaanderen aan de Brugsesteenweg.
 
Wouter Vermeersch: “Zelf ben ik, als ondernemer, opnieuw in de politiek gestapt omdat ik het stadbestuur in mijn woonplaats Kortrijk heb gewikt, gewogen en te licht bevonden. Het is hoog tijd dat de échte problemen van de stad met naam worden genoemd en aangepakt.”
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Wouter Vermeersch Vlaams Belang Kortrijk
 

Geplaatst op 29.05.2018

Kortrijk drumt aan de Leieboorden

 Met meer dan 300 rummers zal Gino Kesteloot op 1 juli   voor mintens 12 minuten   met hart en ziel  het beste uit hun lijf slaan .
 Kortrijk drumt pakt in samenwerking  Tattoo Cindy uit  met een serieuze stunt   met het plaatsen van een tattoo  met de afbeelding van  de broeltorens . Wie deze tattoo plaatst steunt  het Ventiel uit Hulste met een bijdrage van 25 €.De deelnemers van kortrijk Drumt oefenen reeds anderhalf jaar  op  de medley van " We will Rock You "   Het stadbestuur van kortrijk met Burgemeester Vincent Van Quickenborne , ,schepen Wout Maddens ,  Philippe De Coene  &  SP.A schepenen Bert Herrewyn  en Axel Weydts en SP.A Voorzitter John Crombé en oppositieraadslid Pieter Soens hebben ook de drum microbe te pakken gekregen  en zijn enkele van de 300 drummers die aanwezig zullen zijn;
 
Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 29.05.2018

Laatstejaarscursisten Fotografie (CVO 3 Hofsteden) organiseren uniek fotoparcours in hartje Kortrijk

Tijdens het Portfoliojaar fotografie, hebben de laatstejaarscursisten druk gewerkt aan hun afstudeerproject.
Daarbij hoort niet alleen het in goede banen leiden van hun eigen project, maar ook de organisatie van een tentoonstelling die plaatsvindt op 2 en 3 juni 2018.
Dit jaar kiezen de cursisten ervoor om een fotoparcours op touw te zetten in Kortrijk en exposeren zij hun projecten op 3 verschillende locaties in de stad nl. Pand.A op het Conservatoriumplein 1, V.C. Mozaïk in de Overleiestraat 15 en Hostel Groeninghe in de Passionistenlaan 1.
De tentoonstelling is voor de cursisten de bekroning op het afgelegde traject. In de loop van deze opleiding van 9 modules kwamen zij met de verschillende vormen van fotografie in aanraking.
Tijdens de expo, waarvan de toegang gratis is, heeft elk van de cursisten de kans om zijn/haar eigen project voor te stellen aan het grote publiek.
De thema’s van de projecten zijn zeer divers, van sociaal document en straatfotografie tot productfotografie.
De fotografen in spé van het schooljaar 2017-2018 verwelkomen je graag op de 3 locaties.

De cursisten en hun projecten :

Pand.A – Conservatoriumplein 1

Dominique Delvoye – Loop mij niet voorbij (Adopt, don’t shop)
Evy Verbrugghe – BeeldSpraak
Gudrun Christiaens – Heb je eventjes…?
Linsey Vangeersdaele – Te allen tijde…
Rani Vanhee – It’s a car dream
Sander Vankeirsbilck – Sterren
Sarah D’hoore – Het dagboek van Karl Gabriel
 
Hostel Groeninghe – Passionistenlaan 1

Christophe Fruyt - Upcycled beauty
Dirk Reynaert - The pursuit of happiness
Joos Bossuyt - Sur la plage abandonnée
Nathalie Van Gansbeke - Cats 180°
Nele Pierlet - From dusk till dawn
Pedram Ariamanesh - Stranden van België
Stefanie Kesteloot - Anders wonen
 
V.C. Mozaïek – Overleiestraat 15

Adrien Delva
Bernard Noffels
Jessie Duquesne
Kattoo Hillewaere
Lien Vyncke
Marika Delva
Nathalie Greniers
Patrick De Smet
Sarah Herman
Virginie Van Landuyt

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Fotoparcours CVO

Geplaatst op 28.05.2018

Provincie verleent omgevingsvergunning voor 3 windturbines in Lissewege (Brugge)

In haar zitting van donderdag 24 mei heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning verleend aan nv Edf Luminus voor een windmolenpark met drie windturbines in Lissewege (Brugge).
Omgevingsvergunning door deputatie
De deputatie is van oordeel dat deze windturbines ruimtelijk en landschappelijk thuishoren in dit gebied, in tegenstelling tot het negatief advies van de stad Brugge die de aantasting van de open ruimte niet aanvaardbaar vindt.
De deputatie volgt het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) die verwijst naar de ligging, namelijk ten noorden van de A11 en ten westen van het Boudewijnkanaal, de industriezones (Herdersbrug en Blauwe Toren) en de Zeelaan (N31).
De windturbines worden gebundeld met de Stevin-hoogspanningsinfrastructuur en staan in lijnopstelling parallel met de spoorweg Blankenberge/Brugge. In de nabijheid is ook een nieuw voetbalstadion gepland.
Openbaar onderzoek en adviezen
Tijdens het openbaar onderzoek werden 13 bezwaren ingediend.
Uit het gunstige advies van de POVC blijkt dat de hinder en impact goed kunnen beheerst worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Dit wil zeggen dat geen enkele woning méér dan 8 uur slagschaduw op jaarbasis of méér dan een half uur per dag aan slagschaduw mag ondervinden.
Daarnaast is er ook een gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor wat betreft de impact op het vogelrichtlijngebied in de omgeving en van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid voor wat betreft de hinder- en veiligheidsaspecten.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Dienst communicatie provincie West-Vlaanderen, Fanny Depijpere

Geplaatst op 28.05.2018
3332 artikelspagina's: 1 ... 5 6 7 8 9 <<< 10 >>> 11 12 13 14 15 ... 334