Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Grootste Europese para-equastrian dressagewedstrijd in Waregem

Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 april 2018 organiseert de ruiterclub Quadrille in Sport Vlaanderen Waregem de International Para-Equestrian Dressage Competition CPEDI***.

Tijdens deze competitie strijden 74 ruiters met een fysieke beperking uit 16 landen voor een plaats op het wereldkampioenschap komende zomer in Tryon (VS). Op zaterdag 21 april kunnen zowel de ruiters als de bezoekers deelnemen aan een barbecue in western-stijl, een organisatie in samenwerking met Hogeschool VIVES uit Kortrijk. Tijdens de International Para-Equestrian Dressage Competition CPEDI*** zullen een zeventigtal professionele para-ruiters er alles aan doen om zich te selecteren voor het aankomende WK in Tryon. Door het grote aantal inschrijvingen besliste Quadrille om twee wedstrijdpistes in te richten op het Sport Vlaanderen-complex in Waregem .

Grootste competitie binnen Europa

De competitie van Quadrille verwacht atleten van 16 verschillende nationaliteiten en mag zich hiermee de grootste binnen Europa noemen. Voor de editie van 2018 trekt Quadrille naar Waregem. Door het internationale deelnemersveld krijgt de vierdaagse wedstrijd zowel online als offline veel aandacht. Vorig jaar hadden ze meer dan één miljoen views op sociale media. Ruiterclub Quadrille is dan ook een sterke speler in de para-equestrianwereld.

Paralympische medaillewinnaars present

Binnen het deelnemersveld bevinden zich enkele grote namen zoals Michèle George (België) en Stinna Tange Kaastrup (Denemarken), beiden medaillewinnaars op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Daarnaast neemt ook een recordaantal van negen Belgische ruiters deel onder wie Diana Bottger, Manon Claeys, Arthur Dieusart, Michèle George, José Lorquet, Barbara Minneci, Kevin Van Ham, Evelyne Van Looveren en Ciska Vermeulen.

Stijlvolle barbecue in western-stijl

Op zaterdagavond 21 april organiseert Quadrille zowel voor de ruiters als bezoekers een BBQ. De opbrengst is ter ondersteuning van de para-ruiters. Voor de organisatie ervan ging zij voor het eerst een samenwerking aan met enkele studenten Eventmanagement van Hogeschool VIVES in Kortrijk. De studenten kozen voor een barbecue in western-stijl om het WK in het Amerikaanse Tryon extra in de kijker te zetten.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 11.04.2018

Baufort in Nieuwpoort

Dat Baufort dit jaar extra veel volk naar de kust zou brengen was het afgelopen paasweekend duidelijk.

In Nieuwpoort-Bad kon men letterlijk op de koppen lopen en was de golfbreker ter hoogte van de Lefevrestraat een ware trekpleister. Iedereen wil uiteraard het werk “Men” van de Deense kunstenares Nina Beier van dichtbij bekijken. Dit werk zoomt in op de beeldhouwtraditie van publieke ruiterstandbeelden. De populariteit van deze beelden bereikte haar hoogtepunt tijdens de regeerperiode van Lodewijk XIV. Hij vond dat een hiërarchische rangorde van mannen te paard de ideale manier was om macht te etaleren. De kunstenares verzamelde standbeelden die niet langer in de publieke ruimte staan, plaatste ze aan de rand van de zee waarbij ze a.h.w. vechten tegen de kracht van eb en vloed.
Het werk werd door de stad aangekocht en zal zeker de eerste vijf jaar op de golfbreker te bewonderen blijven.

Aan het ruiterstandbeeld van koning Albert I is The Ninth Wave te zien, een live performance van de Belgische kunstenares Edith Dekyndt die eruit bestaat dat een vrouw op regelmatige tijdstippen het viriele beeld van Albert I poetst, een referentie naar de impact van Wereldoorlog I op het leven van vrouwen. Vrouwen vochten zelf niet mee aan het front, maar  vervingen de mannen in fabrieken en op boerderijen. Na de oorlog besloten veel vrouwen niet langer de verwachting in te vullen om hoofdzakelijk (huis)moeder te zijn en veel kinderen te baren, ook uit vrees dat de kinderen zouden sterven in de oorlog.

De titel van dit werk is genoemd naar de B-kant van een album van Kate Bush uit 1985. De nummers van The Ninth Wave vertellen het verhaal van een vrouw die allen drijft op de zee en wacht op redding. In bepaalde zeevaarderstradities gelooft men dat grote golven steeds met drie komen, en in een reeks van drie. De laatste en negende golf is de meest verwoestende. De titel verwijst ook naar de opeenvolging van golven waarmee de onderwaterzetting van 1914 zich uitbreidde.
The Ninth Wave is een eerbetoon aan het serene Westfrontmonument voor Wereldoorlog I. Het beeld staat aan het sluizencomplex De Ganzenpoort, het kruispunt van de Noordzee en de IJzer, waar de onderwaterzetting in gang werd gezet waardoor de doortocht van de Duitsers naar Frankrijk werd tegengehouden.

Het werk bestaat uit live actie aan het monument en een video aan de ingang van het bezoekerscentrum Westfront.
De performance kan u op zaterdag en zondag live bekijken aan het ruiterstandbeeld van koning Albert I, telkens van 10.00 tot 12.00 u en van 14.00 tot 17.00 u. In de zomermanden vindt Ninth Wave ook op donderdag en vrijdag plaats (zelfde uurregeling).

FVW / Bron: Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 11.04.2018

Blankenberge bindt de strijd aan tegen meeuwenoverlast

De stad Blankenberge zal de komende maanden een versnelling hoger schakelen in de strijd tegen de meeuwenoverlast.

Burgemeester Ivan De Clerck: ‘’Het college van burgemeester en schepenen gaf deze week groen licht voor de inzet van drones en anticonceptiva. Zo snel mogelijk worden de drones ingezet om meeuwennesten te detecteren, de eieren te doorprikken en te vervangen door nepeieren.
Vanaf volgende week wordt ook het proefproject opgestart met anticonceptiva in samenwerking met hetzelfde farmaceutisch bedrijf dat eerder ook al succesvol duiven wist te verdrijven op het San Marcoplein in Venetië. Enkele dierenartsen zullen de dichtste meeuwenpopulaties vastleggen om ze vervolgens de komende twee à drie maand (dat is de vruchtbaarheidsperiode van de meeuwen) te voederen met maïskorrels die omhuld zijn met anticonceptiemiddel.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 11.04.2018

80 jaar Tuinhier Wervik-Kruiseik

Op zondag 8 april vierde de Tuinhier afdeling Wervik-Kruiseik haar 80-jarig bestaan in aanwezigheid van landelijk voorzitter Roel Deseyn en schepen Geert Bossuyt (sp.a).

Geschiedenis van de vereniging

De benaming was bij het ontstaan “Werk van den Akker”. Later veranderde dit in “Volkstuinen” en sedert een viertal jaar is dit gewijzigd in “Tuinhier”.

Periode 1938 tot 1977
Stichting op 6 februari 1938 in lokaal de Trompet te Kruiseik. Bestuur: voorzitter Albert Depoorte, secretaris Camiel Debruyne, ondervoorzitter Emiel Logie, bestuursleden Henri Modaert en Theopiel Vanassche. In september 1955 werd het lokaal De Trompet vervangen door het toenmalige café Volksbelang als lokaal voor de bond.
1960 aankoop van een vaandel. Gezien er toen een deel van Kruiseik nog op grondgebied Komen lag, stond de vermelding “Kruiseik-Komen” op het vaandel. In 1963 wordt de taalgrens vastgelegd in België  doch het vaandel blijft . Hoe een kleine vereniging “deel uitmaakt van de geschiedenis van een land als België”. ! Ttijdens de jaren ’50 en ’60 werden diverse wijzigingen doorgevoerd in het bestuur.
Op 16 januari 1976 werd het bestuur vernieuwd en zag er uit als volgt : voorzitter Albert Depoorter, secretaris Willy Verbeke, bestuursleden  Annie Deleye-Buyze, Freddy Dejonghe en Georges Vanassche.

Periode 1977 tot 1988 (50 jarig bestaan)
In 1988 werd de vereniging Volkstuinen ontvangen in het stadhuis te Wervik  n.a.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging. Midden en eind de jaren ’80 werd terug een vernieuwing in het bestuur doorgevoerd. Tijdens de feestvergadering n.a.v. 50-jarig bestaan hield de voorzitter Albert Depoorter het voor bekeken en liet zich opvolgen door Marc Verschoore die al tot het bestuur was toegetreden als ondervoorzitter in 1986. Albert Depoorter leidde de vereniging 50 jaar wat vermoedelijk een unicum in de geschiedenis van de Volkstuinen is. Intussen was het bestuur dus herschikt  en zag er als volgt uit: erevoorzitter Albert Depoorter, voorzitter Marc Verschoore, secretaris Willy Verbeke, bestuursleden : Lemahieu Jacques, Verhanneman Raf en Verstraete Monique.

Periode 1988-1998
In 1989 sloot de lokale herberg Het Volksbelang zijn deuren en moest er op zoek gegaan worden naar een nieuwe stek voor de vereniging. Na veel wikken en wegen werd het nieuwe lokaal gevestigd in Het Visputje. In de jaren ’70 en '80 werden daguitstappen georganiseerd met bussen. Reisdoelen waren o.a. serres Laken, Gentse Floraliën, Keukenhof Lissen (NL), Ghonthier zaden in Walonië, ...
Gezien oa. het gebrek aan belangstelling werd de busuitstap sedert 1990 vervangen door een uitstap met eigen vervoer. Reisdoelen waren dan: proeftuinen te Beitem-Rumbeke, veiling te Roeselare, Westlandia groenzorg te Ieper, rozen- en fuchsiakwekerij te Moorslede, tuinbouwschool, vlasmuseum en rozentuin te Kortrijk, stadsbezoek aan Rijsel, stadsbezoek aan Veurne met eraan gekoppeld een bedrijfsbezoek aan plantenkweker Deconinck, stadsbezoek aan Diksmuide  met daarna een bezoek aan een geitenboerderij en een brouwerij  te Esen
Op 4 april 1998 werd Volkstuinen Wervik-Kruiseik eveneens ontvangen op het stadhuis te Wervik nav. het 60-jarig bestaan van de vereniging.

Periode 1998-2006
In de periode voor 2006 werd een vernieuwing doorgevoerd in het bestuur. Op zijn verzoek  werd Willy Verbeke als secretaris vervangen door Astrid Traché, Jacques Lemahieu werd de nieuwe penningmeester. Willy Verbeke, die 30 jaar secretaris was geweest,nam de functie op van materiaalmeester en blijft in het bestuur. Dit werd passend gevierd tijdens de feestvergadering van 29 april 2006.
Willy kreeg van de Provincie een ereteken voor bewezen diensten. Ook Jacques kreeg van de Provincie een ereteken voor  zijn 20 jaar inzet als bestuurslid.

Ledenbestand
De leden komen niet alleen van uit Kruiseke maar ook van uit Geluwe, Wervik, Komen, Heuvelland, Zonnebeke, enz….. Vooral tijdens de oorlogsjaren was het ledenaantal hoog nl. een 200 tal. Na de oorlog verdwenen de “meststofleden” en kregen we een ledenbestand van een 50 à 60 tal. De leden beschikken over een maandblad waar nuttige tips in staan over o.a. tuinbouwaangelegenheden .

Enkele merkwaardigheden
Oorlogsjaren: fruitbomen als prijs, hofprijskampen, konijnenbond, verkoop meststoffen, samenaankoop van aardappelplanters (3450 kg).
Jaren ’50 : reis naar Luxemburg-hofprijskampen-feestvergadering met wijlen Roger Vannevel als “cabaretier” enz..
Jaren ’60 :aankoop vaandel, voordracht over kleinvee, verschillende voordrachten door wijlen schepen en provincieraadslid Ghislain Petit uit Wervik.
Jaren ’70 : bezoek aan koninklijke serres- Dinant en Ghonthier zaden te Wanze (85 personen), enz… In 1977 organiseert Volkstuinen Wervik-Kruiseik haar 1e kaarting.

Volkstuinpark te Wervik
In februari 2015 was er sprake dat men een volkstuinpark zou oprichten te Wervik. De koe werd bij de horens gevat en onder leiding van het OCMW Wervik werd een “stuurgroep” opgericht met diverse actoren : OCMW Wervik, stadsbestuur Wervik ,enkele vrijwilligers, Tuinhier afdeling Wervik-Kruiseik,… De voorzitter van Tuinhier Wervik-Kruiseik had er een raadgevende stem.
De voorbereidende werkzaamheden hebben geleid tot :
- een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Wervik en Tuinhier Wervik-Kruiseik
- het “bouwrijp” maken van een terrein te Wervik waar het Volkstuinpark zou komen nl. het terrein gelegen achter de gebouwen van het Huis van het Kind, Scherpenheuvelstraat Wervik.
Dank zij de materiele steun van het OCMW en de stad Wervik werd het terrein klaar gelegd. Met de inbreng van Tuinhier nationaal en onder supervisie van het OCMW werd een beleidsplan gemaakt en een bevraging georganiseerd bij de bevolking,…. Er werd een dossier ingediend tot bekomen van subsidie en dit lukte. Er werden aankopen gedaan (fruitbomen, serre,materiaal,…) en in de vroege lente van 2016 werd het terrein ingedeeld in 15 percelen grond. De officiële opening ging door op 29 mei 2016.
Intussen zijn een 15 à 17 tal grondgebruikers druk in de weer met het planten, zaaien enz… Er worden vormingsmomenten voorzien in de plaatselijke “lescontainer”.

Evolutie van de vereniging
Door de jaren heen onderging  de Volkstuinen Kruiseik de evolutie van “een parochiale vereniging” naar een “maatschappelijke vereniging”. Ook de onderwerpen van de voordrachten zijn in de tijd geëvolueerd, waar het vroeger ging over “prei, aardappelen" gaat het  nu o.a. over “biologisch tuinieren, rotstuinen, bodembedekkers, ...”
Het is altijd al een vereniging geweest waar iedereen welkom was, van welke stand of rang men ook was, welke overtuiging men ook had.

FVW / Foto FVW
 
 
 
                 

Geplaatst op 11.04.2018

Acht projecten krijgen steun om kwetsbare jongeren te versterken en polarisering en radicalisering op school tegen te gaan

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits kent 200.000 euro toe aan acht projecten om kwetsbare jongeren te versterken en polarisering en radicalisering tegen te gaan.
Werken aan een warm en veilig schoolklimaat waarin elke leerling zich goed voelt en optimaal kan ontplooien, is een van de kerntaken van onze Vlaamse scholen. In een samenleving waarin verschillen vaak worden uitvergroot maar ook nog te veel kwetsbare jongeren vroegtijdig afhaken op school, is deze rol nog belangrijker. Daarom lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een projectoproep om leerlingen, leraren en directies te versterken in hun strijd tegen polarisering en radicalisering en kwetsbare leerlingen te versterken. Acht organisaties krijgen nu financiële steun zodat ze na de paasvakantie aan de slag kunnen gaan.

De Vlaamse Regering kiest voor een inclusieve samenleving waar democratisch burgerschap en respect voor diversiteit centraal staan. Onderwijs speelt daarbij een grote rol. Dagelijks werken directies, leraren en leerlingen samen aan het creëren van een warm schoolklimaat waar elk talent telt en iedereen de nodige kansen krijgt. Toch worden ook zij geconfronteerd met een samenleving waarin verschillen worden uitvergroot en waar kwetsbare jongeren vaak vroegtijdig de school verlaten of radicaliseren. Daarom lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits twee subsidieoproepen van telkens 100.000 euro. Organisaties, waaronder ook scholen of vzw’s, konden hierop intekenen. Acht organisaties krijgen nu financiële steun om aan de slag te gaan.

Geselecteerde projecten die werken rond radicalisering

De eerste oproep ging over projecten om de positie van kwetsbare jongeren te versterken, een positieve schoolloopbaan te bevorderen en schooluitval, jeugdcriminaliteit en radicalisering te voorkomen.
Antwerpen. vzw Platform Allochtone Jeugdwerkingen. 30.000 euro voor het project ‘Swap Point’. Met dit project krijgen kwetsbare leerlingen en studenten letterlijk een ruimte waar ze terecht kunnen voor studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding, workshops en advies op maat van hun leernoden. Studenten worden ingeschakeld om de leerlingen te begeleiden. Het hebben van een ruimte waar jongeren rustig kunnen studeren is niet voor alle leerlingen evident. Vrijwilligers nemen deel aan dit project. Er worden ook activiteiten georganiseerd met rolmodellen of er worden motivatiesprekers uitgenodigd om hun onderwijs en loopbaanparcours te delen met leerlingen en studenten.
Antwerpen. Karel de Grote Hogeschool. 17.242 euro voor het project ‘Kies Hoger’. Een project waar men de instroom van scholieren met migratieachtergrond in het hoger onderwijs wil ondersteunen door de versterking van de studiekeuze tijdens het (voor)laatste jaar secundair onderwijs.  De doelgroep bestaat uit Antwerpse jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs en hun studiekeuzebegeleiders. Via workshops zullen jongeren ondersteuning krijgen in het ontdekken van hun talenten en het maken van de juiste studiekeuze.
Gent. 25.000 euro voor het burgerproject Uilenspel. Deze vzw ondersteunt kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar bij schoolse taken om zo later verlies van motivatie en schooluitval te voorkomen. Vrijwilligers gaan tijdens het schooljaar minstens één keer per week langs bij het gezin en de kinderen om hen te begeleiden bij hun taken. Ouders krijgen ook ondersteuning bij het oudercontact of een bezoek aan de bibliotheek. Met dit project wil Uilenspiegel haar werking uitbreiden naar nieuwe buurten in Gent en de werking professionaliseren door de uitbouw van een coaching traject voor nieuwe vrijwilligers. Het is een mooi voorbeeld van een veelbelovend burgerinitiatief. Het zijn mensen uit de buurt die die huiswerkbegeleiding als vrijwilliger op zich nemen. Op die manier wordt ook aan het samenleven in de buurt gewerkt.
Kortrijk. 3000 euro voor Athena Drie Hofsteden. Het project Talenten en Beroepen is bedoeld voor anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar. Via wekelijkse workshops maken leerlingen kennis met een lokaal bedrijf uit de buurt, met de bakker, de slager en leren zo ontdekken waar hun talenten liggen. Hun leerkansen worden verhoogd en er gaat aandacht naar de juiste studiekeuze. Dat kan bijvoorbeeld het nieuwe duaal leren zijn. Het betrekken van de buurt en de vervolgschoolcoaches is een belangrijk pluspunt en bevordert de integratie.
Vilvoorde. 20.000 euro voor 1001 Schakels. 1001 Schakels begeleidt jongeren in groep en individueel voor verschillende schoolvakken. In het licht van het groot aantal vertrekkers naar Syrië vanuit Vilvoorde hebben een aantal moeders het initiatief genomen om huiswerkbegeleiding op te starten om kwetsbare jongeren te versterken en weerbaarder te maken. Naast huiswerkbegeleiding worden er lezingen georganiseerd waar jongeren zelf het woord nemen en er staat een jongerencoach ter beschikking van jongeren die schoolmoe zijn, problemen hebben op school of om een andere reden niet goed presteren. Met de middelen kan het aanbod voor alle jongeren verzekerd worden en kan de werking van coaching en huiswerkbegeleiding verder geprofessionaliseerd worden. Positief is dat ouders in dit hele traject worden betrokken.

Oproep 2 betrof subsidies voor de preventie van polarisering op school en het managen van moeilijke gesprekken en klassituaties.

Brussel. Erasmus+. 77.000 euro voor het project Verbindende dialoog in de klas. Democratische Dialoog is een project binnen het Kenniscentrum Urban Coaching & Education van de hogeschool Erasmus in Brussel. De hogeschool werkt rond culturele verschillen op school en de grootstedelijke uitdagingen. Het doel is om docenten en studenten binnen de lerarenopleiding en leraren op school op te leiden tot dialoogcoaches die met polarisering kunnen omgaan. De ambitie is om een trainingsproject op te zetten voor docenten, een leerlijn te ontwikkelen binnen alle lerarenopleidingen en een online toolkit te maken.
Genk. 12.000 euro voor AIF+ met het project Mind Changers. Deze organisatie organiseerde tijdens de zomermaanden van 2017 het project Caravan Refugee waarbij vluchtelingen in contact werden gebracht met bezoekers van zomermarkten en evenementen. In het verlengde hiervan werden dialoogmomenten georganiseerd waarbij vluchtelingen aan een groep mensen hun verhaal vertelden en in dialoog gingen. Om dit project uit te werken wil men nu inzetten op de organisatie van dergelijke dialoogmomenten binnen onderwijs om te komen tot een positieve beeldvorming rond vluchtelingen. Daarnaast is er een tastbaar resultaat in de vorm van een verhalenboek waarin verhalen van vluchtelingen en vrijwilligers worden meegenomen. Dat verhalenboek kan ondersteunend materiaal zijn voor leraren die verder rond dit thema aan de slag willen gaan. Positief is ook de samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat vluchtelingen coacht om toelichtingen te geven.
Brugge. 19.000 euro voor Spoor Brugge met het project Herstelcirkels. In het najaar 2017 hebben zich enkele gewelddadige incidenten voorgedaan met jongeren uit de stationsbuurt in Brugge. Om tegemoet te komen aan de vraag naar schoolondersteuning om met dit soort conflicten om te gaan zal Spoor Brugge 50 leraren uit het secundair onderwijs opleiden om om te gaan met polarisering en het managen van moeilijke gesprekken en klassituaties. De leraren kunnen hun opgedane kennis daarna doorgeven aan collega’s. De stad Brugge zorgt voor ondersteuning vanuit de dienst preventie.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Onderwijs heeft een belangrijke preventieve opdracht als het over radicalisering en polarisering gaat. Tal van scholen en organisaties uit het middenveld willen kwetsbare jongeren en schoolteams versterken op het vlak van goede studiekeuze, huiswerkbegeleiding, talentontwikkeling en het managen van moeilijke klassituaties. We kennen 200.000 euro toe aan 8 veelbelovende projecten die ook ouders, buurtbewoners en vrijwilligers uit de lokale gemeenschap meetrekken in het bad. Op termijn moeten deze sterke initiatieven hun expertise onderling delen en doorgeven aan het onderwijsveld.”

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 10.04.2018

Vaste Vuist laat zich niet kennen op Paastornooi in Vlamertinge

Afgelopen zaterdag haalde Sportgroep Vaste Vuist Lauwe een hoop medailles op het Paastornooi in Vlamertinge.
 
In alle categorieën turnden de meisjes en jongens van Sportgroep Vaste Vuist Lauwe zich in de kijker. Aangezien het om een toesteltornooi gaat, kreeg elke gymnast(e) de kans om enkele keren het schavotje te betreden. En met succes!
 
Bij de meisjes 8 jaar haalde Esthée Vanneste 2 gouden en 1 zilveren medaille, Josephine Berth haalde dan weer 2 zilveren medailles. Bij de 9 jarigen haalde Jelke Van Meenen 2 gouden en 1 bronzen medaille. In dezelfde leeftijdscategorie haalde Ella Breine 2x een zilveren medaille. Bij de 10 jarigen was Eleonora Van Glabeke de grote medaillewinnaar, zij behaalde 2x een zilveren medaille. Lilly-May Mommerency en Annelle De Wever haalden ook allebei een zilveren medaille. Ook de 12 jarigen lieten zich niet kennen, Shanys Beke en Alix Gheysen behaalden allebei een gouden en zilveren medaille. Zoë Gheysens en Marine Coosemans mochten dan weer allebei een zilveren medaille in ontvangst nemen. De 13 jarigen mochten ook het schavotje betreden, Emmely Vanlerberghe en Mona Deschepper werden respectievelijk 2de en 3de.
 
Bij de jongens was Simon Berth de gouden medaillewinnaar. Hij mocht maar liefst 3x een gouden medaille in ontvangst nemen.
 
Foto met vlnr Lilly-May Mommerency, Zaineb Hilami, Josephine Berth, Ella Breine, Eleonora Van Glabeke, Annelle Dewever, Aya Zahafi, Jelke Van Meenen, Merel Rosselle, Catho Vanderbeken en Esthée Vanneste.

FVW / Bron Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 10.04.2018

950.000 euro voor de restauratie van de Sint-Antonius Abt kerk in Blankenberge

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 957.653,66 euro toe voor de restauratie van de Sint-Antonius Abt kerk in Blankenberge

“Met deze restauratiepremie wordt de oudste kerk van Blankenberge onder handen genomen. De daken van de Sint-Antonius Abt kerk zijn aangetast door de kleine en grote klopkever, de leien zijn broos en de goten verroest. De daken en de goten worden volledig vernieuwd. Houten dak- en gewelfstructuren worden hersteld. De bijsacristie wordt uitgebreid door een nieuwe wand onder de bestaande luifel te plaatsen en ook het interieur wordt hersteld”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

De Sint-Antonius Abt kerk is gebouwd halfweg de veertiende eeuw. Het oorspronkelijke gotische kerkgebouw was dubbel zo groot als het huidige. De kerk kende een bewogen geschiedenis. In 1572 is de kerk gerestaureerd na een inval van de watergeuzen, en in 1581 wordt het interieur van de kerk verwijderd en wordt ze tijdelijk omgevormd tot een calvinistische bidplaats. Later, in de zeventiende eeuw is de kerk hersteld.

Tijdens de negentiende eeuw groeide de bevolking van Blankenberge en het toerisme erg sterk zodat de kerk te klein werd. Men bouwde daarom een grotere kerk, de Sint-Rochuskerk. De Sint-Antonius Abt kerk is in 1889 gesloten. In 1926 is de kerk gerestaureerd en in 1928 opnieuw verheven tot parochiekerk. Sinds 1937 is de kerk beschermd als monument.

Deze restauratie is de eerste fase van een volledige restauratie van de kerk. De dakwerken zijn momenteel het meest dringend. Nadien worden de gevels en het interieur van de kerk gerestaureerd. Na de restauratie blijft de kerk in gebruik voor erediensten.

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed

Geplaatst op 09.04.2018

Nieuwe BELOOFD!-campagne tegen overdreven en onaangepaste snelheid in het verkeer

Meer dan 500 Vlamingen zijn vanaf 9 april het gezicht van een nieuwe BELOOFD!-campagne tegen overdreven en onaangepaste snelheid in het verkeer.

Op wegaffiches beloven ze hun dierbaren om niet te snel te rijden, en roepen ze iedereen op om hetzelfde te doen. “Te snel rijden kost om de 4 dagen iemand in Vlaanderen het leven en speelt een rol in duizenden letselongevallen. Zware voeten eisen een zware tol. Dat moet stoppen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

315 affiches en een veelvoud aan gezichten
Vanaf 9 april voert de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een bijzondere campagne: op 315 aanplakborden langs de autosnelwegen en gewestwegen hangen evenveel unieke affiches, met in totaal 505 mensen die elkaar, hun kinderen of kleinkinderen, zussen, broers, vrienden of collega’s beloven om niet te snel te rijden. Daarbij roepen ze iedereen op om dat voorbeeld te volgen en zelf ook de belofte te maken op http://www.beloofd.be. “Een paar weken geleden vroegen we automobilisten via sociale media of ze het gezicht wilden worden van onze nieuwe snelheidscampagne. Er was één voorwaarde: ze moesten hun dierbaren beloven om niet te snel te rijden. Meteen vonden we honderden Vlamingen bereid om die belofte te maken en daarmee op de affiches te prijken. Daarmee benadrukken we dat velen het wél belangrijk vinden om de snelheidsregels na te leven, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht” zegt Werner De Dobbeleer (VSV).

Vlaming vindt te snel rijden een probleem
In aanloop naar de campagne peilde de VSV bij 1500 Vlamingen naar hun opinies rond snelheid in het verkeer. Daaruit blijkt dat te snel rijden over het algemeen als een probleem wordt ervaren:
3 op de 4 bevraagden (77%) vindt dat je door te snel te rijden vooral je eigen leven en dat van anderen op het spel zet;
7 op de 10 (71%) meent dat het moeilijker is om in een gevaarlijke situatie correct te reageren als je je niet aan de snelheidslimiet houdt;
6 op de 10 (61%) is van oordeel dat hun vrienden en familie afkeurend staan tegenover te snel rijden.

Een meerderheid verklaart zich zelf meestal aan de snelheidslimiet te houden, maar tegelijkertijd hebben ze de indruk dat dat bij anderen veel minder het geval is
1 op de 2 (51%) zegt zelden of nooit te snel te rijden op de autosnelweg, slechts 11% denkt dat de anderen hetzelfde doen;
6 op de 10 (61%) verklaart zich meestal aan de limiet te houden op een gewone weg buiten de bebouwde kom, slechts 14% denkt dat van de anderen;
8 op de 10 (83%) beweert zelden of nooit te snel te rijden in een woonstraat, slechts 22% denkt dat van de anderen;
Bijna 9 op de 10 (87%) verklaart zich meestal aan de regels te houden in de buurt van een school, slechts 28% denkt dat van de anderen.

Zware voeten eisen zware tol
Hoe sneller je rijdt, hoe minder tijd om te reageren en dus hoe meer risico op een ongeval. Bovendien vergroot met de snelheid ook de impact bij een botsing, en daarmee de gevolgen voor de inzittenden en andere weggebruikers. Minister Weyts: “Internationaal onderzoek toont aan dat 30% van alle dodelijke ongevallen te wijten is aan overdreven snelheid. Voor Vlaanderen betekent dit dat te snel rijden jaarlijks meer dan 80 mensen het leven kost, of bijna twee per week. Daarnaast is snelheid de oorzaak van 15% van alle letselongevallen, of meer dan 60 ongevallen per week. Zware voeten eisen dus een zware tol op onze wegen. Een aangepaste snelheid kan het aantal letselongevallen dus drastisch verminderen.”
Een recent OESO-rapport benadrukt dat een afname van de gemiddelde snelheid met 10% leidt tot 20% minder letselongevallen en 40% minder dodelijke ongevallen. Dit betekent dat zelfs een kleine snelheidsdaling een aanzienlijk effect kan hebben op de verkeersveiligheid.

Actie via scholen en sociale media
Naast de affichecampagne langs de weg voert de VSV ook actie via haar netwerk van Verkeersouders in de scholen. Meer dan 400 Verkeersouders kregen een actiepakket waarmee ze ouders en andere automobilisten in de schoolomgeving kunnen oproepen om te beloven niet te snel te rijden. Daarbij horen BELOOFD!-affiches, flyers, stickers en een krijtsjabloon om de boodschap kracht bij te zetten, bijvoorbeeld op de schoolmuren of de straat. Via advertenties op sociale media worden zoveel mogelijk mensen opgeroepen om de BELOOFD!-campagne te ondersteunen en ook zelf de belofte te maken. Op de BELOOFD!-website kun je je eigen foto uploaden om zo je persoonlijke campagne-affiche te ontwerpen.

FVW / Bron: VSV
 

Geplaatst op 09.04.2018

Actie volksrestaurant Vlaams Belang Kortrijk

Terwijl de armoede in Kortrijk zeer sterk stijgt, staat er geen maat op de uitgaven door de stad. Vlaams Belang zou het geld van het miljoenenproject volksrestaurant anders besteden.

Als reactie op het Volksrestaurant, dat opent op vrijdag 13 april 2018, organiseerde Vlaams Belang maandag een gratis soepbedeling op het plein nabij winkelcentrum K en de maandagmarkt in Kortrijk. De actie werd een succes: veel gewone Kortrijkzanen genoten van een hartverwarmende kop verse tomatensoep.

Het armoedebeleid in Kortrijk heeft compleet gefaald onder de stadscoalitie van VLD, SP.A en N-VA. Zo steeg de kinderarmoede onder socialistisch OCMW-leiderschap tot een alarmerende 17,4%. Bijna één op vijf kinderen groeit dus op in armoede. Bijna 1 op 7 Kortrijkzanen moet het ondertussen met minder doen: 11.000 van de 76.000 inwoners. Dat zijn zo wat duizend voetbalploegen.

N-VA, VLD en SP.A investeren te veel in bakstenen en te weinig in mensen. Het totale project aan de Doorniksetunnel kost bijna 8 miljoen euro (320 miljoen oude franken) en heeft een jaarlijkse uitbatingskost van honderdduizenden euro’s. Dan worden nog niet eens de kosten van de financiering en de reglementair verplichte parkeerplaatsen mee in rekening gebracht. Het oorspronkelijk vooropgestelde budget werd met maar liefst 20 procent overschreden.

Lijsttrekker Wouter Vermeersch: “Dit gesubsidieerd prestigeproject van de Kortrijkse socialisten doet onze lokale horeca concurrentie aan. Onze Kortrijkse armen zitten bovendien niet te wachten op dit ‘Grand Café’ zoals De Coene het graag” in de pers bestempelt. Een doeltreffend armoedebeleid bedient geen armen in een luxe restaurant maar ondersteunt hen in het zelf koken van gezonde en betaalbare maaltijden. Wij kiezen voor zelfredzaamheid in plaats van pamperen.
Betaalbare alternatieven voor dit geldverslindende project werden bovendien onvoldoende overwogen, zoals het na verhuis vrijgekomen restaurant in het ziekenhuis aan de Reepkaai dat toch ook eigendom is van het OCMW. De hoge kosten vallen dus niet te verantwoorden, te meer armenorganisatie Poverello zich vlakbij bevindt en warme maaltijden aanbiedt voor 1 euro.”

Voor Vlaams Belang moet het armoedebeleid in Kortrijk anders. De partij wil een armoedebeleid dat focust op armoede opsporen en effectief aanpakken, mensen intensief begeleiden naar volwaardig werk en zelfredzaamheid, misbruiken aanpakken en natuurlijk stoppen met het importeren van armoede.

FVW / Bron: Vlaams Belang Kortrijk
 

Geplaatst op 09.04.2018

70.000 euro voor de restauratie van de Sint-Amandus en Heilig Hart kerk in Spiere-Helkijn

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van673.524,00 euro toe voor de restauratie van de Sint-Amandus en Heilig Hart kerk in Spiere-Helkijn

“De Sint-Amandus en Heilig Hart parochiekerk in Spiere-Helkijn wordt gerestaureerd. Zo wordt onder andere de kapconstructie hersteld, de leien bedaking wordt vernieuwd, de Doornikse steen en de voegen van de gevels worden hersteld, de glas-in-loodramen en metaalwerken worden gerestaureerd”, aldus minister-president Geert Bourgeois.
De neogotische Sint-Amandus en Heilig Hart kerk is gebouwd op een heuvel en is omringd door een kerkhof. Op termijn is ook de kerkhofmuur, die als keermuur rond het kerkhof is gebouwd, aan herstel toe.
De huidige kerk, met uitzondering van de toren, is gebouwd tussen 1891 en 1893. Binnen de dorpskern van Spiere heeft de kerk een beeldbepalende ligging op de kunstmatig aangelegde heuvel. De inplanting van de kerk is bijzonder, omdat de voorgevel naar de vallei is gericht en niet naar de dorpskern. Een monumentale trap leidt de bezoekers tot aan de kerk en het omringende kerkhof. Op dat kerkhof zijn onder andere graven te vinden die behoren tot de CommonWealth War Graves en een oorlogsmonument voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

Achtergrondinformatie
Al in 840 zou op deze plek een kerk gestaan hebben. De oudste schriftelijke vermeldingen gaan terug tot 1095. Over de oudste geschiedenis van het kerkgebouw is weinig tot niets bekend. De kerk was door de eeuwen heen vaak de inzet van gevechten en ze is verscheidene keren geplunderd en verwoest. Ze ligt dan ook op een strategische plek, op de grens van Vlaanderen, en aan de voet van de strategisch belangrijke "Brug van Spiere" (de vlakke, aan de Schelde palende kouters waren bijzonder geschikt voor het opslaan van legerkampen). Dat de kerk volledig omsloten was door het Doornikse Graafschap speelde ook een rol.
De kerk is samen met het omliggende kerkhof en de omheiningsmuur in 2001 beschermd als monument omwille van de historische en sociaal-culturele waarde.

FVW : Bron: Kabinet minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois
 

Geplaatst op 09.04.2018
3090 artikelspagina's: 1 ... 3 4 5 6 7 <<< 8 >>> 9 10 11 12 13 ... 310