Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Huis Ter Leye zet meiboom op dak

Het CIG Huis Ter Leye uit Kortrijk zet op 15 maart een meiboom op het dak. Dan is immers het hoogste punt van het nieuwbouwproject in de Doorniksesteenweg bereikt. Het nieuwbouwproject ligt tegenover Syntra, op de hoek van de Doorniksesteenweg en de Steenbakkerstraat.

Huis ter Leye is een voorziening van het Agentschap Jongerenwelzijn en biedt opvang en begeleiding aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen en zwangere (tiener)moeders. Momenteel huisvest de voorziening in de Groeningestraat 34, op de site van Atelier Kortrijk 2025.

De verhuis naar het nieuwe gebouw is gepland in januari volgend jaar. Er zullen elf gezinnen kunnen verblijven en daarnaast worden ook 9 gezinnen aan huis begeleid.

Voor de financiering van het nieuwe bouwproject is een crowdfunding gestart. Particulieren, bedrijven en clubs kunnen het project steunen via de geboortelijst op www.kleinekinderengrotekansen.be.

 

FVW / Bron: Huis Ter Leye

Geplaatst op 11.03.2019

De verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding houdt studenten een spiegel voor.

Het verplicht afleggen van de niet-bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding is voor de studenten een waardevol feedbackinstrument dat hun sterkt in hun verdere studie-oriëntering. Dat blijkt uit een onderzoek van VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad) op basis van de eerste editie van de proef. Sinds 2016 organiseert VLHORA met steun van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de lerarenopleidingen, beter gekend als Instaptoets Lerarenopleiding (ILO). De proef vormt geen drempel om de opleiding te starten. Het doel is de student-in-spe een spiegel voor te houden en de studiekeuze versterken. Uit het onderzoek blijkt dat studenten die de proef afleggen met realistische verwachtingen aan de start komen en weten waar ze extra op kunnen werken.

De verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding kan op eigen tempo online worden gemaakt via www.onderwijskiezer.be en peilt in eerste instantie naar de Nederlandse taalvaardigheid. Die is vanzelfsprekend in alle lerarenopleidingen van groot belang. Daarnaast wordt er gekeken naar studievaardigheden en motivatie, twee belangrijke graadmeters voor studiesucces. Specifiek voor de educatieve bacheloropleiding lager onderwijs komt daar een onderdeel Frans en een onderdeel wiskunde bij.

Het resultaat op de proef is niet bindend, met andere woorden een hogeschool kan een inschrijving niet weigeren. De hogescholen houden wel rekening met het resultaat door waar mogelijk te adviseren om bij te scholen. Het rapport laat ook zien dat hogescholen effectief inzetten op remediëring en trajecten op maat, op basis van de resultaten van de proef.

Verplichte niet-bindende toelatingsproef is effectief feedback instrument voor studenten

VLHORA heeft op basis van de eerste editie (2016) van de verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de lerarenopleidingen (de educatieve bacheloropleiding kleuter-, lager of secundair onderwijs) een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de proef. Hierdoor krijgen we een gedetailleerd beeld van de eerste impact van de proef. De resultaten van de verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding geven een goede aanwijzing over hoe de student ervoor staat bij de start van de opleiding, maar zeggen niet alles over de slaagkansen. Bovendien blijkt dat de proef een goede voorspeller is van de behaalde eindresultaten na een jaar studeren. Wie goed scoort, heeft significant meer kans op slagen in het eerste jaar.

Goede score op de proef is betere voorspeller dan achtergrondkenmerken student

De proef heeft een duidelijk effect op de student en de studieloopbaan zelf. Studenten worden effectief een spiegel voorgehouden en gaan ermee aan de slag. Een goede score op de proef is daarnaast ook een belangrijkere voorspeller van studiesucces dan achtergrondkenmerken van de student zoals vooropleiding en sociaal-economische status. Studenten met een kwetsbare achtergrond hebben evenveel slaagkansen als studenten zonder kwetsbare achtergrond, als ze een goede score halen op de proef en de feedback ter harte nemen. Ook de opleiding die de jongere in het secundair onderwijs volgde is een minder belangrijke voorspeller van studiesucces dan een goede score op de proef. Dit blijkt uit een eerste kleine steekproef die bij later onderzoek verder opgevolgd zal worden. Met andere woorden, een leerling met een bso-diploma die goed scoort heeft evenveel slaagkansen als een leerling met een aso-diploma die goed scoort op de proef.

De resultaten van dit onderzoek zullen nog verder geanalyseerd en opgevolgd worden. Maar we zien dat de verplichte niet-bindende toelatingsproef aan alle studenten kansen geeft om verder te studeren en geenszins een drempel vormt om te starten met de opleiding.

Eric Vermeylen, secretaris-generaal van VLHORA: “De instaptoets staat de democratisering van het hoger onderwijs niet in de weg. Zo blijkt uit de cijfers dat ook studenten met een bso-diploma en studenten uit sommige kansengroepen evenveel slaagkansen hebben als aso-studenten en studenten zonder kwetsbare achtergrond. Tenminste: wanneer ze goed scoren op de instaptoets en de feedback ter harte nemen.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het doel van de verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding is om studenten-in-spe een spiegel voor te houden. Zodat ze met realistische verwachtingen aan de start van de opleiding komen. Het is één van de elementen in het versterken van het studiekeuzeproces van jongeren. Het is geen ‘examen’. Het resultaat voorspelt voor een deel mogelijk studiesucces, maar het studietraject zelf zal dat uiteindelijk bepalen. Net daarom is de feedback bij de start en de eventuele remediëring zo belangrijk. De proef toont studenten hoever ze staan en zet hen aan om bij te sturen indien nodig.”

 

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 11.03.2019

Twee stembureaus in Woonzorgcentrum Andante Menen

“Met de nieuwe bestuursploeg van Stad Menen willen we tijdens de verkiezingen van 26 mei 2019 in het Woonzorgcentrum (WZC) Andante twee stembureaus inrichten. Met dit pilootproject komen we ook tegemoet aan een eerdere vraag van onze Ouderenadviesraad. Op basis van de ervaringen tijdens de verkiezingen van zondag 26 mei gaan we bekijken of het haalbaar is om in de toekomst ook in andere woonzorgcentra stembureaus in te richten”, zegt burgemeester Eddy Lust.

Tot op heden werd in kieswijk 4 Ons Dorp in basisschool de Duizendpoot (Onderwijsplein in Menen) tijdens de verkiezingen steeds in 5 stembureaus gestemd. Dit pilootproject zorgt nu voor een reorganisatie, waarbij voorzien wordt in de inrichting van twee stembureaus in het WZC Andante (bureaus 16 en 17) en in de inrichting van drie stembureaus in de school de Duizendpoot (bureaus 18, 19 en 20).

Schepen van Participatie Herman Ponnet: “In ons WZC Andantie zullen de bewoners van Andante en de kiezers van de omliggende straten kunnen komen stemmen. In alfabetische volgorde gaat het om de volgende straten: Anneessensstraat, Blekersstraat, Bruggestraat, Buurtweg, Dageraadstraat, Edgar Tinelstraat, Eekhoornlaan, Emiel Vanderveldestraat, Emiel Hullebroeckstraat, Hazepad, Herman Roelstraetelaan, Hermelijnstraat, Meiweg, Noorderlaan, Overwinningsstraat, Peter Benoitstraat, Remi Ghesquièrelaan, Rusthof Ter Berken, Volkslaan, Voskenstraat, Weversstraat, Wezelstraat en Zegestraat. In de drie stembureaus (18, 19 en 20) in school de Duizendpoot zullen de inwoners van Ons Dorp die niet in bovengenoemde straten wonen, kunnen gaan stemmen.”

Gezien het om de reorganisatie van een hele kieswijk gaat – met ongeveer 4.000 kiezers – zal de nodige communicatie gebeuren om alle kiezers op de hoogte te brengen van de plaats waar men moet gaan stemmen.

 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 10.03.2019

Gouden bruiloft van de heer en mevrouw Johnny en Nicole Bolle-Dierynck

De heer en mevrouw Johnny en Nicole Bolle-Dierynck huwden op 7 maart 1969.
Johnny is geboren op 11 mei 1945 en Nicole op 7 december 1947. Op 22 januari 1983 kregen ze hun zoon, Bolle Andy.

Johnny werkte 20 jaar als stoffeerder bij de P.V.B.A Dereuck en dan 20 jaar in wegenbouw bij de firma Despriet. De laatste twee jaren werkte hij bij N.V. Cnockaert in Wervik. Op zijn 58ste ging hij in brugpensioen en op zijn 65ste in pensioen. 
Nicole werkte eerst bij Descamps Demeestere en dan tot 1981 bij Dalle.SA in Wervicq-Sud. Door ziekte kon Nicole niet meer werken, en ging ze op haar zestigste met pensioen.
Johnny gaat graag op reis naar de kust, Frankrijk, Spanje en ook nog Oostenrijk. Hij knutselt graag thuis en de zondag graag gaan uit eten op restaurant. Nicole fietst heel graag en gaat nu nog (met de fiets!) gaan kijken naar de koers. Ook werkt ze heel graag in haar tuin.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 09.03.2019

Jeanne Derycke vierde haar 100ste verjaardag

100 jaar geleden, op 7 maart 1919, werd Jeanne Derycke geboren in Abele. Dit werd gevierd in het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis vzw te Poperinge.

Zij was de jongste van 10 en bracht een gelukkige jeugd door op de ouderlijke hofstede tussen de hoppevelden.

Op haar 19e trouwde ze met Cyriel Vanexem van Haringe en trok ze in op de boerderij van Cyriel om deze samen uit te baten en te doen groeien en bloeien.
Het was een gemengd landbouwbedrijf waar Jeanne zich het liefst bezig hield met de dieren. Vooral het melken van de koeien was haar taak en verantwoordelijkheid.

Jeanne en Cyriel kregen 4 kinderen; Jerome, Simonne, Jacques en Aline.

Het waren ‘doendigaards ‘ maar gelukkig kreeg metje hulp in het huishouden van Agnes.

Haar jongste zoon, Jacques en zijn vrouw Colette namen het landbouwbedrijf over in 1971 en Cyriel en Jeanne verhuisden naar de markt in Roesbrugge om er te genieten van hun ‘oude dag’.

Ze gingen nog geregeld helpen op de boerderij en Jeanne deed daarnaast heel veel ritjes met haar fiets, vaak samen met haar vriendinnen Cecile en Jeanne. Ze verkende op haar tweewieler gans de Westhoek. Ze reed naar Poperinge, Westouter (waar dochter Aline woont) en naar Elverdinge. Één keer dacht ze zelfs rapper ter bestemming te geraken door via de autostrade te rijden. Een geluk dat ze toen weer thuis is geraakt ...

Jeanne en Cyriel kregen 12 kleinkinderen, 23 achterkleinkinderen en er is ook reeds één achter-achterkleinkind. Jammer genoeg is er van iedere generatie al één iemand uit deze bonte bende weggevallen. Zowel tante Simonne, nichtje Caroline als de kleine Charlotte zijn metje te vroeg ontvallen.

Metje en peter Cyriel waren 55 jaar gelukkig gehuwd en pasten echt samen. Ze waren zoals het vandaag genoemd wordt: complementair m.a.w. ze vulden elkaar goed aan in zowel hun beroep als in hun huishouden.

Toen peter thuis is overleden, in oktober 1993, is metje Jeanne er nog alleen blijven wonen tot ze naar het rusthuis kwam in oktober 2010.

Hier is ze gelukkig. In het begin was het natuurlijk wat wennen, maar uiteindelijk was het van: “Wewewe t’is hier zo goed “.

Honderd jaar oud worden, het is niet aan iedereen gegeven. Maar toch hopen we dat metje er nog een aantal jaren in goede gezondheid kan bijdoen. Of om het met het gedicht te zeggen dat haar zo dierbaar is :

OUD KOMM’N me mensch’n
Is’t schonste da’j ku’wensch’n
Oj’ joenk van herte bluuft
En de gezoendheid deugt.
En ott’r niemand van de joene joen ontjeunt
Da’j nog e litje LEVEN MEUGT!

Foto en info: Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis vzw

Geplaatst op 09.03.2019

IFFM stelt voor...

De namenlijst is een inclusief dodenregister van alle slachtoffers die door toedoen van de Eerste Wereldoorlog in België om het leven kwamen of er herdacht worden. In 2011 werd het project, met de steun van de provincie West-Vlaanderen, opgericht. Sindsdien zit het ingebed in de werking van het In Flanders Fields Museum. De Namenlijst groeide door de jaren heen uit tot een vaste pijler van de museumwerking. Het is een referentiepunt voor wie op zoek is naar dodelijke slachtoffers van WO1 in België. Uit de lijst worden er de komende jaren een reeks historische analyses gepubliceerd. Op donderdag 14 maart worden de eerste twee nummers voorgesteld om 18.15u in het Museumcafé in de Lakenhalle. Graag inschrijven bij lynn.maelfeyt@ieper.be

 

FVW / Bron: Stad Ieper

Geplaatst op 09.03.2019

Danstheater Arte: Succesvolle dansstage met Jac Delsing en Eliane De Ghendt

Afgelopen weekend stroomde de danszaal van sporthal Ter Leie vol. Danstheater Arte organiseerde in samenwerking met Gymfed er een opleiding/workshop jazzdans voor semigevorderden en gevorderde dansers. Naar jaarlijkse gewoonte werd deze bijscholing gegeven door Jac Delsing, danspedagoog, choreograaf en eredocent aan KU Leuven. Net zoals vorig jaar kreeg hij de steun van collega-danspedagoog Eliane De Ghendt.

Sinds meerdere jaren heeft Sportgroep Vaste Vuist Lauwe vzw een volwaardige dansafdeling goed voor ongeveer 600 leden met de naam “Danstheater Arte”. De workshop werd niet alleen ingericht voor de eigen leden van de dansschool, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd was. De workshop werd gegeven door Jac Delsing, een buitengewoon fenomeen in de danswereld. Jac Delsing is choreograaf en danspedagoog. Hij is tevens eredocent aan de KU Leuven en docent postgraduaat dans aan de Katho Reno te Torhout. Jac is dus een pionier op gebied van jazzdans en voor vele dansdocenten in het binnen- en buitenland nog steeds een lichtend voorbeeld. Jac Delsing heeft zelf een eigen dansgezelschap en verzorgt als artistiek leider al hun hoogstaande optredens, gewaardeerd tot ver buiten onze landsgrenzen. Eliane de Gendt specialiseerde zich, als leerling van Jac Delsing, in de jazzdans aan de Universiteit van Leuven, waar zij nog steeds werkt. Daarnaast geeft ze in diverse landen binnen en buiten Europa les.

De workshop in Lauwe begon op vrijdagavond met een workshop voor de semigevorderde dansers. Er werd geluisterd, gewerkt, verbeterd en geprobeerd, keer op keer. Die leerrijke ervaring eindigde in een mooie choreografie. Later op de avond was er dan de masterclass voor eigen lesgeefsters en gevorderde dansers. Alle deelnemers hebben duidelijk genoten en bijgeleerd. Danstheater Arte blijft jaarlijks een workshop jazzdans inrichten en ziet graag de opkomst, in de toekomst, nog groeien.

De optredens van danstheater Arte vinden plaats op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juni 2019 in CC Guldenberg te Wevelgem. Meer informatie op www.vastevuist.be

 
FVW / Bron: Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 09.03.2019

Gent-Wevelgem - Kidz On Wheelz - Grote Markt Ieper

Op zondag 31 maart 2019 staat er een spannende editite te wachten voor de profwielrenners in Gent-Wevelgem. Met renners zoals Peter Sagan of Mathieu Van Der Poel aan de start zal het zeker een pittige strijd worden.

Wil jij dit event van dichtbij meemaken en jou eigen Gent-Wevelgem betwisten onder begeleiding van De Vlaamse Wielerschool? Schrijf je dan zeker in want er staat heel wat moois op jou te wachten!

Bij inschrijving en aanwezigheid op de dag zelf:
- goodiebag
- Wielerinitiatie (behendigheid, fietsen rond de Markt van 
Ieper en BMX)
- kans op Meet and Greet met de winnaars van Gent- 
Wevelgem (profwielrenners en - rensters, U23, junioren, 
nieuwelingen,...)
- Een hele namiddag koers van de bovenste plank op 
groot scherm

Voorwaarden:
4 tot en met 14 jaar zijn
bezit van een eigen fiets (behalve BMX-fietsjes)
Praktisch: 12.30 - 17.00u
Locatie: Grote Markt, Ieper

 

FVW / Bron: Stad Ieper

Geplaatst op 08.03.2019

Haal jouw gratis huisdiersticker af

Verschillende Vlaamse steden en gemeenten – waaronder ook de stad Menen – stellen een huisdiersticker ter beschikking aan hun burgers. Door deze sticker op het raam of de deur van een woning te kleven, kan een bewoner aan de hulpdiensten laten weten hoeveel én welke huisdieren in een huis aanwezig zijn. Zo wil de Vlaamse overheid het aantal huisdieren dat sterft in een woningbrand drastisch verminderen.

Ook in Stad Menen beschikbaar!
Wil jij wel zo'n sticker. Hoe geraak je hieraan? Je kan gratis een sticker afhalen aan de onthaalbalies van ons stadhuis Menen, gemeentehuis Lauwe en dorpshuis Rekkem tijdens de openingsuren.

 

FVW / Bron: Stad Menen

Geplaatst op 08.03.2019

Verkiezingen: vrijwilligers gezocht in Stad Ieper

Voor de verkiezingen die plaatsvinden op 26 mei 2019 is Stad Ieper op zoek naar vrijwilligers om op de verkiezingsdag een handje te helpen in één van onze 45 stembureaus. Je kan je opgeven als vrijwilliger voorzitter of bijzitter. Er zijn maar drie voorwaarden: je bent 18 jaar of ouder, inwoner van Ieper en je bent stemgerechtigd.

Wat zijn jouw taken? 
Voorzitters zorgen ervoor dat het stembureau in goede banen verloopt en helpen ondertussen ook mee met de praktische werking. Zij stellen ook een secretaris aan die hun bij dit werk ondersteunt.
Bijzitters nemen de identiteitskaarten aan, controleren de lijsten, en stempelen de kiezersbrieven af.
Als voorzitter of bijzitter ben je op de verkiezingsdag aanwezig van 7.30 uur tot 14.00 uur. Je ontvangt hiervoor een kleine vergoeding.

Interesse?
Neem telefonisch contact op met de dienst leven op het nummer 057 451 733 of stuur een e-mail naar leven@ieper.be met jouw voorkeur om als bijzitter of voorzitter te zetelen. Eenmaal geregistreerd als vrijwilliger, kan je bij een volgende verkiezing worden opgeroepen. Uiteraard kan je op elk moment jouw registratie herroepen.

 
 
FVW / Bron: Stad Ieper

Geplaatst op 08.03.2019
4211 artikelspagina's: 1 ... 2 3 4 5 6 <<< 7 >>> 8 9 10 11 12 ... 422