Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Opening vernieuwd Jeugdhuis De Harp Zwevegem

Op zaterdag 26 januari 2019 houdt Jeugdhuis De Harp vanaf 20.00u een opening voor alle vrijwilligers, sponsors, ouders, CBS Zwevegem, jeugdverenigingen, ... voor hun vernieuwde jeugdhuis. Na maanden van vergaderen en plannen is het ons gelukt en willen we dit met trots tonen aan de wereld. Jeugdhuis De Harp hoopt dat heel wat Zwevegemse jongeren de weg naar het Jeugdhuis vinden.

 

FVW / Bron: Jeugdhuis De Harp

Geplaatst op 11.01.2019

Inschrijvingen voor de lagere scholen in Menen

Voor de scholen in Menen, Lauwe en Rekkem wil het stadsbestuur wachtrijen en kampeerders voor inschrijvingen koste wat het kost vermijden. En dat kan enkel door goede afspraken over de manier van inschrijven te maken. Elk kind heeft immers recht op onderwijs én een consequente en eerlijke behandeling van de inschrijving in een school naar keuze.

Schepen van Onderwijs Griet Vanryckegem: “Met het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs (LOP BaO) hebben we de voorbije maanden alles voorbereid om gemeenschappelijke afspraken te maken over en tot gezamenlijke acties te komen rond de inschrijving van kinderen in onze lagere scholen. Wij waren tot een overeenkomst (algemene aanmelding) met alle schoolbesturen gekomen op voorwaarde dat het decreet daaromtrent goedgekeurd werd vóór 31 december 2018. Wij willen ook van de gelegenheid gebruik maken om de voorzitter van het LOP BaO Paul Vercruysse te danken voor zijn inzet hiervoor.”

Inschrijven kan digitaal als niet digitaal
Uiteindelijk zullen voor alle lagere scholen twee parallelle inschrijvingsprocedures zijn in Menen: één met digitaal aanmelden en één zonder. Met een gelijktijdig verloop van de inschrijvingsprocedures kunnen alle leerlingen zich op hetzelfde moment inschrijven. Er komt een gemeenschappelijke en eenduidige communicatie via de website www.naarschoolinmenen.be en eenzelfde folder naar alle schoolrijpe kinderen.

Het stadsbestuur is zich bewust van de gevolgen van wachtrijen bij de inschrijvingen. Samen met twee andere schoolbesturen, neemt de stad Menen alvast het initiatief voor een digitale aanmeldingsprocedure voor onze gemeentescholen Wonderwijzer in Lauwe en Barthel in Rekkem. De stad Menen voorziet ook de nodige middelen voor het digitale platform voor alle scholen en de communicatie naar alle ouders.

“Wij zijn heel sterk voorstander van dit systeem dat alle kinderen evenveel toegang geeft voor de school van hun keuze”, bevestigt de nieuwe schepen van Flankerend Onderwijs, Angelique Declercq. “Als lokaal bestuur kunnen wij via de Brugfiguur onderwijs ook ondersteuning bieden voor ouders die het moeilijker hebben om hun weg te vinden in het vernieuwde inschrijvingssysteem, zodat de toegankelijkheid voor ieder kind gegarandeerd wordt.”

“Als schepen van Onderwijs hoop ik dat we op termijn met alle scholen op dezelfde manier de inschrijvingen kunnen organiseren. Zo bevorderen we de sociale mix en werken we netoverschrijdend op eenzelfde, duidelijke manier. Ik wil ook onderstrepen dat we in ons LOP-gebied voor alle kinderen met een kwetsbare context plaats moeten blijven maken op alle schoolbanken”, besluit schepen Vanryckegem.

FVW / Bron: Stad Menen

Geplaatst op 11.01.2019

Heraangelegde Olifantwegel volgende stap in fiets- en wandelverbindingen

Een delegatie van het Waregemse schepencollege ‘stapte’ en ‘trapte’ op 9 januari door de Olifantwegel (Nieuwenhove). De heraangelegde wegel is een volgende stap in het netwerk van duurzame fiets- en wandelverbindingen in Waregem.

 
In een reeks van (her)aanleg van wegels heeft nu ook de Olifantwegel een duurzame transformatie ondergaan. Dit kostte 50 000 euro. Daarmee komt deze trage weg in het rijtje van andere wegels die ook al heraangelegd zijn: de Hoogmolenwegel, de Paterswegel, de wegels op Ter Zompt – Kleurvinge en Kouters, de Ter Elstwegel en de Potegemwegel.
 
Het stadsbestuur zet volop in op het verbeteren van het netwerk aan fiets- en voetgangersverbindingen. De stad streeft ernaar om via een goed onderhouden netwerk aan trage verbindingen het stappen en trappen               (fietsen) te stimuleren.
 
Alle wegels krijgen ook identieke (groene) wegwijzers. Die worden gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen.

FVW / Bron: Stad Waregem

Geplaatst op 11.01.2019

2 nieuwe medewerkers van PZ Vlas leggen eed af

Op vrijdag 11 januari 2019hebben 2 nieuwe PZ Vlas medewerkers de eed afgelegd in handen van de voorzitter van het politiecollege.

Laurent Libeert, inspecteur, gaat als dispatcher aan de slag in de dispatching.
Peter Dekeyrel, ICT-consulent, gaat als netwerkbeheerder aan de slag bij team Informatica.

FVW / Foto FVW

 

Geplaatst op 11.01.2019

Delfine Persoon bokst voor de verlenging van haar wereldtitel

Op 9 maart 2019 om 18.00u bokst Delfine Persoon voor de verlenging van haar wereldtitel in XPO XXL Kortrijk. 
Info via www.boksgalakortrijk.be
Dit is een organisatie van No Nonsense met zaakvoerder Kurt Goethals.

 
FVW / Bron: Boksgala Kortrijk

Geplaatst op 10.01.2019

Laatstejaars ontdekken de opleiding van hun dromen

Vanaf donderdag 10 januari vinden de jaarlijkse studie-informatiedagen (SID-ins) opnieuw plaats in elke Vlaamse provincie. Tijdens deze beurzen maken leerlingen en hun ouders kennis met het uitgebreide studie- en beroepsaanbod na het secundair onderwijs. Een bezoek aan de beurs is gratis. Voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits die veel belang hecht aan een goede oriëntering zijn de SID-ins een belangrijk informatiemoment in het studiekeuzeproces van jongeren. Dit jaar krijgen de lerarenopleiding en het beroep van leraar extra aandacht. Vorig jaar waren de SID-ins goed voor bijna 67.000 bezoekers.
 
Tijdens de SID-ins maken laatstejaars kennis met het studie-en het beroepsaanbod na het secundair onderwijs. De verschillende hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen geven informatie over hun opleidingen en studiemogelijkheden. Leerlingen kunnen ook bij sectoren en organisaties als VDAB en Syntra terecht met vragen over wat beroepen inhouden, wat de tewerkstellingskansen zijn en de verdere opleidingsmogelijkheden in bedrijven en organisaties. De beurzen staan in elke provincie op zaterdag ook open voor de leerlingen en hun ouders. Vorig jaar waren de SID-ins goed voor bijna 67.000 bezoekers.
 
Lerarenopleiding en -beroep krijgt extra aandacht
Nieuw is dat dit jaar ook het lerarenberoep en de lerarenopleiding extra onder de aandacht worden gebracht. Onder het motto ‘Word een echte influencer’ zal er op elke beurs een fotobooth staan waar jongeren samen een foto kunnen nemen die ze daarna via sociale media delen. Medewerkers van het Departement Onderwijs zullen daar uitleg geven over de lerarenopleiding en het lerarenberoep en jongeren doorverwijzen naar de verschillende standen voor meer concrete informatie. Deze actie is de aanloop naar een brede campagne in het voorjaar die de grote maatschappelijke waarde van het beroep van leraar zal benadrukken en jongeren aansporen om ook de lerarenopleiding als sterke studiekeuze te overwegen.
 
De leraren die de leerlingen begeleiden op de SID-in krijgen bij het onthaal een uitnodiging om langs te komen bij de ‘zithoek ‘. Zij worden bevraagd over hun ervaringen als leraar en als begeleider in het studiekeuzeproces van hun leerlingen. Hun inbreng zal worden gebruikt om de campagne om het lerarenberoep positief in de kijker te zetten verder vorm te geven.
 
Bezoek met checklist en brochure
Een bezoek aan de SID-in levert het meeste op als je goed voorbereid bent. Daarom vinden leerlingen en ouders op ‘www.onderwijs.vlaanderen.be/sidin’ ook handige checklists die je kan gebruiken voor je bezoek, en de nieuwste editie van de brochure ‘Wat Na Het Secundair Onderwijs?’ Je kan de brochure online inkijken of downloaden. Scholen ontvingen een gedrukte versie van deze brochures via hun CLB.
 
‘Wat Na Het Secundair Onderwijs’ biedt een antwoord op de belangrijkste vragen van laatstejaars over het hoger onderwijs, verder studeren en beroepssectoren. Ook oriënteringsinstrumenten zoals Onderwijskiezer en Columbus komen er aan bod. Een bezoek aan de SID-in maakt de informatie concreter en persoonlijker.
 
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met de informatiedagen willen we leerlingen helpen om de juiste keuze te maken voor hun verdere loopbaan. De SID-in is voor hen vaak de eerste kennismaking met de verschillende onderwijsinstellingen en beroepssectoren, en het laat leerlingen toe om zeer gerichte vragen te stellen. Het jaarlijkse succes van deze beurs met meer dan 40.000 bezoekers toont aan dat dit noodzakelijk is. Het is ook goed dat het lerarenberoep deze editie extra aandacht krijgt. De komende jaren hebben we elk talent voor de klas nodig. Daarom is het belangrijk dat jongeren de mogelijkheid om voor leraar te studeren mee overwegen in hun studiekeuzeproces.”
 
Ook studenten hoger onderwijs geven aan dat een bezoek aan de SID-in- de oriëntering en studiekeuze vergemakkelijkt.
 
Nahidi Elmakrini, eerstejaarsstudent Politieke Wetenschappen: “Op de SID-in-beurs vertellen studenten over hun ervaringen en geven ze je advies: dat biedt een enorme meerwaarde. Dankzij mijn bezoek aan de SID-in ben ik van mijn oorspronkelijke keuze afgestapt en ben ik van richting veranderd.”
 
Data provinciale SID-ins
In 2019 vinden de SID-ins plaats in januari en februari. Donderdag en vrijdag (9.00 tot 16.00u) zijn gereserveerd voor klassikale bezoeken. Op zaterdag (10.00 tot 16.00u) is de beurs voor iedereen gratis toegankelijk.
 
SID-in West-Vlaanderen
24-26 januari 2019 | Kortrijk Xpo (Hal 4) Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits
 

Geplaatst op 10.01.2019

"Topprestatie gymnasten Vaste Vuist Lauwe op Westhoektornooi"

Vorig weekend trokken de meisjes Toestelturnen van sportgroep Vaste Vuist Lauwe richting Vlamertinge voor het Westhoektornooi. Voor sommigen een grote test voor hun officiële wedstrijden die volgende week starten, voor andere nog wat nieuwe elementen uit testen in wedstrijdsetting. Voor nog andere een volledig nieuwe ervaring wegens hun allereerste wedstrijd ooit. Het leuke aan deze wedstrijd is de prijsuitreiking per toestel, veel medailles te rapen dus en heel veel stralende gezichten.
 
Lou De Rudder, Noa Vantomme en Tine Depickere konden naar huis vertrekken met goud. Een zilveren medaille was er voor Eloïse Bailleul, Lou De Rudder, Louise Derycke, Tiany Labarque en Tine Depickere. Brons was er voor Emma Verscheure, Saartje Dujardin, Emme Dhelft, Lou De Rudder, Louise Derycke, Shanys Beke en Anke Dejonghe.
Ook een dikke proficiat aan de andere deelnemers die (net) naast het podium eindigden: Cammie Debaveye, Esmée Werbrouck, Mare Bourgois, Yinthe Strypsteen, Anna Cabu, Faiza Hamri, Louise Depaepe, Laure Vanoverschelde en Fay Vanden Nest.
 
Foto vlnr: Tiany Labarque, Fay Vanden Nest, Shanys Beke, Tine Depickere, Laure Vanoverschelde, Anke Dejonghe en Louise Derycke.

FVW / Bron Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 10.01.2019

Infovergadering Buurt Informatie Netwerk

Reeds enkele tijd wordt de Waregemse wijk De Bilkhage en aanpalende (in de ruime zin van het woord, ook bv Hoge Kouter, Mussekouter, ...) geteisterd door een inbrakengolf.

Dit heeft het wijkcomité, bij monde van de voorzitter de heer Tony Van Den Hende, op het idee gebracht om contact op te nemen met de politie omtrent de oprichting van een Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Dit voorstel werd positief onthaald door de politiezone MIRA en ze waren bereid om mee te werken aan een toelichtingvergadering hieromtrent.

Deze vergadering zal doorgaan in het Stedelijk Ontmoetingscentrum De Bilkhage en Aanpalende (Soba), Lavendellaan 31 in Waregem op maandag 21 januari 2019 om 19.30u.
Vanzelfsprekend is de toegang gratis en vooraf inschrijven hoeft evenmin. Iedereen is meer dan welkom.

Geplaatst op 10.01.2019

2 ondernemende dames starten nieuw bedrijf ONO.be

Ono betekent uniek en dat zijn deze 2 dames ook. Dominique Ameloot en Isabelle Demol hebben reeds een mooi parcours in de ondernemerswereld afgelegd. Als sidekick naast ondernemers zullen zij voortaan samen werken aan de juiste attitude en de verdere ontwikkeling vanmedewerkers, management en directie.

Dominique Ameloot werkte 16 jaar voor Voka, het netwerk van ondernemingen. Ze schopte het tot rechterhand van de directie en talentmanager. “Die functie zat me als gegoten”, “Ik heb vooral ervaren hoe je als werknemer in een onderneming kunt groeien en welke skills en attitude hiervoor nodig zijn”.

Isabelle Demol is al 15 jaar ondernemer. Om te bewijzen wat ze in haar mars had, stampte ze een eigen textieldrukkerij (die ze met succes verkocht) en een loopbaancentrum uit de grond. Isabelle kent het ondernemerschap, met al z’n ups-and-downs, dan ook door en door.
“Ik weet perfect waar ondernemers van wakker liggen en hoe uitdagend het kan zijn om medewerkers te motiveren en te inspireren.”

Door hun krachten te bundelen en vanuit hun expertise en ervaring als werknemer én werkgever, vormen zij een sterk duo. Met kennis van zaken én vooral van mensen zoeken zij wat het beste aansluit op de behoeftes van uw onderneming om samen de beste resultaten te behalen.

“We streven vooral naar meer inzicht en begrip tussen werkgever en werknemer zodat de mogelijkheden voor het bedrijf alleen maar groeien”. “Alleen door elkaar echt te begrijpen kan je nieuwe mogelijkheden ontdekken.” Naast de inhoud van de job is vooral het relationele belangrijk om wendbaar in deze veranderende ondernemerstijd te dansen.”

De laatste jaren verzamelden beiden een hele rugzak aan tools. Zij kunnen ook rekenen op een sterk netwerk om hen bij te staan in de zaken waar zij minder in gespecialiseerd zijn.
Een volledig begeleidingstraject of sparring, advies, bemiddeling of coaching, individueel of in team, op korte of op lange termijn, … dit zijn slechts enkele van de flexibele manieren waarop ze te werk gaan.

Geplaatst op 10.01.2019

De Grote Bevraging

De stadscoalitie stelde in december haar ontwerp plan voor om van Kortrijk de Beste Stad van Vlaanderen te maken. Maar dit voorstel van plan is nog niet af. Wel integendeel. Het stadsbestuur rekent op alle Kortrijkzanen om mee te werken en nodigt iedereen uit om het plan nog te versterken.

Ze gaan dat op vele manieren doen: deur-aan-deur, digitaal, in de gemeenteraad, tijdens vergaderingen,.... Op 5 januari startte De Grote Bevraging via een online platform.
Verneem hier meer over [https://kortrijkspreekt.be/nl-BE/]

Kennismaken met het sportaanbod
Werken aan je conditie, gezond blijven of gewoon samen genieten van je favoriete sport, zijn dat goede voornemens voor 2019? In januari 2019 kan je op verschillende plaatsen gratis een proefles uit het sportaanbod van Sportplus volgen. Volgen van een kennismakingsles voor je start met een reeks, is een goeie zet. Zo krijg je een idee wat je mag verwachten van de volledige sportcursus.
Maak kennis met dit aanbod
[https://www.kortrijk.be/ni…/wat-zijn-je-voornemens-voor-2019]

Spinrag
Tijdens de krokusvakantie zijn de kinderen opnieuw de baas in Kortrijk. Het kinderkunstenfestival Spinrag strijkt dan neer in de stad. Er zijn talloze gratis activiteiten tijdens Spinrag. Voor de voorstellingen en de films reserveer je tickets op voorhand. Dat kan vanaf woensdag 16 januari in UiT in Kortrijk of online. Maak nu al kennis met het programma via de website.
Lees meer over Spinrag
[https://www.kortrijk.be/nie…/ticketverkoop-spinrag-van-start]

Leren reanimeren en defibrilleren
Wil je weten hoe je met een automatische defibrillator aan de slag kan en hoe je moet reanimeren? Schrijf je dan snel in voor een gratis vormingsmoment van het Rode Kruis op het gratis nummer 1777 of online.

De lessen vinden plaats op weekdagen van 19 tot 22 uur, op zaterdag van 9 tot 12 uur in de lokalen van het Rode Kruis aan de Antoon Van Dycklaan 14a in Kortrijk. Tweemaal gaan de lesgevers op verplaatsing.
Ontdek meer over dit aanbod
[https://www.kortrijk.be/…/hartveilig-kortrijk-leren-reanime…]

Groepsaankoop groene stroom
De provincie West-Vlaanderen zoekt opnieuw een leverancier met een lage prijs voor 100% groene energie. Schrijf je ten laatste tegen 5 februari vrijblijvend in. Tegen 22 februari ontvang je een persoonlijk voorstel en weet je hoeveel je kunt besparen. Is het aanbod aantrekkelijk? Dan pas beslis je of je echt verandert van leverancier.
De provincie zorgt ervoor dat de overstap vlot verloopt.
Meer weten over de groepsaankoop
[https://www.kortrijk.be/nieuws/groepsaankoop-groene-stroom]

Fietsdiefstalpreventie
Het Preventieteam van de stad voert het hele jaar door verschillende campagnes uit om het aantal fietsdiefstallen te doen verminderen. De gemeenschapswachten zijn vaak te zien in de fietsstallingen aan het station, spreken mensen aan over hoe ze best de fiets sluiten, labelen fietsen of bewaken een fietsstalling tijdens grote evenementen.

FVW/ Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 10.01.2019
3878 artikelspagina's: 1 2 3 4 5 <<< 6 >>> 7 8 9 10 11 ... 388