Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

NIEUWE BURGERCOOPERATIE LEIESTREEK VAN START! STARTEVENT MET MINISTER BART TOMMELEIN, WOUTER DEPREZ, DIRK MEIRE & TINE HENS

VLASKRACHT een nieuwe energiecoöperatie voor de Leiestreek.
 
Met VLASKRACHT werken we samen aan duurzame energie in de Leie-regio!  Burgers investeren lokaal mee in zonnepanelen en windmolens.  Als aandeelhouder van de coöperatieve krijgt de burger mee dividend, maar ook zeggenschap. De burger heeft een stem in de algemene vergadering om mee de koers te bepalen. VLASKRACHT wil duurzame technologie inzetten om lokaal energie te produceren waardoor we zowel meer zelfredzaam zijn als de baten van de investeringen in eigen handen houden. 
 
VLASKRACHT wil dat iedereen kan meedoen, ook minder financieel krachtige burgers. Zo versterken we het draagvlak voor energietransitie en maken we er zelf deel van uit. Er is immers geen planeet B, dus is het nu aan ons om samen de toekomst van onze  kinderen en kleinkinderen veilig te stellen!
 
VLASKRACHT werd opgericht in september 2018  door een complementair team van 8 enthousiaste burgers. Dit na voorbereidende gesprekken op start gebracht door Leiedal.
VLASKRACHT cvba is de in september 2018 opgerichte energiecoöperatie voor én door burgers uit de Vlasstreek. VLASKRACHT richt zich voornamelijk op de Leie-regio, meer specifiek op de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.
 
VLASKRACHT wil dankzij financiële participatie van onze burgers, duurzame energie produceren samen met lokale partners bij bedrijven, openbare besturen en instellingen. Zo kan de burger mede-eigenaar worden van een fotovoltaïsche installatie van zekere omvang of windmolen in de buurt.
 
Door rechtstreekse contacten met bedrijven en instellingen zal VLASKRACHT mogelijkheden voor duurzame energie bij deze partners begeleiden, financieren en implementeren. Met de lokale overheden in de regio wordt in partnership gewerkt om burgers te informeren. VLASKRACHT vraagt aan de gemeentes dat minimum 50% van de investeringen in duurzame energie via burgercoöperaties zou gaan. VLASKRACHT heeft ook samen met Beauvent ingeschreven op de Leiedal aanbesteding voor installaties van duurzame energie in 10 van de 13 Leiedal gemeenten.
 
VLASKRACHT is als burgercoöperatie aangesloten bij REScoop (de overkoepelende federatie van energiecoöperaties in Vlaanderen) en handelt volledig volgens de internationaal erkende coöperatieve ICA-principes. We werken volgens hoge sociale en ecologische normen en zijn volledig transparant tegenover onze coöperanten. We dragen waarden als vrijwillig, democratisch, participatie, onafhankelijk, informatie, samenwerking en aandacht voor de gemeenschap hoog in het vaandel.
 
Iedereen kan mee investeren in projecten door vennoot te worden en aandelen aan te kopen bij een projectoproep door VLASKRACHT. Om ook kansarme of minder kapitaalkrachtige groepen te kunnen betrekken kan er reeds ingeschreven worden op één aandeel van 250€, en krijgt men volwaardig stemrecht op de Algemene Vergadering. We rekenen op de brede bevolking van Zuid-West-Vlaanderen, de geëngageerde burger naar duurzame energie, door alle lagen van de bevolking zowel in leeftijd, achtergrond of status. Er worden geen groepen uitgesloten.
 
Per vennoot kunnen aandelen aangekocht worden tot maximaal 5.000€. Met het opgehaalde kapitaal worden deze projecten gefinancierd. De winst van de coöperatie verdwijnt niet naar het buitenland, maar vloeit terug naar alle aandeelhouders. De coöperatie mag jaarlijks een dividend van maximaal 6% uitkeren. Het dividend voor het voorgaande jaar wordt telkens vastgelegd door de Algemene Vergadering van de coöperanten op basis van de jaarcijfers.
 
VLASKRACHT zal het vuur warm houden doorsensibilisering naar burgers, gezamenlijke projecten met gemeentes en door oproepen voor kapitaal bij nieuwe projecten.
 
VLASKRACHT draait zowel op de persoonlijk inzet van de bestuurders als van meerdere vrijwillige medewerkers. De 8 leden van de Raad van Bestuur van VLASKRACHT hebben een zeer complementaire kennis en expertise. Deze leden zijn Philippe Awouters (Moorsele), Chris Desmet (Kortrijk), Wouter Dolphens (Bossuit), Renaat Ide (Zwevegem), Michel Mathijs (Kortrijk), Wim Storme (Kortrijk), Mario Verhellen (Waregem) en Matthias Zuliani (Deerlijk).

De energiecoöperatie van de Vlasstreek staat in de startblokken
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Philippe  Awouters  -Vlaskracht 
 


  

 

Geplaatst op 01.12.2018

Technoboost: we maken van VBS Rodenburg een ‘bedrijvige’ school!

Op vrijdagvoormiddag 7 december gaan de leerlingen van het vijfde leerjaar van de Rodenburgschool uit Marke op bedrijfsbezoek bij Vandewiele. Een unieke gebeurtenis, omdat dit bezoek niet alleen voor, maar ook deels door jongeren wordt georganiseerd. Daarom zullen de leerlingen van de lagere school worden bijgestaan door leerlingen uit het vijfde en zesde jaar elektrotechnieken uit Athena campus Heule.
Leerlingen uit de afdeling multimedia zullen dit gebeuren dan weer filmen. Aan de hand van getuigenissen zullen zij verschillende technische beroepen in beeld brengen die in het bedrijf voorkomen en hoe mensen deze ervaren.
Door dit bezoek komen jongeren op een heel directe manier in contact met het leven op de werkvloer – ze mogen ook zelf de handen uit de mouwen steken. Dat moet hen enthousiast maken voor een beroep waarin techniek en technologie centraal staan.
 
Deze bedrijfsbezoeken zijn een initiatief van technoboost i.s.m. Athena Heule, dat bedrijfsbezoeken organiseert op verschillende plekken. Bedoeling hierbij is dat jongeren kennismaken met verschillende technische beroepen.
 
Technoboost is een initiatief van industriële sectoren en wordt ondersteund door RTC, POM en Provincie West-Vlaanderen. Dit schooljaar zijn er bedrijfsbezoeken in onder meer Waregem, Kuurne, Kortrijk, Lichtervelde, Ardooie, Zwevegem en Ieper. Op 16 mei staat een groot techniekevent in EXPO Roeselare op de agenda.
Bedrijven die ambassadeur willen worden, kunnen contact opnemen met technoboost.


Voor de redactie : Bernard Decock - Bron  : Valerie  / Technoboost

Geplaatst op 01.12.2018

leerlingen en personeelsleden van RHIZO zorgden voor kippenvelmoment tijdens slotmoment Rode Neuzen Mars.

Scholengroep RHIZO was op vrijdagmorgen  30 november goed vertegenwoordigd in het straatbeeld. Meer dan 1000 leerlingen en
personeelsleden vatten om 10 uur de Rode Neuzen Mars aan om het mentaal welzijn van jongeren onder de
aandacht te brengen. Het slotmoment op de middag aan de Verlaagde Leieboorden waarbij iedereen een
mensenketting vormde, zorgde voor een kippenvelmoment!
Leerlingen en personeelsleden trokken de straat op waarbij je hier en daar een rode rugzak kon spotten die symbool
stond voor een jongere met psychische problemen. Tijdens de tocht hielden ze halt aan verschillende diensten voor
geestelijke gezondheidszorg waar er een quote werd opgehangen.
De groep werd alsmaar groter en uiteindelijk eindigde iedereen om 12 uur aan de Verlaagde Leieboorden waar er
een mensenketting werd gevormd. "Het was niet eenvoudig om alle leerlingen op hun plaats te krijgen, maar het
is ons wel gelukt. De minuut stilte die volgde, zorgde voor een gevoel van verbondenheid. Het was een uniek
moment en we hopen dat onze boodschap is overgekomen.", aldus Lieven Vanassche, docent aan VIVES HB05
verpleegkunde Kortrijk en medeorganisator.
RHIZO kan ook een aardige cent aan de Rode Neuzen Dag schenken dankzij de verkoop van rode neuzen en
pannenkoeken op de verschillende scholen. Met het ingezamelde bedrag van € 4300 euro dragen we vast en zeker
ons steentje bij!
Scholengroep RHIZO Scholengroep RHIZO Kortrijk-Zwevegem biedt inspirerend onderwijs en telt in totaal 11 scholen die secundair (aso,
tso, bso en buso) en postsecundair onderwijs aanbieden: College Zwevegem, Hotelschool Kortrijk, lifestyleschool
Kortrijk, Sportschool Kortrijk, Lyceum OLV Vlaanderen Kortrijk, Zorgkrachtschool Kortrijk, Secundaire freinetschool
'tvier, de Hoge Kouter Kortrijk, de Lage Kouter Kortrijk, VIVATO en VIVES HB05 verpleegkunde Kortrijk-Ieper-
Brugge.
Meer info op www.rhizo.be.

Voor de redactie Bernard Decock - Bron en fotografie :  Liselotte Van Oteghem & Annelies Biebuyck

Geplaatst op 01.12.2018

Politiediensten voeren gezamenlijke controleactie uit tegen problematiek van mensensmokkel en transmigratie

26 treinen richting Frankrijk gecontroleerd in het station van Kortrijk
Op donderdag 29 november, van 13.00 uur tot 20.00 uur, voerden de politiezones VLAS en MIRA,
met steun van de federale spoorwegpolitie en Securail , een gezamenlijke controleactie uit.
Een dergelijke politieactie heeft zowel een preventief, ontradend als repressief karakter en is gericht
tegen de problematiek van transmigratie, mensensmokkel, illegale criminaliteit, grenscriminaliteit
en -overlast in het algemeen.
De actie spitste zich volledig toe op het NMBS-station van Kortrijk en verliep in nauwe
samenwerking met de stationschef. Daarbij werden vooral de treinen vanuit Brussel richting Rijsel
gecontroleerd.
Belangrijkste resultaten van de actie
in totaal werden 26 treinen gecontroleerd
41 personen werden grondig gescreend en gecontroleerd
6 daarvan bleken illegaal in ons land te verblijven. Zij werden opgepakt en ter beschikking
gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken
er werden geen transmigranten aangetroffen
1 persoon die gekend is voor diefstal, onder meer uit offerblokken, werd betrapt met materiaal
om dergelijke diefstallen te plegen
1 persoon gaf een valse naam op, tegen hem werd een PV wegens valse naamdracht opgesteld
Gezamenlijke controles werken versterkend
Politiezone Vlas: “Samen met de collega’s van de PZ MIRA en de federale politie willen wij met deze
gezamenlijke inspanning tonen dat mensensmokkel en transmigratie ook in deze regio aangepakt en
in kaart gebracht wordt. De problematiek gaat niet zelden gepaard met de nodige inbreuken,
criminaliteit en overlast, dit ten koste van onder meer treinbegeleiders en –reizigers … Het is in ieders
belang dat wij als politiediensten samen waakzaam zijn om deze problematiek te blijven beheersen.”

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Thomas Detavernier | adviseur | communicatieverantwoordelijke  Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede
 

Geplaatst op 01.12.2018

Tentoonstelling: Kijk op eigen kunstenaars

'Kijk op eigen kunstenaars' is de traditionele tweejaarlijkse tentoonstelling waarbij Meense beeldende kunstenaars hun recent werk tonen in de tentoonstellingszaal van het Cultuurcentrum. Deze tentoonstelling loopt van zaterdag 17 november 2018 tot zaterdag 15 december 2018.

Dit jaar zie je werk van:

Marijke Buyse - Willy Catteuw - Pierre Cheneau - Rita Coppejans - Rita Cottenier - Cindy De Cleen - Theo De Smet - Linda Declerck - Jozefa Delbeecke - Chantal Deman - Liliane Demeester - Hugo Deruyck - André Desplenter - Marijke D'Halluin - Diana Dupont - Marnix Heytens - Erwin Houssin - Aniès Joye - Philippe Kindt - Patrick Lepoutre - Frédérique (Freze) Midavaine - Jean Pierre Moonen - Pol Nuytens - Lieve Pattyn - Magda Renterghem - Marcus Roelstraete - Paquita Six - Marc Soens - Anita Van Maercke - Patrick Vandaele - Kristien Vandamme - Sonia Vandewaetere - Beatrice Vanoosthuyze - Jean-Marie Vantrois - Marianne Verhaeghe - Eric Vermeire - Ghislain Vermote (GIL) - Mia Vermote - Benjamin Verpoort - Carlos Wastyn
Openingsuren: van dinsdag tot vrijdag, van 14:00 tot 18:00, en op zaterdag van 9:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 18:00.


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron & fotografie  : Stad Menen  - Grensverleggend

Geplaatst op 01.12.2018

Verkoop van rookmelders

In 2020 worden rookmelders verplicht voor alle woningen in Vlaanderen. Stichting Brandwonden biedt rookmelders aan via het onthaal in het stadhuis van Menen, het dorpshuis van Rekkem en het gemeentehuis in Lauwe. De optische rookmelders met een lithium batterij (10 jaar levensduur) kosten 16,00 euro.
Omdat veel branden ‘s nachts ontstaan uit smeulende stoffen, zijn optische rookmelders het meest aangewezen. Bij de optische rookmelder wordt de lichtinval op de sensor gereduceerd, of de lichtbundel wordt weerkaatst, gebogen en gebroken als er rookgassen in de detector binnendringen. Via een elektronische schakeling treedt dan het alarmsignaal in werking.
Welk type moet ik installeren?
De nieuwe generatie rookmelders zijn optische rookmelders. Zij zijn best geschikt voor smeulbranden. De rookmelders moeten goedgekeurd zijn door een door BELAC geaccrediteerde certificatieorganisatie. De rookmelder moet uitgerust zijn met een verzegelde batterij met een levensduur van minimum 10 jaar.
Waar hang je rookmelders?
JUIST

  • één op de gang in de buurt van de slaapkamers
  • en zeker één op elke verdieping van uw woning
  • in elke slaapkamer als de deuren ‘s nachts dichtgaan
  • voor een verhoogde veiligheid ook in de zitkamer en de andere kamers
FOUT
  • in de buurt van een open raam of een ventilatiegat: de rook wordt er weggeblazen
  • in de badkamer of de keuken: een rookmelder maakt geen onderscheid tussen condensatiedampen en rook van een brand
  • in stookplaatsen of koele ruimtes: een rookmelder functioneert niet goed meer bij een temperatuur van minder dan 4 °C en van meer dan 38 °C.
Meer info  :  www.brandwonden.be
 
Voor de redactie : Bernard D- Bron  : Stad Menen Grensverleggend
 

Geplaatst op 01.12.2018

Wie kreeg de Sportprijzen 2018? Deze oververdiende winnaars!

Met de uitreiking van de Sportprijzen, huldigt het stadsbestuur sporters uit Menen, Lauwe of Rekkem voor hun uitzonderlijke prestaties van het voorbije sportjaar. Op vrijdag 23 november werden onze sportkampioenen op een huldigingsevent in de kijker gezet. Hierna alle winnaars nog even op een rijtje.

BELOFTEVOLLE JONGERE

PHOËBY BOTTIN (karate)
In 2017 werd Phoëby wereldkampioene in Hongarije in de discipline “Kumité” (vrij gevecht). Dit jaar werd ze op de Legend Open in Engeland 3de op de “Kata” (stijloefeningen) en op het Tamashii tornooi in Halsteren won ze in de disciplines “Kumité” (individueel) én “Kata” (met het team). In Polen kroonde ze
zich tot Europees kampioene in “Juyi Ippon Kumité” (technisch vrij gevecht). In de Open Belgium Cup werd ze 1e in de “Kata” en “Kata per ploeg”.

SPORTPLOEG VOOR PERSONEN MET EEN KWETSBAARHEID

Minivoetbalploeg Eigen woonst - ’t Ac-Oord (minivoetbal)
Deze minivoetbalploeg, aangesloten bij Parenthé-Psylos, werd provinciaal kampioen in hun minivoetbalcompetitie. Op het Vlaams kampioenschap behaalden ze, als oudste ploeg uit de competitie, een mooie 2de plaats.

SPORTPLOEG VAN HET JAAR

Interclubploeg “dubbel dames +50” van Tennisclub TC De Watertoren Menen (tennis)
Dit team behaalde de provinciale titel in het dubbel dames +50 in het sportseizoen 2017-2018.

SPORTVROUW VAN HET JAAR

SHANNA BOTTIN (karate)
Onderstaand overzicht met in 2018 behaalde titels spreken boekdelen:
Legend Open in Engeland: 1e plaats op de “Kata per team” en 3e plaats “Kumité”
Open Tamashii in Halsteren: 2e in “Kumité” en 3e in “Kata”
Europees kampioenschap in Polen: 4de plaats in “Kata per team”
Zwarte Gordel (1e Dan) als 16-jarige
Open Belgium Cup: laureaat op de “Kumité” en “Kata” en 2e plaats in “Kata per team” en bij de masters

SPORTMAN VAN HET JAAR

BERT VERBEKE (triatlon)
Indrukwekkende resultaten in 2018:
Ironman Lanzarote: 2de plaats in zijn leeftijdsgroep (40-45 jaar) en 26ste algemeen
Halve triatlon Gravelines: 2de algemeen en 1e master
Belgisch kampioenschap kwarttriatlon: 1ste plaats bij de masters op de Olympische afstand
Halve triatlon Deinze: 3de plaats algemeen en 1ste bij de masters
WC Ironman Hawaii: 62ste algemeen, 2de in zijn leeftijdscategorie.

SPORTVERDIENSTE

ISEBAERT PATRICK
Al meer dan 30 jaar is Patrick Isebaert één van de drijvende krachten in de raad van bestuur van Sportgroep Vaste Vuist Lauwe. In de beginjaren was Patrick ondervoorzitter. Sinds een 10-tal jaren is hij de financieel beheerder van de club. Patrick is er verantwoordelijk voor de boekhouding van de club en alle verzekeringen voor lesgevers en leden. Een fulltime job die hij vrijwillig uitvoert.


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron & fotografie  : Stad Menen  - Grensverleggend
  

Geplaatst op 01.12.2018

kids warmathon en glowrun

Op vrijdag 14 december organiseert de stedelijke basisschool Noord van Hulste een kids warmathon en glowrun in het kader van de warmste week. 15 jaar geleden stierf een leerling uit het derde leerjaar aan kanker. Elk jaar opnieuw wordt er voor het kinderkankerfonds een 'memorial Pieter Deveeuw' op touw gezet. Voor de 15de editie willen we onze actie graag koppelen aan de warmste week. Overdag gaan alle 270 kleuters en kinderen van de school toertjes lopen waarbij ze zich laten sponsoren tvv het kinderkankerfonds. Om 17 uur, als het duister wordt is het de beurt aan de ouders, leerkrachten en sympathisanten van de school om mee te lopen in de eerste glowrun. Deze gaat door van 17u tot 18u.30. Mensen die liever supporteren aan de zijlijn kunnen terecht in de 'warmste bar'. Ook deze opbrengst gaat integraal naar het kinderkankerfonds. Om 19 uur 's avonds komt professor Benoit (de bezieler van het kinderkankerfonds) langs om reeds de opbrengst van het lopen te horen. De week nadi
en wordt de cheque dan afgegeven tijdens de warmste week.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Ilse Holvoet - Stedelijke Basisschool Noord

Geplaatst op 01.12.2018

Joets in Vives

 Op donderdag  29 novempber was JOETZ West Vlaanderen te vinden in de VIVES Hogeschool Kortrijk, studiegebied SAW. JOETZ voerde actie naar aanleiding van de Wereldaidsdag. De naam van deze actie was #knowyourstatus.
 Deze naam staat in relatie met het thema van dit jaar: Know Your Status. In 2017 werden 890 nieuwe hiv-diagnoses vastgesteld in België. Naar schatting leven er nog 18.908 Belgen met hiv, waarvan 2.059 (ca. 10.90 %) zonder dit te beseffen. Het is dus van belang dat mensen hun hiv-status kennen. Daarbovenop is het beter dat deze diagnose vroegtijdig wordt vastgesteld. Hoe sneller de hiv-behandeling van start kan gaan, hoe aangenamer het leven van de drager zal blijven.
 Met deze actie wilden we studenten bewust maken dat een soa-test geen overbodige luxe is. We gaven hen ook mee dat dit kan gebeuren via een simpel onderzoek bij de huisdokter. Wie zich bewust is van zijn diagnose, kan toegang krijgen tot de hiv-behandeling. Door de recente vooruitgang in de medicatie kunnen personen die zo een behandeling opstarten meestal binnen de zes maanden een niet-detecteerbare lading in het bloed bereiken. Zij zullen het virus dus niet meer kunnen overdragen, ook niet bij onveilige seks. Indien personen met hiv zich hier niet bewust van zijn, blijven zij de motor voor de epidemie. Deze informatie stond gebundeld in onze vrijbewijzen die de studenten meekregen.
 Om de studenten hun aandacht te trekken, maakten we gebruik van een photobooth. Omdat de wereldaidsdag ook draait rond solidariteit tegenover mensen met hiv, gaven we rode lintjes mee met de studenten.
Er werd dan ook gevraagd aan de studenten om een foto te maken van hun fotostrips en die te delen op hun sociale media (Instagram en facebook) met de hashtag #knowyourstatus.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Brin  : Vermeulen  Jelle - Joetz

Geplaatst op 01.12.2018

Nieuwe groepsaankoop groene stroom en gas gaat van start

Particulieren en ondernemingen (met een jaarlijks verbruik tot 50.000 kWh voor elektriciteit en 100.000 kWh voor gas) kunnen zich opnieuw vrijblijvend en gratis inschrijven voor de groepsaankoop groene stroom en/of gas van de Provincie West-Vlaanderen.
Inschrijven kan tot en met dinsdag 5 februari 2019 via de website www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop, via de gratis infolijn (0800 18 711) of via een infoloket.
Met deze achtste groepsaankoop wil de Provincie haar inwoners en ondernemingen de kans bieden om te besparen op hun energiekosten. Door een groot volume gezamenlijk aan te kopen via een veiling kan een goede prijs worden bedongen.
Ook de overstap wordt volledig geregeld. Tegelijk wordt ook het milieu niet vergeten, want het provinciebestuur kiest voor 100 % groene stroom.
Het verdere verloop
De veiling voor energieleveranciers is voorzien op woensdag 6 februari 2019. Daarna krijgen alle ingeschrevenen een voorstel op maat voor een contract van één jaar. Pas dan dient beslist te worden om al dan niet in te gaan op het aanbod.
Infoloketten en infolijn
Burgers met vragen, onder andere over de locaties en de openingsuren van de infoloketten, of met specifieke vragen in verband met hun energiefactuur, kunnen terecht op de gratis infolijn op 0800 18 711 of kunnen mailen naar samengaanwegroener@ichoosr.com.
Eerdere succesvolle groepsaankopen in West-Vlaanderen
Bij de groepsaankoop groene energie en gas van de Provincie West-Vlaanderen van vorig jaar schreven maar liefst 56.000 gezinnen zich vrijblijvend in. 38.000 van hen (zo’n 68 %) gingen effectief in op het aanbod van de winnende energieleveranciers en bespaarden gemiddeld 200 euro.
Dankzij de verschillende groepsaankopen van de Provincie West-Vlaanderen stapten in totaal al zo’n 215.000 gezinnen en bedrijven over.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Cynthia Dubois  - Deskundige pers , nieuws & nieuwe media- dienst communicatie Provincie West-Vlaanderen 
 

Geplaatst op 01.12.2018
3878 artikelspagina's: 1 ... 6 7 8 9 10 <<< 11 >>> 12 13 14 15 16 ... 388