Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Overleg Kortrijkse basisscholen en stadsbestuur: schoolzwemmen

Op donderdagavond 25 februari was er in Kortrijk overleg tussen het stadsbestuur en het onderwijs in verband met het schoolzwemmen in het nieuwe zwembad van Kortrijk. Er werd geluisterd naar de verschillende noden en bezorgdheden van de basisscholen. Er kwamen ook enkele praktische vragen waar Lago meteen kon op antwoorden.

Lago engageert zich om de planning voor volgend schooljaar eind april af te hebben. Ze leveren daarvoor een sjabloon af aan alle scholen. Nadat die planning duidelijk is, zit de stad opnieuw met alle partijen rond de tafel.

Voorstel Stad Kortrijk
1. De stad maakt jaarlijks max. 50.000 euro vrij om tussen te komen in de prijs voor het schoolzwemmen.
Er werd een voorlopige formule uitgewerkt om dit bedrag zo eerlijk mogelijk te verdelen die ingaat vanaf de opening van het nieuwe zwembad.
Het stadsbestuur voorziet in een tussenkomst van € 0.50 per zwembeurt, met volgende voorwaarden:
- Wekelijkse zwembeurten voor 1e, 2e en 3e leerjaar
- Tweewekelijkse zwembeurten voor 4e, 5e en 6e leerjaar
- Het tarief dat de school aanrekent aan de leerlingen/ouders mag maximaal het tarief Lago minus tussenkomst van de stad bedragen.
Zwemduur Prijs Lago Tussenkomst stad
30 minuten € 1.60 € 0.50
45 minuten € 1.80 € 0.50
60 minuten € 2.10 € 0.50
De formule zal nog worden geoptimaliseerd in overleg met alle basisscholen. Ook het kleuterzwemmen wordt daarbij bekeken.
2. De stad zal een aanbesteding organiseren die de beste voorwaarden voor het schooltransport zal verzekeren.
De huidige jaarlijkse tussenkomst van de stad voor het schooltransport blijft.
Daarbovenop wil de stad alle vragen van de scholen bundelen en zelf op zoek gaan naar de best mogelijke partner die kan voorzien in het schooltransport. Door het
schoolvervoer te bundelen en af te stemmen op elkaar kan de kostprijs een stuk naar beneden gehaald worden.
Bovendien trekken we deze aanbesteding open voor alle andere schoolactiviteiten (sport, cultuur, …). De stad zal daarvoor een werkgroep opstarten met alle basisscholen
om het schoolvervoer in kaart brengen en op elkaar af te stemmen in de mate van het mogelijke.
3. Naast de bus zijn er ook andere, meer duurzame, mogelijkheden voor basisscholen om zich te verplaatsen. De stad kijkt daarom of het mogelijk is om een fietspoule ter beschikking te stellen van de scholen die ze alternerend kunnen gebruiken.
4. Naast het schoolzwemmen blijkt er ook een hoge nood aan sportzalen voor de lessen lichamelijke opvoeding. De stad zal een lijst samenstellen die alle vrije momenten van de sportzalen in kaart brengt.
De stad neemt binnenkort initiatief om opnieuw samen te zitten om het volgend schooljaar optimaal voor te bereiden

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 26.02.2019

Alle gymnasten C van Sportgroep Vaste Vuist Lauwe vzw geselecteerd voor Vlaams kampioenschap

Afgelopen weekend werd in Meerhout de laatste provinciale voorronde voor het C-niveau geturnd. Hierbij kwamen Laure Vanoverschelde (C12), Louise Derycke (C12) en Fay Vanden Nest (C16) in actie. Louise en Laure turnden een vlotte wedstrijd en eindigden op een 13de en 15de plaats op 77 deelnemers. Hiermee veroverden zij hun ticket voor het Vlaams kampioenschap op 18 mei in Tielt.Ondanks enkele tegenslagen aan grond en balk liet Fay een mooie brugoefening zien. Ze eindigde op een 23ste plaats. Ook voor Fay is de selectie voor het VK binnen!

 
FVW / Bron: Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 26.02.2019

Precies 100 jaar geleden werd beslist om Ieper her op te bouwen

Op 23 februari was het exact honderd jaar geleden dat de gemeenteraad van Ieper besliste om te ijveren voor de wederopbouw van de stad. Dat gebeurde in een zitting die maar liefst 10 uur duurde, van 9u ’s morgens tot 19u ’s avonds. Maar het was dan ook een erg belangrijke bijeenkomst: enkele weken daarvoor had de Britse minister van oorlog, ene Winston Churchill, verklaard dat het zijn wens was om de Ieperse ruïnes te bewaren. Berichten daarover waren ook al in de pers verschenen. De Burgemeester, Schepenen en Raadsleden van Ieper namen zich voor te streven naar een zo identiek mogelijke herbouw van de stad. De bijeenkomst van zondag 23 februari 1919 vond plaats op het gemeentehuis van Le Touquet-Paris-Plage. Daar was het Ieperse stadsbestuur-in-ballingschap sinds 1915 gevestigd.

Op zaterdag 15 juni 2019 houdt In Flanders Fields Museum overigens een collectedag omtrent de wederopbouw. Wie nog souvenirs heeft van de terugkeer van de vluchtelingen, van de wederopbouw en van het leven in de frontstreek tijdens de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog, wordt van harte uitgenodigd. De ingezamelde informatie zal ingezet worden in het kader van 'Feniks', het project waarmee de Westhoekgemeenten i.s.m. met Westtoer in 2020 de Wederopbouw in de kijker zullen stellen. In Flanders Fields Museum plant alvast een grote tentoonstelling over dit onderwerp.

 

FVW / Bron: Stad Ieper

Geplaatst op 25.02.2019

Reactie Natuur.koepel vzw en Natuurpunt Kortrijk op aanleg rallybos

Het stadsbestuur van Kortrijk plantte vorige week samen met enkele rallyrijders van RC Autostal Groeninghe een aantal bomen langs het Argendaalpad. Ze willen dit doen ter compensatie van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de organisatie van de Rally van Kortrijk. Na de geboortebossen krijgen we dus nu een rally-bos. 
Natuur.koepel vzw en Natuurpunt Kortrijk juichen het aanleggen van bossen toe maar stellen zich ernstige vragen bij deze zogenaamde gerealiseerde CO2-compensatie. Het stadsbestuur meent dat de negatieve milieu-impact van de rally door de aanplant van een bos “gecompenseerd" kan worden. Volgens de schepen van milieu stoot dit rally-evenement ongeveer 30 ton CO2 per editie uit.

Om dit wat te visualiseren: 30 ton CO2 komt overeen met de uitstoot van 15 gezinnen die een jaar met de auto rijden. Alleen gebeurt deze uitstoot hier op enkele uren.
De milieu impact van de autorally van Kortrijk is echter groter dan hier wordt gesteld… De rally gaat immers al door sinds 2013 – dus 30 ton maal 5 jaar = 150 ton die minimum te compenseren valt uit het verleden. Het duurt ook een 10-tal jaren voordat de CO2 effectief gecompenseerd door groei van de bomen.

Daarbij werd dan ook nog eens de totale CO2-uitstoot van dit ganse evenement veel te laag berekend. En dan zijn er ook nog de andere negatieve milieu effecten van verkeer zoals uitstoot van NOX, fijn stof, benzinedampen, geluidshinder. We willen het dan nog niet hebben over de negatieve voorbeeldfunctie van dit roekeloos rijgedrag.
In een tijd waar klimaatverandering hét maatschappelijk thema is moet men zich toch ook eens afvragen of dit soort evenementen nog te verantwoorden is.

De ambities van Klimaatstad Kortrijk staan toch wel in sterk contrast met de gemeente Zwevegem die vorige week uitkwam met heel ambitieuze klimaatdoelstellingen en daarbij ook een verbod van autocross, motorcross en autorally op Zwevegems grondgebied oplegt vanaf 2020. 
Met Natuur.koepel vzw en Natuurpunt afdeling Kortrijk vinden we dat “klimaatstad” Kortrijk met dergelijke vormen van compensatie meedoet aan een problematische vorm van greenwashing en misleiding. We roepen het stadsbestuur op om liever mee te werken aan het voorkomen van CO2-uitstoot door het nemen van échte klimaatmaatregelen.

Natuur.koepel vzw is de koepelorganisatie van de lokale afdelingen en thematische werkgroepen van Natuurpunt, Velt en JNM in Zuid-West-Vlaanderen en vertegenwoordigt meer dan 5800 gezinnen.

 

FVW / Bron: Natuurkoepel

Geplaatst op 25.02.2019

SPURT zet jonge ondernemers in de startblokken

In 2016 lanceerde Stad Kortrijk SPEK, een platform om ondernemen bij studenten te stimuleren. De stad kreeg daarvoor de steun van het Europees Fonds voor Regionale samenwerking. Dat project wordt nu uitgebreid en krijgt ook een nieuwe naam: SPURT.
SPEK 2 wordt nu SPURT – Jonge ondernemers in de startblokken, om het ondernemende aanbod in de Kortrijkse regio extra te helpen uitdragen bij jongeren. Het project wordt uitgebreid naar àlle hoger onderwijsinstellingen in Kortrijk. Alle spelers bundelen de krachten om binnen één strategie de braindrain om te zetten in een braingain en nieuwe vormen van ondernemerschap te stimuleren.
Samen met de in Hangar K gevestigde design & innovation group Leap Forward werd in samenwerking met alle stakeholders en de doelgroep de focus van het project bepaald en richtlijnen uitgezet voor de nieuwe branding.
Vervolg op SPEK

SPURT Kortrijk is het vervolg op SPEK dat liep van september 2016 tot en met augustus 2018. Student Platform Entrepreneurship Kortrijk legde de basis voor een samenwerking tussen de hogescholen VIVES en Howest en de universiteiten van Gent en Kortrijk en een aantal jongerenorganisaties. De bedoeling was om in de lessen van de hogescholen het ondernemend zijn te stimuleren. Concreet organiseren de hogescholen en universiteiten events en begeleidende workshops voor studenten die geïnteresseerd zijn in ondernemen.

Arne Vandendriessche, schepen van Economie: “Twee weken geleden werd bekend gemaakt dat er in West-Vlaanderen 811 student-ondernemers zijn. Dat is een stijging van bijna 39% ten opzichte van 2017, de grootste in Vlaanderen. We hebben dus heel wat studenten in huis die goesting hebben om te ondernemen. We moeten hen koesteren want zij zijn de economische groei van morgen. Daarom gaan we heel graag verder met dit project en breiden het zelf uit."

Ecosysteem schakelt versnelling hoger
"Met SPURT schakelen we nu nog een versnelling hoger. Het project wordt uitgebreid naar alle hoger onderwijsinstellingen in Kortrijk. Dit is een nieuwe en heel belangrijke stap", aldus Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs. "Daarnaast komt er een netwerk van ondernemerscoaches in alle opleidingen die student-ondernemers actief zullen begeleiden.. Alle relevante spelers bundelen de krachten om met één gezamenlijk, complementair en innovatief jaarplan naar buiten te treden, via een visueel digitaal platform.”

Stad Kortrijk trekt dit project samen met de onderwijsinstellingen Howest, Vives, UGent Kortrijk en KULeuven Campus Kortrijk. Ze gaan daarvoor de samenwerking aan met Designregio Kortrijk, de jongerenradio Quindo, VOKA, Vlajo, Unizo, TUA West en een adviesgroep van jonge ondernemers.

Er wordt 682.642 euro vrijgemaakt voor dit project waarvan 37.374,64 door de stad. De stad kan daarvoor rekenen op financiële ondersteuning van Europa, Vlaams minister van Economie, Hermes en de provincie West-Vlaanderen.
EFRO Vlaanderen draagt € 273.056,50 financiële steun bij, Vlaams minister van Economie (Hermesfonds) € 204.792,50 en de provincie West-Vlaanderen € 22.527.

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 25.02.2019

Ieper lanceert nieuwe toeristische brochures: ruim 48.000 stuks ervan worden verdeeld over heel Vlaanderen of meegegeven aan bezoekers

Ieper is de voorbije decennia uitgegroeid tot een heuse toeristische trekpleister in West-Vlaanderen: we hebben succesrijke musea, een rijk verleden, een mooi landschap om in te fietsen en te wandelen en unieke vestingen. Onze toeristische dienst doet er alles aan om ook na de grote herdenkingen 2014-2018, bezoekers warm te maken voor een trip naar Ieper.

Vorige week zijn dan ook de gloednieuwe toeristische brochures gedrukt. In totaal zijn er meer dan 48.500 brochures in het Nederlands, Engels, Frans en Duits gemaakt. Er zijn er intussen al meer dan 12.000 de deur uit.

Bedoeling van deze publicaties is enerzijds de lezer te informeren over evenementen in onze stad en een overzicht te geven van de maar liefst 3000 bedden in de 170 logies in Ieper. Ook de lokale HORECA adverteert erin.

Anderzijds wil Ieper zich in de boekjes graag voorstellen aan potentiële bezoekers. Het zijn als het ware uitnodigingen om Ieper te komen bezoeken. De brochure zit vol met nuttige informatie: musea, bezienswaardigheden, fietsnetwerken, streekproducten….

De nieuwe brochures worden opgestuurd naar grote toeristische infokantoren over het hele land: Brugge, Gent, Brussel, Hasselt, … Maar ook naar de toeristische diensten van onze buurgemeenten. En de grotere hotels in onze buursteden krijgen brochures in meerdere talen opgestuurd. 12.000 brochures worden gegeven aan logiesversterkers in Ieper zelf: B&B’s, hotels, jeugdlogies kunnen op deze manier hun gasten informeren over het toeristische aanbod in onze stad.

Wil je één van de brochures? Kom langs in het bezoekerscentrum in de Lakenhalle op de Grote Markt van Ieper. Wil je de papierberg verkleinen? Download de brochure via de website www.toerismeieper.be

 

FVW / Bron: Stad Ieper

Geplaatst op 25.02.2019

Kunstwerk van 180 jaar oud te bezichtigen in Sint-Bernarduskerk

In de inkomhal van de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort-Bad is er sinds kort een reeks ingekleurde prenten van meer dan 180 jaar oud te bezichtigen.

Het kunstwerk heet ‘Optocht des Nederlandschen Legers naar Oostende’. De tekeningen tonen de optocht van 885 personen, vooral Utrechtse studenten, die op 16 juni 1836 de opmars van het leger van Prins Maurits naar Oostende, 4 dagen na zijn overwinning in Nieuwpoort, naspeelden. Deze tekening werd naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de Utrechtse universiteit uitgegeven.

De kerkraad van Sint-Bernardus kreeg dit kunstwerk van E.H. Pastoor Devloo. De prenten werden daarna op hout gemonteerd en opgehangen achter veiligheidsglas in de ingang van de Sint-Bernarduskerk.

Burgemeester Geert Vanden Broucke reageert opgetogen: “Ik ben ervan overtuigd dat deze ingekleurde prenten een mooie bijdrage zullen leveren aan het historisch erfgoed van de stad. Verder hoop ik dat heel wat kijklustigen het werk met respect zullen bezoeken.”

FVW / Bron: stad Nieuwpoort

 

Geplaatst op 25.02.2019

Tentoonstelling zwart-wit fotografie door Christof Lampaert

Fotograaf Christof Lampaert Kortrijk 82') presenteert een selectie van zwart-wit fotografie uit jaren en duizenden foto's archief materiaal, ongeziene en niet geselecteerde beelden uit oude tentoonstellingen. Er zullen ook exclusieve grote prints te bewonderen zijn naast nieuwe dia projectie's. Dit allemaal uit hand van de fotograaf zelf.

Waar
Koetshuis Waregem (PARK BARON CASIER) Stationstraat 34, 8790 Waregem
Wanneer
- 01/03 van 13.00 tot 19.00 u
- 02/03 van 09.00 tot 19.00 u
- 03/03 van 11.00 tot 19.00 u
- 04/03 van 11.00 tot 19.00 u

gratis inkom

FVW / Bron: Christof Lampaert

Geplaatst op 25.02.2019

Ontbijt wereldwinkel Waregem

Graag presenteren wij U een (h)eerlijk ontbijt van Oxfam Wereldwinkel Waregem .

Wij streven reeds jaren naar eerlijke Noord-Zuid structuur en naast onze fairtrade-winkelwerking willen wij verder de mensen van Waregem warm maken voor wereldwinkelwerking!

Onze volledige werking draait op een 30 vrijwilligers die grote feeling hebben voor onze boeren in het Zuiden en natuurlijk ook bij ons. Sedert 2018 werken wij samen met bio-boer Klaas Ysebaert, die in onze winkel biogroenten en fruitpakketten levert.

Dit is editie 18 van het (h)eerlijk ontbijt
Het wereldwinkelontbijt vindt terug plaats in het OC Nieuwenhove op zondag 03 maart 2019 vanaf 8.00u.
Er worden (h)eerlijke ontbijtproducten geserveerd uit het Zuiden, alsook streekproducten van lokale boeren.

Een volwassene betaalt 8 euro, kinderen tussen 3 en 12 jaar betalen 4 euro en kinderen -3jaar eten gratis mee. Reserveren is een must!

FVW / Bron: wereldwinkel Waregem

Geplaatst op 25.02.2019

Boeiende workshops op de kinderboerderij

Educatieve lessen voor schoolkinderen opnieuw van start
De educatieve lessen op Kinderboerderij De Lenspolder zijn opnieuw van start gegaan! Tijdens de lesjes ‘Vlijtig Vilten’ en ‘Vogels voeren en beloeren’ leren de kinderen meer over dieren en het leven op de boerderij. Op vrijdag 15 februari 2019 waren de leerlingen van Vrije Basisschool Stella Maris Nieuwpoort aan de beurt!

Tijdens de activiteit ‘Vogels voeren en beloeren’ leren de kinderen bij over de verschillende soorten vogels die ze in de tuin aantreffen. Daarnaast maken ze een gezonde en voedzame maaltijd voor de vogels klaar.
Tijdens ‘Vlijtig Vilten’ wordt uitgelegd hoe wol tot creatieve werkstukken verwerkt kan worden.

 

FVW / Bron: Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 25.02.2019
4211 artikelspagina's: 1 ... 9 10 11 12 13 <<< 14 >>> 15 16 17 18 19 ... 422