Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

De Kleinste Steeple bouwt De Stad

Het familie-uitje bij uitstek tijdens de Waregem Koerse Feesten zoekt dit jaar zijn inspiratie in De Stad. Sterker nog, tussen de vele voorstellingen van nationale en internationale gezelschappen uit het wereldje van circus, straattheater en geknutsel, kunnen alle kinderen ook meebouwen aan de stad van hun toekomst. Alle verenigingen en vrijwilligers slaan onder impuls van CC De Schakel de handen in elkaar en boetseren uit honderden kartonnen dozen een inventieve stad waar duurzaamheid, groei en een simpele glimlach centraal staan. En natuurlijk zullen ook de vele artiesten en medewerkers ruim de tijd nemen om hun stukje stad te creëren.

Zo demonstreren ze bij Compagnie Poc (Fr) hun 'steetperformance skills' op de tonen van een Bobby Mcferran klassieker, kruipen ze bij Courcirkoui (Fr) heel elegant de boom in en verzamelen onze vrienden van Las Bobinas waaghalzerij van over de hele wereld en zwieren het ons gebald in en een 30 minuten durend cabaret onze richting uit. Schrik niet wanneer je onderweg opgepeuzeld wordt door reuze grote duiven, sierlijk dansende opblaas poepen, twee gedesoriënteerde gondeliers, één van Piv Huvluv zijn vele vinylplaatjes, een Han Solo op kindermaat of het muzikale geweld van Ap&Diks. Bruisen zal die stad!

OPROEP OPROEP OPROEP
Wil je met je vereniging, school, club, vriendclubje, enz. de kinderen tijdens De Kleinste Steeple op sleeptouw nemen om een stukje van onze Stad te creëren? Stuur dan voor 12 juni een mailtje naar joost@ccdeschakel.be en we nodigen je uit voor één van de info sessies op 17 juni eerstkomende. Zo krijg je samen met vele andere vrijwilligers een plaatsje in het park tijdens De Kleinste Steeple.

 

FVW / Bron: Stad Waregem

 

Geplaatst op 08.06.2019

6,5 miljoen euro voor nieuwe energiebesparende maatregelen in gebouwen van hogescholen en universiteiten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert opnieuw 6,5 miljoen euro voor nieuwe energiebesparende maatregelen in het hoger onderwijs. Het is de derde keer dat er een oproep wordt gedaan aan hogescholen en universiteiten om hun bestaande gebouwen beter te isoleren en energie te besparen. De instellingen kunnen tot 15 oktober 2019 projecten indienen. De projecten die de meeste CO2-besparing per euro subsidie opleveren, komen in aanmerking voor maximaal 50% subsidie van de kosten.

Het Vlaams hoger onderwijs heeft met zijn uitgebreid gebouwenpatrimonium een belangrijke verantwoordelijkheid in efficiënt gebruik van energie. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten gaat vandaag al veel aandacht naar energie-efficiëntie. In bestaande gebouwen kan nog heel wat energiewinst geboekt worden. Daarom stelt de Vlaamse overheid subsidies ter beschikking voor energiebesparende maatregelen.

Na het succes van de eerste (2016) en de tweede (2017) oproep waarbij respectievelijk 86 en 91 projecten werden toegekend, is er voor deze derde oproep opnieuw in 6,5 miljoen euro voorzien. Volgende energiebesparende investeringen komen in aanmerking voor 50% subsidiëring:
Dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie
Vervanging van glas door hoogrendementsglas
Zonneboiler
Warmtepomp
Vervanging ketel door hoogrendementsketel


De hogescholen en universiteiten kunnen tot 15 oktober 2019 een voorstel indienen voor energiebesparende ingrepen in hun onderwijsinfrastructuur. De focus ligt op energiebesparing en dus ook CO2-reductie in bestaande gebouwen. Een ambtelijke commissie zal de aanvragen beoordelen en de projecten rangschikken op basis van de bespaarde CO2-reductie per euro gevraagde subsidie. De projecten kunnen dan gerealiseerd worden in de loop van 2019-2021.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “We investeren opnieuw 6,5 miljoen euro voor de universiteiten en hogescholen om energiebesparende projecten in te dienen. Dat kan gaan over het isoleren van een dak, muren of vloeren, het vervangen van glas door rendementsglas en het plaatsen van een zonneboiler, warmtepomp of hoogrendementsketel. De eerste twee waren een groot succes met 177 goedgekeurde projecten. Samen zorgen die voor bijna 20.000 ton minder CO2 per jaar. Dat is te vergelijken met de uitstoot van zo’n 24 miljoen kilometer met de vrachtwagen. Ook op dat vlak nemen de instellingen hoger onderwijs hun verantwoordelijkheid.”

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Vlaanderen heeft een gemiddeld verouderd woningpatrimonium. Ook sommige gebouwen van hogescholen en universiteiten zijn niet altijd in even goede staat. Er is dan ook een renovatieboost nodig. Daarom hebben we met de Vlaamse regering eerder al een budget van bijna 20 miljoen euro uitgetrokken om nog sterker in te zetten op energiebesparende maatregelen in ons onderwijs en doen we nu een nieuwe oproep voor 6,5 miljoen euro. Door de omslag te maken naar hernieuwbare energie en doorgedreven energiezuinigheid, zorgen we ervoor dat onze kinderen opgroeien in een gezondere omgeving.”

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel: “Na mobiliteit zijn gebouwen in Vlaanderen de grootste bron van broeikasgassen. Zeker bij oudere gebouwen is nog veel potentieel om de uitstoot sterk te verminderen. Met deze ondersteuning zetten we weer een belangrijke stap om de schoolgebouwen energie-efficiënt te maken.”

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 06.06.2019

Herdenking Ontmijningsongeval Koksijde - Oostduinkerke

10 juni 1969 om 15.00u. staat in het gemeentelijke geheugen gegrift, want op die dag kwamen zeven dappere ontmijners in Oostduinkerke (Vakantiedomein Westhinder) om het leven door een bibberbom: Oppermeester Hoogewijs, 1ste meester-chef Van Den Hoek, 1ste meester-chef De Beck, 1ste meester Godfrine, meester Botte, meester Ryssens en tot slot kwartiermeester Mees 50 jaar later, op donderdag 6 juni om 11.00u., werden deze slachtoffers herdacht met een bloemenhulde ter hoogte van de Sint-Niklaaskerk. Deze hulde in aanwezigheid van de provinciegouverneur, de divisie-admiraal, provinciecommandant en burgemeester werd opgeluisterd door de Muziekkapel van de Marine.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: "Alles begon op maandagmorgen 9 juni toen Antwerpse werklieden van de firma Vos uit Deurne een schokkende ontdekking deden. Ze stootten er tijdens het delven van een put op een bom terwijl ze druk bezig waren met de bouw van paviljoenen voor het vakantiecentrum Zon en zee. Dit vakantiecentrum leunde aan tegen camping Westhinder in Oostduinkerke. De werklieden aarzelden niet en verwittigden onmiddellijk de politie die op haar beurt de ontmijningsdienst van de zeemacht Oostende contacteerde."

"Op dinsdagmorgen 10 juni kwam de Oostendse zeemacht met drie mensen ter plaatse, maar gezien de aard van de situatie, riepen ze nog vier anciens in het vak op – sommigen van hen waren al van na Wereldoorlog II met dergelijke karweien bezig."

"De bom in kwestie woog 125 kg en het gaat hier over een Engelse 500 pounder, voorzien van een MK17-ontstekingsbuis. 
Om 15.10 uur daverde Oostduinkerke en omgeving plots op zijn grondvesten. Mensen werden opgeschrikt door een hevige knal. Niemand die toen dacht dat de gevolgen zo tragisch zouden zijn. De slag van de ontploffing werd zelfs tot over Veurne waargenomen. De sleutel die gebruikt werd om de bom te ontmijnen werd de zeven mannen fataal…"

"De bestuurder van de vrachtwagen die de ontmijners en het materiaal vervoerde, was een milicien en werd op het laatste moment teruggestuurd naar de camion. Hij dankte zijn leven aan dit toeval."

"Heel wat mensen leefden indertijd mee met de vrienden, familieleden en collega’s van de slachtoffers. Wijlen koning Boudewijn kwam zelfs speciaal de stoffelijke overschotten van de slachtoffers groeten in het militaire hospitaal van Oostende waar ze lagen opgebaard."

"Dergelijke tragedies zijn een verlies voor de mensheid. Het ongeval dateert ondertussen al van vijftig jaar geleden, wat vliegt de tijd. Deze ontmijners verdienden het alleszins niet om al zo jong het leven te laten, maar we moeten onthouden dat zij door hun wil en doorzettingsvermogen andere slachtoffers voorkwamen. Het is een job die durf, inzet en karakter vereist. We moeten dit eerbetoon voor mensen die zich op zo’n manier inzetten voor de maatschappij dan ook koesteren."

(FVW /foto: gemeente Koksijde)

Geplaatst op 06.06.2019

Politiezone VLAS permanent op post tijdens Sinksenfeesten

Van vrijdag 7 juni tot en met maandag 10 juni 2019 wordt Kortrijk ingepalmd door de jaarlijkse Sinksenfeesten. De politiezone VLAS staat samen met de organisatoren en de private veiligheidsdiensten in voor een veilig verloop van dit vierdaagse evenement.

Hou er als autobestuurder rekening mee dat een groot deel van de straten, parken en pleinen in Kortrijk, van woensdag 5 juni tot en met maandagavond 10 juni, volledig verkeersvrij is.

De ondergrondse- en randparkings blijven wel steeds bereikbaar. Maar indien je niet veraf woont, is de fiets het ideale vervoersmiddel om naar Kortrijk af te zakken.

Zichtbare en discrete lokale politie en federale politie te paard
Tijdens de Sinksenfeesten zullen de politiediensten zowel zichtbaar als discreet in het straatbeeld aanwezig zijn. Met voet- en fietspatrouilles kunnen de politiemensen zich gemakkelijk tussen de vele bezoekers bewegen en eventuele incidenten gemakkelijk detecteren en aanpakken.

De politiemensen op het terrein worden hierbij ondersteund vanuit de lokale dispatching, waar de beelden van het cameranetwerk uit de binnenstad permanent gemonitord zullen worden.

Bovendien komt ook de federale politie te paard versterking bieden. Met patrouilles en toezichten te paard zal vanuit een hoger perspectief een extra oogje in het zeil gehouden worden.

Extra parkeerverbod tijdens Kortrijk Loopt
Op dag 4 van de Sinksenfeesten, maandag 10 juni, is er Kortrijk Loopt. Dan geldt op nog extra plaatsen een parkeerverbod.

Er is die dag, van 11.00 uur tot 13.00 uur, geen verkeer toegelaten op volgend parcours: 
(STARTPLAATS) Ambassadeur Baertlaan – Etienne Sabbelaan – Burgemeester Gillonlaan – Albert Caulletwandeling – park Blauwe Poort – Doorniksesteenweg – Doorniksewijk – Doorniksestraat – Grote Markt (AANKOMST 5 km) – Onze-Lieve-Vrouwestraat – Groeningestraat – Benoits Poortje – Guldenbergplantsoen – Kleine Leiestraat – Guido Gezellewandeling – Ijzerkaai – Diksmuidekaai – Groeningebrug (R36) – Minister Liebaertlaan – Gentsestraat – Plein – Groeningepoort – Leeuw van Vlaanderenlaan – Jan Breydellaan – Prinses Marie-Joséplein – Goedendaglaan – Gravin Beatrijslaan – Minister De Taeyelaan – Scheutistenlaan – verbindingspad Scheutistenlaan-Beekstraat – Beekstraat – Maandagweg – Bad Godesberglaan – Ambassadeur Baertlaan (AANKOMST 11 km). Het einde is voorzien omstreeks 13.00 u.

Politie nodig? Bel 1701, de klok rond!
Ben je getuige van een incident of zie je verdachte zaken, personen of voertuigen, bel dan meteen naar het verkort oproepnummer 1701 van de PZ Vlas. Je belt beter een keer te veel dan te weinig.

Gans het Sinksenweekend (zat-zon-maa) zijn de dienst Onthaal en de dienst Aangiften in het nieuw commissariaat open van 08.00 uur t.e.m. 19.30 uur (werkweekregime).

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 06.06.2019

Retrofever Beveren-Leie

Dit jaar hebben we de handen in elkaar geslagen met BEZO (Beverse Zelfstandige ondernemers) en organiseren we de zaterdagavond 15 juni een open air movie op groot scherm. Via een poll op facebook werd er gekozen voor de film Gone in 60sec met Nicolas Cage. De film start om 22.00 uur op het grasplein rond de Kernelle en is voor iedereen gratis toegankelijk met, of zonder wagens. We voorzien zitplaatsen voor de filmliefhebbers en ook is er een kleine camping voorzien voor mensen die ook de zondag naar ons event wensen te komen.

Voorafgaand de film kunnen verenigingen, vriendenkringen zich uitleven op de Silly Games. Een 5 tot 6 tal gekke spelen zijn voorzien. Iedereen kan zich inschrijven met een max van 5 deelnemers per groep. Inschrijven kan tot 11 juni op e-mail adres: retrofever.rcb@gmail.com

Zondag 16 juni is onze 4de editie van Retrofever. Retrofever is een evenement voor oldtimers, US cars, vans en hotrods. Naast het showen van de wagens is er ook een retromarket met gezellige kraampjes en foodtruks. 
Tijdens het optreden van onze twee live bands met Rockabilly muziek (2-3 go en The Chevy’s) kunt u genieten van fris drankje aan onze bar.
Om 17.00 uur is er vervolgens een prijsuitreiking voor de mooiste auto’s.
Het event is gratis voor jong en oud en gaat door van 10.00 tot 18.00 uur.
We rekenen op veel toeschouwers en hopen dat het zonnetje zijn werk zal doen. Met dit event willen wij ook graag Beveren-Leie in the picture zetten.
Dit event is een organisatie van Retrocruisers Belgium vzw.

 

FVW / Bron: Retrocruisers Belgium

Geplaatst op 06.06.2019

MOBIT-fietsen gratis tijdens Sinksen

Kom je met de wagen of de bus en heb je toch graag een fiets om je tussen de Sinksenlocaties in Stad Kortrijk te verplaatsen? Dan hebben we goed nieuws. Alle groene MOBIT-deelfietsen zijn tijdens SINKSEN19 gratis. Dit vanaf vrijdagmiddag 15.00 uur tot en met maandag 24.00 uur.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “De deelfietsen van Mobit zijn het ideale vervoersmiddel tijdens Sinksen. Zonder zorgen met de fiets van plein naar plein of na een nachtje stappen op een veilige manier terug naar huis.”

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 05.06.2019

Curieus Waregem organiseert een repair café

Curieus Waregem organiseert op 16 juni 2019 een repair café van 14.00 tot 17.00u in VC Poincaré in Waregem (Stormestraat 131).

Wat is een repair café?

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om repareren. Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen om jullie kapotte toestellen te proberen herstellen.

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze (samen met de deskundigen) aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, kan iets drinken en wat bijpraten met de andere aanwezigen.

Iedereen is er welkom om zijn defecte pc’s, fietsen, huishoudelektro en audiotoestellen te laten herstellen. Onze messenslijper zal ook weer aanwezig zijn.

Onze vrijwilligers werken gratis, een vrijwillige bijdrage is uiteraard altijd welkom.

Heb je zin om mee te helpen als hersteller of vrijwilliger bij het repair café of heb je nog andere vragen? Mail dan naar curieuswaregem@skynet.be;

 

FVW / Bron: curieus Waregem

Geplaatst op 04.06.2019

Fototentoonstelling Fotoclub Groeninghe Kortrijk in VC Mozaïek

De nieuwe fototentoonstelling van Fotoclub Groeninghe is opnieuw opgebouwd uit verschillende thema’s, de beelden werden afgedrukt op groot formaat, en zijn een lust voor het oog. 
Alle leden haalden het onderste uit de kast om puurheid en schoonheid te tonen in krachtige beelden die de naam van de tentoonstelling ‘Experience 2019’ kracht bij zet.

Het eerste thema is rond Namibië, het woestijnland in het zuidelijk deel van Afrika. Beelden van de highlights met Sossusvlei/Deadvlei/Dune 45, Swakopmund, Waterberg, Namib-woestijn, het wereldvermaarde Etosha National Park… enz.
Acht leden van fotoclub Groeninghe werkten kort als vrijwilliger bij de “Harnas Wildlife Foundation”, een dierenopvangcentrum van +10.000ha waar grotere dieren (leeuwen – cheeta-luipaard - Afrikaanse wilde honden - …) opgevangen worden. Dikwijls zijn het heel jonge dieren waarvan de ouders door stropers werden gedood of dieren die zwaargekwetst raakten en revalideren.

In de loop van dit jaar en vorig jaar bezochten tal van de leden Chernobyl, een klein dorpje dat op 26 april 1986 de wereld dooreen schokte, een ontplofte kerncentrale met massale radioactieve uitstoot. Door de ramp werd een enorm gebied volledig verlaten. De natuur neemt het gebied terug in, de verlaten stad Pripyat is een ruïne. Bijzonder waren de ontmoetingen met de bejaarde inwoners die weigerden het verboden gebied te verlaten of tegen de wil van de overheid terugkeerden.
De beklijvende stedelijke restanten en de gebleven inwoners werden door 12 fotografen in beeld gebracht.

In de rubriek ‘Vrij werk’ stellen 25 leden hun recente werk in de niches waar ze zich individueel thuis voelen: reportage - landschap – architectuur – portret – sport – stilleven – humor - … 
De leden vullen die beelden met een flinke vleug eigenzinnigheid in. Subtiele tinten, pittige structuren, krachtige expressie bij mensen, … dit kun je allemaal terugvinden. 
Kortom een breed pallet aan foto’s die iedereen aanspreken.

Deze tentoonstelling van meer dan 150 grootformaatbeelden is gratis te bezichtigen in VOC Mozaïek, Overleiestraat 15A te Kortrijk tijdens de Sinksenfeesten van 8 – 9 en 10 juni en dit van 10.00 tot 18.00u.

FVW / Bron: Fotoclub Groeninghe

Geplaatst op 04.06.2019

Comité van de gastvrijheid brengt kerstwarmte voor eenzamen, alleenstaanden en minderbedeelden

De koude kerstdagen brengen voor mensen in eenzaamheid en mensen die onvermogend zijn soms niet de gezellige warmte als voor anderen. Daar het Comité iedereen uit Groot-Wervik een warme en gezellige kerstperiode toewenst kwamen ze tot volgend initiatief:
Een middag gericht op eenzamen, alleenstaanden en minderbedeelden. Mensen samenbrengen, om samen te genieten van een lekkere en verzorgde maaltijd. We noemen het dan ook feest van de MEA’s. Dit feest gaat door op 27 december vanaf 12.00 uur, in de futura school in de Hellestraat te Wervik. Hiervoor werd het Comité van de gastvrijheid opgericht.

Het Comité is hiervoor op zoek naar sponsors of individuele giften om deze groep mensen een kerstmaal te kunnen aanbieden. In de namiddag is er ook nog een DJ voorzien die voor wat gezellige sfeer zal zorgen voor jong en oud.
Het Comité wil via zoveel mogelijk kanalen deze groep mensen bereiken zodat zij tijdens de Kerstperiode ook eens zouden kunnen genieten van een gezellige namiddag met heel wat andere mensen bij een lekkere maaltijd en een gezellig samenzijn.

De mensen zullen zich vooraf dienen in te schrijven, maar eerst zoekt het Comité nog wat steun om hun initiatief te bekostigen. Hiervoor kan je terecht op het volgende e-mail adres: comitevandegastvrijheid@outlook.com en hun rekeningnummer is BE13068904759039.

Het Comité bestaat uit: Stefaan Vandamme, Dorine Lesage, Steven Masil, Bart Braem, Sonny Ghesquière, Jean-Pierre Depuydt en Philippe Deleu.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 04.06.2019

Project Biest doet wijk herleven in Waregem

Project Biest, een recent opgestart initiatief van een aantal wijkbewoners die de sociale samenhang en beleving in de wijk willen bevorderen, pakt binnenkort uit met het eerste grote publiek event. Na de succesvolle speelstraten en een knutselnamiddag in de paasvakantie, pakt de vzw in wording uit met een wandeltocht.

Voorzitter Alexander Coppenolle: “Mijn vrouw en ik woonden beiden op het platteland en verhuisden ruim een jaar geleden naar de wijk Biest. Van de buren hoorden we dat er ettelijke jaren geleden heel wat feesten doorgingen op de wijk, gaande van missverkiezingen tot heuse rockconcerten. Menig Vlaamse zanger en zangeres stond op het podium in een broeierige tent. Veel bewoners praten met weemoed over deze periode en zien graag een nieuwe wind waaien.”

Alexander, Sophie en een gemotiveerd team vrijwillige Biestenaars willen niet enkel feesten organiseren, maar ook de zgn. verzuring in de maatschappij tegengaan. Zo rijpen de ideeën voor een zaden- en plantenruilbeurs, een biomarkt, fiets(zoek)tocht, workshops in het ontmoetingscentrum, tornooien van allerhande aard, enz.

Je kan starten op zondag 16 juni van 13.30 tot 15.00 uur aan het oc De Roose voor een wandeltocht van 5 km door de wijk Biest. Onderweg zullen 2 gidsen je uitleg verschaffen over de wijk. Halverwege de tocht krijg je een drankje aangeboden.

Deelnameprijs bedraagt 3 euro per persoon. Kinderen tot 6 jaar nemen gratis deel. Na de wandeling is er mogelijkheid om bij te praten met een hapje en een drankje.

Inschrijven via projectbiest@gmail.com of de dag zelf. Meer info op Facebook (Project Biest).

 
FVW / Bron: Project Biest

Geplaatst op 04.06.2019
4600 artikelspagina's: 1 ... 7 8 9 10 11 <<< 12 >>> 13 14 15 16 17 ... 461