Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Minister Gatz richt Vlaams Journalistiek Fonds op

Op voorstel van Mediaminister Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een Vlaams Journalistiek Fonds. Zo voert Gatz zijn plan van half juni uit om de coördinatie en verdeling van projectsubsidies voor innovatieve journalistiek te verbeteren. Het VJF moet uitgroeien tot een kennisdeling- en overlegplatform voor alles wat met nieuwsmedia en innovatie te maken heeft. Bij het VJF kan ook iedereen terecht met vragen over journalistiek.
Het Fonds zal de komende periode uitgroeien tot een verzamelplaats van informatie over de verschillende instellingen en organisaties die in de Vlaamse journalistieke sector actief zijn, interessante onderzoeken, samenwerkingsprojecten en inspirerende voorbeelden.
Sven Gatz: “In onze snel veranderende samenleving leren we allemaal willens nillens omgaan met sociale en digitale mediaplatformen. Om in dit bos de bomen te blijven zien en onze weg te vinden hebben burgers een betrouwbaar kompas nodig: pluriforme en kwalitatieve media op alle mogelijke platformen, gemaakt door gedreven, onafhankelijke en geloofwaardige journalisten, die we beter willen ondersteunen via het nieuwe Fonds.”
Het initiatief voor een VJF geeft ook een antwoord op de aanbevelingen van het Burgerkabinet Media. Dat vroeg o.m. meer in te zetten op het breed toegankelijk maken van mediakanalen, om berichtgeving te onderwerpen aan factchecks, samenwerkingen te stimuleren tussen journalisten en experts en burgerjournalistiek beter te ondersteunen.
Over de creatie van een nieuw Vlaams Fonds had minister Gatz in de juni overlegd met zijn Nederlandse collega. Het nieuwe VJF spoort beter met zijn Nederlandse tegenhanger, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ). Via beide fondsen zullen de inspanningen voor de ondersteuning van kwaliteitsvolle journalistieke ondersteuning in het gemeenschappelijk Nederlands taalgebied beter geïntegreerd kunnen worden.
In de zomer maakte Gatz al een subsidie van 550.000 euro vrij voor het Journalismfund.eu, waaronder het VJF als een afgebakend project fungeert. Het gros van deze middelen (circa 500.000 euro) wordt besteed aan innovatieve journalistieke projecten. De geselecteerde projecten worden volgende week bekend gemaakt.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Eva Vanhengel - Woordvoerder Sven Gatz

Geplaatst op 07.12.2018

Graduaatsopleidingen volop uit de startblokken

De Vlaamse Regering heeft op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 11 omgevormde graduaatsopleidingen goedgekeurd. Het gaat om opleidingen die nu nog in het volwassenenonderwijs gevolgd kunnen worden en vanaf volgend academiejaar als graduaatsopleiding in het hoger onderwijs aangeboden worden. Concreet zullen bijvoorbeeld opleidingen als ‘boekhouden’ worden omgevormd tot graduaatsopleiding ‘graduaat in de accounting administration’ en opleidingen bedrijfsautomatisatie, industriële elektronica en elektromechanica als ‘graduaat in de elektromechanische systemen’ door het leven gaan. Om de hogescholen voldoende zuurstof voor die omvormingen te geven, krijgen ze vanaf 2019 ook jaarlijks 10 miljoen euro extra investeringsmiddelen. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld extra (praktijk-)lokalen bouwen of investeren in bijkomend materiaal.
Vandaag zijn er bijna 14.000 cursisten in de graduaatsopleidingen in het volwassenenonderwijs. Op dit moment zijn het vooral volwassenen die al een job hebben die via het volwassenenonderwijs een graduaatsdiploma halen. Om nog meer jongeren de stap naar het hoger onderwijs te laten zetten, worden de graduaatsopleidingen vanaf volgend academiejaar een derde toegangspoort tot het hoger onderwijs. Doordat de graduaatsopleidingen onderdeel van het hoger onderwijs worden, krijgen ook de cursisten die al een job hebben extra mogelijkheden om een diploma hoger onderwijs te halen en verder te studeren.
Hogescholen kunnen opleidingen van het volwassenenonderwijs omvormen tot graduaatsopleidingen in het hoger onderwijs. De aanvragen worden eerst ingediend bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die ze beoordeelt vooraleer de Vlaamse regering ze kan goedkeuren.

11 nieuwe graduaatsopleidingen goedgekeurd

Vandaag heeft de Vlaamse Regering 11 opleidingen goedgekeurd. Het gaat om verschillende opleidingen boekhouden en fiscale wetenschappen die omgevormd worden tot ‘graduaat in de accounting administration’. Het gaat om een opleiding van 120 studiepunten in de vestigingen Brussel en Vilvoorde van de Erasmushogeschool Brussel, in de vestigingen Aalst en Brussel van Odisee, in de vestiging Brugge van de Hogeschool West-Vlaanderen, in de vestigingen Gent, Aalst, Lokeren, Dendermonde en Geraardsbergen van de Hogeschool Gent en in de vestigingen Gent en Oudenaarde van de Arteveldehogeschool.
De opleidingen bedrijfsautomatisatie, industriële elektronica en elektromechanica worden omgevormd tot ‘graduaat elektromechanische systemen’. Ook hier gaat het om een opleiding van 120 studiepunten die gevolgd kan worden in de vestigingen Aalst en Gent van Odisee, in de vestigingen Antwerpen en Mechelen van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en in de vestigingen Brugge en Kortrijk van de Katholieke Hogeschool Vives Noord.
De Hogeschool Gent neemt een opleiding chemie van het centrum voor volwassenenonderwijs Panta Rhei de Avondschool over en die wordt omgevormd tot ‘graduaat in het productiebeheer’. Het gaat om een opleiding van 120 studiepunten met 4 opties: kleding- en confectie, voeding, land- en tuinbouw traject plan en land- en tuinbouw traject dier.
De bestaande opleiding bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde van het centrum voor volwassenenonderwijs VOLT wordt in de toekomst door de Erasmushogeschool Brussel aangeboden als ‘graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief’. De opleiding omvat 120 studiepunten en heeft twee afstudeerrichtingen: archief en bibliotheek.
Tot slot werd ook de bestaande opleiding ‘hotel- en cateringmanagement’ van het centrum voor volwassenenonderwijs Provincie Antwerpen omgevormd tot ‘graduaat in het logies-, restaurant- en cateringmanagement’ en zal worden aangeboden door de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Ook deze opleiding omvat 120 studiepunten en heeft drie afstudeerrichtingen: logies, restaurant en catering.

10 miljoen euro extra investeringsmiddelen

Doordat de graduaatsopleidingen vanaf volgend academiejaar in het hoger onderwijs worden opgenomen, zullen ook meer studenten en cursisten naar de hogescholen trekken. Die verhoogde instroom en de nood aan specifieke lokalen of materiaal om de nieuwe opleidingen in te richten, zorgen voor extra kosten. Daarom heeft de Vlaamse Regering vanaf 2019 jaarlijks in 10 miljoen euro extra investeringsmiddelen voorzien voor de hogescholen. Daarmee kunnen ze hun infrastructuur aanpassen of in extra les- en praktijklokalen voorzien. Het is ook mogelijk dat de hogescholen die opleidingen nog steeds op de locatie van de Centra voor Volwassenenonderwijs organiseren. Die extra middelen kunnen ook daar ingezet worden om verbeteringswerken te doen en de lokalen te moderniseren.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Met de graduaatsopleidingen zetten we concrete stappen in de democratisering van ons hoger onderwijs. Vandaag werden 11 omgevormde graduaatsopleidingen goedgekeurd. Om die derde toegangspoort ook letterlijk te kunnen openen, krijgen de hogescholen vanaf 2019 jaarlijks 10 miljoen euro extra investeringsmiddelen. Daarmee kunnen ze hun huidige les- en praktijklokalen aanpassen aan de verhoogde toestroom van studenten of nieuwe lokalen bouwen. Op die manier zorgen we ervoor dat nog meer jongeren de stap naar het hoger onderwijs kunnen zetten en zo een diploma hoger onderwijs kunnen halen. Een diploma is en blijft de sleutel tot een job.”

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Katrien Rosseel - Woordvoerder Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits
 
 

Geplaatst op 07.12.2018

Fototentoonstelling "Over struikelblokken".

"Overlegcomité gehandicaptenzorg stad Kortrijk": dat was begin de jaren 70 de naam van de
voorloper van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH).
Intussen vloeide al heel veel water door de Leie en groeide het comité uit tot de officieel erkende
adviesraad, zoals we die vandaag kennen.
De Adviesraad wil voornamelijk iedereen doordringen van het belang van toegankelijkheid en
inclusie. Dat doen we door adviezen te geven, knelpunten aan te wijzen, te sensibiliseren, motiveren,
informeren en belangen te verdedigen.
De SAPH werkt voornamelijk vanuit de schaduw, steeds met de bedoeling pijnpunten aan te brengen
en samen met de stad en zijn medewerkers positieve oplossingen te zoeken.
Om toch eens op de voorgrond te treden ging de SAPH voor een fotowedstrijd en een daaruit
voortvloeiende fototentoonstelling.
Het thema, hoe kon Jlet anders, "over struikelblokken". Maar bet werd ruim open getrokken. Als het
nu gaat om een trap waarvoor je met je rolstoel staat of de 550 e sollicitatiebrief waarop geen
antwoord kwam of je omwille van de nog beperkte kennis van het Nederlands nog niet aan een
opleiding kunt beginnen ... het zijn één voor één struikelblokken.
De fototentoonstelling biedt trouwens een extra dimensie: de foto's worden begeleid door een
leesbaar onderschrift met een QR code en achter de QR code schuilt de audiobeschrijving van ieder
werk. Op die manier is de tentoonstelling ook toegankelijk voor blinde en slechtziende personen.
Dat deze opening op 3 december valt is niet toevallig. 3 december is namelijk de "Internationale dag
van en voor personen met een handicap".  Tijdens deze opening werden de jury leden Roger Coucke ,  jo Okier , Leden van het DB , Christophe Poot  en Tommy Viane en  de winnende fotografen gelauwerd door Schepenen Philippe De Coene  :  1 ste prijs Jo Vanrusselt  , 2 prijs  Eddy Volkaert , 3 prijs Geert Desmet  ,  4 Prijs Sven Viane en de 5 de prijs was voor Donald Samy,
 
December 2018 is tevens de laatste maand van deze legislatuur.
In de voorbije zes [aar werkte de SAPH intenslet samen met de beleidsmakers en stadsmedewerkers.
De eer voor veel realisaties wil de SAPH zich zeker niet toe-eigenen. We zijn evenwel fier dat we
konden meewerken; adviseren, screenen, bij een aantal grote projecten zoals de heraanleg van de
Grote Markt, de Houtmarkt en andere pleinen in Kortrijk, de Shop & Go-parkeerplaatsen, Kortrijk
Weide, en zo verder.
 
Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 05.12.2018

Afscheid van het oude politie gebouw

Op 23 december 1963 legde men hier de eerste steen in de oude vestingstraat
van wat toen omschreven werd als een modern politiecomplex.  Dag en nacht verschil met, het oude gebouw in de Leiestraat.
Vandaag -55 jaar later- staan velen hier met een dubbel gevoel.Enerzijds is er de nieuwbouw aan de Minister de Taeyelaan,  maar anderzijds is er nu vooral het afscheid van deze infrastructuur.
De politie van Kortrijk en later Vlas werd en wordt  in één adem genoemd met de Oude Vestingsstraat.
Bijna 55 jaar lang was er hier dag en nacht bedrijvigheid. De interventietroepen (de wacht van vroeger) was hier al die jaren van de partij.  Ja, er waren soms diensten die hun stek tijdelijk ruilden voor bv. den annex, de
Sint-Amandslaan, de Persynstraat, de Beverlaai. de politiewinkel, de Baliestraat,..  en God weet waar er nogal flikken hebben gezeten ... ?  Maar door al die jaren bleef de Oude Vesting, de vertrouwde vesting.
De Oude Vesting. Of zoals in Frankrijk:  Rue des Vieux Rernparts, jadis (vroeger) Rue des Cochons.
Zonder in detail te treden maar mochten de muren hier kunnen praten,
Dan stonden hier en nu enkelen te blozen.  Of ze hadden hier allang niet meer gestáan.
 
De Taeyelaan is nieuw, super clean, modern, ...  maar wie weet wat er ons te wachten staat ...
De Oude Vesting daarentegen is versleten, uitgeleefd, ...
Daarom werd er op dinsdag  4  december   op een gepaste manier afscheid nemen  van deze hoop stenen die een mijlpaal zijn geweest  in de geschiedenis van de politie in Kortrijk.
De kortrijkse politie mochte er  voor  laatste maal de vlag naar beneden halen . De vlag strijken zoals dat heet.
En dit op de tonen van de Last Post.
Een trompetsignaal dat oorspronkelijk werd gespeeld als afsluiting van de dag.
Als afsluiting van een tijdperk,
Maar ook als eerbetoon aan al hun  collega's die er niet meer zijn. Natuurlijk gaat de kortrijkse politie  niet weg zonder souvenir.
Met de hulp van Henk, Michel en Eddy  werd een stuk van het gebouw gerecupereerd en via een lijkwagen vervoert  om ergens in het nieuwe gebouw in  De Taeyelaan een mooi plekje zal krijgen  als blijvend aandenken aan de roots van de politiezone Vlas.
 
Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock
-,


Geplaatst op 05.12.2018

Politie verhuist naar nieuw gebouw in De Tayelaan

De politiezone Vlas  ,Kortrijk   Lendelede & kuurne verhuisden   naar  het nieuwe politiecommissariaat in de Tayelaan van kortrijk . De  twee  andere diensten uit de Balliestraat en de Beverlaai verhuisden mee naar deze  locatie ..Alle dienstverlening start vanaf maandag 3 december in het nieuwe politiecommissariaat voor aangiften , briefing voor interventieteams ,dispatching ,verhoren enz .. Het nieuwe politiebureau beantwoord aan de moderste  normen. Het gebouw is in vier zone's verdeeld. Wie nu een   misdaad begaat beland nu in een nieuwe cel , uiteraard een groot verschil met  de cellen in  het oude politie gebouw.

Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 05.12.2018

50 jaar sportbeleid ... tijdens deze 5 decennia is 'sport in Kortrijk' enorm geëvolueerd.

Een netwerk van verschillende accommodaties werd uitgebouwd. Kortrijk telt een aantal mooi uitgedoste sportsites met o.a. de sportcampus Lange Munte die ondertussen internationaal gekend
en geliefd is.
Maar ook de sport op zich, het sportaanbod is die-voorbije 50 jaar sterk gegroeid. Kortrijk kent een groot en enorm gedifferentieerde aanbod/palet. Naast de oorspronkelijke klassieke sporten werden
in de loop van de jaren heel wat nieuwe sportdisciplines en beweegvormen geïntroduceerd. Ook de vormen van sporten, de structuren zijn in de loop van de jaren zeer breed geworden.
Voorheen waren er enkel de klassieke sportclubs, nu spreken we ook over de niet-georganiseerde sporter, de vrije sporter, .
Zeer belangrijk ook is de expliciete erkenning van de intrinsieke waarden die sport in zich heeft. Sport en bewegen zijn immers zeer toegankelijkheid en wordt regulier ingezet ter ondersteuning van
heel wat maatschappelijke vragen Kortom 'sport in Kortrijk' kan op vandaag uitpakken met een bijzonder mooi, breed, gevarieerd,
vernieuwend sportpalet.
Het was dan sowieso onmogelijk om de hele geschiedenis neer te schrijven. Met de uitgave van het fotoboek hebben we geprobeerd een sfeer te scheppen. Een sfeer van groei, dynamiek, ambitie,
enthousiasme, betrokkenheid ...  Ter gelegebheid van de tentoonstelling werden enkele sleutelfiguren in de picture tegeplaatst . Dé sleutelfiguren tijdens dit bijzonder traject zijn ongetwijfeld de 4 schepenen van sport.


Schepen en ook burgemeester Antoon Sansen stond aan de wieg van het huidig Kortrijks sportbeleid. Onder zijn impuls werd het eerste sportcentrum gebouwd, namelijk het sportcentrum Wembleyen
op dat moment ook de sportdienst opgericht. We noteren dan 1968 -1969.
Burgemeester Sansen stuurde het sportbeleid aan tot 1994. De sport explodeerde als het ware, o.a. ook door de fusie in 1977. Er werden sportterreinen aangelegd, sporthallen gebouwd evenals het
Mimosazwembad.
Maar heel belangrijk, Antoon Sansen heeft ook de fundamenten gelegd van het recreatief sporten. Hij onderschreef het Vlaamse concept dat sport er moest zijn voor Allen!!!
Kortom we mogen zeker zeggen dat Burgemeester Sansen de basis legde voor een sterk en modern sportbeleid. grondlegger

Schepen Waegemans ging verder op hetzelfde elan. En zijn motto was 'Kortrijk IOp de kaart" zetten. Onder zijn impuls werd de aanzet gegeven om de Lange Munte uit te breiden tot een ware
sportcampus met de allure van een topsporthal. Schepen Waegemans had nauwe contacten met de provincie en zorgde zo voor een extra financiële input vanuit die kant om dit prachtig en heel
gewaardeerde project te verwezenlijken. In die periode werden ook de eerste contracten afgesloten
voor het huren van schoolsportinfrastructuur, zoalshet PTI en de 3 hofsteden. Om zo tegemoet te komen aan de steeds toenemende vraag voor trainingsfaciliteiten. Marcel toverde ook het. provinciaal zwembad om tot het stedelijk Magdalenabad ...
 
 
Schepen Stefaan Bral zorgde eveneens voor 12 ambitieuze jaren. Ook Stefaan legde zijn eigen accenten. Er werden een investeringsbudget vrijgemaakt voor de renovatie en opfrissing van alle
sportsites in de verschillende deelgemeenten (waarvan de meesten reeds 30 jaar oud waren en terecht een opknapbeurt verdienden.
Met de opening van de sportcampus lange Munte werd voor het eerst een substantieel budget vrijgemaakt ter ondersteuning van 'Imago versterkende sportevents'.
Schepen Bral erkende de grote maatschappelijke meerwaarde van de sportclubs en probeerde hen maximaal te ondersteunen. 'Sport op straat' en 'het voetbaloverleg' werden onder zijn bewind in het leven geroepen.
 
An Vandersteene
 
  En toe kwam de eerste vrouwelijke schepen van sport. An Vandersteene  Haar mensgerichte aanpak  siert haar enorm. Haar focus was en is iedereen sport, iedereen beweegt  An sprak niet alleen over
'mensen naar de sport brengen maar eveneens over sport naar de mensen brengen'. Hierbij stonden de beleving en de verbinding centraal. Beleven, bewegen, ontmoeten werd één van de nieuwe principes.
En dat uitte zich op verschillende manieren: sport in de publieke ruimte: fitnessbatterijen, toestellen voor calisthenics, beweegbanken verschenen in parken, pleinen, wijken en zelfs onder bruggen.
Die bruggen werden ook figuurlijk ingevuld. In de voorbije 6 jaar werden heel wat bruggen geslagen. Bruggen tussen mensen, bijzondere doelgroepen, organisaties, sectoren. Fotofinish is hiervan een voorbeeld.
Er werd de voorbije 6 jaar sterk heel wat succesvolle projecten uitgerold die elke Kortrijkzaan ongeacht leeftijd, achtergrond of afkomst aan het bewegen zette ...
Ook vele internationale sportevents vonden de weg naar Kortrijk. Kortrijk is geliefd bij verschillende sportfederaties en nationale ploegen ...
Het is ook onder impuls van schepen Vandersteene dat we de uitdaging aangegaan hebben om het label 'Europese sportstad' te veroveren. Met heel veel succes.
We moeten afscheid nemen van een heel warme schepen ...
 
Dirk De Boever
 
De man die ook aan de wieg stond van de sportdienst in 1969. De man die het beleid en de altijd zeer dynamische en ambitieuze sportdienst op elkaar afstemde, coördineerde, coachte. De man die borg
stond voor de geoliede machine. De man met een sterke visie en uitgebreide juridische en financiële kennis. De man die van 69 tot 94 het sportbeleid uitdokterde en de sportdienst leidde .... Dirck Deboever
 
Op de foto  : Schepen van sport An vandersteene  , Ex Burgemeester & schepenen  Antoon Sansen , ex schepenen  Waegemans  en ex schepenen Stefaan Bral
 
Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock - Bron  : Mia Maes Stad Kortrijk
 

Geplaatst op 04.12.2018

2de editie Nostalgisch kerstmarktje op Watermolenwal te Heule

Op vrijdag 14 december vanaf 17u tot 24 u  op Watermolenwal,  Heule-Watermolen gaat het  nostalgisch kerstmarktje door  waar je onmiddellijk
ondergedompeld wordt in een super gezellige kerstsfeer! Er zijn   talrijke verschillende drank en eetstandjes voorzien , je kan er geschenk
ideeën opdoen, foto nemen met de kerstman in zijn gezellige “huis”,vertoeven in de verwarmde kerstbar, genieten van de sfeermuziek en
kerstverlichting. Ook komt de kerstfanfare langs.
De kinderen kunnen zich amuseren aan het kerst viskraam, ballen gooien,draaimolen,... Kindergrime is er voor iedereen. Willen ze de warmte opzoeken
zijn ze heel welkom in de gratis, begeleide kinderopvang waar drie meisjes allerhande spelletjes voorzien. Krijgen ze honger? De kerstman heeft voor
ieder kindje warme chocolademelk en kerstkoeken voorzien. De opbrengst en de sponsorgelden dragen we deze editie met een warm hart toe aan:
 De kerstgave van Heule Watermolen &  VZW Cri du chate
Voor meer info  :  facebook -  Nostalgisch kerstmarktje

Voor de redactie  : Bernard Decock

Geplaatst op 04.12.2018

De vele vrijwilligers van' de Kier' mogen terecht fier zijn.

Op zondagnamiddag 2 december ging hun jaarlijks Sinterklaasfeest door in zaal "De Zindering", Nedervijver 2 te Kortrijk.
Bijna 1000 kinderen van de allerarmsten van onze stadsgenoten werden opgewacht met warme 

chocolademelk en sinterkaaskoeken .
Elk kind kreeg een nieuw stuk speelgoed (Bart Smit) twv 30€ per kind, of kledij (C&A) ook twv 30€, 
en dit werd door Sinterklaas met zijn twee pieten persoonlijk afgegeven.
 
De totale kostprijs werd integraal gesteund door Kiwanis Kortrijk Ring, een serviceclub, 
die het belang van onze allerkleinsten in de maatschappij altijd heeft behartigd.
Op de foto's  : Stefaan Dezeure en Jan Verrue van 'Kiwanis Kortrijk Ring' , samen met
Jozef Laevens, Pol Descamps en Dany Ghettem van 'De Kier'.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron & fotografie : Jan Verreu - Kiwanis kortrijk

Geplaatst op 03.12.2018

CVO breidt uit

Hét cvo breidt zijn opleidingsaanbod uit o.m. in Avelgem, Harelbeke en
Ronse en legt de focus op het tweedekansonderwijs met nieuwe mogelijkheden voor het
behalen van het diploma secundair Onderwijs en beroepsgerichte opleidingen
Na Oudenaarde, nu ook opleiding voor het behalen van het diploma secundair onderwijs in Avelgem en
Harelbeke
Cursisten uit de regio kunnen al enkele jaren terecht in campus Fortstraat Oudenaarde om er het diploma
secundair onderwijs te behalen in avond onderwijs. Vanaf januari 2019 breidt hét CVO zijn activiteiten uit in
Avelgem en meteen ook in Harelbeke. Via een dag- en avondaanbod kunnen cursisten binnenkort de opleiding
"Aanvullende algemene vorming" (AAV) volgen in campus Kerkhofstraat Avelgem én in campus Arendsstraat
Harelbeke en krijgen ze de mogelijkheid geboden om het diploma secundair onderwijs te behalen via het
volwassenenonderwijs en krijgen ze op die manier extra kansen om verder te studeren of hun positie op de
arbeidsmarkt te versterken.
Al wie 18 jaar is kan worden toegelaten tot de opleiding AA V die bestaat uit een variatie van modules zoals
wiskunde, Nederlands, informatie- en communicatietechnologie, wetenschappen, maatschappij, cultuur,
organisatie en samenwerking en een moderne vreemde taal. De lessen worden in dag- en avondopleiding
georganiseerd. De combinatie van het succesvol afwerken van de opleiding Aanvullende algemene vorming én
van een diplomagerichte beroepsopleiding leidt tot het diploma secundair onderwijs.
Naast de opleiding AA V heeft hét CVO heeft volgende diplomagerichte beroepsopleidingen in zijn
onderwijsaanbod:

 • Secretariaatsmedewerker
 • Koetswerkhersteller
 • Plaatwerker
 • Lasser-monteerder
 • Fietshersteller
 • Zorgkundige
 • ICT en Administratie (NIEUW sedert september 2018)
 • Medisch administratief bediende (NIEUW sedert september 2018)
 • Interieurbouwer (NIEUW sedert september 2018)
 • Sanitair installateur (NIEUW vanaf februari 2019)
Voor andere opleidingen wordt samengewerkt met andere centra voor volwassenenonderwijs uit de regio.

Voltijdse opleiding Sanitair installateur i.s.m. VDAB

In Ronse start hét CVO dan weer met een nieuwe beroepsopleiding i.s.m. de VDAB, meer bepaald de opleiding
"Sanitair installateur". Het betreft een voltijdse dagopleiding die vanaf februari 2019 zal worden georganiseerd in
campus Vangrootenbruel Ronse en die zich richt tot werkzoekenden die zich op korte tijd willen omscholen tot
sanitair installateur. In deze opleiding leert de cursist o.m. de beroepsvaardigheden van sanitair installateur en
loodgieter, plaatst hij sanitaire installaties, badkamers en leidingen voor de aan-en afvoer van water en leert hij
eenvoudige herstellingen en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Deze voltijdse dagopleiding loopt over 16
lesweken en omvat ook een bedrijfsstage.
Met de organisatie van deze beide opleidingen wil hét CVO inspelen op zijn toekomstige kernopdracht, nl. het
volwassenenonderwijs als kansenonderwijs, met kansen op leren, integreren en kwalificeren, een leven lang.
Info-avonden
Om geïnteresseerden duidelijke en volledige informatie te geven organiseert hét CVO een hele reeks info-
avonden zoals hieronder vermeld, niet alleen voor het diploma secundair onderwijs of de opleiding sanitair
installateur, maar ook voor de gekende zorgopleidingen en de specifieke lerarenopleiding:
 
 • dinsdag 11 december om 18u30: Sanitair installateur - campus Vangrootenbruel 63 Ronse
 • donderdag 13 december om 18u30: Behalen diploma secundair onderwijs - campus Kerkhofstraat
  51 Avelgem
 • dinsdag 18 december om 18u30: Zorgopleidingen - campus Ninovestraat 169 Ronse
 • donderdag 20 december om 18u30: Behalen diploma secundair onderwijs - campus Arendsstraat
  62 Harelbeke
 • woensdag 9 januari om 18u30: Behalen diploma secundair onderwijs - campus Kerkhofstraat 51
  Avelgem
 • woensdag 9 januari om 19u: Specifieke lerarenopleiding - campus Fortstraat 47 Oudenaarde
 
 • donderdag 10 januari om 18u30: Behalen diploma secundair onderwijs - campus Fortstraat 47
  Oudenaarde
 • dinsdag 15 januari om 18u30: Zorgopleidingen - campus Ninovestraat 169 Ronse
 • woensdag 16 januari om 18u30: Behalen diploma secundair onderwijs - campus Arendsstraat 62
  Harelbeke
 • donderdag 17 januari om 18u30: Sanitair installateur - Campus Vangrootenbruel 63 Ronse
 • donderdag 24 januari om 19u: Specifieke lerarenopleiding - campus Fortstraat 47 Oudenaarde

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :  Bart Tsiobbel, directeur -  cvo
  

Geplaatst op 03.12.2018

Tentoonstelling met winnende foto’s wedstrijd ‘Het Zwin inspireert’ tot 10 maart 2019 in Zwin Natuur Park (Knokke-Heist)

De 18 winnaars van de wedstrijd natuurfotografie ‘Het Zwin inspireert’ zijn bekend. Tot zondag 10 maart 2019 kan het publiek de winnende foto’s bezichtigen tijdens de gelijknamige tentoonstelling ‘Het Zwin inspireert’. Die staat in het bezoekerscentrum van het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. De toegang tot de tentoonstelling is inbegrepen in het toegangsticket voor het park.
Winnaars in verschillende categorieën
Zowel amateurs als professionals konden gratis deelnemen aan de wedstrijd. In totaal stuurden 117 mensen samen 411 foto’s in.
Vijf juryleden beoordeelden de foto’s: fotografen Michel Hendryckx, Rollin Verlinde, Bernard Van Elegem en Jacques Martens en directeur van het Zwin Natuur Park, Ina De Wasch. Er zijn twee leeftijdscategorieën (‘jonger dan 18 jaar’ en ‘vanaf 18 jaar’) en drie thema’s (‘dieren’, ‘planten’ en ‘landschap’). In elke leeftijdscategorie zijn er zes winnaars, de jongste winnaar is 6 jaar.
Alle laureaten worden beloond met een prijzenpakket. Dat bestaat onder andere uit exclusieve bezoeken aan het Zwin Natuur Park, Zwinabonnementen, boekenpakketten, educatieve spelletjes en prijzen van de Provincie West-Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos, WWF, Kite Optics, Jus de Mer, Westtoer, de gemeente Knokke-Heist en Zwinbistro The Shelter.
Wedstrijd
Deelnemers konden tussen 1 september en 14 oktober 2018 hun foto’s inzenden via de website. De foto’s moesten aan geen enkele technische vereiste voldoen en mochten dus zowel met een tablet, smartphone of (professioneel) fototoestel genomen zijn. De enige voorwaarde was dat de foto’s in het Zwin Natuur Park of de directe Zwinomgeving genomen moesten worden, met respect voor de natuur.
 
Praktisch – tentoonstelling ‘Het Zwin inspireert’
Data: van zaterdag 1 december 2018 tot en met zondag 10 maart 2019 – tijdens de openingstijden van het Zwin Natuur Park
Locatie: Zwin Natuur Park, Graaf Leon Lippensdreef 8 in Knokke-Heist
Prijs: inbegrepen in het toegangsticket voor het park: -6 jaar: gratis; van 6 t.e.m. 17 jaar: 5 euro; vanaf 18 jaar: 10 euro online (12 euro aan de kassa)
Meer info  :  www.zwin.be

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron :   Voor de dienst communicatie;  provincie West-Vlaanderen , Fanny Depijpere


 

Geplaatst op 01.12.2018
3878 artikelspagina's: 1 ... 5 6 7 8 9 <<< 10 >>> 11 12 13 14 15 ... 388