Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Kortrijk eerste stad in Vlaanderen met schepen van Sociale Vooruitgang

Kortrijk wordt de eerste stad die de komende jaren een beleid ontwikkelt voor een vergeten groep inwoners: de lage middenklasse die zeer kwetsbaar is. Dat werd zaterdagavond bekend gemaakt op de druk bevolkte nieuwjaarsreceptie van sp.a en ABVV in de Scala. Het gaat in Kortrijk naar schatting om meer dan 10.000 mensen: zowel mensen die werken als mensen met een klein pensioen. Ze slagen er moeilijk in om het einde van de maand te halen en tegelijk hebben ze weinig recht op tegemoetkomingen. Kortrijk wil deze mensen mee laten genieten van bestaande en nieuwe maatregelen, naast de mensen in armoede. Daarom ook wordt de bevoegdheid van schepen Philippe De Coene veranderd naar Sociale Vooruitgang en Armoedebestrijding.

Kortrijk zal de komende jaren een nieuw sociaal beleid voeren gebaseerd op twee grote lijnen: (1) de opsporing en aanpak van armoede gebeurt actiever met een armoedeplan per gezin en (2) Kortrijk wordt de eerste stad die een beleid ontwikkelt voor een vergeten groep: mensen die geen OCMW-cliënt zijn, maar het vaak zeer lastig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In België gaat het om bijna 2 miljoen inwoners, in Kortrijk naar schatting om 10.000 mensen.

De voorbije week was er in de media aandacht voor een onderzoek van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KULeuven) in opdracht van de progressieve denktank Minerva en het anti-armoedeplatform Decenniumdoelen. Die lagere middenklasse bestaat uit twee grote groepen: mensen met een (klein) pensioen én jongere gezinnen met slechts één inkomen uit arbeid of met lage lonen.

Volgens de studie heeft het overheidsbeleid te weinig oog voor deze nieuwe problematiek en kwetsbaarheid. Bepaalde beleidskeuzes vergroten zelfs die kwetsbaarheid nog of bevoordelen vooral de hogere inkomens. Conform de ambitie om de Beste Stad van Vlaanderen te worden wil Kortrijk als eerste stad in Vlaanderen het anders doen en hiervoor een specifiek beleid uittekenen.

De cijfers voor Kortrijk
Ook in Kortrijk is het een groeiende groep: momenteel zijn er in Kortrijk 11.506 alleenwonenden en daarenboven nog eens 2.580 eenoudergezinnen. Samen gaat het over meer dan 14.000 van de 32.755 Kortrijkse huishoudens of meer dan 4 op de 10. In bevolkingsaantal gaat het over bijna 18.000 mensen of 23,6% van de bevolking. Het grootste deel bestaat uit vrouwen: 6.052 alleenwonende vrouwen (5.422 mannen) en 2.113 alleenstaande moeders (460 alleenstaande vaders).

Op basis van deze algemene cijfers schatten we dat de grote helft, zo een 10.000 mensen, kwetsbaar is. Met één of een beperkt inkomen moeten ze het huishouden redden terwijl hun basiskosten even hoog zijn als die van tweeverdieners. Zo is de situatie van alleenstaande ouders vaak schrijnend: ze hebben één inkomen uit arbeid, hebben vaak geen recht op een sociaal tarief (energie, communicatie) en toch leven ze de facto in of net boven de armoedegrens.

Die mensen zijn vaak ontmoedigd of kwaad omdat ze ook belastingen en sociale bijdragen betalen en dus bijdragen tot herverdeling maar er zelf nooit of weinig van genieten hoewel ze het lastig hebben.

Hoe gaan we die mensen opsporen?
Die mensen worden vandaag te weinig door het lokale bestuur bereikt, terwijl we beschikken over de gegevens van die mensen. Daarom het voorstel om aan die 14.000 gezinnen systematisch voor te stellen om een sociaal onderzoek te doen waardoor we kunnen nagaan of deze gezinnen bijzonder kwetsbaar zijn. Bij dat sociaal onderzoek werken we met de referentiebudgetten van het onlangs ingevoerde ‘Kortrijks Menswaardig Inkomen’ (KMI) om te toetsen of mensen voldoende inkomen hebben om menswaardig te leven.

Aan welke maatregelen wordt gedacht?
• De welzijnsuitpas (sport, cultuur, vrije tijd, korting op thuismaaltijden, korting in VORK, entree nieuw zwembad Kortrijk Weide…) uitbreiden voor deze mensen. Hierbij kan gedacht worden aan een reductie van 50 procent (voor mensen onder de armoedegrens is dat 80%).
• Toepassing van het Kortrijkse Huurgarantiefonds (nu al meer dan 20 dossiers enkele maanden na de opstart) waardoor ze sterker staan op de huurmarkt.
• Een rollend fonds voor mensen met een eigen woning maar zonder of met te weinig middelen om die woning te renoveren.
• De Kostenknipper. Een nieuwe dienst in de toekomstige Deelfabriek, in de gewezen brandweerkazerne in de Zwevegemsestraat, die helpt om hoge facturen van gezinnen te temperen met onze consumentenacties (opspeuren goedkoopste leveranciers, deelname faciliteren aan groepsaankopen).
• De dakenscan en -renovatie van 5.000 woningen prioritair toepassen op deze gezinnen.
• Onderzoek naar goedkoper tarief voor administratieve stukken en reductie op retributies.

 

FVW / Bron: Philippe De Coene

Geplaatst op 14.01.2019

Absoluut record : bijna 200.000 cursisten volgen les in de kunstacademies

Dit schooljaar volgen er bijna 200.000 leerlingen les in de academies in Vlaanderen. Dat is het hoogste aantal ooit. Het gaat om een stijging van maar liefst 14.800 leerlingen. Dat succes toont aan dat de vernieuwingen die sinds die schooljaar van kracht zijn noodzakelijk waren. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen nu alle disciplines volgen in het deeltijds kunstonderwijs. Muziek en woordkunst-drama en domeinoverschrijdende initiatie zijn nieuw. Het is vooral in die groep dat de sterke groei opvalt, daar is een stijging van 10.000 extra 6- en 7-jarige leerlingen, dat is ruim de helft meer dan vorig schooljaar.

Dit schooljaar volgen welgeteld 199.361 leerlingen les in 1 van onze 168 academies. Dat zijn er 8 procent meer dan vorig schooljaar. Het deeltijds kunstonderwijs telt 4 domeinen: muziek, woordkunst-drama, beeldende en audiovisuele kunsten en dans. Er zijn dit schooljaar tal van vernieuwingen ingevoerd door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Dat was nodig, want de wetgeving was verouderd, er was een wirwar aan regeltjes en veel te weinig ruimte om lokaal keuzes te maken en nieuwe opleidingen aan te bieden.

6-7 jarigen kiezen massaal voor deeltijds kunstonderwijs

Eén van de belangrijkste vernieuwingen geldt voor de allerjongsten: kinderen vanaf 6 jaar kunnen nu ook voor muziek en woordkunst-drama of domeinoverschrijdende initiatie kiezen. Tot vorig jaar was het voor 6-jarigen enkel mogelijk om dans of beeldende kunst te volgen. Ze kunnen nu kiezen voor 1 van de 4 domeinen of voor een brede initiatie waar ze van alles kunnen proeven.

Die vernieuwing is een schot in de roos. Sinds 1 september verwelkomen de academies 28.116 cursisten van 6 en 7 jaar. Dat is een stijging van bijna 60 procent tegenover vorig schooljaar. Bijna de helft van die leerlingen kiest voor beeldende en audiovisuele kunst.

Piano staat op 1 en 675 leerlingen voor nieuwe opleiding levend model

Daarnaast zijn er dit schooljaar nog vernieuwingen. Minister Crevits schrapte de programmatiestop en gaf academies de kans hun aanbod inhoudelijk te vernieuwen. Vaak gebeurt dat op basis van de plaatselijke culturele beleving. Dat leidde tot nieuwe opleidingen zoals bijvoorbeeld regisseur, choreograaf of een opleiding DJ.

In totaal volgen nu 199.361 jongeren en volwassenen les aan de academies. Dat is een stijging van 14.797 leerlingen of 8 procent. Piano is nog altijd het populairste instrument bij muziek, speltheater staat op 1 voor woordkunst-drama, klassieke dans bij dans en schilderkunst bij beeldende en audiovisuele kunsten.

Er zijn tal van nieuwe opleidingen : de opleiding levend model telt bijvoorbeeld 675 leerlingen, oude muziek telt 268 leerlingen, er zijn 290 potentiële theatermakers, 256 jazz-dansers, 177 musicalsterren in spe en 63 dj’s.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “De vernieuwingen die we dit schooljaar hebben ingevoerd zijn een onverhoopt succes. De kaap van 200.000 leerlingen in onze 168 academies is in zicht. Het ruimere aanbod voor onze allerjongsten valt overduidelijk in de smaak. Kunstonderwijs is een extra troef voor de persoonlijke en de sociale ontwikkeling en verbreedt de blik. Vlaanderen heeft een heel sterke traditie van deeltijds kunstonderwijs. Veel van onze grote artiesten hebben les gevolgd aan onze academies. Maar elke leerling, elke cursist krijgt er kansen om muziek op te snuiven, om de kracht van het woord te ontdekken, om te dansen zoals Hanne Decoutere, om te schitteren in een musical, om Dimitri Vegas achterna te gaan of om het mooiste schilderij te maken.”

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 14.01.2019

Gatz beslist over eerste ronde projectsubsidies Kunstendecreet 2019

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde van de projectsubsidies en beurzen in het kader van het Kunstendecreet voor 2019.

Voor deze eerste ronde werden 417 ontvankelijke aanvragen ingediend. De minister besliste om 154 aanvragen te ondersteunen voor een totaalbedrag van 4.108.500 euro, waarvan:

55 kortlopende beurzen: 578.300 euro
13 meerjarige beurzen: 405.000 euro
29 projecten van kunstenaars: 731.900 euro
57 projecten van organisaties: 2.393.300 euro.
Voor zijn beslissing over de 1ste ronde 2019 ging de minister uit van de volgende basisprincipes:

Alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ en ‘goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
Alle projecten voor individuele kunstenaars en organisaties met een artistieke beoordeling ‘zeer goed’ en een positieve zakelijke beoordeling (cat. 1 tem 3) ontvangen een subsidie, alsook alle projecten met een beoordeling ‘goed’ (artistiek) en ‘zeer goed’ (zakelijk) (cat.4). Het bedrag van die subsidie is gebaseerd op het laagst geadviseerde bedrag.
In het belang van een complementair kunstenlandschap en van een gevarieerd en dynamisch kunstenaanbod herhaalt de minister zijn extra inspanningen om bepaalde werkvormen en regio’s inhoudelijk te versterken en ondersteunt hij daarom bijkomend nog 2 initiatieven uit de provincie Limburg (het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt en de vzw Stadstriënnale uit Hasselt) en concertclub Nosta in Opwijk.

Vanaf 2019 wordt het aantal rondes binnen het Kunstendecreet herleid naar twee, en dit voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuen en projectsubsidies voor organisaties. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt nog éénmaal een bijkomende ronde voor kunstenaars georganiseerd voor de aanvraag van een beurs of projectsubsidie die max. 15.000 euro bedraagt. De uiterste indiendatum is 15 januari 2019.

De volgende indiendata zijn dus:
15/01/19 voor beurzen en projecten van kunstenaars (max. 15.000 euro) die starten tussen 01/05/2019 en 30/06/2019 - beslissing 15 mei 2019
15/03/19 voor projecten die starten in de tweede jaarhelft - beslissing 15 juli 2019

 
Bron: Kabinet Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz

Geplaatst op 14.01.2019

Veelzijdige komiek Bert Gabriëls te gast in Nieuwpoort

Op zaterdag 19 januari 2019 staat de veelzijdige komiek Bert Gabriëls om 20 u. op het podium in de City met Gelukzoeker.

In zijn nieuwe show gaat Gabriëls op zoek naar geluk. In een zotte wereld, in rare mensen, in dikke boeken en in de krant, overal zit wel wat geluk. Bert harkt het eruit met stevige grappen, scherpe observaties en veel harde meppen humor. En geeft het een 100% garantie op geluk, al vanaf de aankoop van een kaartje. Want een heel groot deel van geluk, zit in gelul.
Tickets kosten in voorverkoop 10 euro en aan de deur 12,50 euro. Ze zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme (infobalie Stadhuis en infokantoor Hendrikaplein), Dienst Cultuur (City, Valkestraat 18) of online viawww.cultuurnieuwpoort.be.

F
VW / Bron: Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 14.01.2019

Opening buitenkeuken Kouterschool

De oudercomités en de werkgroep Groene Vingers van Gemeenteschool Zwevegem – Kouter werken nu al enkele jaren aan de vergroening van de speelplaats. Vorige zomer werden er verschillende tuintjes aangelegd, speelheuvels gebouwd en begin september mochten we een klimpiramide onthullen. De afgelopen maanden werd er druk gewerkt aan een heuse buitenkeuken. Kuviø uit Heestert hielp ons bij het ontwerp op maat en de uitvoering van dit nieuwe speelplaatsitem en de technische dienst van de gemeente Zwevegem zorgde voor een afdak met regenton.
Op maandag 14 januari werd deze keuken feestelijk aan de kinderen van de Kouterschool voorgesteld. Met een kopje soep erbij was de sfeer gezet en kon het speelplezier beginnen!

 
FVW / Bron: Kouterschool Zwevegem

Geplaatst op 14.01.2019

Ook Wervik krijgt “Sportersbelevenmeer-award” 2018

In 2018 daagde Sport Vlaanderen alle Vlaamse gemeenten en steden uit om deel te nemen aan de #Sportersbelevenmeer-award. Gemeenten die erin slaagden om vijf van de zeven door Sport Vlaanderen opgelegde criteria tot een goed einde te brengen, mogen zich een jaar lang #Sportersbelevenmeer-gemeente of stad noemen. Criteria waren onder andere het promoten van de #Sportersbelevenmeer-campagne, en de “maand van de sportclub”.

Samen met 43 andere West-Vlaamse gemeenten of steden kon stad Wervik aantonen dat er voldoende inspanningen werden geleverd. De medewerkers van de sportdienst mochten onlangs de award in ontvangst gaan nemen op het Sport Vlaanderen-complex in Brugge.

foto vlnr sportfunctionaris Kathleen Mobouck, schepen van Sport Geert Bossuyt en Renzo Demeulenaere

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 14.01.2019

De nieuwe CD “LE PARTAGE” brengt Freddy Desmedt naar de St.Bavokerk te Lauwe

Samen met Pol Depoorter en Wiet Van de Leest speelt hij er zowel de nummers uit 'Le Partage' als nog onuitgegeven werk.

Freddy Desmedt uit Lauwe is bekend als vaste muzikant van Willem Vermandere. Hij kleurde alle songs met zijn klarinet, sax en dwarsfluit. Freddy was bepalend voor de typische sound van de begeleidingen.
Freddy zweeft met zijn eigen muziek tussen klassiek en jazz maar brengt zowel eigen, originele muziek als bestaand werk met gevoel. Hij leeft met hart en ziel voor zijn muziek, zijn instrumenten en zijn collega-muzikanten die samen met hem musiceren, zowel live als op zijn laatste CD "Le Partage". Deze CD werd live op locatie
opgenomen, genietend van de natuurlijke akoestiek en speciale sfeer...
Freddy speelt klarinet, sax en fluit samen met: Pol Depoorter: gitaren, mandoline. Het Talbot strijkkwartet:
Wiet Van de Leest: viool & arrangementen. Els Van Braeckel: viool. Natalie Glas: altviool. Claudine Steenackers: cello
Vrijdag 22 februari 2019 om 20.00u in de St.Bavokerk te Lauwe
VVK en leden Davidsfonds €15
ADD: €18
davidsfonds.lauwe@telenet.be
Tel.:0478 331409

FVW / Bron: stad Menen

Geplaatst op 14.01.2019

In 2019 moet stad Kortrijk en HVZ Fluvia een ei leggen en krijgt de HVZ als eerste in België een drone

Zondagvoormiddag was er in de kazerne van de brandweerpost van Heule nieuwjaarsbijeenkomst en uitreking van diploma's en eretekens.

De interventiestatiek van de post Heule in 2018 is op enkele procenten na een kopie van deze van 2017.
In 2018 zijn ze bijna 200 keren uitgereden, in 60% van de oproepen ging het om een dringende opdracht. 40% van de oproepen waren brand-gerelateerd. De helft van de interventies waren in Heule Bissegem, 22% in stad Kortrijk en 19% in Gullegem-Wevelgem. De voorbije zomer hebben we 478 wespennesten vernietigd.
De meest opvallende opdrachten waren:
• uitzonderlijk veel pompwerk op 7 juni tgv een wolkbreuk
• een gecrashte helikopter op het vliegveld van Wevelgem 5 sept 2018
• en 19 dec 2018: 5 dringende interventies op één dag (Matco en 4 andere)

"Wat we zeker niet zullen vergeten is de nieuwe bluswagen die we kregen van Fluvia – een Multi Functionele Auto Pomp(MFAP) zoals dat heet in vakjargon.
In naam van de manschappen wil ik Fluvia bedanken voor deze investering in onze post.
Als je voor jezelf of met jouw gezin een nieuwe auto koopt dan is het relatief simpel : de oude buiten rijden, de nieuwe binnen rijden, nummerplaten bevestigen en snel eens door het boekje bladeren zodat je weet hoe je de zetels, de airco en de telefoon kan instellen.
Met een nieuwe MFAP duurt dit net iets langer want de vrachtwagen zit vol nieuw materieel en elk stuk gereedschap heeft een boekje …
Daarenboven hebben we nu voor het eerst een hydraulische set reddingsmateriaal. Dit is materiaal om geaccidenteerd auto’s te knippen zodat we de geknelde inzittenden kunnen bevrijden. Om de procedures en technieken te kennen heeft bijna iedereen van onze post een opleiding gevolgd in de brandweerschool en vele malen geoefend op autowrakken. Ik ben bijzonder trots op onze ploeg want elke deelnemer heeft het traject met glans doorlopen. Zeer goed teamwerk! Proficiat Mannen!" Aldus postoverste Dirk Vens.
Ook woorden van dank aan de brandweervrouwen omdat hun mannen ‘weeral mochten naar de pompiers gaan’.

2019 het jaar van het ei

"Zoals velen onder jullie weten zit onze brandweerpost in een gehuurd gebouw waarvan de huur afloopt in 2019. Dus zal de stad en Fluvia spoedig een ei moeten leggen, ofwel zetten ze de huur verder ofwel …
Graag geef ik 3 belangrijke eigenschappen van een goede brandweerpost en die gaan over 1: personeel 2: materiaal 3: gebouw."

Een korte toelichting
"Personeel: Voldoende gemotiveerd èn bekwaam èn beschikbaar om 24/7 uit te rijden met 6 personen => Check, dat is hier aanwezig
Materiaal: Fluvia heeft recentelijk geïnvesteerd in een nieuwe autopomp => check, we zijn weer helemaal mee
Gebouw: een brandweerpost heeft behoefte aan een functioneel gebouw, check; op de juiste locatie, ttz Op de plaats waar de manschappen wonen check en op de plaats waar interventies zijn check
Er mag geen structureel probleem zijn om er te geraken (file bvb) => Check
Er dient voldoende parking te zijn, check en geen evenementen voor deur, check en als er vlakbij een paar grote invalswegen zijn dan is dat zeker meegenomen.
Over de huur van dit gebouw zal in de nabije toekomst nog heel wat onderhandeld worden en we weten dat de posten er zijn in functie van de bevolking en niet in functie van de brandweer. Maar als je alles in beschouwing neemt dan lijkt het ons dat het behouden van deze post een goede zaak is voor de medeburgers.
En geef toe, alles bij mekaar beschouwd, dit huurcontract is één enkel lijntje op de begroting. Als de stad en de hulpverleningszone 5 minuten moedig en verstandig zijn is de slag om Waterven gestreden", besluit Dirk Vens, post overste brandweerpost Heule.

Olivier Dorme, officier brandweerzone Fluvia: “Als brandweerman is het niet altijd eenvoudig en soms gevaarlijk om hun taak uit te voeren. Kijk maar naar Parijs waar zaterdag nog 2 brandweerlieden het leven lieten tijdens een interventie. Ook in onze zone kregen we te maken met gewonden (gelukkig niet zo erg). Daarom doe ik nogmaals een oproep om in de eerste plaats te zorgen voor je eigen veiligheid. Het doet raar om aan de andere kant van de hulpverlening te staan, dat mocht ik zelf ondervinden. Toch was ik blij te zien met welk professionalisme wij werden geholpen bij een verkeersongeval. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor hun inzet gedurende het voorbije jaar.”

“In oktober kwam dan het verslag van de brandweerinspectie, deze kwam zwaar aan bij vele mensen, onder andere bij de postverantwoordelijke en in de zonecomissie. Zij vonden het jammer dat onze organisatie zo negatief in beeld werd gebracht. De beleidsmakers geven aan dat ze de zonecommandant steunen en dat er werk aan de winkel is. Zo wordt verder gewerkt op het traject van de BVV enquête om te weten te komen hoe het personeel ‘de brandweer’ beleeft en die iedereen kon invullen. In navolging hiervan zullen door BVV mensen geselecteerd worden (waaronder twee van Heule) om meer in detail vraagstelling te doen . De waardering van postverantwoordelijke en technische commissie moeten omhoog gebracht worden. We mogen de aandacht voor de lokale eigenheid niet uit het oog verliezen. Zo ook in het dossier van de kazernering die voor de hele regio wordt bekeken. Er zijn hierover vele vragen en onzekerheden. We hopen dat de beleidsmakers hierover in 2019 een beslissing zullen nemen, besluit officier Olivier Dorme”

Burgemeester Vincent Van Quickenborne: “Heule is een post die zeer belangrijk is. Beslissingen nemen is niet altijd gemakkelijk. Vooreerst wil ik toch even vermelden dat vroeger geïnvesteerd werd in de post Kortrijk en dat het tweedehandsmateriaal dan aan de andere posten van de zone Fluvia werd geleverd. Nu wordt er gelijk geïnvesteerd in nieuw materiaal voor alle posten. We merken ook dat de beschikbaarheid van de manschappen in Heule 97% bedraagt, ook overdag. Dat is niet goed, dat is zeer goed. De opleiding van de brandweermannen is ook heel belangrijk. Zo konden manschappen van Heule ook ingezet worden voor de brand bij Matco in Waregem omdat de post Heule over manschappen beschikt die hiervoor de nodige opleiding volgden.
Wat betreft de kazernes, gaan we de zaken oplossen op een slimme manier, rekening houdend met objectieve factoren. Dat zal gaan over techniek (brandweer) en politiek."

Nieuwe voorzitter Zonecollege

“Tegen eind januari zouden we graag een nieuwe zonevoorzitter hebben. Huidig voorzitter Claude Croes, die geen kandidaat meer is om zichzelf op te volgen. Achter de schermen wordt volop gezocht naar de geschikte M/V om deze taak op zich te nemen en dit dossier tot een goed einde te brengen. Het is absoluut geen gemakkelijke opdracht. De nieuwe voorzitter moet zorgen voor eensgezindheid in de zone en de dossiers van het inspectieverslag tot een goed einde te brengen door te verbeteren waar nodig en te behouden wat goed is.”

Kazernes

"We hebben de site in Marke waar goede gesprekken geweest zijn met de postoverste om tot een goede oplossing te komen samen met de collega’s van Lauwe. De post in Kortrijk, daar zijn grote plannen om samen met Zwevegem inspanningen te doen en te investeren in een nieuw complex op lange termijn. Dan is er nog Heule, zoals je weet werkt Heule goed, draait Heule goed en ligt het op een goede plaats. Misschien kan er met Gullegem een oplossing gevonden worden. De postoverste van Heule is hierbij een belangrijke voortrekker voor het behoud van de post."

Drone

"Zoals bekend wil de stad Kortrijk in zijn ontwerpplan van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen te maken, hierin verwijzen we specifiek naar de brandweer. Eén van de redenen waar we absoluut voortrekker willen van zijn is de digitale technologie. Als eerste in ons land zal de HVZ Fluvia vanaf 01 april 2019 over een drone beschikken die branden kan detecteren, lokaliseren en bekijken. Daarna volgen Gent en later Antwerpen." Besluit burgemeester Vincent Van Quickenborne.
Tot slot sprak burgemeester Vincent Van Quickenborne nogmaals zijn waardering uit voor het werk van de brandweermannen en hun partners, die vaak alleen zijn.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 14.01.2019

Brons op Provinciaal kampioenschap Gymnastiek voor Labarque Tiany

Afgelopen weekend vond het West-Vlaams kampioenschap Toestelturnen meisjes C-niveau plaats te Nazareth. Onmiddellijk een goede start voor Shanys Beke en Tiany Labarque  van sportgroep Vaste Vuist Lauwe, die beiden deelnamen in de categorie C13.
Voor Shanys Beke was dit haar eerste West-Vlaams kampioenschap op C-niveau. Shanys liet mooie, stabiele oefeningen zien en kwam zo op een zeer mooie 6de plaats terecht. De bronzen medaille ging naar Tiany Labarque. Enkele nieuwe delen die ze succesvol kon uitvoeren lagen aan de basis van dit mooie resultaat. 
Foto met vlnr Shanys Beke (6de) en Tiany Labarque (brons).

FVW / Bron: Vaste Vuist 

Geplaatst op 14.01.2019

Opening nieuwe kleedkamers voetbalclub Sparta Kruiseke

In Kruiseke, deelgemeente van Wervik, werden op vrijdagavond 11 januari de nieuwe kleedkamers ingehuldigd bij voetbalclub Sparta Kruiseke.

De voetbalclub telt 120 jeugdspelers en beschikt nu over 4 kleedkamers. Schepen van Sport en voorzitter van Sparta Kruiseke was bijzonder gelukkig dat de Stad Wervik 135.000 euro investeerde voor de nieuwe kleedkamers. Misschien veel geld, maar de vroegere kleedkamers waren 25 jaar oud en waren echt aan vervanging toe. Daarnaast werd ook de verlichting vernieuwd en heeft het voetbalterrein als eerste in Wervik LED verlichting, wat ook een grote verbetering is volgens voorzitter Geert Bossuyt.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 12.01.2019
3878 artikelspagina's: 1 2 3 4 <<< 5 >>> 6 7 8 9 10 11 ... 388