Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Vlaamse Journalisten Vereniging: bezoek Internationale Luchthaven Oostende-Brugge op zaterdag 8 december 2018

Samenvatting rondleiding

Indeling luchthaven

 • Land- en luchtzijde (landside & airside)
 • 1 landingsbaan (3200 meter lang en 60 m breed)
 • 3 zones voor voorbereiding vliegtuigen (apron1, 2 en 3) + Noordzee Helikopters
 • Centraal luchthavengebouw (aan Apron 2): inkomhal, check-in, douane- en veiligheidscontrole, 2 transitzalen (Shengen en extra-Shengen) met Horizon-cafetaria en shops, Bel Air restaurant, luchtvaartmaatschappijen, REPLO (belangenvereniging van de Luchthaven) aankomsthal en transportband voor bagage, kantoren, politie, security (personen en goederen)
 • 3 grote parkings
 • Brandstoftanks (bevoorrading van vliegtuigen met kamion-citernen)
 • Loodsen en gebouwen voor luchthaven-gebonden activiteiten (o.m. afhandeling bagage, stockage en behandeling van vracht, brandweer, loodsen voor vliegtuigen…)
 • Verkeerstoren (Belgocontrol)
 • Aan de kant van Stene (Torhoutsesteenweg) bevindt zich Apron 1 die in de toekomst uitsluitend zal gebruikt worden voor cargo
 • Langs de Nieuwpoortsesteenweg ligt Apron 3 die momenteel volledig uitgerust wordt voor General Aviation (kleine vliegerij) + luchtvaartopleidingen (VLOC – VIVES – Noordzee Vliegclub) & Restaurant Runway 26=08
Gebruik luchthaven
 • Passagiers (lijn & chartervluchten): toenemende activiteit - +/- 425.000 passagiers voor 2018 – Vaste maatschappij is TUI
 • Vracht (cargo): Egyptair & Kalita
 • General Aviation (kleinere toestellen voor bedrijfsvluchten,  (sport-)vliegerij en VIP
 • Helikopters
 • Inde toekomst: drone-port
Algemeen
 • Zelfs de grootste vliegtuigen kunnen landen en opstijgen in Oostende
 • Verplaatsing van transitzalen naar  vliegtuig gebeurt in Oostende per bus of te voet (charme van kleinschaligheid!)
 • Momenteel verhoogde veiligheidscontrole (fase 3 terreurdreiging)
 • Voor vertrek wordt het vliegtuig omwille van de beperkte zichtbaarheid door piloot vanuit de cockpit naar de startbaan gesleept (pushback)
 • Verschil tussen vracht- en passagiersvliegtuig: raampjes – laaddeur (meestal in het midden – soms ook via staart of snuit)
 • Lading d.m.v. speciale rolpaletten en –containers – roller wheels. Via Oostende vervoer van dieren – gekoelde vracht – kuikentjes – bloemen – vis - groenten … (systeem van koude-ketting met koelruimten op de luchthaven – kwaliteits- en veiligheidscontrole / dierenarts - voordeel via luchtvervoer: snelheid en efficiëntie)
 • Voorbeelden: een Boeing met 60 ton vracht weegt ongeveer 110 ton
 • Een Antonov-vliegtuig kan tot 105 ton vracht vervoeren
 
 •  
 
 • Wordt uitgevoerd door Belgocontrol (= onafhankelijk organisme)
 • Ieder binnenkomend of vertrekkend vliegtuig wordt gevolgd via radar
 • Controle vanuit de verkeerstoren: straal van 8 km
 • De communicatie tussen bv. de verkeerstoeren en het vliegtuig geschiedt internationaal in het Engels.
 • Ieder vliegtuig heeft identificatiecode (cfr. nummerplaat auto - dat zijn de roepletters voor de radio) – voor België = OO gevolgd door nationale registratiecode
 • Specifiek voor luchthaven Oostende: indien mogelijk opstijgen richting Middelkerke – full speed – hoogte winnen boven de zee.
Brandweer
 • 24 op 24 en 7 op 7 paraat ‘Safety First’
 • Altijd 6 à 7 man van dienst
 • Oostende heeft het hoogste veiligheidscijfer van alle Belgische luchthavens
 • Sommige toestellen maken een tussenlanding om te tanken – brandweer bij iedere tankbeurt standby. In principe wordt er nooit volgetankt maar enkel wat nodig is om de vlucht te kunnen uitvoeren (+ reserve).
 • OST beschikt over 3 oudere en één splinternieuwe ‘crash tenders’
 • Altijd 12.500 liter water beschikbaar in bluswagens / ook grote voorraad schuim (1.500 liter)
 • Bij calamiteit binnen 2 minuten ter plaatse en binnen de 3 minuten aan het spuiten
 • Houden ook de baan zuiver (rubber verwijderen) en ijsvrij (ook de vliegtuigen) in de winter
 • Hebben alles ter beschikking: hydraulische schaar – sproeiers – slijpschijven – kettingzagen - poederblussers – schuimtapijt voor hitteschild bij noodlanding…
 • De luchthaven beschikt ook over een BCU (Bird Controll Unit) om volgels te verdrijven: met geluid van vogels – klappers… maar soms ook schieten met scherp
 •  
 
 • Verzorgt de afhandeling bij laden en lossen
 • Beschikt over loodsen voor overslag (vervoersklaar maken)
 • Heeft grote diepvriescellen – frigo’s – weegbruggen – beveiligde hoek voor gevaarlijke producten
 • Metalen paletten – containers – kratten
 • Loskades voor aan- en afvoer
 
Voor de redactie & fotografie: Bernard Decock - Bron: Walter Van den Branden- VJV 
 


Geplaatst op 12.12.2018

Historische Kerststal in Kortrijks Begijnhof

Tijdens deze Kerstperiode is de historische kerststal in de begijnhofkapel zeker een ommetje waard. De stal dateert van eind van de 19de eeuw (vermoedelijk tussen 1895 en 1900). De beelden zijn een halve meter hoog en komen uit Beieren (Duitsland). In 1993 werden stal en beelden teruggevonden in de sacristiekapel. Jozef en Maria in een jutezak. Na meer dan 100 jaar zagen ze weer het licht. Toen in 1993 de aanzet om het begijnhof voor de toekomst te bewaren. Het begin van een lang restauratieproces.
Momenteel wordt de kerststal ieder jaar met fijne hand en grote zorg opgezet door Hubert Vromant, huisbewaarder en jarenlang de herder voor het laatste begijntje Marcella Pattyn.


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Wim Vandamme, - Vrienden en bewoners Begijnhof Kortrijk

Geplaatst op 12.12.2018

Gents koerierbedrijf betrapt op zwartwerk – 5 bestelwagens in beslag

 Op maandagavond 10 december 2018 voerde de RSZ-inspectie samen met de lokale politie zone VLAS in opdracht van het arbeidsauditoraat Gent een controle uit op het bedrijfsterrein van een farmaceutisch bedrijf in Kortrijk.  De controle was gericht op een koerierbedrijf uit Gent, dat instaat voor de verdeling van medicatie aan apothekers en rusthuizen. Er waren immers concrete aanwijzingen dat dit koerierbedrijf zich schuldig maakt aan sociale fraude.
 Tijdens de controleactie werden zeven bestelwagens onderschept en zeven chauffeurs van het koerierbedrijf aan het werk aangetroffen. Geen enkele van deze chauffeurs was aangegeven aan de sociale zekerheid. Vijf van de zeven bestelwagens van het koerierbedrijf werden in beslag genomen.
 Deze actie en dit onderzoek kadert in het beleid van het arbeidsauditoraat Gent om ernstige sociale fraude aan te pakken, onder andere ook in de fraudegevoelige sector van het vervoer van goederen op de weg.

Voor de redactie :  Bernard Decock - Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke - Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede

Geplaatst op 12.12.2018

Brief die Dokters van de Wereld, CIRÉ-ASBL, Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen – BxlRefugees en CNCD – 11.11.11 die ze op 9 december hebben gestuurd naar de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie de Block

Wij houden er vooreerst aan u hiervoor te feliciteren en hopen zeer snel met u te kunnen samenwerken in het kader van uw nieuwe verantwoordelijkheden.
 
Daarom spreken wij u graag aan over de recente beslissing van uw voorganger, de heer Theo Francken en de gevolgen die uit deze beslissing zijn voortgevloeid.
 
U weet beslist dat op 22 november 2018 een dagelijkse beperking van de toegang tot de Dienst Vreemdelingenzaken werd ingesteld. Dit heeft als gevolg dat mensen die een asielaanvraag willen indienen zich het recht tot aanvraag, studie van het dossier of subsidiaire bescherming en het recht op onthaal ontzegd zien.
 
Wij hebben de beleidsmakers geïnformeerd en gedocumenteerd dat honderden mensen – mannen, vrouwen en kinderen – zich elke ochtend in de barre winterkou voor een gesloten deur bevonden.
 
Vorige week werd een baby van ongeveer twee maanden oud met onderkoelingsverschijnselen aangetroffen in de wachtrij voor de Dienst Vreemdelingenzaken. Gelukkig  kon hij met spoed worden verzorgd.

Wij zijn blijven hameren op de desastreuze gevolgen van deze beslissing, door onder andere te wijzen op de druk die deze beslissing op de eerstelijns actoren uitoefent. Deze situatie is onhoudbaar, onmenselijk en getuigt van een gebrek aan menswaardigheid.
 
Wij, ondergetekenden, Dokters van de wereld, CIRÉ-ASBL, Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen – BxlRefugees en CNCD – 11.11.11, nemen kennis van het feit dat u beslist heeft, de maatregel van uw voorganger om het aantal asielaanvragen tot 60 per dag te beperken, zal annuleren.
 
Het is belangrijk dat de nieuwe maatregelingen de toegang tot het recht op asiel en toegang tot de opvang van alle mensen op de vlucht garanderen.

Daarom vragen wij u in het kader van uw nieuwe bevoegdheden om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te willen treffen om de wettelijke doelstellingen inzake asielaanvragen te bereiken.
 
Dit houdt de heropening  van opvangplaatsen in de onthaalcentra in en een versterking van het personeel bij alle betrokken diensten.
 
In afwachting vragen wij u om de nodige maatregelen te treffen zodat elke asielaanvrager op zijn minst een bewijs van aanmeldingspoging tot asielaanvraag ontvangt, zelfs bij onmogelijkheid er toegang tot te zullen krijgen.
 
Wij dringen ook aan op een tijdelijke noodopvang in afwachting van opvang in het reguliere onthaalcircuit.
 
Tenslotte, Mevrouw de Minister, houden wij ons volledig ter uwer beschikking en stellen wij voor om, indien u dit wenst, een bijeenkomst te plannen op uw kantoor, om het contact te herstellen tussen de burgers en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Wij kijken alvast uit naar de oplossingen die uw diensten met respect voor mensenrechten zullen uitwerken en danken u voor uw aandacht.
 
Inmiddels verblijven wij, Mevrouw de Minister, Geachte Mevrouw De Block, met respectvolle groeten

Voor de redactie  : Bernard Decock - Eef Heylighen Teamcoördinator pers en communicatie Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Geplaatst op 11.12.2018

Stad Wervik roept Ward Claeys uit tot sportman van het jaar

Topsportgymnast Ward Claeys (17 jaar) werd door het stadsbestuur van Wervik verkozen tot sportman van het jaar 2018. Nadat sportgroep Vaste Vuist Lauwe ook de trofee “sportverdienste” in Stad Menen mocht in de wacht slepen, is dit de tweede grote erkenning voor een gymnast/lid van sportgroep Vaste Vuist Lauwe. Het stadsbestuur van Wervik zorgde voor een gevulde en zeer aangename avond. Milo Vanderbrugge was kandidaat in de categorie belofte van het jaar.
Afgelopen vrijdag werden alle Wervikse sporters, die op minstens provinciaal niveau in 2018 verdienstelijk waren, gehuldigd. Een avond vol unieke prestaties,  memorabele sportbeelden, een aandenken voor iedere laureaat en natuurlijk persbelangstelling.
Ward startte op jonge leeftijd met turnen (5 jaar). Ward Claeys combineert sedert 8 jaar topsport en studie. Reeds 3 jaar in BTB Lauwe (Basisschool voor Topsportbeloften) en sedert 5 jaar in Topsportcentrum Gent onder de vlag van Vaste Vuist Lauwe. Hij traint 34u per week. Ward Claeys behaalde in België het hoogst haalbare op het hoogste niveau (A-niveau): Belgisch kampioen! Bovendien schitterde hij op de vele internationale wedstrijden. Ward wordt door de Gymfederatie gezien als een uitzonderlijk talent in de gymnastieksport. Hij behaalde dit jaar meermaals de eerste plaats op een internationale wedstrijd.
Dit jaar mocht Ward met het nationale juniorenteam (bestaande uit 3 gymnasten) deelnemen aan het EYOF, de Olympische Spelen voor juniores. Na schitterende kwalificaties wist hij een toestelfinale te behalen. In die toestelfinale aan het Paard met Bogen behaalde Ward Claeys Olympisch EYOF-brons. Als enige Belgische gymnast wist Ward Claeys zich te kwalificeren voor de Jeugd Olympische Spelen te Buenos Aires. Hij eindigde er in de top 10 bij de beste gymnasten van de wereld.
Meteen een mooie kers op de spreekwoordelijke taart en een opsteker voor het volgend seizoen.
Op de foto met vlnr Defossez Dries (voorzitter Vaste Vuist Lauwe), Milo Vanderbrugge (BTB Lauwe) en Ward Claeys (Vaste Vuist Lauwe) sportman 2018 stad Wervik

Voor de redactie  : Bernard Decock- Bron  : Dries Defossez - Vaste vuist Lauwe 
 

Geplaatst op 11.12.2018

Contrei, een innovatief samenwerkingstraject voor een regio in transitie

Regio Leiedal staat voor heel wat grote uitdagingen. Hoe gaat Leiedal  als regio verder ontwikkelen? Hoe anticiperen zij op de klimaatuitdagingen? Hoe houd Leiedal  haar  regio leefbaar en aantrekkelijk voor iedereen? Hoe zetten  zij samen in op een kwaliteitsvolle regio om te werken en te wonen zonder in te boeten op open ruimte?
Deze en vele andere vragen vormden een inspiratiebron om onze regio, Zuid-West-Vlaanderen, voor te bereiden op deze toekomstige transities.

In nauw overleg met bovenlokale en lokale besturen werkte Leiedal hard aan een innovatieve ruimtelijke regiovisie, een visie die zich focust op kwaliteit en niet op kwantiteit. Vernieuwend en voor het eerst in Vlaanderen is de integrale en gezamenlijke aanpak.
Het resultaat is een gloednieuwe publieksgerichte publicatie “Contrei - Samenwerken aan een regio in transitie”, die we samen met de burgemeesters van onze regio aan u willen voorstellen. Wij nodigen u dan ook graag uit op vrijdag 14 december om 11u45 in de gebouwen van Leiedal. Waar wij u de 3 grote krachtlijnen van de toekomst en de verdere aanpak willen toelichten.

Programma
• Inleiding – Filip Vanhaverbeke, directeur Leiedal
• Regionaal partnerschap met focus op 3 strategische krachtlijnen – Vincent Van Quickenborne (burgemeester Kortrijk)
• De drie krachtlijnen aan de hand van 3 concrete cases
- Alain Top, burgemeester Harelbeke
- Jan Seynhaeve, burgemeester Wevelgem
- Marc Doutreluingne, burgemeester Zwevegem
• Slot
Praktisch
Wanneer: vrijdag 14 december 2018 om 11u45
Waar: Leiedal, Pres. Kennedypark 10, 8500 Kortrijk
Info: Jeroen.vanthournout@leiedal.be

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Petra Decant -  Intercommunale Leiedal


 

Geplaatst op 11.12.2018

Resultaten BOB-weekendcontroles: 99% van de 273 gecontroleerde bestuurders in orde


Zowel op zaterdag 8 als zondag 9 december 2018 voerde de politiezone Vlas tijdens de BOB-wintercampagne nieuwe alcoholcontroles uit.  Er werd gewerkt met kleine en uiterst flexibele controleposten.
1. Resultaten alcoholcontroles op zaterdag 8 december
De politie stond tussen 17.00 uur en 21.30 uur opgesteld in de Kortrijksestraat en Stasegemsesteenweg in Kortrijk en de Torkonjestraat in Marke:
·        In totaal werden 95 bestuurders gecontroleerd, 2 daarvan hadden te veel gedronken, wat overeenkomt met 2,1 %.
·        de ene overtreder moest zijn rijbewijs 3 uur inleveren, de andere 6 uur
·        er werden ook 8 processen-verbaal opgesteld wegens inbreuken op de autoverzekering, defecte lichten, technische keuring …
2. Resultaten alcoholcontroles op zondag 9 december
De politie stond tussen 11.00 uur en 15.00 uur opgesteld in de Brugsesteenweg en Doornikserijksweg in Kortrijk.
·        in totaal werden 178 bestuurders gecontroleerd, niemand had te veel gedronken
·        er werden wel 21 processen-verbaal opgesteld wegens inbreuken op de gordeldracht, GSM-gebruik achter het stuur, technische eisen, autoverzekering …
 Politiezone VLAS: “De inwoners en bezoekers van Kortrijk, Kuurne en Lendelede weten intussen dat alcoholcontroles in de politiezone sowieso het ganse jaar door een absolute prioriteit zijn. Toch zijn tijdens de huidige eindejaars- en nieuwjaarsperiode extra intensieve en gerichte controles in het kader van de BOB wintercampagne zeker nodig, want het is dé feestperiode bij uitstek! Alleen door veel gerichte controles te doen wordt de pakkans groter en lopen hardleerse bestuurders tegen de lamp. Het overgrote deel van de bestuurders heeft die boodschap duidelijk begrepen”.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | communicatieverantwoordelijke  Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede 
 

Geplaatst op 11.12.2018

Politiezone Vlas organiseert infoavond over de 8 nieuwe vacatures voor leden van de geïntegreerde politie

Op maandag 17 december 2018, om 18.00 uur, is er in het nieuw politiecommissariaat, gelegen in de Minister De Taeyelaan 9 in Kortrijk een infoavond waarbij uitgebreid ingegaan wordt op de inhoud van 8 vacatures in de politiezone Vlas  ( Belangrijk: deze jobavond is enkel bedoeld voor leden van de lokale of federale politie )
Aan geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd om zich vooraf in te schrijven bij de Personeelsafdeling via list.pz.vlas.prs@police.belgium.eu, met vermelding van de vacature(s) waarvoor zij interesse hebben.
Overzicht van de vacatures - Mobiliteit 2018-05:

 • 1 plaats hoofdinspecteur of inspecteur binnen de afdeling Informatiebeheer
 • 2 plaatsen hoofdinspecteur binnen de afdeling Interventie, Teams
 • 1 plaats hoofdinspecteur binnen de afdeling Wijkwerking, team Wijk Kortrijk
 • 1 plaats inspecteur binnen de afdeling Interventie, Teams;
 • 1 plaats inspecteur binnen de afdeling Interventie, team Dispatching
 • 1 plaats inspecteur binnen de afdeling Wijkwerking, team wijk Kortrijk
 • 1 plaats inspecteur binnen de afdeling Mobiliteit, team Motorrijder
Politiezone Vlas: “Al onze afdelingshoofden zijn op maandagavond 17 december aanwezig om de kandidaten meer tekst en uitleg te geven over de inhoud van deze vacatures. Onze politiezone wil de juiste man of vrouw op de juiste plaats en doet daarom deze extra inspanning. Zo’n informele avond kan meteen een goede basis vormen voor latere selectiegesprekken. Wij geloven dan ook sterk in de meerwaarde ervan.”
De kandidaturen kunnen via de huidige politiezone of –dienst ingediend worden t.e.m. vrijdag 28 december 2018.


 Voor de redactie : Bernard Decock - Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | communicatieverantwoordelijke  Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede

Geplaatst op 11.12.2018

3de VJV CAFEin Oostende

De eerste edities van het  VJV-café, in december 2017 in het Pakhuis in Antwerpen,  in mei dit jaar in Hasselt,
waren een daverend succes. Tijdens die cafés konden de aanwezige journalisten in een losse sfeer van gedachten wisselen over
welbepaalde onderwerpen, bespraken er de problernen.en wisselden -de nodige , tips uit. .
Een traditie om verder te zetten, en dus volgde er  op 8 december een 3de VJV-Café. De Vlaamse Jounalisten vereniging  hebben hoge ambities, want
als setting werd gekozen voor de luchthaven van Oostende. Maar waren deze keer niet alleen: Zij  nodigden
ook hun collega's freelance journalisten en plaatselijke correspondenten uit om aanwezig te zijn op het VJV-café.
Zo konden ze kennismaken met de VJV  vereniging en met allen konden ze  putten uit nog bredere  ervaringen bij het bespreken van de thema's
De partners van de aanwezige jounalisten en hun  collega-journalisten werden op 8 december verwacht  in het prachtige gebouw van
restaurant Runway op het luchthaventerrein. Het VJV bestuur zorgde  voor een onthaal met warme koffie en koeken. Terwijl
alle journalisten de koppen bij elkaar staken tijdens het 3de VJV-café, mochten  de partners  genieten in het nabijgelegen
Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren, om een blik achter de schermen te werpen (figuurlijk gesproken,
natuurlijk! )
Nadat de resultaten van het Café besproken  te hebben was het tijd voor een netwerkmoment, samen met de
inmiddels teruggekeerde partners. De receptie was het ideale moment om nieuwe contacten te leggen met collega's
uit deze regio.Na een heerlijke lunch voor de leden en partners in het Runway
restaurant werdt  er een exclusief airside-bezoek aan de luchthaven  georganiseerd  De   
voormaiige VJV-voorzitter Waiter Van den Branden heeft uitzonderlijk dit geleid bezoek achter de schermen voor  de Vlaamse jounalisten vereniging  heeft kunnen regelen

Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock - Bron  : VJV

Geplaatst op 11.12.2018

Winter in kortrijk

Kerstmarkt op het Schouwburgplein

Liefhebbers van de kerstmarkt kunnen, net zoals vorig jaar,  terecht op het Schouwburgplein. Van 7 tot en met 30 december is het Schouwburgplein omgetoverd tot een gezellig, feeëriek kerstdorp. Het dorp is uitzonderlijk gesloten op dinsdag 25 december.
In het sprookjesachtig kerstdorp kan je genieten van winterse lekkernijen, heerlijke glühwein en traditionele kerstmuziek. De chalets veranderen het Schouwburgplein in een winterse wonderstad.
Je kan er terecht voor een kop warme chocolademelk, een pannenkoek, jenever of hamburger. Ben je nog zoek naar een origineel kerstcadeautje? Kom dan zeker eens kijken in de diverse chalets  met winterse hebbedingetjes.

Openingstijden

periode vrijdag 7 december t.e.m. vrijdag 21 december

van 17 tot 22 uur*
periode zaterdag 22 december t.e.m. zondag 30 december
vanaf 15 tot 22 uur*
weekends: vrijdag en zaterdag
van 15 tot 23 uur*
uitzonderingen:
maandag 24 december tot 16 uur* - op dinsdag 25 december is de kerstmarkt gesloten

Ijspiste

07 december 201806 januari 2019
Wie even genoeg heeft van het kermisvertier op de Grote Markt, kan zich op de overdekte ijsschaatspiste wagen. Wie zich liever niet op het ijs begeeft, kan het spektakel met een drankje in de hand gade slaan in de winterbar met transparante wand. Nieuw dit jaar is een overdekte terraszone waar de ouders en vrienden aan het ijs zelf kunnen genieten van het vertier.
Op verschillende dagen kan je nog extra genieten van kinderanimatie en optredens. Ook scholen en groepen zijn zeker welkom op het ijs.
Prijs:
Individuele schaatsers, huur schaatsen inbegrepen: € 7
Individuele schaatsers met eigen schaatsen: € 5
Groepen vanaf 15 personen: € 5 per deelname
Scholen: € 3 per deelname (max. 1 uur, op voorhand te reserveren, niet op vrijdagavond of tijdens het weekend);
De individuele schaatsers en groepen kunnen onbeperkt in duur schaatsen zonder de piste te verlaten.
Openingsuren:
Ma-do: 13 tot 22 uur
Vrij–za: 13 tot 00 uur
Zo: 13 tot 22 uur
Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock  - Bron  : Stad kortrijk
 

Geplaatst op 07.12.2018
3878 artikelspagina's: 1 ... 4 5 6 7 8 <<< 9 >>> 10 11 12 13 14 ... 388