Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Earth Hour Waregem

Zaterdag 30 maart vindt het wereldwijde evenement Earth Hour plaats! Van 20.30u. tot 21.30u. doven miljoenen mensen van over de hele wereld symbolisch hun lichten om hun steun voor de strijd tegen de klimaatverandering te tonen en de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit, die ons allen aangaat.

Ook de stad Waregem doet mee aan deze actie. Alle klemtoonverlichting van de stad zal worden gedoofd. Dit niet alleen op zaterdagavond maar van vrijdagavond tot maandagmorgen.

Volgende monumenten zullen in het weekend van 29-31 maart iets minder belicht zijn : 
• kerk Beveren-Leie
• kerk Desselgem
• kerk Gaverke
• kerk Markt
• Markt: standbeelden onbekende soldaat en paard
• Het Pand: groenzones (rond hellend vlak en aan de Postwinkel)
• Garenkapel Nieuwenhove
• kerk Nieuwenhove
In totaal worden 36 lichtpunten gedoofd.

Iedereen kan deelnemen aan Earth Hour door op 30 maart van 20.30u. tot 21.30u. de eigen (buiten)verlichting te doven.

 

FVW / Bron: Stad Waregem

Geplaatst op 23.03.2019

7de Smikkelfietstocht Toerisme Grensleie

Op zondag 5 en maandag 6 mei 2019 slaan de diensten van de toerismecluster Grensleie de handen in elkaar voor een volgende Smikkeltocht.

De succesformule blijft ongewijzigd: een dag lang met de fiets op verkenning in eigen streek. Een lusvormige route van 42km langs grotendeels rustige wegen brengt je van de ene stopplaats naar de andere op en langs het fietsnetwerk.

Ondertussen proef je van lekkers dat onze regio te bieden heeft en kom je op verassende plekjes terecht.

Je start tussen 9.00 en 11.00u in het Gemeenschapscentrum De Knippelaar, Hoogland 19 te Wervik. Van daaruit vertrek je richting Hollebeke, waar je een geleid bezoek kan brengen aan de Golf & Countryclub De Palingbeek. Van daaruit gaat het naar Mesen, waar het toeristisch infopunt kan bezocht worden, een mini-museumpje dat de WOI-tragedie van Vlaanderens kleinste stadje in beeld brengt. De lunch wordt geserveerd in Peace Village. Vervolgens gaat het richting Neerwaasten, waar we halt houden in Brasserie ‘La Poste’ waar een versnapering wordt aangeboden. Daarna houden we halt in het deels heringerichte Nationaal Tabaksmuseum in Wervik waar onder andere een tijdelijke tentoonstelling van illustrator en kersvers Werviks ereburger Carll Cneut huist. Eindigen doen we in Wijndomein Ravensteinwaar we afsluiten met een geleid bezoek aan de wijngaard en een degustatie.

Deelnemers maken met de wedstrijd bovendien kans op één van de vier retrocheques die verloot worden.

Gegarandeerd een leuke en afwisselende dag dus.

De deelnameprijs bedraagt € 30 voor volwassenen en € 20 voor kinderen onder de 12 jaar.

Inschrijven kan vanaf 1 april 2019 online via www.wervik.be/webshop - dorklikken op de rubriek tickets of bij de organiserende diensten voor Toerime, tot uiterlijk 1 mei 2019. Het aantal deelnemers is beperkt tot 250/dag.

Toerisme Dadizele:
toerisme@moorslede.be – 056/50 91 00
Toerisme Menen:
toerisme@menen.be – 056/52 94 17
Toerisme Wervik:
toerisme@wervik.be – 056/95 24 25
Toerisme Wevelgem:
toerisme@wevelgem.be – 056/43 39 06

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 23.03.2019

Eerste resultaten Bouwmeester Scan online

De eindrapporten van de Bouwmeester Scan voor de eerste tien onderzochte gemeenten zijn vanaf vandaag te raadplegen op de website van de Vlaamse Bouwmeester. Burgers en beleidsmakers kunnen zich zo informeren over de vele uitdagingen waar lokale besturen voor staan in de evolutie naar een toekomstbestendige leefomgeving.

“De Bouwmeester Scan voorziet de lokale besturen een diagnose over de ruimtelijke en beleidsmatige zwaktes en sterktes. In de transitie naar een duurzame toekomst kan dit een nuttig instrument zijn voor de beleidsmakers en burgers. Het verband tussen het ruimtegebruik en de klimaatuitdagingen wordt belicht en er is aandacht voor efficiënte mobiliteit, duurzame energie en betaalbare woonvormen.”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Ongeveer een jaar nadat de Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck een oproep aan gemeentebesturen richtten om zich kandidaat te stellen voor de Bouwmeester Scan, hebben de gemeenten Arendonk, Berlaar, Diksmuide, Langemark-Poelkapelle, Ninove, Olen, Overijse, Ronse, Wervik en Zedelgem de onderzoeksresultaten ontvangen.

De eerste eindrapporten werden voorgesteld aan de gemeentebesturen en besproken met de stuurgroep van de Bouwmeester Scan, die de kwaliteit van de eindresultaten bewaakt. De analyse bevestigt dat de Vlaamse woonbehoefte in belangrijke mate wordt opgevangen in (suburbane) verkavelingen met lage dichtheden. Het ruimtelijk resultaat hiervan is een wildgroei aan verkavelingen en linten, een versnippering van de ruimte voor landbouw en open landschap en een beperkt aanbod van ecologisch waardevolle gebieden.

De problemen zijn gekend en doen zich in meerdere of mindere mate voor in onze gemeenten. Oplossingen vragen om goede kennis van het terrein, overleg en maatwerk. De Bouwmeester Scan maakt dan ook niet enkel een stand van zaken op. Per gemeente worden een aantal cruciale ambities voorgesteld zoals de definiëring van dorp en stad, strategische groei en krimp op de juiste locaties, het inzetten op natuurcreatie en het verduurzamen van de energieproductie. Vervolgens wordt een transitieagenda ‘op maat’ voorgesteld, met concrete acties.

“Het is nu aan de besturen en de inwoners van de gemeenten om op basis van deze rapporten het debat te voeren zodat het nodige draagvlak ontstaat om de juiste prioriteiten te formuleren. Bovendien gaan we door met dit project, negentien volgende scans zijn reeds opgestart.”, besluit minister-president Geert Bourgeois.

De Bouwmeester Scan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

De resultaten zijn te bekijken op: https://www.vlaamsbouwmeester.be/…/bouwmeester-s…/resultaten

 

FVW / bron: Kabinet Vlaams minister-president Geert Bourgeois

Geplaatst op 21.03.2019

Kinderen planten nieuw bos in deelgemeente Sint-Jan Ieper

Op donderdag 21 en dinsdag 26 maart 2019 organiseert stad Ieper 2 plantacties langs de Bellewaerdebeek in Sint -Jan. De boompjes en struiken worden aangeplant door klasjes van de Vrije Basisschool Sint-Jan.

De plaats van actie is het “Het Groen Gewad”, een perceel van 30 are langs de Bellewaerdebeek, ter hoogte van het Jan Ypermanziekenhuis. Stad Ieper kocht dit terrein een paar jaren geleden aan. De naam verwijst naar een middeleeuws toponiem voor een oversteekplaats die in deze omgeving over de Bellewaerdebeek lag.

In “Het Groen Gewad” zijn vorig jaar tientallen hoge populieren geveld. De hoge bomen stonden in de weg van de aanvliegroute van de reddingshelikopters naar het Jan Ypermanziekenhuis. De aanplanting die nu door de Dienst Landschap Van Stad Ieper wordt georganiseerd, dient als wettelijke compensatie voor de verdwenen bomen.

“Het Groen Gewad” ligt in een valleilandschap en de inrichting van het natuurgebiedje wordt daaraan aangepast. Langs de beek blijft er ruimte open om bij hoge wateraanvoer de beek te laten overlopen en indien nodig te onderhouden. Hogerop worden er houtkanten aangeplant om de erosie vanuit de hellende akkers hogerop te bufferen, zodat er geen afspoelende grond in de beek terechtkomt. Er komen dus geen hoogstambomen, maar een brede houtkant van streekeigen struiken en kleinere boomsoorten, om in de toekomst niet opnieuw in de problemen te komen met de aanvliegroute.

Er zijn ongeveer 1.000 planten voorzien, elke leerling zal dus een 20-tal struikjes/boompjes kunnen inplanten. De soorten zijn gekozen in functie van hun aantrekkingskracht voor insecten (bloesems!), vogels en kleine zoogdieren (de vruchtjes, bessen, noten). In het dichte struweel zullen vele dieren goede schuil- en broedplaatsen vinden.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 21.03.2019

‘Missie volbracht’ voor reddingshelikopter Sea King

Vandaag is er definitief een einde gekomen aan 43 jaar dienst van de Sea King-helikopters van het 40ste Smaldeel. Tijdens zijn allerlaatste operationele vlucht vloog de helikopter met nummer ‘RS-05’ als ‘vaarwel’ een allerlaatste keer over de hele kustlijn van Knokke tot De Panne.

Hoewel het takenpakket veel ruimer was, oogstten de Sea King-helikopters bij het grote publiek vooral bekendheid als Search-and-Rescue helikopter. Sinds hun ingebruikname in 1976 totaliseerden de vijf toestellen samen bijna 60.000 vlieguren waarbij ze 3.309 reddingsmissies uitvoerden. 365 dagen per jaar rond stonden vliegtuigen en bemanningen de klok rond paraat voor een ‘scramble’. In totaal redden onze bemanningen 1.757 personen uit vaak benarde omstandigheden. Opmerkelijke reddingsoperaties en de TV-serie ‘Windkracht 10’ maakten de helikopters en hun bemanningen vermaard tot ver buiten onze landsgrenzen.

“De Sea King was een betrouwbaar en veilig toestel, de leeftijd bewijst het.’ Aldus Pannenaar Mark Vieren, Boordmechanieker aan boord van de Sea King

“Ik ben nooit onzeker in het toestel gestapt. Ik had altijd een veilig gevoel, ook tijdens hevige weersomstandigheden. Waarschijnlijk zal ik volgende week pas goed beseffen dat er een hoofdstuk afgesloten is.” Aldus Pannenaar Bart Blanckaert , SARSO/Nav aan boord van de Sea King

“De Sea King kwam er toen ik nog een kind was. Ik ben ermee opgegroeid, en keek er altijd naar op. Ik bepaalde zelfs mijn studiekeuze in functie van een latere job bij de Sea King. De Sea King heeft een betrouwbare oude techniek die je niet in de steek laat. Nu de Sea King aan de grond blijft, zit mijn job als technieker er ook op, en doe ik nu bureauwerk.” Alldus Pannenaar Johan Samyn, technieker op Sea King

Een herinneringsvaandel voor elke kustgemeente
De helikopter is onlosmakelijk verbonden met de Belgische Kust. Tijdens deze laatste vlucht heeft een bemanningslid een herinneringsvlag, met daarop de eindballans van 43 jaar dienst, samen met de burgemeester op het strand van elke kustgemeente overhandigd. Rond 11.00u was De Panne aan de beurt.

Bram Degrieck, burgemeester van De Panne: “Net zoals voor elke kustgemeente is de Sea King voor De Panne een echt icoon en maakt de heli integraal deel uit van onze identiteit als kustgemeente. Het geluid van de rotor, de rode neus en de typische vorm is heel herkenbaar en zullen we wel missen. Maar voor alles is een tijd van komen en gaan ... De nieuwe NH90 is er voor de volgende generaties en de Sea King verwordt een stuk erfgoed waar we nostalgisch kunnen op terugblikken. We zijn defensie en de crew dankbaar voor het mooie afscheidsmoment. De ontvangen vlag zullen we een mooie plaats geven in de hall van het Gemeentehuis.”

Aflossing van de wacht
De NH-90 NFH ‘CAIMAN’ helikopters zullen de reddingsopdracht van de Sea King integraal overnemen. Deze helikopter van de nieuwste generatie kan ook ingezet worden voor maritieme operaties vanop de fregatten van de Belgische Marine.

 

FVW / Bron: Gemeente De Panne

Geplaatst op 21.03.2019

Koksijde neemt afscheid van Sea King

‘Farewell’ tour Sea King MK 48 in Koksijde - Oostduinkerke, plaatsen herinneringsvlag door bemanningslid Sea King en burgemeester Marc Vanden Bussche en afscheid door Brandweer Westhoek en kinderen Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke

 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 21.03.2019

Opnieuw 26 miljoen euro voor scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel

Voor de eerste twee maanden van 2019 werd bijna 26 miljoen euro toegekend aan scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel. Maandelijks worden door AGION subsidies toegekend aan scholen die willen renoveren of een nieuwbouw willen realiseren. Zo komt er een gloednieuw schoolgebouw voor ‘t Blokje in Wuustwezel (3,4 miljoen euro), een nieuw atelier voor Hast in Hasselt (1,3 miljoen euro), een extra gebouw voor de gemeentelijke basisschool De Vijvers in Anderlecht (1 miljoen euro), wordt het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius in Gent grondig verbouwd (973.000 euro) en komt er een nieuwe sportzaal voor de Vrije Basisschool Blijdhove in Menen (720.000 euro). Ondertussen werd ook de interactieve kaart met alle investeringen in scholenbouw per gemeente deze legislatuur geüpdatet.

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kende van januari tot en met februari 2019 bijna 26 miljoen euro subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) in Vlaanderen en Brussel. Schoolbesturen kunnen via verschillende manieren (afhankelijk van bouwprogramma en kostprijs) subsidies krijgen voor de bouw- of verbouwingswerken aan hun schoolgebouw. In Antwerpen krijgen op die manier 40 scholen een subsidie om hun school te vernieuwen, in West-Vlaanderen 35, in Oost-Vlaanderen zijn dat er 25, in Vlaams-Brabant 15, in Limburg 11 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen 6 scholen subsidies om te (ver)bouwen.

Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werd zo van januari tot en met februari 2019 voor 16,9 miljoen euro aan subsidies vastgelegd.

Voor de aanvragen die voortvloeien uit de verschillende uitzonderingsprocedures, zoals werken ten gevolge van overmacht, zeer dringende ingrepen, kleinere bouwwerken via de verkorte procedure werd er nog eens voor 9 miljoen euro aan schoolbouwdossiers goedgekeurd en vastgelegd door AGION.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 21.03.2019

Bijna 100 starters op het Startersevent van Onderneem in Kortrijk

Ondernemerschap zit in het DNA van de Kortrijkzaan en dus ook van het stadsbestuur. Vanuit de stad zijn er verschillende initiatieven die in overleg en samenwerking met de ondernemer worden genomen om dit te onderbouwen en stimuleren. Er is met Onderneem in Kortrijk een dienst waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen, een beleidsplan met specifieke acties en maatregelen voor ondernemers zoals o.a. Kortrijk Zaait, het Handelsoverleg en een premiestelsel.

Ook voor starters is er specifieke aandacht. In tijden waar innovatie, nieuwe concepten en een veranderend consumentengedrag veel uitdagingen bieden, is het van belang dat starters met een zo goed mogelijke voorbereiding hun ambitie aanvatten. Het startersevent is precies met die intentie opgestart in 2018 en heeft op maandag 25 maart zijn tweede editie in Hotel Ibis Styles in Kortrijk. 91 starters schreven zich in voor één of meerdere workshops. Zij kunnen van 16.00 tot 19.00 uur terecht in 9 verschillende workshops bij experten. Die experten nemen hen o.a. mee in de opmaak van een businessplan, verschillende financieringsvormen, marktonderzoek, marketingplannen, communicatie en beleving rond producten of diensten en de uitdagingen in de horeca. Een volledig overzicht van het programma vind je terug op www.kortrijk.be/onderneeminkortrijk.

Aansluitend op de workshops volgt om 19.45 uur het Ondernemerscafé, een netwerkevent voor ondernemers. Inschrijven voor het café is niet nodig. Iedereen met een warm hart voor het ondernemerschap is er welkom.

Het programma van het ondernemerscafé:
Een verwelkoming door de schepen van Economie, Arne Vandendriessche
Een officiële verwelkoming van de net gestarte ondernemers in de stad;
Netwerkmoment waar starters en gevestigde ondernemers in dialoog kunnen gaan met elkaar en partners VOKA, Unizo, Starterslabo, Horeca-Vlaanderen en Start & Go die een infostand voorzien;
Keynotesprekers Eline de Munck en Bob Geraerts die hun ervaringen met Odettes Lunettes delen 
Arne Vandendriessche, schepen van Economie: “Via dit event proberen we starters voor te bereiden op de vele uitdagingen van het ondernemerschap. Bijna 100 starters schreven zich in voor één of meerdere workshops. De Kortrijkzaan heeft duidelijk goesting om te ondernemen. Als stad willen we hen daar maximaal in ondersteunen.”

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 20.03.2019

Nieuwe evenementenfolder Stad Blankenberge online

Ben je graag op de hoogte van alle activiteiten die in Blankenberge plaatsvinden?

Vanaf vandaag kun je de evenementenpocket alvast online raadplegen op  https://www.visit-blankenberge.be/publicaties

Wil je liever een gedrukte versie van dit handige boekje? Nog even geduld: kom vanaf 1 april jouw exemplaar afhalen in het Infopunt Toerisme.

Schepen voor Toerisme, Alfons Monte: “De handige evenementenpocket is ideaal voor wie op de hoogte wil blijven van alle grote en kleine activiteiten in onze badstad, van april tot het einde van het jaar. Omdat de zomer- en herfstactiviteiten ondertussen verder uitgebreid worden, volgt eind juni zoals gewoonlijk een tweede uitgebreide versie.”

Blankenberge pakt de komende maanden alvast uit met een aantal stevige blikvangers. Tijdens de paasvakantie is er Strat’e Varia, een energiek spektakel op zaterdag 13 april. Dan volgen de Tweedaagse Voettocht (4 en 5 mei) en de Havenfeesten (van 30 mei tot en met 2 juni). Noteer alvast ook Gin en Kok (8 juni) en de maatjeshappening (15 juni). De thematentoonstelling in het Belle Epoque Centrum gaat 18 mei van start en staat in het teken van de film, hoe het allemaal begon…

FVW/ Bron: Stad Blankenberge

 

Geplaatst op 20.03.2019

Kortrijk vestigt aandacht op mondzorg vanaf eerste tandje

Het belang van een goede mondzorg bij kinderen kan niet genoeg worden benadrukt. Daarom starten we in Kortrijk een nieuwe actie, waarbij de focus ligt op de allerkleinsten. Het actieplan wordt gelanceerd op 20 maart, de Internationale Dag van de Mondgezondheid.

Het samenwerkingsverband Huis van het Kind - Kortrijk wijst al langer op de noodzaak van preventieve acties voor mondzorg bij kinderen. Daarom werd samen met een aantal partners (Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind & Gezin, Stad Kortrijk, Lokaal Gezondheidsoverleg LOGO Leieland, Arteveldehogeschool, Bond Moyson en een afgevaardigde van de studieclub van het Verbond der Vlaamse Tandartsen) een actieplan uitgewerkt.

We verspreiden drie tips voor een gezonde mond:
- tandvriendelijke voeding en gewoontes
- tweemaal per dag de tanden poetsen vanaf het eerste tandje
- regelmatige preventieve bezoeken aan de tandarts vanaf 2 jaar

In 2019 richten we ons naar gezinnen met baby’s en peuters (vanaf het eerste tandje tot 2,5 jaar). Dit doen we onder andere via Kind & Gezin, de kinderopvang en de tandartsen. Daar verspreiden we onze nieuwe affiches. In de kinderopvang krijgen kinderen een diploma voor hun eerste tandje. Peuters die flink poetsen worden beloond met een tandenstempel. Ouders die niet goed weten hoe ze het poetsen moeten aanleren of vragen hebben over tandvriendelijke voeding, kunnen hun vragen stellen bij Kind & Gezin of de tandarts. Organisaties die met ouders en hun baby’s en peuters aan de slag willen gaan rond mondzorg, kunnen daarvoor een tandenkoffer aanvragen.

Ilse Huys, Kind en Gezin: “We besteden veel aandacht aan mondzorg. Het eerste tandje is een mijlpaal voor veel ouders. Maar dit is ook hét moment om te starten met poetsen. Want een verzorgd melkgebit legt de basis voor een gezond blijvend gebit. Daarom geven wij vanuit Kind en Gezin graag tips aan ouders rond poetsen: op muziek, in bad, spelenderwijs gele beestjes wegpoetsen, … maar ook tips rond gezonde voeding en het voorkomen van tandbederf. Uiteraard geef je als ouder het goede voorbeeld.

Om elk gezin bij de tandarts te krijgen, werken we samen met het project 'Ieders Mond Gezond'. Dit project leidt mondzorgcoaches op om gezinnen uit kansengroepen te helpen bij een tandarts langs te gaan. Dit doen ze door samen een afspraak te maken, te ondersteunen bij administratie en indien nodig ook mee te gaan naar de afspraak.

Philippe De Coene, schepen van Zorg: “Een goede mondzorg is belangrijk voor een goede gezondheid. We merken vooral dat kinderen en kwetsbare mensen te weinig naar de tandarts gaan. Zo gaat in de categorie 3 tot 4 jaar maar 13,1% van de kinderen jaarlijks naar de tandarts. Bij mensen met een verhoogde tegemoetkoming is dat zelfs maar 4,9%. Tijd dus om een tandje bij te steken, met tal van partners en acties. Dit past ook in het nieuwe bestuursakkoord van de stad, waarmee we inzetten op een kindvriendelijke stad, op toegang tot gezondheidszorg voor mensen in armoede en de kwetsbare middenklasse en op een gezonde levensstijl voor iedereen.”

De nieuwe campagne groeit mee met de kinderen. In 2020 zijn de kleuters aan de beurt. Dan volgen de kinderen van de 1e graad lager onderwijs (2021), 2e graad lager onderwijs (2022) en de derde graad lager onderwijs (2023).

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 20.03.2019
4211 artikelspagina's: 1 <<< 2 >>> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 422