Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Stad Kortrijk krijgt SAVE-label Steden & Gemeenten

Maandagavond mocht de stad Kortrijk het Save-label in ontvangst nemen na dat ze haar SAVE-actiejaren 2016-2017 succesvol heeft afgerond. SAVE staat voor Samen Actief voor VEilig verkeer.

Op 22 februari 2016 ondertekende Kortrijk het Save-charter. Hiermee ging de stad het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan inzake verkeersveiligheid, gestoeld op de zeven SAVE-doelstellingen.
De uitreiking van het save-label is voor Kortrijk belangrijk omdat de stad zich ten volle inzet voor de verkeersveiligheid, ook specifiek voor schoolkinderen. Het beste bewijs daarvan is het werfscharter dat inmiddels nationale navolging krijgt.
De stad Kortrijk draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Zij houden de vinger aan de pols via de ongevallencijfers van de politie, de verkeersanalyses die 7/7 uitgevoerd worden met digitale radars en niet te vergeten door te luisteren wat er leeft bij de bevolking via Kortrijk Spreekt, Kortrijk op Toer, enz.

Realisaties uit het SAVE-actieplan

Kortrijk heeft sedert de ondertekening van het SAVE-scharter in 2016 reeds heel wat realisaties kunnen uitvoeren, zegt schepen van mobiliteit Axel Weydts. Een overzicht:
Fietsen wordt in Kortrijk gepromoot door verdere uitbreiding van de fietsinfrastructuur, fietsbewegwijzering, een fietsparkeerplan, het scholenscharter, …
De heraanleg van de schoolomgevingen aan Pottelberg zijn volop bezig.
De Houtmarkt en Lange Brugstraat zijn heraangelegd als woonerf en de heraanleg van de Leieboorden is volop bezig.
Preventie en repressieve acties in zones 30 moeten de bestuurders sensibiliseren om in deze zone minder snel te rijden zodat er minder ongevallen plaatsvinden waarbij zwakke weggebruikers betrokken raken.
Er is een gloednieuw groen- fietsplan met de aanduiding van aanbevolen fietstrajecten.
Alle doodlopende straten kregen een bijkomende aanduiding als ze niet doodlopen voor voetgangers en fietsers.
Een 100-tal trage wegen kregen een naambord.
Verdere uitbouw van de schoolstraten zoals de St.-Elooisdreef.
Verdere uitbouw van Cambio deelwagens.
Verder werken aan verkeerseducatie met onder andere ‘veiligheid op de weg’. Zo werd in alle Kortrijkse scholen in samenwerking met de Colruyt Group een actie gedaan met een vrachtwagen waarbij het fenomeen van de dode hoek werd uitgelegd waarbij de leerlingen zelf achter het stuur van de vrachtwagen konden plaats nemen om het allemaal levensecht te maken.
De verbinding van Hoog Kortrijk met het centrum werd opgewaardeerd met wegwijzers en 1 van de 3 wegen werd gereserveerd voor de zwakke weggebruiker.
Controles technische uitrusting van de fiets in scholen.
Fietslichtactie waarbij 5000 fietslichtjes werden uitgedeeld..
Snelheidsinfoborden ‘u rijdt te snel’.
De fietstelpaal in de Budastraat.
Intensieve snelheids- en alcoholcontroles.
Enkele nieuwe fietsstraten.
Het stadsbestuur is fier op de toekenning van het SAVE-label, “maar daarmee is het werk nog niet af. We moeten blijven werken aan verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid is geen taak van één persoon, maar van een hele groep. Al onze diensten besteden horizontaal veel aandacht aan verkeersveiligheid. In de toekomst willen we dan ook op de ingeslagen weg verder gaan met onder meer de uitbreiding van de zones 30, trajectcontrole tussen het zuiden en het centrum van de stad, dankzij nieuwe apparatuur zal het in de toekomst ook nog makkelijker zijn om snelheidscontroles te doen in de zones 30. Er komen ook nog enkele fietsstraten bij bv. Heulestraat, Wolvendreef, Wolvenstraat, deel van de Lode de Boningenlaan, OLV-straat, …
Het fileprobleem kunnen we enkel oplossen als de mensen zich op een andere manier gaan verplaatsen. Als stadsbestuur moeten we er voor zorgen dat die mogelijkheden er zijn. In Kopenhagen bv zijn er meer fietsen dan auto’s op de weg dankzij een stevig fietsbeleid en investeringen in infrastructuur.” Aldus burgemeester Vincent van Quickenborne.


FVW / Foto FVW

Geplaatst op 09.01.2018

Ieperse mascotte én opper-reuzin van de Kattenstoet, Minneke Poes is zwanger

Op de nieuwjaarsreceptie voor de Ieperlingen op zondag 7 januari raakte het nieuws bekend: de Ieperse mascotte én opper-reuzin van de Kattenstoet, Minneke Poes, is in verwachting. Dat heeft de gynaecoloog aan burgemeester Jan Durnez en aan de voorzitter van het kattenstoetcomité Jef Verschoore bevestigd.

Haar echtgenoot, reus Cieper, is reuzeblij en in alle staten. Minneke Poes, die in de loodsen van de Ieperse Technische Dienst woont, is in goede gezondheid maar moet rust houden.
De stadsdiensten stellen alles in het werk om haar met de nodige zorg te omringen. Voor Stad Ieper is dit schitterend nieuws
Al is er wat bezorgdheid over de uitgerekende datum: zondag 13 mei 2018! Laat dat nu net de dag zijn waarop de Kattenstoet door de Ieperse straten trekt. Het ziet er dus naar uit dat de moederpoes niet aan de stoet zal kunnen deelnemen.

Stad Ieper gaat op zoek naar oplossingen maar wil op de eerste plaats wat best is voor Minneke. De Ieperse kittens zullen in de beste omstandigheden geboren worden.
Dit heuglijke nieuws staat één van de belangrijkste evenementen in onze stad natuurlijk niet in de weg, integendeel: de komst van de kittens geeft de Kattenstoet extra elan. Ieper is volop met de voorbereidingen van de stoet bezig en vanaf 15  januari start de verkoop van de tribuneplaatsen. Tribuneplaatsen voor de Kattenstoet kopen kan via de website: www.kattenstoet.be . Je kan trouwens op deze website àlle informatie over de Kattenstoet 2018 vinden.

Kruis dus nu alvast zondag 13 mei met een grote, rode stift in je gloednieuwe agenda 2018 aan: Kattenstoet in Ieper én de bevalling van Minneke Poes. Ieper ontvangt alle bezoekers en natuurlijk onze kittens met open armen.

FVW / Bron: Stad Ieper
 

Geplaatst op 08.01.2018

In Flanders Fields Museum sluit 2017 af met 221.200 bezoekers.

2017 was een druk jaar in de zuidelijke Westhoek met heel wat herdenkingsevents en tentoonstellingen in het kader van de 100ste verjaardag van de ‘Slag bij Passendale – de Derde Slag bij Ieper’. Het In Flanders Fields Museum kende vooral een sterke 2de jaarhelft en sloot af met 221.200 bezoekers.

2017 begon vrij rustig met een lichte daling t.o.v. 2016 in de maanden januari, februari en maart. April was wel een topmaand met een stijging van zo’n 15 %. Schepen Verschoore: “Dit was vrijwel volledig toe te schrijven aan de grote Canadese herdenking in Vimy, waar duizenden Canadese jongeren aan deelnamen en dit combineerden met een bezoek aan de Ieperboog”.
Mei, juni en juli waren vergelijkbaar met 2016, maar vanaf eind juli kenden de bezoekersaantallen opnieuw een sterke stijging. “De megapromotie naar aanleiding van de Britse herdenking op 30 en 31 juli gaf het toerisme naar de frontstreek een sterke boost”, gaat schepen Verschoore verder. In augustus was dit een stijging van 42 %. In september 21 % en in oktober nog 19 %. November was vergelijkbaar met 2016, maar december eindigde met een sterke eerste week van de kerstvakantie en zo met een bonus van 17 % t.o.v. het jaar voordien.
In totaal kwamen er in 2017 ruim 15.000 bezoekers meer dan in 2016. De verhouding scholen, groepen volwassenen en individuele bezoekers bleef ongeveer gelijk, m.n. scholen ruim 40 %, volwassenengroepen iets minder dan 10 % en de individuelen bijna 50 %.

De vooruitzichten voor 2018 zijn goed. Er wordt gemikt op een vergelijkbaar aantal bezoekers als in 2017. Op 17 februari opent het IFFM de volgende grote tentoonstelling met de titel ‘Sporen van Oorlog. De archeologie van de Eerste Wereldoorlog’. Deze tentoonstelling loopt tot 26 augustus.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 08.01.2018

Ruim 1 miljoen euro steun voor West-Vlaamse fietsinfrastructuur

Met 103 miljoen euro in 2017 steeg het investeringsbudget van de Vlaamse overheid voor de fiets naar een historisch hoog bedrag. In 2018 ambieert minister Weyts zelfs 110 miljoen  euro aan nieuwe fietsinvesteringen langs gewestwegen.

Weyts: “Ik hoop dat deze investeringen in 2018 ook als inspiratie dienen voor steden en gemeenten bij de opmaak van partijprogramma’s en lokale bestuursakkoorden. Net daarom steunen wij via het fietsfonds ook resoluut die gemeenten die  investeren in lokale fietswegen die deel uitmaken van een fietsnetwerk dat de eigen gemeentegrenzen overstijgt.” Weyts investeert via dat Fietsfonds ruim 1 miljoen euro in nieuwe lokale fietsinfrastructuur. Samen met de provincie en de gemeenten zelf levert dat een investering van 1,2 miljoen euro lokale projecten in de provincie West-Vlaanderen.

De helft van alle verplaatsingen die Vlamingen maken bedraagt 5 kilometer of minder, maar toch kiezen we nog te weinig voor de fiets. Minister Weyts ambieert om, na de 103 miljoen euro in 2017, 110 miljoen euro aan nieuwe Vlaamse fietsinvesteringen vast te leggen in 2018. Weyts hoopt dan ook dat deze Vlaamse fietsinvesteringen inspirerend werken voor de lokale besturen. Zij kunnen via het fietsfonds middelen krijgen voor lokale fietswegen die deel uitmaken van een fietsnetwerk dat de eigen gemeentegrenzen overstijgt. De Vlaamse overheid financiert samen met de provincie 80% en in sommige gevallen zelfs 100% van de totale investeringskost. Het resterende bedrag wordt door de gemeenten bijgepast.

Weyts maakt fietsen in West-Vlaanderen aantrekkelijker door gericht te investeren in vlotte en veilige verbindingen voor fietsers. Vanuit het Fietsfonds maakt de Vlaamse minister voor Mobiliteit nu 1,2 miljoen euro vrij voor zeven fietsinfrastructuurprojecten langs West-Vlaamse wegen. Werken aan de fietsweg in onder meer Ruiselede aan de Bruggesteenweg en in Poperinge aan de Watouseweg.

Oostende: Verlenging groene 62 (1ste fase) - € 161.789,33
Poperinge: Woestenseweg – Poperingestraat (1ste fase) - € 244.343,23
Ruiselede: Bruggesteenweg (1ste fase) - € 287.698,00
Wielsbeke: Fabiolalaan – ontsluiting Kanaalzone West (1ste fase) - € 66.439,99
Poperinge: Watouseweg (2e fase) - € 315.062,49
Brugge: Houtkaai (2e fase) - € 65.759,15
Waregem: Fietspad langs spoorlijn Waregem-Zulte (2e fase) - € 53.262,93
Totaal: € 1.194.355,12

FVW / Foto FVW
 

Geplaatst op 07.01.2018

Wat eten we Morgen? Vredeseilanden wordt Rikolto

De ongelooflijke weelde aan fruit, groenten, kruiden en andere voedingsmiddelen die elke dag op ons bord belanden, is niet vanzelfsprekend.

Niet meer. Er is heel wat voor nodig om goede en lekkere producten te maken en in de winkel, op ieders bord, te krijgen. Om de groeiende wereldbevolking te eten te geven, moet iedereen, van het veld tot de winkel, het net iets anders gaan aanpakken. Ook in onze regio zetten mensen hier hun schouders onder.

2018 wordt een belangrijk jaar voor Vredeseilanden, in september 2017 werd Vredeseilanden en stuk meer international en werd Rikolto onze nieuwe naam, ook het gekende logo (ons mannetje) kreeg een facelift.

Op het weekend van 12-13-14 januari gaan meer dan zeshonderd vrijwilligers op pad voor Vredeseilanden. Erg mooi is onze Vredeseilandenfamilie. Meer dan twintig jaar geleden verbleef mama Ann Codron acht maanden in Chili waar ze als logopediste werkte in een school voor kinderen met een beperking. Na dat avontuur werd ze een van de sterkhouders van het plaatselijke comité in Wevelgem. Haar man Pieter rolde Vredeseilanden/Rikolto binnen door zijn engagement in Scouts en Gidsen Groeninghe.

Marc, de vader van Ann, kreeg pas later de microbe te pakken, maar is in Lauwe geen onbekende. Marc heeft een groot engagement binnen Oxfam, 11-11-11 en heeft een hart voor Landbouw en historische verhalen. Sinds een paar jaar organiseert hij op zondag een Rikoltowandeling doorheen Lauwe en wijde omgeving. Trage Wegen, Hoeves en Landbouwers worden in de kijker gezet en wie een tas soep wil drinken steunt de campagne.

Maar er is meer: Merel (12) en Gust (11) zijn onze jongste verantwoordelijken. In Moorsele organiseren zij dit jaar de campagne, een hele klus om de lokale Spar bemand te krijgen, maar de groep medewerkers wordt steeds groter.

FVW / Bron: Rikolto / Vredeseilanden
 

Geplaatst op 06.01.2018

Nieuwe opleidingen en Bach, Beethoven of Mozart: academies kiezen voortaan zelf!

De academies krijgen vanaf volgend schooljaar de kans hun aanbod te vernieuwen. Mondharmonica, werelddans of cabaret en comedy kunnen tot dat nieuwe aanbod horen. Tegelijk kunnen de academies vrij bepalen welk repertoire hun leerlingen moeten kennen.

In tegenstelling tot nu zal de Vlaamse overheid dit niet meer opleggen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Voor het eerst in bijna 30 jaar zijn er nu ook einddoelen voor het deeltijds kunstonderwijs. “Met de goedkeuring van de einddoelen voor deeltijds kunstonderwijs zorgen we voor de definitieve verankering van het DKO binnen het onderwijs” zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Nieuwe opleidingen

De academies kunnen vanaf volgend schooljaar in bepaalde graden een aantal nieuwe opleidingen organiseren. De opleidingen passen in het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dat in september 2018 van kracht wordt. Tot nu had het deeltijds kunstonderwijs nog geen eigen decreet. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits brengt daar verandering in. In de vier domeinen beeldende en audiovisuele kunst, dans, woordkunst-drama en muziek kunnen nieuwe opleidingen aan de cursisten worden aangeboden. Opleidingen die aansluiten bij een plaatselijke traditie of nieuwe ontwikkelingen. Enkele voorbeelden zijn urban en werelddans, cabaret en comedy, mondharmonica of DJ. En het wordt ook mogelijk om een ‘cross-over’ atelier in te richten, waarbij bijvoorbeeld schilderkunst en beeldhouwen in één kunstwerk gecombineerd worden.

Einddoelen

In juli 1990 stelde de onderwijsinspectie de minimumleerplannen op voor het deeltijds kunstonderwijs. 28 jaar later zijn er nu einddoelen voor het DKO goedgekeurd. Vanaf 1 september 2018 kunnen de academies met deze einddoelen aan de slag.
Met de sobere en heldere einddoelen krijgen de academies voldoende ruimte om zelf creatief aan de slag te gaan. Leerkrachten kunnen gemakkelijker inspelen op de noden van de leerlingen, zowel op het vlak van lesgeven als op het vlak van evaluatie. De Vlaamse overheid bepaalt niet langer welk repertoire de leerlingen moeten kennen en kunnen en ook de evaluatie laten we over aan de expertise van de academies. Tegelijkertijd reduceert de overheid een honderden pagina’s tellende bijbel naar een document van amper 25 bladzijden.
Enkele concrete voorbeelden van de huidige minimumleerplannen:
Muziek: er moet een Fuga van Bach gespeeld worden bij het afstuderen in Hogere Graad 3 piano
Dans: in het eerste jaar moeten leerlingen de ‘demi-plié’ aangeleerd krijgen, in de tweede helft van dat jaar moet dit samen met de ‘port de bras’ uitgevoerd worden.
Woord: er moet een gedicht van Guido Gezelle gebracht worden bij het afstuderen in Hogere Graad 3 voordracht
Beeldende kunst: in steenbeeldhouwen: het bewerken van de gebruikte natuursteen vergt geduld en uithoudingsvermogen van de leerling.
 
De academies zijn vrij om bijvoorbeeld de stukken van Bach en Guido Gezelle, die nog steeds een grote meerwaarde hebben, aan te leren, maar die worden dus niet langer verplicht. De nieuwe einddoelen zijn sober geformuleerd. Enkele voorbeelden:
Muziek: leerlingen musiceren constructief en doelgericht samen
Dans: leerlingen observeren de dansproducten van anderen en leren er uit
Woord: leerlingen gaan op elementaire wijze creatief om met bestaand materiaal (theatraal en dramatisch)
Beeldende kunst: leerlingen gebruiken hun intuïtie, verbeelding, ervaringen, emoties en gedachten in artistieke uitingen
 
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De goedkeuring van de einddoelen deeltijds kunstonderwijs betekent de definitieve verankering van het DKO in ons onderwijs. Het is niet meer van deze tijd dat jongeren bij het afstuderen in de woordopleiding verplicht een werk van Guido Gezelle of Bach moeten brengen, academies en leraren moet daar zelf vrij in kunnen kiezen. Met sobere en heldere einddoelen geven we de academies vrijheid om zelf creatief hun aanbod in te richten. Daarnaast geven we de academies ook de kans om hun aanbod te vernieuwen. Nieuwe mogelijkheden zijn onder meer mondharmonica, urban dans of cabaret en comedy.”

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits
 

Geplaatst op 06.01.2018

Nieuwe openbare verlichting en groenpartijen ter hoogte van de Waterkasteelstraat en omgeving

Vanaf volgende week wordt de openbare verlichting en de groenzone ter hoogte van de Waterkasteelstraat in Blankenberge vernieuwd.

Patrick De Klerck, schepen van openbare werken en groen:” De werken voor de aanleg van een nieuw kabelnet starten maandag, maar er wordt specifiek rekening gehouden met het carnaval verlof (vanaf 9 februari, geen werken of openliggende putten in omgeving Grote Markt tot parking op landtong), de kustverdedigingswerken en de vernieuwing groenzone Waterkasteelstraat. Wat de timing van uitvoering betreft, wordt aangevat met de Waterkasteelstraat (kant spuikom: voorzien tussen 8 en 19 januari 2018).

Gelijktijdig wordt de groenzone aan de kant van de gebouwen vrijgemaakt. De onderhoudsaannemer van het openbaar groen zal de hagen en de struiken wegnemen aan de kant van de appartementen. Vervolgens wordt de nieuwe bekabeling voor de openbare verlichting aangelegd in volle grond. Op deze manier proberen we ook de problematiek van sluikstorten en ongedierte aan te pakken. De groenzone zal in het voorjaar worden heraangelegd, waarbij zal worden gekozen voor lage beplanting en enkele solitaire hogere elementen. Op deze manier kan er meer lichtinval zijn, waardoor de site een andere aanblik zal krijgen.
Vanaf 22 januari wordt het kabelnet aan de zuidelijke zijde (kant van de gebouwen) voorzien. Daarna volgt de zone Grote Markt tot Waterkasteelstraat (zuidelijke zijde = kant gebouwen) om te eindigen met de kant Leopoldpark tussen de Grote Markt en de Waterkasteelstraat. In totaal zullen de werken ca. 7 weken duren, onder voorbehoud van geschikte weersomstandigheden.

Voor de uitvoering van het gedeelte Waterkasteelstraat tss Sgt. De Bruynestraat en rotonde Vredelaan wordt geopteerd voor de week tijdens het carnaval verlof, om hinder en openliggende putten in de evenementenzone te vermijden. Er wordt tevens onderzocht indien de kruisingen met de Leopoldstraat, Grote Markt en Dujardinstraat kunnen worden uitgevoerd dmv een handboring, zodat de rijweg niet dient opgebroken te worden”.

FVW / Bron: Stad Blankenberge
 

Geplaatst op 06.01.2018

Kerstboomverbranding opnieuw succes

Mede dankzij het ideale winterweer kwam zaterdagavond heel wat volk afgezakt naar het stadsdomein Oosthove in Wervik voor de jaarlijkse kerstboomverbranding.

De kerstbomen werden door de jeugdverenigingen Chiro en KSA opgehaald in Wervik. Omstreeks 18.30 u werd het vuur aangestoken. De Wervikse brandweer zorgde ervoor dat alles in goede banen verliep terwijl de aanwezigen konden genieten van het gezellige vuur en warmte van de kerstboomverbranding. Daarnaast konden ze bij één of meerdere van de 14 verenigingen terecht onder het zwembad voor een hapje of een drankje.
Na de kerstboomverbranding was er ook nog een vuurwerkshow.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 06.01.2018

Eretekens uitgereikt in Dentergem

Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in Dentergem werden enkele inwoners gehuldigd

De Roo Raoul: Gouden Medaille de Kroonorde
Holvoet Christ: Gouden Medaille der Kroonorde
Coussens Wim: arbeidsereteken 2e klasse
Galle Bernard: arbeidsereteken 1e klasse
Colpaert Geert: arbeidsereteken 1é klasse
Desmet Ingrid: arbeidsereteken 2e klasse
Vangampelaere Gilbert: arbeidsereteken 1e klasse
Denis D’ Huynslaeger: ereteken Zorg voor de toekomst

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 06.01.2018

2018: Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

2018 is het het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Voor industrieel erfgoed worden in heel Europa in dat verband speciale projecten op touw gezet - ook in (West-)Vlaanderen.

Door de EFAITH, de Europese Federatie van Verengingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed werden voor zes maanden speciale thema’s vastgelegd. In de loop van die maanden zullen in alle landen door verenigingen initiatieven rond dat thema georganiseerd worden, van congressen tot opendeurdagen, tentoonstellingen,... Zie :  http://www.industrialheritage. eu/EYCH2018/thema-maanden
In maart wordt gestart met een focus op het erfgoed van energie en aandrijven. Molens, stoommachines, motoren, centrales,... zullen dan overal in de aandacht geplaatst worden. Zie: http://industrialheritage.eu/E YCH2018/March
Naast drie windmolens staan er op het grondgebied van Kortrijk nog vier indrukwekkende stoommachines - en daarmee is de stad een unicum in Vlaanderen. Ook in de ietwat ruimere omgeving staan tal van stoommachines - percentueel het grootste aandeel van Vlaanderen. Zo o.m. in Kuurne, in Menen, in Izegem, Deerlijk, ... Er is de collectie bij Vyncke in Harelbeke, en ook de stoomturbines in Transfo Zwevegem.

Het weekend van 17-18 maart zou in heel Europa een stoom-weekend worden.

Daarom lanceert de West-Vlaamse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie een oproep naar gemeenten, verenigingen en vrijwilligers, om tijdens dat weekend zo veel mogelijk stoommachines voor het publiek open te stellen en er een echt stoom-feest van te maken.
 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 06.01.2018
2709 artikelspagina's: 1 ... 4 5 6 7 8 <<< 9 >>> 10 11 12 13 14 ... 271