Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Waterkasteelstraat krijgt nieuwe groenzone en openbare verlichting

De openbare verlichting en de groenzone ter hoogte van de Waterkasteelstraat in Blankenberge worden vernieuwd.

Patrick De Klerck, schepen van Openbare Werken: ”De werken voor de aanleg van een nieuw kabelnet zijn maandag gestart. Er wordt specifiek rekening gehouden met de krokusvakantie (vanaf 9 februari zijn er geen werken of openliggende putten in de omgeving van de Grote Markt tot de parking op de landtong), de kustverdedigingswerken en de vernieuwing van de groenzone ter hoogte van de Waterkasteelstraat.

De eerste werken starten aan de Waterkasteelstraat (kant spuikom). De werkzaamheden zijn voorzien tussen 8 en 19 januari 2018.
Gelijktijdig wordt de groenzone aan de kant van de gebouwen vrijgemaakt. De onderhoudsaannemer van het openbaar groen zal de hagen en de struiken wegnemen aan de kant van de appartementen. Vervolgens wordt de nieuwe bekabeling voor de openbare verlichting aangelegd in volle grond. Op deze manier wordt ook de problematiek van sluikstorten en ongedierte aangepakt. De groenzone zal in het voorjaar worden heraangelegd. Er zal gekozen worden voor lage beplanting en enkele solitaire hogere elementen. Op die manier zal er meer lichtinval zijn, waardoor de site een andere aanblik zal krijgen.

Vanaf 22 januari wordt het kabelnet aan de zuidelijke zijde (kant van de gebouwen) voorzien. Daarna volgt de zone Grote Markt tot Waterkasteelstraat om te eindigen met de kant Leopoldpark tussen de Grote Markt en de Waterkasteelstraat. In totaal zullen de werken ca. zeven weken duren, onder voorbehoud van geschikte weersomstandigheden. Voor de uitvoering van het gedeelte Waterkasteelstraat tussen de Sgt. De Bruynestraat en de rotonde van de Vredelaan wordt geopteerd voor de week tijdens de krokusvakantie, om hinder en openliggende putten in de evenementenzone te vermijden.

Er wordt tevens onderzocht of de kruisingen met de Leopoldstraat, Grote Markt en Dujardinstraat kunnen worden uitgevoerd door middel van een handboring, zodat de rijweg niet dient opgebroken te worden”.

FVW / Bron: Stad Blankenberge
 

Geplaatst op 13.01.2018

iDocta fuseert, haalt megadeal binnen en opent nieuwe vestiging in Oostende

Eind vorig jaar fuseerde het Waregems bedrijf iDocta met haar zuster- vennootschap B2Bsolutions.

B2Bsolutions richt zich vooral op de markt van multifunctionele RIOCH printers, terwijl iDocta gespecialiseerd is in CANON multifunctionals, scanning en documentbeheer.  Door deze samenwerking wordt het nieuwe iDocta toonaangevend in de sector van afdrukapparatuur en documentmanagement.

Wim Rogé en Michel Vandermarliere, zaakvoerders van iDocta, konden door deze fusie de samenwerking met Canon Belgium  verder uitdiepen.  Vanaf 1 januari 2018 worden de West-Vlaamse KMO klanten van Canon België ook opgevolgd door iDocta.  Op die manier krijgen deze klanten een lokaal aanspreekpunt bij een premium Canon geaccrediteerd partner.

iDocta zal het huidige boekjaar afsluiten met een omzetgroei van meer dan 30%.  Met de overname van deze Canon overeenkomsten wil iDocta die omzetgroei blijven realiseren.
iDocta met vestigingen in Waregem en Gent (Drongen) investeerde de voorbije maand in een pand in de Koningsstraat in Oostende.  Op 31 maart 2018 bestaat het nieuwe iDocta 10 jaar.  Wim en Michel hopen het nieuwe kantoor tegen dan te kunnen openen.
Door de deal met Canon Belgium, de fusie en de nieuwe vestiging in Oostende is iDocta op zoek naar extra krachten, 2 techniekers en 2 accountmanagers.  Zo zal het team uitbreiden van 14 naar 18 mensen.

FVW / Bron: iDocta

Geplaatst op 13.01.2018

Opening vernieuwde inkomhal stadhuis Wervik

Deze week werd de nieuwe inkomhal van het Wervikse stadhuis officeel geopend.

Onder impuls van schepen Ann Degroote (Open VLD) werden 2 werkgroepen opgericht met als doel te onderzoeken welke structurele aanpassingen nodig zijn, wat de mogelijkheden zijn, waar men naartoe wil en hoe dit praktisch kan aangepakt worden. Daarnaast werd ook onderzocht hoe men de dienstverlening kon verbeteren, dit in samenspraak met de beide onthaalmedewerkers Dorine en Christa. Intussen is de realisatie een feit en is de nieuwe werkwijze met aangepaste openingsuren van start gegaan. Het resultaat mag gezien zijn, de inkomhal oogt nu modern en comfortabel.

De inkom aan de Ooievaarstraat is heropend, dus deze zal meer aandacht krijgen. "Later dit jaar wordt dit geaccentueerd door nieuwe bloemelementen. in het sas van de inkom werd een glasraam van een ooievaar aangebracht. Dit glasraam komt uit de vroegere brouwerij met dezelfde naam. Er werd gekozen voor een heldere inrichting met heldere kleuren. Een aangename werkomgeving en aangenaam voor de inwoners om er geholpen te worden." Weet schepen Philippe Deleu (N-VA).

"Bijzondere aandacht gaat er naar toegankelijkheid voor minder-mobiele personen. Naast voldoende ruimte, dubbele deuren, een hellend vlak, werd ook een discrete vergaderruimte voorzien. Communicatie gebeurt voortaan via twee grote schermen. Eén scherm wordt naar buiten gericht, met info over activiteiten, één scherm is boven het onthaal voor informatie over het onthaal en de diensten van het stadhuis. Er werd een folder in de bus bedeeld met de aangepaste uren. De eerste weken vragen we wat geduld want de dames aan de balie zetten volop in om de bezoeker zo goed als mogelijk te helpen binnen de aangepaste werkuren. Op dinsdag en donderdagvoormiddag wordt er gewerkt op afspraak gewerkt. Maak dus tijdig je afspraak! We zullen met de bevoegde diensten evalueren, en bijsturen waar nodig." Besluit Philippe Deleu.

FVW 

Geplaatst op 13.01.2018

Vlaamse subsidies voor kinderopvang van baby's en peuters uit kwetsbare gezinnen

Ieper krijgt Vlaamse subsidies voor de kinderopvang van 63 baby’s en peuters  uit kwetsbare gezinnen.

Het gaat om het subsidieproject “Koala” van de Vlaamse overheid waardoor steden en gemeenten samenwerkingen kunnen opzetten met private kinderopvanginitiatieven.
 
Ieper (Huis van het Kind Ieper) stapt in de boot met de kindercrèches van Thuishulp, Felies VZW en de Vzw Gesticht der Zusters van de Heilige Vincentius voor opvang van kindjes uit kwetsbare gezinnen. Het gaat dus om een publiek-private samenwerking in de strijd tegen kinderarmoede. Want uit cijfers blijkt dat gezinnen in kansarmoede minder gebruik van (onder meer) kinderopvang. Dit project moet daaraan verhelpen.
 
Daarnaast krijgt Ieper ook geld voor speciale  kind- en ouderactiviteiten. Het gaat om een aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten en taalstimulering voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 3 jaar. Zo wil de Vlaamse overheid onder meer zorgen voor een sterker sociaal netwerk van de gezinnen, ouders ondersteunen in de zorg en opvoeding van hun kind en de ontwikkelingskansen van kinderen verhogen. Ieper zal deze activiteiten opzetten in het dienstencentrum ‘ T Hofland. 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 13.01.2018

Elk jaar meer volk op nieuwjaarsreceptie hulpverleningszone brandweer Westhoek

Op de nieuwjaarsreceptie van de hulpverleningszone Westhoek blikte zonecommandant Robert Van Praet terug op het voorbije jaar en de evolutie van de hulpverleningszone ‘Brandweer Westhoek’ waarin 2018, gelet op de gemeenteraadsverkiezingen, een overgangsjaar wordt.

“Medio 2017 werden Netwerk Brandweer en de brandweerraad boven de doopvont gehouden en ging BVV een onafhankelijke koers varen.
Binnen dat Netwerk Brandweer heeft elk van de 20 Vlaamse zonecommandanten een specifieke opdracht gekregen. Jullie zonecommandant staat in voor de hervorming van de niet planbare zorg in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening en dit over heel Vlaanderen. Een hele opgave, maar wel boeiend en leerrijk.”
“Ook het zonaal informatiecomité, het overlegorgaan voor basis- en middenkader, en het designteam, dat mij bijzonder aan het hart ligt, zagen het levenslicht. Het zijn voor mij 2 zeer waardevolle spelers in het hervormingstraject geworden, waarbij de communicatiedoorstroming vanuit diverse aspecten een andere dimensie gekregen heeft.”
“Onze administratie werd versterkt met 3 personen en op operationeel vlak zijn we ook niet stil blijven zitten: er werden 50 vrijwilligers HVA aangeworven, 4 beroeps HVA en 23 stagiair brandweermannen zijn begin 2017 gestart met de cursus brandweerman. In februari 2018 zullen nog eens 25 nieuwe rekruten de opleiding brandweerman volgen.
Begin dit jaar werden 5 beroeps korporaals bevorderd tot beroepssergeant, waardoor we een herschikking van het beroepspersoneel hebben moeten doorvoeren. Kapitein Filip Vandenberghe werd in de graad van kapitein aangesteld in de zoneraad van 20 december ll. Hij start zijn activiteiten waarschijnlijk begin april 2018. De bevorderingsexamens voor korporaal zijn vlot verlopen en alle geslaagde kandidaten werden in hun respectievelijke posten aangesteld.”
“En we gaan door op het ingeslagen elan, want niet alleen de aanwerving van een administratief medewerker dispatcher voor post Koksijde, maar ook de aanwerving van een beroepsbrandweerman ambulancier voor de post Poperinge werden onlangs door de zoneraad goedgekeurd. Een aanpassing van het personeelsbehoefteplan, van het operationeel organisatieplan en de samenstelling van het Managementteam dringen zich dan ook op. Verder zullen ook voortaan alle officieren om de drie maand op de Technische Commissie uitgenodigd worden.”

Opleiding

“De verplichte 12 uren Voortgezette Opleiding en 24 uren Permanente Vorming organiseren voor 1000 man, was in 2017 geen sinecure. Na een moeilijke periode met instructeurs- en capaciteitsproblemen bij de Wobra en de VTO-coördinatoren is er uiteindelijk schot in de zaak gekomen: het digitaliseringsproces wordt versterkt, en het aantal decentrale opleidingen worden opgevoerd, zodat iedereen aan de opgelegde overheidsvoorwaarden kan voldoen. We hebben ook keihard gewerkt aan het PPMO-verhaal. Meer dan de helft van de manschappen heeft ondertussen de test afgelegd en 97% is hiervoor geslaagd! Onze andere 500 brandweermannen zullen in 2018 de kans krijgen om hun fysieke paraatheid in het kader van de binnenbrandbestrijding te bewijzen.”

Materiaal

 “Op het vlak van aankoop van materiaal is ook heel wat gerealiseerd. Op 19 januari wordt nog een 2de hands MAP, aangekocht bij hulpverleningszone Fluvia en aan de post Reningelst bezorgd.
Het nieuwe herverdelingsplan van het wagenpark werd eerder door de zoneraad goedgekeurd. Hoe dan ook is het essentieel dat onze zone over modern en degelijk materiaal beschikt, vooral als je ziet hoe gespecialiseerd heel wat interventies geworden zijn. Ik denk hier vooral aan de vele interventie THV, de moeilijke branden zoals de uitzonderlijke appartementsbrand en de langdurige bedrijfsbrand te Ieper, de IGS-interventie te Zevekote, de vele interventies in het kader van wateroverlast, en last but nog least de omgevallen kraan te Nieuwpoort die nog fris in het geheugen ligt.”
“Bij de goedkeuring van het budget 2018, werd door de zoneraad een extra bedrag van €835.000 voorzien op de buitengewone dienst voor de aankoop van 2 Map’s (Poperinge en Diksmuide), een lichte materieelwagen (Koksijde), een minibus (Diksmuide), en 8 caddy’s via het raamcontract van de FOR-CMS (dit is de aankoopcentrale van Fod Binnenlandse Zaken). Dank u wel burgemeesters voor deze noodzakelijke, financiële injectie, terwijl wij het engagement aangegaan zijn om het wagenpark van 236 naar 165 wagens te herleiden op 5 jaar tijd.”
2018

“Er zijn nog 2 belangrijke punten die in 2018 aan bod zullen komen. Enerzijds het arbeidsreglement: de onderhandelingen met de vakorganisaties verlopen uitstekend en op een zeer constructieve manier. Anderzijds is er de integratie van diverse posten op nieuwe locaties, waarbij de gesprekken eind 2017 zowel met de betrokken burgemeesters als met de manschappen op een positieve manier afgerond werden,  dit thema wordt niet op de lange baan geschoven.  Dergelijke processen zijn nu eenmaal niet eenvoudig. Intussen is het bouwteam op 3 januari samengekomen en werden de krijtlijnen voor 2018 uitgetekend waarop verder kan gewerkt worden in dit overgangsjaar.”
“Brandweermannen, dank voor jullie inzet tijdens de vele interventies en dank aan jullie partners omdat zij het geduld opbrengen om mee te stappen in het brandweergebeuren. Bedankt burgemeesters: ook van jullie wordt veel gevraagd, steeds meer zelfs, waarbij het zonale verhaal niet altijd even vlot door de achterban of de coalitiepartner kan gesmaakt worden.  Maar weet dat het netwerk van brandweerposten werkt en de solidariteit onder de brandweermannen tijdens interventies en stresssituaties binnen Brandweer Westhoek des te groter en sterker wordt, wat de burger ten slotte ten goede komt. Wij wensen jullie in oktober alvast veel succes toe.”

Tenslotte bedankte zonecommandant Van Praet de vriendenkring Poperinge voor de puike organisatie van de nieuwjaarsreceptie, de collega’s zoco’s van West-Vlaanderen en het Netwerk voor de samenwerking en het delen van ervaring met problemen die uiteindelijk overal gelijkaardig zijn. Paul Victoor, voor de “excel-lente” cijfertabellen en voorzitter Lies Larridon, voor de steun en de’ tijd die ze vrij maakt voor ons wekelijks overlegmoment, wat de zonecommandant ten zeerste waardeert.

FVW / Foto FVW
 
 

Geplaatst op 12.01.2018

NFH-90's kampen met technische problemen

De nieuwe NFH-90’s die in 2015 in dienst werden genomen blijken heel wat technische problemen te hebben.

Net als de ‘Fyra-treinen’ destijds, zijn het nu de NFH-90 gevechtshelikopters die kampen met technische problemen. De problemen met de NH90 waren gekend van in het begin.
De aankoop van deze helikopter was een puur politieke beslissing in het kader van de uitbouw van een Europese Defensie. Echter bleek zeer snel dat nationale belangen primeerden boven efficiëntie en standaardisatie met 22 verschillende versies tot gevolg. België heeft er alles aan gedaan om zo snel als mogelijk deze toestellen in bedrijf te stellen, zelfs al was er nog geen definitieve versie, en daar betalen wij nu de prijs voor.

Op te merken valt dat de Grijze Caïman geen reddingshelikopter is maar wel een maritieme gevechtshelikopter met een grote theoretische interventiecapaciteit op het gebied van duikbootbestrijding en aanvallen op maritieme doelen. Het wapensysteem is dus zeer complex. Reddingen op zee zijn maar een secundaire opdracht.
PROdef.be klaagt al langer deze toestand aan die ook terug te vinden is in alle grote Europese wapenprogramma's en kosten de belastingbetaler enorm veel geld voor weinig operationele return. Het project van Europese Defensie is op zich geen verkeerde beslissing maar zeker voor een klein land als België zijn deze Europese programma's veel te duur en boven onze mogelijkheden.
PROdef.be pleit er dus voor om naar de toekomst toe de operationele noden boven politieke dromen te stellen en zo een efficiënte bijdrage tot de verdediging van Europa te bewerkstelligen.

"De NH90 NFH is van onschatbare waarde tijdens vrijwel alle maritieme missies. Zo kan de NFH een groot gebied rondom het schip verkennen, onderzeeboten detecteren of een specialforcesteam op een gekaapt schip droppen. Naast zijn opdrachten aan boord van de fregatten, zet Defensie de helikopter ook in voor search and rescue: om voor onze kust drenkelingen op te sporen. Voor die opdracht zal hij op termijn de fameuze Sea King vervangen."

"Met zijn uitgebreide boorduitrusting is de elf ton wegende NFH een van de meest moderne helikopter in zijn klasse. Hij beschikt over twee krachtige motoren, een infraroodcamera, een digitale cockpit geschikt voor het gebruik van nachtzichtapparatuur, apparatuur voor maritieme operaties, een speciale radar en elektronische beveiliging. Het toestel kan zelfs bij woelige zee op een helikopterdek landen." Aldus Defensie
Gelukkig is er nog de goede oude "Sea-King" die ons alweer uit de nood helpt!
FVW / Foto FVW
 

Geplaatst op 12.01.2018

Mensenketting rond bibliotheek Wevelgem

Het gemeentebestuur van Wevelgem gelooft ten volle in zijn bibliotheek en investeerde onlangs in een toekomstgericht gebouw.

In andere gemeenten is er evenwel reden tot bezorgdheid over de verdere uitbouw  van de bibliotheek.
Sinds 2016 zijn gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen nu zelf of die nodig is en welke werking zij moet ontwikkelen.
De Vlaamse bibliotheken trekken dan ook aan de alarmbel. Tot nu toe is geen enkele gemeentelijke bibliotheek afgeschaft, maar dat zou in de toekomst wel eens kunnen gebeuren.
Doe mee!
Vind je het ook belangrijk dat gemeentebesturen blijven investeren in hun bibliotheek? Kom dan op vrijdag 19 januari naar de bibliotheek van Wevelgem en vorm mee de mensenketting rond de bibliotheek. Verzamelen vanaf 10.45 u aan de bibliotheek. Er is warme soep voorzien! Meer info: www.wevelgem.be/omarming

Wil je ook dat elke gemeente een bibliotheek heeft – ook in de toekomst? Teken dan het bibliotheekcharter. Dat kan via deze link: https://www.petities24.com/ een_bibliotheek_voor_iedereen.

FVW / Bron: Gemeente Wevelgem

Geplaatst op 12.01.2018

Provincie wil met ‘Knotbomen, knoestige knapen’ typische landschapselementen in ere herstellen

De Provincie heeft een nieuwe publicatie, ‘Knotbomen, knoestige knapen’.

Met de publicatie wil ze de knotboom, als typisch landschapselement terug in ere herstellen. De publicatie is gratis en is onder andere via het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis in Brugge te verkrijgen, maar kan ook via www.westvlaanderen.be/webshop besteld of gedownload worden.
In de publicatie is onder andere terug te vinden welke soorten knotbomen er bestaan, hoe ze aangeplant en onderhouden kunnen worden, hoe er creatief met snoeiafval kan omgesprongen worden, maar ook welke meerwaarde ze betekenen voor de natuur en het landschap.

De Provincie werkte hiervoor samen met de West-Vlaamse Regionale Landschappen en de Stad-land-schappen ‘’t West-Vlaamse hart’ en ‘Leie en Schelde’.

FVW / Bron: Provincie West-Vlaanderen

Geplaatst op 11.01.2018

'Het Vlot' centraal op internationale tentoonstelling

indrukwekkende selectie kunstenaars uit. Naast de vele werken die te bezichtigen zijn op verschillende locaties in Oostende worden ook live performages georganiseerd. De volgende performer op het programma is de Bulgaarse muzikant en choreograaf Ivo Dimchev. Hij brengt zijn werk 'Sculptures' op 16 januari in cc De Grote Post. 

Dimchev begon met geïmproviseerde optredens waarin hij sporadisch zong. Mettertijd begon hij zijn muzikale kant serieuzer te nemen Dimchev beschouwt de ‘klanken’ die hij produceert als driedimensionale structuren die hij met zijn hele lichaam kan manipuleren. Voor hem zijn het 'sculpturen'. Zijn adembenemende stem brengt de donkere poëzie van zijn teksten naar voren en zorgt voor een angstaanjagende en diep ontroerende ervaring.

Ivo Dimchevs werk is een extreem en kleurrijk mengsel van performancekunst, dans, theater, muziek, tekeningen en fotografie.Dimchev is auteur van meer dan 30 uitvoeringen. Hij ontving talloze internationale onderscheidingen voor dans en theater en presenteerde zijn werk in heel Europa, Zuid- en Noord-Amerika.
Dimchev begon met geïmproviseerde optredens waarin hij sporadisch zong. Mettertijd begon hij zijn muzikale kant serieuzer te nemen. Dimchev beschouwt de ‘klanken’ die hij produceert als driedimensionale structuren die hij met zijn hele lichaam kan manipuleren. Voor hem zijn het 'sculpturen'. Zijn adembenemende stem brengt de donkere poëzie van zijn teksten naar voren en zorgt voor een angstaanjagende en diep ontroerende ervaring.

FVW / Bron: Het Vlot

Geplaatst op 11.01.2018

Nieuwjaarsrecepties 2018 opnieuw succesvol

Op 7 januari stonden de verschillende ontmoetingscentra van Waregem in het thema van het nieuwe jaar. In elk OC klonk het stadsbestuur samen met ongeveer 3000 inwoners op het nieuwe jaar. Dit aantal loopt de laatste jaren in stijgende lijn.

Dit jaar deed de stad wat extra inspanningen om nog meer inwoners warm te maken voor de jaarlijkse nieuwjaarsdrink. Dat gebeurde onder andere in de vorm van gedrukte uitnodigingen. Deze werden bus aan bus bedeeld en hadden duidelijk hun meerwaarde. Dat geldt ook voor de mails die de stad stuurde naar de vele organisatoren van Dag van de Buren in Waregem. Ook via andere kanalen is de nieuwjaarsreceptie gepromoot: via evenementen op Facebook, in Het Gouden Blad, het stedelijk infoblad De Sprong en in de digitale nieuwsbrieven. Tot slot werden er ook affiches uitgehangen aan de verschillende OC’s.

Het stadsbestuur is tevreden dat deze inspanningen beloond zijn met een grote opkomst en hoopt in de volgende jaren in dezelfde lijn verder te gaan.

FVW / Bron: Stad Waregem
 

Geplaatst op 11.01.2018
2709 artikelspagina's: 1 2 3 4 5 <<< 6 >>> 7 8 9 10 11 ... 271