Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Spannende vertelnacht in wijkbibliotkeek Lange Munte

In maart was het jeugdboekenmaand en dat lieten juf Inger en juf Sandra van Freinetschool De Baai niet zomaar passeren. Ze logeerden op dinsdag 12 maart in de bibliotheek van De Lange Munte Kortrijk voor een gezellige vertelnacht tussen de boeken.

Er kwamen ouders voorlezen in kleine gezellige voorleestentjes en Kate Devuynck kwam langs voor heus improvisatietheater. Het werd een spannende avond en nacht voor de kindjes van het 1ste 2de en 3de leerjaar van De Baai. Ze konden wegdromen bij gesproken en geschreven verhalen onder het wakende oog van hun trouwe bibliothecaris Bruno.

 

FVW / Bron: 

Freinetschool De Baai

Geplaatst op 19.03.2019

Ruim 400 leerlingen nemen deel aan ‘Wereldwaterweek’ in bezoekerscentrum De Blankaart (Diksmuide)

De Provincie West-Vlaanderen organiseert, naar aanleiding van de internationale Wereldwaterdag op vrijdag 22 maart, haar vierde ‘Wereldwaterweek’ in het bezoekerscentrum De Blankaart in Diksmuide.

Tot en met vrijdag 22 maart worden ruim 400 leerlingen van de tweede graad basisonderwijs voor een halve dag op sleeptouw genomen door vier watergidsen: de waterprofessor, de waterdirigent, de waterspotter en de wereldwaterreiziger.

Elk om beurt brengen ze een andere kijk op het water en tonen ze hoe veelzijdig de betekenis van water kan zijn. Op deze manier wordt getracht de kinderen te leren hoe ze zorgzaam kunnen omgaan met water.

De ‘Wereldwaterweek’ is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen, in samenwerking met Natuurpunt, het Regionaal Landschap Westhoek en de gemeenten Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Veurne, Alveringem, Kortemark, Staden en Hooglede.

Internationale Wereldwaterdag
De internationale Wereldwaterdag werd in het leven geroepen door de Verenigde Naties in 1992. Met dit initiatief wil ze aandacht vragen voor het belang van water voor iedereen. De Wereldwaterdag kadert binnen haar Duurzame Ontwikkelingsdoelen met betrekking tot het verminderen van armoede en het bouwen aan duurzame ontwikkeling.

FVW / Bron: Provincie West-Vlaanderen

 

Geplaatst op 19.03.2019

Winnaars Jeugdboekenmaand 2019 gekend

De jeugdboekenmaand in Gemeente De Panne vindt traditiegetrouw plaats tijdens de maand maart. Dit jaar met als thema ‘Vriendschap’. De leerlingen van alle Pannese basisscholen gingen hiermee creatief aan de slag. Uit alle inzendingen werden, per leerjaar, de mooiste exemplaren beloond.

De bibliotheek van De Panne is versierd met de talrijke tekeningen van de kleuters en leerlingen tot het 2de leerjaar van de Pannese scholen. Kom dus zeker eens kijken wat de jeugd onder ‘vriendschap’ verstaat.
De kinderen van het 3de t.e.m. 6de leerjaar kregen een blanco ‘vriendschapskaartje’ en mochten daarop zetten wat ‘vriendschap’ voor hen betekent. De resultaten hiervan vormen een ‘muur van vriendschap’. Ook die schrijfsels kregen een prominente plaats in de bibliotheek.

De winnaars
Uit alle inzendingen werden, per leerjaar, de mooiste exemplaren beloond. Op maandag 18 maart waren de winnaars uitgenodigd in de bibliotheek om een leuke goodie bag in ontvangst te nemen.
Proficiat aan Lola Leynaert, Norah Godderis Debaeke, Nika Maricau, Sofia Meysman, Thibault Arnoys, Khadidija Azizi, Mil Van der Veken, Julia Baert, Zoë Rosseel, Xander Vampoulle, Acey Lefranc, Chloë Meysman, Michaël Teughels, Luna Van de Velde, Amélie Claerhout, Melynda Bugni, Lara Madureira, Shaney Maerten, Anandi Kumar, Lore Goderis, Myrthe Van Erkel, Axelle Desomer, Ann-Sophie Luyssen, Santino Rodriguez, Helena Ribeiro Pacheco, Sterre Andries, Xena Meeuws.

Jeugdauteurs op bezoek
Op vrijdag 15 maart was jeugdauteur Patrick Lagrou op bezoek voor alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.
Op maandag 18 maart was Stefan Boonen te gast voor alle leerlingen van het 3de en 4de leerjaar.
De boeken van beide auteurs krijgen momenteel een centrale plaats in de bibliotheek.

Nicolas Luyssen, schepen van Bibliotheek & Spelotheek:
“De jeugdboekenmaand gaat niet onopgemerkt voorbij in de bib van De Panne. Kinderen uit verschillende scholen werden beloond voor hun deelname aan de wedstrijd rond het thema ‘Vriendschap’. De tekeningen werden bewonderd en de slogans één voor één voorgelezen door de bibliothecaris. Dank aan alle medewerkers van de bibliotheek om ouders en kinderen samen te brengen rond een zeer belangrijk onderdeel in het menselijk leven. Kom alvast het geheel bewonderen tijdens een bezoek aan onze bib.”

 

FVW / Bron: Gemeente De Panne

Geplaatst op 19.03.2019

Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen gaan samenwerken voor sterk talenonderwijs

Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen gaan samenwerken om elkaars talenonderwijs te versterken. Dit werd vandaag afgesproken tussen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en haar Duitse collega-minister Yvonne Gebauer. Zo zal er lesmateriaal Nederlands-Duits gedeeld worden en wordt de samenwerking tussen scholen gestimuleerd. Goed nieuws voor de 70.000 leerlingen die in het secundair onderwijs in Vlaanderen Duits volgen en de bijna 29.000 leerlingen die Nederlands volgen in Noordrijn-Westfalen.

Vandaag bezocht Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits naar aanleiding van de allereerste Vlaamse week in Duitsland en op uitnodiging van haar Noordrijn-Westfaalse collega minister van Onderwijs Yvonne Gebauer het BerufsKolleg Herzogenrath. Een school met 1.230 leerlingen en 80 leerkrachten waar ze naast duale opleidingen ook Nederlands geven in de studierichtingen ‘detailhandel’, ‘groothandel en internationale handel’, ‘bureaumanagement’ en ‘industriehandel’.

Tijdens het bezoek werd afgesproken dat er tussen de regio’s meer samengewerkt zal worden om elkaars talenonderwijs te versterken. Zo zal er lesmateriaal gedeeld worden in het Duits en Nederlands via Klascement, wordt er onderzocht of er samengewerkt kan worden om in een vormingsaanbod voor leraren te voorzien en wordt de samenwerking tussen scholen gestimuleerd via bestaande uitwisselingsprogramma’s zoals het gekende Erasmus+ maar ook met het Vlaamse initiatief Buurklassen.

Met ‘Buurklassen’ worden klasuitwisselingen tussen een Vlaamse school en een school uit een buurland van België gefinancierd. Zo kan een Vlaamse school uit het basis of secundair onderwijs een schooljaar lang samenwerken met een school uit één van de buurlanden van België (Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Scholen kunnen voor deze samenwerking een subsidie aanvragen bij Epos Vlaanderen. Tot 30 april kunnen scholen nog aanvragen indienen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt hier 70.000 euro voor vrij.

Gemeenschappelijke onderwijsuitdagingen: Van taal tot duaal!

Noordrijn-Westfalen grenst niet alleen aan België en Nederland maar is tevens de Duitse deelstaat met het hoogste aantal inwoners (18 miljoen inwoners). Het talenonderwijs in Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen hebben zelf het één en ander gemeen: zo wordt elkaars moedertaal Nederlands en Duits onderwezen, kan je er dezelfde vreemde talen leren en hebben scholen de mogelijkheid om CLIL (Content and Language Integrated Learning) aan te bieden waarbij een niet-taalvak in een andere taal wordt aangeboden. Dit zorgt voor gelijkaardige uitdagingen waarbij samengewerkt kan worden en expertise worden gedeeld om het talenonderwijs en taalleraren in Vlaanderen te versterken. Wat goed nieuws is voor de bijna 70.000 leerlingen die Duits volgen in het secundair onderwijs in Vlaanderen en de 29.000 Duitse leerlingen die Nederlands volgen in Noordrijn-Westfalen.

Ook voor duaal leren worden nu al ervaringen en goede praktijken uitgewisseld tussen Noordrijn-Westfalen en de Vlaamse Overheid. Deze worden door beide regeringen als positief beschouwd en worden ook verdergezet. Niet alleen voor het secundair onderwijs maar ook voor de invoering ervan in het volwassenonderwijs en het hoger onderwijs zal Vlaanderen beroep kunnen doen op expertise uit Duitsland. Er wordt ook onderzocht of een grensoverschrijdende uitwisseling tussen scholen, bedrijven en partners betrokken in duaal leren een meerwaarde kan zijn.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Een sterke taalvaardigheid en talenkennis zijn pluspunten voor jongeren op de arbeidsmarkt of als ze verder studeren. Door deze afspraken met Noordrijn-Westfalen delen we kwaliteitsvol lesmateriaal via KlasCement, stimuleren we scholen om samen te werken en de kennis van elkaars taal en cultuur aan te moedigen.”

 

FVW / Bron: Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 19.03.2019

'de branding' verwelkomt meer dan 760 bezoekers op Dag van de Zorg

Op zondag 17 maart lieten we, ter gelegenheid van Dag van de Zorg, het grote publiek op een aangename manier kennis maken met onze werking. Met méér dan 760 bezoekers kunnen we absoluut spreken van een succes.

De rondgang ging door onze gebouwen op de Ringlaan 30, waarbij we vooral een globaal beeld gaven van onze werking. Via beleving, foto- en filmmateriaal en de enthousiaste uitleg van onze collega’s, kwamen bezoekers meer te weten over onze brede waaier aan dagbesteding en onze verschillende dagbestedings- en woonlocaties in Heule, Kortrijk, Kuurne, Hulste en Waregem. We hoorden vele positieve reacties, waarbij het publiek vol lof was over onze warme zorg en verbaasd was over ons uitgebreid en brede zorgaanbod. 
Deze editie van Dag van de Zorg gemist? Kom dan zeker een volgende keer langs!

'de branding' ondersteunt volwassenen met een beperking op vlak van wonen, werken, beleven en groeien. Meer weten over onze diensten? Zie www.debranding.be.

 

FVW / Bron: De Branding

Geplaatst op 19.03.2019

Lustrumboek 50 jaar JCI Kortrijk biedt inspiratie voor de toekomst

JCI Kortrijk heeft met trots het lustrumboek over vijftig jaar JCI Kortrijk voorgesteld tijdens de algemene vergadering van maart in aanwezigheid van vele oud-voorzitters. Dit lustrumboek is een mooie weergave van het feestelijk lustrumjaar en van de rijke geschiedenis van JCI Kortrijk in de periode 1968-2018. Dit boek is niet enkel een prachtige herinnering aan de voorbije vijftig jaar, maar dient ook als inspiratie voor de toekomst.

JCI wil als vereniging van jonge ondernemende mensen groeikansen aanbieden en positieve veranderingen creëren door middel van concrete acties en projecten. Om het 50-jarig lustrum in stijl te kunnen vieren, bouwde JCI Kortrijk het voormalig politiecommissariaat op Overleie om tot het eigen lustrumpand Kamer L. Voorzitter Frederik Degreve licht toe: “Door de sfeervolle inrichting was Kamer L een ideale locatie voor de vele lustrumactiviteiten. We zijn bijzonder erkentelijk voor de steun van de stad Kortrijk en van vele bedrijven uit de regio om van ons 50-jarig lustrum een succesverhaal te helpen maken.”

JCI Kortrijk heeft de traditie om ook meerwaarde voor de Kortrijkse gemeenschap te willen creëren. Tijdens het lustrumjaar werd zeer positief samengewerkt met de buurt Overleie, wat onder meer resulteerde in de aanleg van twee nieuwe speelelementen op het Sint-Amandsplein. JCI Kortrijk lag in 1968 ook mee aan de basis van de biënnale Interieur. Het lustrumboek omvat vele pareltjes van projecten waarbij JCI Kortrijk doorheen de tijden zijn stempel heeft kunnen drukken met een meerwaarde voor een breed publiek.

Met dit lustrumboek wil JCI Kortrijk ook inspiratie bieden voor de eigen toekomstige werking. Door nieuwe ambitieuze projecten in de steigers te zetten, blijft de enthousiaste dynamiek binnen de vereniging op peil. Nieuwe bruggen die al in de steigers staan, zijn de organisatie van de finale van de JCI Vlaamse Jonge Ondernemer op 6 juni 2019 en de kandidatuur om de JCI Nationale Conventie 2020 in Kortrijk te organiseren. Voorzitter Frederik Degreve benadrukt: “Kortrijkse verenigingen die de kaap van 50 jaar halen, zijn niet talrijk. We moeten dit koesteren en tegelijk vooruit kijken hoe we een meerwaarde kunnen blijven bieden, zowel voor onze eigen leden als voor de stad en het verenigingsleven van Kortrijk.”.

Het lustrumboek JCI Kortrijk 1968-2018 is te koop voor €40 op volgende verkooppunten:
Foto Verstaete – Stationsstraat 2
Atelier Victor – Leiestraat 13
fffdesign – Elfde Julilaan 1

 

FVW / Bron JCI Kortrijk

Geplaatst op 19.03.2019

Kleine Kinderen Grote Kansen breidt uit naar lager onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verlengt het project Kleine Kinderen Grote Kansen, breidt het uit naar het lager onderwijs en trekt daar 90.000 euro voor uit. Met dit project heeft de Koning Boudewijnstichting kleuteronderwijzers armoedevaardiger gemaakt en hen geleerd hoe om te gaan met sociale verschillen. Dat gebeurde samen met de hogescholen en de pedagogische diensten.

In Vlaanderen leeft 12% van de kinderen in een gezin met een verhoogd armoederisico. Dat betekent dat meer dan 1 kind op de 10 in een gezin leeft met een inkomen onder armoederisicodrempel. De Vlaamse Regering heeft een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding met als doel de armoede in Vlaanderen te bestrijden. Kinderen die in een kansarme omgeving opgroeien, kunnen vaak minder goed mee op school. Het risico is ook reëel dat ze zelf in armoede door het leven zullen gaan. Vandaar dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits samen met de Koning Boudewijnstichting deze trend wil keren. Met het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ wordt daar al in de kleuterklas werk van gemaakt.

Armoedevaardig personeel
Het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ draagt bij tot het professionaliseren van toekomstige kleuteronderwijzers in het herkennen en omgaan met kinderarmoede. Na 3 jaar werd vandaag een rapport bekend gemaakt over de werking en de doelstellingen. Alle lerarenopleidingen kleuteronderwijs en pedagogische begeleidingsdiensten engageerden zich in het project.

Het lerend netwerk is opgestart en draait op volle toeren, er zijn professionele leergemeenschappen, er zijn de 12 brillen om naar armoede te kijken, handige hulpmiddelen om (kinder)armoede in de klas bespreekbaar te maken, de video’s van Juf Jelke en de website www.grotekansen.be waar alle materiaal en goede praktijken verzameld worden.

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan, ook naar onderwijs. Zo wordt er blijvende aandacht gevraagd voor kinderarmoede in de lerarenopleiding. Met de hervorming van de lerarenopleiding die op 1 september 2019 ingaat bieden we daar een antwoord op. Armoedevaardigheid wordt een onderdeel in de opleiding, net als meertaligheid, taalvaardigheid en diversiteit.

Door de verlenging en de uitbreiding van het project Kleine Kinderen Grote Kansen in het lager onderwijs verstevigen we de professionaliteit van onderwijzers in het omgaan met armoede. Daarmee bieden we een antwoord op de aanbeveling in het rapport om de opgedane kennis in te brengen in andere lerarenopleidingen.

Een andere beleidsaanbeveling is het verder investeren in de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep en innovatie in het onderwijs ondersteunen. Met de hervormde lerarenopleiding die in september van start gaat en de campagne die nog dit voorjaar gestart wordt om het lerarenberoep in de verf te zetten, bieden we ook daar een antwoord op.

90.000 euro voor vervolgtraject
Het vervolgtraject heeft als doelstelling om het lerend netwerk verder te zetten, de website www.grotekansen.be verder te ontwikkelen tot een portaalsite rond kinder- en kansarmoede, een projectplan per lerarenopleiding kleuteronderwijs samen met minimum 6 van haar stagescholen op te stellen en samen te werken met het beleidsdomein Welzijn om de overgang tussen voorschoolse kinderopvang en kleuteronderwijs te verbeteren. Het project krijgt 90.000 euro vanuit Onderwijs en 120.000 euro vanuit de Koning Boudewijnstichting. Zo wordt het project met 2 jaar verlengd.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ willen we ons onderwijspersoneel armoedevaardig maken. Kinderen die opgroeien in armoede kunnen vaak minder goed mee op school. Het is belangrijk dat leraren snel signalen oppikken van kinderen die in armoede leven. Vandaar dat we het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ nu verlengen en uitbreiden naar het lager onderwijs. Daarvoor wordt 90.000 euro uitgetrokken. Op die manier verankeren we de opgedane expertise en zal elke leraar die in de toekomst in Vlaanderen afstudeert armoedevaardig zijn en oog hebben voor de rijke diversiteit in onze klaslokalen. Dat luik werd dan ook opgenomen in de hervorming van de lerarenopleiding.”

 

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 19.03.2019

Simon Dejaegere (23) wint voor de 2de maal Belgisch Kampioenschap Breakdance

Simon Dejaegere (23), actief bij Kortrijkse Breakdancecrew Joined Forces, die haar thuisbasis vind in Hip Hop Academie De Stroate won afgelopen weekend voor de 2de maal Belgisch Kampioenschap Breakdance, tijdens het event "Red Bull BC One Belgium Cypher".

Simon Dejaegere, student aan VIVES Kortrijk zakte afgelopen zaterdag af naar de Koninklijke Vlaamse Schouwburg voor het Belgische Kampioenschap. 
Net als in 2015 wist hij z'n deelname te verzilveren en gaat hij nu een jaar als Belgisch Kampioen door het leven.
Eind dit jaar trekt Simon naar Bombay (India) om ons land te vertegenwoordigen op het Wereldkampioenschap.

 

FVW / Bron: De Stroate

Geplaatst op 19.03.2019

beweging.net West-Vlaanderen organiseert ook in Wervik-Geluwe een kurkinzamelactie

Jaarlijks komen in West-Vlaanderen zo’n 19 miljoen kurken in de vuilnisbak terecht. 80% van de mensen is er zich niet van bewust dat kurk afzonderlijk kan ingezameld en gerecycleerd worden. Velen weten niet dat je met kurken in het containerpark terecht kan, ze hoeven niet nodeloos in de vuilnisbak te verdwijnen. De campagne ‘Mag ik deze kurk van jou?’ wil in eerste instantie jaarlijks 1 miljoen kurken ophalen. Op termijn wil men de kurken volledig uit de afvalzakken doen verdwijnen.

Van kurk tot isolatiemateriaal
Kurk wordt gewonnen uit de schors van de kurkeik die in het Middellandse-Zeegebied voorkomt. Het is een beperkt beschikbaar natuurlijk materiaal met bijzondere kwaliteiten. Daarom moeten we het zoveel mogelijk opnieuw gebruiken.

De kurken stop die je fles afsloot, kan je een tweede leven geven als duurzaam isolatiemateriaal. Maar dan hebben we er voldoende nodig en moeten we ze apart inzamelen. Om de kurken te verzamelen, worden 350 inzamelboxen uit gerecycleerd hout verspreid over de provincie.
Wat wordt ingezamel?
- Kurken van flessen
- Onderleggers in kurk
- Kurkoverschotten (bv. kurk op rol of kurkisolatieplaten)

Isolatiemateriaal voor woningen.
Vlaspit vzw ism de afvalntercommunales verzamelt de kurken die in onze regio worden opgehaald en creëert zo werkgelegenheid voor mensen met een beperking en met minder kansen op de arbeidsmarkt. Na het sorteren en vermalen, kunnen de kurken een tweede keer dienen: als gecertificeerd isolatiemateriaal voor woningen, de Recycork. Veel concreter kan circulaire economie haast niet worden.

Inzamelpunten Wervik – Geluwe
Naast het containerpark van Wervik en Geluwe, kan je met de kurken ook terecht in verschillende vestigingen van de Graankorrel Kruiseke, Wervik en Geluwe en bij de Vriendenkring Basket in de cafetaria Pionier te Wervik.

 
 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 19.03.2019

Minigolf Kortrijk opent op eerste dag paasvakantie

Traditioneel betekent de start van de paasvakantie ook de opening van de minigolf in het Astridpark. Je kan er de eerste balletjes slaan op 6 april. Nieuw is dat er dit jaar ook enkele avondopeningen zijn.

De minigolf in het Astridpark op Overleie is een vaste waarde van de Kortrijkse zomer. Vorig jaar kwamen 5.516 bezoekers er een balletje slaan. Dat zijn er nog eens 600 meer dan tijdens het voorgaande, succesvolle seizoen van 2017.

De minigolf dankt zijn populariteit aan enkele simpele ingrediënten: een eenvoudig, tof spel in een aangenaam, groen kader aan lage tarieven. Voor een toer langs de achttien holes betaal je slechts drie euro voor volwassenen, kinderen onder de twaalf jaar betalen slechts 1 euro.

Nieuw is dat er dit jaar al zeker twee avondopeningen zijn: op 21 juli en op 15 augustus blijft de minigolf extra lang open, tot 21.00 uur. Bij een eventuele hittegolf zijn extra nocturnes eveneens mogelijk.

De minigolf wordt uitgebaat door vrijwilligers van het wijkcentrum Overleie. Op zaterdag 6 april om 14.00 uur opent de minigolf de deuren. De minigolf sluit dit jaar op zondag 29 september.

De minigolf is open van 14.00 tot 19.00 uur op de volgende dagen:
 -Elke zaterdag
- Elke zondag
- Elke feestdag en brugdag
- Elke dag in de paasvakantie
- Elke dag in de zomervakantie
- Elke woensdag in juni.

Wil je met je vrienden, familie of vereniging de minigolf buiten de openingsuren afhuren, dan kan dat ook. Voor een minimum van tien deelnemers kan je de minigolf reserveren voor 10 euro, bovenop de prijs die je betaalt om te spelen.

Info en reserveren kan via: 056 27 73 80 of wijkteam.noord@kortrijk.be

 
FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 18.03.2019
4211 artikelspagina's: 1 2 <<< 3 >>> 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 422