Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Eerste Ieperse Popraad

Op vrijdag 22 maart organiseert Poppunt vzw in samenwerking met de stad Ieper, de eerste Ieperse Popraad. Deze avond is een inspraakmoment voor Ieperse muziekmakers.

Popraad.Ieper wil muzikanten, dj’s en producers uit onze stad samenbrengen om te praten over het lokaal muziekbeleid. Samen met hen gaat Poppunt op zoek naar de noden, wensen, dromen en ideeën voor het muziekbeleid in onze stad. Om dat lokaal muziekbeleid vorm te geven, is inspraak van de Ieperse muzikanten noodzakelijk. Via een korte enquête zamelt Poppunt informatie in rond het huidige en toekomstig gewenste muziekbeleid binnen onze stad. De bevraging is terug te vinden via een evenement op de facebookpagina van Stad Ieper en op de website www.ieper.be. Tijdens de eerste Popraad Ieper – op vrijdag 22 maart 2019 in de concertzaal van Jeugdhuis JOC Ieper – zullen de resultaten van deze enquête worden uitgelicht en besproken. Aansluitend is er ook een brainstorm over het lokaal muziekbeleid.

Heb je vragen over de Popraad of over de bevraging, dan kun je een mailtje sturen naar sander.nolf@ieper.be . De enquête kun je invullen tot en met 14 maart.

 

FVW / Bron: Stad Ieper

Geplaatst op 08.03.2019

Wereld Downsyndroom Dag 21 maart

Meridiaan van de Trisomie. Op donderdag 21 maart - Wereld Downsyndroom Dag - stijgt de eerste piloot met het Syndroom van Down vanaf 'Kortrijk Wevelgem International Airport' op om de Meridiaan die ligt op 3° 21' 0" af te vliegen met een vliegtuig en een grote rode spandoek. Vanaf die dag zal deze meridiaan verder gekend zijn als de Meridiaan van de Trisomie. Deze meridiaan doorkruist ook Waregem en de organisatoren roepen op om de meridiaan mee feestelijk in te huldigen.

Op die donderdag voorziet het Stadsbestuur Waregem een inhuldigingsmoment wanneer het vliegtuig overvliegt. Het precieze tijdstip wordt nog bezorgd door de organisatoren. Zij kijken ook voor een mooie plaats om dit te kunnen organiseren om zo het vliegtuig goed te zien overvliegen. Op dit inhuldigingsmoment nodigt de stad Somival en Ten Anker mee uit.

 

FVW / Bron: Stad Waregem

Geplaatst op 08.03.2019

Tal van activiteiten tijdens weekend van 16 en 17 maart: heropening Batterij Aachen in provinciedomein Raversyde (Oostende)

Op zaterdag 16 en zondag 17 maart zijn er tal van activiteiten voor het ruime publiek naar aanleiding van de heropening van het vernieuwde WOI-bunkercomplex Batterij Aachen in provinciedomein Raversyde in Oostende.

De batterij bestaat onder andere uit 4 geschutstellingen, observatiebunkers, munitiebunkers en een bomvrije schuilplaats. Het geheel werd grondig gerestaureerd en kreeg een volledig nieuwe museale inrichting. Er werd ook een nieuw rolstoeltoegankelijk pad aangelegd met de steun van Toerisme Vlaanderen.

Programma heropeningsweekend
Aan de hand van beeld, animaties en een 3D-reconstructie komen bezoekers meer te weten over de site.

Tussen 10.30 uur en 18.00 uur zullen gidsen op verschillende plaatsen in het domein uitleg geven over onder andere de kustverdediging, het leven op de kustbatterij en de oorlog op zee.

In ANNO 1465, het middeleeuwse vissersdorp in provinciedomein Raversyde, zullen acteurs de middeleeuwse huisjes opnieuw ‘bewonen’. Een bijzondere en leuke manier om het museum en de boeiende geschiedenis van het verdwenen dorp te leren kennen.

Het provinciedomein is het hele weekend gratis te bezoeken.

Praktisch – Heropeningsweekend Batterij Aachen

Wanneer: zaterdag 16 en zondag 17 maart, van 10.30 uur tot 18.00 uur
Waar: Provinciedomein Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636 in Oostende

Tijdens het heropeningsweekend van Batterij Aachen is het provinciedomein Raversyde gratis toegankelijk voor het ruime publiek.

 

FVW / Bron: Provincie West-Vlaanderen

Geplaatst op 08.03.2019

Vrouwendag: VB heropent dossier gescheiden sporten

“Een maand voor de verkiezingen stelde N-VA Kortrijk enkel te willen besturen als er verbod op gescheiden sporten kwam, daar vinden we niets van terug in het bestuursakkoord. Het waren woorden, zonder daden”, zegt Wouter Vermeersch (fractieleider Vlaams Belang Kortrijk).

Op internationale vrouwendag heropent Vlaams Belang Kortrijk het dossier van het gescheiden sporten in Kortrijk.

Women's sport Kortrijk
Met het initiatief ‘Women’s Sport’ heeft Stad Kortrijk het gescheiden sporten ingevoerd. Dat brachten verschillende boze Kortrijkzanen aan het licht.

De bal ging aan het rollen toen verschillende mannen sinds september 2017 de toegang werden ontzegd tot hun favoriete sportzaal. Hun gewoonlijke sporturen werden afgeschaft en moesten plaats ruimen voor gescheiden sport voor vrouwen. Ook vrouwelijke werknemers van de sportdienst klagen de situatie aan. Op bepaalde sporturen mogen namelijk alleen vrouwelijke medewerkers aanwezig zijn, wat de werkdruk voor hen verhoogt.

Twee klachten
Op 22 mei 2018 diende Wouter Vermeersch een gedetailleerde klacht inzake genderdiscriminatie in bij de Vlaamse genderkamer. Deze klacht werd nooit formeel behandeld, noch afgehandeld. Een gang van zaken die Vlaams Belang formeel en uitdrukkelijk blijft protesteren.

Op 22 augustus 2018 werd een tweede klacht ingediend door een Kortrijkse burger die de klacht van Vermeersch bevestigde.

Inzagerecht
In de marge van deze tweede klacht liet de ombudsvrouw verstaan dat er op vrijdag 16 november 2018 een besloten rapport werd verstuurd naar Stad Kortrijk. Ten allerlaatste tegen het jaarverslag van de ombudsdienst op 19 maart 2019 zou de ombudsdienst verslag uitbrengen over de verdere uitwisseling met de stad Kortrijk en over hoe dit dossier in de toekomst verder zal worden opgevolgd.
Vlaams Belang vraagt nu, in het kader van de openbaarheid van bestuur, inzage in deze documenten.

 
FVW / Bron: Vlaams Belang Kortrijk

Geplaatst op 08.03.2019

Wegenwerken stad Kortrijk

Herstellingswerken Hendrik Beyaertstraat en Peter Benoitstraat

Van maandag 11 maart tot en met vrijdag 15 maart 2019 werkt de aannemer Vanden Buverie NV uit Desselgem in de Hendrik Beyaertstraat en de Peter Benoitstraat. Het betreft hier herstellingswerken aan de betonkeien. De werken worden uitgevoerd in 2 fases om de hinder te beperken.

Verkeerssituatie per fase
Fase 1 : deze werken zijn voorzien voor maandag 11 maart 2019
De werkzone bevindt zich in de Peter Benoitstraat
De Peter Benoitstraat is afgesloten voor het verkeer
Voetgangers hebben doorgang
Verkeer volgt een omleiding via de Burgemeester Nolfstraat – Edmond Depraeterestraat – Hendrik Beyaertstraat in beide richtingen en via de Burgemeester Nolfstraat – President Rooseveltplein – Belfaststraat – Hendrik Beyaertstraat in beide richtingen

Fase 2 : deze werken zijn voorzien voor dinsdag 12 maart tot en met vrijdag 15 maart 2019
De werkzone bevindt zich ter hoogte van het kruispunt Hendrik Beyaertstraat - Peter Benoitstraat
Het kruispunt Hendrik Beyaertstraat – Peter Benoitstraat is afgesloten voor het verkeer.
Voetgangers hebben doorgang
Plaatselijk verkeer is toegelaten in de Peter Benoitstraat en in de Hendrik Beyaertstraat (tussen de Paleisstraat en huisnummer 6)
Verkeer komende vanuit de Handelskaai met bestemming Beheerstraat volgt een omleiding via de Handelskaai – Botenkopersstraat – Meersstraat – Beheerstraat
Verkeer komende vanuit de Schippersstraat met bestemming Hendrik Beyaertstraat volgt een omleiding via de Belfaststraat – President Rooseveltplein – Burgemeester Nolfstraat – Edmond Depraeterestraat – Hendrik Beyaertstraat
Verkeer komende vanuit de Burgemeester Nolfstraat met bestemming Belfaststraat volgt een omleiding via de Burgemeester Nolfstraat – Edmond Depraeterestraat – Hendrik Beyaertstraat – Paleisstraat – Handelskaai kort stuk naast basketbalveld (rijrichting wijzigt in de richting naar de Leie toe) – Handelskaai – Schipperstraat en via Burgemeester Nolfstraat – President Rooseveltplein - Belfaststraat


Stasegemsestraat onderbroken voor verkeer van 11 maart tot en met 16 maart 2019

Van maandag 11 maart tot en met zaterdag 16 maart 2019 werkt de firma Strabag Belgium NV uit Ledeberg in de Stasegemsestraat. Het betreft hier de afbraak van 2 gebouwen (huisnummer 110 en 112) met behulp van een kraan. Hierdoor is de Stasegemsestraat gedurende die periode en in die zone onderbroken voor het verkeer.

Verkeerssituatie
Voetgangers en fietsers hebben doorgang
Verkeer volgt een omleiding via Jan Breydellaan – Veldstraat in beide richtingen


Handboogstraat afgesloten voor verkeer op 11 maart 2019

Op maandag 11 maart 2019 demonteert de firma Monument Vandekerckhove een torenkraan in de Handboogstraat. Hierdoor is de Handboogstraat op die dag afgesloten voor het verkeer.

Verkeerssituatie
Voetgangers en fietsers hebben doorgang
Verkeer wordt omgeleid via de Guido Gezellestraat – Broelkaai – Dam - Budastraat.

 
FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 08.03.2019

PVDA West-Vlaanderen naar verkiezingen met twee vrouwelijke lijsttrekkers

De PVDA benadrukt op deze Vrouwendag nogmaals het belang van de strijd voor vrouwenrechten. Het loon voor vrouwen ligt nog altijd 20% lager dan dat van mannen en hun gemiddeld pensioen bedraagt niet eens 900 €. Daarom voerde de PVDA-vrouwenorganisatie Marianne vandaag actie aan de Grote Kring te Kortrijk. Ook met de komende verkiezingen wil de PVDA deze ongelijkheid aankaarten oa door twee vrouwen tot lijsttrekker te maken. De lijst voor het Vlaams Parlement zal worden getrokken door Natalie Eggermont, klimaatactiviste en spoedarts bij AZ Delta te Menen-Roeselare-Torhout. De lijst voor het Federaal Parlement zal worden getrokken door Ilona Vandenberghe, lerares Spaans te Oostende.

 
FVW / Bron: PVDA

Geplaatst op 08.03.2019

Grote Schelpenteldag Stad Nieuwpoort

Vorig jaar vond voor het eerst de Grote Schelpenteldag plaats aan onze kust. Toen verzamelden, telden en identificeerden 400 burgers op tien strandtelposten samen 30.000 schelpen, goed voor meer dan 50 verschillende
soorten.

Dit jaar op zaterdag 16 maart 2019 willen de organisatoren – VLIZ, Natuurpunt, EOS, Kusterfgoed, de Provincie West-Vlaanderen en de Strandwerkgroep – nóg beter doen.
Streefdoel is om de kaap van 100.000 schelpen te halen.
Dit burgerwetenschapsinitiatief is niet alleen bijzonder leuk maar ook nuttig. Onderzoekers leren immers heel wat bij over waar deze zeedieren allemaal voorkomen.
De Strandtelpost Nieuwpoort kun je vanaf 10.00 u. terugvinden tegenover De Barkentijn. De registratie gebeurt in zaal Dolfijn van De Barkentijn.

 

FVW / Bron: Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 08.03.2019

Moen Feest 2019: Exclusieve Headliners: Clouseau en Bart Peeters

Moen Feest is terug en hoe! Na een succesvolle transformatie van kids- tot rockfestival in 2018, trekken we in 2019 weer resoluut de pop & rock-kaart! Exclusieve headliner voor 2019 is Clouseau maar ook de rest van de line up is fenomenaal. Tevens zijn er tal van innovaties waaronder een DJ Stage, die van Moen Feest weer hét buitenfestival met uitstek van deze regio maken. Moen Feest vindt dit jaar plaats vindt op 24 Augustus op de terreinen van Transport Vanneste!

Moen Feest, feitelijke vereniging, presenteert vandaag met heel veel trots de affiche voor 2019. Dit jaar sluiten we de festivalzomer af, Moen Feest vindt namelijk plaats op zaterdag 24 Augustus. De locatie van de 2019 editie , de terreinen van Transport Vanneste in Moen, blijft wel behouden.

2018 in vogelvlucht:
Na de uiterst succesvolle kidsedities, veranderden we vorig jaar het muziekgeweer van schouder. Tijdens een bloedhete en uitverkochte editie van 2018 met 6.000 bezoekers werd er gefeest met o.a. de Kreuners, Hof van Commerce, Gers Pardoel, the Scabs en Kraantje Pappie. Samen met Red Devils Moen organiseerden we ook MOENDIAL. Met bijna 14.000 bezoekers tijdens het WK Voetbal bleek dit een schot in de roos te zijn.

Vonken en Vuur 2019:
Ons divers publiek in 2018, het uitverkochte festival, de locatie,... allemaal ingrediënten waardoor we voelden dat we op dit elan moesten verder doen. Daarom gingen we actief op zoek naar een nog sterker recept voor onze formule.

Clouseau komt (eindelijk) naar de streek. In 2019 zit de band voor opnames van hun nieuw album in de studio, deze verlaten ze enkel voor uiterst exclusieve optredens. Guess what… Moen Feest staat met stip aangeduid in hun kalender, vonken en vuur gegarandeerd dus!

Bijgevoegd in onze communicatie een annex met de complete line up + tijdsrooster. Naast Clouseau, zijn er toppers van de bovenste plank zoals sfeermakers Bart Peeters en Raymond van het Groenewoud. Bart verkocht dit jaar maar liefst 6 keer de lotto arena uit en komt toch eerst naar Moen. Raymond beklimt de hitparade als vanouds. Ook jong geweld zoals Sons en Milo Meskens zijn van de partij. Afsluiten doen we dit jaar met de feestbeesten van Les Truttes. Met onze exclusieve headliners veroveren we zo onze stek aan de Belgische festivalhorizon! Ook dit jaar staat onze festival line up dus garant voor een feest tot in het oneindige.

Nieuw: DJ Sets
Alsof er nog niet genoeg feest is, bieden we dit jaar de St. Bernardus DJ Stage aan. DJ Sets tussen ieder main stage optreden door. Headliners zijn Deejay Mr T. (de STUBRU FileFuif Resident) en DJ Merlo (MNM). Hadden we al gezegd dat het een feest wordt? Ook is er een vernieuwde terrein indeling en presenteren we voor de foodies onder de bezoekers, een ware XL FoodCorner.

Ticket info:
Op 16 maart is er tussen 9u en 12u een exclusief voorverkoopmoment in Moen bij Tuinen Vromant (Spinnerijstraat 2) waar de tickets worden aangeboden aan “Early Bird” tarief van €25. Moen Feest wil de mensen uit de regio de eerste kans bieden om hun ticket te reserveren. Behalve op de VVK dag zijn de tickets ook reserveerbaar in onze VVK punten, en online te koop op 16 en 17 maart aan early-bird prijs. De standaard tickets gaan later in verkoop.


FVW / Bron: Moen Feest

Geplaatst op 08.03.2019

Krokussportkamp Vaste Vuist Lauwe met 145 kids

In de krokusvakantie (04/03 tot en met 08/03) organiseerde sportgroep Vaste Vuist Lauwe een kleutersportkamp en een omnisportkamp voor kinderen van het lager onderwijs. Zo’n 145 kinderen schreven zich in en konden genieten van het uitgebreide sportaanbod van de club.
 
De inhoud werd aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. Dit kamp bevatte zowel bewegingsspelen als turnen, dans en omnibalsport. Door het grote succes komt er een vervolg in de paasvakantie en zomervakantie. De eerste week van de paasvakantie is er een kleutersportkamp (kostprijs €91 voor volledige dagen) en een omnisportkamp lager onderwijs (kostprijs €91 voor volledige dagen). De 2de week van de paasvakantie is er een kleutersportkamp (kostprijs €90 voor volledige dagen) en een minivoetbalkamp lager onderwijs + middelbaar (kostprijs €99 voor volledige dagen). Er is telkens opvang voor en na het sportkamp inbegrepen. Meer info en inschrijvingen op dries@vastevuist.be.


FVW / Bron: Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 07.03.2019

Geluwnaar Dirk Decuypere ontvangt de Sovereign’s Medal for Volunteers

Donderdagvoormiddag mocht Geluwnaar Dirk Decuypere uit handen van de Ambassadeur van Canada, Olivier Nicoloff de Sovereign’s Medal for Volunteers in ontvangst nemen op het stadhuis van Wervik.

Door de Governor General of Canada in Ottawa werd op 8 november 2018 aan de heer Dirk Decuypere de Sovereign’s Medal for Volunteers toegekend. Deze Canadese onderscheiding wordt gegeven aan vrijwilligers die belangeloos en langdurig een opvallende prestatie neerzetten in het belang van de Canadese gemeenschap.
 

Dirk kreeg deze onderscheiding voor zijn opzoekingswerk over twee verschillende crashes waarbij drie piloten om het leven kwamen, waarvan er twee nog niet geïdentificeerd waren

Op 18 mei 1917 werd Luitenant Lindsay Drummond neergeschoten tijdens een aanval op een Duitse observatieballon in Terhand.
Op 5 juni 1917 lieten Onderluitenant Robert Bennie en zijn Waarnemer-Luitenant Thomas Metheral het leven tijdens een luchtgevecht boven Geluwe.

 

Ze werden alle drie begraven op de Duitse begraafplaats in Terhand.
Enkel Thomas Metheral werd hierbij door de Duitsers correct geregistreerd.

Wanneer de drie Canadese graven in 1955 werden overgebracht naar Cement House Cemetery in Langemark-Poelkapelle, kregen Lindsay Drummond en Robert Bennie door die incorrecte Duitse registratie slechts een naamloos graf. Kortom, de twee Canadezen die door Dirk Decuypere werden geïdentificeerd waren Luitenant Lindsay Drummond en Onderluitenant Robert Bennie.

Tijdens de plechtigheden van 18 mei 2017 werd in Langemark-Poelkapelle en Geluwe wel eer gebracht aan de drie Canadezen in het bijzijn van de drie families.

"De toekennning van deze medaille doet deugd omdat deze medaille officieel de jarenlange inspanning waardeert om de graven van twee Canadese vliegeniers te identificeren die in 1917 in Geluwe om het leven kwamen en tot op het moment van mijn onderzoek nog steeds vermist waren. Het feit dat de uiteindelijke identificatie bij de familie na honderd jaar nog veel emotie losweekte, speelde ongetwijfeld een rol bij de toewijzing van de medaille.
Ik ervaar deze onderscheiding op de eerste plaats als een blijk van respect voor elk individueel oorlogsslachtoffer en voor de families die dat verlies moesten dragen.


FVW / Foto FVW

Geplaatst op 07.03.2019
4211 artikelspagina's: 1 ... 3 4 5 6 7 <<< 8 >>> 9 10 11 12 13 ... 422