Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Tien West-Vlaamse verenigingen bekroond met een Award van BNP Paribas Fortis Foundation

Donderdag 22 januari namen tien West-Vlaamse verenigingen een Award van BNP Paribas Fortis Foundation in ontvangst. Deze Awards worden elk jaar uitgereikt aan educatieve projecten van Belgische verenigingen die de strijd aangaan tegen de sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden. Mede dankzij de financiële steun van de stichting kunnen de West-Vlaamse laureaten hun projecten de komende jaren realiseren. En ze zijn niet de enigen: in totaal zijn er 80 Belgische verenigingen die een Award van BNP Paribas Fortis Foundation in de wacht sleepten, goed voor een bedrag van € 746.500. 

Laure Vandeghinste


» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 27.01.2015

TENTOONSTELLING GROENGRIJS IN KORTRIJK

Bij het woord 'natuur' denken we al snel aan bossen, vijvers en polders, maar natuur is er overal, ook in de stad! Ondanks de doorgaans grijze indruk van een stad, duikt tussen barst en voeg de natuur op. Kruiden, mossen en beestjes zoeken er hun weg en veranderen verlaten plaatsen in een mum van tijd in één grote natuurlijk
biotoop.
Met het fotoproject Groengrijs namen het Centrum voor Beeldexpressie en Natuurpunt vzw ons mee op sleeptouw in de natuurlijke jungle die een stad kan zijn.
Tijdens die 12 stadswandelingen in de verschillende Vlaamse provincies (in Kortrijk op zondag 25 mei 2014) zochten we de diverse stukjes aan (wilde) natuur op om in beeld te brengen. Iedereen was welkom om hieraan deel te nemen: amateurfotograaf, stadsmens, natuurfan, natuurleek,
Tijdens de wandelingen deden we niet enkel kennis op over de rijkdom aan natuur (fauna & flora) in de stad, maar stonden we ook stil bij hoe we dit fotografisch knap in beeld kunnen brengen, dit onder begeleiding van een deskundige natuurgids en/of een fotograaf, in Kortrijk nam Tom Linster deze opdracht op zich).
Na de wandeling kon ieder met de opgedane kennis en ervaring een stukje natuur in de stad in beeld brengen.
De organisatoren selecteerden beelden uit het project voor de rondreizende expo 'Groengrijs', die startte in de Sint-Baafsabdij in Gent en nu in Vlaanderen rond reist.

Seel Seynhaeve / Foto's: Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 27.01.2015

Eva Cecat werd voorgsteld als voorzitter van de SPA Kortrijk

In opvolging van Axel Weydts werd Eva Cecat voorgesteld als de nieuwe voorzitter van de SP.A Kortrijk dit tijdens de jaarlijkse de nieuwjaarsreceptie in het Textielhuis. Tot op heden is Eva Cecat parlementair medewerker van het Gentse kamerlid Fatma Pehlivan. Voorheen was ze al drie jaar voorzitter van de SP.A-jongerenafdeling in Kortrijk. Cecat wil haar partij voorbereiden op de verkiezingen van 2018.

De redactie / Foto's Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 27.01.2015

KVK speel gelijk tegen Charleroi

Met dit gelijkspel (0-0) deed KV Kortrijk een slechte zaak voor play -off 1.
Hopelijk verliest KV Kortijk zijn vierde plaats niet in het klassement na de uitwedstrijd van komende zaterdag tegen Mouscron-Peruwelz.
Winst kan hen een stapje dichter brengen bij play-off1 daar Lokeren en Gent, alsook Charleroi en Genk het tegen elkaar opnemen.

De redactie/Foto's : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 27.01.2015

Koerfeest Eandis

In het vroeger ophaalpunt van Eandis werd er een koerfeest georganiseerd als afscheidsfeest van de drie locaties die ze eind verleden
jaar hebben moeten verlaten(Meensepoort Kortrijk, Tielt en Ronse)
Met deze uitzwaai en een nieuwjaarsreceptie van de vriendenkring, maakten ze er één groot feest van.
De receptie werd dan ook aangeboden door Eandis in samenwerking met de vriendenkring Leie/Schelde.
De avond zelf was voorzien we een hapje en een drankje.
Hoe het vroeger was kon men bewonderen in een videoprojectie.

De redactie-Foto's Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 27.01.2015

Geslaagd buurtfeest

Onder impuls van Jan Wielocks en tal van vrijwilligers organiseerden ze een nieuwjaarsdrink voor de bewoners van de wijk Barakken Menen in de jeugdlokalen van de Zuidstraat. Het optreden van het Dorpsorkest en zanger Marc Baptiste zorgden voor een warme en gezellige sfeer .
Groepsfoto : Allemaal vrijwillige medewerkers Buurtopbouw De Barakkken

De redactie / Foto's : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 27.01.2015

Provincie West-Vlaanderen, gemeente Koksijde en stad Veurne houden ‘ontwerpweek’ over toekomst site militaire basis Koksijde

Van maandag 26 tot en met vrijdag 30 januari organiseert de Provincie West-Vlaanderen, samen met de gemeente Koksijde en de stad Veurne een ‘ontwerpweek’ over de voormalige site van de militaire basis in Koksijde.
De Provincie en de gemeenten kregen al heel wat ruimtevragen over het gebied, onder andere over het realiseren van een nieuwe woonzone, een intergemeentelijk bedrijventerrein en een nieuw clubhuis voor de vliegclub. Voor sommige zaken zijn de gemeenten bevoegd, voor andere de Provincie West-Vlaanderen. Om de vragen niet los van elkaar te bekijken en ze op een goede manier te ondervangen, wordt de ‘ontwerpweek’ georganiseerd.
De ontwerpweek
In die week bekijken de verschillende overheden die bevoegd zijn voor de verdere ontwikkeling van de site (de Provincie West-Vlaanderen, de gemeente Koksijde en de stad Veurne) samen de ruimtevragen met betrekking tot het gebied en worden de eerste aanzetten gegeven tot het maken van een masterplan voor de toekomst ervan.
Tijdens de vijf dagen van de ‘ontwerpweek’ wordt ook met de betrokkenen overlegd.
In het verleden organiseerde de Provincie reeds een ‘ontwerpweek’ over de invulling van een gebied in Knokke-Heist, tussen de ziekenhuiscampus en de kern van Westkapelle. Deze vorm van samenwerking resulteerde in een korte tijdspanne tot een mooi resultaat.
Het gebied van de militaire basis
De site van de militaire basis is gelegen tussen Koksijde-Dorp en Veurne en grenst aan de N39 en de N8. Het globale gebied omvat 365 hectare. Daarvan zou het grootste deel vrijkomen van militair gebruik.
De laatste jaren werd er binnen het Ministerie van Defensie sterk ingezet op optimalisatie van de militaire infrastructuur. Heel wat militaire domeinen werden vrijgegeven en verkocht, voor Vlaanderen alleen al zo’n 1.670 ha.
Resultaten van de ‘ontwerpweek’
De eerste versie van het masterplan met de toekomstplannen voor de site worden in het voorjaar van 2015 bekend gemaakt.

Meer info: dienst communicatie, Fanny Depijpere fanny.depijpere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 17 of 0497 05 18 15

Geplaatst op 24.01.2015

Kortrijkse gemeenteraad in de kerk van Kooigem

In mei gaat de Gemeenteraad on the move naar de Sint-Laurentiuskerk van Kooigem. Een dubbele primeur en een concreet
voorbeeld van een mogelijke herbestemming van kerkgebouwen.
In juli 2014 besliste de stad om een kerkenplan te laten opstellen voor de herbestemming van de niet minder dan 25 Kortrijkse
kerken. Er werd een opdracht uitgeschreven waarbij in een eerste fase het Kortrijkse kerkenpatrimonium moet onderzocht worden
op basis van acht parameters. In tweede instantie kunnen dan de nodige conclusies getrokken worden over welke kerken
behouden worden, een neven- of herbestemming krijgen of gesloopt worden en plaats maken voor een nieuwe ontwikkeling.
Architectencollectief Urbain wint gunning
Van de tien studiebureaus die zich kandidaat stelden, werden er zes weerhouden op basis van hun referenties en ervaring.
Aan de hand van een aantal selectiecriteria zoals het plan van aanpak, de benutting van het budget en de timing kwam uiteindelijk
het architectencollectief Urbain uit Gent als beste uit de bus.
Urbain wordt geleid door de drie jonge architecten David Niville, Dieter Delbaere en David Claus. Ze hebben onder meer
ervaring met het opstellen van het masterplan van het publiek patrimonium van de stad Poperinge en de deelplannen voor de
Brugse binnenstad.
Schepen Wout Maddens: “Het is nu aan het architectencollectief Urbain om tegen de zomer van dit jaar een uitgewerkt kerken-
plan af te leveren. We hebben alvast goede ervaringen met hen. Onder meer het masterplan Bissegem en de uitbreiding van
OC De Neerbeek werd door hen opgesteld. Ze zullen zeker zorgen voor een frisse, vernieuwende blik.”
Schepen Catherine Waelkens: “Gestaag maken we verder werk van het kerkenplan dat nu in een nieuwe fase belandt. Samen
met de kerkelijke overheid bekijken we wat de mogelijkheden zijn voor her- of nevenbestemming van het kerkelijk patrimonium.
Een moeilijke evenwichtsoefening maar de samenwerking verloopt in een serene en constructieve sfeer.”
Gemeenteraad in Kerk Kooigem
In afwachting van het kerkenplan komt er binnenkort al een primeur voor een tijdelijke nevenbestemming voor een Kortrijkse
Kerk. De gemeenteraad-on-the-move trekt immers, na Heule en Bellegem, voor zijn derde editie naar Kooigem en zal er
gehouden worden in de Sint-Laurentiuskerk, waar tot op heden de Heilige Laurentius wordt aangeroepen in het bestrijden van
allerhande huidziekten.
Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts: “Zoals beloofd doen we met de gemeenteraad alle deelgemeenten aan. Een geschikte
locatie vinden in Kooigem was zo goed als onmogelijk. Dat we erin slagen om de gemeenteraad te verhuizen én deze plaats te
laten vinden in de plaatselijke kerk, toch wel een schitterende en unieke setting, is een heuse dubbele primeur. Hierbij tezelfdertijd
de link leggen met het kerkenplan dankzij deze concrete toepassing van nevenbestemming, kan ik enkel toejuichen.”
Wout Maddens, Catherine Waelkens, Piet Lombaerts,
schepen van bouwen en wonen,schepen van Kerkfabrieken, voorzitter gemeenteraad
0474 92 22 82 0468 33 06 63 0475 52 10 62 /

Seel Seynhaeve,Dienst communicatie Stad Kortrijk

Geplaatst op 24.01.2015

Aquafin bouwt waterzuiveringsnetwerk Kortrijk uit

Op maandag 26 januari start Aquafin met rioleringswerken in Aalbeke (Kortrijk). Het project is opgesplitst in 2 fasen. Eerst wordt er gewerkt tussen de Nachtegaalstraat en Ledeganckstraat. Na de paasvakantie zullen de werken zich situeren in de Ledeganckstraat. Wanneer als vlot verloopt, is het project tegen het zomerbouwverlof van 2015 klaar.
Matthew Geirnaert, projectmanager van Aquafin, licht de werken toe: “Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 1800 inwoners dat nu nog ongezuiverd in de Lange Meersbeek belandt, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Het afvalwater vanuit de Lauwestraat zal via de Ledeganckstraat, de garageweg en de speelplaats getransporteerd worden richting de Nachtegaalstraat. Zo maken we de verbinding met het toekomstig (ondergronds) pompstation ter hoogte van de Nachtegaalstraat. Van daaruit zal het afvalwater verpompt worden richting de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalbeke. De start van de bouw van de nieuwe zuiveringsinstallatie is voorzien in het voorjaar van 2015.

Veerle Boey, adviseur Communicatie,

Geplaatst op 24.01.2015

20.000 nieuwe bomen en planten voor provinciedomein Raversyde

Op provinciedomein Raversyde in Oostende wordt het natuurpark verder uitgebouwd. Vanaf vrijdag 30 januari worden 20.000 nieuwe planten, waaronder 15.500 bomen voorzien.
Op zondagnamiddag 1 februari kan het ruime publiek helpen aanplanten. De Provincie vraagt wel om een spade mee te brengen.
Op maandag 2, dinsdag 3 en donderdag 5 februari komen scholen een handje toesteken.
De aanplantactie krijgt de steun van Daikin Europe nv uit Oostende. Er werd een financiële bijdrage van 30.000 euro gegeven voor het plantgoed en een 130-tal personeelsleden zullen ook zelf bomen aanplanten.
Praktisch – boomplantactie ruim publiek op zondag 1 februari
Periode: zondag 1 februari, van 13u30 tot 16u30
Locatie: Provinciedomein Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636 in Oostende
Meebrengen: een spade
Programm
11u00 Verwelkoming door gedeputeerde voor leefmilieu, natuur en landschappen voor de Provincie West-Vlaanderen, Guido Decorte
11u10 Toelichting bij de ondersteuning door Daikin Europe nv door general manager HRM, Filip Degraeve
11u15 Gedeputeerden Guido Decorte en Franky De Block en general manager HRM van Daikin Europe nv, Filip Degraeve planten de eerste bomen aan.

Fanny Depijpere Deskundige Dienst Communicatie – Provincie West-Vlaanderen

Geplaatst op 24.01.2015
4531 artikelspagina's: 1 ... 441 442 443 444 445 <<< 446 >>> 447 448 449 450 451 ... 454