Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Roeselaarse drugsbende opgedoekt door recherche van politiezone RIHO

Sedert het begin van 2018 voert de drugsectie van de recherche van politiezone RIHO een onderzoek naar een bende die zich bezig houdt met de verkoop van speed, cocaïne, XTC en cannabis hoofdzakelijk in de streek van Roeselare en Izegem maar zij hadden ook klanten in Kortrijk en aan de kust.

Op 15 maart 2018 werden de hoofdverdachten uit het onderzoek opgepakt en werden 3 huiszoekingen uitgevoerd in Roeselare en 1 huiszoeking in Moorslede. Hierbij werden in een garagebox 2,2 kg speed, 400 gram cannabis en 189 gram cocaïne aangetroffen.
Eén van de hoofdverdachten had op het ogenblik van de arrestatie een rugzak bij met hierin 548 gram speed.

Huiszoekingen

De daarop volgende dagen werden nog 5 huiszoekingen uitgevoerd in Roeselare, 2 huiszoekingen in Izegem, 1 huiszoeking in Ardooie, 1 huiszoeking in Staden 1 huiszoeking in Knokke. Hierbij werden nog 880 XTC pillen, 800 gram speed, 463 gram cannabis, 40 gram heroïne en 20 gram cocaïne aangetroffen. Ook werd er 6.000 euro drugsgeld in beslag genomen. Opvallend was dat er bij de verdachten 14 wapens werden in beslag genomen waaronder 7 vuurwapens. Zes van deze vuurwapens betroffen luchtdruk- en alarmpistolen. Tijdens de huiszoeking bij één van de hoofdverdachten werd een jachtgeweer met bijhorende munitie gevonden dat achter de deur in de woonkamer stond opgesteld. Bij een andere verdachte werd een schietensklare harpoen aangetroffen.

“Naast de drugs en vuurwapens werden ook nog tal van pocket weegschalen in beslag genomen, messen, stroomstootwapens en verpakking voor drugs. Opvallend was de pocket weegschaal die er uit ziet als een pakje sigaretten. De speurhond vond in één van de wagens ook een doos cacaopoeder met onderaan een valse bodem waarin drugs zaten verstopt.” Aldus Lieven Vandenberghe, hoofd van de lokale recherche.

Er werden 15 verdachten gearresteerd door de politie waarvan er 7 voor de onderzoeksrechter te Kortrijk werden geleid waarvan 6 verdachten, woonachtig in Roeselare en Izegem werden aangehouden en opgesloten in de gevangenis. 1 vrouw is vrij onder voorwaarden.

FVW / Foto FVW
 
 

Geplaatst op 04.04.2018

Eerste internationaal zitvolley tornooi te Waregem

Nadat twee jaar geleden in Waregem een Zitvolley Team werd opgericht door Damesvolley Waregem, organiseert Zitvolley op zondag 15 april 2018 hun eerste internationaal Zitvolley tornooi.

Deze Paralympische sport is een G-Sport voor spelers/speelsters met een fysieke beperking of een licht mentale handicap. Na anderhalf jaar trainen om de knepen van de sport onder de knie te krijgen en op elkaar ingespeeld te geraken, heeft het Waregemse Zitvolley Team reeds enkele oefenwedstrijden en tornooien gespeeld. Vorig jaar namen ze ook deel aan een tornooi in Nederland. Op nationaal niveau kan iedereen meespelen, man of vrouw, jong of oud, met of zonder beperking. In het tornooi voor clubs wordt er dus inclusief en gemengd gespeeld. Ook de komende weken staan nog tornooien gepland in Frankrijk en Nederland.

Naast de 3 Vlaamse clubs Scabazoe Zoersel, Kruikenberg Ternat en Zitvolley Waregem, nemen nog 2 teams uit Frankrijk, namelijk Villeneuve d’ Ascq en Tourcoing deel aan het tornooi. Het tornooi gaat door in de sporthal van het Jeugdcentrum van Waregem op zondag 15 april 2018 van 10.00 tot 17.00 uur.

Zit niet stil, speel zitvolley

Onder het motto “zit niet stil, speel zitvolley” lanceert het Zitvolley Team Waregem een campagne waarbij ze op zoek gaan naar bijkomende leden. Zitvolley Waregem is een enhousiast team van 12 leden en kan nog wat extra leden gebruiken. Er wordt wekelijks getraind op woensdag van 20.00 tot 21.30 uur onder leiding van een gediplomeerd trainer zitvolleybal. De eerste maand kan iedereen vrijblijvend komen meetrainen. Er wordt nog getraind tot eind mei. Zowel heren als dames zijn welkom.

Het Zitvolley Team Waregem is ook nog op zoek naar clubs/ploegjes om oefenwedstrijden te spelen tijdens de trainingsmomenten. Zowel jeugdploegen als recreatieve ploegen zijn welkom. Na een korte inleiding kan iedereen gemakkelijk zitvolleybal spelen. Personen of groepen die interesse tonen voor zitvolley kunnen contact opnemen met trainer Pol De Smedt: pol@damesvolleywaregem.be.
Zitvolleybal wordt gespeeld 6 tegen 6. De spelers zitten op de grond en schuiven, glijden of rollen om de bal te spelen. Het net hangt dan ook lager (110cm) en het terrein is kleiner (10m x 6m) zodat het een dynamische en leuke sport blijft.

Sedert 1980 staat zitvolleybal vast op de kalender van de Paralimpische spelen en deze zomer zijn er  Wereldkampioenschappen in Nederland.

FVW / Foto FVW
 

Geplaatst op 04.04.2018

Natuurgebied Rotersmeers versterkt Leievallei dankzij NatuurbanK

De stad Kortrijk en Natuurpunt bundelen de krachten voor de aankoop en inrichting van het natuurgebied
Rotersmeers in Bissegem. Natuurpunt Beheer vzw verwierf in 2016 drie percelen die de site vormen. Via de
Kortrijkse NatuurbanK staat de stad de vereniging met 31.535,67 euro bij. Die is door de stad opgericht om
natuurverenigingen financieel bij te staan in het verwerven, inrichten en beschermen van belangrijke lokale
natuurgebieden.
Het verwerven van natuurgebieden is voor natuurverenigingen niet evident. De Vlaamse overheid stelt hiervoor subsidies
ter beschikking maar de grondprijzen in Kortrijk liggen significant hoger dan het maximale subsidiebedrag. Bepaalde
terreinen komen ook niet in aanmerking voor Vlaamse subsidies, ondanks het feit dat ze een duidelijk lokaal belang
hebben. Dit zorgt ervoor dat de natuurverenigingen veel eigen middelen moeten investeren, wat niet altijd haalbaar is en
waardoor belangrijke opportuniteiten verloren gaan.
De gemeentelijke NatuurbanK vormt een mooie aanvulling op de vele initiatieven die de stad reeds zelf of in samenwerking
met anderen onderneemt voor de vergroening van onze stad en voor de realisatie van nieuwe natuur. Met onder andere de
natuurontwikkelingen stadsgroen Marionetten en Ghellinck, het ecologisch park op Kortrijk Weide, het Tinekesbos en nu de
uitbreiding van natuurgebied Rotersmeers.
Bert Herrewyn, schepen van Leefmilieu: “De aankoop van nieuwe terreinen is duur, zeker in Kortrijk. Door de krachten en de middelen van
de natuurverenigingen en de stad te bundelen, kunnen we meer natuur realiseren dan elk apart.”
Natuurgebied Rotersmeers
De aankoop van de drie percelen die dit natuurgebied vormen, samen 2,16 hectare of ruim drie voetbalvelden, kadert
in een groter geheel. Namelijk de ecologische opwaardering van de hele Leievallei. De vallei gelegen tussen Kortrijk en
Bissegem is, aldus Natuurpunt, het belangrijkste stadslandschap waar natuurontwikkeling, landbouw, erfgoed en recreatie
in elkaar opgaan. Het gebied omkadert verschillende natuurgebieden: de vallei van de Neerbeek, Kruiskouter-Leiemeersen,
Leiekant Marke en natuurgebied Rotersmeers. Voor dat laatste gebied werd samen met de provincie West-Vlaanderen een
inrichtingsplan opgemaakt waarbij een aantal natuurdoelen vooropgesteld worden.
Het voornaamste doel is een kwaliteitstoename van de biodiversiteit. De eerste beheerwerken zijn intussen bezig met
maaibeurten, het knotten van bomen en het bouwen van een houtmijt. Natuurlijke ecologische ontwikkeling is een
gevolg van deze beheerwerken. Naast broedplaats, rustgebied en foerageergebied voor riet- en moerasvogels is het
een voedselgebied en verplaatsingsroute voor zoogdieren, amfibieën, spinnen, insecten. Om de aanwezigheid van
deze diversiteit te versterken zijn er verdere werken gepland. De aanleg van een gracht en een poel, die tegen eind
2018 afgewerkt zullen zijn, staan eerst op de agenda. Daarna volgt verdere beplanting van de site. Naast ecologische
opwaardering is toegankelijkheid een streefdoel, de natuur moet beleefd worden.
Dwars door het gebied liep een buurtweg die het oude kerkje van het vroegere gehucht Bissegem met de weg van
Kortrijk naar Menen verbond. Die buurtweg zal in de toekomst weer opengesteld worden in de vorm van een wandelpad
doorheen het natuurgebied. Dit wordt tegelijk een makkelijke toegangsweg voor wandelaars tussen de Meensesteenweg
en de Trakelweg. Tenslotte zal ook een kleine brug deel uitmaken van het toegankelijkheidsplan. Een interessant gegeven:
de naam Rotersmeers verwijst naar het rijke vlasverleden van de stad. Het natuurgebied is namelijk genoemd naar de
vlasroterijen, de vlasverwerkingsfabrieken die veelvuldig te vinden waren langs dit deel van de Leie.
NatuurbanK betaalt 31.535,67 euro
De drie percelen hebben samen een totale oppervlakte van 21.673m², of 2,16 hectare. De site werd door Natuurpunt voor
een bedrag van 99.426,31 euro verworven, inclusief alle kosten. Door subsidieaanvragen, los van die van de stad, had de
vereniging de restfinanciëring al kunnen terugbrengen tot 47.303,50 euro. Via de Natuurbank draagt de stad 31.535,67 euro
bij om die kosten verder terug te brengen. Via een aanvullende subsidie kan de stad ook een bijdrage leveren aan de eerste
inrichting van de verschillende percelen van het natuurgebied. Deze bedraagt max. 5000 euro per hectare. Op deze manier
zorgen alle betrokken organisaties dat er genoeg financiële ruimte is om het inrichtingsplan kwalitatief te volbrengen.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Seel Seynhaeve  - Dienst communicatie Stad Kortrijk - Foto's  : Natuurpunt  kortrijk

Geplaatst op 04.04.2018

KVK Spelers op Kortrijkse paasfoor

Op uitnodiging van het Kortrijkse Stadsbestuur  , mocht Rudolf Scherpereel   de KVK Spelers samen met hun trainer  Glen De Boeck ontvangen in de Beatrijszaal van het historich stadhuis van Kortrijk.  Nadien  mochten de spelers zich uitleven op de kortrijkse paasfoor   en namen  ze voldoende de tijd om de    talrijk opgekomen supporters te plezieren .

Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 04.04.2018

Wat gebeurt er met de MUG en de spoedafdeling in Blankenberge?

Omwille van de onverwachte situatie die de afgelopen dagen is ontstaan rond de MUG (mobiele urgentiegroep) wenst het stadsbestuur Blankenberge zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen naar de bewoners toe.
Burgemeester Ivan De Clerck communiceerde gedurende het weekend van 31 maart via de sociale media: “Sinds vrijdagnamiddag 30 maart iets na 17 uur ben ik op de hoogte van de tijdelijke situatie met de MUG. Onmiddellijk werd overleg gevoerd met AZ Zeno, de gouverneur en de brandweerzone. In een latere fase werden ook contacten gelegd met diverse kabinetten. Voor mezelf is er maar één grote prioriteit, namelijk de veiligheid van onze inwoners en de vele toeristen met een maximale dienstverlening vrijwaren. De komende dagen wordt alles in het werk gesteld om dit alles zo snel mogelijk opnieuw te kunnen garanderen.
In het belang van een positief eindresultaat kan ik nu niet alles in de openbaarheid brengen. Ik garandeer onze inwoners en bezoekers echter alles in het werk te stellen om deze onrechtvaardige situatie recht te zetten. Ik ben een boze, maar strijdvaardige burgemeester. Belangrijke voetnoot: de dienstverlening blijft verzekerd, de spoeddienst is open en de 112, de ambulances, zijn operationeel.”
De afgelopen jaren werden door de respectievelijke burgemeesters samen met de directie van AZ ZENO, de bevoegde ministers en hun kabinetten meerdere gesprekken gevoerd (met succes). Daarbij werden afspraken gemaakt omtrent de mogelijkheden om de MUG, PIT (Paramedisch interventie Team met verpleegkundige), of PITplus (idem met dokter aan boord) in Blankenberge te behouden.
Waar het nu (de afgelopen dagen) administratief is fout gelopen, is niet onmiddellijk duidelijk. Wel wordt direct na dit verlengde weekend actie ondernomen om zo snel mogelijk een duidelijke oplossing voor Blankenberge vast te leggen.
De burgemeester van Blankenberge, Ivan De Clerck is duidelijk: “Meerdere criteria bevestigen de nood aan een MUG of een PIT in Blankenberge: bijna veertig percent van onze inwoners is zestig plusser. Vergeet de maatschappelijk zwakkere doelgroepen niet en de invloed van ons toerisme, waarbij onze stad explodeert van 20.000 naar 100.000 aanwezige personen op ons grondgebied. Laat die ambulance dan maar eens komen van eender waar….waanzin!”


Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron : Burgemeester Ivan De Clerck, 
 

Geplaatst op 01.04.2018

Taalcafé wordt gesmaakt

Amper twee maanden na het starten van het taalcafé in Wervik wordt de frequentie opgevoerd. Het taalcafé ging van start als een maandelijks initiatief waar anderstaligen op een informele en speelse manier Nederlands kunnen leren.
‘Na enkele bijeenkomsten valt dit praatcafé echter zo goed mee, dat de deelnemers zelf voorstelden om elke twee weken samen te komen om Nederlands te leren.’, aldus Sonny Ghesquière (sp.a) en Sanne Vantomme (N-VA). Voor de gemotiveerde deelnemers is één ontmoetingsmoment per maand te weinig. Ze willen dieper ingaan op de thema's die aan bod komen en een opbouw in de lessen steken om zo snel mogelijk het Nederlands onder de knie te krijgen.
Door het succes is het taalcafé nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de groepen te begeleiden.
Lijkt het je leuk om in contact te komen met mensen van verschillende culturele achtergronden, en ze persoonlijk op weg te helpen met het leren van de Nederlandse taal?
Stel je dan zeker kandidaat als vrijwilliger. Wil je eens langskomen in het taalcafé? Dat kan!
De eerstvolgende praatgroep gaat door op 9 en 23 april van 18.00 tot 20.00 u in het buurthuis De Kier, Gosserieslaan nr. 4 te Wervik (contactpersoon: Véronique Verhelst  056 95 2622).
 

FVW / Bron: Schepen Schepen Sonny Ghesquière

Geplaatst op 30.03.2018

Geen vuurwerk bij opening kortrijkse Paasfoor

Op donderdag 29 maart werdt de Paasfoor officieel geopend   in het kortijkse Stadhuis. Ik ben blij dat we naar een goede jaarlijkse traditie opnieuw de kortrijkse Paasfoor mogen openen,zoals steeds op witte donderdag die dit jaar vroeg valt wist Schepen Rudolf Scherpereel  te vertellen. Dit jaar  verliepen de afspraken met de forains zeer correct en hoffelijk.   Het huzarenstukje van plaatsimeester Filip Decock  die zich ieder jaar dubbel en dik plooit om alles in goede banen te leiden  mocht een groot en warm applaus in ontvangst nemen.  In aanwezigheid van  de 6 jarige prins en prinses  Oskar Verschoore, Joren Callens en Anna-Sophia Hinic  en de  Tinnekes van Heule en de Watermolen  Justine  Dekyvere, Zahra D'Haene ,  Febe Taghon en Xsam Scheldeman werd er een gratis rondleiding georganiseerd met meer dan 100 attracties verspreid over de talrijke pleinen en straten van het centrum.  .


Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 30.03.2018

Evenementen@Blankenberge

De zomer is in aantocht! In de gloednieuwe evenementenbrochure brengt Blankenberge een gebundeld overzicht van alle evenementen en activiteiten voor de komende maanden. De brochure is online raadpleegbaar en je kan ook gratis afhalen in het Infopunt Toerisme (Hoogstraat 2) van de badstad.
De evenementenpocket is ideaal voor wie op de hoogte wil blijven van alle grote en kleine activiteiten in de badstad van 1 april tot het einde van het jaar. Blankenberge blijft verbazen met een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan activiteiten. In juni volgt een tweede bijgewerkte versie, omdat de zomer- en herfstactiviteiten ondertussen nog worden uitgebreid.
Schepen van Toerisme Philip Konings: “De handige pocket bevat een interessante kalender voor inwoners en toeristen die willen weten wat er in de stad te doen is, maar ook voor handelaars die willen inspelen op evenementen die de stad organiseert is het een bijzonder nuttig instrument.”
Blankenberge pakt de komende maanden uit met een aantal stevige blikvangers. Tijdens de paasvakantie is er Strat’e Varia, het stadsfestival met mobiele straatacts op 7 april. In mei volgen de Tweedaagse Voettocht (5 en 6 mei) en de Havenfeesten (10 tot 13 mei). In juni staan Gin&Kok (9 juni), de Maatjeshappening (16 juni) en het totaalspektakel Waterfront (29 juni) op het programma. Zomerse blikvangers op cultureel vlak worden de fotografietentoonstelling En Route van Michel Hendryckx, de buitenexpo Zomersculpturen en de thematentoonstelling Belle Epoque Schatten: Thonet design in het Belle Epoque Centrum.
Tweedeverblijvers krijgen op hun thuisadres een afzonderlijke nieuwsbrief met praktische informatie en een overzicht van de belangrijkste evenementen in de badstad. Via dit kanaal wil het stadsbestuur eigenaars van tweedeverblijven ertoe aanzetten om ook tijdens weekends en vakantieperioden naar Blankenberge te komen.

Voor de redactie : Bernard Decock - Bron : Céline Claeys, diensthoofd Infopunt Toerisme

Geplaatst op 30.03.2018

Willemsfonds Kortrijk bestaat 140 jaar

Op 17 maart vierde Willemsfonds Kortrijk het 140-jarig bestaan met een academische zitting in de Gotische zaal van het stadhuis te Kortrijk, gevolgd door een receptie in de gravin Beatrijszaal. Tal van genodigden waren aanwezig.

Op het programma stonden volgende sprekers:
15u: Welkomstwoord door de afdelingsvoorzitter Kortrijk: Vincent Lagae
15u15: Woordje van gewezen Provinciale voorzitter : Sonja De Craemer
15u30: Woordje van de directeur Willemsfonds Nationaal: Ellen Buntinckx
15u45: Slotwoord van de Burgemeester Kortrijk: Vincent Van Quickenborne

Een aantal andere prominenten waren aanwezig zoals Carl Vereecke, gedeputeerd lid provincie West Vlaanderen, Jan Kempinaire, Maarten Vanderstichele en schepen Wout Maddens. Verder tal van afgevaardigden van de 21 afdelingen in West-Vlaanderen en uiteraard het bloed dat door de aderen stroomt, tal van leden.

Het Willemsfonds startte op 13 augustus 1877, dit op de markt in Kortrijk, in Café Français. Vervolgens gingen tal van activiteiten door in Café Royal. Van symfonische concerten tot voordrachten over taal, cultuur en boekdrukkunst, wat ook de basis was en nog altijd is! Het was de opzet van Jan Frans Willems om de Nederlandse taal voor te dragen als moedertaal in alle scholen, in die opzet zijn ze ook geslaagd. Zo is het Willemsfonds nog steeds actief na 140 jaar in Kortrijk.
Op het programma dit jaar staat onder meer op 15 mei een voordracht over het dialect in Vlaanderen, door Magda Devos, professor UGent, in VC Mozaïek. Alle info over de activiteiten kan bekomen worden via willemsfonds.kortrijk@gmail.com of via 0476 90 70 08 bij voorzitter Vincent Lagae. Kijk ook op www.willemsfonds.be

Voorzitter Vincent Lagae is trots en fier en bedankt het ganse bestuur die als een team doorheen alles gaat en staat! Proficiat.

Functies personen:             Carl Vereecke gedeputeerde
Jan Kempinaire was voorzitter Willemsfonds Kortrijk (1992-2000)
Vincent Lagae huidig voorzitter
Jan Galloo  bestuurslid WF Kortrijk
Vincent Van Quickenborne burgemeester van Kortrijk,  Volksvertegenwoordiger
Sonja Decraemer voorzitter provinciaal verbond Willemsfonds W-Vl
Ellen Buntinx directeur Willemsfonds nationaal
André Gevaert ondervoorzitter WF Kortrijk
Jean Merlevede secretaris WF Kortrijk
Wout Maddens schepen Kortrijk
Flora Van Den Heuvel, stafmedewerker Willemsfonds voor West-Vlaanderen

Op de foto vlnr: Carl Vereecke, Jan Kempinaire, Vincent Lagae, Jan Galloo, Vincent Vanquickenborne, Sonja Decraemer, Ellen Buntinx, André Gevaert, Jean Merlevede, Wout Maddens - niet op de foto, wel present: Flora Van Den Heuvel
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : De Mens Nu  - Lieve Decuypere


Geplaatst op 30.03.2018

Travestieshow 'Les Folles de Gand'

 Op donderdag 5 april 2018 om 14 uur
gaat in het Cultuurcentrum De Spil l Hippoliet Spilleboutdreef 1 l 8800 Roeselare de travestieshow "Les Folles deGand " door .
 
Les Folles de Gand zijn ondertussen meer dan een begrip geworden in Vlaanderen. Op vlak van spektakel zijn ze trendsetters en dat hebben ze ook in het buitenland gemerkt: de vele optredens in Nederland zijn daar het bewijs van. Nog steeds staan Glitter & Glamour, humor, hoge hakken en weelderige pruiken synoniem voor hun shows. De vele pluimencreaties doen u denken aan de Parijse revues.
Travestiegroep Les Folles de Gand brengt deze nieuwe show in hun grootste bezetting (8 artiesten) op scène: imitaties van bekende sterren, discokrakers, 90’s muziek en af en toe een recente hit zorgen ervoor dat iedereen wel zijn favoriete muziekperiode herkent. Vaak pure nostalgie dus maar uiteraard kan ook een vleugje humor niet ontbreken en daarbij wordt het publiek heel vaak betrokken om de komische act tot een hilarisch einde te brengen.
 
Ticket: € 15
Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk (melden bij inschrijving)
 
Inschrijven en betalen op rekening van Vief West-Vlaanderen vzw BE25 3800 8087 9782 met mededeling 050417 – aantal personen.
 
Info en inschrijven?
Vief West-Vlaanderen vzw l Tel. 056 25 72 61 l info.west@vief.be l www.viefwest.be

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Vief West-Vlaanderen

Geplaatst op 30.03.2018
3090 artikelspagina's: 1 ... 5 6 7 8 9 <<< 10 >>> 11 12 13 14 15 ... 310