Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Kinderdagverblijf De Toekomst wordt ecologischer: kinderen slapen buiten

In het kinderdagverblijf De Toekomst infano te Avelgem, waar momenteel een 14-tal kinderen verblijven, gaan ze vanaf nu ecologischer werken, dit mede dank zij de aanzet van één van de mama’s uit het kinderdagverblijf. De grootste verandering die in het kinderdagverblijf is doorgevoerd, is het buiten slapen. Er werden bedden aangekocht die specifiek ontworpen zijn om buiten te slapen.

We eten steeds meer bio en/of ecologisch verantwoord en afval sorteren is een gewoonte geworden. Isolatie, methodes voor verantwoord en hernieuwbaar verwarmen om zoveel mogelijk energie te besparen evolueren volop en worden voortdurend verbeterd.
Om deze positieve aanpak met repect voor het milieu door te zetten, moeten we onze natuurlijke bronnen gebruiken.” Aldus Elke Rasschaert van kinderdagverblijf De Toekomst.
“In Scandinavië is het de normaalste zaak van de wereld om kinderen te laten slapen in de buitenlucht, ook bij vriestemperaturen. In ons Zonnetje zijn we vandaag gestart met een proefproject van één buitenbedje voor baby’s vanaf zes maanden. Ouders van baby’s die bij een aantal kinderdagverblijven in Amsterdam eveneens buiten slapen zijn heel duidelijk, baby’s die buiten slapen, slapen langer, slapen ’s nachts ook beter binnen, worden met een beter humeur wakker, zijn minder vaak ziek, … Kinderen die buiten slapen worden minder afgeleid door de activiteiten binnen in de kinderopvang en worden rustig door de geluiden van de natuur, net zoals volwassen mensen.” Zegt Nicole

Hoe ziet zo een buitenbedje eruit?
Buitenbedjes zien er niet hetzelfde uit als binnenbedjes. Een buitenbedje kan je zien als een luxe kinderwagen. Het kind kan veilig buiten liggen. De bedjes zijn voorzien van horrengaas waardoor insecten, maar ook katten, honden en andere kinderen het kindje niet lastig vallen. Het bedje is maar aan één kant open en die kant staat tegen het raam, zo kan men de slapende baby’s in de gaten houden.

Ecologische onderhoudsproducten
Daarnaast zal er ook gewerkt worden met ecologische onderhoudsproducten en zullen er washandjes in plaats van natte doekjes gebruikt worden. Dit is beter voor de huid van de kinderen, waardoor er minder roodheid en uitslag zal ontstaan. Om dezelfde reden worden nu al ecologische, afbreekbare luiers gebruikt.

Borstvoeding
Een andere vernieuwing is de aandacht omtrent borstvoeding. In het kinderdagverblijven kregen mama’s al de mogelijkheid om borstvoeding ter plaatse te kunnen geven of afgekolfde melk mee te brengen, maar voortaan gaat dit nog een stap verder door de aankoop van een speciale zetel en borstvoedingskussen en het uitbouwen van een aparte borstvoedingsruimte.

Extra’s
Naast deze vernieuwingen zal er op langere termijn een babyhangmat voorzien worden en zullen er ecologische verzorgingsproducten gebruikt worden. Ook zal er meer aandacht besteed worden aan houten speelgoed in plaats van de plastic variant, omdat er geen schadelijke stoffen in de houten speeltuigen zitten.
De ouders zijn bij al deze mogelijkheden vrij in hun keuze om hieraan mee te doen.

FVW / Foto FVW
 

Geplaatst op 15.01.2018

Isocab en Isobar na 30 jaar opnieuw onder hetzefde dak met nieuwe naam: Isomasters

De bedrijven Isocab en Isobar, respectievelijk gevestigd in Bavikhove en Beveren-Leie, zijn gespecialiseerd in de productie van isothermische oplossingen zoals koelcelpanelen en geïsoleerde deuren.

Isocab werd opgericht in 1973. Zes jaar later kwam er echter een splitsing en ontstond Isobar. Vorig jaar, meer dan dertig jaar nadat beide bedrijven elk hun eigen weg gingen, kwamen Isocab en Isobar onder de vleugels van de Kingspan Group terecht. Dat leidde tot de oprichting van een jointventure, Isocab-Isobar, tussen beide bedrijven die samen 250 personeelsleden tewerk stellen. Doel van de samenwerking? Wereldleider worden in het creëren van isothermische oplossingen voor veeleisende omgevingen.
 

Sinds het begin van de samenwerking in november 2016, werd de focus gelegd op de volledige modernisering en optimalisatie van de structuur van het bedrijf. Zo werd de deurenproductie compleet gerobotiseerd en ook de panelenproductie verloopt automatisch. Dit is uniek in de sector. Daarnaast zet Isocab-Isobar in op een optimale klantenservice en kwaliteit, een gedifferentieerde, globale marktbenadering en lean production. Verder werden de departementen voor Research & Development, after-sales en kwaliteitscontrole fors uitgebreid.
De productie gebeurt nu ook op 1 site, in Beveren-Leie, wat betekent dat de 250 werknemers op 1 site werken. Daarnaast staan er verschillende vacatures open in verkoop, IT en productie.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 15.01.2018

Kortrijk investeert in milieuvriendelijke vuilniswagen

In Kortrijk is een nieuwe vuilniswagen voorgesteld. Niet zomaar een vuilniswagen, maar een vuilniswagen op CNG (aardgas).

De stad Kortrijk heeft hiermee opnieuw een extra aanvulling aan het klimaatvriendelijk wagenpark. Kortrijk is ook de eerste stad in West-Vlaanderen met een CNG vuilniswagen in eigen beheer.
De nieuwe truck van Scania heeft een toegestane massa van 26 ton. De nieuwe vuilniswagen stoot bovendien 95% minder  fijn stof uit.
De vuilniswagen wordt in eerste instantie ingezet voor het ophalen van bedrijfsafval, maar kan ook ingezet worden voor andere ophalingen indien een andere vuilniswagen buiten dienst zou zijn. De nieuwe vuilniswagen is ook voorzien van een dodehoekcamera die voor meer veiligheid zorgt. Momenteel heeft de stad Kortrijk 9 vuilniswagens in rotatie.
Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn: “De traditionele keuze van benzine of diesel verlaten we zoveel mogelijk. Waar het kan kiezen we voor aandrijving op gas of elektriciteit."
Het stadsbestuur voert bewust beleid naar meer duurzaamheid en koos eerder al voor milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen. Vandaag is 15% van het wagenpark reeds voorzien van duurzame aandrijving. Dit aandeel zal in de toekomst alleen maar toenemen. Naar het eind van 2018 zal dat tegen de 20% aanlopen.
Schepen van Mensen en Gebouwen Arne Vandendriessche: “Net als bij de gebouwen van de stad hebben we de ambitie om ons wagenpark op termijn 100% duurzaam te maken. Deze eerste vuilniswagen op CNG is daarin een logische volgende stap, maar zeker niet de laatste."

Milieuvriendelijk

Rijden op aardgas betekent: 95% minder fijn stof, 50% minder koolmonoxide (CO) en stikstofoxide (NOX), gemiddeld 20% minder koolstofdioxide, geen roetuitstoot, duurzaam in onderhoud en minder geluidsoverlast.
De stad beschikt over een kleine slowfill installatie, maar om het grote volume van de vrachtwagen te vullen, is de stad tot op heden nog aangewezen op publieke tankstations met grote capaciteit. Mogelijks zal de stad in de toekomst investeren in een eigen CNG-tankinstallatie. De nieuwe vuilniswagen kan nu tanken bij IMOG telkens hij gaat lossen, zo hoeft men niet extra om te rijden.
De Scania vuilniswagen kost de stad 242.229,90 euro en is aangekocht via een raamovereenkomst met Eandis. Eandis maakt zelf graag werk van duurzame oplossingen en ondersteunt steden en gemeenten via concrete acties. Eandis volgde dit traject op van aankoop tot oplevering. Eandis maakte het bestek op, stond in voor de technische ondersteuning en alle administratieve aspecten van het dossier.

FVW / Foto FVW
 

Geplaatst op 15.01.2018

Unieke opleiding voor lerarenopleiders in Vlaanderen

Volgende maand start in Vlaanderen een gloednieuwe en unieke opleiding voor lerarenopleiders. Het gaat om een opleiding om leraren die lesgeven in de lerarenopleidingen te ondersteunen en te professionaliseren.

Het doel is de nieuwe generatie leraren voor te bereiden op hun steeds complexer wordende taak. Dit Vlaanderenbreed project is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking van heel wat instellingen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is ervan overtuigd dat deze opleiding ons onderwijs zal versterken. Ze investeert jaarlijks 200.000 euro.
Leraar van leraren
Lerarenopleiders zijn die leraren die lesgeven aan de lerarenopleidingen in Vlaanderen. Zij leren de knepen van het les geven aan kleuterleiders, onderwijzers en leraren secundair onderwijs. Het is een diverse groep elk met een eigen achtergrond en expertise. Ook voor de lerarenopleiders is het belangrijk dat ze zich verder kunnen professionaliseren. Een aparte opleiding voor lerarenopleiders bestaat er in Vlaanderen niet. Er waren wel initiatieven van masterclasses in Leuven en Gent. Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits start in februari een nieuwe opleiding voor lerarenopleiders. De lerarenopleiders krijgen gelegenheid om een opleiding te volgen die 1 tot 2 jaar duurt. Minister Crevits maakt hier jaarlijks ruim 200.000 euro voor vrij.

Vijf opleidingsonderdelen

De opleiding vertrekt vanuit de eigen praktijk van de lerarenopleiders en bestaat uit vijf opleidingsonderdelen:
De professionalisering van de lerarenopleider
Curriculumontwikkeling
Praktijkonderzoek
Coaching en begeleiding van ervaringsleren
Samen leren, samen opleiden
 
De deelnemers nemen hun eigen praktijk onder de loep en krijgen heel wat wetenschappelijke inzichten mee. Ze krijgen ook coaching-, trainings- en reflectiemodellen en er is de belangrijke uitwisseling van beroepservaring. Praktijk en theorie gaan hier hand in hand. 
Voor deze opleiding werken alle Vlaamse lerarenopleidingen samen. In de begeleidende stuurgroep zetelen de universiteiten, de hogescholen, vertegenwoordigers van Centra voor Volwassenenonderwijs, de beroepsvereniging VELOV en het departement Onderwijs.
De nieuw opleiding is in Europa uniek te noemen. Er zijn niet veel landen of regio’s die over een dergelijk initiatief voor de professionalisering van de lerarenopleiders beschikken. Nu al wordt er vanuit het buitenland met interesse gekeken naar de opleiding.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Lerarenopleiders hebben de belangrijke taak om onze toekomstige leraren kwalitatief voor te bereiden om voor de klas te staan. Het zijn de leraren die de toekomst van onze jongeren mee bepalen. De lerarenopleiders onderwijzen dus over onderwijzen. Tot nu beschikte Vlaanderen niet over een opleiding voor de lerarenopleiders. We brengen daar vanaf volgende maand verandering in met een unieke opleiding. Iedereen die betrokken is bij de lerarenopleidingen zet zijn schouders onder dit project en werkt samen met als doel de lerarenopleiders verder te professionaliseren en te ondersteunen.”

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits
 

Geplaatst op 14.01.2018

voordracht Majd Khalifeh, OC Marke

Het verhaal van ‘succesvluchteling’ Majd Khalifeh. Is hij het bewijs dat het wel kan? Of is het toch niet zo eenvoudig?

Zo kopte Het Nieuwsblad een artikel over Majd Kahlifeh, VRT-joumalist en schrijver, naar aanleiding van zijn boek ‘Herboren’.

14 jaar geleden kwam hij aan in België op zoek naar een identiteit. Hij was op de vlucht voor het regime in Damascus waar hij als stateloze Pa¬lestijn na veel omzwervingen was beland. Die dag was het goedkoopste vliegtuigticket bestemming België. Zo simpel kan het zijn.

In zijn lezing neemt Majd de luisteraar mee op sleeptouw doorheen de verschillende stappen van zijn eigen zoektocht: van nieuwkomer tot actieve burger.

Een uitzonderlijk verhaal. Vluchtelingen, nieuwe Belgen maar ook alle Belgen hebben hier een boodschap aan.

Inkom : 5€ met gratis consumptie, gratis voor wie jonger is dan 26.

Tickets: 

OC Marke - 056 20 08 20 - ocmarke@kortrijk.be 
Ouderraad Don Boscocollege – ouderraad@donboscokortrijk.be

Organisatie : Don Boscocollege Kortrijk ism Noord-Zuidraad Kortrijk, Wereldwerkgroep Marke, Davidsfonds Marke en Boekhandel Theoria

FVW / Bron: Ouderraad Don boscocollege


Geplaatst op 14.01.2018

Latexco viert hun 25e sponsorjubileum

Latexco, een wereldleider in de productie van latex- en PU-schuimcomponenten voor de slaapcomfortindustrie, sponsort al 25 jaar de projecten van wielerbeheerder Patrick Lefevere.

Met de aandeelhouders Luc en Carole Maes, beide fietsliefhebbers, leek het voor Latexco alleen logisch om het merk- en bedrijfsbewustzijn te vergroten door middel van fietssponsoring.
 
"Fietsen is onze passie, maar het dient ook om ons merk over de hele wereld te promoten en we zijn trots om dit samen met Quick-Step Floors te doen, een van de meest succesvolle teams in de geschiedenis van de sport", legde Carole Maes uit aan massa's sponsors en journalisten die aanwezig waren bij de recente teampresentatie van het Quick-Step Floors Cycling Team in Calpe, Spanje. "Betrokken zijn bij dit team en samen met hen vieren, zoveel buitengewone overwinningen, geeft ons veel plezier. Sportsponsoring is niet 'slechts een investering' voor Latexco. Het maakt deel uit van onze bedrijfsfilosofie. De competitie, het doorzettingsvermogen, de teamgeest en de grijns die het Quick-Step Floors Pro Cycling Team markeren, zijn waarden die ook Latexco deelt! "
 
Meer dan het logo en de naam Latexco op de truien van de wielerploegen zetten, gaf Latexco ook logistieke ondersteuning. Tijdens alle grote evenementen, waaronder de Tour de France, verplaatste Latexco de persoonlijke Latexco-matras van de renners van hotel naar hotel, zodat de fietsers elke dag een verkwikkende nachtrust kregen. Een welverdiende nachtrust is immers net zo belangrijk als de juiste training voor topsporters die topprestaties willen leveren.
 
De heer Patrick Lefevere, team-CEO, deelde ook zijn gedachten over de langetermijnsponsoring met Latexco: "Ik ben er echt trots op dat ik een sponsor als Latexco bij me heb gedurende zoveel jaren. Het laat zien dat we een huis van vertrouwen zijn. Sinds het allereerste begin hebben we een groot gemeenschappelijk begrip gehad. Ondanks ons gezamenlijk succes in de afgelopen 25 jaar, ben ik er zeker van dat het beste nog moet komen en ik hoop dat we 30 jaar gedeelde passie en samenwerking met Latexco kunnen vieren, die ik gerust kan zeggen dat dit een van de oudste en meest betrouwbare sponsors is in de wereld van fietsen.
 
Over Latexco

Latexco NV is een toonaangevende fabrikant van latex- en PU-schuimcomponenten voor de slaapindustrie. Het bedrijf combineert de flexibiliteit en verantwoordelijkheid van een familiebedrijf met de kracht van een internationale speler. Naast het hoofdkantoor in Tielt (België), heeft Latexco productie- en logistieke entiteiten in Spanje, Zweden, de VS (Georgië en Californië) en Indonesië (Surabaya) en gedecentraliseerde verkoopkantoren in Singapore, Spanje en Brazilië. Meer info: www.latexco.com.

FVW / Bron: Quick-Step Floors Cycling Team

Geplaatst op 14.01.2018

West-Vlaamse horeca-ondernemers bundelen de krachten

De Neve Roomcentrale en Horeca-Totaal sloten recent een samenwerkingsakkoord. Daarbij bundelen ze de krachten voor de verdeling van hun producten naar het brede horecakanaal. De Neve Roomcentrale in Kuurne is zeer bekend als producent en verdeler van zuivelproducten.

Het bedrijf produceert room onder eigen naam, maar verdeelt naast het eigen merk ook alle grote zuivelmerken aan verschillende sectoren. Horeca Totaal, met vestigingen in Brugge en Oostende, biedt naast internationale producten ook een rijk assortiment van artisanale, lokale, duurzame en innovatieve producten. Ruim 85% ervan vindt zijn weg naar de horeca in West- en Oost- Vlaanderen en ook de provincie Antwerpen. De overige 15% is bestemd voor ziekenhuizen, scholen en diverse instellingen. Zuivel Horeca Totaal verrijkt zijn zuivelafdeling met de producten van De Neve Roomcentrale en zal daarbij instaan voor de logistiek naar het cliënteel van De Neve. Door deze samenwerking kan Horeca Totaal de zuivelproducten aanbieden aan competitievere prijzen. Familiebedrijf “Als familiebedrijf hechten wij groot belang aan een optimale kwaliteit voor zowel onze eigen productie als onze service”, vult Dirk De Neve aan. “Dankzij deze samenwerkingsovereenkomst kunnen we ons sterker concentreren op de productie van ons eigen merk. Het is zelfs de bedoeling om onze productie in Kuurne nog uit te breiden. Met een partner als Horeca-Totaal weten we dat de service inzake leveringen en distributie zo mogelijk nog beter zal worden.” Beide zaakvoerders zien hun samenwerking als een schoolvoorbeeld van een win-win. Beide bedrijven kunnen nog sterker focussen op hun sterktes en zo hun klanten beter bedienen. De samenwerking heeft ook geen negatieve consequenties voor de tewerkstelling. West-Vlaams DNA “Dat we onze activiteiten als West-Vlaamse ondernemers kunnen samenbrengen, betekent wel iets”, vindt Dirk De Neve. “We mogen best trots zijn op dat typisch West-Vlaamse ondernemerschap. Ons DNA is in beide gevallen dat van een lokaal verankerd familiebedrijf met een rijke traditie, dat steeds wil blijven focussen op een hoogstaande kwaliteit. Bij alle gesprekken voelde ik meteen dat de bedrijfscultuur aan beide kanten gelijkaardig is. Ik ben blij dat we deze stap kunnen zetten. Het geeft ons de kans om in Kuurne onze productie gevoelig uit te breiden en te verbeteren.” Roderick D’Hoore deelt de analyse van zijn collega uit Kuurne. “De klanten van De Neve Roomcentrale zijn er van verzekerd dat de service die ze krijgen waar mogelijk nog verbeterd. Dat zij nu ook de kans krijgen om te genieten van het bredere aanbod van Horeca-Totaal is voor hen en voor ons ook een interessante opportuniteit. Voor ons bestaand cliënteel komt er een zeer competitief zuivelluik bij. Overal tevreden gezichten, dus.” Constructief Intussen zijn de ongeveer 250 personeelsleden van beide bedrijven al op de hoogte gebracht. “De kennismaking verliep in een heel positieve en constructieve sfeer”, melden beide bedrijfsleiders. “Iedereen ziet de voordelen van deze samenwerking.

FVW / Bron: Horeca Totaal

Geplaatst op 14.01.2018

Cargofollies 2018: Proeftuin voor cargofietsen

Na twee jaar is cargofollies terug.  Een kleine, fijne aanvulling op de grootste fietsbeurs in de BeNeLux: Velofollies.  Op zondag 21 januari vormt De Budafabriek de ideale setting om verschillende types cargofietsen, fietskarren, fietskledij, etc.  te testen en te bezichtigen.

Of je kan gewoon genieten van koffie en taart op zondagmiddag.
Als extra tonen we ‘s avonds Belgische première The Bullitt’s Burden.  Een documentaire waarin de populaire cargofiets van Larry vs Harry een hoofdrol speelt.  Wat beweegt mensen om deze fiets te kopen en hoe komt het dat bijna alle mensen die hiermee fietsen creatievelingen zijn die hun fiets uitdagen om hun dromen te realiseren.
Cargofollies is een organisatie van ROS.
Met o.a. fietsen van Cyclart, Bike Concept, Steershop, Fietsencentrum vzw Mobiel.

Verder ook nog op het programma:
Doorlopend fiets-kortfilms, The CargoBike Dj's, Foodbikes & Cargobikebar, Focus op Fixies,
Voorstelling ROS, Samen fietsen herstellen met #Velomaker & Fietskeuken Kortrijk,
Tweedehands(cargo)fietsbeursje (Breng zelf oude fietskledij, fietskarren, cargofietsen, … mee en
biedt ze te koop aan)

Timing:
13.00 u Open expo + fietscafé + kids
18.00 u The Bullitt's Burden
20.00 u einde.

FVW / Bron: Lieve Zusjes Stoere Broers
 

Geplaatst op 14.01.2018

Toekomstige leraren en burgerlijk-ingenieurs sterker aan de start van hun opleiding

Vanaf volgend academiejaar zullen studenten die aan de hogeschool een opleiding tot leraar willen starten, en studenten die aan de universiteit een opleiding tot burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect willen starten, zich pas kunnen inschrijven na deelname aan een niet-bindende toelatingsproef. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Studiekeuze versterken

De invoering van verplichte niet-bindende toelatingsproeven in het hoger onderwijs maakt deel uit van het beleid van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om de studiekeuze van jongeren te versterken. Om die studiekeuze te maken, liet de minister al de oriënteringsproef Columbus ontwikkelen voor leerlingen op het einde van het secundair onderwijs. De ontwikkeling van niet-bindende toelatingsproeven voor specifieke opleidingen is een tweede stap.
De bedoeling is dat studenten die voor deze opleidingen kiezen met realistische verwachtingen aan de start komen en zo meer studiesucces kunnen boeken. Meer dan ooit heeft de arbeidsmarkt in de toekomst nood aan goed opgeleide leraren en ingenieurs.
Geen herinvoering van het toelatingsexamen burgerlijk ingenieur
De niet-bindende toelatingsproeven zijn bedoeld om de studiekeuze te versterken en niet om de instroom te beperken. Voor opleidingen tot leraar of burgerlijk ingenieur – beroepen waar grote nood aan is – zou dat ook geen goede zaak zijn. De maatregel gaat dus niet de herinvoering van het vroegere toelatingsexamen burgerlijk ingenieur. Dat had wel de bedoeling om de instroom te beperken, en had dus een bindend karakter.
Het toelatingsexamen burgerlijk ingenieur is in 2004-2005 afgeschaft, toen de Bolognahervorming werd doorgevoerd. Toen is ervoor geopteerd om enkel nog aan instroombeperking te doen voor de opleidingen arts en tandarts, en de opleidingen in de kunsten. Dat blijft zo: enkel voor die opleidingen bestaat er een bindend toelatingsexamen.

Deelname en remediëring

Deelname aan een toelatingsproef wordt vanaf volgend academiejaar een inschrijvingsvoorwaarde, maar het resultaat is niet bindend. Een student die niet slaagt voor de proef krijgt nog steeds toelating tot de opleiding. Wel kan de instelling beslissen om bij een lage score remediëring op te leggen. Ook dat is bedoeld als maatregel om het studiesucces te verhogen. Studenten die bij de start bepaalde werkpunten vaststellen, kunnen zich op die manier meteen gericht bijspijkeren.
De proeven voor de lerarenopleidingen zijn ontwikkeld door de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de voorbije jaren al afgenomen bij startende studenten. De proef is beschikbaar via een digitaal platform (www.vlhora.be/instaptoets.html) en staat open voor iedereen die overweegt om te kiezen voor een lerarenopleiding aan de hogeschool (kleuter, lager of secundair onderwijs).
De proeven voor de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect zijn ontwikkeld door de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en worden op papier afgenomen. Daarmee knopen de universiteiten aan bij de “ijkingstoetsen” die al bestonden en ook voor andere opleidingen in opmaak zijn (www.ijkingstoets.be). Volgend academiejaar wordt deelname aan zo’n toets nu verplicht voor de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect, voor andere opleidingen is deelname nog niet verplicht.

Verdere ontwikkeling en veralgemening

Omdat de toetsen voor andere opleidingen (bv. wetenschappen of diergeneeskunde) nog in ontwikkeling zijn, wordt deelname voor die opleiding nog niet verplicht. Het is de bedoeling om in de toekomst de proeven ook voor andere opleidingen te verplichten zodra die voldoende op punt staan.
In overleg met de hogescholen en universiteiten voorziet minister Crevits in de nodige middelen om de proeven te realiseren. Jaarlijks gaat 200.000 euro naar de experten die instaan voor de ontwikkeling van Columbus en zo’n 100.000 euro naar zowel de VLHORA als de VLIR. Samen met de centrale kosten voor het digitale platform voor de proeven gaat het om een investering van zo’n half miljoen per jaar.
Het besluit dat de verplichting invoert voor de lerarenopleidingen en de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect werd vandaag principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het gaat nu naar de Raad van State voor advies. Eind 2017 stemde het Vlaams-Parlement de decretale basis voor deze maatregel.

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 14.01.2018

Aanpassingen aan de gewestwegen in functie van de veiligheid en de bereikbaarheid

Recentelijk ontving het stadsbestuur van Blankenberge een bericht van de Vlaamse overheid dat er in de nabije toekomst een aantal verbeteringswerken ter hoogte van de gewestwegen zullen worden doorgevoerd in het kader van de bereikbaarheid en de veiligheid.

Burgemeester Ivan De Clerck, bevoegd voor de mobiliteit en schepen van Openbare Werken Patrick De Klerck: ”We ontvingen een melding van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat er een aantal aanpassingen zullen worden doorgevoerd ter hoogte van de gewestwegen. Op het kruispunt van de Kuiperscheeweg en de N371 zal er een verkeerseiland worden gerealiseerd. Op deze manier zullen fietsers op een veiligere manier kunnen oversteken en zal het sluipverkeer worden afgeremd. De werken starten in de week van 15 januari en zullen drie weken duren.
Verder zal er ook een aanpassing uitgevoerd worden voor de ontsluiting van het Rozenhof op de N371. De werken hiervoor zouden starten in de week van 5 februari en zullen enkele dagen in beslag nemen.
Reeds eerder hebben we meermaals gepleit voor een nieuwe bushalte ter hoogte van de Lidl. De werken hiervoor zouden starten in de week van 19 februari en een viertal weken duren (twee weken per rijrichting).”

FVW / Bron: Stad Blankenberge

Geplaatst op 14.01.2018
2709 artikelspagina's: 1 2 3 <<< 4 >>> 5 6 7 8 9 10 11 ... 271