Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Winnaars Belgium Hospitality Awards 2019

Het is zover! Na een fantastische avond met receptie, boeiende speeches, leuke entertainment met drag queens, een fanfare, de aanwezigheid van innovatieve projecten als alternatieve 'munteenheid' Trade Euro, een sublieme doedelzakspeler, een live band en natuurlijk erg veel lekker eten en drinken, verzorgd door de catering van San Marco Village, zijn de winnaars van de Belgium Hospitality Awards gekend. De organisatie probeert daarmee al jarenlang een baken te zijn voor de horeca- en retailindustrie. Kandidaat-deelnemers worden op verschillende punten gescreend door marketingbureaus en enkel de allerbesten krijgen een uitnodiging in de (al dan niet virtuele) bus. De bedoeling is om zowel particulieren als professionals te informeren rond welke zaken het klantvriendelijkst werken, wat dan weer voor extra motivatie zorgt om het beste beentje voor te zetten.
De Hospitality Awards bestaan uit de Horeca Awards en de Retail Awards. Ook worden er enkele All-Over Awards uitgereikt.
Daarbuiten is een van de meest prestigieuze titels die van ambassadeur. Voor de horeca ging die eer naar De Godevaart en uitbater Jeremie Landweer,
viervoudig winnaar die nu al voor de vijfde keer op rij een prijs weet binnen te rijven. De Retail Ambassadeur wordt een jaar lang optiek Mr. Boo uit Brasschaat.
 
Voor meer info  winnaars 2019 : www.hospitalityawardsbelgium.be
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  Hospitality Awards Belgium
  

Geplaatst op 26.11.2019

Wereldlichtjesdag: kaarsjes voor overleden kinderen

Elke 2e zondag van december –dit jaar op 8 december- steken mensen om 19 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. De opkomst groeit jaar na jaar.

Op wereldlichtjesdag klokslag 19u steken mensen over de hele wereld kaarsen aan. De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor mensen die een kind verloren. Wie zelf een kind verloren heeft of rouwende families wil steunen steekt mee een kaarsje aan en herdenkt gezamenlijk ieder overleden kind. 

De huizenvandeMens in Diksmuide, Brugge, Ieper, Roeselare en Kortrijk werken mee aan een herdenkingsmoment op Wereldlichtjesdag -dit jaar op zondag 8 december- samen met de verenigingen Boven De Wolken, Met Lege Handen, Missing You, Ouders Van een Overleden Kind, Ouders van Verongelukte Kinderen, Berrefonds, De Stilte Omarmd, Elisio Vlinderpost en Oona Foundation. Ook steden en gemeenten en andere partners verlenen hun medewerking. Zo is er een Brugge al jarenlang een lokale werkgroep met een uitvaartondernemer, een schepen en diverse vrijwilligers.

In Ieper vindt het herdenkingsmoment plaats in het huisvandeMens, Korte Torhoutstraat 4. In Roeselare in de St. Amandskerk, De Coninckplein 5. In Brugge in De Brug, Hauwerstraat 3A (oud politiegebouw). In Kortrijk in het Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15A. In Diksmuide in het Provinciaal bezoekerscentrum De Blankaart, Iepersteenweg 56. Het programma is gelijklopend: Onthaal tussen 18u en 18u30, gevolgd door een herdenkingsmoment vooraf en een kaarsjesmoment om 19u en napraten bij een warm winterdrankje. 

We merken dat er een grote behoefte is aan samenzijn met deelgenoten en dat er veel mensen zijn die hun medeleven willen betuigen. Er is een nood om dit innig moment samen te beleven. Daarom sloten de huizenvandeMens zich bij Wereldlichtjesdag aan. De opkomst groeit jaar na jaar.

Tijdens het verwerkingsproces bij het verlies van een kind kunnen ouders aankloppen bij de genoemde verenigingen of deelgenotengroepen, waar zij sterkte vinden bij elkaar door te praten over het verlies. Daarnaast biedt het huisvandeMens hen een luisterend oor.

Wie meer informatie wenst rond Wereldlichtjesdag, deelgenotengroepen of het aanbod van rouwbegeleiding van het huisvandeMens kan contact opnemen met het huisvandeMens.
De toegang tot de herdenkingsmomenten op zondag 8 december is gratis
Alle praktische info is te vinden via www.wereldichtjesdag2019.be.   Programma wereldlichtjesdag - Kortrijk
Locatie: Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15A Start om 18u30 Kaarsjesmoment Napraten en opening sfeermarktje

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Lieve De Cuyper, communicatieverantwoordelijke Vrijzinnige Gemeenschap West-VlaanderenGeplaatst op 26.11.2019

Nathalie Muylle: “Het RVA-kantoor in Roeselare is eerste van nieuw model van efficiënte dienstverlening.”

Op dinsdag 26 november bezocht Minister van werk Nathalie Muylle de kantoren van RVA Roeselare. Dit bezoek gaf de minister de gelegenheid een blik te werpen op de plaatselijke realiteit van de organisatie in de regio Kortrijk, waartoe het kantoor van Roeselare behoort. De verhuizing van de RVA-kantoren in mei 2019 naar het stationsgebouw was meteen ook het uitgelezen moment om in de praktijk de nieuwe dienstverlening op te starten. Het staat model voor de volgende inrichtingen van de andere RVA-kantoren.
Nathalie Muylle: “De noodzakelijke verhuis van het RVA-kantoor in Roeselare naar een ander gebouw en de reorganisatie, is een mooi voorbeeld van efficiënte dienstverlening geworden. Het is het allereerste RVA-kantoor dat georganiseerd is volgens het nieuwe werkmodel. De focus in het Roeselaarse kantoor ligt er op de dienstverlening, terwijl het verwerken van de dossiers vooral elders gebeurt. Dat moet de efficiëntie verhogen en de dienstverlening verbeteren.”
Sinds 2015 is de RVA gestart met een indeling van haar activiteiten in Front-Office (contact en dienstverlening ter plaatse) en Back-office (behandeling van dossiers door specialisten), het vernieuwde kantoor in Roeselare is het allereerste RVA-kantoor volgens dat model. Het nieuwe model moet de efficiëntie verhogen en de dienstverlening verbeteren.
De nadruk in het nieuwe kantoor ligt op dienstverlening.  Gebruikers worden geholpen aan twee balies, die op piekmomenten uitgebreid kunnen worden tot drie. Bij complexere dossiers kunnen gebruikers vanuit het kantoor via een Skype-gesprek contact opnemen met  dossierbeheerders of specialisten van het centraal kantoor in Kortrijk. 

Minister Nathalie Muylle kreeg een algemene toelichting bij de evolutie van het kantoor in Roeselare naar frontoffice-kantoor door directeur Martina Maertens, administrateur-generaal de heer Georges Carlens en adjunct administrateur generaal Claudette De Koninck.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Deckers Miet  -medewerker Kabinet Nathalie MUYLLE 

Geplaatst op 26.11.2019

Nathalie Muylle: “Start infocampagne over afronding tot op 5 cent voor cashbetalingen”

Vanaf 1 december zijn handelaars verplicht om cashbetalingen af te ronden. Minister van economie Nathalie Muylle wil via een informatiecampagne de consumenten goed informeren over die verandering.
Nathalie Muylle: “Veel consumenten en handelaars vinden de munten van 1 en 2 cent erg storend. Consumenten vinden dat de centjes veel wegen in de portefeuille en het moeilijk maken om snel het juiste bedrag te verzamelen. Handelaars worden dan weer geconfronteerd met een schaarste van de muntjes, omdat ze vaak worden opgepot. Het is om die problemen te verhelpen, dat we op vraag van de handelaarsorganisaties vanaf 1 december een verplichte afronding voor cashbetalingen invoeren. Afhankelijk van het bedrag wordt naar boven of beneden afgerond tot op 5 cent. Gemiddeld zal de consument dus niet meer betalen dan vandaag. Voor elektronische betalingen moet de handelaar niet afronden, maar hij mag het doen. En voor alle duidelijkheid: de munten van 1 en 2 cent blijven geldig dus consumenten zullen ze kunnen blijven gebruiken.” 


Sinds 2014 hebben handelaars de mogelijkheid om het totaalbedrag dat een klant moet betalen, af te ronden. Het ging niet om een verplichting en was enkel mogelijk voor cashbetalingen.
Op vraag van de handelaars werden de regels in 2015 versoepeld. De handelaars kregen de mogelijkheid om af te ronden voor alle betalingen waarbij handelaar en consument gelijktijdig samen aanwezig zijn, ongeacht welke wijze de betaling werd uitgevoerd (in contanten of via elektronische betaling). Volgens de handelaars was de initiële regel, waarbij enkel mocht worden afgerond bij cash-betalingen te complex.
Ondanks de versoepeling, zijn er maar weinig handelaars die gebruik maken van die regeling. Volgens een bevraging van NSZ begin 2018, zouden slechts 3 op 10 handelaars dit doen. Toch wordt het gebruik van eurocenten van 1 en 2 centen door veel handelaars en consumenten als vervelend ervaren. Uit de bevraging van NSZ blijkt dat meer dan 8 op 10 kleinhandelaars voorstander zijn van de afronding. Volgens de Eurobarometer geven 8 op 10 consumenten aan moeilijkheden te hebben met het gebruik van de stukken van 1 en 2 eurocent en is 7 op 10 is voor de afschaffing van deze stukken, met afronding op 5 cent. Omdat de afronding niet verplicht was, wouden vooral kleine handelaars liever niet het voortouw nemen.
Als oplossing werd een verplichte afronding ingevoerd voor cashbetalingen. Op die manier is er geen onduidelijkheid meer en hoeven handelaars zich geen zorgen te maken over negatieve publiciteit. De afronding gebeurt steeds op de totaalsom. Zowel het afgerond als niet-afgerond bedrag zullen steeds op het kasticket moeten staan. Afhankelijk van het totaalbedrag, wordt de som naar boven of beneden afgerond. De consument zal gemiddeld dus evenveel betalen. Volgens een studie van de Nationale Bank ten tijde van de invoering van de eerste afrondingsregels, hebben de symmetrische afrondingen nauwelijks effecten op de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank deelt die analyse. Het Prijzenobservatorium zal de eventuele gevolgen van de verplichte afronding opvolgen.
Voor elektronische betalingen verandert er niets: handelaars kunnen daar zoals nu het geval is afronden tot op 5 cent, maar zijn dat niet verplicht.
De handelaarsorganisaties Comeos, Unizo en UCM steunen de verplichte afronding. Zij namen enkele maanden geleden een gemeenschappelijk standpunt in waarin ze daarvoor pleitten.
Campagne voor de consument
De verplichte afronding voor cashbetalingen gaat in op 1 december 2019. Sinds gisteren loopt een campagne om de maatregel aan te kondigen. De campagne loopt via de radio, aanplakborden en sociale media. Op de website http://tijdomafteronden.be/ wordt alle informatie gebundeld.
Afrondingsregels:
 
Het campagnemateriaal is terug te vinden op: http://bit.ly/kitcashrounded
Ook al wordt er afgerond, de consument mag de stukjes van 1 of 2 cent blijven gebruiken voor zijn betalingen en de handelaar mag ze verder gebruiken als wisselgeld. Door de afronding zullen er echter veel minder stukjes in omloop zijn.
 
Handelaars sensibiliseren
De campagne voor consumenten, die vanaf nu loopt, volgt op een eerdere informatiecampagne die gericht was op handelaars en gebeurde in overleg met de handelaarsorganisaties Comeos, Unizo, NSZ en UCM.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Miet Deckers  medewerker Kabinet Nathalie MUYLLE

Geplaatst op 26.11.2019

“Willemsfonds Kortrijk ontvangt de laureaten van de Bronzen Uil”

Op 14 november ontving Willemsfonds Kortrijk en Boekenhuis Theoria de winnaars De Bronzen Uil. De prijs voor beste debuutroman die voortvloeit uit het Betere Boek. Een literaire tour doorgans Vlaanderen met deze maal halte in Kortrijk.  Een mooie ontvangst en inspirerende verhalen van onze gasten. Zo waren er Annemarie Haverkamp (Laureate) met, “De Achtste Dag”, Hannelore Bedert (Publieksprijs) met “Lam”, en Bert Moerman, “Niet dat het Iets Uitmaakt”,winnaar publieksprijs van de vorige editie. Alles werd in een mooie avond gevuld door moderator en jurulid Marnix Verplancke. Achteraf werd een fris glaasje aangeboden. Iedereen vertelde een stukje uit hun boek wat heel veel mensen meesleurde in hun verhaal, soms wat autobiografisch met al dan niet fictieve personen. Het wordt hoogstwaarschijnlijk een unicum dat Het Beter Boek met de uitreiking van de Bonzen Uil de enige is die overblijft in België en Nederland als wedstrijd voor het beste debuut! De Bronzen Uil is nu de grootste literaire onderscheiding voor een Nederlandstalig literair debuut in Vlaanderen, door de samenvoeging met de provinciale Debuutprijs, die de voorbije jaren werd uitgereikt bij de opening van de Boekenbeurs. Het prijzengeld voor de winnaar is daarbij verhoogd van 5.000 naar 7.000 euro. Op naar 2020 !
 
Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock / Bron :   Vincent Lagae - Voorzitter Willemsfonds Kortrijk
  

Geplaatst op 26.11.2019

KDD Invité: KDD XL en de Warmste Fietstocht te Bellegem

Koers Der Dorpelingen (kortweg KDD) is een organisatie uit Bellegem die ook volgend jaar opnieuw wil én zal uitpakken. Na 6 fantastische edities “parochianenkoers” tijdens de Centrumfeesten is het tijd voor KDD om nóg een stapje verder te gaan. Het folkloristisch karakter van KDD, de bedoeling van deze parochianenkoers, en de reële sfeer, kan u opsnuiven op onze eigentijdse website www.koersderdorpelingen.be .
 
Onder de noemer KDD XL maken we het concept voor begin juli 2020 bekend op 6 december om 19u30 in Café de Smisse in Bellegem (Bellegemsestraat 63). We nodigen jullie van harte uit voor een drankje, de release van KDD XL, en mogelijks een stutte met gekapt. Het belooft een fijne avond te worden. De deelnemers van de voorbije 6 jaar, en onze trouwe sponsors (Mydibel, Ago en Devriese) zullen ook van de partij zijn. De Burgemeester en Schepen van Sport zullen mogelijk tevens aanwezig zijn om het nieuwe concept te ondersteunen.
We kunnen nu al verklappen dat KDD een make-over zal ondergaan en in 2020 KDD XL zal heten. Nog grootser én opnieuw iets vernieuwend, en daarom nodigen we graag de regionale pers uit. Het wordt een verhaal met regionale impact, in het schitterende decors van één van de mooiste dorpen van Zuid-West-Vlaanderen !
 
Mogelijk ook nog interessant; KDD organiseert opnieuw een groepsrit. In het kader van de Warmste Week die naar Kortrijk komt, engageren we ons met KDD graag voor het goede doel, en sluiten we aan bij de fijne Bellegem4Life organisatie. Op 21 december vertrekken we om 14u voor een ritje van +/-50km met de gebruikelijke bevoorrading. Dit jaar liggen start en aankomst in de Brouwtorenstraat in Bellegem, waar we bij aankomst nog een drankje aanbieden op onze stand. Aan elke deelnemer vragen we €10 die integraal geschonken wordt aan vzw Jolie Julie.
 
 
 
(namens KDD – Koers Der Dorpelingen (kortweg KDD) is een organisatie uit Bellegem die ook volgend jaar opnieuw wil én zal uitpakken. Na 6 fantastische edities “parochianenkoers” tijdens de Centrumfeesten is het tijd voor KDD om nóg een stapje verder te gaan. Het folkloristisch karakter van KDD, de bedoeling van deze parochianenkoers, en de reële sfeer, kan u opsnuiven op onze eigentijdse website www.koersderdorpelingen.be .
 
Onder de noemer KDD XL maken we het concept voor begin juli 2020 bekend op 6 december om 19u30 in Café de Smisse in Bellegem (Bellegemsestraat 63). We nodigen jullie van harte uit voor een drankje, de release van KDD XL, en mogelijks een stutte met gekapt. Het belooft een fijne avond te worden. De deelnemers van de voorbije 6 jaar, en onze trouwe sponsors (Mydibel, Ago en Devriese) zullen ook van de partij zijn. De Burgemeester en Schepen van Sport zullen mogelijk tevens aanwezig zijn om het nieuwe concept te ondersteunen.
We kunnen nu al verklappen dat KDD een make-over zal ondergaan en in 2020 KDD XL zal heten. Nog grootser én opnieuw iets vernieuwend, en daarom nodigen we graag de regionale pers uit. Het wordt een verhaal met regionale impact, in het schitterende decors van één van de mooiste dorpen van Zuid-West-Vlaanderen !
 
Mogelijk ook nog interessant; KDD organiseert opnieuw een groepsrit. In het kader van de Warmste Week die naar Kortrijk komt, engageren we ons met KDD graag voor het goede doel, en sluiten we aan bij de fijne Bellegem4Life organisatie. Op 21 december vertrekken we om 14u voor een ritje van +/-50km met de gebruikelijke bevoorrading. Dit jaar liggen start en aankomst in de Brouwtorenstraat in Bellegem, waar we bij aankomst nog een drankje aanbieden op onze stand. Aan elke deelnemer vragen ze  €10 die integraal geschonken wordt aan vzw Jolie Julie.
 
 
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : KDD – Ruben Depaepe
  

Geplaatst op 26.11.2019

André Demetsprijs gehuldigd in het Kortrijks stadhuis

In het kortrijkse stadhuis werd de André Demetsprijs uitgereikt aan Dirk Vincke  door de voorzitters :   Bart Flamee (Kleikop ) en Dirk  Devriend (Broel )   en dit voor een ruim opgekomen publiek
Niet iedereen weet wie André Demedts de  illustere Vlaming was .
André Demedts is in 1906 geboren te St Baafs Vyve als landbouwers zoon en overleden in Oudenaarde in 1992. Hij had de liefde voor de Nederlandse taal al vroeg in zich. Hij las veel boeken en experimenteerde met gedichten toen hij als jonge knaap op het erf meewerkte. Hij is  als autodidact leraar geworden en hij is beginnen met lesgeven in het college van Waregem. Vanaf dan is zijn schrijverscarrière pas echt begonnen. Hij eindigde zijn beroepsleven als Directeur van de BRT radio West Vlaanderen. Hij kreeg in 1990 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Literatuur voor zijn gehele schrijvers-oeuvre.
Het was ook zijn passie mensen samen te brengen rond de taal en zo is ondermeer ook zijn interesse voor Frans Vlaanderen ontstaan. Het zal niemand verwonderen dat hij mee aan de basis lag van de stichting Ons Erfdeel dat door Jozef Deleu effectief werd opgericht.
 
Een dergelijk curriculum van Andre Demedts past precies in de doelstellingen van de Marnixring: Vlaams, taal, cultureel. En we voegen daar gaarne nog de  dimensie sociaal en ondernemend aan toe. Zo gaat een werkgroep bestaande uit leden van beide Marnixringen om de 2 jaar op zoek naar een verdienstelijke Vlaming die aan deze criteria voldoet. Het is reeds de 45ste keer dat we deze prijs uitreiken. De erelijst is ondertussen lang en vind je terug op de uitnodiging. De eerste prijs dateert van 1970 en werd uitgereikt aan Luc Verbeke, schrijver, dichter en stichter van het Comité Frans-Vlaanderen. De laatste laureaten waren gedelegeerd bestuurder van UNIZO Karel Van Eetvelt (in 2013), wijlen prof. em. Etienne Vermeersch (in 2015), en componist en dirigent Dirk Brossé (in 2017).   

Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock / Bron   : Eddy Sabbe 

Geplaatst op 25.11.2019

N-VA wil oneigenlijk gebruik van sociale en fiscale voordelen voor sportclubs aanpakken

Het kan niet dat een profvoetballer die meer dan 300.000 euro per maand verdient, minder sociale bijdragen moet betalen dan een gemiddelde werknemer.” Kamerlid Wim Van der Donckt wil de sociale en fiscale voordelen voor sportclubs hervormen. De bestaande voordelen komen voornamelijk de best betaalde sporters en grote sportclubs ten goede. “We willen naar een systeem dat de overheidsfinanciën minder belast en vooral de kleine clubs en jeugdwerking ten goede komt”, zegt Van der Donckt.
 
Sportclubs kunnen genieten van een gunstregime inzake de sociale bijdragen die op het loon van sporters geheven worden. De sociale bijdragen worden niet berekend op het volledige loon van de sportbeoefenaars, maar op basis van een forfaitair grensbedrag van 2.352 euro per maand. Wie minder dan dit bedrag verdient, moet wel op basis van zijn volledige loon sociale bijdragen betalen.

Profvoetballer betaalt minder

Jaarlijks verliest de federale overheid zo’n 150 miljoen euro aan belastingen en sociale bijdragen als gevolg van de bestaande fiscale en sociale voordelen voor sportclubs. Vooral de grote clubs en goed
betaalde spelers profiteren van de huidige regeling. Wim Van der Donckt wil dat anders. “Het kan niet dat een profvoetballer die meer dan 300.000 euro per maand verdient, minder sociale bijdragen moet betalen dan een gemiddelde werknemer”, benadrukt Van der Donckt. “De RSZ-korting moet worden aangepast, zodat ze niet langer de lonen boven een bepaald bedrag, en dus de grote clubs, bevoordeelt, maar net de kleinere sportclubs ondersteunt.”

Duwtje in de rug van kleinere clubs

De partij wil dat goed betaalde sportbeoefenaars voortaan ook op basis van hun volledige loon sociale bijdragen moeten betalen. “Tegelijkertijd stellen we voor om enkele bestaande kortingen voor lage lonen, die vandaag niet of niet volledig van toepassing zijn op de sportsector, ook op de sportsector toegepast worden.” Concreet denkt Van der Donckt aan de fiscale en de sociale werkbonus , en aan de structurele bijdragevermindering. “Op die manier geven we de kleinere sportclubs een extra duwtje in de rug.”

Investeren in jonge sporters

Naast een RSZ-korting, kunnen sportclubs ook genieten van fiscale voordelen. Ze worden vrijgesteld van de doorstorting van 80 procent van de bedrijfsvoorheffing van sportbeoefenaars jonger dan 26 jaar en voor sporters van 26 jaar en ouder op voorwaarde dat ze de helft van dit bedrag investeren in de opleiding of de lonen van jonge sportbeoefenaars. “Wij willen dit systeem hervormen, zodat de vrijstelling niet langer gebruikt kan worden om de lonen van jonge sporters te betalen”, stelt Van der Donckt. De partij stelt voor dat de vrijgestelde fiscale middelen die de clubs niet investeren in hun jeugdwerking, gestort worden in een sportfonds beheerd door de gemeenschappen. “Zo garanderen we dat de belastingmiddelen effectief in de jeugdwerking geïnvesteerd worden, en zo onze jonge sporters en jeugdclubs versterken.”
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Nieuwe Vlaamse Alliantie
  

Geplaatst op 25.11.2019

Resultaten snelheidscontroles tijdens rally ‘6 Uren van Kortrijk’

Tijdens de rally ‘6 uren van Kortrijk’ werden met 2 ‘flitsvoertuigen’ zowel op zaterdag 23 als zondag 24 november 2019 intensieve snelheidscontroles gehouden in de omgeving van het parcours en in het centrum van Kortrijk.

Enkele ‘flitslocaties’:
·        Moeskroensesteenweg in Aalbeke
·        Pottelberg, Rekkemsestraat en Marksesteenweg in Marke
·        Kwabrugstraat, Tombroekstraat en Aalbeeksestraat in Rollegem
·        Doornikserijksweg, Koning Albertstraat (zone 30) en Rijselsestraat (zone 30) in Kortrijk …

Resultaten op zaterdag (07.00u tot 19.00u):

  • aantal gecontroleerde voertuigen: 3.848
  • aantal geflitste voertuigen: 413 (= 10,7 %)

Resultaten op zondag (07.00u tot 18.00u):
  • aantal gecontroleerde voertuigen: 4.290
  • aantal geflitste voertuigen: 257 (= 5,9 %)

Over de 2 dagen reed 8,3% van de gecontroleerde bestuurders te snel. De aangekondigde snelheidscontroles en zichtbare politieaanwezigheid hebben hun effect niet gemist.


Andere verkeersinbreuken en info:
  • de rallypiloten bleven in de fietszone in het centrum van Kortrijk netjes achter de fietsers
  • op zaterdagmorgen moesten 81 voertuigen getakeld worden zodat de servicezone vrij kon gemaakt worden voor de rallyteams
·  er werden 29 PV’s voor parkeerovertredingen opgesteld: parkeren op het fietspad, het voetpad, de busstrook …. De controles gebeurden zowel in het centrum van Kortrijk als in de omgeving van het parcours.
Uitschieter hierbij was het aantal foutparkeerders (23) op het fietspad in de Moeskroensesteenweg in Aalbeke
·        1 piloot en zijn co-piloot werden preventief naar de spoeddienst overgebracht na een crash tijdens de klassementsproef in Bellegem
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron : Thomas DETAVERNIER | adviseur | communicatieverantwoordelijke Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede
 
 
 
  

Geplaatst op 25.11.2019

Massagemarathon in het kader van de Warmste week t.v.v.watertank voor de bassisschool in Mutete in Rwanda

Toen Sylvie en Katelijne in mei hun getuigschrift voor professioneel masseur behaalden aan Syntra West , kwamen ze op het idee om een unieke actie op touw te zetten voor de Warmste Week. Door de bijna letterlijk hartverwarmende kant van massage, zou de ‘koper’ geen waar voor zijn of haar geld krijgen, maar een portie menselijke warmte en verzorging. En dat is iets waar niemand onder ons ooit te veel aan heeft!

Ze namen Merijn als derde organisator onder de arm, en begonnen met het werven van professionele masseurs die een paar uur vrijwillig wilden komen masseren. Met medewerking van Syntra kregen ze maar liefst veertig reacties. Er werden twee data geprikt en een planning opgemaakt. Intussen lopen de eerste reservaties binnen.

‘We werken bij voorkeur met reservaties om verschillende redenen’, zegt Katelijne. ‘De locatie, Syntra West, kent geen toevallige passage. Daarom is het belangrijk dat wij onze masseurs vooraf een indicatie kunnen geven van bezettingsgraad en planning. Bovendien kunnen wij op die manier ook vermijden dat er net geen plaats meer is wanneer iemand onaangekondigd langskomt.’

De eerste editie van dit evenement is best wel spannend voor de organisatoren, maar ze hebben er vertrouwen in dat alles goed zal verlopen. ‘We zijn er al maanden mee bezig,’ vertelt Sylvie. ‘Mensen weten best wel dat het onze eerste keer is, en we worden omringd door zoveel vrijwillige masseurs. En elke reservatie is een plus voor ons goede doel. En dus is de actie al bij voorbaat geslaagd!’

Deze actie gaat door in het gebouw van Syntra west op zaterdag 30november en op zaterdag 7n ovember
 Prijs voor één beurt 1 euro per minuut best reserveren via massagemarathonwarmsteweek@gmail.com Doel : www.umubano.be

Geplaatst op 25.11.2019
4818 artikelspagina's: 1 2 3 <<< 4 >>> 5 6 7 8 9 10 11 ... 482