Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

‘Konekti’ biedt jaarlijks ondersteuning aan meer dan 200 gezinnen in Zuid-West-Vlaanderen

Kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van jeugdhulp die rechtstreeks toegankelijk is. In 2016 steeg het gebruik met 8%. Ook de crisisnetwerken vormen door de zeer herkenbare en bereikbare meldpunten een sterke aantrekking voor vragen naar directe ondersteuning. Regionaal samenwerkingsverband Konekti neemt het voortouw om binnen de jeugdhulp ruim 200 gezinnen per jaar de nodige ondersteuning aan te bieden. De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zakte naar Konekti Jeugdhulp af om te kijken hoe zij de ‘1 Gezin 1 Plan’-aanpak in de praktijk brengen in de Kortrijkse regio.

Op 20 juli 2017 lanceerde de Vlaamse overheid de oproep ‘Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp’. De oproep wilde het rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod versterken door in Vlaanderen 15 regionale samenwerkingsverbanden elk tot 1 miljoen euro uitbreidingsmiddelen te bieden. De omslag naar een snellere, preventieve en meer samenhangende jeugdhulp werd hiermee onherroepelijk ingezet.

Regiospelers binnen de jeugdhulp bundelden in Zuid-West-Vlaanderen de krachten onder regie van W13 en werden hiervoor erkend. Met de oprichting van het regionaal samenwerkingsverband Konekti maakt de regio werk van een gedeelde zorg en jeugdhulp ondersteuning aan gezinnen. Meer dan 70 actoren in het samenwerkingsverband bundelen de krachten om geïntegreerde ondersteuning te bieden aan gezinnen volgens de visie van ‘1 gezin, 1 plan’. Sinds november vorig jaar werd reeds in 103 gezinnen begeleiding opgestart.

Het intersectorale verbindingsteam, bestaande uit 17 gezinsondersteuners gaan snel, kortdurend en krachtgericht met het gezin aan de slag. Wanneer het samenleven thuis onrustig verloopt, er vragen zijn rond opvoeding, al dan niet in combinatie met zorgen op andere levensgebieden (wonen, gezondheid, onderwijs,…) kan ondersteuning nodig zijn om eventuele gezinscrisissen te voorkomen.

De eerstelijnspsychologische functie bestaat uit 3 medewerkers die snelle en kortdurende psychologische ondersteuning (4 gesprekken) bieden aan kinderen tussen 0 en 25 jaar en hun gezin. Dit voor kinderen die geconfronteerd worden met milde, niet-complexe psychologische klachten die meerdere levensdomeinen (zoals individueel welbevinden, samenleven, school, ….) belasten en hiermee aan de slag willen. De eerstelijnspsychologische gesprekken vinden plaats in het Sociaal Huis te Kortrijk, in Menen en Waregem.

Minister Vandeurzen, maakte tijdens zijn bezoek op 18 maart persoonlijk kennis met de gezinsondersteuners uit het verbindingsteam en enkele vertegenwoordigers van de organisaties in het samenwerkingsverband: “Om de jeugdhulp te versterken, kiezen we in Vlaanderen voor een zo vroeg mogelijke aanpak en ondersteuning van onze gezinnen. Op die manier betrekken we gezinnen en hun omgeving actief bij de hulp en creëren we voor ieder gezin één uniek plan. In de regio Zuid-West-Vlaanderen neemt Konekti alvast de handschoen op om 200 gezinnen per jaar te ondersteunen. Ook in 14 andere regio’s in Vlaanderen zijn dergelijke samenwerkingsverbanden aan de slag."

 

FVW / Bron: Konekti

Geplaatst op 18.03.2019

Het stadsbestuur van Ieper vraagt het ook aan…de inwoners van Boezinge

Boezinge krijgt een opknapbeurt. Aquafin en Stad Ieper leggen nieuwe riolen in de dorpskern en maken van de gelegenheid gebruik om een nieuwe rijbaan, het straatmeubilair, de parkeerruimte , de voetpaden en de fietsstroken te vernieuwen.

De heraanleg is in voorbereiding. Het stadsbestuur wil dat zeer grondig doen en wil daarbij de inwoners zo veel als mogelijk betrekken. Zo organiseerde Stad Ieper eind februari een infomarkt in het dorpsschooltje. De interesse was groot: meer dan 200 mensen kwamen er naar toe.

Op de infosessie kregen de dorpelingen persoonlijke toelichting en de mogelijkheid om de pistes voor heraanleg te bestuderen. Het ging nog niet om uitgewerkte plannen maar om dwarsdoorsnedes. Eén van de dingen dat het stadsbestuur alvast heeft onthouden is dat heel wat Boezingenaars zich zorgen maken over de rijbaan: komen er opnieuw kasseien of niet?

De bestuursploeg wil nu, zoals aangekondigd, de participatie een stap hoger tillen. Met “Kvraagetaan…de Ieperlingen” is een initiatief opgestart waar Ieper een traditie van wil maken. Ook voor de opknapbeurt van de dorpskern Boezinge lanceert Ieper vandaag opnieuw een bevraging: op papier in de bussen van de inwoners van de Diksmuidseweg (dorp Boezinge) en vanaf morgen ook digitaal voor àlle dorpelingen. Het stadsbestuur wil hiermee de mening van de Boezingenaren kennen over onder meer mobiliteit, groenaanleg, zitbanken, aanpak zwerfvuil, veiligheid en aanpak van de werken. De bevraging “Doortocht Boezinge” loopt een maand. De papieren versie kan gedeponeerd worden in de bevragingsbrievenbussen aan OC Ten Vrielande en Ac Auris. Maar het makkelijkste blijft natuurlijk via de stedelijke website www.ieper.be/bevraging vanaf 19 maart om 9.00u.

Emmily Talpe: “Participatie is geen loos woord voor deze bestuurploeg. Na “Kvraagetaan…de Ieperlingen” willen we het zelfde doen voor Boezinge. We willen, samen met de Boezingenaren, tot een gedragen voorstel komen en hun mening zoveel al mogelijk consulteren. Deze bevraging is na de infomarkt, een tweede belangrijke stap in dat traject.“

 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 18.03.2019

Gatz roept op voor eerste ronde projectsubsidies bovenlokale cultuurprojecten

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft een oproep gelanceerd voor de eerste ronde van projectsubsidies via het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking. Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen met rechtspersoon, gelieerd aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk, kunnen een aanvraag indienen.

De eerste ronde van de projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten, één van de drie subsidielijnen binnen het nieuwe decreet, werd op 15 maart 2019 gepubliceerd. Het decreet bovenlokale cultuurwerking is sinds 1 januari 2019 van kracht. Naast projectsubsidies voor bovenlokale projecten voorziet het ook in werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de werkingssubsidie voor een steunpunt (boven)lokale cultuurwerking.

Minister Sven Gatz: “Met dit decreet willen we een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uitbouwen en stimuleren. Zo kunnen we op bovenlokaal niveau cultuurparticipatie bevorderen en versterken. We zoeken projecten met een culturele affiniteit die een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie hebben en die de gewone werking van de aanvrager of aanvragers overstijgen.”

De deadline voor projecten die starten vanaf 1 januari 2020 en maximum 3 jaar lopen is 15 mei 2019. Meer informatie over de subsidielijn, de voorwaarden en de beleidsprioriteiten vindt u op https://cjsm.be/.

 

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz

Geplaatst op 18.03.2019

3de plaats voor demoteam acrogym Vaste Vuist Lauwe

Afgelopen weekend vond in Mariakerke de Klokke Roeland Cup plaats. Dit is een wedstrijd voor dans- en demoteams. Sportgroep Vaste Vuist Lauwe vzw beschikt al enkele jaren over een demoteam acrogym. Het demoteam doet ook mee in competitie. Met hun behaalde Demoteam Vaste Vuist Lauwe een schitterende 3de plaats. 
Voorzitter Defossez Dries: “Demo of demonstratie gymnastiek is een mengeling van dans, gymnastiek en spektakel. Er worden meerdere gymdisciplines in één demonummer verwerkt. Jongens en meisjes werken samen om op zo’n origineel mogelijke manier uit de hoek te komen. Een goed demonummer begint bij het uitkiezen van de muziek en een het uitwerken van een choreografie met allerlei gymelementen erin. Maar ook kledij, lichteffecten en decorstukken spelen hierbij een belangrijke rol. Al deze elementen werken sfeer verhogend en maken het nummer origineel.”

 
FVW / Bron: Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 18.03.2019

Het Stadsbestuur Waregem neemt deel aan Erfgoeddag op zondag 28 april

Op zondag 28 april zal de Stad Waregem een aantal archiefstukken tentoonstellen tijdens Erfgoeddag in de historische gebouwen van Canvas Claessens in de Molenstraat.

"Papier stellen we centraal: niet alleen een aantal markante stukken uit de papiercollectie van het stadsarchief, maar ook productie en restauratie van papier." Weet schepen van Archief Pietro lacopucci.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 18.03.2019

Fotoshoot @politiezone Vlas voor communicanten en lentefeesters

Op woensdagnamiddag 20 maart 2019 organiseert de politiezone Vlas een fotoshootmoment voor alle jongens en meisjes die hun eerste, plechtige of lentefeest doen!

Daarbij voorzien wij een politiemoto en -combi, zodat de ouders of andere fotografen van dienst zelf kunnen beslissen welke foto's zij gaan nemen.

Het fotomoment vindt plaats op woensdagnamiddag 20 maart 2019, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Graag: 
vooraf inschrijven via els.samyn@police.belgium.eu
zelf een fotograaf voorzien.

 

FVW / Bron: Politiezone Vlas

Geplaatst op 17.03.2019

Waregem groeide in 2018 met 157 inwoners

De Waregemse bevolking groeide vorig jaar met 157 inwoners. In totaal telde Waregem 356 geboorten, tegenover 360 overlijdens. Daarnaast telde Waregem 161 nieuwe inwoners. Beveren-Leie is de grootste deelgemeente met 5300 inwoners, gevolgd door Desselgem met 5242 en tenslotte Sint-Eloois-Vijve met 3851 inwoners. De meeste nieuwe inwoners kwamen in St.-Eloois-Vijve wonen (99), met daarna Waregem (48) en Beveren-Leie (22). In Desselgem was er een lichte daling (-12).

 
FVW / Bron: Stad Waregem

Geplaatst op 17.03.2019

Vredeswensboom in bezoekerscentrum Westfront

In het bezoekerscentrum Westfont, Kustweg 2, wordt een vredeswensboom geplaatst. De bedoeling is dat jong en oud de boom versieren met diverse vredesboodschappen.
Men kan in het bezoekerscentrum Westfront een invulformulier ophalen waarop de vredeswens neergeschreven kan worden. Het formulier kan ook gedownload worden van de website www.westfrontnieuwpoort.be.
De vredesboodschappen kan men tussen 15 maart en 25 april 2019 aan het bezoekerscentrum bezorgen. De meest originele inzendingen maken kans op een prijs. Na
de paasvakantie worden de winnaars bekendgemaakt.

 
FVW / Bron: Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 17.03.2019

Vliegende start voor inschrijvingen vakantiekampen Kortrijk

Tijdens de vakantieperiodes organiseert de stedelijke vzw Sportplus in samenwerking met clubs of derden sport- en cultuurkampen voor kinderen vanaf het 2e kleuter tot en met 6e leerjaar. Dit zowel voor halve als volledige dagen, al dan niet met opvang voor en na. De kampen vinden plaats in de Kortrijkse sportcentra of in de specifieke accommodatie van derden. De deelnemers aan de sportactiviteiten staan steevast onder toezicht van gediplomeerde leerkrachten, meteen een waarborg voor kwaliteit.

Recordtijd
Op vrijdag 15 maart om 19.00 uur gingen de online-inschrijvingen voor alle vakantiekampen voor de zomer 2019 (340 kampen over 9 weken) van start. In 10 minuten tijd werden 511 inschrijvingen genoteerd. Ook in de vorige brochure (krokus-pasen) kreeg men de mogelijkheid om voorinschrijvingen te doen voor een select aantal zomerkampen. Hiervoor tekenden al 1.165 ouders in. Vrijdagavond kwamen daar nog 1.300 online-inschrijvingen bij. Dat brengt het totaal aantal inschrijvingen na de eerste inschrijvingsdag op 2.500, meteen een sterke start.

Divers aanbod
De vzw Sportplus heeft dan ook enkele sterke troeven in huis die dit succes verklaren. De goede begeleiding met gediplomeerde leerkrachten, de vele locaties en de samenwerking met verschillende andere publieke- en privé-aanbieders van kampen maakt het aanbod ongezien gediversifieerd, creatief en aantrekkelijk.

Inschrijven kan nog steeds via www.kortrijk.be/webshop. Voor meer info en een makkelijk overzicht kan je ook de brochure downloaden via www.kortrijk.be/sportbrochures.

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 17.03.2019

Meiboom op nieuwbouw CIG Huis Ter Leye

Vrijdagnamiddag werd op de nieuwbouw van de Centra voor Integrale Gezinszorg in Vlaanderen langs de Doorniksesteenweg te Kortrijk de meiboom geplaatst.

Huis Ter Leye bouwt een nieuwe vesting met gezinsstudio's, een kinderwerking en gemeenschappelijke ruimtes waar tussen ouders en hun baby, ondersteuning en begeleiding centraal staan. "Zo ondersteunen we gezinnen zoals dat van Annelien en Jarne tijdens de eerste 1000 dagen." Weet Lies Vandemaele van CIG Huis Ter Leie.

Draag je steentje bij
Dit project kost in totaal meer dan 4 miljoen euro. Met subsidies van de overheid, spaargeld en een lening zijn we al een heel eind op weg. Maar om echt een warm huis is er meer nodig. We zetten giften vooral in waar we een belangrijke meerwaarde kunnen creëren voor kinderen. Jij kan helpen om baby's zoals Jarne een goede start te geven in het leven: doe een schenking via de geboortelijst op www.kleinekinderengrotekansen.be.

Kleine kinderen, kleine zorgen?
Als er een groot verschil is tussen wat een baby nodig heeft en wat de ouders de eerste 1000 dagen bieden, heeft dat een negatieve invloed op het latere leven van een baby. Baby's hebben nood aan 'warme relaties'. CIG Huis Ter Leye uit Kortrijk ondersteunt kwetsbare gezinnen om die warme relaties te bieden. Ouders ondersteunen om hun baby een zo goed mogelijke start te geven is een investering die veel opbrengt.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 17.03.2019
4211 artikelspagina's: 1 2 3 <<< 4 >>> 5 6 7 8 9 10 11 ... 422