Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Belgische robots op een missie.

Dagelijks horen we dat we als mensheid niet zo goed bezig zijn. Milieuvervuiling, ongezonde voeding, overconsumptie, mensonwaardige situaties in lage loonlanden, … En ook al horen we die boodschap reeds jaren, het blijft meestal een ver-van-mijn-bed-show voor de meesten van ons. En daar wil Toadi verandering in brengen met robots. Robots op een missie.

Toadi is opgericht met een duidelijke missie: het versnellen van een transitie naar een duurzame wereld. De mensen achter Toadi willen robots inzetten om dit doel te bereiken. Want dankzij robots kunnen we volgens hen de wereld duurzaam maken zonder in te boeten op onze luxe en welvaart. En dankzij robots zouden we voor iedereen een betere wereld kunnen maken.

Het klinkt als een utopische visie, maar de mensen achter Toadi zijn overtuigd. ‘We staan op een belangrijk kantelpunt in de menselijke evolutie’, zegt Wesley Lorrez (ceo Toadi), ‘dankzij robots gaan we problemen kunnen aanpakken die als individu niet eerder mogelijk waren, dit terwijl we onze welvaart en luxe verder kunnen uitbreiden, is dit niet prachtig?’. 
Volgens Toadi gaan robots het mogelijk maken om de vervuiling drastisch te verminderen om gezonden
voeding te kweken op een duurzame manier, om de balans tussen de productie en consumptie van aardse hulpbronnen te herstellen, …

Zo gaan robots uitsluitend op groene energie werken en CO2 vervuiling verminderen door zowel door benzine gedreven transport als werkinstrumenten (vb.: tuin machines zoals de grasmachine, bladblazer, kettingzaag) te vervangen door robots.

Robots gaan onze plastiek vervuiling opruimen en ons behoeden dat er meer en meer plastiek deeltjes in onze voedselketen terecht komen.

Robots gaan onze groenten-, fruit- en kruidentuin aanleggen, onderhouden en oogsten. En dit zonder vervuilende pesticiden. Waardoor we terug lokaal gezonde voeding kunnen kweken, zonder dat deze via vervuilende vrachtwagens de voedselketen dienen te doorlopen. En vooral, zonder dat we zelf moeten werken in onze moestuin.

Ze hebben alvast een veelbelovende, ambitieuze visie bij Toadi. Hun missie staat in detail beschreven op hun website. En om die ambitieuze visie te bereiken hebben ze een duidelijk plan uitgewerkt. 

Als jonge startup gaan ze eerst en vooral (begin 2019) een commercieel product op de markt brengen die vandaag reeds een oplossing biedt aan een bestaand probleem in een bestaande markt, namelijk deze van grasrobots. Dankzij Toadi is het niet langer nodig een perimeter-kabel te installeren, kan de robot personen en objecten herkenen om slim te maaien en zijn er extra functies beschikbaar zoals bewaking en zelfs spelletjes voor de kinderen.

Eenmaal ze succesvol hun eerste robot in de markt gezet hebben willen ze tegen 2021 hun eerste persoonlijke werker-robot uitbrengen. Deze zal het mogelijk maken om verschillende taken uit te voeren. En zo willen ze blijven verder investeren en groeien om te helpen de transitie naar een duurzame wereld te versnellen. Toadi, Belgische robots op een missie.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Wesley Lorrez  - Air rabots
 

Geplaatst op 20.12.2018

Speurders vallen binnen in 6 drugspanden en nemen onder meer cocaïne en cash geld in beslag

De lokale recherche van de politiezone Vlas viel, in samenwerking met de collega’s van de PZ Riho, op dinsdag 10 december 2018 binnen in 6 drugspanden in de regio: Kortrijk (3), Heule (1), Bissegem (1) en Izegem (1).
 De actie kwam er na maanden van intensief en gericht onderzoek naar de lokale handel in cocaïne en cannabis.
 Belangrijkste resultaten:
In totaal werden 6 personen gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die besliste om 4 personen aan te houden en 1 persoon vrij te laten onder voorwaarden
 Inbeslagnames:
·         160 gram cocaïne
·         600 euro cash geld
·         1 voertuig
·         25 gsm’s en smartphones, waaronder enkele dure I-Phones
Het onderzoek wordt intussen verder gezet.

Voor de redactie  : Bernard Decock  -  Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en  communicatieverantwoordelijke Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede
 

Geplaatst op 20.12.2018

December 2018 staat voortaan als een mijlpaal in de geschiedenis van Brouwerij Omer Vander Ghinste.

Voor het eerst in het bestaan van de brouwerij werd de kaap van de 100.000 hectoliter
bier per jaar overschreden. De brouwerij werd in 1892 opgericht door Omer Vander Ghinste in Bellegem
en heeft sindsdien steeds een gestage groei gekend.
Terwijl Brouwerij Omer Vander Ghinste 20 jaar geleden nog hoofdzakelijk een regionale pilsbrouwerij
was, is de brouwerij op vandaag uitgegroeid tot een nationale speciaalbierbrouwerij met internationale
ambities.
Het blonde karakterbier OMER. Traditional Blond heeft voor een versnelling in de groei van de brouwerij
gezorgd. Het in 2016 gelanceerde bier Tripel LeFort, zorgde voor een extra acceleratie door in 2018 de
gouden medaille weg te kapen op de 2 belangrijkste bierwedstrijden ter wereld als “Beste Tripel”.
De mijlpaal “100.000 hectoliter” per jaar is dan ook de bekroning op het harde werk van het
volledige team van Brouwerij Omer Vander Ghinste.
Investeringen
Midden 2018 werd de nieuwe, moderne brouwzaal in gebruik genomen. Deze nieuwe brouwzaal, die de
oude brouwzaal uit 1947 vervangt, laat ons toe de capaciteit uit te breiden.
In de brouwerij, in het centrum van Bellegem, investeren we verder in gisting, lagering en een nieuwe
bottelarij zodat het volledige productieproces in de historische gebouwen, waar het in 1892 begon,
plaatsvindt.
Daarnaast wordt op een boogscheut (in Zwevegem) een nieuw logistiek centrum voorzien.
Met deze investeringen kan de brouwerij de consistente kwaliteit van de bieren verder garanderen
Brouwerij Omer Vander Ghinste is een onafhankelijke, familiale brouwerij die kwalitatieve en
authentieke bieren brouwt, gebruik makend van de modernste technieken en met respect voor traditie.
Momenteel staat de 4de Omer Vander Ghinste aan de leiding van de brouwerij.
 
Op de foto  : zaakvoerder Omer Jean Vander Ghinste met brouwers

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  Nicolas Degryse marketing Bockor

Geplaatst op 20.12.2018

Omgevingsvergunning goedgekeurd voor werken ter hoogte van het bezoekerscentrum “Uitkerkse Polder”

Recentelijk werd door het College van Burgemeester en Schepen goedkeuring verleend aan een omgevingsvergunning van de vzw Natuurpunt voor aanpassingswerken ter hoogte van het bezoekerscentrum “Uitkerkse Polder”. De site is eigendom van de stad Blankenberge en in concessie gegeven aan de vzw. Natuurpunt. Het internationaal erkend natuurreservaat bestaat uit een grootschalig en laaggelegen poldergras-landencomplex met veel microreliëf, doorweven met meerdere poldersloten en rietkragen.
Schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick De Klerck:”De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn gelegen ten zuiden van de Kuiperscheeweg. De bedoeling van de aanvraag is meerledig. In de eerste plaats wordt een nieuwe speelzone ‘Kievit’ voorzien, gelegen tussen de openbare weg en het bezoekerscentrum. Op het perceel 990/D bevindt zich een weide die dienst doet als speel- en belevingszone. Op het perceel 991 ligt het voormalig huishoudelijk stort van Stad Blankenberge, dat als een hoger gelegen plateau uitsteekt boven de Uitkerkse Polder. De geplande werken betreffen grondwerken aan de speel- en belevingsruimte, en de inrichting van extra parkeerplaatsen.
De nieuwe speelinfrastructuur bestaat uit klauterstammen en touwen, een wiglo met zitstammen, balanceerstammen en stapstammetjes en een zitstam. Om de ruimte af te bakenen wordt een kleine talud aangelegd in een omgekeerde J-vorm rond de speelzone die moet verhinderen dat kinderen de speelzone verlaten richting parking.
De hoogte van het talud is beperkt tot 50 cm waardoor de speelzone en het bezoekerscentrum steeds zichtbaar blijven van op de openbare weg en zodat de bezoekers van het uitzicht over de polder kunnen genieten. Deze talud wordt aangelegd met zuivere klei, afkomstig uit de omgeving.
 
 
 
De bestaande parkeerzone van 22 plaatsen wordt aangevuld met 16 extra parkeerplaatsen om de stroom bezoekers beter te kunnen ontvangen en wildparkeren te vermijden. Voor de bijkomende parkeerplaatsen wordt de bestaande kasseiweg verbreedt met maximaal 1 meter richting de opgehoogde stortplaats”.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Patrick De Klerck Lic.Geografie – Lic. Stedenbouw & RO | Schepen

Geplaatst op 20.12.2018

Gaat unieke bibliotheek reddeloos verloren?

Toen, als gevolg van de staatshervormingen de Gewesten ontstonden, werd de bevoegdheid ‘Openbare Werken’ verdeeld over Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
Het oude nationale Ministerie van Openbare Werken had vanaf zijn ontstaan in 1830 een unieke bibliotheek uitgebouwd - die alle leidinggevende technische en architectuur-tijdschriften uit zowat alle Europese landen bevatte. Echter na de splitsing werd beslist om alle publicaties ouder dan 10 jaar weg te gooien. Maar een team van vrijwilligers kon alles in extremis in veiligheid brengen. Tot nu, want andermaal dreigt de vernietiging.
 
Vanaf het begin van onze onafhankelijkheid bouwde het Ministerie van Openbare Werken één van de meest prestigieuze technische bibliotheken in Europa uit. Die verschilde van gelijkaardige bibliotheken in andere landen, waar de nationale voertaal zowat de enige publicaties omvatte.
Omdat België centraal in Europa lag, met veel contacten in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië kwamen in de bibliotheek in Brussel ook boeken en tijdschriften uit andere landen terecht - alhoewel Franse publicaties tot een stuk in de 20e eeuw overheersten.
Ze verhuisde verschillende keren, en kwam uiteindelijk op een verdieping van één van de WTC-torens nabij het Noordstation in Brussel terecht. Daar nam ze een ruim (donker) lokaal in beslag, met vijf lange rijen compact-berging.
 
Tot, bij de laatste staatshervorming, openbare werken een bevoegdheid van de Gewesten werd en de diensten en bezittingen verdeeld moesten worden tussen het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Gewest. Twee rijen voor het Waalse Gewest, de middelste rij voor het Brussels Gewest, en de twee meest rechtse rijen voor het Vlaamse Gewest.
 
Een team vrijwilligers van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw zorgde er echter voor dat in extremis alles (behalve het ‘Waalse’ gedeelte, dat al verdwenen was) in grote verhuisdozen ingepakt en in veiligheid gebracht werd. Het totale gewicht wordt op zo’n 30 à 35 ton geschat. Vrijwilligers lieten zich toen ‘s avonds in de lokalen in één van de WTC-torens insluiten om alles uit de rekken te halen, in dozen te steken, en deze op paletten te stapelen. De kosten van de verhuisdozen en het vervoer werden gedragen door de Vlaamse  Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, een niet-gesubsidieerde vzw.
 
De collectie werd herhaaldelijk aangeboden aan andere bibliotheken, instellingen, organisaties,... die allemaal de boot afhielden. De meeste reageerden zelfs niet op de berichten. Ook voor een project om ‘ergens’ de collectie te ontsluiten als een Vlaams onderzoekscentrum kon geen steun gevonden worden: geen ruimte, geen middelen,... Kortom, geen interesse.
 
Uiteindelijk, nadat de collectie verschillende keren moest verhuisd worden (ook op kosten van de vzw) belandden al de dozen in de beschermde elektrische centrale van Zwevegem, ‘Transfo’. Deze is eigendom van de gemeente Zwevegem.
De ruimte waarin de dozen opgestapeld zijn, wordt binnenkort herbestemd en elke ruimte moet - zoals het in dit neoliberaal tijdperk hoort - renderen. Een bibliotheek, hoe belangrijk ook, “rendeert” niet. De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw werd door de projectontwikkelaar (de intercommunale Leiedal) aangemaand om alle boeken te verwijderden voor einde februari 2019.  Ofwel belandden ze na al die jaren uiteindelijk toch in de papiercontainer.
 
Vrijwilligers zijn nu wanhopig bezig met het doorploegen van de dozen en het opmaken van een inventaris van vooral de unieke 19de eeuwse reeksen tijdschriften . Dit gebeurt in allesbehalve ideale werkomstandigheden: er is geen verlichting (zodat ze er om 17 u moeten stoppen door de duisternis) en - behalve in één lokaaltje - ook geen verwarming.
Er kon bij de erfgoedinstellingen in de streek niet bekomen worden dat de dozen naar een droge en veilige omgeving (bv een erfgoeddepot) vervoerd zouden worden, waar de vrijwilligers in betere omstandigheden de selecties zouden kunnen uitvoeren.
 
Uit de eerste resultaten blijkt nu reeds dat door de veelzijdigheid en volledigheid van de tijdschriftencollectie, hier een technische en architectuur-bibliotheek van Europees formaat dreigt verloren te gaan. Afzonderlijk zitten bepaalde tijdschriftenreeksen misschien wel her en der in een bibliotheek, maar het geheel en de veelzijdigheid van de collectie maakt het uniek.
De zaak werd door één van de leden van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie onlangs ter sprake gebracht in het Parijse ‘Institut National du Patrimoine’ [1]  tijdens een congres over de uitdagingen voor industrieel, technisch en wetenschappelijk erfgoed. De Franse collegae konden hun oren niet geloven bij het verhaal, en de reacties gingen van ‘incroyable’ tot ‘c’est vraiment un scandale’.
 
Er wordt nog op vrijdag- 21 en zaterdagnamiddag 22 december ter plaatse door vrijwilligers gewerkt. Wie een handje wil toesteken is nog welkom.
Belangstellenden kunnen steeds contact opnemen via het e-mail adres <west-vlaanderen@vvia.be> of telefonisch via 0496.377791

Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron  : vvia afd West Vlaanderen
 
 
       
 Geplaatst op 20.12.2018

Verkeersacties rond inbraakgevoelige woonwijken in Kortrijk, Kuurne en Lendelede Vroege duisternis vergroot risico op inbraak

Zowel op maandag 10 als op donderdag 13 december 2018 voerde de Politiezone Vlas in verschillende woonwijken zowel verkeerscontroles als anti-inbraakacties uit:
Controleactie van maandag 10 december:
Locaties:
·         omgeving Wolvendreef, zowel kant Meiweg als kant Bruyningstraat
·         omgeving kerk van Aalbeke
·         omgeving wijk Rodenburg in Marke
 
Belangrijkste resultaten:
·         320 voertuigen gecontroleerd, waarvan 11 grondig gescreend
·         362 inzittenden gecontroleerd, waarvan 21 grondig gescreend
·         geen verdachte zaken vastgesteld, wel 7 verkeersinbreuken
 
 Controleactie van donderdag 13 december:
Locaties:  omgeving Lange Munte en ‘t Hoge in Kortrijk
 
Belangrijkste resultaten:
·         48 voertuigen met inzittenden grondig gecontroleerd en gescreend
·         1 voertuig werd getakeld wegens niet verzekerd, niet ingeschreven en niet gekeurd
·         1 bestuurder werd geverbaliseerd voor rijden zonder rijbewijs, rijden met een niet-gekeurd voertuig en niet in het bezit zijn van een geldig verzekeringsbewijs.
·         5 bestuurders reden met een niet-gekeurd voertuig
·         1 bestuurder legde een positieve drugstest af, zijn rijbewijs werd ingetrokken.
 
Sociale controle helpt enorm
“We vragen aan de bewoners om zelf  ook extra alert te zijn en steeds de politie te alarmeren via het nummer 101 bij het zien van verdachte personen en voertuigen. Je belt beter een keer te veel dan te weinig. De komende weken staan nog meer dergelijke controleacties gepland.”

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede
 

Geplaatst op 14.12.2018

5 nieuwe inspecteurs voor politie zone Vlas

Vrijdag 14 december  legden  5 nieuwe inspecteurs de eed af in de handen van de voorzitter van het politiecollege Vincent Van Quickenborne in de gebouwen van Fluvia ,waar het politiecollege die dag plaats vond.Op de foto   de 5 nieuwe inspecteurs  , Sanders Roy , Vandenbulcke Romien , Vuysteke Stacey , Belaen Maxim en Van Eeckhoute Matthiasin het gezelschap van korpschef Filip Devriend ,  en de burgemeesters Vincent Van Quickenborne ( kortrijk ) , Francis Benoit ( Kuurne ) en Carine Dewaele  (Lendelede )
 
Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 14.12.2018

Nieuw kerstconcept te Bisegem

Op vrijdagavond 14 december organiseerden  Olivier Soenen  van de eet en praathuis  "  't verschil "  en Jeldrik d' Haene van cafe en feestzaal  "  't Koningshof  " voor de eerste keer " Kerst in 't Steegske. Samen met enkele locale verenigingen en enkele zeldfstandigen werd er in het 't steegske een kerstmarkt georganiseerd . Samen zorgden ze vor de nodige hapjes  , drank  en een stoofpotje. Drie uur lang  mochten de MG Brothers met Gino Kesteloot voor het  talrijk opgekomen publiek een volwaardig concert geven.
 
Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock - Bron :  Facebook
 

Geplaatst op 14.12.2018

Veel Animo tijdens Nostalgische kerstmarkt tvv Cri-du Chat - syndroom

Vrijdagavond 14 december  organiseerde de inwoners van Heule Watermolen voor de tweede maal  een nostalgische kerstmarkt. Op de kerstmarkt kon men terecht in het huisje van de kerstman,een verwarmde kerstbar,sfeermuziek en kerstverlichting . Er waren enkele kermiskramen  zoals een nostalgische draaimolen. En  er was een gratis begeleide kinderopvang met spelletjes  en een kindergrime stand  .Voor ieder aanwezig kind was er  een tas chocolademeld met kerstkoeken.
 
Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock - Bron Jempi Rent

Geplaatst op 14.12.2018

Residentie Vijverhof opent in Zwevegem met 68 erkende assistentiewoningen voor de actieve, zelfredzame senior

In aanwezigheid van burgemeester Marc Doutreluingne, federaal minister Maggie De Block, en initiatiefnemer Wilfried Martens van Senior Homes werd Residentie Vijverhof vandaag officieel geopend. Gelegen op de hoek van de Avelgemstraat en de Bellegemstraat, op minder dan 1.000 meter van het centrum van Zwevegem, telt de residentie 68 assistentiewoningen met privatieve terrassen, een brasserie, ondergrondse autostaanplaatsen, een tuin en een gemeenschappelijke neveninfrastructuur. Wie wil overtuigd worden, kan nu alvast al komen ‘proefwonen’.
 
Nieuwste generatie assistentieflats
 
Residentie Vijverhof staat model voor de nieuwste generatie aan assistentiewoningen die de levenskwaliteit van de actieve en zelfredzame 65-plusser optimaal garandeert met ruimte, comfort, veiligheid, zorgeloos gemak. Dat wordt gewaarborgd met o.a. een permanente ‘hotelservice’ op maat, een allesomvattende maar niet verplichtende zorgformule, 24/7 medische permanentie, en een aanwezige woonassistente (6/7 dagen) als centraal aanspreekpunt. Het unieke aan het concept is dus dat mensen er niet alleen kunnen wonen als ze nog zelfredzaam zijn, maar er ook kunnen blijven als ze zorg nodig hebben.
 
Zo lang mogelijk genieten 
                                                                          
“De nieuwe senior wil immers zo lang mogelijk genieten van het leven”, zegt initiatiefnemer en zaakvoerder Wilfried Martens. “Met ons woon- en serviceconcept willen we bij zelfredzame 65-plussers meteen de angst wegnemen om op een andere locatie te gaan wonen. Iets wat velen veel te lang uitstellen en achteraf betreuren. Onze assistentiewoningen geven hen een instant ‘thuisgevoel’ door alles in één ruime flat te integreren wat ze thuis ook al hebben of zelfs nog niet hebben. We willen bovendien dat ze nog alles kunnen doen wat ze nog willen beleven en ervaren in de herfst van hun leven.  Onze woonassistenten organiseren ook voldoende leuke activiteiten en uitstappen zodat de bewoners elkaar leren kennen en eenzaamheid niet de kop kan opsteken. Allemaal vrijblijvend, want vrijheid en privacy zijn heilig.”
 
Comfortabel en rolstoelleefbaar
 
In het woon- en serviceconcept van Senior Homes staat de garantie op luxe, comfort, zorgeloos gemak, veiligheid en permanente service dus centraal. Alle een- of tweeslaapkamerappartementen (tussen 60 en 95 m²) hebben veel lichtinval, een volwaardige keuken, leefruimte, badkamer, berging en kelderberging, een privatief terras (tussen 6 en 20 m²). “Om de mogelijke drempelvrees te overwinnen, bieden we nu al 2 volledig ingerichte en gemeubelde appartementen aan voor wie eens wil ‘proefwonen’ voor 1 maand”, zegt Wilfried Martens. De inrichting van het appartement maar ook van het hele gebouw is alvast voorzien op ‘rolstoelleefbaarheid en -toegankelijkheid’, zodat men ook bij verminderde mobiliteit nog steeds in zijn appartement kan blijven wonen.
 
Hotelservicegevoel
 
Residentie Vijverhof faciliteert alle dienst- en hulpverlening die haar bewoners een ‘hotelservicegevoel’ geven. Zo heeft de woonassistente, 6/7 dagen aanwezig, niet alleen een luisterend empathisch oor voor alle bewoners, maar indien gewenst, zorgt zij ook voor alle coördinerende diensten: boodschappen, apotheek, thuiszorg, kine, podologie, kapper, poets, strijk en was.
 
De veiligheid van elke bewoner is optimaal verzekerd met toegangscontrole, inbraak- en branddetectie en een multifunctioneel en gebruiksvriendelijk video-, oproep-, en bestelsysteem in elke flat dat de bewoner zelf kan bedienen. Ook ’s nachts en in het weekend is er crisispermanentie en overbruggingsassistentie. Hulpdiensten kunnen meteen binnenrijden en de flatdeur openen zonder dat de bewoner zich moet verplaatsen.
 
Uitgebreide neveninfrastructuur
                           
Qua neveninfrastructuur is er een ondergrondse parkeergelegenheid met fietsenstalling, een tuin met vijver en gemeenschappelijke ruimtes. Er is een publiekstoegankelijke brasserie waar o.a. dagschotels aan 15 euro worden geserveerd en activiteiten plaatsvinden. Er is een aparte ruimte voor kapper, schoonheidsspecialiste en kinesist(e). En verder is er nog een gemeenschappelijk wassalon, een infraroodmuur, een fitness- en wellnessruimte met sauna en jacuzzi.
 
Serviceverlenende projectontwikkelaar
 
Zowel de projectontwikkeling als verhuur, beheer en de serviceverlening van Residentie Prinsenhof is in handen van de Groep Senior Homes zelf. Dat impliceert zowel een nauwgezet toezicht op de geboden service voor de flatbewoner, als een garantie voor het huurrendement van de investeerder/flateigenaar. De assistentieflats zijn immers te huur, of te koop als een rendabele belegging. Al bij de officiële opening is 85% van de assistentiewoningen in Residentie Vijverhof verkocht en is er een bezettingsgraad van 40%.
 
Betaalbaar huren
 
Een assistentiewoning wordt vaak gepercipieerd als een dure aangelegenheid. “Maar wij garanderen een transparante kostenstructuur en het is wel degelijk een haalbare kaart voor mensen met een gemiddeld pensioen of voor wie beslist om zijn eigen woning te verkopen of om zijn verblijf te betalen uit de verhuur van zijn eigen woning. Stel dat men een pensioen of huurinkomst heeft van 1.250 euro/maand, dan kan men daarmee bij ons de huur én alle diensten betalen. Men betaalt dus slechts de huurprijs van een normaal appartement en voor de diensten betaalt men minder dan wanneer men alles zelf zou moeten regelen. Wie zijn levensstandaard en de onderhoudskosten van zijn bestaande woning kritisch zou berekenen, komt vanzelf tot de vaststelling dat men zelfs ‘thuis’ niet zo voordelig kan wonen”, aldus Wilfried Martens. 
 
… of ‘slim’ aankopen
 
Een trend die Senior Homes steeds vaker ontwaart, is de gesplitste aankoop waarbij de ouders het vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom kopen van hetzelfde onroerend goed. De kinderen (vaak zelf van middelbare leeftijd) financieren hierbij de aankoop van een assistentiewoning voor hun ouder(s) met een basisbedrag uit eigen vermogen en betalen de rest van de hypothecaire lening met de huur die de ouders hen betalen. De ouders hebben dan het levenslange vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom. Soms kiezen ouders ervoor om de kinderen het basisbedrag voor een hypothecaire lening te schenken via een handgift of bankgift. Deze constructie is perfect wettelijk en fiscaal, na betaling van het schenkingsrecht van 3%. De kinderen financieren dan de assistentiewoning volgens hetzelfde principe van blote eigendom-vruchtgebruik. Bij overlijden van de ouders worden de kinderen van rechtswege volle eigenaar zonder kosten of belastingen.
 
De beide opties zijn sowieso een win-win voor beide partijen. De stabiele vastgoedinvestering van de kinderen wordt immers betaald met de huuruitgaven van de ouders die hen dit uiteraard gunnen. En de kinderen zijn tegelijk ook gerustgesteld dat hun ouders in optimale omstandigheden verblijven en dat er goed voor hen gezorgd wordt.
 
Kwalitatieve partners
 
Voor de realisatie van Residentie Vijverhof werkte Senior Homes samen met Sebastiaan Van Damme en Cindy Taelman van het architectenbureau Sheci uit Aalter. De assistentiewoningen en de gemeenschappelijke delen zijn afgewerkt met duurzame materialen en het bouwproject heeft een zeer laag E-peil. Dit dankzij een energiezuinig collectief verwarmingssysteem en een ventilatiesysteem met warmterecuperatie, gecombineerd met een performante luchtdichtheid. Dit resulteert allemaal in lage energiekosten voor de bewoners.
 
12e Senior Homes-project in Vlaanderen
 
Senior Homes mag zich anno 2018 de grootste projectontwikkelaar en beheerder van assistentiewoningen in Oost- en West-Vlaanderen noemen. Residentie Vijverhof in Zwevegem is alvast de 5e operationele residentie van Senior Homes in een reeks van 12 projecten, na de al in gebruik genomen Residentie Leiedam in Deinze, Residentie Keizerhof in Oudenaarde, Residentie Prinsenhof te Aalst, en Residentie ’t Withof te Rumbeke. De residentie in Nieuwpoort is in afwerkingsfase en gaat open begin 2019.  De andere residenties te Vichte, Varsenare, Evergem, Wetteren Ten Ede, Oostende en Waregem zijn in volle opbouw.  In totaal plant Senior Homes in Oost- en West-Vlaanderen de oplevering van zo’n 1.000 erkende assistentiewoningen met neveninfrastructuur. De normen en richtlijnen van het aangepaste Woonzorgdecreet worden daarbij in alle projecten niet alleen volledig ingevuld maar zelfs overtroffen, door bijkomende vierkante meters woonruimte, door de rolstoelleefbaarheid en -toegankelijkheid van flat en gebouw, door de vele faciliteiten en het heel ruime dienstenpakket.
 
Meer info

  • Residentie Vijverhof, op de hoek van de Avelgemstraat en de Bellegemstraat te Zwevegem,  www.seniorhomes.be, Tel. 09 336 37 95
  • Geïnteresseerden kunnen een rondleiding krijgen na afspraak of op een van de opendeurdagen (zie ook www.seniorhomes.be voor data).

 

 
 
 
 
 
 Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock  - Bron  : Philippe Bossuyt  - Residentie Vijverhof  Zwevegem

Geplaatst op 14.12.2018
3878 artikelspagina's: 1 ... 3 4 5 6 7 <<< 8 >>> 9 10 11 12 13 ... 388